Файл қосу


Сызықты құрылыс«Сызықты құрылыстағы инженерлік-геодезиялық ізденістер»


            пәнінің ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

     5В071100 «Геодезия және картография» мамандығына арналған
           СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ                  Семей


                  2013                 Алғы сөз


  1 ӘЗІРЛЕГЕН
  Құрастырған –_________«_02__» _09___2013ж. №_1_,  Семей  қаласының
  Шәкәрәм атындағы мемлекеттік университеті, С.М.Аубакирова,  «Геодезия
  және құрылыс» кафедрасының аға оқытушысы

  2 ТАЛҚЫЛАНҒАН
  2.1 «Геодезия және құрылыс» кафедрасының отрысында


   Хаттама «_02_» __09___ 2013 жылғы, № _1_


  Каф. меңгерушісі ____________  Н.Күдеринова
  2.2 «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар»  факультетінің  оқу-
  әдістемелік бюросында


  Хаттама «_11_» __09___ 2013 жылғы, № _1_


  Төрайым ____________  Бекбаева Р.С.
  3 БЕКІТІЛГЕН
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында келісіліп, баспаға
  ұсынылды


  Хаттама «_18_» __09___ 2013 жылғы, № _1_  ОӘК төрайымы ____________ Искакова Г.К.

                  Мазмұны


|1 |Жалпы ережелер                         |4  |
|2 |Пәнді оқуға арналған әдістемелік құралдар            |5  |
|3 |Курстың форматы мен саясаты                   |5  |
|4 |Баға қою саясаты                        |6  |
|5 |Пәннің мазмұны мен сабақ сағаты                 |7  |
|6 |CОӨЖ және СӨЖ мазмұны                      |8  |
|7 |Пән бойынша оқу процесінің календарлық жоспары         |8  |
|  |                                |   |


  1. Жалпы ережелер

  1. Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер
  Аубакирова Сымбат Муратовна,  аға оқытушы;
  Кафедра – Дизайн және геодезия;
  Байланыс ақпараты – тел: 35-84-38, № 1 корпус, кабинет № 1003;
  Сабақ өткізетін орын – № 1004, 1005 аудиториялар;
  Пәннің кредит саны – 3;


  2. 1.2 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді


  1 – кесте. Жұмыс оқу жоспарынан үзінді
                                  1 - кесте
|Кур|Семестрі                    |Кредиті        |
|с |                        |           |
|1 |Сабаққа қатысу                 |10          |
|2 |Үй тапсырмасын орындау             |20          |
|3 |CОӨЖ                      |25          |
|4 |СӨЖ (реферат)                 |20          |
|5 |Ғылыми конференцияларға қатысу         |20          |
|6 |Басқа да жұмыс түрлері             |5           |
|  |Барлығы                    |100          |

  5 Пәннің мазмұны мен сабақ сағаты

  2 – кесте – Пәннің мазмұны. Дәрістің түріне қарай сағат санын бөлу.


  |Тақырыптардың аты мен қысқаша мазмұны   |Сағат саны |Әдебиеттер     |
|                     |Лекциялық |          |
|                     |дәріс   |          |
|Кіріспе. Инженерлік-геодезиялық      |1     |8.1.1, б. 5-7,   |
|ізденістердің түрлері мен тапсырмалары.  |      |14-20;       |
|                     |      |8.1.2, б. 6-9,   |
|                     |      |26-31;       |
|                     |      |8.1.3, б. 17-26,  |
|                     |      |29-34.       |
|Ізденіс кезіндегі орындалатын       |1     |8.1.1,б. 20-23;   |
|топографиялық түсірістердің түрлері мен  |      |8.1.2, б. 31-40;  |
|масштабтары. Сызықты құрылыс типіндегі  |      |8.1.3, б. 34-38.  |
|ізденістері кезіндегі геодезиялық     |      |          |
|жұмыстар.                 |      |          |
|Шеңбер қисығын бөлу. Пикетті қисыққа   |1     |8.1.1, б. 23-25;  |
|шығару.                  |      |8.1.2, б. 34-35;  |
|                     |      |8.1.3, б. 42-43.  |
|Инженерлік-геодезиялық жобалау      |1     |8.1.1, б. 29-33;  |
|элементтері. Геодезиялық жұмыс жобасын  |      |8.1.2, б. 40-50;  |
|өндіріске енгізу туралы жалпы мәліметтер. |      |8.1.3, б. 39-45.  |
|Көлік жолдарының көлденең және бойлық   |1     |8.1.2, б. 58;    |
|профильін жобалау.            |      |8.1.3, б. 39-42   |
|Вертикаль (тік) қисықтар. Сызықты құрылыс |1     |8.1.1, б. 36-43;  |
|типтерін жобалау және ізденіс жұмыстары  |      |8.1.2, б.50-57;   |
|бойынша соңғы қорытынды. Вертикаль жобалау|      |8.1.3, б. 128-130. |
|туралы жалпы мәліметтер. Құрылыс     |      |          |
|координаттық торын жобалау.        |      |          |
|Геодезиялық бөлу жұмысы. Геодезиялық   |1     |8.1.1, б. 49-65;  |
|дайындық. Геодезиялық бөлу жұмыстарының  |      |8.1.2, б. 94-99;  |
|түрлері.                 |      |8.1.3, б. 46-62,  |
|                     |      |173-194.      |
|Бөлшектеп бөлу дәлдігі.          |1     |8.1.1, б. 71-76;  |
|                     |      |8.1.3, б.      |
|                     |      |72-73,76-81,140-141.|
|Ғимаратты бөлудің жалпы принципі.     |1     |8.1.2, б.      |
|Ғимаратты бөлудің тәсілдері.       |      |78-83,136-137;   |
|                     |      |8.1.3, б. 82-87,  |
|                     |      |11-114,131     |
|Ғимараттың бас және негізгі өстерін бөлу |1     |8.1.1, б.      |
|тәсілдері. Шеңбер қисығын бөлшектепбөлу  |      |104-113,115-120;  |
|тәсілдері.                |      |8.1.2, б.137;    |
|                     |      |8.1.3, б. 147-164  |
|Монтаждау жұмыстарын геодезиялық     |1     |8.1.1, б.      |
|қамтамасыз ету. Балкаларды монтаждау   |      |104-113,115-120;  |
|кезіндегі бөлу жұмыстары. Болат колонналар|      |8.1.2, б.137;    |
|астына қойылатын фундаменттерді дайындау |      |8.1.3, б. 147-164  |
|ерекшеліктері.              |      |          |
|Орындаушы түсіріс. Орындаушы түсіріс   |1     |8.1.1, б.      |
|әдістері мен құрамы.           |      |104-113,115-120;  |
|                     |      |8.1.2, б.137;    |
|                     |      |8.1.3, б. 147-164  |
|Құрылыс кезіндегі орындалатын орындаушы  |1     |8.1.1, б.      |
|түсіріс. Индукциялық әдістермен инженерлік|      |104-113,115-120;  |
|жерасты коммуникациясын түсіру.      |      |8.1.2, б.137;    |
|                     |      |8.1.3, б. 147-164  |
|Орындаушы құжат              |2     |8.1.1, б.      |
|                     |      |104-113,115-120;  |
|                     |      |8.1.3, б. 147-164  |
|                     |15     |          |


  6 ОCӨЖ және СӨЖ мазмұны

  3 - кесте - ОСӨЖ бен СӨЖ-дің жоспары

|№ |СӨЖ             |Сағат саны|ОСӨЖ        |Сағат саны|
|1 |Трассаны нивелирлеу кезіңдегі|4     |Тапсырманы өңдеу  |4     |
| |бақылау жұмыстары.      |     |          |     |
|2 |Трассаны күрделі жерлерін  |3     |Тапсырманы өңдеу  |3     |
| |нивелирлеу          |     |          |     |
|3 |Құрылысты бөлу пункттері мен |2     |Тапсырманы өңдеу  |2     |
| |тірек торлары .       |     |          |     |
|4 |Инженерлік құрылысты бөлудің |2     |Тапсырманы өңдеу  |2     |
| |негізгі элементтері мен   |     |          |     |
| |әдістері           |     |          |     |
|5 |Құрылысты бөлудің жалпы   |2     |Тапсырманы өңдеу  |2     |
| |принціпі мен қажетті дәлдігі |     |          |     |
| |.              |     |          |     |
|6 |Бөлу жұмыстарының жоба    |2     |Тапсырманы өңдеу  |2     |
| |құжаттары.          |     |          |     |
|7 |Құрылыс кезіндегі орындалатын|3     |Тапсырманы өңдеу  |3     |
| |орындаушы түсіріс.      |     |          |     |
|8 |Болат колонналар астына   |4,5    |Тапсырманы өңдеу  |4,5    |
| |қойылатын фундаменттерді   |     |          |     |
| |дайындау ерекшеліктері.   |     |          |     |


  7 «Сызықты құрылыстағы инженерлік-геодезиялық ізденістер» Пәні бойынша
  оқу процесінің календарлық жоспары


  4 - кесте – Пәні бойынша оқу процесінің календарлық жоспары  Апталар123456789101112131415Лекциялар111111111111111Зертханалық сабақТәжірибелік сабақ222222222222222СӨЖ111111111111111ОСӨЖ111111111111111
Пәндер