Файл қосу

Электронды монтаж
        5В050400 «Журналистика»  мамандығына арналған
  «Хабар дайындаудың аудиотехникалық және цифрлық технологиясы» пәнінің


             ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
        ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
                  СЕМЕЙ
                  2013

КІРІСПЕ

1 ӘЗІРЛЕГЕН
Әзірлеген: ____________  Каримова Бибігүл Жұмашқызы, Журналистика және
практикалық қазақ тілі кафедрасының аға оқытушысы,
«___» _______ 2013  жыл


2 КЕЛІСІЛДІ
2.1 Журналистика және практикалық қазақ тілі кафедрасының отырысында
қаралып, талқыланды.
Хаттама   №  «___» _______ 2013 жыл.

Кафедра меңгерушісі: ___________ Каримова Б.Ж.

2.2 Гуманитарлық-заң  факультеттің оқу- әдістемелік кеңесінде талқыланып,
 бекітілді.
Хаттама   №  «___» _______ 2013  жыл.

Төрайымы: ___________ Кеңесбаева Ш.С.


3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді.
Хаттама №___ «___» ___________2013 жыл.


ОӘК төрайымы _________________ Искакова Г.К.

4  №1 БАСЫЛЫМ
                  МАЗМҰНЫ


1  Қолданыс аясы
2  Нормативтік сілтемелер
3  Жалпы ережелер
4  Оқу пәнінің мазмұны (модуль бойынша)
5  СӨЖ-ның тақырыптары
6  Пәннің оқу-әдістемелік картасы
7  Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
8  Әдебиеттер
   1 ҚОЛДАНУ АЯСЫ

   «Хабар дайындаудың аудиотехникалық және цифрлық технологиясы» пәнінің
оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс
бағдарламасы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған.

   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

   Осы «Хабар дайындаудың аудиотехникалық және цифрлық технологиясы»
пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы берілген пән бойынша оқу
үрдісін ұйымдастырудың тәртібін төмендегі нормативтік құжаттар негізінде
жүзеге асырады:
   - 5В050400 «Журналистика»  мамандығының эликтивті пәндер катологы
бойынша жүзеге асады. Эликтивті пәндер катологы ОӘК-тің __________ жылғы
№____ хаттамасымен бекітілген;
   - 5В050400 «Журналистика» мамандығының 5.04.019-2011 бекітілген ҚР
МЖМБС мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты;
   - СТУ 042-ГУ-4-2013 Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге
және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар университет стандарты;
   - ДП 042-1.01-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен
құрылымы» құжаттық іс-жосығы.


   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

   3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:


   Бүгінгі ақпараттық тасқынның бастау бұлағы – радиотехнологиялар. Оның
жетілдірілген түрі теледидар радио әдістерімен енді бейнені де жеткізетін
болған, бүгінгі газет-журнал, кітабыңыз да радио туындыларынсыз басылып
шықпайды.
   Студенттердің  телерадиожурналистикаға  тән   принциптер   мен
заңдылықтарды теориялық негізде меңгеріп шығуларын жолға қою.

   3.2 Осы курстың мақсаты:


   Бүгінгі егемендік, тәуелсіздік жағдайында радионың мүмкіндігі шексіз
артты, бұл ортада да бәсекелестік күшейді, таңдау мүмкіндігі пайда болды,
әр түрлі бағыт-бағдардағы, стиль мен мәнердегі радиостанциялар көбейді.
Радиоарна өз қаржысын өзі тауып, дамитын жағдайға жетті, шығармашылық
шексіз мүмкіндіктер ашылды. Радиожурналист эфирде еркін сөйлейтін, ойын
бүкпесіз жеткізетін және оған өзі жауапкершілік жүктейтін жағдай туындады.
Қазақстандағы барлық бұқаралық ақпарат құралдарының еркін дамуына жағдай
жасайтын заңды-құқықтық актілер ұдайы жетілдірілу үстінде. БАҚ саласын
дамытудағы егемен елдің жетістігін сарапшылар, соның ішінде әлемдегі озық
сарапшылар тарапына жоғары әділ бағасын алды, міне осындай мәселелерді және
т.б. радионың ерекшеліктерін түсіндіру, сараптау.

   3.3 Курстың негізгі міндеттері:


   Радио – қазіргі заманғы қуатты бұқаралық  ақпарат құралының бірі,
тұрмыста кеңінен қолданылатын, адамдардың өмір сүруіне, ақпарат алуына
жәрдемдесетін қалыптасқан жүйе. Радионың басқа да  бұқаралық  ақпарат
құралдарымен өзара байланысы туралы  сөз  қозғалғанда,  алдымен  оның
міндеттері сараланып шығады. Бүгінгі БАҚ жүйесі жетіліп,  қалыптасқан
жағдайда оны төмендегідей тұжырымдауға болады:
радио - ақпарат таратады, құлақтандырады;
телевизия - оқиғаны, болмысты көрсетеді;
газет-журнал - деректі, оқиғаны талдап, түсіндіреді;
Интернет - ақпаратты сан қырынан қөрсетеді.
Осы жағдайларды студент білуі керек: Алынған теориялық білімді өндірісте
тәжірибемен ұштастырып, мамандықты жетік игерген студент радионың қыр-сырын
меңгеріп, өзінен жақсы маман жасай алуы тиіс.

   3.4 Курстың соңында студент мыналарды білуі керек:


   - Қазақ тележурналистикасының өзекті мәелелерін білуі керек;
   - Алған білімдерін практикада қолдана білу;
   - Журналистиканың негізгі әдістерін меңгеру керек;
   - Теориялық талдау жасай алу;
   - Қазақ тележурналистикасының тарихының даму және қалыптасу сатылары,
бағыттары және концепция мәселелерін түсіну;
   - Өзіндік пікір айта алу;
   - Негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу.

   3.5 Курстың пререквизиттері:
   Журналистикаға кіріспе
   Қазақ журналистикасының тарихы
   Радиожурналистика негіздері

   3.6 Курстың постреквизиті:
   Телерадиожурналистика тоериясы мен әдістемесі
   Публицистің шығармашылық шеберханасы
   3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

                   1-Кесте

|Курс                             |Семестр |
|1                              |2    |
|Дәріс сабақтары                            |
|Модуль Дыбыс жіне оның анықтамасы              |     |
|1 Дыбыс жазу – электронды журналистиканың басты факторы   |1    |
|2 Радиобайланыста қолданылатын толқындар анықтамасы     |1    |
|3 Дыбыс қасиеттері                     |1    |
|   2 - Модуль Акустика және телерадиохабар тарату торабы |     |
|1 Акустика ғылымы                      |     |
|                               |1    |
|2 Телерадиохабар тарату торабы және жүйесі         |1    |
|  3 - Модуль Техникалық құралдар             |     |
|1 Электронды журналистиканың техникалық құралдары      |1    |
|2 Магнитофондар                       |1    |
|3 Жаңа технологиялар                    |1    |
|  4 - Модуль Дыбыс жазудың тарихы             |     |
|1 Дыбыс жазудың тарихы                   |1    |
|2 Магнитті дыбыс жазуға қажетті алғышарттар         |1    |
|3 Радиохабарларының бейнелеуші құралдары          |1    |
|4  Музыка мен шулардың қолданылуы              |1    |
|  5 - Модуль Cтиль қалыптастырушы құралдары        |     |
|1 Радиожурналистиканың стиль қалыптастырушы құралдары   |1    |
|2 Монтаж                          |1    |
|3 Құжат немесе деректік материалдар, оларды радиохабарлар  |1    |
|құрылымына енгізу. Студия, оның түрлері           |     |
|Практикалық (семинар) сабақтары                    |
|Модуль Әдеби редакциялау түсінігі              |     |
|1  Электронды журналистиканың табиғаты мен оның өзіңе  |     |
|тән ерекшелігі                       |1    |
|2  Дыбыс, оның қасиеттері                 |1    |
|3 Эфирдегі сөз. Сөйлеу техникасы              |1    |
|4 Аудиторияны ұстаудың ең алғашқы шарты және тәсілдері   |1    |
|5 Редактор қызметі                     |1    |
|6 Коммерциялық радиолар                   |1    |
|2 - Модуль Акустика және телерадиохабар тарату торабы    |     |
|1 Эфирлік талаптар                     |1    |
|2 Интернет және радиожурналистиканың байланысы       |1    |
|3 Режиссер және журналист қызметі бірлігі          |1    |
|4 Дыбыс өлшемі, деңгейі, көлемі               |1    |
|3 - Модуль Техникалық құралдар               |     |
|1 Тыңдарманмен кері байланыс әдістері            |1    |
|2 Сандық технологиялар                   |1    |
|3 Жаңа аудиотехнологиялар                  |1    |
|4 Сандық диктофондар                    |1    |
|5  Акустика ғылымы жайлы                  |1    |
|6 Эфирлік талаптар. (Аралық бақылау жұмысы)         |1    |
|4 - Модуль Дыбыс жазудың тарихы               |     |
|1 Реверберация процесі жайлы түсінік, қолданылуы      |1    |
|2 Микрофонның түрлері, қолданылу аясы            |1    |
|3 Радиохабарларындағы музыканың рөлі            |1    |
|4 Радиохабарларындағы сөздің рөлі              |1    |
|5 Радиожурналистиканың стиль қалыптастырушы құралдары   |1    |
|6 Радиохабарларындағы шудың пайдаланылуы          |1    |
|7 Интернет және радиожурналистиканың байланысы       |1    |
|8 Электронды журналистикадағы жарнама            |1    |
|  5 - Модуль Cтиль қалыптастырушы құралдары        |     |
|1 Журналистің этикалық нормалары             |1    |
|2 Радиодағы шығармашылық топ міндеттері           |1    |
|3 Электронды монтаж туралы түсінік             |1    |
|4 Техникалық монтаж туралы түсінік             |1    |
|5 Құжат немесе деректік материалдар, оларды радиохабарлар  |1    |
|құрылымына енгізу. Студия, оның түрлері.           |     |
|6 (Аралық бақылау жұмысы)                  |1    |

5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

1.  Радиожурналистиканың бейнелеуіш құралдары.
2.  Дыбыс. Оның қасиеттері, қолданылуы.
3.  Радиожурналитикадағы режиссура қызметі.
4.  Дыбыс өлшемі, деңгейі, көлемі.
5.  Радиоарналардың хабар тарату аумағына байланысты бөлінуі.
6.  Сценарийлік жоба маңызы.
7. Радиоаудиторияның көлемі, зерттеу әдістері
8. Эфирдегі сөз. Сөйлеу техникасы.
9. Аудиторияны ұстаудың ең алғашқы шарты және тәсілдері.
10. Монтаждау процесі
11. Монтаж түрлері
5.12 Радиохабарын есте қалдыру үшін пайдаланатын әдістерден мысалдар
келтіру.
13. Тыңдарманмен кері байланыс әдістері.
14. Тележурналистика мен радиожурналистикаға соңғы 15 жыл көлемінде енген
  жаңаша кәсіби әдістері.
15. Дыбыс жазудың тарихы.
16. Форматты радионың хабар тарату әдістері.
17. Редактор қызметі.
18. Тікелей эфир табиғаты.
19. Монтаждың жиі қолданылатын түрлері.
20. Д.Қанатбаевтың шығармашылық шеберханасы (мысалдар).
21. Радиохабар таратудағы соңғы үрдістер.
22. Қазақ радиосының құрылымы.
23. Коммерциялық радиолар
24. Монтажға қажетті шарттар
25. Радиохабардың хабарлаушылық міндеті
26. Радионың өзіндік ерекшеліктері.
27. Эфирлік талаптар.
28. Эфирдегі тіл мәдениетінің сақталмауы (мысалдар).
29. Радиожурналистикаға қойылатын талаптар.
30. Радиохабарының жасалуы жолдары.
31. Режиссер және журналист қызметі бірлігі.
32. Электронды монтаж.
33. Радиохабарды көркемдеу әдістері.
34. Компьютерлік монтаж.
35. Радиодағы шығармашылық топ міндеттері.
36. Радионың эстетикалық міндеті.
37. Радионың бейнелеуіш құралдары.
38. Қазақ радиосы хабарларын коммерциялық арналармен салыстыру (мысалдар
  арқылы)
39. Жаңа аудиотехнологиялар.
40. Сандық диктофондар
41. Компьютерлік монтаждау ерекшеліктері.
42. Дыбыстың физикалық қасиеттері жайлы.
43. Дыбыстың таралу процестері жайлы түсінігіңіз?
44. Акустика ғылымы жайлы не білесіз?
45. Дыбыстың өзіндік қасиеттері туралы.
46. Реверберация процесі жайлы түсінік, қолданылуы.
47. Микрофонның қызметі, басты шарты.
48. Микрофонның түрлері, қолданылу аясы.
49. Магнитофондардың қолданылуы
50. Мишкерлеу құралы.
51. Радиожурналистикада электронды есептеу машиналарының қолданылуы.
52. Радиожурналиске көмекші компьютерлік бағдарламалар.
53. Интернет және радиожурналистиканың байланысы.
54. Радиохабарларының бейнелеуіш құралдары.
55. Радиохабарларындағы сөздің рөлі.
56. Радиохабарларындағы музыканың рөлі.
57. Радиохабарларындағы шудың пайдаланылуы
58. Электронды монтаж туралы түсінік.
59. Техникалық монтаж туралы түсінік.
60. Монтаж жасау тәсілдері.

6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
                                3-Кесте
|Тақырып               |Көрнекі   |Өз бетімен |Бақылау |
|                  |құралдар,  |дайындалу |түрі   |
|                  |плакаттар,  |сұрақтары |     |
|                  |стендтер   |      |     |
|Дәріс сабағы  |Тәжірибелік  |Зертх|       |      |     |
|        |сабағы    |.  |       |      |     |
|        |       |жұмыс|       |      |     |
|1        |2       |3  |4      |5     |6    |
|1. Дыбыс жазу – |1.Электронды |   |Дәріс тезисі,|Телерадио |Ауызша  |
|электронды   |журналистиканы|   |Телерадио  |материал  |     |
|журналистиканың |ң табиғаты  |   |хабарлары  |дарымен  |     |
|басты факторы  |мен оның   |   |       |жұмыс   |     |
|        |өзіңе тән  |   |       |      |     |
|        |ерекшелігі.  |   |       |      |     |
|        |2. Дыбыс, оның|   |Дәріс тезисі,|Телерадио |Жазбаша, |
|        |қасиеттері.  |   |Телерадио  |материал  |ауызша  |
|        |       |   |хабарлары  |дарымен  |     |
|        |       |   |       |жұмыс   |     |
|2.       |3. Эфирдегі  |   |Дәріс тезисі,|Телерадио |Жазбаша, |
|Радиобайланыста |сөз. Сөйлеу  |   |Телерадио  |материал  |ауызша  |
|қолданылатын  |техникасы.  |   |хабарлары  |дарымен  |     |
|толқындар    |       |   |       |жұмыс   |     |
|анықтамасы.   |       |   |       |      |     |
|        |4. Аудиторияны|   |Дәріс тезисі,|Телерадио |Жазбаша, |
|        |ұстаудың ең  |   |Телерадио  |материал  |ауызша  |
|        |алғашқы шарты |   |хабарлары  |дарымен  |     |
|        |және     |   |       |жұмыс   |     |
|        |тәсілдері.  |   |       |      |     |
|3. Дыбыс    |5. Редактор  |   |Дәріс тезисі,|Телерадио |Ауызша  |
|қасиеттері   |қызметі.   |   |Телерадио  |материал  |     |
|        |       |   |хабарлары  |дарымен  |     |
|        |       |   |       |жұмыс   |     |
|        |6.      |   |Дәріс тезисі,|Телерадио |Ауызша  |
|        |Коммерциялық |   |Телерадио  |материал  |     |
|        |радиолар.   |   |хабарлары  |дарымен  |     |
|        |       |   |       |жұмыс   |     |
|4. Акустика   |7. Эфирлік  |   |Дәріс тезисі,|Телерадио |Ауызша  |
|ғылымы     |талаптар.   |   |Телерадио  |материал  |     |
|        |       |   |хабарлары  |дарымен  |     |
|        |       |   |       |жұмыс   |     |
|        |8. Интернет  |   |Дәріс тезисі,|Телерадио |Ауызша  |
|        |және     |   |Телерадио  |материал  |     |
|        |радиожурналист|   |хабарлары  |дарымен  |     |
|        |иканың    |   |       |жұмыс   |     |
|        |байланысы.  |   |       |      |     |
|5.       |9. Режиссер  |   |Дәріс тезисі,|Телерадио |Ауызша  |
|Телерадиохабар |және журналист|   |Телерадио  |материал  |     |
|тарату торабы |қызметі    |   |хабарлары  |дарымен  |     |
|және жүйесі   |бірлігі.   |   |       |жұмыс   |     |
|        |10. Дыбыс   |   |Дәріс тезисі,|Телерадио |Ауызша  |
|        |өлшемі,    |   |Телерадио  |материал  |     |
|        |деңгейі,   |   |хабарлары  |дарымен  |     |
|        |көлемі.    |   |       |жұмыс   |     |
|6. Электронды  |11.      |   |Дәріс тезисі,|Телерадио |Ауызша  |
|журналистиканың |Тыңдарманмен |   |Телерадио  |материал  |     |
|техникалық   |кері байланыс |   |хабарлары  |дарымен  |     |
|құралдары.   |әдістері.   |   |       |жұмыс   |     |
|        |12. Сандық  |   |Дәріс тезисі,|Телерадио |Ауызша  |
|        |технологиялар.|   |Телерадио  |материал  |     |
|        |       |   |хабарлары  |дарымен  |     |
|        |       |   |       |жұмыс   |     |
|7.       |13. Жаңа   |   |Дәріс тезисі,|Телерадио |Ауызша  |
|Магнитофондар. |аудиотехнологи|   |Телерадио  |материал  |     |
|        |ялар.     |   |хабарлары  |дарымен  |     |
|        |       |   |       |жұмыс   |     |
|        |14. Сандық  |   |Дәріс тезисі,|Телерадио |Ауызша  |
|        |диктофондар. |   |Телерадио  |материал  |     |
|        |       |   |хабарлары  |дарымен  |     |
|        |       |   |       |жұмыс   |     |
|8. Жаңа     |15. Акустика |   |Дәріс тезисі,|Телерадио |Ауызша  |
|технологиялар. |ғылымы жайлы. |   |Телерадио  |материал  |     |
|        |       |   |хабарлары  |дарымен  |     |
|        |       |   |       |жұмыс   |     |
|        |16. Эфирлік  |   |Дәріс тезисі,|Телерадио |Ауызша  |
|        |талаптар.   |   |Телерадио  |материал  |     |
|        |(Аралық    |   |хабарлары  |дарымен  |     |
|        |бақылау    |   |       |жұмыс   |     |
|        |жұмысы)    |   |       |      |     |
|9. Дыбыс жазудың|17.      |   |Дәріс тезисі,|Телерадио |Ауызша  |
|тарихы.     |Реверберация |   |Телерадио  |материал  |     |
|        |процесі жайлы |   |хабарлары  |дарымен  |     |
|        |түсінік,   |   |       |жұмыс   |     |
|        |қолданылуы.  |   |       |      |     |
|        |18.      |   |Дәріс тезисі,|Телерадио |Ауызша  |
|        |Микрофонның  |   |Телерадио  |материал  |     |
|        |түрлері,   |   |хабарлары  |дарымен  |     |
|        |қолданылу   |   |       |жұмыс   |     |
|        |аясы.     |   |       |      |     |
|10. Магнитті  |19.      |   |Дәріс тезисі,|Телерадио |Ауызша  |
|дыбыс жазуға  |Радиохабарлары|   |Телерадио  |материал  |     |
|қажетті     |ндағы     |   |хабарлары  |дарымен  |     |
|алғышарттар.  |музыканың   |   |       |жұмыс   |     |
|        |рөлі.     |   |       |      |     |
|        |20.      |   |Дәріс тезисі,|Телерадио |Ауызша  |
|        |Радиохабарлары|   |Телерадио  |материал  |     |
|        |ндағы сөздің |   |хабарлары  |дарымен  |     |
|        |рөлі.     |   |       |жұмыс   |     |
|11.       |21.      |   |Дәріс тезисі,|Телерадио |Ауызша  |
|Радиохабарларыны|Радиожурналист|   |Телерадио  |материал  |     |
|ң бейнелеуші  |иканың стиль |   |хабарлары  |дарымен  |     |
|құралдары.   |қалыптастырушы|   |       |жұмыс   |     |
|        |құралдары.  |   |       |      |     |
|        |22.      |   |Дәріс тезисі,|Телерадио |Ауызша  |
|        |Радиохабарлары|   |Телерадио  |материал  |     |
|        |ндағы шудың  |   |хабарлары  |дарымен  |     |
|        |пайдаланылуы |   |       |жұмыс   |     |
|12. Музыка мен |23. Интернет |   |Дәріс тезисі,|Телерадио |Ауызша  |
|шулардың    |және     |   |Телерадио  |материал  |     |
|қолданылуы.   |радиожурналист|   |хабарлары  |дарымен  |     |
|        |иканың    |   |       |жұмыс   |     |
|        |байланысы.  |   |       |      |     |
|        |24. Электронды|   |Дәріс тезисі,|Телерадио |Ауызша  |
|        |журналистикада|   |Телерадио  |материал  |     |
|        |ғы жарнама.  |   |хабарлары  |дарымен  |     |
|        |       |   |       |жұмыс   |     |
|13.       |25.      |   |Дәріс тезисі,|Телерадио |Ауызша  |
|Радиожурналистик|Журналистің  |   |Телерадио  |материал  |     |
|аның стиль   |этикалық   |   |хабарлары  |дарымен  |     |
|қалыптастырушы |нормалары.  |   |       |жұмыс   |     |
|құралдары.   |       |   |       |      |     |
|        |26. Радиодағы |   |Дәріс тезисі,|Телерадио |Ауызша  |
|        |шығармашылық |   |Телерадио  |материал  |     |
|        |топ міндеттері|   |хабарлары  |дарымен  |     |
|        |       |   |       |жұмыс   |     |
|14. Монтаж.   |27. Электронды|   |Дәріс тезисі,|Телерадио |Ауызша  |
|        |монтаж туралы |   |Телерадио  |материал  |     |
|        |түсінік.   |   |хабарлары  |дарымен  |     |
|        |       |   |       |жұмыс   |     |
|        |28. Техникалық|   |Дәріс тезисі,|Телерадио |Ауызша  |
|        |монтаж туралы |   |Телерадио  |материал  |     |
|        |түсінік.   |   |хабарлары  |дарымен  |     |
|        |       |   |       |жұмыс   |     |
|15. Құжат немесе|29. Құжат   |   |Дәріс тезисі,|Телерадио |Ауызша  |
|деректік    |немесе    |   |Телерадио  |материал  |     |
|материалдар,  |деректік   |   |хабарлары  |дарымен  |     |
|оларды     |материалдар, |   |       |жұмыс   |     |
|радиохабарлар  |оларды    |   |       |      |     |
|құрылымына   |радиохабарлар |   |       |      |     |
|енгізу. Студия, |құрылымына  |   |       |      |     |
|оның түрлері.  |енгізу.    |   |       |      |     |
|        |Студия, оның |   |       |      |     |
|        |түрлері.   |   |       |      |     |
|        |30. (Аралық  |   |Дәріс тезисі,|Телерадио |Ауызша  |
|        |бақылау    |   |Телерадио  |материал  |     |
|        |жұмысы)    |   |хабарлары  |дарымен  |     |
|        |       |   |       |жұмыс   |     |


7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

                      4-Кесте
|Оқулықтардың, оқу   |Саны     |Студенттердің |Қамтамасыз ету  |
|құралдарының атауы   |       |саны      |пайызы      |
|1           |2       |3       |4        |
|1 Есенбекова Ұ.М.   |15      |7       |100%       |
|Тележурналистика:   |       |        |         |
|телехабар жасау    |       |        |         |
|технологиясы. – А.,  |       |        |         |
|2011          |       |        |         |
| 2.Омашев Н.О.     |10      |7       |100%       |
|Радиожурналистика. –  |       |        |         |
|А., 2007        |       |        |         |
|3. Бекетова Л. Проблемы|1       |7       |11%       |
|реформирования     |       |        |         |
|телевидение и радио в |       |        |         |
|Казахстане. – Алматы: |       |        |         |
|2007          |       |        |         |
| 4. Д.Рендаль     |1       |7       |11%       |
|Универсальный журналист|       |        |         |
|– А.,2009       |       |        |         |

8 ӘДЕБИЕТТЕР
8.1 Негізгі әдебиеттер
8.1.1  Есенбекова Ұ.М. Тележурналистика: телехабар жасау технологиясы. –
А., 2011
8.1.2  Омашев Н.О. Радиожурналистика. – А., 2007.
8.1.3  Бекетова Л. Проблемы реформирования телевидение и радио в
Казахстане. – Алматы: 2007.
8.1.4  Галперин Ю. Человек с микрофоном – М., 2011.
8.1.5  Д.Рендаль Универсальный журналист – А.,2009.
8.1.6 Любосветов Д. Радиожурналист и процесс общения.//Мастерство
журналиста – М., 2007.

8.2 Қосымша әдебиеттер
8.2.1  Багиров Э. Проблемы телевидения и радиовкщания. – М.,2011.
8.2.2 Бойко Г.С. Телерадиожурналистика: теория и практика.–М.,2007.
8.2.3 Горохов В. Основы журналистского мастерства.–М.,2009
8.2.4 Қанафияұлы Н. Дауысын ел таныған. Алматы,2009
8.2.5 Шешендік сөздер.–Алматы,2009.
8.2.5 Редактирование радиопередач.–М.,2008

Пәндер