Файл қосу


гипп - рыжков - янтарный - сказ - менеджер - самульян - тілі|       ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ    |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ          |
|СМК 3 деңгейдегі    |      ПОӘК |                 |
|құжат          |         |ПОӘК  042 –18-17.1.41/01-2014  |
|ПОӘК          |         |                 |
|«Ағылшын тілі» пәнінің |Басылым № 1   |                 |
|оқытушыға арналған пән |11.09.2014 ж.  |                 |
|бағдарламасы      |         |                 |              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

            «Ағылшын тілі» пәні бойынша

                 5В072600,
 5В072300,5В072700,5В072800,5В071700,5В073000,5В072900,5В070200,5В070400, 5В
  070300, 5В090100, 5В030100, 5В050200, 5В020300, 5В 050400, 5В050300,
  5В072600, 5В072300, 5В 070400, 5В070200, 5В072800, 5В 073000, 5В072900,
  5В071700, 5В070300, 5В 090100, 5В050400, 5В030100, 5В050300, 5В070400,
  5В070200, 5В 072900, 5В072600, 5В 072800, 5В073200, 5В070400, 5В080100,
  5В080700, 5В073100, 5В 120100, 5В120200, 5В060800, 5В080300, 5В080200,
  5В060700, 5В050600, 5В050900, 5В051000, 5В050600, 5В080100, 5В080700,
           5В050800 мамандықтарына арналған


          ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей


                  2014                  Кіріспе


1 ЖАСАЛЫНДЫ

Құрастырған ___________ «____»  _________ 2014ж. Қапатаева С.Б «Аударма
теориясы мен практикасы» кафедрасының оқытушысы

2  ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1.

 Хаттама № 1 «02» 09. 2014ж.

Кафедра меңгерушісі  __________

2.2. Экономика, құқық және гуманитарлық ғылымдар факультетінің
оқу-әдістемелік бюросында
Хаттама № 1 «09» 09. 2014 ж.
Оқу-әдістемелік бюро төрағасы ___________ С.Қ. Тойкин


3 БЕКІТІЛДІ


Университеттің Оқу-әдістемелік Кеңесінің мәжілісінде мақұлданды және
басылымға ұсынылды.

Хаттама  № 1 «11» 09. 2014 ж.

ОӘК төрайымы   ___________________       Г. К.Искакова4. БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ (немесе «____» ____ 20___ № __ басылым ОРНЫНА)


                  Мазмұны


  1.Қолдану саласы
  2.Нормативті сілтемелер
  3.Жалпы ережелер
   4.Пәннің оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны
   5.Студенттердің өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі
   6.Пән оқу-әдістемелік картасы
   7.Әдебиет1 Қолдану аясы

   «Ағылшын  тілі»   пәнінің   оқу   -   әдістемелік   кешені
5В072600,5В072300,5В072700,5В072800,5В071700,5В073000,5В072900,5В070200,5В07
0400, 5В 070300, 5В090100, 5В030100, 5В050200, 5В020300, 5В  050400,
5В050300, 5В072600, 5В072300, 5В 070400, 5В070200, 5В072800, 5В 073000,
5В072900, 5В071700, 5В070300, 5В 090100, 5В 0504005В, 5В030100, 5В050300,
5В070400, 5В070200, 5В 072900, 5В072600, 5В 072800, 5В073200, 5В070400,
5В080100, 5В080700, 5В073100, 5В 120100, 5В120200, 5В060800, 5В080300,
5В080200, 5В060700, 5В050600, 5В050900, 5В051000, 5В 050600, 5В080100,
5В080700, 5В  050800  мамандығы  бойынша  студенттерге  арналған.  Ол
студенттерді курстың мазмұнымен, курстың барысымен, студенттердің  оқу
барысында меңгеретін дағдылармен таныстырады. Бұл құжат «Ағылшын тілі» пәні
бойынша оқу процесін ұйымдастырудың негізгі заңдылықтарын бір  жүйеге
келтіреді және “Аударма теориясы мен практикасы” кафедрасында қолдануға
арналған.

