Файл қосу


Гендерлік психология|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                          |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                        |
|ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ               |
|4 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК           |             |
|             |             |ПОӘК 042-14.05.01.20.35 |
|             |             |/02-2010         |
|             |             |             |
|Студентке арналған пәннің|Редакция № 2 02.09.09. |             |
|жұмыс оқу бағдарламасы  |орнына Редакция №    |             |
|«Гендерлік психология»  |             |             |
            ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

              «Гендерлік психология»


         «050503» – «Психология» мамандығына арналған           СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС
               ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

                 Семей 2010                              Алғысөз

  ЖАСАЛЫНДЫ
   Құрастырушы Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің
   “ Психология” кафедрасының аға оқытушысы Бураханова А.Т.

   “______”   __________ 2010 ж
   2.ҚАРАЛДЫ
   1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің “Психология”
    кафедрасының отырысында
    Хаттама №______”__»________ 2010 жыл


   Кафедра меңгерушісі: Сатиева Ш.С.


   2.2. ГФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында
   Хаттама №______”__»________ 2010жыл


   Төрағасы _______ Колмогорова Г.Б.


   3.БЕКІТІЛДІ
   3.1.Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды
   және баспаға ұсынылды
   Хаттама №______”__»________ 2010 жыл


   ОӘК төрағасы, бірінші проректор_________ Молдажанова А.А.Мазмұны:

   1.Жалпы талаптар
   2.Пәнді оқудың әдістемелік нұсқауы
   3.Курс саясаты
   4.Студент рейтингісін санау саясаты
   5.Пән мазмұны мен сағат санының бөлінуі
   6.СОБӨЖ және СӨЖ жоспары
   7.«Гендерлік психология» пәнінің оқу процесінің күнтізбелік графигі..

 1 Пәннің қысқаша мазмұны.
   Кейінгі жылдары адам жынысының әлеуметтік және мәдениеттік мәнімен
байланысты тақырып-гендерлік мәселесі отандық білім жүйесінде кең таралуда.
   Соңғы жылдары Қазақстан жоғары оқу орындарында гендерлік білім бойынша
бағдарламалар саны недәуір өсті.
«Гендерлік психология»  курсы екі жыныс  өкілдерінің  қоғамда  алатын
орындарын, жекелей ерекшеліктерін,  танымдық  процестерін,  еңбек  ету
процесіндегі рөлдерін, әлеуметтенуі  мен  гендерлік  қарым-қатынастарын
шетелдік және отандық көзқарастар бойынша қарастырады.

1.2.Жұмыс оқу жоспарынан үзінді
                                   Кесте1

|Курс       |Семестр     |Кредит      |ЛК         |
|         |         |Саны       |(сағ.)       |
|А        |4        |95-100      |          |
|А        |3,6       |90-94      |Үздік        |
|В+        |3,4       |85-89      |          |
|В        |3,2       |80-84      |Жақсы        |
|В-        |3,0       |75-79      |          |
|С+        |2,8       |70-74      |          |
|С        |2,6       |65-69      |Қанағаттанарлық   |
|С-        |2,4       |60-64      |          |
|Д+        |2,2       |55-59      |          |
|Д        |2,0       |50-54      |          |
|F        |0        |0-49       |Қанағаттанарлықсыз |
|I        |NA        |         |Аяқталмаған     |
|P        |-        |өтті       |Пәнді өтті     |

  5 Студенттерге арналған пән бойынша жұмыс бағдарламасы
  Кесте 3 Пән мазмұны. Сағаттардың бөлінуі

|№  |Тақырып атауы               |Сағат саны           |
|   |                      |Лекц|Сем |Лаб |ОСӨЖ |СӨЖ   |
|1  |2                     |3  |4  |5  |6  |7    |
|1  |Гендерлік психологияға кіріспе.      |2  |  |  |2  |2    |
|2  |Гендерлік психология тарихы.        |  |1  |  |1  |1    |
|3  |Жыныстардың жекелей ерекшеліктері.     |2  |1  |  |3  |3    |
|4  |Гендерлік демография            |2  |1  |  |3  |3    |
|5  |Психомоторика               |2  |1  |  |3  |3    |
|6  |Психомоториканы зерттеу әдістері.     |2  |1  |  |3  |3    |
|7  |Түйсіну мен қабылдау            |2  |1  |  |3  |3    |
|8  |Түйсіну мен қабылдау. Оларды зерттеу    |2  |1  |  |3  |3    |
|   |әдістері.                 |  |  |  |   |     |
|9  |Интеллектуалдық, сөздік сипаттамалар.   |2  |1  |  |3  |3    |
|10  |Эмоционалдық сипаттамалар.         |2  |1  |  |3  |3    |
|11  |Жеке тұлғалық ерешеліктер.         |2  |  |  |2  |2    |
|12  |Әлеуметтік нормалар мен гендерлік     |  |1  |  |1  |1    |
|   |айырмашылықтар.              |  |  |  |   |     |
|13  |Әлеуметтік мінез-құлықтар.         |2  |  |  |2  |2    |
|14  |Дифференциалды әлеуметтену.        |  |1  |  |1  |1    |
|15  |Гендерлік қарым-қатынастар.        |2  |  |  |2  |2    |
|16  |Әлеуметтік мінез-құлықтарды зерттеу    |  |1  |  |1  |1    |
|   |әдістемелері.               |  |  |  |   |     |
|17  |Дәстүрлі әйелдер рөлдерінің шектеулері.  |2  |1  |  |3  |3    |
|18  |Дәстүрлі ерлер рөлдерінің шектеулері.   |2  |  |  |2  |2    |
|19  |Конфликт жағдайындағы гендерлік шарттар.  |  |1  |  |1  |1    |
|20  |Гендерлік рөлдердің өзгеруі.        |2  |1  |  |3  |3    |
|   |Барлығы:                  |30 |15 |  |45  |45    |

