Файл қосу


Курстың саясаты|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                       |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                     |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ                    |
|МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                        |
|3  деңгейлі СМЖ құжаты |ПОӘК       |              |
|             |         |ПОӘК 042–18-9.1-75/02-2013 |
|ПОӘК           |         |              |
|«Патенттану және     |18.09.2013 ж.  |              |
|лицензиялық қызмет»   |№ 1 басылым   |              |
|пәнінен магистранттарға |         |              |
|арналған бағдарламасы  |         |              |
            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

              6М075000 – «Метрология»
          мамандығының магистранттарына арналған
          «Патенттану және лицензиялық қызмет»
                  пәнінен
             МАГИСТРАНТТАРҒА АРНАЛҒАН
               ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей,
                  2013

                 Алғы сөз

  1 ӘЗІРЛЕГЕН
  Құрастырушы т.ғ.к., «Стандарттау және биотехнология»  кафедрасының
доцент м.а. Аманжолов С.А. ___________  28.08.2013 ж.


  2 ТАЛҚЫЛАҒАН
  2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік  университетінің
«Стандарттау және биотехнология» кафедрасының отырысында
  «29» 08 2013 ж., № _1_ хаттама
  Кафедра меңгерушісі ___________ Ж.Х. Кәкімова


  2.2  Инженерлі-технологиялық  факультеттің  оқу-әдістемелік  бюро
мәжілісінде
  «12» 09 2013 ж., № _1_ хаттама
  Төрайымы_____________ С.С. Төлеубекова


  3 БЕКІТІЛГЕН
   Университеттің  Оқу-әдістемелік  кеңесінің  мәжілісінде  шығаруға
мақұлданған және ұсынылған


   «18»  09   2013 ж., № 1 хаттама


  Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы_____________Г.Қ. Искакова


  4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН


                  Мазмұны

|1  |Жалпы ережелер                          |4  |
|2  |Пәннің мазмұны және сабақтардың түрлері бойынша сағаттарды    |5  |
|  |үлестіру                             |  |
|3  |Пәнді меңгеруге арналған әдістемелік ұсыныстар          |6  |
|4  |Курстың форматы                          |7  |
|5  |Курстың саясаты                          |7  |
|6  |Бағаларды қою саясаты                       |7  |
|7  |Әдебиет                              |9  |
1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1 Оқытушылар мен пән туралы жалпы мәліметтер
Аманжолов Самат Аманжолұлы, т.ғ.к.
«Стандарттау және биотехнология» кафедрасы
Қатынасу ақпараты тел. 35-46-02, оқу ғимараты № 9, № 304 кабинеті
Сабақ өткізілетін орындары - № 303 аудитория
Пән бойынша кредитердің саны – 2.

1.2 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді көшірме (1 кестеде) көрсетілген
                                   1 кесте
|Курс             |Семестр                    |
|               |Дәрістер |Тәжірибелік |МОӨЖ   |МӨЖ     |
|               |     |сабақтар   |     |      |
|Дәріс № 1. Зияткерлік    |1     |       |1    |2      |
|меншіктің ұғымы.       |     |       |     |      |
|Дәріс № 2. Қазақстан     |2     |       |2    |3      |
|Республикасының патент    |     |       |     |      |
|заңнамасы. Патенттік зерттеу.|     |       |     |      |
|Дәріс № 3. Зияткерлік меншік.|1     |       |1    |2      |
|Дәріс № 4. Зияткерлік    |1     |       |1    |3      |
|меншіктің авторлық иесінің  |     |       |     |      |
|құқығы.           |     |       |     |      |
|Дәріс № 5. Индустриялық   |1     |       |1    |2      |
|меншіктің нысанының     |     |       |     |      |
|мінездемесі.         |     |       |     |      |
|Дәріс № 6. Нысан және    |1     |       |1    |2      |
|өнертабыстың белгілері.   |     |       |     |      |
|Дәріс № 7. ӨӘЖ өнертабысының |1     |       |1    |3      |
|халықаралық топтастыруының  |     |       |     |      |
|мазмұны.           |     |       |     |      |
|Дәріс № 8. Игеруге арналған |1     |       |1    |2      |
|өтініш құжаттарының құрамы. |     |       |     |      |
|Игерудің формуласының құрамы |     |       |     |      |
|мен мазмұны.         |     |       |     |      |
|Дәріс № 9. Тауарлық белгілер.|1     |       |1    |2      |
|Дәріс № 10. Фирмалық атауы. |1     |       |1    |3      |
|Қызмет көрсету белгілері.  |     |       |     |      |
|Дәріс № 11. Өнімнің шығу   |1     |       |1    |2      |
|тегінің атауы.        |     |       |     |      |
|Дәріс № 12. Патенттік    |1     |       |1    |2      |
|іздеудің жүргізілу реті.   |     |       |     |      |
|Дәріс № 13. Қазақстандағы  |1     |       |1    |3      |
|патенттік жүйе.       |     |       |     |      |
|Дәріс № 14. Лицензия және  |1     |       |1    |2      |
|лицензиялау.         |     |       |     |      |
|Тәжірибелік сабақ № 1.    |     |3      |     |2      |
|Патенттік іздеу.       |     |       |     |      |
|Тәжірибелік сабақ № 2.    |     |2      |     |2      |
|Игеруге арналған өтініш   |     |       |     |      |
|құжаттарының құрамы. Игерудің|     |       |     |      |
|формуласының құрамы мен   |     |       |     |      |
|мазмұны.           |     |       |     |      |
|Тәжірибелік сабақ № 3.    |     |2      |     |2      |
|Пайдалы үлгі.        |     |       |     |      |
|Тәжірибелік сабақ № 4.    |     |2      |     |2      |
|Тауарлық белгілер.      |     |       |     |      |
|Тәжірибелік сабақ № 5.    |     |4      |     |2      |
|Патенттік іздеудің жүргізілу |     |       |     |      |
|реті.            |     |       |     |      |
|Тәжірибелік сабақ № 6.    |     |2      |     |2      |
|Лицензия және лицензиялау.  |     |       |     |      |
|БАРЛЫҒЫ:           |15    |15      |15    |45     |  3 ПӘНДІ МЕҢГЕРУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР
  Пәнді жақсы менгеру үшін  магистрант  алдымен  7-бапта  берілген
әдебиеттерді іздеп, олармен танысуы керек. Ары қарай берілген тақырыптар
бойынша өз кезегімен жаңағы әдебиеттерден материал іздеп, оны өз бетімен
оқуы керек. Сонымен, сабаққа келген  магистрант,  онда  қай  тақырып
талданылатыны туралы хабарлы  болуы  керек  және  тақырыптың  негізгі
жағдайларын алдын ала оқып алуы керек.
  Курстың бір бөлігі семестр бойы магистранттардың өзіндік жұмыстарына
келеді.
  Курс бойынша өзіндік жұмысы келесі тәртіпте жүргізіп тұруы қажет.
Курстың әрбір тақырыбы бойынша ұсынылатын әдебиетті оқып, теориясына көп
тоқталмай, оқылатын сұрақтардың мәніне ғана тоқталып, түсініксіз жерлерін
белгілеу керек.
  Содан кейін материалды мұқиятты түрде игеру қажет, яғни теориялық
ережелерді, керекті негізгі мәліметтерді арнайы дәптерге жазып тұрады.
  Курсты оқу барысында магистрант МОӨЖ мен МӨЖ реферат немесе үй
тапсырмасы түрінде орындайды, оның басты мақсаты өткен тақырыпты толық
меңгеру үшін.

    4 КУРСТЫҢ ФОРМАТЫ
   Семестр бойы магистранттарға бағдарламаға сәйкес бөлімдері бойынша 15
дәріс, оқу жоспарына сай 15 тәжірибелік сабақ жүргізіледі.
  Курстағы өзіндік жұмысты былай жүргізу ұсынылады. Курстың  әрбір
тақырыбынан ұсынылған әдебиеттерді оқып, оның теориялық негіздеріне көп
тоқталмай, талқыланатын сұрақтарға жалпы түсінік қалыптастыру керек.
   Содан кейін материалды толығымен меңгеруге көшу керек: теориялық
жағдайларды меңгеру, негізгі мәліметтердің қажет жерлерін еске сақтау үшін
жұмыс дәптерін жүргізген дұрыс.
   Курсты меңгеру кезінде магистрант өткен материялдарды жақсы меңгеру
үшін реферат түріндегі МОӨЖ және МӨЖ алынады.

   5 КУРСТЫҢ САЯСАТЫ
   Осы курсты меңгеруде магистрант жүйелі түрде  өзі дайындалу керек,
қажет болған жағдайда оқытушыдан көмек сұраса болады. Порталға жиі кіру
керек.  Оқытушының  жұмыс  бағдарламасындағы  методикалық  ұсыныстарын
тәжірибелік сабақта мұқият оқыңыздар. Тек қана дәріс  материалдарымен
шектеліп  калмай,  басқа  да  әдебиеттерді,  электронды  ресурстарды
қолданыңыздар. Алдымен бірінші модульды меңгеріп, тапсырмасын орындаңыз,
кейін келесі модульге көшіңіз. Әрбір бақылау тапсырмасын уақытында орындап,
тексеруге беру керек, аралық тесттерді уақытында өту керек.  Бақылау
мерзімдері – 1-7 апталардағы тапсырмалар мен тесттерге 7 –ші аптаның соңы
қалғандары 15 аптада.


     6 БАҒАЛАРДЫ ҚОЮ САЯСАТЫ
   Әрбір магистрант қорытынды бағасы жақсы болуы үшін әр пәннен бір
мөлшерде ұпай сандарын жинау керек.Ұпайдың максимальды саны:
1-7 апталардағы бірінші рейтинг қорытындысында - 300 ұпай,
8-15 апталардағы екінші рейтинг қорытындысына - 300 ұпай,
Пән бойынша семестрдағы максимальды ұпай саны - 600.


   «Патенттану және лицензиялық қызмет» пәні бойынша балдарды бөлу
кестесі
                                   3 кесте
|Апта  |Бақылау түрі                 |Жалпы |Ескертулер  |
|    |                       |балл  |       |
|1   |2                      |3   |4      |
|    |1 – 7 аптаға дейн барлық аудиториялық сабаққа|30   |       |
|    |қатысу                    |    |       |
|2   |ТС қорғау                  |21   |       |
|    |МОӨЖ                     |    |       |
|    |МӨЖ                     |    |       |
|3   |ТС қорғау                  |21   |       |
|    |МОӨЖ                     |15   |       |
|    |МӨЖ                     |    |       |
|4   |ТС қорғау                  |21   |       |
|    |МОӨЖ                     |    |       |
|    |МӨЖ                     |30   |       |
|5   |ТС қорғау                  |21   |       |
|    |МОӨЖ                     |15   |       |
|    |МӨЖ                     |    |       |
|6   |ТС қорғау                  |21   |       |
|    |МОӨЖ                     |    |       |
|    |МӨЖ                     |30   |       |
|7   |ТС қорғау                  |    |       |
|    |МОӨЖ                     |15   |       |
|    |МӨЖ                     |    |       |
|    |1 Рубеждік бақылау              |60   |       |
|1 – 7 аптаға дейінгі жалпы қортынды балл       |300  |       |
|    |8 – 15 аптаға дейн барлық аудиториялық    |30   |       |
|    |сабаққа қатысу                |    |       |
|8   |ТС қорғау                  |15   |       |
|    |МОӨЖ                     |    |       |
|    |МӨЖ                     |30   |       |
|9   |ТС қорғау                  |15   |       |
|    |МОӨЖ                     |15   |       |
|    |МӨЖ                     |    |       |
|10   |ТС қорғау                  |15   |       |
|    |МОӨЖ                     |    |       |
|    |МӨЖ                     |    |       |
|11   |ТС қорғау                  |15   |       |
|    |МОӨЖ                     |15   |       |
|    |МӨЖ                     |    |       |
|12   |ТС қорғау                  |15   |       |
|    |МОӨЖ                     |    |       |
|    |МӨЖ                     |30   |       |
|13   |ТС қорғау                  |15   |       |
|    |МОӨЖ                     |15   |       |
|    |МӨЖ                     |    |       |
|14   |ТС қорғау                  |15   |       |
|    |МОӨЖ                     |    |       |
|    |МӨЖ                     |    |       |
|15   |ТС қорғау                  |    |       |
|    |МОӨЖ                     |    |       |
|    |МӨЖ                     |    |       |
|    |2 Рубеждік бақылау              |60   |       |
|8 – 15 аптаға дейінгі жалпы қортынды балл      |300  |       |
|Жалпы емтихан балдары                |400  |       |
|Академиялық қортынды бойынша балдар саны       |1000  |       |


7 ӘДЕБИЕТ
7.1 Негізгі әдебиет
7.1.1 Основы патентного права и патентоведения в Республике Казахстан:
Учебное пособие /Ответ. редактор Т. Е. Каудыров. - Алматы, 2003. - 392 с.
7.1.2 Михелькевич В. Н., Радомский В. М. Основы  научно-технического
творчества / Серия «Высшее профессиональное образование» - Ростов н/Д:
Феникс, 2004. - 320 с.
7.1.3 Аскаров Е.С. Защита промышленной интеллектуальной собственности в
Казахстане: Учебное пособие. 2-е изд.- Алматы: ЮРИСТ, 2005.- 142с.
7.1.4 Каудыров Т.Е. Гражданско- правовая охрана объектов промышленной
собственности: Монография.- Алматы. 2001.-448с.
7.1.5 Крутов В. И. и др. Основы научных исследований. Учебник  для
технических вузов. М. Высшая школа 1989 . 400 с.
7.1.6 Интеллектуальная собственность в Республике Казахстан. - Алматы:
Юрист, 2004, - 96 с.
7.1.7 Патентный закон Республики Казахстан. - Алматы: Юрист, 2005. - 28 с.

7.1.8 Патентоведение: Учебник для вузов. Под ред. В.А. Рясенцева.-М.:
Машиностроение, 1984. - 352 с.
7.1.9 Прахов Б.Г., Зенкин Н.М. Справочное пособие по изобретательству,
рационализации и патентному делу. - Киев: Высшая школа, 1980. - 208 с.
7.1.10 Заика П.М., Трифонова М.Ф. Шах Б.П. Изобретательство в научном
учреждении и вузе. - Алма-Ата: Гылым, 1990. - 189 с.
7.1.11 Крутов В. И. и др. Основы научных исследований. Учебник для
технических вузов. М. Высшая школа 1989 . 400 с..
7.1.12 Закон Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах».
Алматы: Юрист, 2005.
7.2 Қосымша әдебиет
7.2.1 Пархоменко В.П. Основы рационализаторской и изобретательской работы.
- Минск: Высшая школа, 1984. - 176 с.
7.2.2 Эрих Янч. Прогнозирование научно-технического прогресса. Перевод с
английского. - М., 1970. - 566 с.
7.2.3 Основные принципы формирования научной работы. Методические указания.
Сибирское отделение академии с\х наук. - Новосибирск, 1982. -31 с.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть