Файл қосу


Педагогикалық шеберлікҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ
               БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
        ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

                  [pic]
                Педагогикалық шеберлік пәні бойынша

 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі, Мектепке дейінгі
педагогика, педагогика және психология мамандығы үшін
                 силлабус


Факультет Педагогика
Кафедра    Педагогика
Курс       П-025,П-027,П-127,П-123у
Семестр    7
 Кредит саны 2 (оқу жоспары бойынша жалпы көлемі):
Дәріс -15
Тәжірибелік (семинар) сабақтар — 30
СОӨЖ -
СӨЖ -
Барлық сағат:45
Бақылау              формасы              емтихан,

ЖКИ                 Семей 2013ж


Жұмыс бағдарламасы
Абай атындағы ҚҰПУ ұсынған типтік бағдарлама негізінде құрылды.№ 289
22.06.2006

Құрастырушы,                              п.ғ.к
 Дуйсембекова Ш.Д.
            (аты-жөні, қызметі, ғылыми дәрежесі,шені,  қолы)Кафедра             отырысында             бекітілді


Хаттама № 1.04.09   .       2013ж.

Кафедра меңгерушісі, п.ғ.д. ____Джанбубекова М.З.______________.


Педагогика факультеті оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдаған.
_________________________________________________
Хаттама №             2013 ж.


Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы

         (аты-жөні, қолы)


                    Алғы сөз
 Курстың мақсаты мен міндеті:
Қазақстан Республикасы ұлттық мектептерінің қалыптасуы жағдайында бұл курс
қазіргі замандағы оқыту және тәрбиелеу теориясы мен практикасында өте
көкейтесті. Бұл пәннің негізгі ұстанымдары әр  ғылымдардың  саласынан
мұғалімдердің шығармашылықтарын қамтамасыз ететін жеке тұлғаға және ұжымға
жасайтын  іскерлікті  қалыптастыратын  білімдерді  іріктеу.  Сондықтан
бағдарламада  педагогикалық  шеберлік  туралы,  педагогикалық  техника
сұрақтарынан басқа оқушыларға ықпал ету тәсілдері, театралдық педагогика,
сөйлеу техникасы, шешендік өнер элементтері қамтылады.
  Пәннің мақсаты: Болашақ маман иелерін дайындауға қойылатын талаптарға
сай., мұғалімнің педагогикалық шеберлігі мен кәсіби қызметі жөніндегі
негізгі білімдермен студенттерді қаруландыру.
 Пәннің міндеттері:
• студенттерге ұстаздық шеберлік және педагогикалық іс-әрекет бойынша
 негізгі білімдер жүйесін меңгерту;
  • студенттердің педагогикалық іскерліктері мен дағдыларын дамыту;
  • болашақ мұғалімнің мамандыққа деген  сүйіспеншіліктерін,  кәсіби
   біліктілікті жетілдіруге деген қызығушылықтарын ояту;
  • оқыту мен тәрбие әдістемесін шығармашылықпен іздеуге тәрбиелеу.Курстың пререквизиттері мен постреквизиттері:
   Пререквизиттер: Бұл пәнді оқыту барысында студенттердің педагогика,
тарих, психология, этика пәндері бойынша білімдері болуы керек.
   Постреквизиттер: Студенттер мұғалімнің педагогикалық іскерліктің мәнін
оқып қана қоймай өздері педагогикалық технологияларды игеріп, оларды жүзеге
асыруға қатысады және әртүрлі педагогикалық ситуацияларда өздерінің
психикалық күйін басқара алуға, сол жағдайда тиімді де педагогикалық
тұрғыдан дұрыс шешім қабылдап, іс әрекет жасауға үйренеді.

                 Пән мазмұны
  Дәрістік, семинарлық және зерханалық сабақтардың тақырыптық-күнтізбелік
                  жоспары
       «Педагогикалық шеберлік» пәнінің тақырыптық жоспары

|№  |Шифр    |Модульдердің мен   |Модуль бойынша барлық   |Ескерту |
|   |      |тақырыптардың атауы  |сағат саны        |     |
|   |Мод. |Тақ. |           |Дәр |Семина|СОӨЖ |СӨЖ  |     |
|   |   |   |           |   |р   |   |   |     |
|1  |2   |3   |4           |5  |6   |7   |8   |9    |
|1  |1   |1   |Педагогикалық     |2  |2   |   |   |     |
|   |   |   |шеберліктің мәні және |   |   |   |   |     |
|   |   |   |негізгі компоненті  |   |   |   |   |     |
|2  |1   |2   |Кәсіби-педагогикалық |2  |4   |   |   |     |
|   |   |   |іс-әрекет –      |   |   |   |   |     |
|   |   |   |педагогикалық     |   |   |   |   |     |
|   |   |   |шеберліктің      |   |   |   |   |     |
|   |   |   |қалыптасуының негізі |   |   |   |   |     |
|3  |1   |3   |Тиімді қарым-қатынас –|2  |4   |   |   |     |
|   |   |   |педагогикалық     |   |   |   |   |     |
|   |   |   |шеберліктің негізі  |   |   |   |   |     |
|4  |1   |4   |Педагогикалық     |2  |4   |   |   |     |
|   |   |   |қатынастағы ықпал   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |етудің негізгі    |   |   |   |   |     |
|   |   |   |тәсілдері       |   |   |   |   |     |
|5  |1   |5   |Мұғалім сөзі     |2  |4   |   |   |     |
|   |   |   |педагогикалық     |   |   |   |   |     |
|   |   |   |шеберліктің шарты   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |ретінде. Педагогтың  |   |   |   |   |     |
|   |   |   |ақпараттық-сөздік әсер|   |   |   |   |     |
|   |   |   |етуі         |   |   |   |   |     |
|6  |1   |6   |Мұғалім мен      |2  |4   |   |   |     |
|   |   |   |оқушылардың      |   |   |   |   |     |
|   |   |   |қарым-қатынас     |   |   |   |   |     |
|   |   |   |мәдениеті.      |   |   |   |   |     |
|   |   |   |Педагогикалық техника |   |   |   |   |     |
|   |   |   |– педагогикалық    |   |   |   |   |     |
|   |   |   |шеберліктің      |   |   |   |   |     |
|   |   |   |компоненттерінің бірі |   |   |   |   |     |
|7  |1   |7   |Педагогикалық шеберлік|2  |4   |   |   |     |
|   |   |   |және мұғалім беделі  |   |   |   |   |     |
|8  |2   |8   |Бастауыш сынып    |1  |4   |   |   |     |
|   |   |   |мұғалімдерінің    |   |   |   |   |     |
|   |   |   |өзін-өзі тәрбиелеуі  |   |   |   |   |     |
|   |   |   |және кәсіби      |   |   |   |   |     |
|   |   |   |шеберліктерінің    |   |   |   |   |     |
|   |   |   |қалыптасуы      |   |   |   |   |     |
|   |   |   |           |15  |30  |   |   |     |

      3.2 Семинар сабақтарының күнтізбелік-тақырыптық жоспары

|Апта   |Сабақтардың   |СОӨЖ тапсырма  |Сабақтың мақсаты мен мазмұны  |
|№    |тақырыптары   |         |                |
|1-2   |Кәсіби-педагогик|1.Семинар    |Пән бойынша білімді тереңдету. |
|апта   |алық іс-әрекет –|сұрақтарын    |Негізгі сұрақтар:        |
|     |педагогикалық  |зерттеп-қарастыру|1.Кәсіби-педагогикалық     |
|     |шеберліктің   |.        |іс-әрекеттің мәні, оның     |
|     |қалыптасуының  |2.Негізгі    |құрылымы.            |
|     |негізі.     |ұғымдарға    |2.Педагогикалық іс-әрекет    |
|     |        |анықтама беру.  |ерекшеліктері және қиындықтары. |
|     |        |3.Сұрақтар    |3.Бастауыш сынып мұғалімі жеке |
|     |        |бойынша тезистер |тұлғасының кәсіби маңызды    |
|     |        |жазу.      |сапалары.            |
|     |        |         |4.Педагогикалық іс-әрекет    |
|     |        |         |деңгейлері.           |
|3-4   |Педагогикалық  |1.Терминологиялық|Негізгі сұрақтар:        |
|апта   |қатынастағы   |сөздік құрастыру.|1.Сендіру әдісі, оның кезеңдері.|
|     |ықпал етудің  |2.Тезистік    |2.Педагогикалық сендіру түрлері |
|     |негізгі     |конспектілер   |және оның тиімділігі.      |
|     |тәсілдері.   |жазу.      |3.Иландыру әдісінің       |
|     |        |3.Негізгі    |ерекшеліктері.         |
|     |        |әдебиеттерді   |4.Еліктеу үлгісін таңдаудағы  |
|     |        |зерттеу.     |мұғалімнің ықпалы.       |
|5-6   |Мұғалім сөзі  |1.Бірінші сұрақ |Пән бойынша білімді тереңдету. |
|апта   |педагогикалық  |бойынша сызба  |Негізгі сұрақтар:        |
|     |шеберліктің   |құрастыру.    |1.Мұғалімнің сөйлеу техникасы: |
|     |шарты ретінде. |2.Сұрақтарды   |демалысы, дауысы, дауыс ырғағы. |
|     |        |зерттеп, тезис  |2.Мұғалімнің мәнерлеп сөйлеу  |
|     |        |жазу.      |білігі: тіл мәдениеті, сөз   |
|     |        |         |байлығы, сөзінің эмоцианалдылығы|
|     |        |         |т.б.              |
|     |        |         |3. Сөздік әсердің психологиялық |
|     |        |         |құрылымы.            |
|7-8   |Педагогтың   |1.Семинар    |Пән бойынша білімді тереңдету. |
|апта   |ақпараттық-сөзді|сұрақтарын    |Негізгі сұрақтар:        |
|     |к әсер етуі.  |зерттеп-қарастыру|1.Мазмұнды материалды құру.   |
|     |        |.        |2.Тыңдаушылармен қарым-қатынасты|
|     |        |2.Сұрақтар    |ұйымдастыру.          |
|     |        |бойынша тезистер |3.Көрнекі материалмен жұмыс.  |
|     |        |жазу       |                |
|9-10   |Мұғалім мен   |Тақырып бойынша |Пән бойынша білімді тереңдету. |
|апта   |оқушылардың   |конспект жазу  |Негізгі сұрақтар:        |
|     |қарым-қатынас  |1.В.А.Сухомлински|1.Педагогикалық қарым-қатынас  |
|     |мәдениеті.   |йдің       |және оның қызметі.       |
|     |        |«Педагогикалық  |2.Мұғалімнің қарым-қатынас   |
|     |        |әдеп туралы   |стилі.             |
|     |        |хатын» оқу,   |3.Педагогикалық әдеп.      |
|     |        |талдау.     |4.Педагогикалық         |
|     |        |2.Семинар    |қарым-қатынастағы балалардың  |
|     |        |сұрақтарын    |этикалық-жыныстық саралануы.  |
|     |        |зерттеу, тезис  |5.Мұғалімнің коммуникативті   |
|     |        |жазу.      |қабілнтінің дамуы.       |
|     |        |         |                |
|11-12  |Педагогикалық  |1.Тезистер жазу, |Пән бойынша білімді тереңдету. |
|апта   |техника –    |негізгі әдебиетті|Негізгі сұрақтар:        |
|     |педагогикалық  |қарастырып,   |1.Педагогикалық техника туралы |
|     |шеберліктің   |зерттеу.     |түсінік.            |
|     |компоненттерінің|2.Төртінші сұрақ |2.Педагогикалық техника және  |
|     |бірі.      |бойынша кесте  |мұғалімнің жеке тұлғасы.    |
|     |        |құру       |3.Мұғалімнің эмоциялық жағдайын |
|     |        |         |басқару білігі.         |
|     |        |         |4. Педагогика          |
|     |        |         |лық өзара әрекеттегі вербалды  |
|     |        |         |емес әдістер.          |
|     |        |         |5.Сөйлеу техникасы: демалысы,  |
|     |        |         |дауысы, дауыс ырғағы.      |
|     |        |         |.                |
|13    |Педагогтық   |1.Семинар    |Пән бойынша білімді тереңдету. |
|апта   |қызметтегі   |сұрақтарын    |Негізгі сұрақтар:        |
|     |актерлік    |зерттеп-қарастыру|1.Мұғалімнің актерлік шеберлігін|
|     |шеберлік және  |.        |анықтайтын шарттар.       |
|     |режиссерлік   |2.Негізгі    |2.Өзінің эмоцианалдық жағдайын |
|     |элементтер.   |ұғымдарға    |басқарудағы мұғалімнің     |
|     |        |анықтама беру.  |шеберлігі.           |
|     |        |3.Сұрақтар    |3.Бастауыш сынып мұғалімін   |
|     |        |бойынша тезистер |дайындау жүйесіндегі      |
|     |        |жазу.      |педагогикалық шеберліктің    |
|     |        |         |негізін қалыптастыру.      |
|14 апта |Қақтығыстар –  |1.Негізгі    |Негізгі сұрақтар:        |
|     |мұғалім     |әдебиеттерді   |1.Педагогикалық қақтығыстар және|
|     |қызметіндегі  |зерттеп, талдау. |олардың шығу себептері.     |
|     |психологиялық, |2.Кесте толтыру: |2.Педагогикалық қақтығыстардың |
|     |педагогикалық  |         |түрлері.            |
|     |проблемалар   |         |3.Қақтығыстардың алдын алу және |
|     |        |         |шешу жолдары.          |
|15 апта |Бастауыш сынып |1.Семинар    |Негізгі сұрақтар:        |
|     |мұғалімдерінің |сұрақтарын    |1. Мұғалімнің кәсіби өздік білім|
|     |өзін-өзі    |қарастырып,   |алуы және өздік жетілуі.    |
|     |тәрбиелеуі және |талдау.     |2. Педагогикалық рефлексия.   |
|     |кәсіби     |2.Негізгі    |                |
|     |шеберліктерінің |әдебиеттерді   |3.Болашақ бастауыш сынып    |
|     |қалыптасуы   |зерттеу.     |мұғалімдерінің кәсіби өздік   |
|     |        |3.Тезистер жазу. |тәрбиесі. Өзін-өзі тәрбиелеудің |
|     |        |         |әдістері мен құралдары.     |        3.2 СОӨЖ CӨЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспары


|Апта |Сабақтардың   |СӨЖ мен СОӨЖ   |Сабақтың  |Ұсынылғ|Бақылау |Өткізу|
|№  |тақырыптары   |тапсырма     |мақсаты мен|ан   |түрі   |мерзім|
|   |        |         |мазмұны  |әдебиет|     |і   |
|   |        |         |      |тер  |     |   |
|1-2 |Тұлға педагогика|1.Тұлға ұғымы  |Пән бойынша|1-4,5,6|Ауызша  |1-2  |
|апта |лық мәселе   |және оған    |білімді  |,7,9,12|бақылау |апта |
|   |ретінде     |сипаттама беру  |тереңдету. |11,13 |     |   |
|   |        |2. Тұлғаға    |      |    |     |   |
|   |        |бағытталған оқыту|      |    |     |   |
|   |        |теорияларын   |      |    |     |   |
|   |        |қарастыр     |      |    |     |   |
|   |        |3. Білім беру  |      |    |     |   |
|   |        |тұлғаны     |      |    |     |   |
|   |        |қалыптастыру   |      |    |     |   |
|   |        |құралы ретінде  |      |    |     |   |
|3-4 |Мұғалім     |1.Педагогикалық |Пән бойынша|1-4,5,6|Ауызша  |3-4  |
|апта |педагогикалық  |іс әрекеттің   |білімді  |,7,9,12|бақылау |апта |
|   |іс-әректтің   |мәні.      |тереңдету. |11,13 |     |   |
|   |субьектісі   |2.Педагогикалық |      |    |     |   |
|   |ретінде     |іс әрекеттің   |      |    |     |   |
|   |        |негізгі түрлері. |      |    |     |   |
|   |        |3. Педагогикалық |      |    |     |   |
|   |        |іс әрекеттің   |      |    |     |   |
|   |        |құрылымы.    |      |    |     |   |
|   |        |4. Мұғалімнің  |      |    |     |   |
|   |        |шығармашылық   |      |    |     |   |
|   |        |іс-әрекетіне   |      |    |     |   |
|   |        |сипаттама    |      |    |     |   |
|5-6 |Қарым-қатынас  |1.Педагогикалық |Пән бойынша|1-4,5,6|Реферат |5-6  |
|апта |шығармашы    |қарым-қатынас  |білімді  |,7,9,12|қорғау  |апта |
|   |лық іс-әрекеттің|ұғымы және оның |тереңдету. |11,13 |     |   |
|   |құрамдас бөлігі |мәні.      |      |    |     |   |
|   |ретінде     |2.Педагогикалық |      |    |     |   |
|   |        |қарым-қатынас  |      |    |     |   |
|   |        |стильдері    |      |    |     |   |
|   |        |3.Пед.      |      |    |     |   |
|   |        |қарым-қатынас  |      |    |     |   |
|   |        |құралдары    |      |    |     |   |
|   |        |4.Педагогикалық |      |    |     |   |
|   |        |техниканың мәні |      |    |     |   |
|   |        |5.Мұғалімнің   |      |    |     |   |
|   |        |сөйлеу мәдениеті |      |    |     |   |
|7-8 |Педагогикалық  |1.Педагогикалық |Пән бойынша|1-4,5,6|Реферат |7-8  |
|апта |шеберлік    |шеберліктің мәні |білімді  |,7,9,12|қорғау  |апта |
|   |        |мен маңызы.   |тереңдету. |11,13 |     |   |
|   |        |2.Педагогикалық |      |    |     |   |
|   |        |шеберліктің   |      |    |     |   |
|   |        |құрамдас     |      |    |     |   |
|   |        |бөліктері.    |      |    |     |   |
|   |        |3. Мұғалімінің  |      |    |     |   |
|   |        |креативті    |      |    |     |   |
|   |        |қабілеттерін   |      |    |     |   |
|   |        |дамыту - кәсіби |      |    |     |   |
|   |        |педагогикалық  |      |    |     |   |
|   |        |шеберлікті    |      |    |     |   |
|   |        |қалыптастырудың |      |    |     |   |
|   |        |негізі      |      |    |     |   |
|   |        |4.Педагогикалық |      |    |     |   |
|   |        |шеберлік және  |      |    |     |   |
|   |        |мұғалім беделі  |      |    |     |   |
|9-10 |Білім беру   |«Технология»,  |Пән бойынша|1-4,5,6|Ауызша  |9-10 |
|апта |технологиялары |«білім беру   |білімді  |,7,9,12|бақылау |апта |
|   |        |технологиясы»  |тереңдету. |11,13 |     |   |
|   |        |түсініктеріне  |      |    |     |   |
|   |        |анықтама     |      |    |     |   |
|   |        |Білім беру    |      |    |     |   |
|   |        |технологияла-рыны|      |    |     |   |
|   |        |ң тарихы     |      |    |     |   |
|   |        |Оқыту      |      |    |     |   |
|   |        |технологиялары  |      |    |     |   |
|   |        |Тәрбие      |      |    |     |   |
|   |        |технологиялары  |      |    |     |   |
|11-12|Мұғалім     |Новаторлық    | Пән    |4,5,6,7|Ауызша  |11-12 |
|апта |–новаторлардың |педагогика    |бойынша  |,9,12 |бақылау |апта |
|   |педагогикалық  |Муғалімнің    |білімді  |11,13 |     |   |
|   |іскерлігі    |инновациялық іс |тереңдету. |    |     |   |
|   |        |әрекеті     |      |    |     |   |
|   |        |«Школа радости» |      |    |     |   |
|   |        |видеофилімін   |      |    |     |   |
|   |        |көріп талқылау  |      |    |     |   |
|13-15|Педагогикалық  |Мұғалім беделінің|      |1-4,5,6|Реферат |13-15 |
|апта |шеберлік және  |мәні және    |      |,7,9,12|қорғау  |апта |
|   |мұғалім беделі. |мазмұны.     |      |11,13 |     |   |
|   |        |Педагогтық бедел |      |    |     |   |
|   |        |құлылымы.    |      |    |     |   |
|   |        |Мұғалім беделінің|      |    |     |   |
|   |        |қалыптасуының  |      |    |     |   |
|   |        |обьективті және |      |    |     |   |
|   |        |субьективті   |      |    |     |   |
|   |        |фокторлары.   |      |    |     |   |
|   |        |Мұғалім беделін |      |    |     |   |
|   |        |орнатудың    |      |    |     |   |
|   |        |психологиялық,  |      |    |     |   |
|   |        |педагогикалық  |      |    |     |   |
|   |        |принциптері.   |      |    |     |   |
|   |        |Беделдің     |      |    |     |   |
|   |        |деңгейлері мен  |      |    |     |   |
|   |        |критерийлері.  |      |    |     |   |        СӨЖ ЖҮРГІЗУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛЕМІК ҰСЫНЫСТАР


  Өздік жұмыстардың негізгі сұрақтарын қарастырыңыз. ӨЖ  тақырыптары
бойынша берілген проблемалардың ерекшелігіне көңіл аударыңыз.ӨЖ дайындар
алдында дәріс материалдарын оқып шығыңыз.Берілген әдебиеттерді оқып және
талдаңыз.
  Тақырып бойынша қосымша әдебиеттермен жұмыс істеуде  педагогикалық
сөздікке немесе энциклопедияны қараңыз, жаңа ұғымдарды, анықталамарды жазып
алыңыз. Өздік жұмыс реферат түрінде тапсырылып, қорғалады.  Рефератты
төмендегі нұсқауды ескере отырып жасаңыз.


               Әдістемелік нұсқау
  Алғашқы парақта студент туралы мәлімет (курсы, мамандығы, тобы),
тақырыбы т.б. мәліметтер болады.  Мазмұынды  студент  өзінің  зерттеу
мәселесіне қарай дайындайды. Кіріспе бөлімде мәселенің өзектілігі, зерттеу
мақсаты, міндеттері, зерттелу  дәрежесі, зерттеу  пәні  мен  нысанасы
жазылады. Неігізгі бөлім бір  немесе одан да көп бөлімдерден құралып
жасалады.
  Әдебиет: әдебиет өзбетінше таңдалады. Қолданылған әдебиеттер тізімін
рефератта қолдану ретіне байланысты тізімдеп, талаптарға сәйкес жазылады.
  Әдебиеттер тізімін жасаудың үлгісі
  1. Мижериков В.А.,  Ермоленко  М.Н.  Введение  в  педагогическую
деятельность: Учебное пособие  для  студентов  педагогических  учебных
заведений.-М.: Педагогическое общество России, 2002.-208с.
  2. Щадрин Н. К вопросу о функционльных ценности в жизнедеятельности
личности и воспитании // Ұлт тағлымы.- 2004.-№ 4
  Көркемдеу ережелері:
  Реферат мәтіні стандартты ақ қағаздың (А4 форматы) бір жақ бетіне
компьютерде басылуы тиіс. Шрифт - 14 кегль, Негізгі бет өлшемдерін сақтау
қажет (сол жағы -3 см., оң жағы – 1 см., асты, үсті – 2 см.).

  Реферат тақырыптары:
  1. Педагог келбеті.
  2. Мектеп мұғалімі қызметіндегі еркіндік.
  3. Педагогикалық әдепті игеру шарты.
  4.  Педагогикалық  қарым-қатынастың   коммуникативті   этикалық
    аспектілерінің бірлігі.
  5. Мұғалімнің кәсіби өзін-өзі анықтауы.
  6. Педагогикалық бейімділік және мұғалімнің руханилылығы.
  7. Мұғалімнің кәсіби жарамдылығы.
  8. Мұғалімнің кәсіби өзін-өзі дамытудың этикалық аспектісі.
  9. Мұғалім беделі.
10. Педагогикалық қызмет және мұғалімнің педагогикалық шеберлігі.
  11. Педагогикалық қызметтің мотивациясы және мұғалім қарымқатынасы.
  12. Мұғалімнің кәсіби қабілеті және оның білім беру үрдісіндегі тұлғалық
    бағыттылық ерекшеліктері.
  13. Педагогикалық қызмет және қарым-қатынас тиімділігінің әдістері және
    өзіндік диагностика жасау өлшемдері.
  14. Мектеп мұғалімі қызметіндегі рефлексия мәдениеті.
  15. Мұғалімнің өзін-өзі тәрбиелеуі және кәсіби өзін-өзі жетілдіру
    тәсілдері.
  16. Педагогикалық қарым-қатынастағы оқытушының шығармашылығы.
  17. Педагогикалық конфликт және оны болдырмау, шешу жолдары.


Пайдалануға ұсынылған әдебиеттер тізімі

  Негізгі:
  1. Адриади И.П. Основы педагогического мастерства. Москва:Академия,
    1995.
  2.  Основы  педагогического  мастерства.  Под  ред.  Г.М.Зязюна.
    Москва:Просвещение, 1989.
  3. Чернявская А.П. Педагогическое мастерство.Ярославль, 1997.
  4. Занина Л.В., Меньшикова Н.П. Основы педагогического мастерства.
    Москва: Феникс, 2003.
  5. Щуркова Н.Е.Педагогическая технология. Москва: Пед.общество России,
    2002.
  6. Щуркова Н.Е. Практикум по педагогической технологии. Москва: Пед.
    общество России, 2001.
  7. Спирин Л.Ф. Теория и технология решения педагогических задач.
    Москав: Рос. пед. Агенство, 1997.
  8. Спирин Л.Ф., Фрумкин М.Л. Анализ учебно-воспитательных ситуации и
    решение педагогических задач. Ярославль: ЯГПУ, 1974.
  9. Крупенин А.Л., Крохина И.М.  Эффективный  учитель.Практическая
    психология для педагогов. Ростов на Дону: Феникс, 1995.
  10. Грехнев В.С. Культура педагогического общения. Москва, 1990.
  11. Кан-Калик В.А.Учителю о педагогическом общении. Москва, 1987.
  12. Шелихова Н.И. Техника педагогического общения. Москва: Ин-т практ.
    психологии, 1998.
13. Педагогика. Под ред. В.А.Сластенина, И.Ф.Исаева и др. Москва: Школа-
 Пресс, 1998.
14. Мышко Н.С. Эволюция педагогических учений.У-Ка: Изд-во ВКГУ, 2003.
15.  Мижериков  В.А.,  Ермоленко  М.Н.  Введение  в  педагогическую
 профессию.Москва: Пед. общ. России, 1999.
16. Рыданова И.и. Основы педагогики общения. Минск:Белорусская наука, 1998.


 Қосымша:
1. Ножин Е.А. Мастерство устного выступления. Москва: Политиздат, 1989.
2. Никольская С.Т. Техника речи. Москва, 1992.
3.  Соломина  Г.М.  Совершенствование  профессиональной  компетентности
 преподавателя. Екатеринбург: Изд. Гос. Проф. Пед. Ун-та, 1996.
4. Коломенский Я. Алгоритмы общенияМосква, 1990.
5. Ершов П.М. и др.Общение на уроке или режиссура поведения учителя.
 Москва: Флинта, 1998.
6. Поль Л. Основы искусства речи. Москва, 1992.
7. Андреев В.И.Деловая риторика.Казань, 1992.
8. Байкова Л.А., Гребенкина Л.К. Педагогическое мастерство и педагогические
 технологии. Москав, 2001.
9. Булатова О.С. Педагогический артистизм. Москва: Академия, 2001.
10. Рыбакова М.М.Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе.
 Москва, 1992.
11. Индивидуальный стиль деятельности учителя: диагностика и формирование.
 Под ред. М.И.Рожков, Н.Л.Иванова, А.П.Чернявская, Н.Е.Бекетова.Ярославль:
 ЯГПУ, 1995.
12. Аминов Н.А. Диагностика педагогических способностей. Москва: Ин-т
 прукт. психологии. 1997.
13. Грехнев В.С. Культура педагогического общения. Москва, 1990.
14. Петровская Л.А. Компетентность в общении. Москва: МГУ,1998.
15. Виноградова Н.Учимся общению с ребенком.Москва:,1990.
16. Мудрик Л.В. Учитель: мастерство и вдохновение.Москва, 1992.
17. Слуцкий В.И. Элементарная педагогика или как управлять поведением
 человека. Москва, 1992.
18. Конфликты: сущность и преодоление. Под ред. Потанина Г.М. Москва, 1990.
19. Журавлев В.И. Основы педагогической конфликтологии. Москва: Изд-во Рос.
 пед. Агенство, 1995.


Курс студенттерін оқу-әдістемелік әдебиетпен
                        қамтылу картасы
       Курс  П-025,П-027,П-127,П-123у
 топ студенттеріне педагогикалық шеберлік пәнінен

                      2013-2014 оқу жылы

|№ |Оқулық және оқу-әдістемелік|Саны  |Студенттер |Қамтылу  |Ескерту  |
|  |құралдың атауы       |    |саны    |пайызы  |      |
|1. |Негізгі оқулықтар     |    |      |     |      |
|  |Елеусізова С. Қарым-қатынас|    |      |     |      |
|  |психологиясы А., 1995   |3   |      |27%    |      |
|  |              |    |      |     |      |
|2. |Грехнев В.С. Культура   |    |      |     |      |
|  |педагогического общения М.,|2   |      |18    |      |
|  |1990            |    |      |     |      |
|3. | Желдербаева С. Мәнерлеп  |    |      |     |      |
|  |оқу А., 1992        |3   |      |27%    |      |
|  |              |    |      |     |      |
|4. |Зязюн И.А. Основы     | 32  |      |  100%  |      |
|  |педагогического мастерства |    |      |     |      |
|  |М, 1989          |    |      |     |      |
|5. |Щетинин М.П. Ұстаздық еткен|    |      |     |      |
|  |жалықпас А., 1989     |6   |      |54%    |      |
|6. |Гребнев В.С. Культура   |    |      |     |      |
|  |педагогического общения М.,|3   |      |27%    |      |
|  |1990            |    |      |     |      |
|7. |Журавлев В.И. Основы    |    |      |     |      |
|  |педагогической       |2   |      |18%    |      |
|  |конфликтности М., 1989   |    |      |     |      |
|8. |Занина Л.В. , Меншикова  |    |      |     |      |
|  |Н.П. Основы педагогического|    |      |     |      |
|  |мастерства         |2   |      |18%    |      |
|  |Р\Д., 2003         |    |      |     |      |
|9. |Кан-Калик В.А., Никандров |    |      |     |      |
|  |Н.Д. Педагогическое    |5   |      |45%    |      |
|  |творчество М., 1990    |    |      |     |      |
|10.|Кукушин В.С. Введение в  |    |      |     |      |
|  |педагогическую деятельность|    |      |     |      |
|  |Р\Д., 2002         |2   |      |18%    |      |
|  |              |    |      |     |      |
|  |Қосымша әдебиеттер:    |    |      |     |      |
|1. |// Қазақ тілі мен    |    |      |     |      |
|  |әдебиеті 2002 № 10 3б.  |    |      |     |      |
|2. |Баншалова Ө. // Мект.   |    |      |     |      |
|  |Директоры 2005 № 3 16б. |    |      |     |      |
|3. |Қоқымбаева Т. // Бастауыш |    |      |     |      |
|  |мектеп 2005 № 2 3б.   |    |      |     |      |
|4. |Мұхаметжанова Ә. //    |    |      |     |      |
|  |Қазақстан мектебі  2003 |    |      |     |      |
|  |№ 1 19б.         |    |      |     |      |
|5. |Кенжеғалиева С. // XXI ғ.|    |      |     |      |
|  |Мектеп 2003  №1 21б.  |    |      |     |      |
|6. |Арай Т. // Баст. мект.  |    |      |     |      |
|  |2006 № 8-9 3б.      |    |      |     |      |
|7. |Хасенова А. // Қаз.   |    |      |     |      |
|  |мект. 2004 № 7  49б.  |    |      |     |      |
|8. |Ізмұқанов М. // Қаз.  |    |      |     |      |
|  |мект. 2003 № 10 38б.  |    |      |     |      |
|9. |Алдамұратов «Тәлімгерлік |    |      |     |      |
|  |өнер және ұстаздық    |    |      |     |      |
|  |қабілет»          |    |      |     |      |
|10.|// Білім берудегі     |    |      |     |      |
|  |менеджмент 2003 № 3 67б. |    |      |     |      |
|11.|// Республика ұстаздары  |    |      |     |      |
|  |2004 28 шілде      |    |      |     |      |
|12.|// Ұлт тағылымы 2006 № 4|    |      |     |      |
|  |68б.            |    |      |     |      |
|13.|// Білім 2005 № 5 19б. |    |      |     |      |
|14.|Ұлағат 2006 № 6 22б.  |    |      |     |      |
|15.|Сынып  жетекшісі  2005 |    |      |     |      |
|  |№ 6  14б.        |    |      |     |      |


               Емтихан сұрақтары
  1.Педагогикалық шеберлік туралы түсінік.
  2.Педагогикалық шеберлік компоненттері.
  3.Мұғалімнің кәсіби білімі – педагогикалық шеберлік негізі.
  4.Педагогикалық іс-әрекет қоғамдық құбылыс ретінде.
  5.Мұғалім педагогикалық іс-әрекет субьектісі ретінде.
  6.Педагогикалық іс-әрекет деңгейлері.
  7.Педагогикалық техника мәні мен мазмұны.
  8.Педагогтың өзін-өзі басқару шеберлігі.
  9.Мұғалімнің сыртқы келбетінің мәдениеті.
  10.Мұғалім сөзі – оқушылармен қарым-қатынастың басты құралы ретінде.
  11.Тіл мәдениеті, оның элементтері.
  12.Педагогикалық қарым-қатынастың қызметі.
  13.Педагогикалық этика және такт.
  14.Педагогикалық қатынастағы иландыру мен сендіру әдістері.
  15.Мұғалімнің кәсіби қызметіндегі қақтығыстар, оларды шешу жолдары.
  16.Мұғалімнің өзін-өзі кәсіби жетілдіруі.


  БАҚЫЛАУ ТЕСТ


   1.Педагогикалық шеберлік дегеніміз:
   А)педагогқа деген қарым-қатынас жүйесін сапалы сипаттайтын, оның кәсіби-
жеке тұлғалық  статусын  анықтайтын,  субьект-субьектілі  педагогикалық
қатынаста оның приоритетті ролін қабылдап, мойындауды анықтайтын әлеуметтік-
мәдени фактор.
  Ә)жағымды  психологиялық  жағдай  құруға  бағытталған,  мұғалімнің
оқушылармен сабақта, сабақтан тыс кәсіби қатынасы.
  Б) бұл мұғалімнің ғылыми білімі, білігі, дағдысы, әдістемелік өнері мен
жеке тұлғалық қасиеттерінің синтезі.
  В) Жеке оқушыларға және ұжымға педагогикалық әсер ету әдістерінің
жүйесін нәтижелі қолдануда қажетті білік пен дағды жиынтығы.


  2.Педагогикалық шеберліктің мазмұны мен қалыптасу үрдісінің обьективті
факторы:
  А)педагогтың интеллектуалды қабілеті
  Ә)қоғамның рухани мәдениет жағдайы
  Б)жеке тұлғаның белсенді кәсіби позициясы
  В)педагог мәдениеті


  3.Педагогикалық қабілет:
  А)креативтілік
  Ә)кәсіби білім
  Б)тіл мәдениеті
  В)гуманисттік бағыттылық


   4.Педагогтың суггесивті қабілеті дегеніміз:
  А) педагогикалық іс-әрекет мақсаты мен міндеттерін анықтап, тұжырымдай
білу қабілеті.
  Ә) вербалды ақпаратсыз басқа субьектті немесе педагогикалық әсер ету
обьектін түсінуге мүмкіндік беретін қабілет . Басқаны сезімдік қабылдау.
  Б) оқушыларға дұрыс түсіндіру мақсатына оқу материалын бейімдей білу
қабілеті.
  В) көбінесе иландырып, сендіру тәсілімен жеке тұлғаға эмоцианалды-
ерікті әсер ету қабілеті.


  5.К.С.Станиславский жүйесінің принциптері:
  А)пассивті, агрессивті
  Ә)жүйелілік, бірізділік
  Б)шынайы өмірлілік, басты міндеттілік, белсенділік
  В)барлығы дұрыс


  6. Аға ұрпақтың келер ұрпаққа адамзаттың жинақтаған мәдениет пен
тәжірибені беруге, олардың жеке тұлғалық дамуы мен қоғамда белгілі бір
әлеуметтік ролді орындауға дайындық үшін жағдай  жасауға  бағытталған
әлеуметтік іс-әрекеттің ерекше түрі дегеніміз, бұл:
  Апедагогикалық техника
  Ә)педагогикалық іс-әрекет
  Б)педагогикалық қарым-қатынас
  В)педагогикалық шеберлік


  7.Педагогикалық іс-әрекет құрылымы:
  А)мақсат, субьект, обьект, мазмұн, тәсіл, нәтиже
  Ә)білім, іскерлдік, дағды
  Б)ұйымдастыру, жоспарлау, жобалау
  В)оқыту және тәрбие жұмысы


   8.Педагогикалық іс-әрекеттің негізгі түрі:
  А)ұйымдастыру
  Ә)жоспарлау
  Б)оқыту және тәрбие жұмысы
  В)барлығы дұрыс


   9. Оқушылармен қарым қатынастағы мұғалімнің негізгі қатынас стилі:
  А)авторитарлы
  Ә)либералды
  Б)демократиялық
  В)жағдайға байланысты жоғарыдағылардың барлығы


   10.Оқушы тек педагогикалық әсер обьектісі ретінде  қарастырылатын
педагогикалық іс-әрекет стилі:
  А)либералды
  Ә)демократиялық
  Б)авторитарлы
  В)эмоцианалды-әдістемелік


   11.Вербалды әсер ету әдісі:
  А)талап қою
  Ә)иландыру, сендіру
  Б)ым-ишара, мимика
  В)жаттығу


   12.Жағымды  психологиялық  жағдай  құруға  бағытталған  мұғалімнің
оқушылармен сабақта, сабақтан тыс кәсіби қатынасы:
  А)педагогикалық қарым-қатынас
  Ә)педагогикалық іс-әрекет
  Б)педагогикалық такт
  В)педагогикалық техника


   13.Педагогикалық техника құралдары:
  А)техникалық құралдар
  Ә)сөз және вербалды емес әдістер
  Б)пантомимика
  В)барлығы дұрыс


  14.Педагогикалық шеберліктің құрамдас бөлігі. Жеке оқушыларға және
ұжымға педагогикалық әсер ету әдістерінің жүйесін нәтижелі  қолдануда
қажетті білік пен дағды жиынтығы:
  А)педагогикалық такт
  Ә)педагогикалық шеберлік
  Б)педагогикалық іс-әрекет
  В)педагогикалық техника


   15.Педагогикалық такт дегеніміз:
  А)педагогикалық шеберліктің құрамдас бөлігі. Жеке оқушыларға және
ұжымға педагогикалық әсер ету әдістерінің жүйесін нәтижелі  қолдануда
қажетті білік пен дағды жиынтығы.
  Ә) аға ұрпақтың келер ұрпаққа адамзаттың жинақтаған мәдениет пен
тәжірибені беруге, олардың жеке тұлғалық дамуы мен қоғамда белгілі бір
әлеуметтік ролді орындауға дайындық үшін жағдай  жасауға  бағытталған
әлеуметтік іс-әрекеттің ерекше түрі
  Б) мұғалімнің оқушыларға педагогикалық мақсатты әсер ету өлшемі, қарым-
қатынастың тиімді стилін құру білігі.
  В) оқушыларға дұрыс түсіндіру мақсатына оқу материалын бейімдей білу
қабілеті.


   16.Мұғалім беделінің кәсіби компонентіне жатады:
  А)мұғалімнің құндылықтық бағдары, мінезі, мәдениеті
  Ә)арнайы эрудициясы,әдістемелік шеберлігі, технологиялық жан-жақтылығы
  Б)мамандықтың әлеуметтік маңыздылығы
  В)міндеттері мен құқы


   17.Мұғалім беделінің деңгейлері:
  А)жоғары бедел, шынайы бедел
  Ә)позициялық, функционалдық, жеке тұлғалық
  Б)жалған бедел, псевдобедел
  В)барлығы дұрыс


   18.Қақтығысты басудың жанама әдісі:
  А)жеке әңгіме
  Ә)ұжымдық талқыға салу
  Б)позициямен алмасу
  В)араласпау позициясы


  19.Қақтығыстың ашық түріне жатпайды:
  А)талапты орындаудан бас тарту
  Ә)кекшілдік
  Б)аффектті әрекет
  В)өркөкіректік


   20.Дикция дегеніміз:
  А)сөзді, буынды, дыбыстарды айтудағы анықтық, нақтылық
  Ә)дауыстың ауқымдылығы
  Б)сөздің жылдамдығы, жеке сөздер, буын, дыбыстың ұзақтығы
  В)өз дауысын алысқа жеткізе білу және қатты шығуын қадағалу білігі.


                Курс саясаты


  а) Себепсіз дәріс және СОӨЖ сабақтарды босатпау, себеп болған жағдайда
  мұғалімге ескертіп, тапсырмаларды белгіленген уақытта өткізу керек;
  б) СОӨЖ және СӨЖ – тарды өз уақытында өткізу керек, уақытынан кешігіп
  өткізген жағдайда 0,5 балл шегеріліп тасталады;
  с) Аралық және қорытынды бақылауға студент міндетті түрде қатысу керек.
Рұқсат етілмейді:
  а) Кешігу және сабақтан кетіп қалу;
  б) Сабақ кезінде ұялы телефонды қолдану;
  с) Тапсырманы дер кезінде орындамау.


        Ағымдық, рейтинг және қорытынды бақылау графигі
1. Оқу семестрінің соңында сараман және ОЖСӨЖ,СӨЖ орындау барысында жинаған
ұпайлары қосылып, пайызбен шығарылады, келесі формуламен анықталады:
      Пән бойынша рейтинг көрсеткіші «_1-7 апта, 8-15 апта
            2013ж________________________»


                                  Таблица1
|апта  |Бақылау түрі                 |балл  |ескерту   |
|1   |2                      |3   |4      |
|    | Аудиториялық сабаққа қатысу 1- 7 апта соңына|30   |       |
|2   |Ауызша,жазбаша,тест,дискуссия,топтық,    |75-105 |       |
|    |жұптық,жеке жұмыстарды ұйымдастыруда білімін |    |       |
|    |тексеру                   |    |       |
|3   |Оқытушы жетекшілігімен өтетін өздік     |30-45 |       |
|    |жұмыстар-тренинг,дөнгелек          |    |       |
|    |стол,тренинг-жаттығулар,эссе,бақылау     |    |       |
|    |жұмыстары,ситуацияларды шешу         |    |       |
|4   |Үй тапсырмаларын орындау,реферат ,жобалар  |60-75 |       |
|    |дайындау,конспект жазу            |    |       |
|5        Басқа тапсырмалар,          |60   |       |
|6          Ағымдағы бақылау реферат,тест  |30   |       |
|7          Қорытынды бақылау 1-7 апта   |300  |       |


Пән бойынша рейтинг көрсеткіші 8-15 апта

|апта  |Бақылау түрі                 |балл  |ескерту   |
|1   |2                      |3   |4      |
|    | Аудиториялық сабаққа қатысу 1- 7 апта соңына|30   |       |
|2   |Ауызша,жазбаша,тест,дискуссия,топтық,    |75-105 |       |
|    |жұптық,жеке жұмыстарды ұйымдастыруда білімін |    |       |
|    |тексеру                   |    |       |
|3   |Оқытушы жетекшілігімен өтетін өздік     |30-45 |       |
|    |жұмыстар-тренинг,дөнгелек          |    |       |
|    |стол,тренинг-жаттығулар,эссе,бақылау     |    |       |
|    |жұмыстары,ситуацияларды шешу         |    |       |
|4   |Үй тапсырмаларын орындау,реферат ,жобалар  |60-75 |       |
|    |дайындау,конспект жазу            |    |       |
|5        Басқа тапсырмалар,          |60   |       |
|6          Ағымдағы бақылау реферат,тест  |30   |       |
|7          Қорытынды бақылау 1-7 апта   |300  |       |                Рейтинг кестесі
    1-7 апта аралығындағы бірінші рейтинг (Р1) қорытындысы 7 аптада
қойылады.
    Рейтинг үлгерім көрсеткіші өзіне СӨЖ орындауы бойынша ағымдық үлгерім
көрсеткіші, аудиториядағы жұмысы үшін үлгерім көрсеткіші және бақылау
жұмысы мен коллоквиум түріндегі аралық бақылау үлгерімі кіреді.
    Рейтинг қорытындысы ведомостқа жинақтау ұстанымы бойынша қойылады
және емтиханға жіберудің негізі болып саналады. Егер студент семестр
көлемінде Рейтинг 1,2 қорытындысы бойынша жоғары үлгерім көрсеткішінің
жартысынан төмен жинаса, яғни 30%, онда емтиханға жіберілмейді.
             Білімге баға беру ақпараты
   Емтиханға кіру үшін бағдарламадағы барлық берілген тапсырмалар міндетті
түрде орындалуы керек.
   Дәріс тақырыптары бойынша 2 бақылау жұмысы тест түрінде жоспарланған.
2 Рейтинг бойынша жиналған шешімімен, ұпайы саналады.
   Бағалау өлшемдері:
   Қорытынды баға:
   Пән бойынша күнделікті баға жиынтығы – 100 %
   1 рейтинг – 100 %,300балл
   2 рейтинг – 100 %,300 балл
   Емтихан – 100 %,400балл
   Барлығы – 300 %, 1000балл
   Пайыздық мазмұнының дұрыс жауаптарында әріптік бағалау мен олардың
 сандық баламалары  ұпай  бойынша  анықталынып,  төмендегі  кестеде
көрсетілген:
|Бақылау түрі                      |Балдар       |
|Дәріс                         |30         |
|Семинар                        |75-105       |
|СОӨЖ.,СӨЖ                       |30-45,60-75    |
|1 бақылау жұмысы                    |300        |
|1 рейтинг                       |100 пайыз     |
|Дәріс                         |30         |
|Семинар                        |75-105       |
|СОӨЖ.,СӨЖ                       |30-45,60-55    |
|1 бақылау жұмысы (тестік бақылау)           |20         |
|2 рейтинг                       |300        |
|Емтихан                        |400        |
|Барлығы                        |1000        |


   |Балдар   |Әріптік  |Пайыздың     |Дәстүрлік           |
|      |баға    |мазмұны      |формадағы баға         |
|      |көрсеткіші |         |                |
|4      |А     |95-100      |Өте жақсы           |
|3,67    |А-     |90-94       |                |
|3,33    |В+     |85-89       |                |
|      |      |         |Жақсы             |
|3,0     |В     |80-84       |                |
|2,67    |В-     |75-79       |                |
|2,33    |С+     |70-74       |                |
|      |      |         |                |
|      |      |         |                |
|      |      |         |Қанағаттанарлық        |
|2,0     |С     |65-69       |                |
|1,67    |С-     |60-64       |                |
|1,33    |Д+     |55-59       |                |
|1,0     |Д-     |50-54       |                |
|0      |Ғ     |0-49       |Қанағаттанарлықсыз       |


   Саясат пен рәсім
   Жұмысты белгіленген уақытта тапсыру керек.Ақырғы тақырыптарды тапсыру
мерзімі емтиханға дейін 7 күн бұрын тапсырылуы керек. Барлық тапсырмаларды
өткізбеген студенттер емтиханға кіргізілмейді.
   Студенттер барлық сабақтарға кешікпей, қалмай қатынасулары керек.
Егерде сабаққа келмеген жағдайда, студент қатыспаған сабақты ақылы түрде
өтейді (ол деканатпен келіседі). 2-рет сабаққа кешігіп келсе, ол 1-сабаққа
қатыспаған болып саналады.
Пәндер