Файл қосу


Өңдеу өндірістерінің арнайы технологиясы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ                           |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                        |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы                      |
|МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                          |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжаты  |ПОӘК        |              |
|             |          |ПОӘК 042-18-7.1.88/01 -  |
|             |          |2014            |
|             |          |              |
|ПОӘК           |          |              |
|Студентке арналған    |№1 басылым     |              |
|«Өңдеу өндірістерінің   |«11» қыркүйек 2014ж |              |
|арнайы технологиясы 2»  |          |              |
|пәнінің бағдарламасы   |          |              |
        5В072800 – «Өңдеу өндірістерінің технологиясы»


              мамандығына арналған


        «Өңдеу өндірістерінің арнайы технологиясы 2»
            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ               СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН
               ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей


                  2014                  Алғысөз   1 ӘЗІРЛЕНДІ
   Құрастырған  Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік
университетінің «Тамақ өнімдерінің және жеңіл  өнеркәсіп  бұйымдарының
технологиясы»  кафедрасының  аға  оқытушы  Әбішев  Болат  Шарипқазыұлы
____________ «27» тамыз 2014 ж.

   2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
   2.1 «Тамақ өнімдерінің және жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы»
 кафедрасының мәжілісінде

  №1 хаттама  «03» қыркүйек 2014 ж.

  Кафедра меңгерушісі   __________      Б.Қ. Әсенова

  2.2 Инженерлік –технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының
мәжілісінде

  №1 хаттама 05 қыркүйек 2014 ж.

  Төрайымы  ___________  С.С.Төлеубекова


  3 БЕКІТІЛДІ
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және
басып шығаруға ұсынылды

  №1 хаттама 11 қыркүйек 2014ж.


  ОӘК төрайымы_____________ Г.К. Искакова
  4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ


                  Мазмұны
|1 |Жалпы талаптар                        |4   |
|2 |Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу  |5   |
|3 |Пәнді оқыту бойынша әдістемелік ұсыныстар          |7   |
|4 |Курс форматы                         |8   |
|5 |Курс саясаты                         |8   |
|6 |Баға қою саясаты                       |8   |
|7 |Әдебиеттер                          |   |  1 ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР


  1.1Оқытушы және пән бойынша жалпы мәліметтер
Оқытушының аты-жөні – Әбішев Болат Шарипқазыұлы;
Кафедра –  «Тамақ  өнімдерінің  және  жеңіл  өнеркәсіп  бұйымдарының
технологиясы»;
Хабарласу ақпараты – тел: 35-48-56, № 9-оқу ғимараты, № 217 кабинет;
Сабақ өткізу орыны–№ 214;
Несие саны – 3;

   1.2 Пәннің қысқаша мазмұны
   «Өңдеу өндірістерінің арнайы технологияcы 2» курсы бір-бірімен тығыз
байланысты төрт түрден тұрады: дәріс, зертханалық жұмыстар, аудиторияда
оқытушының бақылауымен жүретін Оқушытің өзіндік жұмысы  (БАОӨЖ)  және
Оқушытің өзіндік жұмысы (БАӨЖ). Дәріс сабағы – сабақтың ең маңызды түрі
болып табылады, яғни пәннің маңызды және  күрделі  басты  бөлімдерін
меңгертеді; зертханалық жұмыс белгілі зерттеулерді және алынған нәтижелерді
әдістемелік нұсқау бойынша жасауды үйретеді; пәнге қатысты материалдар оқу-
әдістемелік және әдебиеттерді қолдана отырып БАӨЖ және БАӨЖО түрінде
өңделеді және оқытушының қадағалауында болады.

    1.3 Пәннің қысқаша мазмұны
   «Өңдеу өндірістерінің арнайы технологиялары 2» курсы бір-бірімен тығыз
байланысты төрт түрден тұрады: дәріс, зертханалық жұмыстар, аудиторияда
оқытушының бақылауымен жүретін Оқушытің өзіндік жұмысы  және Оқушытің
өзіндік жұмысы (БАӨЖ). Дәріс сабағы – сабақтың ең маңызды түрі болып
табылады, яғни пәннің маңызды  және  күрделі  бөлімдерін  меңгертеді;
зертханалық жұмыс белгілі бір зерттеулерді және  алынған  нәтижелерді
әдістемелік нұсқау бойынша жасауды үйретеді; пәнге қатысты  материалдардың
барлығы оқу-әдістемелік кешен және әдебиеттерді қолдана отырып БАӨЖ және
БАӨЖО түрінде өңделеді және оқытушының қадағалауында болады.

   1.4 Пәнді оқыту мақсаты:
  - Инновациялық технология
  - Технологиялық процестердің интенсификациясы;
  - Қант алмастырғыштар мен тағамдық талшықтарды қолданғандағы арнайы
   бағыттағы технологиялар;
  - Өңдеу өндірістерінің өндірістік желілері;
Курстың негізгі мақсаты:
  - Оқушытерге өңдеу өндірістерінің жаңа технологиялары бойынша білім
   беру;
   1.5 Пәннің негізгі бағыттары:
Өңдеу өндірістерінің технологиялары негіздерімен таныстыру және үйрету.
   1.6 Пәнді оқу барысында Оқушы білу керек:
  - заңдастырылған және нормативті құкылы актілер ;
  - өңдеу өндірістерінің технологиясын;
  - өнім сапасын сараптау әдістері ;
  - шикізаттың жаңа түрінен алынған өнімдер технологиясы;
   1.7 Курс пререквизиттері
 ✓ Өңдеу өндірістерінің жалпы технологиясы;
 ✓ Өңдеу өндірістерінің теориялық негіздері;
 ✓ Физика, химия, физколлоидты химия;
 ✓ Өңдеу өндірістерінің арнайы технологиясы (1)
1.8 Курс постреквизиттері.
  жоқ.


  2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

|№ |Тақырыптың аты  |Мазмұны           |Сағат саны        |
|  |         |              |Д  |ЗС |БАӨЖ |БАОӨЖ  |
|1 |2        |3              |4  |5 |6   |7    |
|1 |Кіріспе.     |1.Өңдеу өндірісі      |2  |3 |4   |2    |
|  |         |технология-сының даму    |   |  |   |    |
|  |         |перспективасы және қазіргі |   |  |   |    |
|  |         |жағдайы.          |   |  |   |    |
|  |         |2.Өңдеу өндірісі саласында |   |  |   |    |
|  |         |инновациялық қызмет пен   |   |  |   |    |
|  |         |ғылыми қамтамасыз ету.   |   |  |   |    |
|2 |Дәнді-дақылдар-ды|1.Дәнді дақылдарға қысқаша |2  |  |4   |3    |
|  |қабылдау, алғашқы|сипаттама.         |   |  |   |    |
|  |өңдеу және сақтау|2.Дәнді дақылдарды     |   |  |   |    |
|  |         |қабыл-дау.         |   |  |   |    |
|3 |Астық      |1.Өнімнің экологиялық    |2  |  |   |    |
|  |дақылдарының   |тазалығын қамтамасыз ететін |   |  |   |    |
|  |сипаттамасы   |тиімді технологиялар.    |   |  |   |    |
|  |         |2. Дәнді тұқымдастар,    |   |  |   |    |
|  |         |қарақұмық тұқымдастар    |   |  |   |    |
|4 |Өңдеу      |1.Арпа, қарақұмық, жасымық |2  |3 |4   |3    |
|  |өндірісін-дегі  |дақылдарының ботаникалық  |   |  |   |    |
|  |өнімдер     |сипаттамасы.        |   |  |   |    |
|  |ассортименті   |              |   |  |   |    |
|5 |Жарманың     |1.Жарма сипаттамасы.    |2  |  |   |    |
|  |бота-никалық   |2.Жарма ассортименттері   |   |  |   |    |
|  |сипат-тамасы және|              |   |  |   |    |
|  |ассортименттері |              |   |  |   |    |
|6 |Тарының     |1. Тарының ботаникалық   |2  |  |4   |    |
|  |ботани-калық   |сипаттамасы         |   |  |   |    |
|  |сипаттама-сы мен |2. Тарының биологиялық   |   |  |   |    |
|  |биология-лық   |ерекшелігі         |   |  |   |    |
|  |ерекшелігі    |              |   |  |   |    |
|7 |Нан пісіру    |1.Нан пісіру ұны. Дән    |2  |  |4   |    |
|  |өндірісіндегі  |сипаттамасы.        |   |  |   |    |
|  |негізгі     |2.Ұн өндірудің негіздері.  |   |  |   |    |
|  |шикізаттар    |3. Ұн сорттарын пішіндеу  |   |  |   |    |
|  |         |және бақылау.        |   |  |   |    |
|8 |Ұнның химиялық  |1.Ұнның химиялық құрамы.  |2  |3 |4   |2    |
|  |құрамы      |2.Көмірсулар. 3.Ақуыздар.  |   |  |   |    |
|  |         |4.Липидтер. 5.Ферменттер.  |   |  |   |    |
|  |         |Сапа көрсеткіштері.     |   |  |   |    |
|9 |Нан-тоқаш және  |1.Нан пісіру қасиеттері.  |2  |  |4   |    |
|  |макарон     |2.Ақ бидай ұнының      |   |  |   |    |
|  |бұйымдарының   |қасиеттері.         |   |  |   |    |
|  |технологиясы.  |3.Қара бидай ұнының     |   |  |   |    |
|  |         |қасиеттері.         |   |  |   |    |
|10 |Нан дайындаудың |1.Шикізатты сақтау және оны |2  |  |4   |2    |
|  |технологиялық  |өндіріске қосуға дайындық. |   |  |   |    |
|  |процесі.     |2. Сақтау кезінде ұнда   |   |  |   |    |
|  |         |өтетін процестер      |   |  |   |    |
|  |         |3.Ұнды және қосымша     |   |  |   |    |
|  |         |шикізаттарды сақтау.    |   |  |   |    |
|11 |Нан өнімдерінің |1.Нанды сақтау және     |2  |3 |4   |    |
|  |шығымын және   |тасымалдау шарттары.    |   |  |   |    |
|  |сапасын     |2.Нанның кебуі мен қатуы,  |   |  |   |    |
|  |жақсар-татын   |оған әсер ететін факторлар. |   |  |   |    |
|  |әдістер. Нан   |              |   |  |   |    |
|  |өнімдерін сақтау.|              |   |  |   |    |
|12 |Нан өнімдерінің |1.Нан шығымына әсер ететін |2  |  |4   |    |
|  |шығымы.     |факторлар.         |   |  |   |    |
|  |         |2.Технологиялық жоғалулар. |   |  |   |    |
|13 |Үлгі алу әдістері|1.Дәнді шикізаттар.     |2  |  |   |    |
|  |және дәндерді  |2. Орташа үлгі алу.     |   |  |   |    |
|  |арнайы МЕСТ   |3. Алғашқы және орташа үлгі |   |  |   |    |
|  |бойынша зерттеу. |алу.            |   |  |   |    |
|14 |Макарон     |1. Макарон өнімдерін    |2  |3 |3   |    |
|  |өнімдерінің   |өндіруде қолданылатын    |   |  |   |    |
|  |қазіргі кездегі |шикізат           |   |  |   |    |
|  |технологиясы   |2.Ассортимент, өнім     |   |  |   |    |
|  |         |классификациясы       |   |  |   |    |
|  |         |3.Макарон өнімдерін     |   |  |   |    |
|  |         |өндірудің негізгі сатылары |   |  |   |    |
|  |         |4.Макарон өнімдерін     |   |  |   |    |
|  |         |өндірудің негізгі      |   |  |   |    |
|  |         |технологиялық схемалары   |   |  |   |    |
|15 |Диеталық және  |1.Тиімді тамақтану     |2  |  |2   |3    |
|  |балалар тағамдары|2. Диеталық тамақтану    |   |  |   |    |
|  |         |3. Балалар тағамы      |   |  |   |    |
|  |Барлығы:     |              |15  |15 |45  |15   |


   3 ПӘНДІ ОҚЫТУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР


   Оқушытер пәнді оқытуға арналған әдістемелік нұсқаулармен танысып,
пәнді толық меңгерулері керек. Әдістемелік нұсқауды құрастыру негізінде
пәннің кейбір бөлімдері Оқушытермен өздік жұмыс ретінде жүргізіледі.
   Әдістемелік нұсқаулар құрамына:
    1) Пәнді оқытға қажетті жоспарлау, уақытты ұйымдастыру (орындау
      уақыты);
    2) Оқу-әдістемелік кешенін қолдану нұсқасы;
    3) Әдебиеттер мен оқулықтарды қолдана білу;
    4) Емтиханға даярлану үшін берілетін кеңестер кіреді.
   «Өңдеу өндірістерінің арнайы технологиясы» курсы бір-бірімен тығыз
байланысты төрт кезеңнен тұрады: дәріс, зертханалық жұмыс, аудиторияда
оқытушының бақылауымен жүретін Оқушытің өзіндік жұмысы  (БАОӨЖ)  және
Оқушытің өзіндік жұмысы (БАӨЖ). Дәріс сабағы – сабақтың ең маңызды түрі
болып табылады, яғни пәннің маңызды және күрделі бөлімдерін меңгертеді;
зертханалық жұмыс белгілі зерттеулерді және алынған нәтижелерді әдістемелік
нұсқаулар бойынша жасауды үйретеді; пәнге қатысты  материалдардың барлығы
оқу-әдістемелік кешен және оқулықтарды қолдана отырып БАӨЖ және БАОӨЖ
түрінде өңделеді және оқытушының қадағалауында болады.


  4 КУРС ФОРМАТЫ

   «Өңдеу өндірістерінің арнайы технологияcы»  пәнің оқу барысында,
пәннің мақсаты мен міндеті іске асырылуы тиіс. Азық – түлік саласында
тиімді ресурстарды дұрыс пайдалана білуі тиіс. Оқушытар өз алдына БАӨЖ
тақырыптарын толықтай қамтып, тапсыруға міндетті.


   5 КУРС САЯСАТЫ

Университетте қабылданған ішкі тәртіп талаптарын сақтау:
    • Сабаққа қатысу: Дәріс және тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде
     қатысу. Егер Оқушы белгілі бір себептермен сабаққа қатыса алмаса,
     барлық өткен материалдар бойынша жауап беру тиіс.
    • Тәртіп: Сабақ үстінде үнемі тәртіп бұзған Оқушы аудиториядан
     шығарылып жіберіледі және барлық курс бойынша «қанағаттанғысыз»
     бағасы қойылады.
    • Бақылау жұмыстары: Межелік бақылау қорытындысы Оқушытің сабаққа
     қатысуын, өздік жұмысты уақытында орындауын, сабақта ауызша және
     жазбаша түрде жауап беруін ескере отырып қойылады.
    • Көшіріп алу: Кез-келген көшіріп алу үшін Оқушы қатаң жазалап
     аудиторядан шығарумен қоса, жалпы курс үшін «F» бағасын қоюмен
     қамтылады.
    • Ұялы телефон: Сабақ кезінде барлық ұялы телефондар сөндірулі
     болуы керек.
    • Емтихан: Қорытынды емтихан, емтиханға барлық Оқушытер үшін
     билеттік жүйе негізінде жүргізіледі. Билеттің әрбір нұсқасы үш
     сұрақтан  тұрады.  Емтиханның  қорытынды  бағасы  қорытынды
     аттестациямен емтиханның орташа проценті арқылы есептеледі.

   6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

   «Өңдеу өндірістерінің арнайы технологияcы» пәнін оқытуда екі рет
аттестация қойылады. Пәнді оқыту кезінде олардың білімін тексеру үшін
әртүрлі бақылау әдістері қолданылады:
     • Ауызша сұрау;
     • Жазбаша тексеру;
     • Құрама тексеру;
     • Үй тапсырмаларын көрсету және қорғау;
     • Дискуссия, тренинг, дөңгелек үстел, т.б.;
     • Тест сынағы.

Кредитті технология бойынша оқитын Оқушытерді бағалау шкаласы

|Әріп   |Баллдардың цифрлық|Пайыз мөлшері   |Дәстүрлі жүйе бойынша баға|
|жүйесіндег|баламасы     |         |             |
|і бағалар |         |         |             |
|А     |4,0        |95 – 100     |Өте жақсы         |
|А–    |3,67       |90 – 94      |             |
|В+    |3,33       |85 – 89      |             |
|     |         |         |Жақсы           |
|В     |3,0        |80 – 84      |             |
|В–    |2,67       |75 – 79      |             |
|С+    |2,33       |70 – 74      |             |
|     |         |         |             |
|     |         |         |Қанағаттанарлық      |
|С     |2,0        |65 – 69      |             |
|С–    |1,67       |60 – 64      |             |
|D+    |1,33       |55 – 59      |             |
|D     |1,0        |50 – 54      |             |
|F     |0         |0 – 49      |   Қанағаттанарлықсыз |
|I     |NA        |-         |Аяқталмаған        |
|P     |-         |өтті       |Пәнді өтті        |


Әртүрлі жұмыстарды бағалау критерийлері
Рейтингтік бөлу  2 несие (1+1)  (1ЛЕК+1ЗЕРТ)
Аталуы 1 а2а3а4а5а6а7а8а9а10а11а12а13а14а15аДәріс 556666667777777Зертханалық сабақ101010101010101011111112121212ОБАӨЖ   36   36   40  30БАӨЖ   36   36   40  30Барлығы151516881616168818181899191979Жиыны        270      270
Аталуы 1н2н3н4н5н6н7н8н9н10н11н12н13н14н15нДәріс 777777778888888Зертханалық сабақ141414141414141415151515151515ОБАӨЖ667777777778888БАӨЖ666666668888888Барлығы333334343434343438383839393939Жиыны 270270
Кестеде жалпы дәріске 5,6 және 7 балл берілген. Дәріс «6 балл» деп бағаланғанда, 2 балл жаңа тақырыпқа белсенділік танытқаны үшін, 4 балл сұрақтарға жауап бергені үшін немесе «эссе» түрінде жауап бергені үшін есептелінеді. Дәріс «7 балл» деп бағаланғанда, оның ішіндегі 3 балл жаңа тақырыпқа белсенділік танытқаны үшін, 4 балл сұрақтарға жауап бергені үшін есептелінеді. 
Зертханалық сабақ 14 және 15 баллмен есептелінген. 6 балл зертханалық жұмыстың орындалу реттілігін меңгергені үшін, 8 және 9 балл жұмысты орындап, қорғағаны үшін бағаланады.
ОБАӨЖ және БАӨЖ 6, 7 және 8 баллдарымен белгіленген, оның ішінде 50 пайызы жұмыстың дайындығына, ал 50 пайызы жұмысын қорғағаны үшін бағаланады.

7  әдебиеттер 

7.1. Негізгі әдебиеттер.  
Резчиков, В.А7Технология зерносушения .-А.,2000
Вобликова, Е.М.  Технология элеваторной промышленности .-Ростов н/Д,2001
Проценко Г.И. Вентиляционные и пневматические установки зерна на зерноперерабатывающих предприятиях, М, Приор, 2000- 95 с.
Хосни Р. Зерно и зернопродукты, Профессия, 2006-330 с
Веселова С.А. Вентиляционные и аспирационные установки предприятий хлебопродукций, М.Колос-2004, 240 с.
Малин Н.И. Энергосберегающая сушка зерна, М. Колос-2004-234 с.
Резчиков В.А. Технология зерносушения, Алматы, 2000 – 384 с.
7.2. Қосымша әдебиеттер 
Күзембаев, Қ. Азық-түлік өнімдерін тану.- Алматы, 2006.
Тулегенов, А. Тұтынушылық тауарлар . Тауартану. Азық-түлік тауарлар.1-бөлім.- Қарағанды, 2004
Вобликов Е.М. Технология хранения зерна, СПбМ, Краснодар, Лань, 2003- 438 с.
Вобликов Е.М. Бестарное хранение муки. Технология элеватарной промышленности, М., Д.Март, 2001 -191 с
Совершенствование технологического процесса сушки зерна на сушильной установке с движущейся перфорированной лентой // Диссер.насоиск.уч.степ канд. техн.наук Жакупов Т.М.
Пәндер