Файл қосу


ОЖСӨЖ СӨЖ|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК               |
|УНИВЕРСИТЕТІ                               |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК        |              |
| ПОӘК          |05.09.2013 жылғы  |ПОӘК 042-18.1.14/02-2013  |
|«Психология және адам  |№ 1 басылым    |              |
|дамуы» пәнінің      |          |              |
|студенттерге арналған  |          |              |


     5В010700 «Бейнелеу өнері және сызу»  мамандығына арналған
          « Психология және адам дамуы» пәнінің
          СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ
                  СЕМЕЙ
                  2013


                  Кіріспе1ӘЗІРЛЕГЕН
Құрастырушы: педагогикалық психология кафедрасының аға оқытушысы,
педагогика ғылымдарының магиcтрі Кошкимбаева Р.Х.
 ____________ «25» тамыз 2013 ж.

2 КЕЛІСІЛДІ
2.1 Педагогикалық психология кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.
Хаттама № 1 «03» 09. 2013 ж.

Кафедра меңгерушісі _______________ псх.ғ.к. Джумажанова Г.К.

2.2 Педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросында талқыланып,
бекітілді.
Хаттама № 1 «05» 09. 2013 ж.

Төрайымы _________________ п.ғ.к. Ахметова Т.Ш.3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданып, басуға ұсынылды.
Хаттама №1 «18» 09. 2013ж.

ОӘК төрайымы________________ с.ғ.д. Искакова Г.К.


4  БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН

                  Мазмұны
   |1  |Жалпы ережелер                          |4  |
|2  |Пәннің мазмұны және сабақтардың түрі бойынша сағаттарға бөлу   |5  |
|3  |Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары              |6  |
|4  |Курс форматы                           |7  |
|5  |Курс саясаты                           |7  |
|6  |Бағалау саясаты                         |8  |
|7  |Әдебиеттер                            |10 |
1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1 Оқытушы туралы жалпы мәлімет
Кошкимбаева Раиса Халыковна, педагогика ғылымының магистрі, аға оқытушы
«Педагогикалық психология» кафедрасы
Ақпараттық қатынас - телефон: 42-06-41, №2,8 оқу ғимараты
1.2. Пән туралы жалпы мәлімет атауы «Психология және адам дамуы»
2013-2014 оқу жылы, 2 семестр, кредит саны - 3
Сабақ өтетін орын – №8- 410, 318 аудитория сабақ кестесіне сәйкес


   |Кур|Семестр        |Кредит               |Лекция     |
|с |            |                  |        |
|  |            |Дәріс |Семи  |Лаб |ОЖСӨЖ  |СӨЖ  |        |
|  |            |   |нар  |   |    |    |        |
|1 |2           |3   |4   |5  |6    |7   |8       |
|  |Модуль 1. Психологияға|   |    |   |    |    |        |
|  |кіріспе        |   |    |   |    |    |        |
|1 |Психология пәні,    |2   |1   |   |    |    |1,3,5,7,8   |
|  |міндеті және зерттеу  |   |    |   |    |    |        |
|  |әдістері.       |   |    |   |    |    |        |
|2 |Психологияның     |1   |    |   |    |№1-8с |8,7,5,3    |
|  |методологиялық     |   |    |   |    |    |        |
|  |принциптері.      |   |    |   |    |    |        |
|3 |Психика және сана.   |1   |1   |   |№1-3с  |    |8,7,5,3    |
|4 |Іс - әрекет      |1   |    |   |    |    |3,5,7,8,14   |
|  |психологиясы      |   |    |   |    |    |        |
|  |Модуль 2. Адамдардың  |   |    |   |    |    |        |
|  |өзара қатынас     |   |    |   |    |    |        |
|  |психологиясы.     |   |    |   |    |    |        |
|5 |Қарым – қатынас туралы |1   |1   |   |    |№2-8с |5,8,15,26   |
|  |жалпы түсінік     |   |    |   |    |    |        |
|6 |Топ және ұжым.     |1   |1   |   |№2-3с  |    |3,7,15,26   |
|  |Модуль 3. Психикалық  |   |    |   |    |    |        |
|  |үрдістер.       |   |    |   |    |    |        |
|7 |Зейін туралы түсінік. |1   |1   |   |    |№3-8с |3,5,7,26    |
|8 |Түйсік туралы түсінік. |2   |    |   |    |    |3,5,7,8    |
|9 |Қабылдау.       |2   |1   |   |    |    |3,5,7,8    |
|10 |Ес туралы жалпы    |2   |1   |   |№3-3с  |    |3,5,7,8,18   |
|  |түсінік.        |   |    |   |    |    |        |
|11 |Қиял туралы түсінік  |1   |    |   |    |    |3,5,7,8,18   |
|12 |Ойлау туралы жалпы   |2   |1   |   |    |№4-8с |3,5,7,8,18   |
|  |түсінік.        |   |    |   |    |    |        |
|13 |Сөйлеудің жалпы    |1   |    |   |    |    |3,5,7,8    |
|  |сипаттамасы.      |   |    |   |    |    |        |
|  |Модуль 4. Жеке адам  |   |    |   |    |    |        |
|  |психологиясы.     |   |    |   |    |    |        |
|14 |Психологиядағы тұлға  |2   |1   |   |    |№5-8с |7,14,15    |
|  |туралы түсінік     |   |    |   |    |    |        |
|15 |Темперамент.      |1   |    |   |№4-3с  |    |5,7,8,15    |
|16 |Мінез туралы түсінік. |1   |1   |   |    |№6-8с |3,7,8,15    |
|17 |Қабілет туралы жалпы  |2   |1   |   |№5-3с  |    |3,5,7,8    |
|  |түсінік.        |   |    |   |    |    |        |
|18 |Эмоция және сезім.   |1   |1   |   |    |    |3,8,15     |
|19 |Еріктің жалпы сипаты. |1   |1   |   |    |    |3,5,8,15    |
|  |Модуль 5. Әртүрлі жас |   |    |   |    |    |        |
|  |кезеңіндегілердің   |   |    |   |    |    |        |
|  |психикалық дамуы    |   |    |   |    |    |        |
|  |ерекшеліктері     |   |    |   |    |    |        |
|20 |Мектепке дейінгілердің |1   |    |   |    |№7-9,5с|27,28,29,30  |
|  |психикасының дамуы.  |   |    |   |    |    |        |
|21 |Бастауыш мектеп    |1   |1   |   |№6-3,5с |    |26,28,29,30  |
|  |жасындағылардың    |   |    |   |    |    |        |
|  |психикалық дамуы.   |   |    |   |    |    |        |
|22 |Жеткіншектердің    |1   |1   |   |    |№8-10с |26,28,29,30  |
|  |психикалық дамуы.   |   |    |   |    |    |        |
|23 |Балаң жас психологиясы.|1   |    |   |№7-4с  |    |27,28,29,30  |
|  |Барлығы        |30  |15   |   |22,5  |67,5  |        |


   3 ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРЫ


  Студент аталған  курс бойынша мынадай теориялық және практикалық
мәселелерді игеруі керек. Оқу жоспарының көшірмесінде бөлініп берілген әр
сабақ түрлері сағатқа шағылған, пәннің қысқаша мазмүны, мақсаттары мен
міндеттері көрсетілген. ОӘК оқу пәнін меңгерудің барлық талаптарына сай
келеді. Негізгі және қосымша әдебиеттер  тізімі  бар.  Оқушылар  мен
студенттерге арналған жүмыс бағдарламасы берілген. Студентке арналған жүмыс
бағдарламасында оқылуға тиісті тақырыптар мен жүмыс түрлерінің тізімі
әдебиеттердің көрсетілуімен айқындалған. Әр дәріс сабағы бойынша қысқаша
мәлімет берілген. Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары және әр тақырыпта
қарастырылатын мәселелер жоспар түрінде нақты көрсетілген. СӨЖ және ӨСӨЖ
тапсырмаларын өткізудің мерзімі, тақырыптары және әдебиеттері жазылған.
Студенттердің білімін бағалау әдістемесі бар.

  4 КУРС ФОРМАТЫ
  Семинарға дайындық кезінде студент мұғалімнің дәрісін назарға ұстай
отырып, біршама ізденіс жұмыстарын жасау қажет. Ғылыми мақалалар мен
монографиялар, сондай-ақ интернет желісінен алынған материалдардағы керекті
деректер конспектіленіп алынады.  Семинар  студенттің  ізденіс  жұмысы
болғандықтан, бір емес бірнеше дереккөздерді пайдалануға тиісті. Курс
бойынша білуге тиісті терминдер мен шартты ұғымдарды оқытушы қамтып,
түсіндіреді. СӨЖ тақырыптары берілген сұрақтарды қамти отырып, жазбаша және
ауызша жұмыс түрінде орындалады. СӨЖ-ді конспект түрінде дәптерге жазып
өткізу қажет. Сабақ барысында студенттің теориялық  білімі, белсенділігі,
ынтасы және шығармашылық шешім таба білу дағдысы бағаланады.  5 КУРС САЯСАТЫ
  Курсты оқу барысында алынған ұпай жинақталып, жалпы саны шығарылады.
Жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырманы орындауы, сабаққа қатысуы, СӨЖ,
ОСӨЖ тапсырмаларын, тиісті жаттығу жұмыстарын орындағаны жөніндегі  ұпай
жиынтығы, кезеңдік, қорытынды бақылау нәтижелері т.б. түгел ескеріледі.
Курсты оқу барысында алынған барлық  ұпайлар  жинақталып,  бір-біріне
қосылады. Осы курстан алған жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырама мен
рейтинг бақылауынан алынған баға және емтихан бағаларының қорытындысы
бойынша орташа балл есептеледі. Барлық тапсырмаларды көрсетілген уақытында
өткізу қажет. Барлық тапсырмаларды қабылдап алу емтиханға 7 күн қалғанда
аяқталады. Барлық тапсырманы өткізбеген студенттер емтиханға кіргізілмейді.
Жұмысты кеш тапсырсаңыз: қосымша тапсырма беру арқылы жұмыс  көлемін
ұлғайтылады;  Тапсырмалар  оқытушы  тағайындаған  уақытта  қабылданады.
Емтиханға келмесеңіз: орынды себеп болса, бұрынғы орындалған жұмыстарыңыз
есепке алынады; орынсыз себеп болса, тапсырманы орындауыңыз қажет және осы
мәселеге қатысты университет саясаты есепке алынады. Әрбір  тақырыпты
қайталау және өтеу міндетті. Өтілген материалды меңгеру деңгейі тест арқылы
тексеріледі. Тест алдын ала ескертілмей өткізіледі. Аудиториялық сабақтарды
босатпау,  кешікпеу  міндетті.  Себепсіз  сабақтан  қалсаңыз:  қосымша
шығармашылылық жұмыс беріледі (реферат, көркем мәтінге талдау  т.б.);
Сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақ босатылғанға теңгеріледі. Оқу үрдісіне
белсенді түрде қатысу қажет.
   6 БАҒАЛАУ САЯСАТЫ
«Психология және адам дамуы» пәні бойынша ұпай бөлінісі
                                   Кесте 2
|Апта |Бақылау түрі    |Ұпай жиыны         |Ескерту      |
|1   |2          |3              |4         |
|   |1-7 апта бойы    |30             |         |
|   |дәріске қатысу   |              |         |
|2   |Семинар       |20             |         |
|3   |Семинар       |20             |         |
|   |СӨЖ         |40             |         |
|   |ОСӨЖ        |15             |         |
|4   |Семинар       |20             |         |
|5   |Семинар       |200             |         |
|6   |Семинар       |25             |         |
|   |СӨЖ         |35             |         |
|   |ОСӨЖ        |15             |         |
|7   |Межелік бақылау 1  |60             |         |
|1-7 апта бойынша барлық  |300             |         |
|ұпай саны         |              |         |
|   |8-15 апта бойы   |30             |         |
|   |дәріске қатысу   |              |         |
|8   |Семинар       |15             |         |
|9   |Семинар       |15             |         |
|   |СӨЖ         |25             |         |
|10  |Семинар       |15             |         |
|   |ОСӨЖ        |10             |         |
|11  |Семинар       |15             |         |
|   |СӨЖ         |25             |         |
|12  |Семинар       |15             |         |
|   |ОСӨЖ        |10             |         |
|13  |Семинар       |15             |         |
|   |СӨЖ         |25             |         |
|14  |Семинар       |15             |         |
|   |ОСӨЖ        |10             |         |
|15  |Межелік бақылау 2  |60             |         |
|9-15 апта бойынша барлық |300             |         |
|ұпай саны         |              |         |
|Емтихан ұпайы       |400             |         |
|Академиялық мерзімге   |1000            |         |
|жиынтық ұпай       |              |         |

7 ӘДЕБИЕТТЕР

7.1 Негізгі әдебиеттер:

   1. Ж.Аймауытұлы. Психология Алматы, «Рауан» 1995ж.
   2. Алдамұратов Ә, Мұқанов М. Психология пәнінен  лабораториялық
    практикалық сабақтар. А, 1978 ж.
   3. Жарықбаев Қ. Б. Психология. Алматы «Білім» 1993ж.
   4. А. А. Темірбеков, С. Балаубаев Психология, А. Мектеп, 1966ж.
   5. Тәжібаев Т. Жалпы психология А. Білім 1993 ж.
   6. Алдамұратов Ә. Рақымбеков Қ, Іргебаева Н, Бапаева М. Нығыметова Г,
    Түрікпенов Ж. Жалпы психология. А, Білім. 1996 ж.
   7. Немов Р. С. Общие основы психологии. Кн. 1 М: Владос 1998 ж.
   8. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. С п б: Питер 1990 ж.
   9. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: В- 2 х т. под ред.
    А.А. Бодалева, Б. Ф. Ломова том 1М. 2001 ж.
  10. Петровский А. В. Ярошевский М. Г. Психология М. Высшая школа, 2001
    ж.
  11. Психология: Словарь Под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского.
    М: Политиздат 1990 ж.
  12. Смирнов А. А. Избранные психологические труды: 2 том М: 1987 ж.
  13. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения.
  14. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. 2-ое изд. М.
    Политиздат. 1977 ж.
  15. Столяренко Л.Д. Основы психологии.-М., 1997.
  16. Джемс У. Психология. М., 1991.
  17. Забродин Ю.М., Лебедев А.Н. Психофизиология и психофизика.- Москва.
    1977.
  18. Выготский Л.С.Педагогическая психология. –М., 1991.
  19. Краткий психологический словарь / Сост. Л.А.Карпенко.- М.,1985.
  20. Кордуэлл М. Психология.- М., 1999.
  21. Стреляу Я. Роль темперамента в психологическом развитии.- М., 1982.
   22.Соколов А.Н. Внутренняя речь и мышление. –М., 1987.
   23.Жарикбаев К. Развитие психологической мысли в Казахстане. Алма-Ата.
   1996.
   24.Ждан А.Н.История психологии. 1997.
   25.Аверин В.А. Психология детей и подростков. М., 1998
   26.Педагогикалық және жас ерекшелігі психологиясы. А.В.Петровский
   редакциясымен. А,1987 ж.
   27.Хрестоматия по возрастной психологии. М., 1996
   28.Солодилова О.П. Возрастная психология – в вопросах и ответах. М,
   2005 ж.
   29.Мухина В.С. Мектеп жасына дейінгі балалар психологиясы. А., 1982
   30.Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М., 2001
   31.Г.М.Андреева. Социальная психология. МГУ. 1980
   32.А.В.Петровский, В.В.Шпалинский. Социальная психология коллектива.
   М.1978
   33.Социальная психология под.ред. А.В.Петровский. М.1987
   34.Е.С.Кузьмина, В.Е.Семенов. Социальная психология. ЛГУ.1979
   35.И.С.Кон. Социальная личность. М. 1967
   Қосымша әдебиеттер тізімі.
  1. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. М., 1972.
  2. История зарубежной психологии. М., МГУ, 1983.
  3. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Спб. Питер, 1997.
  4. Натанзон Э.Ш. Задания по психологии. М- 1975.
  5. Практические задания по психологии. Под.ред. А.В.Петровского. 1972
  6. Практикум по психологии. Под.ред. А.Н.Леонтьева. М, 1972.
  7. Практикум по общей психологии. Под.ред. А.И.Щербакова. М, 1990
  8.Елфимова А.И., Рыбакова Л.М. Практикум по общей психологии. Волгоград.
  1975.
Пәндер