Файл қосу


Құқықтық мемлекет|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТ        |
| 3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК          |            |
|             |            |ПОӘК 042-X.1.ХХ/01-20__ |
|ПОӘК           |            |            |
|Пәндер бағдарламасы   |Басылым №__ от______  |            |
|«Мемлекет және құқық   |            |            |
|теориясы»        |            |            |
           ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


            «Мемлекет және құқық теориясы»


          СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘНДЕР БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей


                   2013                 Алғы сөз1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ


Құрастырушы _______ «___»________ 200__г.  Газизова Н.С.
Старший преподаватель кафедры «Юриспруденция»

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 «Құқықтану» кафедрасы мәжілісінде

Хаттама «____» __________ 200__ж., № __.


Кафедра меңгерушісі _________  Елеманов С.Х.2.2 Гуманитарлық-заң факультетінің оқу- әдістемелік бюро мәжілісіндеХаттама «____» __________ 200__ ж., № __


Төраға _________   ___________________
                      Қолы             аты
-жөні


3 БЕКІТІЛДІ
   Университеттің оқу- әдістемелік  кеңесі  мәжілісінде  мақұлданып,
ұсынылды
   Хаттама «____» __________ 200__ ж., № __.


   ОӘК төрайымы   _________ __________________
                                    Қолы
аты -жөні
4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ (немесе басылым №___
 «___» ______200_ж орнына.)

                  Мазмұны   |1  |Жалпы ережелер                         |  |
|2  |Пәннің мазмұны және сабақ түрлеріне байланысты сағаттар    |  |
|3  |Пәнді оқып үйренуге арналған әдістемелік нұсқаулар       |  |
|4  |Курстың форматы                        |  |
|5  | Курстың саясаты                        |  |
|6  |Бағалау саясаты                        |  |
|7  |Әдебиеттер                           |  |
|  |                                |  |


   |  |                                |  |
|  |                                |  |
|  |                                |  |
|  |                                |  |
|  |                                |  |
|  |                                |  |
|  |                                |  |
|  |                                |  |

   1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
   Оқытушы және пән туралы жалпы мәлімет: Газизова Назигул Слямболовна.
   Кафедра: «Юриспруденция»
   Байланыс ақпараты – тел.: 36-02-23, №1 оқу ғимараты, кабинет №604
   Сабақтың өткізілу орны – №8 оқу ғимараты, 105 дәрісхана.
   Кредит саны – 3
    Курстың қысқаша мазмұны:
   3.1. Мемлекет және құқық теориясы – жоғары заң оқу органдарындағы
негізгі пәндердің бірі. Заң ғылымдары жүйесінде мемлекет және  құқық
теориясы мәселелеріне баса көңіл бөлу дәстүрге айналдырылған. Бұған ХІХ –
ХХ ғасырларда жарияланған ғылыми – зерттеу жұмыстардың орасан мол болуы
дәлел.
   Мемлекет және құқық теориясы пәні барлық құқық саласына баратын көпір
болып табылады. Оның басқа ғылымдар жүйесінде алатын рөлі өте зор. Аталмыш
пәнді оқып үйрену барысында студенттер мемлекет және құқық ұғымдарымен жан
– жақты таныса отырып, құқықтың басқа салаларында кездесетін негізгі
ұғымдармен танысады.
   Мемлекет және құқық пәні мемлекет пен құқық ұғымдарын бір – бірімен
тығыз байланыстыра отырып, жеке қарастырады. Мемлекет және құқық теориясы
пәні мемлекет және құқық ұғымдарынан басқа  құқықшығармашылық  ұғымы,
түрлері, құқық нормаларын талқылау сияқты мәселелермен  де таныстыралды.
Студенттер Заң, оның қабылдану, өзгеру, толықтырылу тәртібі , заңдылық
күшіне енуі туралы да мағлұмат алады.
   3.2 Курсты оқытудағы негізгі мақсат: тек ұғымдармен таныстырып қана
қоймай, студенттердің ойлау, зерттеу сияқты қабілеттерін ашу және дамыту.
   3.3 Пәнді оқудың негізгі міндеттері: Мемлекет және құқық теориясы пәні
құқықтың басқа салалары сияқты негізгі деректерге сүйене алмайды, ол
деректердің барлығын жалпылама қарастырады, яғни сілтеме беру жолымен.
Алайда, бұл студентті деректерді қарастырудан босатпайды, себебі студент
семинар сабаққа дайындалу барысында болшақта оқылатын құқық салаларының
қайнар көздерімен танысып, жалпы мағлұмат алады. Мемлекет және құқық
теориясы курсын оқу және оны үйренуде құқықтың өзіне, құқық идеяларына,
құқықтық мемлекет идеясын және құқықты жаратылыстық құқық деп ұғу. Осы
жаратылыстық құқыққа бағынатын билік институттарының ең бастысы құқықтық
мемлекет болып табылады.
   3.4 Оқытудың нәтижесі:
   Мемлекет және құқық теориясы пәнін оқу нәтижесінде студент мемлекет
пен құқықтың пайда болуы мен  оның негізгі  қағидаттарын,  заңдардың
қабылдануы мен талқылануы туралы білімді игеруі қажет, заң пәрменінің
рухани сипат – қасиеттері мен ерекшеліктерін тани білуі керек, заңдарды
дұрыс түсіну, түсіндіру және қолдану шеберліктерін қалыптастыруы тиіс.
   3.5 Курстың пререквизиттері:
   - саясаттану;
   - мемлекет және құқық тарихы;
   - мәдениеттану;
   - әлеуметтану.


     2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТ БӨЛІНІСІ
                                  №1 Кесте
|№ |Тақырып атауы     |Сағаттар          |Әдебиеттер    |
|  |            |ДС |СС |ЛС |СОБӨЖ  |СӨЖ |         |
|1 |2           |3 |4 |5 |6    |7  |8         |
|1 |Мемлекет және құқық  |2 |1 |  |1    |15  |Мемлекет және   |
|  |теориясының пәні және |  |  |  |    |   |құқық теориясы.  |
|  |түсінігі.       |  |  |  |    |   |Оқулық. Авторлар |
|  |            |  |  |  |    |   |алқасы: Жоламанов |
|  |            |  |  |  |    |   |Ж., Таукелов А.Н.,|
|  |            |  |  |  |    |   |Мұхтарова А.К.,  |
|  |            |  |  |  |    |   |Алматы, 1998.   |
|2 |Мемлекет ұғымы, оның  |2 |1 |  |2    |   |Булгакова Д.А.  |
|  |мәні.         |  |  |  |    |   |Теория государства|
|  |            |  |  |  |    |   |и права (учебно – |
|  |            |  |  |  |    |   |методическое   |
|  |            |  |  |  |    |   |пособие), Алматы, |
|  |            |  |  |  |    |   |Данекер, 2001.  |
|3 |Мемлекеттік билік.   |2 |1 |  |1    |   |Ашитов З.О.,   |
|  |            |  |  |  |    |   |Ашитов Б.З.    |
|  |            |  |  |  |    |   |Мемлекет және   |
|  |            |  |  |  |    |   |құқық       |
|  |            |  |  |  |    |   |негіздері.-Алматы,|
|  |            |  |  |  |    |   |Жеті Жарғы,    |
|  |            |  |  |  |    |   |2003.-296б.    |
|4 |Мемлекет тұрпаты    |2 |1 |  |2    |   |АғдарбековТ.   |
|  |(нысаны)        |  |  |  |    |   |Мемлекет және   |
|  |            |  |  |  |    |   |құқық теориясы.  |
|  |            |  |  |  |    |   |Оқулық.- Алматы. |
|  |            |  |  |  |    |   |НАС баспасы,   |
|  |            |  |  |  |    |   |2003.-328б.    |
|5 |Мемлекеттік аппарат  |2 |1 |  |1    |   |Баққұлов Құқық  |
|  |(механизм)       |  |  |  |    |   |негіздері.    |
|  |            |  |  |  |    |   |Оқулық.- Алматы, |
|  |            |  |  |  |    |   |2004.-248б.    |
|6 |Мемлекет қызметтері  |2 |1 |  |2    |   |Ағдарбеков Т.   |
|  |(функциялары).Қоғамның |  |  |  |    |   |Мемлекет және   |
|  |саяси жүйесіндегі   |  |  |  |    |   |құқық теориясы.  |
|  |мемлекеттің алатын   |  |  |  |    |   |Оқулық.- Алматы. |
|  |орны.         |  |  |  |    |   |НАС баспасы,   |
|  |            |  |  |  |    |   |2003.-328б.    |
|7 |Құқықтық мемлекет.   |2 |1 |  |1    |   |Баянов Е. Мемлекет|
|  |            |  |  |  |    |   |және құқық    |
|  |            |  |  |  |    |   |негіздері.-Оқулық.|
|  |            |  |  |  |    |   |- Алматы, Жеті  |
|  |            |  |  |  |    |   |Жарғы,2001.-624б. |
|  |            |  |  |  |    |   |Баймаханов М.Т.  |
|  |            |  |  |  |    |   |Проблемы     |
|  |            |  |  |  |    |   |воплощения    |
|  |            |  |  |  |    |   |принципов     |
|  |            |  |  |  |    |   |правового     |
|  |            |  |  |  |    |   |государства в   |
|  |            |  |  |  |    |   |Конституции    |
|  |            |  |  |  |    |   |Республики    |
|  |            |  |  |  |    |   |Казахстан.//   |
|  |            |  |  |  |    |   |Государство и   |
|  |            |  |  |  |    |   |право, 1992, №8. |
|8 |Құқық ұғымы және оның |2 |1 |  |2    |   |Газизова Н.С.   |
|  |мәні.         |  |  |  |    |   |Құқық дегеніміз  |
|  |            |  |  |  |    |   |не? // Қазақстан |
|  |            |  |  |  |    |   |мектебі, 2004, №3.|
|  |            |  |  |  |    |   |Бюргенталь Т.   |
|  |            |  |  |  |    |   |Халықаралық адам |
|  |            |  |  |  |    |   |құқықтары. Алматы,|
|  |            |  |  |  |    |   |Ғылым,      |
|  |            |  |  |  |    |   |1999.Соколов А.Н. |
|  |            |  |  |  |    |   |Правовое     |
|  |            |  |  |  |    |   |государство. Идея,|
|  |            |  |  |  |    |   |теория, практика. |
|  |            |  |  |  |    |   |– Курск, 1994.  |
|  |            |  |  |  |    |   |Винсент Р.Д. Адам |
|  |            |  |  |  |    |   |құқықтары және  |
|  |            |  |  |  |    |   |халықаралық    |
|  |            |  |  |  |    |   |қатынастар.    |
|  |            |  |  |  |    |   |Алматы, Жеті   |
|  |            |  |  |  |    |   |жарғы, 1998.-   |
|  |            |  |  |  |    |   |255б.       |
|9 |Құқық негіздері (қайнар|2 |1 |  |1    |   |Өзбекұлы С.,   |
|  |көздері)        |  |  |  |    |   |Қарабаев Ө.    |
|  |            |  |  |  |    |   |Мемлекет және   |
|  |            |  |  |  |    |   |құқық теориясы:  |
|  |            |  |  |  |    |   |Оқулық.-Алматы:  |
|  |            |  |  |  |    |   |Жеті Жарғы,   |
|  |            |  |  |  |    |   |2006.-264б.    |
|10 |Құқық нормасы.     |2 |1 |  |1    |   |Венгеров А.Б.   |
|  |            |  |  |  |    |   |Теория государства|
|  |            |  |  |  |    |   |и права. М.: 1998.|
|  |            |  |  |  |    |   |Канаров С.А. Общая|
|  |            |  |  |  |    |   |теория государства|
|  |            |  |  |  |    |   |и права. М.: 1997.|
|11 |Құқық жүйесі және   |2 |1 |  |1    |   |Хропанюк В.Н.   |
|  |құқықтық жүйе.     |  |  |  |    |   |Теория государства|
|  |            |  |  |  |    |   |и права. М.: 1997.|
|  |            |  |  |  |    |   |Малько А.В. Теория|
|  |            |  |  |  |    |   |государства и   |
|  |            |  |  |  |    |   |права в вопросах и|
|  |            |  |  |  |    |   |ответах. М.: 1997.|
|12 |Құқық шығармашылығы.  |2 |1 |  |2    |25  |. Кашанина Т.В.  |
|  |            |  |  |  |    |   |Происхождение   |
|  |            |  |  |  |    |   |государства и   |
|  |            |  |  |  |    |   |права. М.: 1999. |
|13 |Құқықтық жүзеге асыру. |2 |1 |  |1    |   |Ибраева А.С.,   |
|  |Құқықты түсіндіру.   |  |  |  |    |   |Ибраев Н.С. Теория|
|  |Құқықтағы олқылықтар  |  |  |  |    |   |государства и   |
|  |            |  |  |  |    |   |права: Учебное  |
|  |            |  |  |  |    |   |пособие.-Алматы, |
|  |            |  |  |  |    |   |Жеты Жарғы, 2003. |
|14 |Құқықтық сана және   |2 |1 |  |2,5   |   |Өзбекұлы С.,   |
|  |құқықтық мәдениет   |  |  |  |    |   |Қарабаев Ө.    |
|  |            |  |  |  |    |   |Мемлекет және   |
|  |            |  |  |  |    |   |құқық теориясы:  |
|  |            |  |  |  |    |   |Оқулық.-Алматы:  |
|  |            |  |  |  |    |   |Жеті Жарғы,   |
|  |            |  |  |  |    |   |2006.-264б.    |
|  |            |  |  |  |    |   |Өзбекұлы С.,   |
|  |            |  |  |  |    |   |Қарабаев Ө.    |
|  |            |  |  |  |    |   |Мемлекет және   |
|  |            |  |  |  |    |   |құқық теориясы:  |
|  |            |  |  |  |    |   |Оқулық.-Алматы:  |
|  |            |  |  |  |    |   |Жеті Жарғы,   |
|  |            |  |  |  |    |   |2006.-264б.    |
|15 |Заңдылық және құқықтық |2 |1 |  |2    |12,5 |Өзбекұлы С.,   |
|  |тәртіп. Заң алдындағы |  |  |  |    |   |Қарабаев Ө.    |
|  |жауаптылық.      |  |  |  |    |   |Мемлекет және   |
|  |            |  |  |  |    |   |құқық теориясы:  |
|  |            |  |  |  |    |   |Оқулық.-Алматы:  |
|  |            |  |  |  |    |   |Жеті Жарғы,   |
|  |            |  |  |  |    |   |2006.-264б.    |


   3 ПӘНДІ ОҚЫП ҮЙРЕНУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
      Семинар сабақтарын өткізуге арналған әдістемелік нұсқау
    «Мемлекет және құқық теориясы» пәні  бойынша семинар сабақтары
құқықтық білімді нығайтудың  негізгі  жолы  болып  табылады.  Семинар
сабағында студент тақырып бойынша берілген сұрақтарға жауап тауып қана
қоймай оны қорытып дұрыс жеткізе білуі қажет. Семинар сабағында студент
өзінің дәріс сабағында  алған  білім деңгейін тереңдетуге, талқыланып
отырған тақырыпқа қатысты өзінің көзқарасын білдіруге мүмкіндік алады.
Семинар сабағына дайындалу барысында жаңа термин сөздерге мән беріп, оны
есте сақтауға тырысу керек.
   Студент семинар сабағына дайындалуға ұсынылған әдебиеттерді  мұқият
саралауы керек және ол ұсынылған әдебиеттермен шектеліп қана қоймай,
сонымен бірге өз тарапынан ізденіп  баспа материалдарын да қарастыруы
қажет.
   Құқықтық білім адам өмірінің барлық кезеңдеріне қажет, сондықтан
аталмыш пәнге деген қызығушылықтың болуы студенттің құқықтық мәдениетін
арттыруға септігін тигізеді. Семинар сабағының басты кеңесшісі ол пән
оқытушысы. Сол себепті түсініксіз сұрақтарға оқытушыдан кеңес алып отырған
жөн. Семинар сабағында тақырыпқа қатысты мәселе көтеріліп, әр  түрлі
әдістердің  қолдануымен  шешіледі. Әдістер:  ахуалдық  есептер  шешу,
баяндау, пікір таластыру, ойын және т.б. Есептер дегеніміз күнделікті
өмірімізде туындап жатқан құқықтық мән – жайлар, мәне соларға жауапты
іздеу барысында студент қажетті нормативті құжатты дұрыс тауып, талдауы
керек. Жауапты баяндау барысында арнайы деректерге сүйене отырып, өз
сөздеріне дәлелдемелер келтіріп отыруы керек. Жауап беру барысында  баяндап
тұрған мәселеге тұжырым жасай алуы қажет.

    ЭССЕ ЖАЗУҒА, ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДАЯРЛАУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ
   Эссе француз тілінен "essai", ағылшын тілінен "essay", "assay"-
талпыныс, жазушылық сынама, очерк; латын тілінен "exagium" – ойлау.
Эссе философияның, эстетиканың, әдеби сынның, публицистиканың,  көркем
әдебиеттің тұрақталған, қалыптасқан тұжырымдарға жаңа қырынан қарап, өзінше
толғап, әрі дағдыдан, әдеттен, көне соқпақтардан бөлек, тың болжамдар мен
түйіндеулерге құрылатын жанры. Әдебиеттегі Эссе – соны пікірлерге көбірек
мән беріліп, оқырманды ой теңізінде жүздіретін таңдай қақтыратын, өзінше
ойлап-сезіну қажеттілігін туғызатын, қаныңды қыздырып, рухани әлеміңе азық
сыйлайтын, дүние құбылыстарын өткір қабылдауымен ерекшеленетін  көркем
туынды. Эссе табиғаты сыршыл сезімге, тіл бояуларының айрықша салтанатына,
әшекейлі композицияға құрылады. Өзгеше бітімді бұл өнер туындысында эссеші
интеллектуалдық байлығын, аңғарымпаздығын, жарқын, тапқыр ойлылығын, өмір
саяхатындағы көрген-білетін, сезінген-түйгенін, тәжірибелерін жомарттықпен
жайып салады. Эссе сипатында туған туындыларға батыл болжамдар мен өткір
ұсыныстар, пікір жарыстырулар мен талас тудыратын жорамалдар,  ойлар,
көкейге қо-нымды, таным көкжиегін кеңейтуге қозғау саларлық байламдар тән.
Бұл шағын көлемді ой бөлісу, қандай болса мәселені еркін баян ету, дәлелді
зиятты ізденіс. Эссе бір мәселе немесе сұрақ бойынша жеке көзқарасты
білдіріп, алдын ала  немесе  мәселені  қанағаттанарлықтай  баяндалуына
үміттенбейді. Әдетте, эссе бір нәрсе туралы жаңа, субъективті рең беретін
сөзді және философиялық, тарихи - биографиялық, публицистикалық, әдеби -
сын, ғылыми-көпшілік, баллетристикалық сипатта болуы мүмкін.
   Презентация — жаңа бір нәрсені, жаңа ғана пайда болған, жаңадан
құрылған жағдайды қоғамдық елестету. Ақпаратты елестетудің, берудің жаңа
тәсілі, жаңа формасы. Презентацияның түрлерінің бірі мультимедиялық, яғни
бір файлда жинақталған слайдтар жинағы. Презентация жоба туралы қысқаша
немесе шағын әңгіме түрінде де болады. Студент презентация арқылы берілген
ұғымды топтап, шағын түрде жеткізуі керек. Презентация арқылы студент
өзінің фантазиясы, креативті ойы, терең білім деңгейі арқылы көзқарасын
ортаға салады.
   4 КУРСТЫҢ ФОРМАТЫ
   Курс  дәріс, семинар сабақтарынан, студенттің өздік жұмыстарынан
тұрады. Пәнді толық игеру мақсатында студентке оқытушыдан кеңес алуға
арнайы сағаттар бөлінген. Шептік бақылау студенттің білімін аттестациялау
үшін беріледі. Шептік бақылау нысаны тест түрінде болуы мүмкін.
   5 ПӘННІҢ САЯСАТЫ:
• Сабақтарға уақытында келу;
  • сабақ үстінде басқа істермен шұғылданбау, ұялы телефонды өшіріп қою;
  • себепсіз сабақтан қалмау, ауырған жағдайда дәрігерләк анықтама әкелу;
  • босатқан сабақтарды оқытушы белгілеген уақытта келіп тапсыру;
  • тапсырманы орындамаған жағдайда, қорытынды баға төмендейді;
  • оқу процессіне белсенді қатысу;
  • күнделікті сабаққа қатысу;
  • шыдамды, жауапты болу керек, курстастарымен және оқытушылармен жақсы
   қарым – қатынас орнату.
Талаптар: сабақ барысындағы жұмыстарға белсенді қатысу үшін, студенттердің
құқық негіздері пәніне деген қызығушылығы қажет. Барлық тапсырмаларды
уақытында орындау керек. Сабақта материалды талдау үшін, сұрақтар қойып,
сын көзқарас білдіру үшін, мәселені көтеру үшін алдын ала дайындалып келу
керек.      6 БАҒАЛАУ САЯСАТЫ
   1-7 апта аралығында студент барлығы 300 балл жинақтайды,  8-15
аралығында 300 балл жинақтауы керек. Жалпы балл -600. Емтихан- 400 балл.


   7 ӘДЕБИЕТТЕР
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы, 1995, 30 тамыз.
2. Нормативтік құқықтық актілер туралы Қазақстан Республикасының Заңы.
  1998, 28 наурыз.
3. Қазақстан Республикасы  Коституциясына берілген түсіндірме  сздігі,
  Алматы, 1996.
4. Адам құқықтары туралы Халықаралық билль. Алматы, 1998.
5. Жергілікті өзін - өзі басқару. Құрастырған Дос Көшім. Алматы, 2000.
6. Бюргенталь Т. Халықаралық адам құқықтары. Алматы, Ғылым, 1999.Соколов
  А.Н. Правовое государство. Идея, теория, практика. – Курск, 1994.
7. Булгакова Д.А. Теория государства и пправа (учебно – методическое
  пособие), Алматы, Данекер, 2001.
8. Винсент Р.Д. Адам құқықтары және халықаралық қатынастар. Алматы, Жеті
  жарғы, 1998.- 255б.
9. Ибраева А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учебное пособие.-
  Алматы, Жеты Жарғы, 2003.
10. Сапаргалиев Г.С.  Становление  конституционного  строя  Республики
  Казахстан. – Алматы, 1997.
11.  Парламент  и  законодательная  власть  Казахстана:  Монография.
  /Отв.редактор А.А.Таранов/.- Алматы, Жеті Жарғы, 1996.
12. Проблема  человека  и  политическое  реформирование  (юридические,
  этические, социально – психологические аспекты).- М.: Интитут государства
  и права Российской Академии наук, 1997.
13. Мемлекет және құқық теориясы. Оқулық. Авторлар алқасы: Жоламанов Ж.,
  Таукелов А.Н., Мұхтарова А.К., Алматы, 1998.
14. Баймаханов М.Т. Проблемы воплощения принципов правового государства в
  Конституции Республики Казахстан.// Государство и право, 1992, №8.
15. Сапарғалиев Ғ. Мемлекет және құқық теориясы. Алматы, 1998.
16. Ашитов З.О. т.б. Егеменді Қазақстанның құқығы. Алматы, 1997.
17. Сапарғалиев Ғ. Заң терминдерінің түсіндірме сөздігі. Алматы, 1995.
18. Сапарғалиев Ғ. Ибраева А. Мемлекет және құқық теориясы. Алматы, Жеті
  Жарғы,1998.
19. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М.: 1998.
20. Канаров С.А. Общая теория государства и права. М.: 1997.
21. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М.: 1997.
22. Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах. М.: 1997.
23. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. М.: 1999.
24. Основы государства и права. М.: 1999.
25. Газизова Н.С. Құқық дегеніміз не? // Қазақстан мектебі, 2004,№3.
26. Ізімұлы М. Заңи терминдердің түсіндірме сөздігі. Алматы, Сөздік –
  Словарь, 2000.- 306 б.
27. Бабаев В.К., Баранов В.М.,Толстик В.А. Теория права и государства в
  схемах и определениях Учебное пособие.- М.: 1998.
28. Табанов С.А. Совершенствование  законодательств:  теория  и  опыт
  Республики Казахстан.-Алматы:1999.
29. Теория права и государства. Под. Ред. В.В. Лазарева. – М.: 1997,
30. Чиркин В.Е. Государствоведение: Учебник.- М.: 1999.
31. Спиридонов Л.И. Теория государства и права. Учебник.-М.:Проспект,2000.-
  304с.
32. Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник.- М.: 2000.
33. Дулаьбеков Н., Амандықов С., Турлаев А. Мемлекет және құқық негіздері:
  2001.-244б.
34. Баянов Е. Мемлекет және құқық  негіздері.-Оқулық.- Алматы,  Жеті
  Жарғы,2001.-624б.
35. Ибраева А.С., Ибраева Н.С. Теория государства и права. Учебное пособие.-
  Алматы, Жеті Жарғы,2003.-432с.
36. Ашитов З.О., Ашитов Б.З. Мемлекет және құқық негіздері.-Алматы, Жеті
  Жарғы,2003.-296б.
37. Ағдарбеков Т.Мемлекет және құқық теориясы. Оқулық.- Алматы.  НАС
  баспасы,2003.-328б.
38. Баққұлов Құқық негіздері. Оқулық.- Алматы, 2004.-248б.
39. Булгакова Д.А. Мемлекет және құқық теориясы. Оқу құралы. Алматы, Заң
  әдебиеті,2005.-106б.
40. Өзбекұлы С., Қарабаев Ө. Мемлекет және құқық теориясы:
   Оқулық.-Алматы: Жеті Жарғы, 2006.-264б.


   |                                     |
|                                      |
Пәндер