6 СӨЖ хабарламалары, рефераттарының тақырыптары
                                   Кесте 4

|СӨЖО                        |СӨЖ        |
|Аудиториялық        |Аудиториядан тыс    |         |
|2             |3           |4         |
|Текстпен жұмыс.      |«Кілттті сөз»     |Сұрақтарды    |
|Гендер-әлеуметтік құрылым |технологиясы      |тексеру. Жұппен  |
|немесе биологиялық     |пайдаланылған статья  |жұмыс: сұраққа  |
|императив.         |текстіне талдау. Статья|жазбаша жауап.  |
|              |текстінің кем дегенде |Жекелей      |
|              |үш сұрағына талдау   |сұхбаттасу.    |
|              |жасау.         |         |
|Диагностикалық анкетаны  |Ұсынылған анкета    |Ванкетанаң    |
|өткізу.          |бойынша эмпирикалық  |жүргізілуін    |
|              |ақпарат жиынтығы.   |тексеру.     |
|              |            |Студенттердің   |
|              |            |зерттеу қабілетін |
|              |            |талдау.      |
|Текстермен жұмыс. Ребров  |Статья текстерін    |Бақылау сұрақтары.|
|Н.П. Жеке тұлғаның     |талдау. Ұсынылған   |Семинар-тренингті |
|биологиялық және      |материал бойынша    |өңдеуде және   |
|психологиялық мінезіндегі |семинар-тренинг    |жоспарлауда    |
|өзара байланысындағы    |бағдарламасын құру.  |жекелей және   |
|гендерлік аспект. Е.В.   |            |топтық сұхбат.  |
|Иоффе. Әлеуметтік интеллект|            |         |
|мінезіндегі гендерлік   |            |         |
|айырмашылық.        |            |         |
|Гендерлік стереотипті жеке |Зерттеу жүргізу.    |Психологиялық   |
|тұлғалық семантикалық   |Нәтижені безерлендіру. |қорытындыны    |
|дифференциал әдісімен   |            |тексеру.     |
|зерттеу.          |            |         |
|Гендерлік семинар-тренинг. |Семинар-тренинг    |Семинар-тренинг  |
|              |конспектісінің өңдеуі. |конспектісін   |
|              |Конспектіні      |тексеру. Жекелей |
|              |безерлендіру.     |презентация.   |
|«Жанұяның         |Таблица мазмұнын    |Топтық талқылау. |
|дәстүрлі-патриархаттық және|талдау. Таблица    |Салыстырмалы   |
|қазіргі эголитарлы типтері»|сұрақтарына жазбаша  |талдау.      |
|таблицасымен жұмыс.    |жауап.         |         |
|Жеткіншектерге арналған  |Семинар-тренинг жоспары|         |
|семинар-тренинг      |мен мазмұнын,     |Семинар-тренингтің|
|конспектісін өңдеу.    |бағдарламаларын    |бағдарламаларын  |
|Жеткіншектік топта     |нақтылау. Жүргізілу  |бекіту.      |
|семинар-тренинг жүргізу  |графигін құру.     |         |
|              |            |         |
|              |Тренингті жүргізу   |         |
|              |бойынша қосымша мәлімет|         |
|              |жиынтығы. Тренингтің  |Семинар-тренингтің|
|              |өткізілуінің тиімді  |жүргізілуі.    |
|              |технологиялық жиынтығы.|Жүргізілуін    |
|              |Кәсіпкерлік өзіндік  |талдау.      |
|              |бағалау және өзіндік  |         |
|              |талдау.        |         |
|              |            |         |
|«Сексуалды тәжірибе»    |Сауалнама сұрағына үй |Студенттермен   |
|сауалнамасы.        |жағдайында жауап беру. |бірге жүргізілген |
|              |            |талқылауға    |
|              |            |қатысуы.     |
|Гендерлік экспертиза.   |Гендерлік экспертизаның|Алынған нәтиже  |
|              |оқулықтарын, журнал,  |презентациясы.  |
|              |әдеби шығармаларымен, |Талдау.      |
|              |газет статьяларымен  |         |
|              |жүргізілуі.      |         |


7 Пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі
Кесте 5
№Апталар1234567891011121314151Бақылау түріРКХСХБТ1РБККХРСХБК2РБ2Бақылау түріРКХСХБХ1РБТРСХК БКСХ2РБ3Ұпайлар555555555555555
Белгілеулер: Р-реферат; К-конспект; Х-хабарлама; СХ-схема; Б-баяндама; Т-тест.

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть