Файл қосу


Қатты дене динамикасы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ              |
|3 дәрежелі СМЖ құжат     |ПОӘК      |              |
|               |        |ПОӘК 042-14-1-02.      |
|               |        |1.20.70/02-2012       |
|“ Теориялық және қолданбалы |№1 баспа    |              |
|механика ” пәнінің      |        |              |
|оқу-әдістемелік кешенінің  |        |              |
|студенттер үшін пәннің жұмыс |        |              |
|оқу бағдарламасы       |        |              |         5В071700 «Жылу энергетикасы» мамандығының


              студенттеріне арналған

          “ Теориялық және қолданбалы механика ”            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
            СТУДЕНТТЕР ҮШІН ПӘННІҢ ЖҰМЫС


               ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


                 Семей 2012                  Алғысөз


  1. ЖЕТІЛДІРГЕН
  Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті, “Машина жасау және
механика” кафедрасының аға оқытушысы Турусбеков Серікбол Какарманұлы
                       ____________«___» ______2012 ж.


  2. ҚАРАСТЫРЫЛДЫ


  2.1 Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті “ Машина жасау және
механика” кафедрасының отырысында


  Хаттама № 4 , 3 желтоқсан 2012 жыл


  Кафедра меңгерушісі _________ С.Д. Токаев


  2.2 Инженерлі-технологиялық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің
отырысында
  Хаттама № 4 , 29 желтоқсан 2012 жыл


  Төрайымы __________  Ж.К. Молдабаева
  3. БЕКІТІЛГЕН
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында талқыланды және
басылымға ұсынылды


  Хаттама №___ «____» ________ 2012 жыл


  ОӘК төрағасы, бірінші проректор _____________ Б. Рскелдиев
  БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ                  Мазмұны


|1  |Жалпы мағлұматтар                         |4  |
|2  |Пәнді оқытуға әдістемелік нұсқаулар                |6  |
|3  |Курстың форматы мен саясаты                    |6  |
|4  |Бағалау саясаты                          |7  |
|5  |Пәннің мазмұны мен сабақтың түрі бойынша сағаттардың бөлінуі   |9  |
|6  |СӨЖО мен СӨЖ мазмұны                       |14 |
|7  |Пән бойынша оқу процесінің күнтізбелік кестесі          |16 |
|8  |Әдебиеттер                            |16 |
|9  |Сұрақтар                             |17 |


  1 ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР


   1. Оқытушы мен пән туралы жалпы мағлұмат


      • Оқытушының аты-жөні – Турусбеков Серікбол Какарманұлы;
      • Кафедра – «Машина жасау технологиясы және механика»;
      • Байланыс – тел: 35-22-26, № 1 оқу ғимараты, № 409 кабинет;
      • Сабақ өткізу орны – № 1 ғимарат аудиториялары;
      • Пән бойынша кредиттер саны – 4.  2. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме (1 кесте):
  Кесте 1 - Оқу жұмыс жоспарынан көшірме


|Курс     |Семестр                            |


   Аралық бақылау студенттердің практикалық және дәріс  сабақтарына
қатысуын,  сонымен  қатар  үй  тапсырмаларын,  рефераттар  және  т.б.
тапсырмаларды орындауын ескереді.
   Аралық бақылау – оқытушының қатысуымен тест және аудиториялық бақылау
жұмыстарын орындау.
   Пәнді бағалау 100%-дық шкала бойынша бірінші аралық бақылаудан екінші
аралық бақылау аралығында жинаған балл  есебінен  пайыздық  қатынаста
қойылады. Осындай ретпен екінші аралық бақылау қортынды болып табылады.
    Әрбір  студенттің  рейтингісін  есептеу  Сіздердің  оқудағы
жетістіктеріңізді «мінсіз студентпен» салыстыру арқылы жүргізіледі.
           Студенттердің рейтингісін есептеу

|№ |Студенттің|СҚ           |ҮТ |АБЖ            |АЖ |
|р/|аты-жөні |            |  |              |  |
|с |     |            |  |              |  |
|1      |                              |

   Емтиханға екінші аралық бақылау қортындысы (рейтингілік) [pic] болған
студенттер жіберіледі.
   Пәннің қортындысы бағасы екінші аралық бақылау нәтижесін емтихан
бағасына ескеру арқылы шығарылады.
    Студенттердің білімі, икемденуі мен дағдылары келесідей әріптік
эквивалентте, балл және пайыз арқылы бағаланады.
|Студенттің  |Пайыздық   |Кредиттік |Әріптік   |Дәстүрлі жүйеде бағалау|
|балдық    |қатынаста  |жүйе    |жүйеде   |            |
|рейтингтік  |       |бойынша  |бағалау   |            |
|нәтижесі   |       |балл    |      |            |
|218,5-230  |100-95    |4     |А      |Өте жақсы       |
|216,2-207  |94-90    |3,67    |А-     |            |
|204,7-195,5 |89-85    |3,33    |В+     |Жақсы         |
|193,2-184  |84-80    |3,0    |В      |            |
|181,7-172,5 |79-75    |2,67    |В-     |            |
|170,2-161  |74-70    |2,33    |С+     |            |
|       |       |      |      |            |
|       |       |      |      |Қанағаттанарлық    |
|158,7-149,5 |69-65    |2,0    |С      |            |
|147,2-138  |64-60    |1,67    |С-     |            |
|135,7-126,5 |59-55    |1,33    |Д+     |            |
|124,2-115  |54-50    |1,0    |Д      |            |
|112,7-0   |49-0     |0     |F      |Қанағаттанарлықсыз   |

  5 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ МЕН САБАҚТЫҢ ТҮРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫҢ БӨЛІНУІ

|№  |Тақырыптың атауы           |Сағаттар саны         |
|р/с |                   |                |
|  |                   |ДС   |ПС   |СӨЖО  |СӨЖ  |
|1  |Дәріс 1. Теориялық механикаға кіріспе.|1   |1   |1   |3   |
|  |                   |    |    |    |    |
|  |                   |    |    |    |    |
|2  | Дәріс 2. Статиканың негізгі ұғымдары |1   |1   |1   |3   |
|  |мен аксиомалары. Байланыстар және   |    |    |    |    |
|  |байланыс реакциялары. Байланыстардың |    |    |    |    |
|  |негізгі түрлері.           |    |    |    |    |
|3  |Дәріс 3. Жинақталатын күштер жүйесі. |1   |1   |1   |3   |
|  |Жинақталатын күштердің тең әсер етуші |    |    |    |    |
|  |күші. Жинақталатын күштер жүйесінің  |    |    |    |    |
|  |тепе-теңдігі. Үш күш туралы теорема. |    |    |    |    |
|4  |Дәріс 4. Центрге қатысты векторлық  |1   |1   |1   |3   |
|  |және алгебралық күш моменті. Өске   |    |    |    |    |
|  |қатысты күш моменті. Қос күш. Қос күш |    |    |    |    |
|  |моменті. Қос күштерді қосу. Қос күштер|    |    |    |    |
|  |жүйесінің тепе-теңдігі.        |    |    |    |    |
|5  |Дәріс 5. Күшті берілген центрге    |1   |1   |1   |3   |
|  |келтіру. Статиканың негізгі теоремасы.|    |    |    |    |
|  |Бас вектор мен бас момент.      |    |    |    |    |
|6  |Дәріс 6. . Кез келген күштер жүйесінің|1   |1   |1   |3   |
|  |тепе-теңдігінің векторлық шарты. Әр  |    |    |    |    |
|  |түрлі күштер жүйесінің тепе-теңдігінің|    |    |    |    |
|  |аналитикалық шарттары.        |    |    |    |    |
|7  |Дәріс 7. Статикаша анықталатын және  |1   |1   |1   |3   |
|  |статикаша анықталмайтын есептер.   |    |    |    |    |
|  |Біріне-бірі тіркесе келген бірнеше  |    |    |    |    |
|  |денелерден құрылған жүйенің      |    |    |    |    |
|  |тепе-теңдігі.             |    |    |    |    |
|8  |Дәріс 8. Сырғанау үйкелісі және оның |1   |1   |1   |3   |
|  |заңдары. Сырғанау үйкелісінің     |    |    |    |    |
|  |коэффиценті. Үйкеліс бұрышы. Үйкеліс |    |    |    |    |
|  |конусы. Үйкеліс күші бар жағдайда   |    |    |    |    |
|  |денелердің тепе-теңдігі. Домалау   |    |    |    |    |
|  |үйкелісі. Домалау үйкелісінің     |    |    |    |    |
|  |коэффиценті.             |    |    |    |    |
|9  |Дәріс 9. Параллель күштер жүйесін тең |1   |1   |1   |3   |
|  |әсер етуші күшке келтіру. Параллель  |    |    |    |    |
|  |күштердің центрі. Денелердің ауырлық |    |    |    |    |
|  |центрі. Ауырлық центрін анықтаудың  |    |    |    |    |
|  |тәсілдері.              |    |    |    |    |
|10 |Дәріс 10. Кинематиканың негізі мен  |1   |1   |1   |3   |
|  |мәселелері. Классикалық механикадағы |    |    |    |    |
|  |абсолют кеңістік пен абсолют уақыт.  |    |    |    |    |
|  |Механикалық қозғалыстың        |    |    |    |    |
|  |салыстырмалылығы. Санақ жүйесі.    |    |    |    |    |
|11 |Дәріс 11. Нүкте кинематикасы. Нүкте  |1   |1   |1   |3   |
|  |қозғалысын анықтаудың векторлық,   |    |    |    |    |
|  |координаталық және табиғи әдістері.  |    |    |    |    |
|  |Нүктенің траекториясы, жылдамдығы мен |    |    |    |    |
|  |үдеуі. Табиғи үшжақтың өстері,    |    |    |    |    |
|  |нүктенің жанама және нормаль үдеуі.  |    |    |    |    |
|12 |Дәріс 12. Қатты дене кинематикасы.  |1   |1   |1   |3   |
|  |Дене қозғалысының түрлері. Дененің екі|    |    |    |    |
|  |нүктесінің жылдамдықтарының      |    |    |    |    |
|  |проекциялары туралы теорема.     |    |    |    |    |
|13 |Дәріс 13. Қатты дененің ілгерілмелі  |1   |1   |1   |3   |
|  |қозғалысы. Ілгерілмелі қозғалыстағы  |    |    |    |    |
|  |қатты дене нүктелерінің траекториясы, |    |    |    |    |
|  |жылдамдықтары және үдеулері туралы  |    |    |    |    |
|  |теорема.               |    |    |    |    |
|14 |Дәріс 14. Қатты дененің өске қатысты |1   |1   |1   |3   |
|  |айналмалы қозғалысы. Қозғалыс теңдеуі,|    |    |    |    |
|  |бұрыштық жылдамдық пен бұрыштық үдеу. |    |    |    |    |
|  |Бұрыштық жылдамдық пен бұрыштық    |    |    |    |    |
|  |үдеудің векторлары. Айналмалы     |    |    |    |    |
|  |қозғалыстағы дене нүктесінің     |    |    |    |    |
|  |жылдамдығы мен үдеуі. Эйлер формуласы.|    |    |    |    |
|15 |Дәріс 15. Қатты дененің        |1   |1   |1   |3   |
|  |жазық-параллель қозғалысы.      |    |    |    |    |
|  |Жазық-параллель қозғалысын құраушы  |    |    |    |    |
|  |қозғалыстарға жіктеу. Жазық фигура.  |    |    |    |    |
|  |Жазық фигура нүктесінің жылдамдығын  |    |    |    |    |
|  |полюс арқылы анықтау. Жылдамдықтардың |    |    |    |    |
|  |лездік центрі. Жазық фигура      |    |    |    |    |
|  |нүктелерінің үдеуін анықтау.     |    |    |    |    |
|16 |Дәріс 16. Нүктенің күрделі қозғалысы. |1   |1   |1   |3   |
|  |Кориолис теоремасы. Кориолис үдеуі.  |    |    |    |    |
|17 |Дәріс 17. Қатты дененің күрделі    |1   |1   |1   |3   |
|  |қозғалыстары.             |    |    |    |    |
|18 |Дәріс 18. Динамика. Динамиканың    |1   |1   |1   |3   |
|  |негізгі ұғымдары мен заңдары.     |    |    |    |    |
|  |Динамиканың мәселелері.Материялық   |    |    |    |    |
|  |нүкте динамикасы. Материялық нүкте  |    |    |    |    |
|  |қозғалысының дифференциалдық     |    |    |    |    |
|  |теңдеулері. Нүкте динамикасының екі  |    |    |    |    |
|  |мәселесі.               |    |    |    |    |
|19 |Дәріс 19. Материялық нүктенің     |1   |1   |1   |3   |
|  |салыстырмалы қозғалысы. Тасымалды және|    |    |    |    |
|  |кориолистік инерция күштері.     |    |    |    |    |
|  |Классикалық механиканың салыстырмалық |    |    |    |    |
|  |принципі.               |    |    |    |    |
|20 |Дәріс 20. Механикалық жүйенің     |1   |1   |1   |3   |
|  |динамикасы. Механикалық жүйе. Масса  |    |    |    |    |
|  |және массалар центрі. Механикалық   |    |    |    |    |
|  |жүйеге әсер ететін күштердің     |    |    |    |    |
|  |классификациясы. Ішкі күштердің    |    |    |    |    |
|  |қасиеттері.              |    |    |    |    |
|21 |Дәріс 21. Механикалық жүйенің өске  |1   |1   |1   |3   |
|  |және центрге қатысты инерция     |    |    |    |    |
|  |моменттері. Инерция радиусы. Штейнер |    |    |    |    |
|  |теоремасы. Қарапайым біртекті қатты  |    |    |    |    |
|  |денелердің инерция моменттері.    |    |    |    |    |
|22 |Дәріс 22. Механикалық жүйе      |1   |1   |1   |3   |
|  |қозғалысының дифференциалдық     |    |    |    |    |
|  |теңдеулері. Механикалық жүйенің    |    |    |    |    |
|  |массалары центрінің қозғалысы туралы |    |    |    |    |
|  |теорема. Бірінші интеграл.      |    |    |    |    |
|23 |Дәріс 23. Материялық нүктенің және  |1   |1   |1   |3   |
|  |механикалық жүйенің қозғалыс мөлшері. |    |    |    |    |
|  |Күштің элементарлық және толық    |    |    |    |    |
|  |импульстары. Қозғалыс мөлшерінің   |    |    |    |    |
|  |өзгеруі туралы теорема. Қозғалыс   |    |    |    |    |
|  |мөлшерінің сақталу заңы.       |    |    |    |    |
|24 |Дәріс 24. Материялық нүктенің қозғалыс|1   |1   |1   |3   |
|  |мөлшерінің моменті мен механикалық  |    |    |    |    |
|  |жүйенің кинетикалық моменті.     |    |    |    |    |
|  |Механикалық жүйенің қозғалмайтын өске |    |    |    |    |
|  |қатысты айналмалы қозғалысындағы   |    |    |    |    |
|  |кинетикалық моменті. Кинетикалық   |    |    |    |    |
|  |моменттің өзгеруі туралы теорема.   |    |    |    |    |
|  |Кинетикалық моменттің сақталу заңы.  |    |    |    |    |
|25 |Дәріс 25. Күштің элементарлық және  |1   |1   |1   |3   |
|  |толық жұмысы. Қуат. Кинетикалық    |    |    |    |    |
|  |энергия. Әр түрлі қозғалыстағы дененің|    |    |    |    |
|  |кинетикалық энергиясы. Кейбір жеке  |    |    |    |    |
|  |жағдайлардағы күш жұмысы мен қуаты.  |    |    |    |    |
|  |Кинетикалық энергияның өзгеруі туралы |    |    |    |    |
|  |теорема.               |    |    |    |    |
|26 |Дәріс 26. Қатты дене динамикасы. Қатты|1   |1   |1   |3   |
|  |дененің ілгерілмелі қозғалысының   |    |    |    |    |
|  |дифференциалдық теңдеуі. Қатты дененің|    |    |    |    |
|  |жазық-параллель қозғалысының     |    |    |    |    |
|  |дифференциалдық теңдеулері.      |    |    |    |    |
|27 |Дәріс 27. Даламбер принципі. Инерция |1   |1   |1   |3   |
|  |күші. Инерция күштерінің бас векторы |    |    |    |    |
|  |мен бас моменті. Айналмалы      |    |    |    |    |
|  |қозғалыстағы қатты дененің айналу   |    |    |    |    |
|  |өсіне жасайтын динамикалық      |    |    |    |    |
|  |реакциялары.             |    |    |    |    |
|28 |Дәріс 28. Аналитикалық механика.   |1   |1   |1   |3   |
|  |Байланыстар және олардың теңдеулері. |    |    |    |    |
|  |Байланыстардың классификациясы.    |    |    |    |    |
|  |Виртуальды орын ауыстыруы. Идеалды  |    |    |    |    |
|  |байланыстар. Жүйенің жалпыланған   |    |    |    |    |
|  |координаталары. Жалпыланған күштер  |    |    |    |    |
|  |және оларды есептеу тәсілдері.    |    |    |    |    |
|  |Еркіндік дәрежелер саны. Виртуальды  |    |    |    |    |
|  |орын ауыстырулар принципі. Динамиканың|    |    |    |    |
|  |жалпы теңдеуі.            |    |    |    |    |
|29 |Дәріс 29. Механикалық жүйе      |1   |1   |1   |3   |
|  |қозғалысының жалпыланған координаталар|    |    |    |    |
|  |арқылы жазылған дифференциалдық    |    |    |    |    |
|  |теңдеулері. Консервативтік жүйелер  |    |    |    |    |
|  |үшін екінші текті Лагранж теңдеулері. |    |    |    |    |
|30 |Дәріс 30. Соққының эелементарлық   |1   |1   |1   |3   |
|  |теориясы. Соққы құбылысы. Соққыдағы  |    |    |    |    |
|  |қозғалыс мөлшерінің өзгеруі туралы  |    |    |    |    |
|  |теорема. Қалпына келу коэффиценті.  |    |    |    |    |
|  |Шардың қозғалмайтын бетпен қақтығысы. |    |    |    |    |
|  |Карно теоремасы.           |    |    |    |    |


  6 СӨЖО МЕН СӨЖ МАЗМҰНЫ


  |№  |СӨЖО                      |СӨЖ          |
|р/с |                        |            |
|  |Аудиториялық      |Аудиториядан тыс    |            |
|1  |2           |3           |4           |
|1  | Жазық күштер жүйесінің|Кеңес, есеп шығару   |            |
|  |әсеріндегі дене    |            |«Үйкеліс күштер    |
|  |тепе-теңдігі.     |            |ескеруімен тепе-теңдік»|
|  |            |            |            |
|2  |Жазық күштер жүйесі  |Кеңес, есеп шығару   |«Жазық фермаларды   |
|  |әсеріндегі денелер   |            |есептеу»        |
|  |жүйесінің       |            |            |
|  |тепе-теңдігі.     |            |            |
|3  |Кеңістік күштер    |Кеңес, есеп шығару   |«Еркін қатты дене   |
|  |жүйесінің әсеріндегі  |            |тепе-теңдігінің    |
|  |дене тепе-теңдігі.   |            |шарттары мен      |
|  |            |            |теңдеулері»      |
|4  |Нүкте кинематикасы.  |Кеңес, есеп шығару   |            |
|5  |Қатты дененің     |Кеңес, есеп шығару   |«Механика табиғаттың  |
|  |қозғалмайтын өстің   |            |құбылыстарын түсіну  |
|  |бойымен жасайтын    |            |үшін негізі»      |
|  |айналмалы қозғалысын  |            |            |
|  |зерттеу        |            |            |
|6  |Қатты дененің     |Кеңес, есеп шығару   |«Параллель остерге   |
|  |жазықпараллель     |            |қатысты қатты дененің |
|  |қозғалысын зерттеу   |            |айналуларын қосу»   |
|7  |Нүктенің күрделі    |Кеңес, есеп шығару   |«Ықтимал орын ауыстыру |
|  |қозғалысы       |            |принципі»       |
|8  |Нүкте қозғалысының   |Кеңес, есеп шығару   | «Текниканың дамуындағы|
|  |дифференциалдық    |            |механиканың мағынасы» |
|  |теңдеуін интегралдауға |            |            |
|  |арналған (динамиканын |            |            |
|  |негізгі есептерін шешу)|            |            |
|9  |Материялық нүктенің  |Кеңес, есеп шығару   |            |
|  |салыстырмалы жылдамдығы|            |            |
|  |мен тербелісі.     |            |            |
|10 |Кинетикалық энергияның |Кеңес, есеп шығару   |            |
|  |өзгерісі туралы теорема|            |            |
|11 |Қатты дененің     |Кеңес, есеп шығару   |            |
|  |жазық-параллель    |            |            |
|  |қозғалысына      |            |            |
|  |дифференциалдық    |            |            |
|  |теңдеулері.      |            |            |
|12 |Даламбер принципі.   |Кеңес, есеп шығару   |«Даламбер принципі»  |
|13 |Механикалық жүйенің  |Кеңес, есеп шығару   |«Ықтимал орын ауыстыру |
|  |тепе-теңдік шарттарын |            |принципі»       |
|  |мүмкін орын ауыстырулар|            |            |
|  |принципі.       |            |            |
|14 |Динамиканың жалпы   |Кеңес, есеп шығару   |«Даламбер-Лагранжінің |
|  |теңдеуі (Даламбер   |            |принципі»       |
|  |Лагранж принципі).   |            |            |
|15 |Лагранж теңдеуі.    |Кеңес, есеп шығару   |            |


  7 “Теориялық механика ” ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ ПРОЦЕСІНІҢ КҮНТІЗБЕЛІК КЕСТЕСІ

  Кесте 4 – “Теориялық механика ” пәні бойынша оқу процесінің күнтізбелік
кестесі


  |№ |Студенттің|СҚ           |ҮТ |АБЖ            |АЖ |
|р/|аты-жөні |            |  |              |  |
|с |     |            |  |              |  |
|1      |                              |
  8 ӘДЕБИЕТТЕР


   8.1 Негізгі
   8.1.1 Аманжол Нұғыман. Теориялық механика негіздері. Алматы. 2006ж.
   8.1.2 Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. М., 1998 и
предыдущие издания.
   8.1.3 Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике. М.,
1986 и предыдущие издания.

   8.2 Қосымша
   8.2.1 Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике /
Под ред. А.А. Яблонского.М., «Интергал пресс» 2002.
   8.2.2 Әдістемелік құралдар: Дәрістер жинағы, машықтану сабақтары,
өздік жұмыстар жинағы мен олардың орындалу реті, бақылау сұрақтары . 2008.
   8.2.3 Добронравов В,В., Никитин Н.Н. Курс теоретической механики. М.,
1983

   9 «Теориялық механика пәнінен сұрақтар


                 Статика.

1.Қандай денені абсолют қатты деп аталады?
2.Системадағы қай күш бірқалыпты деп аталады?
3. Берілген системадағы бірқалыпты жұмыс істейтін күш деп қандай күштерді
айтамыз?
4. Статиканың аксиомаларын ата?
5. Деформацияланған денелерге абсолют қатты денелердің бірқалыптылық шарты
қажет пе және ол жеткілікті ме?
6. Қандай денелер берілген дененің байланысы деп аталады?
7. Берілген күш дегеніміз не, байланыс реакциясы, байланысқа түскен қысым?
8. Реакция қалай бағытталған
а) тегіс бет бойынша
б) жылжымалы тірек
в) цилиндрлік топсамен және подшибникпен
г) невесомого стержия сырықтың салмақсыздығы
д) сфералық топса және подпятника
е) қатты заделка
9. Күштің оске проекциясы қалай анықталады?
10. Қандай күштер ұқсас деп аталады?
11. Бұл күштер қалай беріледі?
а) график түрінде
б) аналитикалық
12. Геометриялық және аналитикалық формадағы күштердің бірқалыптылық шартын

13. Ұқсас күштер системасына қанша тәуелсіз құрауға болады
а) жазықтықта
б) кеңістікте
14. Қос күш дегеніміз не? Қос күшінің моментін қалай санауға болады? Қос
күштердегі вектор моментін қалай көрсетуге болады?
15. Қос күштердіің денеге әсері оның жазықтықта орналасқан орнына
байланысты ма?
16. Екі қос күштердің жазықтықтағы және кеңістіктегі эквиваленттің мәні
неде?
17. Қос күштердің қалай құрауға болады, егер олар
а) жазықтықта
б) кеңістікте орналасса?
18. Қос күштердің бірқалыптылық системасының шартын жаз.
а) жазықтықта
б) кеңістікте
19. Нүктенің момент күші неге тең?
Оны момент векторы түрінде қалай көрсетуге болады. Бұл вектордың қос
моментті векторынан қандай айырмашылығы бар.
20. Нүктедегі момент күші қай кезде нолге тең болады.
21. Жұмыс сызығында жатпаған күшті нүктеге қалай әкелуге болады.
22. Системадағы күшті берілген центр нүктесіне қалай әкелуге болады.
23. Берілген центр нүктегіндегі система күшінің негізгі векторы мен негізгі
моменті неге тең?
24. Берілген системадағы күштің негізгі векторы мен бірқалыптыдан қандай
айырмашылығы бар.
25. Оске байланысты момент күшін қалай табамыз. Қай кезде ол нолге тең
болады.
26. Оске байланысты күштің қандай тәуелділігі бар? Қай кезде ол нолге тең
болады.
27. Системадағы (произвольной) күштің бірқалыптылық шарпын қалай жазуға
болады.
а) жазықтықта
б) кеңістікте
28. Қанша тәуелсіз бірқалыптылық теңдеулер бар және оларды қалай құрамыз
а) кеңістіктегі күштер системасы (произвольной)
б) кеңістіктегі параллель күштер системасы
в) (произвольной) жазықтықтағы күштер системасы
г) жазықтықтағы параллель күштер системасы
29. Қай кезде күштің жазық системасы орындалады
а) қос күште
б) бір (равнодействующей)
30. Варман теоремасы талдаңыз, яғни система күшіндегі момент бірдей жұмыс
істейтіннен бастап (равнодействующей)
31. Қандай есептер статикалық шешімі бар есептер деп, қай есеп статикалық
шешімі жоқ болады
32. Параллелль күштің центрі дегеніміз не? Параллель күштердің
координаталарын қалай табамыз
33. Ауырлық центрінің, дененің, көлемнің ауырлық центрінің, сызықтық
ауданын анықтауға арналған формулаларын жазыңдар.
34. Координат центрінің ауырлық күшін күрделі формуласын қалай анықтайды.
а) симметрия жолымен
б) топтастыру жолымен
в) салмақсыздық бойынша
35. Тыныш тұрған жағдайдағы сырғанау үйкелісі дегеніміз не?
36. Сырғанау үйкелісі заңдарын, ол қандай заңдар?
37. Байланыс кедір – бұдырлық реакциясын қалай салуға болады?
38. Үйкеліс бұрышы дегеніміз не және оның үйкеліс коэффициентіиен
байланысы.
39. Үйкеліс тербелісі моментінің максимал мәні қандай?
40. үйкеліс тербелісі коэффициенті дегеніміз не?

                 Кинематика.

1.“Нүктенің қозғалысын табу” дегеніміз нені білдіреді?
2. Нүктенің қозғалысының теңдеуі, траекториядағы қозғалыс заңы?
3. Қандай 3 жолмен нүктеге қозғалыс беруге болады?
4. Траекториялық нүкте дегеніміз не?
5. Бір траекторияда қозғалып келе жатқан нүктелердің қозғалыс заңдары әр
түрлі бола ала ма? Мысал келтір.
6. Радиус векторы арқылы нүктенің жылдамдық векторы мен үдеу векторы қалай
өрнектеледі?Екі вектор қалай бағытталады?
7. Координаттық формадағы нүктенің қозғалыс теңдеулері және нүктенің
жылдамдық векторы мен үдеудің модулі мен бағыттарыбелгілі болса, олардың
координаттық оськепроекциясын қалайанықтайды?
8. Табиғи координаталар жүйесі дегенімізқандай координаттар жүйесі?
9. Радиустың қисықтығы берілген нүктедегі қисықтығы дегеніміз не?
10. Табиғи осьтерде вектор жылдамдығының проекциясы және нүктенің векторлық
проекциясы қалай анықталады?
11. Декарттық координаттарда берілген нүктесінің қозғалыс теңдеуі арқылы
нүктенің траектория бойымен қозғалу заңы бойынша нүктенің жанама және
нормаль үдеуін қалай анықтауға болады?
12. Қай кезде нүктенің жанама және нормаль үдеулері нөлге тең болады?
13. Дененің ілгерілмелі қозғалысы дегеніміз не? Дененің ілгерілмелі
қозғалысы қисық сызықты немесе түзу сызықты бола ала ма? Мысал келтір.
14. Қатты дененің ілгерілмелі қозғалысының теңдеуін қалай өрнектейміз?
15. Ілгерілмелі қозғалыс кезінеде траекториядағы нүктенің жылдамдығы мен
үдеудің теоремасы.
16. Қатты дененің тұрақты өсті айнала қозғалысының теңдеуін жаз.
17. Қатты дененің тұрақты өсті айнала қозғалысы кезіндегі бұрыштық
жылдамдық және бұрыштық үдеу дегеніміз не?
18. Қатты дененің айнала қозғалысы кезіндегі бірқалыпты қөозғалыс,
бірқалыпты айнымалы қозғалыс дегеніміз не? Қатты дененің тұрақты айнала
қозғалысы кезіндегі
а) бірқалыпты
б) бірқалыпты айнымалы қозғалысының теңдеуін жаз.
19. Нүктенің бұрыштық қозғалысының (φ, ω, ε) формулаларын сызықтық қозғалыс
формулаларымен (s,υ, ω, ωn)байланыстырып жаз.
20. Нүктенің немесе дененің қандай қозғалысы салыстырмалытасымал (ілестіру)
және абсолют деп аталады.
21. Нүктенің абсолют, салыстырмалы, тасымал жылдамдығы (немесе үдеуі)
дегеніміз не?
22. нүктенің жылдамдықтарын қосу теоремасы.
23. Ілгерілмелі қозғалыс кезіндегі нүктенің үдеулерінің қосу теоремасын
жаз.
24. Дененің қандай қозғалысы жазық – паралаллель деп аталады? Оның
қозғалысын қарастырған кезде неге жазық фигураның өз жазықтығындағы
қозғалысы жеткілікті.
25. Қатты дененің жазық – параллель қозғалысын қандай жай қозғалыстарға
бөлуге болады?Бөлгенде ол біреу ғана бола ма?
26. Қатты дененің жазық – паралель қозғалысының теңдеуін жаз.
27. Жазық фигураның қозғалыстарын бөлген кезде оның нүктелерінің жылдамдық
векторы қалай анықталады?
28. Өзгермейтін қисықтың жылдамдық нүктесінің проекциясының теоремасы неден
тұрады?
29. Қай нүкте жылдамдықтың лездік центрі деп аталады?
30. Жазық фигураның лездік центрлі жылдамдықтарын қалай табуға болады?
Егер а) жылдамдық полюсі және бұрыштық жылдамдықтардың фигураны айналатын
болса;
     б) жылдамдық бағыттары фигураның 2 нүктесі болса.
31. Жылдамдықтың лездік центрі бойынша жазық фигураның нүктесінің векторлық
жылдамдығын, олардың модулі мен бағытын қалай табамыз?
32. Жазық фигураны бөлген кездегі қозғалысы кезіндегі нүктенің векторлық
нүктелерін қалай табамыз.


                 Динамика.

1.Материалық нүктенің негізгі динамикалық заңдарын ата№
2. Қандай шарт бойынша нүкте инерция бойымен қозғалады?
3. Қандай аралықта материалық нүктенің динамикалық тәуелділік теңдеуі
қолданылады?
4. тұрақты күш кезінде материалық нүкте қалай қозғалады?
5. Материалық нүктенің қозғалысынынң дифференциалдық теңдеуін векторлық
және координаттық түрде жаз.
6. Табиғи осьтегі материалық нүктенің қозғалыс теңдеуінің проекциясын жаз.
7. Қандай материалық нүктенің динамикалық есебін қозғалыс дифференциал
теңдеуі нің проекциясын жаз.
8. Материалық нүктенің қозғалысының мөлшері теңдеуі қанша?
9. Элементар импульс күші дегеніміз не? Және кейінгі уақыт аралығындағы
импульс күші үшін ше?
10. Материялық нүктенің қозғалыс мөлшерінің өзгерісі туралы теореманың
мәні.
11. Қай кезде нүктенің қозғалысының мәні тұрақты болып табылады?
12. Материялық нүктенің қозғалмайтын центрі және осі бойынша қозғалысының
момент өзгерісі теоремасы қандай?
13. Қай кезде материялық нүктенің қозғалысының моменті центрге және оске
қатысты тұрақты.
14. Материалық нүктенің кинетикалық энергиясы неге тең?
15. Ауыспалы күштің жұмысын нүктенің қисық сызыққа ауысқандағы кезін қалай
табамыз.
16. Ауырлық күші деген не?
17. Элементар жұмыс күшінің аналитикалық фигурасын жаз.
18. Күштің (мощность) қуат деген не?
19. Материалық нүктенің кинетикалық энергия өзгеріс теоремасы.
20. Механикалық системаның масса центрінің қалпын қалай табамыз?
21. Механикалық системаның қозғалысының мәне неге тең?
22. Қаттты дененің қозғалысының мәнін қалай табу керек.
23. Механикалық системаның қозғалысының өзгеріс теоремасының мәні неде?
24. Механикалық системаның қозғалыс шамасының заңы қай кезде дұрыс болады?
25. Механикалық системаның орталық масса қозғалыс теоремасының мәні неде?
26. Механикалық системаның орталық массасының қозғалысының дифференциалдық
теңдеуін жаз.
27. Қай шарт бойынша орташалық массаның центрі инерция бойымен қозғалады?
28. Қай кезде орталық массасының қозғалысы координат остері бойымен
қозғалмайды?
29. Механикалық системаның материалық нүктеге қатысты қозғалмайтын центрі
және қозғалмайтын осі бойынша негізгі моментінің қозғалыс шамасы неге тең?
30. Материалық системаның қозғалмайтын центрі және қозғалмайтын осі бойынша
негізгі моментінің өзгерісінің теоремасы неден тұрады?
31. Механикалық системаның центрге және оске байланысты қозғалысының
негізгі тұрақты моментінің шарты қай кезде болады?
32. Айналыс осіне қатысты қатты негізгі моментін қалай табамыз?
33. Қозғалмайтын ось бойынша дененің айнала қозғалысының дифференциалдық
теңдеуін жаз.
34. Инертті дененің басталған қозғалысы және қозғалмайтын ось бойымен
айналуының өлшемі.
35. Оске байланысты дененің инерция моментіне анықтама бер.
36. Екі параллель оске байланысты дененің моментімен инерция арасындағы
байланысының теоремасын анықта.
37. Дененің жазық параллель бойынша қозғалысының дифференциалдық теңдеуін
жаз.
38. Қозғалмайтын ось бойынша қозғалатын дененің күш жұмысын тап.
39. Айнымалы момент пен кедергілер моментінің жұмысы неге тең?
40. Механикалық системадағы кинетикалық энергияның өзгеріс теоремасы неден
тұрады.
41. Дененің кинетикалық энергиясының бастапқы қозғалысы және айналмайтын
ось бойынша айналысын және де жазық – параллельді қозғалыс кезіндегі
формуласын жаз.
42. Материалық нүктенің инерция күші неге тең?
43. Қатты дененің инерция күшінің бастапқы векторы неге тең?
44. Айналмалы оске байланысты қатты дененің инерция күшінің бастапқы
моменті неге тең.
45. Механикалық системаға және материалық нүктеге байланыстыДаламбер
принципі неден тұрады.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть