Файл қосу


Пәннің мазмұны және сабақтардың түрі бойынша сағаттарға бөлу|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК                |
|УНИВЕРСИТЕТІ                                |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК        |               |
| ПОӘК          | 05.09.2014 жылғы |ПОӘК 042-18.1.15/02-2014   |
|«Өзін-өзі тану» пәнінің |№ 1 басылым    |               |
|студенттерге арналған  |          |               |


              Өзін-өзі тану пәнінің
          5В011900 – «Шет тілі: екі шет тілі»
                  2 курс
              мамандықтарына арналған

          СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ
                  СЕМЕЙ
                  2014

                  Кіріспе

1ӘЗІРЛЕГЕН
Құрастырушы: педагогикалық психология кафедрасының аға оқытушысы,
педагогика ғылымдарының магиcтрі Кошкимбаева Р.Х.
 ____________ « 25 » 06. 2014 ж.

2 КЕЛІСІЛДІ
2.1 Педагогикалық психология кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.
Хаттама № 1 «03» 09. 2014 ж.

Кафедра меңгерушісі _______________ псх.ғ.к. Джумажанова Г.К.

2.2 Педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросында талқыланып,
бекітілді.
Хаттама № 1  «05» 09. 2014 ж.

Төрайымы _________________ п.ғ.к. Ахметова Т.Ш.3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданып, басуға ұсынылды.
Хаттама № 1  « 11 » 09. 2014ж.

ОӘК төрайымы________________ с.ғ.д. Искакова Г.К.


4  БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

                  Мазмұны

   |1  |Жалпы ережелер                         |4  |
|2  |Пәннің мазмұны және сабақтардың түрі бойынша сағаттарға бөлу  |6  |
|3  |Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары              |7  |
|4  |Курс форматы                          |8  |
|5  |Курс саясаты                          |8  |
|6  |Бағалау саясаты                         |9  |
|7  |Әдебиеттер                           |11 |
1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1 Оқытушы туралы жалпы мәлімет
Кошкимбаева Раиса Халыковна, педагогика ғылымының магистрі, аға оқытушы
«Педагогикалық психология» кафедрасы
Ақпараттық қатынас - телефон: 356610, № 3оқу ғимараты
Сабақ өтетін орын – №3- 111 аудитория сабақ кестесіне сәйкес
Пән туралы жалпы мәлімет атауы «Өзін-өзі тану»
2014-2015 оқу жылы, 3 семестр, кредит саны - 2


  |Курс|Семестр              |Кредит         |Дәріс,   |
|  |                 |            |сағ.    |
|  |                 |ДС  |ЗС  |ТС  |СӨЖ  |      |
|1  |                 2|3  |4  |5  |6   |7      |
|1  |Өзін- өзі танудың мәні.      |1  |-  |1  |   |НӘ1,2,3,4  |
|2  |Өзін- өзі тану тұлғаның өзін- өзі |1  |-  |1  |№1  |НӘ1,2,3,4  |
|  |жүзеге асыруының шарты ретінде.  |   |   |   |   |      |
|3  |Адамның ішкі дүниесінің бірегейі. |1  |-  |1  |   |НӘ1,2,3,4  |
|4  |Кәсіби өсу және өзіндік даму   |1  |-  |1  |   |НӘ1,2,3,4,13|
|  |тұлғаның жетістігінің негізі   |   |   |   |   |ҚӘ6,7    |
|  |ретінде.             |   |   |   |   |      |
|5  |Қарым- қатынас адамдар арасындағы |1  |-  |1  |№2  |НӘ1,3,4   |
|  |өзара түсіністікке жетудің құралы |   |   |   |   |      |
|  |ретінде.             |   |   |   |   |      |
|6  |Адам өмірінде отбасы және туыстық |1  |-  |1  |   |НӘ1,3,4   |
|  |қатынастарының рөлі.       |   |   |   |   |      |
|7  |Адам өміріндегі достықтың мәні.  |1  |-  |1  |   |НӘ1,3,4,9  |
|8  |Дін рухани мәдениеттің бөлігі   |1  |-  |1  |   |НӘ1,3,4   |
|  |ретінде.             |   |   |   |   |      |
|9  |Адамның діни сеніміне құрмет оның |1  |-  |1  |№3  |НӘ1,3,4,9  |
|  |таңдауына құрмет ретінде.     |   |   |   |   |      |
|10 |Тарих және мәдени мұраға деген  |1  |-  |1  |   |НӘ1,3,4,8  |
|  |құнды қатынас.          |   |   |   |   |      |
|11 |Азаматтық, қазақстандық      |1  |-  |1  |№4  |НӘ1,3,4,8  |
|  |елжандылық, этносаралық келісім  |   |   |   |   |      |
|  |тұралы ұғым.           |   |   |   |   |      |
|12 | Қазіргі жастардың адамгершілік  |1  |-  |1  |   |НӘ1,3,4,11 |
|  |идеалдары: өзіндік ой-пікірлер,  |   |   |   |   |      |
|  |көзқарастар мен әрекеттер үшін  |   |   |   |   |      |
|  |жауапкершілік сезімі.       |   |   |   |   |      |
|13 |Адамның қоғам мен табиғаттың өзара|1  |-  |1  |   |НӘ1,3,4,11 |
|  |тәуелділігі және әлемнің     |   |   |   |   |      |
|  |тұтастығы.            |   |   |   |   |      |
|14 |Педагогтың кәсіби өзін- өзі тануы |1  |-  |1  |№5  |НӘ1,3,4   |
|  |және өзіндік дамуы.        |   |   |   |   |ҚӘ6,7    |
|15 |Рефлексия педагогтың өзін өзі   |1  |-  |1  |   |НӘ1,3,4   |
|  |тануының тетігі ретінде.     |   |   |   |   |ҚӘ6,7    |


   3. ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРЫ


  Студент аталған  курс бойынша мынадай теориялық және практикалық
мәселелерді игеруі керек. Оқу жоспарының көшірмесінде бөлініп берілген әр
сабақ түрлері сағатқа шағылған, пәннің қысқаша мазмұны, мақсаттары мен
міндеттері көрсетілген. ОӘК оқу пәнін меңгерудің барлық талаптарына сай
келеді. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі бар.  Оқытушылар  мен
студенттерге арналған жұмыс бағдарламасы берілген. Студентке арналған жүмыс
бағдарламасында оқылуға тиісті тақырыптар мен жұмыс түрлерінің тізімі
әдебиеттердің  көрсетілуімен  айқындалған.  Тәжірибелік  сабақтардың
тақырыптары және әр тақырыпта қарастырылатын мәселелер жоспар түрінде нақты
көрсетілген. СӨЖ  тапсырмаларын өткізудің  мерзімі,  тақырыптары  және
әдебиеттері жазылған. Студенттердің білімін бағалау әдістемесі бар.


  4 КУРС ФОРМАТЫ
  Семинарға дайындық кезінде студент мұғалімнің дәрісін назарға ұстай
отырып, біршама ізденіс жұмыстарын жасау қажет. Ғылыми мақалалар мен
монографиялар, сондай-ақ интернет желісінен алынған материалдардағы керекті
деректер конспектіленіп алынады.  Семинар  студенттің  ізденіс  жұмысы
болғандықтан, бір емес бірнеше дереккөздерді пайдалануға тиісті. Курс
бойынша білуге тиісті терминдер мен шартты ұғымдарды оқытушы қамтып,
түсіндіреді. СӨЖ тақырыптары берілген сұрақтарды қамти отырып, жазбаша және
ауызша жұмыс түрінде орындалады. СӨЖ-ді конспект түрінде дәптерге жазып
өткізу қажет. Сабақ барысында студенттің теориялық  білімі, белсенділігі,
ынтасы және шығармашылық шешім таба білу дағдысы бағаланады.
   5. КУРС САЯСАТЫ


  Курсты оқу барысында алынған ұпай жинақталып, жалпы саны шығарылады.
Жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырманы орындауы, сабаққа қатысуы, СӨЖ
тапсырмаларын, тиісті жаттығу жұмыстарын  орындағаны  жөніндегі  ұпай
жиынтығы, кезеңдік, қорытынды бақылау нәтижелері т.б. түгел ескеріледі.
Курсты оқу барысында алынған барлық  ұпайлар  жинақталып,  бір-біріне
қосылады. Осы курстан алған жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырама мен
рейтинг бақылауынан алынған баға және емтихан бағаларының қорытындысы
бойынша орташа балл есептеледі. Барлық тапсырмаларды көрсетілген уақытында
өткізу қажет. Барлық тапсырмаларды қабылдап алу емтиханға 7 күн қалғанда
аяқталады. Барлық тапсырманы өткізбеген студенттер емтиханға кіргізілмейді.
Жұмысты кеш тапсырсаңыз: қосымша тапсырма беру арқылы жұмыс  көлемін
ұлғайтылады;  Тапсырмалар  оқытушы  тағайындаған  уақытта  қабылданады.
Емтиханға келмесеңіз: орынды себеп болса, бұрынғы орындалған жұмыстарыңыз
есепке алынады; орынсыз себеп болса, тапсырманы орындауыңыз қажет және осы
мәселеге қатысты университет саясаты есепке алынады. Әрбір  тақырыпты
қайталау және өтеу міндетті. Өтілген материалды меңгеру деңгейі бақылау
сұрақтары арқылы тексеріледі. Бақылау алдын ала ескертілмей өткізіледі.
Аудиториялық сабақтарды босатпау, кешікпеу міндетті. Себепсіз сабақтан
қалсаңыз: қосымша шығармашылылық жұмыс беріледі (реферат, көркем мәтіндерге
талдау т.б.);  Сабаққа екі рет кешігу бір  рет  сабақ  босатылғанға
теңгеріледі. Оқу үрдісіне белсенді түрде қатысу қажет.


   6 БАҒАЛАУ САЯСАТЫ

           Бақылау түрлері бойынша балды бөлу


|Бақылау түрлері                   |%     |Балл   |
|Барлық балл                     |100    |300   |
|Сабаққа қатысу және аудиториялық сабаққа дайындық – |10    |30    |
|электрондық журналға балл ретінде кіргізілмейді,   |     |     |
|оқытушы тек нақты сабақта жоқ білім алушыны     |     |     |
|белгілейді.                     |     |     |
|Тәжірибелік (семинар) және зертханалық сабақтарда  |26-35   |80-100  |
|білімдерін тексеру - ауызша, жазбаша, тесттік   |     |     |
|бақылау, пікірталас т.б.               |     |     |
|Оқытушының жетекшілігімен студенттің өздік жұмысы  |27- 47  |80-140  |
|(СРО (СӨЖ)) – тренингтер, дөңгелек үстел, эссе жазу, |     |     |
|реферат, бақылау жұмысы т.б.             |     |     |
|Межелік бақылау кезінде егерде компьютерлік тестпен |17-30   |50-90  |
|өткізілетін болса (тезаурустық жолмен) көрсетілген  |     |     |
|балдар оқытушының журналының «Компьютерлік тестілеу» |     |     |
|бағанасына кіргізіледі                |     |     |


   Аралық аттестатциялаудың кейін емтиханға, қорытындыға  400  балл
бөлінеді.
   Барлық академиялық кезеңге жалпы 1000 балл құрайды.
   Барлық аудиториялық (дәріс,  тәжірибелік,  зертханалық)  сабақтың
түрлеріне 30 балл бөлінеді, оқытушы тек сабаққа келмеген білім алушыны
белгілейді, ал оның сабаққа қатысқанын автоматты жүйе өзі есептейді.
   Оқытушы қалған 270 балды жұмыс түрлеріне бөледі, пәнді оқуда білім
алушы 6 кестеде берілген балл параметрлерін сақтауы керек.
   1 межелік бақылау - 7 аптада жүргізіледі, ал 2 межелік бақылау – 15
аптада.


 «Өзін-өзі тану» пәні бойынша ұпай бөлінісі
                                   Кесте 2
|Апта |Бақылау түрі            |Ұпай жиыны  |Ескерту    |
|1   |2                 |3       |4       |
|   |1-7 апта бойы дәріске қатысу    |30      |        |
|2   |Тәжірибелік            |30      |        |
|  3 |СӨЖ №1               |50      |        |
|4   |Тәжірибелік            |30      |        |
|5   |СӨЖ №2               |50      |        |
|6   |Тәжірибелік            |40      |        |
|  7 |Межелік бақылау 1         |70      |        |
|1-7 апта бойынша барлық ұпай саны     |300      |        |
|   |8-15 апта бойы дәріске қатысу   |30      |        |
|8   |Тәжірибелік            |25      |        |
|  9 |СӨЖ №3               |30      |        |
| 10 |Тәжірибелік            |25      |        |
| 11 |СӨЖ №4               |30      |        |
|12  |Тәжірибелік            |25      |        |
| 13 |СӨЖ №5               |40      |        |
| 14 |Тәжірибелік            |25      |        |
| 15 |Межелік бақылау 2         |70      |        |
|8-15 апта бойынша барлық ұпай саны    |300      |        |
|Емтихан ұпайы               |400      |        |
|Академиялық мерзімге жиынтық ұпай     |1000     |        |7 ӘДЕБИЕТТЕР
Неізгі әдебиеттер
1. Нұркеева С.С, Нұрбекова С.Ж, Кашкарова Л.О. Өзін-өзі тану. Студент
  дәптері. 1курс. Алматы, 2007 жыл
2. Нұркеева С.С, Нұрбекова С.Ж, Кашкарова Л.О. Өзін-өзі тану. Оқытушыларға
  арналған әдістемелік құрал. 1курс. Алматы, 2007 жыл
3. Құдышева Б.Қ, Жұманова Г.Ж, Нұркеева С.С, Серовайская Д.Е. Өзін-өзі тану
  пәніне кіріспе. Оқу құралы. Алматы, 2007 жыл
4. Өзін-өзі тану. Хрестоматия. Алматы, 2003 жыл
5. Абай. Дүниеде, сірә, сендей маған жар жоқ: Өлеңдер. Алматы: Жалын.
  1990.- 128 бет
6. Абай. Қара сөздер. Поэмалар. –Алматы: Ел. 1993
7. Ақиқатты тани біл. Ғибрат толғамдары/ құраст. А. Сейтқанов.- Алматы,
  2004-320 бет
8. Алтаев Ж.т.б Философия және мәдениет тану: Оқу құралы. Алматы: Литера,
  2001- 272 бет
9. Асылов У., Нускабайулы Ж. Әдеп: инабаттық дәстүрлері. Оқу құралы
  –Алматы: Рауан, 1998-272 132-140 б
10. Әбдірахманқызы Т. Замана сазы: Өлеңдер, әдебиет туралы мақалар,
  өмірбаяндық толғам –Алматы: Ана тілі, 2000, 400бет
11. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық:
12. Қазақтың психологиялық ой-пікірлері. 10-том жетекшісі
  –акад.Ә.Н.Нысанбаев.-Алматы: «Таймас» баспа үйі, 2006. -480бет.
13. Тарихи тұлғалар. Танымдық-көпшілік басылым. Алматы. «Алматыкітап» ЖШС,
  2005.-368бет.
Қосымша әдебиеттер
1. Мақатаев М. Өлеңдер, поэмалар. –Алматы: жазушы, 1982.Т.1
2. Молдағалиев Т. Жиырма бесінші көктем: Өлеңдер мен поэма.- Алматы:
  жазушы, 1980.-432б.
3. Мырзабеков К. Менің мұңым – махаббат. Өлеңдер мен поэмалар.- Алматы:
  Атамұра, 2003.-182бет.
4. Оңғарсынова Ф. Дауа. өлеңдер.-Алматы: Атамұра, 2002-288бет.
5. Шаханов М. Эврестке шығу, өлеңдер, балладалар, поэмалар. Алматы:Атамұра,
  2003.-272бет.
6. Ерментаева А.Р. Жоғары мектеп психологиясы. Алматы, 2012
7. Дүйсембінова Р.Қ. Кәсіби педагогика. Алматы, 2012

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть