Файл қосу


Өндеу өндірістерінің жалпы технологиясы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ          |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжаты   |ПОӘК        |              |
|              |          |              |
|              |          |ПОӘК 042-18-7.1.65/01-2014 |
|              |          |              |
|ПОӘК            |          |              |
|Студент үшін «Астық түйірді |№1-басылым 11.09.14ж|              |
|кептіру» пәнінің      |          |              |
|бағдарламасы        |          |              |

              «Астық түйірді кептіру»
            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

    5В072800– «Өңдеу өндірістерінің технологиясы» мамандығы үшін


                СТУДЕНТТЕР ҮШІН
               ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
                  2014

                 Алғы сөз


   1 ӘЗІРЛЕНДІ
   Құрастырған  Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік
университетінің «Тамақ өнімдерінің және жеңіл  өнеркәсіп  бұйымдарының
технологиясы»  кафедрасының  аға  оқытушы  Әбішев  Болат  Шарипқазыұлы
____________ «27» тамыз 2014 ж.

   2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
   2.1 «Тамақ өнімдерінің және жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы»
 кафедрасының мәжілісінде

  №1 хаттама  «03» қыркүйек 2014 ж.

  Кафедра меңгерушісі   __________      Б.Қ. Әсенова

  2.2 Инженерлік –технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының
мәжілісінде

  №1 хаттама 05 қыркүйек 2014 ж.

  Төрайымы  ___________  С.С.Төлеубекова


  3 БЕКІТІЛДІ
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және
басып шығаруға ұсынылды

  №1 хаттама 11 қыркүйек 2014ж.


  ОӘК төрайымы_____________ Г.К. Искакова
  4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ|  |Мазмұны                            |  |


  |1  |Жалпы ережелер                       |4  |   |
|2  |Пәннің мазмұны және сабақ түріне байланысты сағаттарды бөлу|6  |   |
|3  |Пәнді оқыту бойынша әдістемелік ұсыныстар         |8  |   |
|4  |Курс форматы                        |8  |   |
|5  |Курс саясаты                        |8  |   |
|6  |Баға қою саясаты                      |9  |   |
|7  |Әдебиеттер                         |11 |   |
  1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


   1. Оқытушы және пән жөнінде жалпы мәліметтер:


  Оқытушының аты-жөні – Абишев Болат Шарипказыұлы, аға оқытушы
  Кафедра «Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы»
  Хабарласу ақпараты: телефон: 35-48-56, № 9 корпус, № 217
  Сабақты жүргізу орны: аудитория № 214
  Несиелер саны – 4
  1.2 Пәннің қысқаша мазмұны
  Астық ертеден елдің байлығын көрсетеді. Бидай – біріншіден, тамақ,
химиялық құрамы және тағамдық құндылығы жағынан ерекше бай өнім. Бұл өнім
күнделікті пайланылады. Екнішіден, малдарға да жем өнімін жасап күнделікті
пайдалануға болады, үшіншіден, өндіріске қажетті шакізат, төртіншіден,
болашақ егіннің тұқымы. Осындай ерекшеліктерін ескере отырып, осы пәнді оқу
барысында оны сапалы өнім алу үшін дұрыс сақтап, технологиялық өңдей білуді
студенттерге меңгерту керек. Студенттер білімдерін теориялық тұрғыда оқып-
үйренумен  қатар,  тәжірибе  жүзінде  кәсіпорында  өңдеу  үрдістерінің
технологиясымен танысу арқылы толықтырады.  Осы пәнді оқыту нәтижесінде
болашақ арнаулы инженерлік пәнді таңдауға және өндіріс  кәсіпорынында
инженер-технолог ретінде жұмысына қажет бейімділік пен шеберлікті меңгеруге
көмектеседі.
   «Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өңдеу және сақтау»курсы бір-бірімен
тығыз байланысты төрт түрден  тұрады:  дәріс,  зертханалық  жұмыстар,
аудиторияда оқытушының бақылауымен жүретін студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖО)
және студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ). Дәріс сабағы ең маңызды түрі болып
табылады, яғни пәннің маңызды  және  күрделі  бөлімдерін  меңгертеді;
зертханалық жұмыс белгілі зерттеулерді және
алынған нәтижелерді әдістемелік нұсқаулармен жасауды  үйретеді;  пәнге
қатысты материалдарды оқу-әдістемелік және әдебиеттерді қолдана отырып СӨЖ
және СӨЖО түрінде өңделеді және оқытушының қадағалауында болады.

  1.3 Пәнді оқыту мақсаты:
  Астық және астық өнімдерінің сапасын тексеру өте маңызды шара болып
табылады. Бұл халықтың әлеуметтік жағдайының жақсаруына әсерін тигізіп,
тұтынушыларға тек сапалы өнімнен жасалған бидай өнімдерін сатуға мүмкіндік
береді. Студенттерге білім беру, оларға болашақ арнаулы инженерлік пәндерді
меңгеру үшін және өндіріс кәсіпорынында инженер-технолог ретінде жұмысына
қажет бейімділік пен шеберлікті меңгеруге көмектесу.
  Курстың негізгі мақсаты: Астық және астық өнімдерін тұтынушыларды
қажетті ассортименттер мен сапалы өнімнен қамтамасыз ету, астықты ұзақ
уақыт сақтау және сенімді жағдай жасай білу.


  1.4 Пәннің негізгі міндеттері:
  - астық және астық өнімдерінің бұзылуына жол бермеу (сапасына көңіл
бөлу);
  - астық сапасын көтеру (тағамдық құндылығын жоғарлату);
  - сапа мен салмағы жоғалтпай тұқымдық қорды сақтау;
  - тұқым сапасын көтеру;
  - еңбекті және заттарды аз шығындап сақтау.


  1.5 Пәнді оқу нәтижесінде студент білу керек:
  - Студент астық және нан өнімдерінің сапалылығын анықтай алуы керек;
  - Студент бидай және бидай өнімдерінің сапалылығы бойынша зерттей алуы
керек;
  - Студент бидай және бидай өнімдерінің сапалығын зерттеуде пайдаланатын
жабдықтармен жұмыс істей алуы керек;
  - Студент астық және нан өнімдерінің ассортиментін көбейте білуі керек;
  - Студент астық және астық өнімдерін өңдеу технологиясын жете білуі
керек.


  1.6 Курс пререквизиттері:
  1.6.1 жоқ


  1.7 Курс постреквизиттері:
  1.7.1Өндеу өндірістерінің жалпы технологиясы
  1.7.2 Қазіргі заманғы астық түйірді сақтау технологиясы
  1.7.3 Өндеу өндірістерінің теориялық негіздері
  2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
                                   1-кесте
|№   |Тақырыптың атауы      |Сағат саны         |Әдебиет |
|тақыры|              |              |     |
|п   |              |              |     |
|   |              |ДС |ЗС |ПС  |ОСӨЖ  |СӨЖ  |     |
|1   |2              |3 |4 |5  |6   |7   |8    |
|1   |Кіріспе. Ғылыми       |1 |  |   |    |   |     |
|   |технологиялық процесс және |  |  |   |    |   |     |
|   |дайын өнім туралы жалпы   |  |  |   |    |   |     |
|   |мағлүматтар.        |  |  |   |    |   |     |
|2   |Шетелдердегі жеңіл және   |4 |  |   |    |   |     |
|   |тамақ өндірісінің      |  |  |   |    |   |     |
|   |қалдықтары. Жемді өндіруге |  |  |   |    |   |     |
|   |кажетті шикізаттар және  |  |  |   |    |   |     |
|   |өнімнің микробиологиялық  |  |  |   |    |   |     |
|   |және химиялық. Синтезі.  |  |  |   |    |   |     |
|3-4  |Ресейдеа дәнді биохимиялық |2 |  |   |    |   |     |
|   |бағасы.           |  |  |   |    |   |     |
|   |Украина ұнның сапа     |2 |  |   |    |   |     |
|5-6  |көрсеткіштері        |  |  |   |    |   |     |
|7-8  |Өндіріске қосуға      |3 |  |   |    |   |     |
|   |шикізаттарды дайындау    |  |  |   |    |   |     |
|9,  |Әр елдегі нан пісіру    |2 |  |   |    |   |     |
|10,  |қасиеттері         |  |  |   |    |   |     |
|11,  |              |  |  |   |    |   |     |
|12  |              |  |  |   |    |   |     |
|13,  |Шет елдердегі ұннан жасалған|1 |  |   |    |   |     |
|14  |кондитерлік тағамдар    |  |  |   |    |   |     |
|   |Семей қаласындағы тамақ   |  |1 |   |    |   |     |
|   |өндірісіндегі        |  |  |   |    |   |     |
|   |кәсіпорындарымен таныстыру |  |  |   |    |   |     |
|   |Ұндағы дәрумендердің мөлшері|  |1 |   |    |   |     |
|   |бойынша ұн сапасын анқытау |  |  |   |    |   |     |
|   |Ұнның құрамындағы      |  |1 |   |    |   |     |
|   |металломагниттік қоспаларды |  |  |   |    |   |     |
|   |анықтау           |  |  |   |    |   |     |
|   |Ұн тарту зауытының дайындау |  |1 |   |    |   |     |
|   |бөлімдерінің қалдықтары   |  |  |   |    |   |     |
|   |Ұн тарту зауытының тарту  |  |1 |   |    |   |     |
|   |бөлімшесінің жұмысын бақылау|  |  |   |    |   |     |
|   |Наубайхана ұнындағы бидайды |  |1 |   |    |   |     |
|   |ұсақтау кезіндегі ұнтақтау |  |  |   |    |   |     |
|   |режимін бақылау       |  |  |   |    |   |     |
|   |Ірілігіне қарай ұн сапасына |  |1 |   |    |   |     |
|   |баға беру          |  |  |   |    |   |     |
|   |Құрамы және клейковина   |  |1 |   |    |   |     |
|   |сапасы бойыншабидай ұнының |  |  |   |    |   |     |
|   |сапасына баға беру     |  |  |   |    |   |     |
|   |Семей қаласындағы тамақ   |  |1 |   |    |   |     |
|   |өндірісіндегі        |  |  |   |    |   |     |
|   |кәсіпорындарымен таныстыру |  |  |   |    |   |     |
|   |Ұндағы дәрумендердің мөлшері|  |1 |   |    |   |     |
|   |бойынша ұн сапасын анқытау |  |  |   |    |   |     |
|   |Ұнның құрамындағы      |  |1 |   |    |   |     |
|   |металломагниттік қоспаларды |  |  |   |    |   |     |
|   |анықтау           |  |  |   |    |   |     |
|   |Ұн тарту зауытының дайындау |  |1 |   |    |   |     |
|   |бөлімдерінің қалдықтары   |  |  |   |    |   |     |
|   |Ұн тарту зауытының тарту  |  |1 |   |    |   |     |
|   |бөлімшесінің жұмысын бақылау|  |  |   |    |   |     |
|   |Наубайхана ұнындағы бидайды |  |1 |   |    |   |     |
|   |ұсақтау кезіндегі ұнтақтау |  |  |   |    |   |     |
|   |режимін бақылау       |  |  |   |    |   |     |
|   |Ірілігіне қарай ұн сапасына |  |1 |   |    |   |     |
|   |баға беру          |  |  |   |    |   |     |
|   |Астықты сақтаудың      |  |  |   |    |1   |     |
|   |технологиялық тәсілдері   |  |  |   |    |   |     |
|   |Астықтың сапасын арттырудағы|  |  |   |    |1   |     |
|   |технологиялық тәсілдер   |  |  |   |    |   |     |
|   | Дәнді дақылдарды сақтаудың |  |  |   |    |1   |     |
|   |ерекшеліктері        |  |  |   |    |   |     |
|   |Астық түйірдің қаттылығына |  |  |   |    |1   |     |
|   |әсер ететін факторлар    |  |  |   |    |   |     |
|   |Зиянкестермен ластанған   |  |  |   |    |1   |     |
|   |ұнның жағдайы        |  |  |   |    |   |     |
|   |Астықты екінші тазарту не  |  |  |   |    |1   |     |
|   |үшін қажет?         |  |  |   |    |   |     |
|   |Сапрофитті микроорганизмдер |  |  |   |    |1   |     |
|   |Дәннің  температурасы   |  |  |   |    |1   |     |
|   |Термофильдер        |  |  |   |    |1   |     |
|   |Астықтың зең        |  |  |   |    |1   |     |
|   |саңырауқұлақтары      |  |  |   |    |   |     |
|   |Бактериялар         |  |  |   |    |1   |     |
|   |Астыңғы (төменгі) қызуы   |  |  |   |    |1   |     |
|   |Активті салқындату     |  |  |   |    |1   |     |
|   |Ұнның сапа көрсеткіштеріне |  |  |   |    |1   |     |
|   |қандай факторлар әсер етеді?|  |  |   |    |   |     |
|   |              |  |  |   |    |   |     |
|   |              |  |  |   |    |   |     |
|   |Барлығы           |15 |15 |   |    |15  |     |
  3 Пәнді оқыту бойынша әдістемелік ұсыныстар


  Пәнді оқуға арналған әдістемелік нұсқаулар мен танысып, студенттер
пәнді толық меңгерулері керек. Әдістемелік нұсқаны құрастыру негізінде
пәннің кейбір бөлімдері студенттермен үздік жұмыс ретінде жүргізіледі.

  Әдістемелік нұсқаулар құрамына:
  1. пәнді оқуда қажетті жоспарлау, уақытты ұйымдастыру (орындау уақыты)
  2. оқу-әдістемелік кешенін қолдану нұсқасы
  3. әдебиеттер мен оқулықтарды қолдана білу
  4. емтиханға даярлану үшін берілетін кеңестер кіреді


  4 КУРС ФОРМАТЫ


  Сабаққа қатысу: Дәріс және тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде
қатысу. Егер студент белгілі бір себептермен сабаққа қатыса алмаса, барлық
өткен материалдар бойынша жауап беру тиіс.
  Тәртіп: Сабақ үстінде үнемі тәртіп бұзған  студент  аудиториядан
шығарылып жіберіледі және барлық курс бойынша «қанағаттанғысыз» бағасы
қойылады.
  Бақылау жұмыстары: Межелік бақылау қорытындысы студенттің сабаққа
қатысуын, өздік жұмысты уақытында орындауын, сабақта ауызша және жазбаша
түрде жауап беруін ескере отырып қойылады.
  Көшіріп алу: Кез-келген көшіріп алу үшін қатаң жазалап аудиторядан
шығарумен қоса, жалпы курс үшін «F» бағасын қоюмен қамтылады.
  Ұялық телефон: Сабақ кезінде ұялық телефондар өшірілуі керек.
  Емтихан: Қорытынды емтихан оған босатылған барлық студенттер үшін
билеттік жүйе негізінде жүргізіледі. Билеттің әрбір нұсқасы үш сұрақтан
тұрады. Емтиханның қорытынды бағасы қорытынды аттестациямен емтиханның
орташа проценті арқылы есептеледі.


  5 КУРС САЯСАТЫ


  -дәрістер мен сараптамалық сабақтарға кешігіп қалмай келу, сабаққа
кіргенде ұялық телефонды сөндіру;
  -сабақтарды босатпау, ауырып қалған жағдайда анықтама әкелу;
  -тапсырманы орындамау үшін қорытынды баға төмендейді;
  -оқу процесіне белсене қатысу, оқылатын тақырыпты терең игеру, үйге
берілген тапсырмаларды уақытында және өз бетімен орындау;
  -курстас әріптестері мен оқытушымен араласу кезінде шыдамды, ашық
көңілді бөлу;
  -университетте темекі шекпеу;
  -сабақтарға спорт киімімен келмеу.

  6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ
  Апталар және бақылау түрі бойынша баллдар бөлу кестеде ұсынылған.
  «Астық түйірді кептіру» пәні бойынша баллдар бөлу
                                   Кесте 2
|Апта |Бақылау түрі                |Барлық балл |Ескерту  |
|1  |2                     |3      |4     |
|1  |1-7 апта аралығындағы барлық аудиториялық |30      |     |
|   |сабақ түрлеріне қатысу           |       |     |
|   |Аудиториялық сабақтарға келу және дайындалу|       |     |
|   |- бұл баллдар электрондық журналған    |       |     |
|   |енгізілмейді, оқытушы тек оқушының сабақта |       |     |
|   |болған болмағанын белгілейді.       |       |     |
|2  |Дәрістік сабақтар             |       |     |
|3  |Практикалық сабақтар            |100     |     |
|   |Практикалық (семинарлық) және зертханалық |       |     |
|   |сабақтарда білімді тексеру - ауызша,    |       |     |
|   |жазбаша, аралас сұрау, тест-бақылау,    |       |     |
|   |дискуссия және т.б.            |       |     |
|4  |Зертханалық сабақтар            |-      |     |
|   |Зертханалық сабақтарда білімді тексеру -  |       |     |
|   |ауызша, жазбаша, аралас сұрау,       |       |     |
|   |тест-бақылау, дискуссия және т.б.     |       |     |
|5  |СӨЖ                    |75      |     |
|   |Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ) – үй     |       |     |
|   |тапсырмасын орындау (курстық жұмыс (жоба), |       |     |
|   |есептеу-сызу жұмыстары, реферат және т.б.) |       |     |
|6  |ОСӨЖ                    |35      |     |
|   |Оқытушымен бірге студенттің өздік жұмысы  |       |     |
|   |(ОСӨЖ) – тренингтер, дөңгелек үстелдер,  |       |     |
|   |эссе жазу, бақылау жұмыстары және т.б.   |       |     |
|7  |1 аралық бақылау              |60      |     |
|8  |1-7 аптадағы оқу нәтижесі бойынша балл   |300     |     |
|   |жиыны                   |       |     |
|9  |8-15 апта аралығындағы барлық аудиториялық |30      |     |
|   |сабақ түрлеріне қатысу           |       |     |
|   |Аудиториялық сабақтарға келу және дайындалу|       |     |
|   |- бұл баллдар электрондық журналған    |       |     |
|   |енгізілмейді, оқытушы тек оқушының сабақта |       |     |
|   |болған болмағанын белгілейді.       |       |     |
|10  |Дәрістік сабақтар             |       |     |
|11  |    Практикалық сабақтар        |100     |     |
|   |Практикалық (семинарлық) және зертханалық |       |     |
|   |сабақтарда білімді тексеру - ауызша,    |       |     |
|   |жазбаша, аралас сұрау, тест-бақылау,    |       |     |
|   |дискуссия және т.б.            |       |     |
|12  |Зертханалық сабақтар            |-      |     |
|   |Зертханалық сабақтарда білімді тексеру -  |       |     |
|   |ауызша, жазбаша, аралас сұрау,       |       |     |
|   |тест-бақылау, дискуссия және т.б.     |       |     |
|13  |СӨЖ                    |75      |     |
|   |Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ) – үй     |       |     |
|   |тапсырмасын орындау (курстық жұмыс (жоба), |       |     |
|   |есептеу-сызу жұмыстары, реферат және т.б.) |       |     |
|14  |ОСӨЖ                    |35      |     |
|   |Оқытушымен бірге студенттің өздік жұмысы  |       |     |
|   |(ОСӨЖ) – тренингтер, дөңгелек үстелдер,  |       |     |
|   |эссе жазу, бақылау жұмыстары және т.б.   |       |     |
|15  |2 аралық бақылау              |60      |     |
|8-15 аптадағы оқу нәтижесі бойынша балл жиыны   |300     |     |
|Емтиханнан алған балл жиыны            |400     |     |
|Академиялық аралықта алған балл жиыны       |1000     |     |
    7 әдебиеттер


  7.1 Негізгі
  7.1.1  Резчиков В.А., Налееев  О.Н.,  Савченко  С.В.  Технология
зерносушения – Учебник. - Алматы, 2000. - 400 с.
  7.1.2 Вобликова Е.М. Технология хранения зерна - М. - 2003 г -448с.
  7.1.3 Вобликов Е.М. и др Послеуборочная обработка и хранение зерна -
М.-2001 г . - 240 с.
  7.1.4 Вобликова Е.М. Технология элеваторной промышленности –М. – 2003г.
  7.1.5 Хосни К. Зерно и зернопродукты – М. - 2003 г.
  7.1.6 Филин В.М. Оценка качества зерна крупяных культур на малых
предприятиях, 2003 г.
  7.1.7 Малин Н.И. Энергосберегающая сушка зерна, 2004 г-239 с.
  7.1.8 Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства./  СПб:
Профессия, 2005, 416 с.
  7.2 Қосымша
  7.2.1 Ким Л.В., Пащенко Л.П. Зерносушение и зерносушилки: Учеб.
Пособие. - Воронеж, 2009. – 152 с.
  7.2.2 Трисвятский Л.А., Мельник Б.Е. Технология приема, обработки,
хранения зерна и зерновых продуктов его переработки.– М.: Колос, 2003. –
351 с.
  7.2.3 Карпов Б.А. Технология послеуборочной обработки и хранения
зерна.– М.: ВО «Агропромиздат», 2007. – 288 с.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть