Файл қосу


Оқушылардың сыныптан|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ              |
|ПЕДАГОГИКА ФАКУЛЬТЕТІ                           |
|ПЕДАГОГИКА КАФЕДРАСЫ                           |
|СМЖ 3 - деңгейдегі   |ПОӘК          |            |
|құжаты         |            |УМКД 042-1830-2013   |
|«Тәрбие жұмысының    |            |            |
|теориясы мен әдістемесі»|№ 1-басылым       |            |
|пәнінің оқу-әдістемелік |            |            |
|кешені         |            |            |
|(студенттер үшін)    |            |            |         «Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі»


           ПӘНІНІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


     БАРЛЫҚ МАМАНДЫҚ СТУДЕНТТЕРІ ҮШІН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

                 Семей 20131.ӘЗІРЛЕГЕН:


Құрастырушы: 28.08.2013


п.ғ.к., доцент м.а. Тұрғанбаева Бейбітгүл Шәкәрімқызы

2.ТАЛҚЫЛАНДЫ:


2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің Педагогика
кафедрасының мәжілісінде қаралды.


Хаттама № 1 04.09.2013ж.


Кафедра меңгерушісі: ______________ /Джанбубекова М.З./

2.2. Педагогика факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында.


Хаттама № 1 «05» 09.2013ж.


Төрағасы:  ________________   /Ахметова Т.Ш./

3. БЕКІТІЛДІ:


Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің Оқу-әдістемелік
кеңесінің отырысында мақұлданған және басып шығаруға ұсынылды.


Хаттама №1  18.09.2013ж.


ОӘК төрағасы: ____________ /с.ғ.д. Искакова Г.К./

4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН (Хаттама №1, 18.09.2013ж. басылымның орнына)


                  Мазмұны  1. Жалпы ережелер
  2. Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
  3. Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары
  4. Курс форматы
   5. Курс саясаты
   6. Баға қою саясаты
  7. Әдебиеттер

    1. Жалпы ережелер
     1. Пән және оқытушы туралы жалпы ережелер
     – Педагогика кафедрасының доцент м.а., п.ғ.к. Тұрғанбаева Б.Ш.
     – Байланыс телефоны: 42-25-33
     – Сабақ өткізу орны – корпус № 1, 120 бөлме, дуйсенбі,
      сағат 15.35 де
     – Пән аты – «Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі»
     – Кредит саны - 2     1.2. Курстың қысқаша мазмұны:
   Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі пәнінің қазіргі кезеңдегі
оқыту студенттің әлемдік көзқарастарын қалыптастыру арқылы тұлғаның рухани
жетілуіне үлкен әсер етеді. «Теория» ұғымы грек тілінде «зерттеймін» деген
түсінікті береді. Ол педагогика саласында тәрбие және оқытудың мәні,
мақсаты, принциптері, мазмұны жайындағы көзқарастардың жүйесін білдіреді.
Бұл жүйе педагогикалық теорияның құрылымын анықтайды.
    Пәнді оқып – үйрену мыңдаған ғасыр жалғасып келе жатқан саналы ойлау,
мәселені саралай білу, рухани дүниенің кемелденуіне әсер етеді.
     Пәннің міндеті Теория педагогтарды әртүрлі жастағы адамдарды
тәрбиелеу және білім беру процестерінің ерекшеліктері жайында  кәсіби
білімдермен қаруландырады, әр түрлі жағдайдағы оқу-тәрбие  процестерін
жобалауға және оны жүзеге асыруға, оның нәтижесін бағалауға көмектеседі.
Тәрбие- күрделі әрі ұзақ процес.Тәрбие педагогикалық әрекетте
  • Мәдени құбылыс ;
  • Педагогикалық ықпал ету ;
  • Балалардың әрекетін ұйымдастыру ;
  • Қарым ұатынас құралы ретінде жан жақты қарастырылады.
   Тәрбие теориясы – тәрбиенің негізгі заңдылықтары , принциптері ,
ұғымдары туралы білімдердің жүйесін құрайды.
   Тәрбие методикасы немесе әдістемесі – тәрбие процесін оның мақсат-
міндеттеріне сай ұйымдастырудың көптеген амал-тәсілдерінің жиынтығы болып
есептелінеді.


  1.3. Курстың мақсаты :
  Мақсат – бұл ғылыми түсінік, ол белгілі бір әрекеттің түпкі нәтижесін
сезіну деп түсіну керек.
  «Мақсат - белгілі бір межеге қол жеткізуге бағытталған әрекеттің ой
санадағы көрінісі. Мақсат тікелей міндет ретінде іс қимылды бағыттап,
реттеп отырады.Мақсат келешектегі, таяудағы тікелей, жалпылама,  жеке,
аралық және түпкі мақсаттарға бөлінеді.»
   Педагогика ғылымы тәрбиенің мақсатын жеке адамды жан жақты дамыту,
әділетті қоғамды өз қолымен құратын және оны қорғай алатын азамат етіп
тәрбиелеу деп қарастырады.


  4. Пәннің негізгі міндеті
  Пәннің міндеті студенттің қоғам үшін саналы, белсенді, іскер азаматты
қалыптастыру және жеке адам үшін оны өмір сүре білуге, өзін қоршаған
ортамен қарым қатынас жасай білуге үйретеді.
  1.5. Пәнді оқу барысында студент білу керек:
  • студенттер дәрістермен семинар сабақтарына толық қатысуы керек.
  • СӨЖ (О) тапсырмаларын уақытында өткізіп, қорғау,
  • семинар сабақтарына, СӨЖ тапсырмаларына үнемі дайындықпен келу,
  • босатылған сабақтарды дер кезінде қайта қалпына келтіру
  • курс аяқталғаннан кейін тестілеу емтиханын тапсыру


   1.6 Пререквизиттер:
       Пәнді оқып-үйрену үшін студенттің педагогика,  психология,
әлеуметтану  пәндерінен білімі болуы керек.

     1.7 Постреквизиттер:
   Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесінің пәні бойынша алған білім
студентке  саясаттану,  әлеуметтану,  психология,  педагогика  пәндерін
меңгеруге көмектеседі, тұлғаның  санасын,  мінез-құлқын  қалыптастыруға
септігін тигізеді.


   Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

  Кесте 1. Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
|№  |Тақырыптар аттары      |Сағаттар                |
|  |               |Лекциялар |Тәжірибелік |ОСӨЖ  |СӨЖ  |
|  |               |      |сабақтар  |    |   |
|1  |2              |3     |2      |5   |6   |
|1  |     Тәрбие жұмысының  |1     |    1  |3   |3   |
|  |теориясы мен әдістемесінің  |      |      |    |   |
|  |пәні және міндеттері.    |      |      |    |   |
|2  |     Мектеп тәрбие жүйесі|1     |1      |3   |3   |
|  |ретінде. Мектептегі тәрбие  |      |      |    |   |
|  |жұмысын ұйымдастырушылар   |      |      |    |   |
|  |тәрбие жүйесінің субъектісі |      |      |    |   |
|  |ретінде.           |      |      |    |   |
|3  |  Сыныптың тәрбие жұмысының |1     |1      |3   |3   |
|  |жүйесі тәрбиелеуші және   |      |      |    |   |
|  |дамытушы ортаны       |      |      |    |   |
|  |қалыптастырушы ретінде.   |      |      |    |   |
|4  |     Сыныпта және    |1     |1      |3   |3   |
|  |мектептен тыс тәрбие жұмысы. |      |      |    |   |
|5  |    Мектеп және сыныптың |2     |1      |3   |3   |
|  |тәрбие жұмысының       |      |      |    |   |
|  |диогностикасы.        |      |      |    |   |
|6  |    Оқушылардың сыныптан |2     |1      |3   |3   |
|  |тыс тәрбие жұмысының мақсатын|      |      |    |   |
|  |қою және жоспарлау.     |      |      |    |   |
|7  |    Оқушылардың сыныптан |2     |1      |3   |3   |
|  |тыс тәрбие жұмысын      |      |      |    |   |
|  |ұйымдастыру.         |      |      |    |   |
|8  |    Оқушылырдың тәрбие  |2     |1      |3   |3   |
|  |жұмыстарының нәтижесінің   |      |      |    |   |
|  |талдауы және өз беттерінше  |      |      |    |   |
|  |талдау.           |      |      |    |   |
|9  |    Сынып жетекшісінің  |2     |1      |3,5  |3   |
|  |ата- аналармен жүргізілетін |      |      |    |   |
|  |жұмысының түрлері.      |      |      |    |   |
|  |Барлығы           |15     |15     |22,5  |45  |


    Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары

I. Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесінің пәні және міндеттері.
1. Тәрбие мақсаты, міндеттері, мәні және ерекшеліктері.
2. Тәрбиенің қозғаушы күштері.
3. Тәрбие әдістері, оның мәні мен қызметі.

II.  Мектеп  тәрбие  жүйесі  ретінде.  Мектептегі  тәрбие  жұмысын
ұйымдастырушылар тәрбие жүйесінің субъектісі ретінде.
1. Мектептегі тәрбие жүйесі мектептің біртұтас әлеуметтік-педагогикалық
  құрылымы және балаларды әлеуметтендіру мен дамытудың мақсатты факторы
  ретінде.
2. Тәрбие жұмысын басқарудағы сынып жетекшісінің рөлі. Сынып жетекшісі және
  оның негізгі қызметтері. Сынып жетекшісінің пегагогикалық процестегі
  орыны.

  III. Сыныптың тәрбие жұмысының жүйесі тәрбиелеуші және дамытушы ортаны
қалыптастырушы ретінде.
1. Мектеп сыныбы тәрбие жұмысы жүйесінің бастапқы өзегі ретінде.
2. Сынып жетекшісінің тәрбиелеуші ортаны ұйымдастыру және дамыту әрекеті.
3. Балалар ұжымында жеке оқушымен жұмыс істеу маңыздылығы, әдістемесі.
4. Сынып ұжымында оқушылардың өзін-өзі басқаруы: маңызы, құрылымы.
5. Балалардың ұйымдары мен бірлестіктері сынып оқушыларын тәрбиелеуші және
  дамытушы ортаны қалыптастырушы ретінде, олардың белгілері,  қазіргі
  кездегі қызметі.
.

IV. Сыныпта және мектептен тыс тәрбие жұмысы.
1. Сыныптан тыс тәрбие жұмысы, тәрбие жүйесінде оның орыны және рөлі.
2. Сыныптан тыс тәрбие жұмысының міндеттері, мазмұны, формалары.
V. Мектеп және сыныптың тәрбие жұмысының диагностикасы.
1. Сынып ұжымындағы тәрбие жұмысын жетілдіруді диaгностикалау.
2. Оқушылар ұжымының тәрбиесін диогностикалау әдістемесі.
VI. Оқушылардың сыныптан тыс тәрбие жұмысының мақсатын қою және жоспарлау.
1. Тәрбие жұмысын жоспарлау және оған қойылатын негізгі талаптар.
2. Тәрбие жұмысы жоспарының құрылымы және тәрбиелік  іс-  шаралардың
  формалары.
VII Оқушылардың сыныптан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастыру.
1. Тәрбие сағаты және оны ұйымдастыру.
2. «Тәрбие сағаты», «Сынып сағаты» ұғымдарына сипаттама.
3. Тәрбие сағатын жоспарлау және оны ұйымдастыруға дайындық.
4. Тәрбие сағатын өткізу.
VIII. Оқушылырдың тәрбие жұмыстарының  нәтижесінің  талдауы  және  өз
беттерінше талдау.
1. Тәрбие жұмысын және оның нәтижесін талдау.
2. Сыныпта тәрбиелік шараларды ұжым болып талдау.
3. Педагогикалық талдаудың рөлі және оның орны.
4.Кеңестік дәуірдегі қазақстандық философия.
5.ХХ ғасыр қазақ философиясы.   4. Курс форматы

              ОСӨЖ және СӨЖ мазмұны

            СОӨЖ тапсырмаларының кестесі


|  |       |СОӨЖ            |Формасы  |Сағат |Ұпай  |Өтілу |
|№ |Тақырыптар  |Тапсырма мазмұны      |      |саны  |саны  |мерзімі|
|1 |Тәрбие    |Схема арқылы тәрбие    |Жазбаша  |1   |1   |1-апта |
|  |жұмысының  |жұмысының формаларын анықта |      |    |    |    |
|  |формалары.  |және әр-біреуінің мәнін аш, |      |    |    |    |
|  |       |қолдану мазмұнын көрсет.  |      |    |    |    |
|2 |Сынып    |Бір ұйымды алып, талдау жаса|Баяндама  |1   |1   |3-Апта |
|  |оқушыларының |              |      |    |    |    |
|  |өзін-өзі   |              |      |    |    |    |
|  |басқаруын  |              |      |    |    |    |
|  |ұйымдастыру. |              |      |    |    |    |
|3 |Сынып    |Дискуссия:         |Ауызша   |1   |1   |1-Апта |
|  |жетекшісінің |1) Сынып жетекшісі қажет.  |      |    |    |    |
|  |маңыздылығы. |2) Сынып жетекшісі қажет  |      |    |    |    |
|  |       |емес.            |      |    |    |    |
|  |       |(көзқарас, пікірлер,    |      |    |    |    |
|  |       |фактілер т.б)        |      |    |    |    |
|4 |Оқушылардың | Оқушы тұлғасы және     |Жазбаша  |1   |1   |3-Апта |
|  |жеке басына |сыныптағы оқушылар ұжымын  |      |    |    |    |
|  |және сынып  |зерттеуге арналған     |      |    |    |    |
|  |ұжымына   |бағдарлама негізінде    |      |    |    |    |
|  |мінездеме  |студенттердің өзіне, топ  |      |    |    |    |
|  |жазу.    |студенттеріне мінездеме   |      |    |    |    |
|  |       |жазу. (Мыс: үзіліссіз    |      |    |    |    |
|  |       |педагогикалық практика   |      |    |    |    |
|  |       |кезінде бекітілген сыныптағы|      |    |    |    |
|  |       |бір оқушыға және сыныпқа)  |      |    |    |    |
|5 |Тәрбие    |Сынып сағаттарының жоспарын |Жоспар   |1   |1   |1-Апта |
|  |жоспарының  |құру, сыныптан тыс тәрбие  |құру.   |    |    |    |
|  |үлгісі.   |жұмыстарының бағыттары және |Жазбаша  |    |    |    |
|  |       |оқушыларды тәрбиелеу    |      |    |    |    |
|  |       |мәселелері бойынша     |      |    |    |    |
|  |       |жұмыстарды проектлеу.    |      |    |    |    |
|6 |Оқушылардың |Студенттік аудиторияда   |Талдау   |1   |1   |3-Апта |
|  |тәрбие    |студенттердің даярлаған   |жаса.   |    |    |    |
|  |жұмыстарының |немесе өткізген сынып    |(Жазбаша) |    |    |    |
|  |нәтижесінің |сағаттарының нәтижесін және |      |    |    |    |
|  |талдауы және |олардың конспектісін талдау.|      |    |    |    |
|  |өз бетінше  |              |      |    |    |    |
|  |талдау.   |              |      |    |    |    |
|7 |Тақырып   |Сынақ тәрбие сағатын өткізу |      |1,5  |1   |1-Апта |
|  |бойынша   |              |      |    |    |    |
|  |тәрбие    |              |      |    |    |    |
|  |сағатының  |              |      |    |    |    |
|  |үлгісін   |              |      |    |    |    |
|  |жасау.    |              |      |    |    |    |             СӨЖ тапсырмаларының кестесі


| |Тақырыптар |СӨЖ          |Әдебиет     |Фор  |Сағат |Ұпай  |Өтілу |
|№ |      |Тапсырма мазмұны    |        |масы  |саны  |саны  |мерзім |
|1 |Құқықтық  |Мектепте сынып     |Әбенбаев С.Ш.  |Реферат|9   |1   |3-апта |
| |тәрбие   |жетекшісінің құқықтық |Тәрбие теориясы |    |    |    |    |
| |әдістемесі. |тәрбиені ұйымдастыру  |мен       |    |    |    |    |
| |      |формалары.       |әдістемесіОқу  |    |    |    |    |
| |      |            |құралы.–Алматы.:|    |    |    |    |
| |      |            |Дарын, 2004 ж  |    |    |    |    |
|2 |Ұжымдық   |И.П.Иванов бойынша   |Әбенбаев С.Ш.  |Реферат|9   |1   |2-апта |
| |тәрбие   |ұжымдық шығармашылық  |Тәрбие теориясы |    |    |    |    |
| |негіздері. |істердің сипаттамасы. |мен       |    |    |    |    |
| |      |Талдау жаса.      |әдістемесіОқу  |    |    |    |    |
| |      |Ұжымдық шығармашылық  |құралы.–Алматы.:|    |    |    |    |
| |      |істердің маңыздылығы  |Дарын, 2004 ж  |    |    |    |    |
|3 |Тәрбие   |Қазіргі кездегі    |А.Ж.Едігенова. |Тірек |9   |1   |4- апта|
| |процесінде |тәрбиеде қолданылатын |Сынып жетекшісі-|схема |    |    |    |
| |инновациялық|инновациялық әдістерді |тәрбие жұмысын |жаса. |    |    |    |
| |әдістерді  |схема бойынша анықтап |ұйымдастырушы: |    |    |    |    |
| |қолдану.  |көрсет, мазмұнын    |Оқу құралы.   |    |    |    |    |
| |      |түсіндір, мәнін анықта.|Семей.2008ж   |    |    |    |    |
|4 |«Мың бала» |1.Қажеттігі      |1.З.Ә Әбілова, |Реферат|9   |1   |2-апта |
| |патриоттық |2. Мазмұны.      |К.М.Қалиева.  |.   |    |    |    |
| |қозғалысының|3.Мәні.        |Этнопедагогика.А|    |    |    |    |
| |бағдарламасы|            |-1999ж     |    |    |    |    |
| |.      |            |2.Сынып     |    |    |    |    |
| |      |            |жетекшісі.   |    |    |    |    |
| |      |            |Әбенбаев С.Ш.  |    |    |    |    |
| |      |            |Алматы, 2003  |    |    |    |    |
|5 |Жеке    |Озық тәжірибелермен  |1.Әбенбаев С.Ш. |Ғылыми |9   |2   |3-апта |
| |оқушымен  |танысу, тиімділігін  |Тәрбие теориясы |зерттеу|    |    |    |
| |жұмыс    |анықтау.        |мен       |жұмысын|    |    |    |
| |      |Мерзімді басылымдарды |әдістемесіОқу  |жүргізу|    |    |    |
| |      |шолу.         |құралы.–Алматы.:|.   |    |    |    |
| |      |Дарынды және      |Дарын, 2004 ж  |    |    |    |    |
| |      |педагогикалық тұрғыдан |2.Сынып     |    |    |    |    |
| |      |қараусыз қалған    |жетекшісі.   |    |    |    |    |
| |      |балалармен тәрбие   |Әбенбаев С.Ш.  |    |    |    |    |
| |      |жұмысы.        |Алматы, 2003.  |    |    |    |    |
  5.Курс саясаты.
   Сабаққа қатысу: Дәріс және тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде
қатысу. Егер студент белгілі бір себептермен сабаққа қатыса алмаса, барлық
өткен материалдар бойынша жауап беру тиіс.
   Тәртіп: Сабақ үстінде үнемі тәртіп бұзған студент  аудиториядан
шығарылып жіберіледі және барлық курс бойынша «қанағаттанғысыз» бағасы
қойылады.
   Бақылау жұмыстары: Межелік бақылау қорытындысы студенттің сабаққа
қатысуын, өздік жұмысты уақытында орындауын, сабақта ауызша және жазбаша
түрде жауап беруін ескере отырып қойылады.
   Көшіріп алу: Кез-келген көшіріп алу үшін қатаң жазалап аудиторядан
шығарумен қоса, жалпы курс үшін «F» бағасын қоюмен қамтылады.
   Ұялық телефон: Сабақ кезінде ұялық телефондар өшірілуі керек.
   Емтихан: Қорытынды емтихан оған босатылған барлық студенттер үшін
компьютерлық тест жүйе негізінде жүргізіледі. Емтиханның қорытынды бағасы
қорытынды аттестациямен емтиханның орташа проценті арқылы есептеледі.

  6. Баға қою саясаты
   «Әлеуметтану» пәнін оқытуда екі  рет  аттестация  қойылады.  Әр
аттестацияны есептеу үшін келесідей критерийлер қарастырылады:
     • Дәріс сабағына қатысу төмендегідей бағаланады:
     • дәріс сабағы – 0 баллға тең.
     • Тәжірибелік сабақтың жауабы – 11 баллмен бағаланады.
     • ОСӨЖ бірінші және екінші аттестацияда екі реттен тапсырылады –
      20, 23 балл.
     • СӨЖ-де бірінші және екінші аттестацияда екі реттен тапсырылады
      – 40,40 балл.
   Осы критерийлерге қарап студенттің аттестациясы қойылады.
|Оқу   |Апта                            |Бар|
|сағатының|                              |лығ|
|түрі   |                              |ы |
1234567891011121314151. Дәріс000000000000000002. Тәжірибе111111111111111111111111111111111653. ОСӨЖ00020023000000200220854. СӨЖ004004000000040040001605. Аралық бақылау (рубеж) 000007000000000600130Барлығы:111151315110411111111115131519311540
7. Әдебиеттер:

Әбенбаев С.Ш. Тәрбие теориясы мен әдістемесі.Оқу құралы.–Алматы.: Дарын, 2004 ж  
Болдырев Н.И. Мектептегі тәрбие жұмысының методикасы. -А.: Мектеп, 1987 ж
Сынып жетекшісі. Әбенбаев С.Ш. Алматы, 2003.
Педагогика тағылымы. Табылдиев А.
Сынып жетекшісі Қожахметов К. Алматы, 2001.
А.Ж.Едігенова. Сынып жетекшісі- тәрбие жұмысын ұйымдастырушы:Оқу құралы. Семей.2008ж 
Мектеп пен отбасының бірлескен жұмысының бүгінгі күнгі ерекшеліктері. Атемова Қ.Т. Алматы, 1998.
Класс жетекшісінің ата-аналармен жүргізілетін жұмысы. Алматы, 1993.
А.Е. Берикханова. Педагогикалық мамандыққа кіріспе. А,2009 
Балаларға эстетикалық тәрбие берудегі халық дәстүрі. Алматы, 1990.
Оқушылардың тұлғалық қасиеттерін дамытудың педагогикалық негіздері. Қалиев С, Майғаранова Ш. Алматы, 2001.
Тәрбие өрнектері. Табылдиев Ә. Алматы, 1983.
Коллективтің құдіретті күші. Сухомлинский В.А. Алматы, 1973.
Тәлім-тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру. Меңжанова А. Алматы, 2003.
Тәрбие теориясы. Сейталиев Қ. Алматы, 1986.
Ахметова.Г, Исаева.З, Әлқожаева.Н. Педагогика:А:2006ж
Әбиев. Ж. Бабаев. С. Құдиярова А. Педагогика. Алматы-2004.
Қоянбаев. Педагогика. Алматы 2002 ж.
"Педагогикалық технологиялар" Сальникова, 2005 ж.
Дүсембекова Ш.Д. Тәрбие үрдісінің ерекшеліктері. Семей 2004.
Амантурин.Ш Мұғалім және оқу-тәрбие жұмысы.-А., 1978ж
Көпбаев.О. Жастар және провалық тәрбие.А.,1988ж
Қоянбаев.Р.М. Тәрбие теориясы.А., 1991ж
Тәрбие сағатының үлгі тақырыптары.// Қазақстан әйелдері,№1,2000,8бет
Жарықбаев.Қ,Қалиев.С. Қазақ тәлім-тәрбиесі.Оқу құралы. А.,Санат,1995
Қосымша әдебиеттер
Амантурин.Ш Мұғалім және оқу-тәрбие жұмысы.-А., 1978ж
Көпбаев.О. Жастар және провалық тәрбие.А.,1988ж
Қоянбаев.Р.М. Тәрбие теориясы.А., 1991ж
Тәрбие сағатының үлгі тақырыптары.// Қазақстан әйелдері, №1,2000,8бет
Жарықбаев.Қ, Қалиев.С. Қазақ тәлім-тәрбиесі. Оқу құралы. А.,Санат,1995
Пәндер