Файл қосу


Сағаттарды сабақ түріне шағу|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ             |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ               |
|3-деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК       |ПОӘК               |
|            |         |042-05-14-5-05.01.20.53/02.2011. |
|ПОӘК          |_____2011 жылғы  |                 |
|ХІХ ғасырдағы қазақ   |№ 2 басылым    |                 |
|әдебиеті пәнінің    |         |                 |
|студенттерге арналған  |         |                 |
|жұмыс бағдарламасы   |         |                 |     5В020500 «Филология: қазақ тілі»  мамандығына арналған
         Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі пәнінің
             ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ        СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

                  СЕМЕЙ
                  2013

КІРІСПЕ

1 ҚҰРАСТЫРҒАН:
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің қазақ филологиясы
кафедрасының аға оқытушысы, ф.ғ.к. Әбділманатқызы Әсемгүл


2 КЕЛІСІЛДІ
2.1 Қазақ филологиясы кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.
Хаттама   №___ «___» ___________2011 жыл.

Кафедра меңгерушісі: _______________ Ақтанова А.С.

2.2 Гуманитарлық факультетінің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып,
бекітілді.
Хаттама   №___ «___» ___________2011 жыл.

ОӘБ төрайымы_________________ Мұқанова Қ.Қ.

2.3 Гуманитарлық факультетінің Ғылыми кеңесінде бекітілді.
Хаттама   №___ «___» ___________2011 жыл.

Төрайым________________


3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік бюросында бекітілді.
Хаттама   №___ «___» ___________2011 жыл.


Оқу жұмысы жөніндегі проректор_________________ Искакова Г.Қ.
4  2011ж. «____» __________ шыққан ПОӘК-нің

2008 ж. №1 басылым орнына 2011 ж. № 2 БАСЫЛЫММАЗМҰНЫ


1 Жалпы ережелер
2 Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулықтары
3 Курс саясаты мен форматы
4 Бағалау саясаты
5 Пәннің мазмұны және сағаттарды сабақ түріне шағу
6 ОСӨЖ және СӨЖ мазмұны
7 Пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі


1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Оқытушы туралы жалпы мәлімет:
Әбділманатқызы Ә., филология ғылымдарының кандидаты
Кафедра:Қазақ филологиясы
Кафедраның мекен-жайы : Шугаева; 221- бөлме
Ақпараттық қатынас: телефон: 44-29-30
Кафедрада болатын уақыты: сей.:9.00-16.00; жұма:8.00-16.00;
Сабақ өтетін орын: 213 аудитория
Кредит саны: 3

1.2 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме
1 Кесте – Оқу жоспарынан көшірме

|Курс   |Семестр |Кредит  |ДС (сағ)    |СПС (сағ) |Лаб. (сағ)  |
|А    |4,00   |95-100  |Үздік      |22-7   |91-93,5    |
|А-    |3,67   |90-94   |Өте жақсы    |20-21   |86-90     |
|В+    |3,33   |85-89   |Жақсы      |18-19   |81-85     |
|В    |3,00   |80-84   |Жақсы      |16-17   |76-80     |
|В-    |2,67   |75-79   |Жақсы      |14-15   |71-75     |
|С+    |2,33   |70-74   |Қанағаттанарлық |13    |66-70     |
|С    |2,00   |65-69   |Қанағаттанарлық |12    |61-65     |
|С-    |1,67   |60-64   |Қанағаттанарлық |11    |56-60     |
|Д+    |1,33   |55-59   |өту ұпайы    |10    |51-55     |
|Д    |1,00   |50-54   |өту ұпайы    |9     |48-50     |
|Ғ    |0,00   |0-49   |өту ұпайы    |8     |47      |

  Әр түрлі жұмыстарды бағалау шкалалары
   мен критерийлері:
    1. Дәріс – 2 балл
    2. Практикалық сабақтардағы жауап -10 балл
    3. Реферат жазу және қорғау-10 балл
    4. Мәтінді жатқа тапсыру- 5 балл
    5. Тест – 20 балл
    6. СӨЖ  - 5 балл.
    7. СӨОЖ – 8 балл.

5. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САҒАТТАРДЫ САБАҚ ТҮРІНЕ ШАҒУ

2 Кесте – Пәннің мазмұны. Сағаттарды сабақ түріне шағу

|Тақырыптың атауы            |Сағат саны            |
|                    |Дәріс |Семинар  |ОСӨЖ  |СӨЖ   |
|1                    |2   |3     |4    |5    |
|1. Әдебиетті оқыту әдістемесі – ғылыми |2   |2     |4    |4    |
|пән.                  |   |     |    |    |
|2. Әдебиет пәнін оқытудың тарихы мен  |1   |1     |2    |2    |
|теориялық бастау көздері        |   |     |    |    |
|3. Әдебиетті оқытудың жаңа кезеңі    |1   |1     |2    |2    |
|4. Қазіргі жалпы білім беретін орта   |2   |2     |4    |4    |
|мектептердегі қазақ әдебиеті пәні    |   |     |    |    |
|5. Әдебиетті оқыту барысындағы     |2   |2     |4    |4    |
|амал-тәсілдер              |   |     |    |    |
|6. Әдебиет пәнін оқытуда қолданылатын  |2   |2     |4    |4    |
|инновациялық әдістер          |   |     |    |    |
|7. Көркем шығарманы жанрлық       |2   |2     |4    |4    |
|ерекшеліктеріне қарай оқыту       |   |     |    |    |
|8. Әдебиет пәні мұғалімінің жұмыс    |2   |2     |4    |4    |
|жоспарлары               |   |     |    |    |
|9.Мектептің оқу-тәрбие ісіндегі әдебиет |1   |1     |2    |2    |
|кабинетінің орны және жабдықтау мәселесі|   |     |    |    |


6. ОСӨЖ ЖӘНЕ СӨЖ МАЗМҰНЫ
  Кесте 3 – ОСӨЖ және СӨЖ жоспарлары


  |ОСӨЖ                      |СӨЖ          |
|Аудиториялық      |Аудиториядан тыс    |            |
|1           |2           |3           |
|1.Оқуға қызығушылығын |1. Жады        |1. Жалпы білім беретін |
|зерттеу        |            |мектептің мақсаты,   |
|            |            |міндеттері мен қызметі |
|2. Ойлау        |2. Зейін        |2. Бағдарлы оқытуды  |
|            |            |ұйымдастырудың ғылыми |
|            |            |ненгіздері       |
|3. Оқушылардың жеке  |3.Оқушының шынайы оқу |3. Бағдарлы оқытуды  |
|тұлғасын зерттеу    |мүмкіндіктерін анықтау |ұйымдастыру үлгілері  |
|әдістемелері      |бағдарламасы      |            |
|4. Оқыта үйрету    |4. Модульдік оқыту   |4. Оқу модулінің    |
|ойындары        |технологиясының тұлға |кіріспе бөлімі     |
|            |қажеттіліктерін    |            |
|            |қанағаттандыруға және |            |
|            |оны дамытуға ықпалы  |            |
|5. Өзара оқыту сабағы |5. Жеке-топтық жұмыс  |5. Оқу модулінің    |
|            |формасы        |қорытынды (бақылау)  |
|            |            |бөлімі         |
|6.Тестілер және оны  |6. Ауызша бақылау   |6. Модульдік оқытудың |
|құруға ұсыныстар    |түрлері        |құрылымы        |
|7. Оқу модульдерін   |7.Оқу модулінде оқушы |7. Сөйлесу бөлімін құру|
|әзірлеуге ұсыныстар  |қызметін бағалау    |қағидалары       |
|8.Оқушылардың білім,  |8. Оқу модулін даярлау |8. Оқу модулінің    |
|білік, дағдыларын   |технологиясы      |сөйлесу бөлімі     |
|бақылау және тексеру  |            |            |
|9. «Брейн-ринг» оқыта |9. «Қарлы кесек» оқыта |9. Венн диаграммасы  |
|үйрету ойыны      |үйрету ойыны      |            |
|10.Пікірталастық және |10. Оқу модулінің   |10. Оқу модулінің   |
|рөлдік оқыта үйрету  |сөйлесу бөлімінде   |сөйлесу бөлімі     |
|ойындары        |қолданылатын оқытудың |            |
|            |белсенді формалары   |            |

7 «ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ» ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ ҮРДІСІНІҢ КҮНТІЗБЕЛІК
КЕСТЕСІ

4-Кесте «Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі» пәні бойынша оқу үрдісінің
күнтізбелік кестесі

Апталар123456789101112131415Бақылау
түріД
Д
СД
Д
СД
Д
СД
Д
СД
Д
СД
Д
СД
Д
АБ1Д
Д
СД
Д
СД
Д
СД
Д
СД
Д
СД
Д
СД
Д
СД
Д
АБ2Ұпайлар5+55+55+55+55+
55+55+55+55+55+55+
55+
55+55+
55+
5
Пәндер