2 Нормативті сілтемелер
   «Ағылшын тілі» пәнінің оқу-әдістемелік кешені аталған пән бойынша оқу
процесін келесі құжаттардың нұсқаулары мен талаптарына сәйкес ұйымдастыру
тәртібін бекітеді:

5В072600,5В072300,5В072700,5В072800,5В071700,5В073000,5В072900,5В070200,5В07
0400, 5В 070300, 5В090100, 5В030100, 5В050200, 5В020300, 5В  050400,
5В050300, 5В072600, 5В072300, 5В 070400, 5В070200, 5В072800, 5В 073000,
5В072900, 5В071700, 5В070300, 5В 090100, 5В 0504005В, 5В030100, 5В050300,
5В070400, 5В070200, 5В 072900, 5В072600, 5В 072800, 5В073200, 5В070400,
5В080100, 5В080700, 5В073100, 5В 120100, 5В120200, 5В060800, 5В080300,
5В080200, 5В060700, 5В050600, 5В050900, 5В051000, 5В 050600, 5В080100,
5В080700, 5В 050800 мамандықтары бойынша ҚР 3.08.277-2006ж. Мемлекеттік
жалпыға бірдей білім беру стандарты Қазақстан Республикасы білім және ғылым
Министрлігінің 2005 жылғы 23 желтоқсандағы № 779 бұйрығымен бекітіліп,
қолданысқа ұсынылған.

3 Жалпы ережелер

3.1.   «Ағылшын   тілі»   пәнінің   бағдарламасы    5В072600,
5В072300,5В072700,5В072800,5В071700,5В073000,5В072900,5В070200,5В070400, 5В
070300, 5В090100, 5В030100, 5В050200, 5В020300, 5В 050400,  5В050300,
5В072600, 5В072300, 5В 070400, 5В070200, 5В072800, 5В 073000, 5В072900,
5В071700, 5В070300, 5В 090100, 5В 0504005В, 5В030100, 5В050300, 5В070400,
5В070200, 5В 072900, 5В072600, 5В 072800, 5В073200, 5В070400, 5В080100,
5В080700, 5В073100, 5В 120100, 5В120200, 5В060800, 5В080300, 5В080200,
5В060700, 5В050600, 5В050900, 5В051000, 5В 050600, 5В080100, 5В080700, 5В
050800 мамандықтары  бойынша  Қазақстан  Республикасының  3.08.277-2006
мемлекетік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде құрастырылған.
Студенттерге тілдік қарым-қатынас пен сөйлеу мәдениетінің негізгі ұғымдары
жөнінде түсінік беру.

3.2 «Ағылшын тілі» пәнінің  мақсаты - мәдениетаралық қатынастың негізгі
салаларында болашақ маманның дұрыс және кәсіби сауатты сөйлеу мінез-құлқын
қалыптастыру. Болашақ маманның кәсіптік қызметінің контекстінде оқытылатын
шет тілі елінің және туған елінің мәдени-өзіндік ерекшелікті ортасы,
вербалды және вербалды емес қатынас құралдарының ұлттық-мәдени өзіндік
ерекшеліктері туралы білімді жүзеге асыру.

3.3 «Ағылшын тілі» пәнінің міндеттері:
-тілдік қарым-қатынаста студенттердің оқытылатын  шет  тілінің  тілдік
бірліктерін өлшемге сәйкес қолдану шеберлігі мен дағдыларын қалыптастыру.
«Ағылшын тілі» курсының шеңберінде меңгерілген өлшемдік түрлердің жүйеленуі
(қайталануы).
- студенттерді «Ағылшын  тілі» пәні бойынша  лингвистикалық  тұрғыдан
дайындау.

3.4 Курс нәтижелері:
- білуі тиіс:
оқып үйренетін тілдің лексикалық,грамматикалық құбылыстарын,сол  тілдің
заңдылықтарын, оқып үйренетін тіл  елінің  тарихын,  мәдениетін,  заң
ережелерін және тіл өкілдерінің әлеуметтік мінез-құлқын, шет  тілінің
құрылысы мен жүйесін салыстыру мақсатында ана тілінің  құрылысы  мен
жүйесінің теориясын білу;
-меңгеруі тиіс:
сөз әрекетінің сөйлеу түрінде дайындалған және дайындалмаған диолог және
монолог сөз түрлерін, оқып үйренетін тілдің нормативтік талаптарын және сөз
әрекетінің компазициялық, коммуникативтік, продуктивтік жазба сөз түрін;
-игеруі тиіс:
әртүрлі коммуникативті мақсаттарды нақтылы қарым-қатынас жасау жағдайатында
ең нәтижелі стратегияларды таңдауды және қолдануды;
-істей алуы тиіс:
өздерін қызықтыратын мәселелерді толық суреттей алу, тыңдалынған немесе
оқылған мәтінді нақты және қысқа әңгімелей алу,аудиомәтінді бір мәрте
тыңдау барысында оның жалпы мазмұнын ұға білу, ауызша және жазбаша түрде
ағылшын  тілінде  грамматикалық  жағынан  дұрыс  сөйлей  алу,  сөйлеу
жағдаяттарында алынған білімді қолдана алу;
-түсінуі тиіс:
студенттердің өз көзқарастарын білдіру және баға беруді, әдеби, ғылыми-
әйгілі публисцистикалық ғылыми жанрдағы тілдік материалдарды түсіне алуы;
-болуы тиіс:
оқытылатын шет тілінің өлшемдеріне сәйкес өз ойларын шет тілінде бере алуы
-білім алуы тиіс:
ағылшын және ана тіліндегі құбылыстарға қатысты жеке зерттеу жүргізуге
қажет білімі;
3.5 Пәннің пререквизиті: Ағылшын тілінің негізгі компетенцияларын білу
(жалпы білімдік деңгей).
3.6 Пәннің постреквизиті:Кәсіби бағытталған шет тілі

3.7 Оқу жоспарынан көшірме
                                  Кесте -1

|курс |семестр|кредит |Машықтану  |ӨСӨЖ  |СӨЖ  |Барлығы   |Бақылау түрі |
|   |    |    |сабағы   |    |   |      |       |
|3   |1   |2   |30     |    |   |      |емтихан    |
|   |    |    |      |    |   |      |       |


4 Пәннің оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны

 Кесте - 2  Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу


|№  |Тақырып атаулары    және|Cағат саны    |Әдебиет            |
|  |мазмұны          |         |               |
|  |              |Машықта|OOӨЖ |OӨЖ|В.Д.Рыжков “Management    |
|  |              |ну   |   |  |Business English” ГИПП    |
|  |              |сабағы |   |  |«Янтарный сказ», 1999     |
|  |              |    |   |  |Н.А.Самульян.-М. «English for |
|  |              |    |   |  |Banking» Менеджер,1999    |
|  |              |    |   |  |V.D.Melnikov. B.NAkshalova  |
|  |              |    |   |  |Finance. Textbook.-      |
|  |              |    |   |  |Almaty:Economics, 2009.    |
|1  | Accounting        |4   |   |  | В.Д.Рыжков “Management    |
|  |1. General definition of  |    |   |  |Business English” ГИПП    |
|  |accounting         |    |   |  |«Янтарный сказ», 1999     |
|  |2. The basis for the   |    |   |  |Н.А.Самульян.-М. «English for |
|  |accounting process.    |    |   |  |Banking» Менеджер,1999    |
|  |3. A balance sheet.    |    |   |  |               |
|  |4. An income statement.  |    |   |  |               |
|  |5. The importance of the  |    |   |  |               |
|  |above two statements.   |    |   |  |               |
|  |Vocabulary         |    |   |  |               |
|  |Exercises         |    |   |  |               |
|2  |The structure and Functions|    |   |  |В.Д.Рыжков “Management    |
|  |of a Bank         |    |   |  |Business English” ГИПП    |
|  |              |    |   |  |«Янтарный сказ», 1999     |
|  |              |    |   |  |Н.А.Самульян.-М. «English for |
|  |              |    |   |  |Banking» Менеджер,1999    |
|3  |Currency and Other Forms of|    |   |  |В.Д.Рыжков “Management    |
|  |Exchange          |    |   |  |Business English” ГИПП    |
|  |Vocabulary         |    |   |  |«Янтарный сказ», 1999     |
|  |Exercises         |    |   |  |Н.А.Самульян.-М. «English for |
|  |              |    |   |  |Banking» Менеджер,1999    |
|4  |Depositing Money with a  |    |   |  |В.Д.Рыжков “Management    |
|  |Bank            |    |   |  |Business English” ГИПП    |
|  |Vocabulary         |    |   |  |«Янтарный сказ», 1999     |
|  |Exercises         |    |   |  |Н.А.Самульян.-М. «English for |
|  |              |    |   |  |Banking» Менеджер,1999    |
|5  |Bank Investments      |    |   |  |В.Д.Рыжков “Management    |
|  |Vocabulary         |    |   |  |Business English” ГИПП    |
|  |Exercises         |    |   |  |«Янтарный сказ», 1999     |
|  |              |    |   |  |Н.А.Самульян.-М. «English for |
|  |              |    |   |  |Banking» Менеджер,1999    |
|6  |Types of Banking      |    |   |  |В.Д.Рыжков “Management    |
|  |Institutions        |    |   |  |Business English” ГИПП    |
|  |Vocabulary         |    |   |  |«Янтарный сказ», 1999     |
|  |Exercises         |    |   |  |Н.А.Самульян.-М. «English for |
|  |              |    |   |  |Banking» Менеджер,1999    |
|7  |Other Servicers for Cheque |    |   |  |В.Д.Рыжков “Management    |
|  |Account Customers     |    |   |  |Business English” ГИПП    |
|  |Vocabulary         |    |   |  |«Янтарный сказ», 1999     |
|  |Exercises         |    |   |  |Н.А.Самульян.-М. «English for |
|  |              |    |   |  |Banking» Менеджер,1999    |
|8  |The Global Money Market  |    |   |  |В.Д.Рыжков “Management    |
|  |Vocabulary         |    |   |  |Business English” ГИПП    |
|  |Exercises         |    |   |  |«Янтарный сказ», 1999     |
|  |              |    |   |  |Н.А.Самульян.-М. «English for |
|  |              |    |   |  |Banking» Менеджер,1999    |
|9  |Stock Exchange       |    |   |  |В.Д.Рыжков “Management    |
|  |Vocabulary         |    |   |  |Business English” ГИПП    |
|  |Exercises         |    |   |  |«Янтарный сказ», 1999     |
|  |              |    |   |  |Н.А.Самульян.-М. «English for |
|  |              |    |   |  |Banking» Менеджер,1999    |
|  |              |    |   |  |               |
|10 |Commodity Exchange     |    |   |  |В.Д.Рыжков “Management    |
|  |Vocabulary         |    |   |  |Business English” ГИПП    |
|  |Exercises         |    |   |  |«Янтарный сказ», 1999     |
|  |              |    |   |  |Н.А.Самульян.-М. «English for |
|  |              |    |   |  |Banking» Менеджер,1999    |
|  |              |    |   |  |               |
|11 |Methods of Payment     |    |   |  |В.Д.Рыжков “Management    |
|  |Payment in advance     |    |   |  |Business English” ГИПП    |
|  |Open account        |    |   |  |«Янтарный сказ», 1999     |
|  |Vocabulary         |    |   |  |Н.А.Самульян.-М. «English for |
|  |Exercises         |    |   |  |Banking» Менеджер,1999    |
|12 |Remitting the Money    |    |   |  |В.Д.Рыжков “Management    |
|  |Ways of remitting money  |    |   |  |Business English” ГИПП    |
|  |when trading on open    |    |   |  |«Янтарный сказ», 1999     |
|  |account terms       |    |   |  |Н.А.Самульян.-М. «English for |
|  |Vocabulary         |    |   |  |Banking» Менеджер,1999    |
|  |Exercises         |    |   |  |               |
|13 |Balance of payments    |    |   |  |В.Д.Рыжков “Management    |
|  |Vocabulary         |    |   |  |Business English” ГИПП    |
|  |Exercises         |    |   |  |«Янтарный сказ», 1999     |
|  |              |    |   |  |Н.А.Самульян.-М. «English for |
|  |              |    |   |  |Banking» Менеджер,1999    |
|14 |Stock Exchange       |    |   |  |В.Д.Рыжков “Management    |
|  |Vocabulary         |    |   |  |Business English” ГИПП    |
|  |Exercises         |    |   |  |«Янтарный сказ», 1999     |
|  |              |    |   |  |Н.А.Самульян.-М. «English for |
|  |              |    |   |  |Banking» Менеджер,1999    |
|  |Барлығы          |    |   |  |               |


5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

5.1. Bill of Exchange
5.2. Documentery Letter of Credit
5.3. Application for Loans
5.4. Economic essence and the role of the state budget
5.5. Social Insurance
5.6. Financial control


6 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтылу картасы

|Оқу-әдістемелік құралдардың   |Саны       |Студенттер саны |Қамтылу пайызы|
|атауы              |         |         |       |
|В.Д.Рыжков “Management Business |         |1        |     100% |
|English” ГИПП «Янтарный сказ», |5         |         |       |
|1999              |         |         |       |
|Н.А.Самульян.-М. «English for  |5         |1        |     100% |
|Banking» Менеджер,1999     |         |         |       |
|V.D.Melnikov. B.NAkshalova   |5         |1        |     100% |
|Finance. Textbook.-       |         |         |       |
|Almaty:Economics, 2009.     |         |         |       |
|Русско-Английский        |1         |1        |     100% |
|финансово-экономический словарь |         |         |       |
|Б.Б. Мокшанцев: Банки и биржи , |         |         |       |
|ЮНИТИ, 1994.          |         |         |       |


    7 ӘДЕБИЕТ
 7.1  В.Д.Рыжков “Management Business English” ГИПП «Янтарный сказ», 1999
 7.1.2 Н.А.Самульян.-М. «English for Banking» Менеджер,1999
 7.2. Қосымша әдебиет
 7.2.1 V.D.Melnikov. B.NAkshalova Finance. Textbook.- Almaty:Economics,
2009.
7.2.2. Русско-Английский финансово-экономический словарь Б.Б. Мокшанцев:
Банки и биржи , ЮНИТИ, 1994.
Пәндер