Файл қосу


Пестицидтер әсерінен туындайтын улануларҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
                          МИНИСТІРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ | |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты      |    ПОӘК |ПОӘК 042. 18-24. 1. 01/02-2013|
|«Фармакология токсикологиямен» ІІ|№1 басылым |               |
|пәнінің студенттерге арналған оқу|18.09.2013ж |               |
|әдістемелік бағдарлама кешені  |      |               |     5В120100 «Ветеринариялық медицина» мамандығына арналған
         «Фармакология токсикологиямен» ІІ пәнінен
              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН           СТУДЕНТТЕР ҮШІН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ                           Семей
                           2013

                           Алғы сөз

    1 ӘЗІРЛЕНДІ
  Құрастырғандар: Тойкина Г.Н., ветеринария ғылымдарының кандидаты, Семей
қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік  университетінің «Ветеринариялық
медицина» кафедрасының профессоры м. а.
    Билялов Е.Е., ветеринария ғылымдарының кандидаты  Семей қаласының
Шәкәрім атындағы мемлекеттік  университетінің «Ветеринариялық медицина»
кафедрасының аға оқытушысы

                               28.08. 2013 ж.


      2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

   2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
«Ветеринариялық медицина» кафедрасының отырысында
03.09. 2013жыл, № 1 хаттама.

Кафедра меңгерушісі, профессор м.а.
Г.Тойкина


   2.2Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

« 09 » 09 2013 жыл, № 1 хаттама


Төрайымы
       А. Тлеубаева


      3 БЕКІТІЛДІ


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында шығаруға
мақұлданған және ұсынылған.
« 18 » 09 2013 жыл, № 1хаттама


ОӘК төрайымы, ОӘЖ проректоры     Г. Искакова


   4 АЛҒАШҚЫ ЕНГІЗІЛУІ                  Мазмұны
1                                  Жалпы
ереже......................................................................
...................................4
2  Пәннің  мазмұны  және  сабақ  тақырыптарына  сәйкес  бөлінген
сағат..............5
3     Пәнді     оқуға     арналған     оқу-әдістемелік
нұсқаулар..............................................9
4                                   Курс
форматы....................................................................
....................................9
5                                   Курс
саясаты....................................................................
......................................9
6                                 Бағалау
саясаты....................................................................
...............................10
7
Әдебиеттер.................................................................
..........................................11
   1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ

    1. Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер
Тойкина Г.Н., ветеринария ғылымдарының кандидаты, Семей қаласының Шәкәрім
атындағы  мемлекеттік   университетінің  «Ветеринариялық  медицина»
кафедрасының профессоры м. а.;
Билялов Е.Е., ветеринария ғылымдарының кандидаты Семей қаласының Шәкәрім
атындағы мемлекеттік  университетінің «Ветеринариялық      медицина»
  кафедрасының аға оқытушысы;
 Байланыс ақпараты- тел. 53-19-20, № 6 оқу ғимараты, кабинет 3;
Сабақ өткізу орны- аудиториялар 203, 207, 208
Пәннің атауы «Фармакология токсикологиямен» ІІ;
 Кредиттің саны – 2;

    2. Пәннің қысқаша мазмұны:
   «Фармакология  токсикологиямен»  ІІ  пәні  улы  химикаттар  мен
өсімдіктердің және сапасыз азықтық  өнімдерді  пайдаланудан,  олармен
қатынастық жағдайда және кездейсоқ  жағдайда  жануарлардың  азықтануы
салдарынан туындайтын уланулар кезінде көрсетілетін ветеринарлық көмек және
уланудың алдын алу іс шараларын ғылыми негізде түсінуді оқытады.
   Пәннің оқытылуы негізінен – жалпы, жеке және өсімдіктер токсикологиясы
бөлімдері тарапынан улы заттар әсерінің жалпы заңдылықтарына сәйкес улардың
токсикодинамикасы мен токсикокинетикасы, әсер ету  механизмдері,  удың
организмде шоғырлануы мен бөлініп шығу заңдылықтарын білу  мақсатында
беріледі. Улы заттардың ауыл шаруашылығында  қолданылуы  жағдайларында
уланудың ықтималдығын, улану кезінде оларды балау және емдеу қағидалары
үйретіліп,  соттық-ветеринариялық  сараптау,  токсикологиялық  талдаудың
негізгі әдістері  жан-жақты  түсіндіріледі.  Пән  ветеринар  дәрігері
мамандығын қалыптастырудағы мамандық этикасы мен деонтологиялық қағиданы
сақтауға тәрбиелейді.

   1.3 Пәнді оқудың мақсаты:
    Жануарлар ағзасы мен улы заттар арасындағы арақатынасты биохимиялық
процесстер қағидасы негізінде түсіну. Организмге әсер ететін улы заттың
биологиялық,  химиялық   физикалық   қасиеттерін   тани   отырып,
биотрансформациялық заңдылығымен организмнен бөліну жолдарын, улануларды
балау, патолого-анатомиялық сараптама жүргізе алуды үйрену.  Уланудан
болатын патогенездік ерекшеліктеріне байланысты қолданылатын дәрі-дәрмектер
әсерінен жануарлар организміндегі физиологиялық-биохимиялық үрдістердің
қалыпты жағдайда жұмыс істеуіне және организмнің уланбауының алдын алуды,
дерттің ары қарай ұласпауына қатысты мәселелерді түсіну болып табылады.
   Токсикология ғылымының қағидаларына сәйкес ағзадағы улы затты табу,
морфо-физиологиялық өзгерістерді жіктеп айқындау, ағзадағы удың қандай
түрленулерге ұшырайтынын ғылыми теориялық тұрғыда түсініп, токсикологиялық-
зертханалық зерттеулер жүргізудің жалпы әдістерін меңгеріп, қағидаларын
түсіну болып табылады.


   1.4 Пәнді оқытудың негізгі мақсаты:
   Ауыл шаруашылығы және басқа да сала өндірісінде қолданылатын химиялық
заттар мен табиғи күйінде және физикалық әсерден түзілетін улы заттардан
жануарлардың улануының теориялық қағидаларын түсіндіріп, ағзадағы улы затты
жіктеп айқындай отырып, ағзадағы түрленуге ұшырайтынын зертеп биохимиялық
процесстерге сипаттама беруді үйрету.
   Азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігін  анықтау,  уланудан  кейінгі
организмдегі функциональдық және биохимиялық құбылыстардың негізгі әсерден
кейінгі өзгеруін бағалай білуді оқыту.

    1.5 Пәнді оқу нәтижесінде студент білу керек:
    - жануардың улану ықтималдығын алдын ала білу, химиялық заттардың
ауыл шаруашылығы  саласында  қолданылуынан  болатын  улануларды,  улы
өсімдіктерді тану және жануарларды азықтандыратын шөптердің (өсімдіктер)
улылық қасиетке ие болу мерзімдерін;
    - токсикологиялық-зертханалық тексеру әдістерін;
    - у заттардың қасиетін және қолдану, сақтау ережелерін;
     -уланған  жағдайда  уға  қарсы  дәрілік  заттар   әсерінің
ерекшеліктерін, олардың сипаттамасын, әсер ету механизмін;
   - дәрілік заттардың әсер ету механизмін;
   - жаңа аспаптармен, құралдармен  жұмыс істеуді;
   - пәнді жан-жақты  теория жүзінде  білуді;
   - дәрілік  заттардың  қасиеттеріне  қарай  сақтау   ережелерін,
малдарға   әсер  ету  заңдылықтарын,  арнайы  антидоттарды  қолдану
тәртібін, малдәрігерлік тәжірибеде қолдану әдістерін игеруді;
   - Малдың физиологиялық  жағдайына,  жасына,  жынысына,  салмағына
байланысты антидоттық заттарды  тағайындау,  олардың  концентрациясын
білу, емдеу үшін қолданғандағы нәтижелерін, тұжырымдамаларын  шығару;
   1.6 Курстың пререквизиттері:

   1.6.1 Жануарлар физиологиясы және биохимиясы
   1.6.2 Жануарларды азықтандыру және азық өндіру

   1.7 Курстың постреквизиттері:

   1.7.1 Жұқпалы емес ішкі аурулар, клиникалық балау рентгенологиясымен
    1.7.2 Паразитология және инвазиялық аурулар
   1.7.3 Жануарлар патологиясы
   1.7.4 Ветеринариялық санитариялық сараптау

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТАҚЫРЫПТАРЫНА СӘЙКЕС БӨЛІНГЕН САҒАТ

                                   Кесте 1

|№  |Тақырыптың аталуы               |Сағаты     |Әдеби|
|р/с |                        |        |ет-те|
|  |                        |        |р  |
|  |                        |Дәр|Зер|СОӨ|СӨЖ|   |
|  |                        |іс |т |Ж |  |   |
|1  |2                       |3 |4 |5 |6 |7  |
|Модуль 1 Жалпы токсикология                        |
|1  |Кіріспе. Ветеринариялық токсикологияның    |1 |  |  |  |оқу-ә|
|  |міндеті. У және улы заттар туралы түсінік.   |  |  |  |  |дісте|
|  |Улардың жіктелуі, организмге енуі мен бөлінуі. |  |  |  |  |мелік|
|  |                        |  |  |  |  |тің |
|  |                        |  |  |  |  |7-ші |
|  |                        |  |  |  |  |тарау|
|  |                        |  |  |  |  |да  |
|  |                        |  |  |  |  |көрсе|
|  |                        |  |  |  |  |тілге|
|  |                        |  |  |  |  |н  |
|  |                        |  |  |  |  |әдеби|
|  |                        |  |  |  |  |еттер|
|  |Удың жануар ағзасына әсері мен уға       |  |1 |  |  |   |
|  |сезімталдылық. Удың ағзаға таралуы, организмнен|  |  |  |  |   |
|  |улы затты жедел шығару (жуу),         |  |  |  |  |   |
|  |залалсыздандырудың зертханалық негіздемесі.  |  |  |  |  |   |
|  |Улардың жіктелуі, организмге енуі мен бөлінуі. |  |  |  |  |   |
|2  |Ағзадан удың бөлінуі. Жіті және созылмалы   |1 |  |  |  |   |
|  |уланулар туралы түсінік. Улануды клиникалық  |  |  |  |  |   |
|  |балау, патологиялық-анатомиялық өзгерістерге  |  |  |  |  |   |
|  |токсикологиялық негіздеме. Улануды емдеудің  |  |  |  |  |   |
|  |жалпы принциптері. Уланудың алдын алу.     |  |  |  |  |   |
|  |Улануды анықтаудағы зертханалық сынамаға    |  |1 |  |  |   |
|  |сараптама. Патологиялық-анатомиялық өзгерістер |  |  |  |  |   |
|  |негіздемесіне лайықты сынамаға зертханалық   |  |  |  |  |   |
|  |сараптама.                   |  |  |  |  |   |
|  |Улануды емдеу және алдын алудың жалпы     |  |  |2,5|  |   |
|  |принциптері.                  |  |  |  |  |   |
|3  |Токсикологиялық талдау. Соттық-ветеринариялық |1 |  |  |  |   |
|  |сою. Химиялық-токсикологиялық тексеруге    |  |  |  |  |   |
|  |сынаманы алып зертханаға жіберу        |  |  |  |  |   |
|  |Токсикологиялық талдаудың зертханалық әдістерін|  |1 |  |  |   |
|  |меңгеру, токсикологиялық талдау.        |  |  |  |  |   |
|  |Химиялық-токсикологиялық тексеруге сынаманы  |  |  |  |3,7|   |
|  |алып зертханаға жіберу.            |  |  |  |5 |   |
|Модуль 2 Жеке токсикология                        |
|4  |Пестицидтер әсерінен туындайтын уланулар.   |1 |  |  |  |оқу-ә|
|  |Фосфор-хлорорганикалық қосылыстардан улану.  |  |  |  |  |дісте|
|  |Жасанды пиретроидтар. Авермектин және     |  |  |  |  |мелік|
|  |ивермектиндер. Фтор және азот қосылыстарының  |  |  |  |  |тің |
|  |токсикологиясы. Гербицидтер. Триазин, фенол  |  |  |  |  |7-ші |
|  |туындылары. Хлораттар.             |  |  |  |  |тарау|
|  |                        |  |  |  |  |да  |
|  |                        |  |  |  |  |көрсе|
|  |                        |  |  |  |  |тілге|
|  |                        |  |  |  |  |н  |
|  |                        |  |  |  |  |әдеби|
|  |                        |  |  |  |  |еттер|
|  |Пестицидтер әсерінен туындайтын улануларды   |  |1 |  |  |   |
|  |анықтаудың зертханалық тәсілдерін меңгеру.   |  |  |  |  |   |
|  |Пестицидтер әсерінен туындайтын уланулар.   |  |  |2,5|3,7|   |
|  |                        |  |  |  |5 |   |
|5  |Мочевина туындылары. Ас тұзының токсикологиясы.|1 |  |  |  |   |
|  |Калий тұздарынан, молибден қосылыстарынан   |  |  |  |  |   |
|  |улану. Карбамин, тиокарбамин және дитиокарбамин|  |  |  |  |   |
|  |қышқылдарының туындылары (карбаматтар).    |  |  |  |  |   |
|  |Мочевина туындылары. Ас тұзы, калий тұздарынан,|  |1 |  |  |   |
|  |молибден қосылыстарынан улану. Карбамин,    |  |  |  |  |   |
|  |тиокарбамин және дитиокарбамин қышқылдарының  |  |  |  |  |   |
|  |туындыларынан болатын улануларды зертханалық  |  |  |  |  |   |
|  |анықтау.                    |  |  |  |  |   |
|  |Карбамин, тиокарбамин және дитиокарбамин    |  |  |  |3,7|   |
|  |қышқылдарының туындылары (карбаматтар).    |  |  |  |5 |   |
|6. |Сынап, қорғасын, селен, талий, кадмий, сурьма |1 |  |  |  |   |
|  |қосылыстарынан улану. Зооцидтер. Басқа да топ |  |  |  |  |   |
|  |қосылыстары. Мыс және оның туындылары.     |  |  |  |  |   |
|  |Сынап, қорғасын, селен, талий, кадмий, сурьма |  |1 |  |  |   |
|  |қосылыстары. Зооцидтер. Басқа да топ      |  |  |  |  |   |
|  |қосылыстары. Мыс және оның туындыларынан    |  |  |  |  |   |
|  |болатын улануларды зертханалық анықтау.    |  |  |  |  |   |
|  |Зооцидтер.                   |  |  |2,5|3,7|   |
|  |                        |  |  |  |5 |   |
|7. |Мышьяк және оның қосылыстары. Цианидтер    |1 |  |  |  |   |
|  |қосындыларынан улану. Дәрілік заттардан улану. |  |  |  |  |   |
|  |Мышьяк және оның қосылыстары. Цианидтер    |  |1 |  |  |   |
|  |қосындыларынан улану. Дәрілік заттардан    |  |  |  |  |   |
|  |улануларды зертханалық анықтау.        |  |  |  |  |   |
|  |Дәрілік заттардан улану.            |  |  |  |3,7|   |
|  |                        |  |  |  |5 |   |
|Модуль 3 Өсімдіктер токсикологиясы                    |
|8  |Улы өсімдіктердің жіктелуі және олардан улану. |1 |  |  |  |Осы |
|  |Құрамында алколоидтар бар өсімдіктер.     |  |  |  |  |оқу-ә|
|  |                        |  |  |  |  |дісте|
|  |                        |  |  |  |  |ме-лі|
|  |                        |  |  |  |  |к  |
|  |                        |  |  |  |  |кешен|
|  |                        |  |  |  |  |інің |
|  |                        |  |  |  |  |7-ші |
|  |                        |  |  |  |  |тарау|
|  |                        |  |  |  |  |ында |
|  |                        |  |  |  |  |көрсе|
|  |                        |  |  |  |  |тілге|
|  |                        |  |  |  |  |н  |
|  |                        |  |  |  |  |әдеби|
|  |                        |  |  |  |  |еттер|
|  |Улы өсімдіктер және құрамында алколоидтары бар |  |1 |  |  |   |
|  |өсімдіктермен улануларға зертханалық сараптама.|  |  |  |  |   |
|  |Улы өсімдіктердің жіктелуі және олардан улану. |  |  |  |  |   |
|9  |Құрамында гликозидтері мен циан гликозидтері  |1 |  |  |  |   |
|  |бар өсімдіктер.                |  |  |  |  |   |
|  |Құрамында гликозидтері мен циан гликозидтері  |  |1 |  |  |   |
|  |бар өсімдіктермен улануларға зертханалық    |  |  |  |  |   |
|  |сараптама.                   |  |  |  |  |   |
|  |Құрамында гликозидтері бар өсімдіктерден улану.|  |  |  |3,7|   |
|  |                        |  |  |  |5 |   |
|10 |Құрамында эфир майлары және шайыр тәрізді   |1 |  |  |  |   |
|  |заттары бар өсімдіктер токсикологиясы.     |  |  |  |  |   |
|  |Құрамында эфир майлары және шайыр тәрізді   |  |1 |  |  |   |
|  |заттары бар өсімдіктермен улануларға      |  |  |  |  |   |
|  |зертханалық сараптама.             |  |  |  |  |   |
|  |Құрамында эфир майлары бар өсімдіктер     |  |  |2,5|3,7|   |
|  |токсикологиясы.                |  |  |  |5 |   |
|11 |Құрамы толық зерттелмеген, бірақ        |1 |  |  |  |Осы |
|  |токсикологиялық маңызы бар басқа да өсімдіктер.|  |  |  |  |оқу-ә|
|  |Фотосенсибилизациялаушы өсімдіктер.      |  |  |  |  |дісте|
|  |                        |  |  |  |  |ме-лі|
|  |                        |  |  |  |  |к  |
|  |                        |  |  |  |  |кешен|
|  |                        |  |  |  |  |інің |
|  |                        |  |  |  |  |7-ші |
|  |                        |  |  |  |  |тарау|
|  |                        |  |  |  |  |ында |
|  |                        |  |  |  |  |көрсе|
|  |                        |  |  |  |  |тілге|
|  |                        |  |  |  |  |н  |
|  |                        |  |  |  |  |әдеби|
|  |                        |  |  |  |  |еттер|
|  |Құрамы толық зерттелмеген, бірақ        |  |1 |  |  |   |
|  |токсикологиялық маңызы бар басқа да өсімдіктер.|  |  |  |  |   |
|  |Фотосенсибилизациялаушы өсімдіктермен     |  |  |  |  |   |
|  |улануларға зертханалық сараптама.       |  |  |  |  |   |
|  |Фотосенсибилизациялаушы өсімдіктер.      |  |  |  |3,7|   |
|  |                        |  |  |  |5 |   |
|12 |Жабайы және мәдени алқа тұқымдастарды, басқада |1 |  |  |  |   |
|  |екпе өсімдіктерді мал азығы ретінде      |  |  |  |  |   |
|  |пайдаланғанда болатын токсикоздар       |  |  |  |  |   |
|  |Жабайы және мәдени алқа тұқымдастарды, басқада |  |1 |  |  |   |
|  |екпе өсімдіктермен улануларға зертханалық   |  |  |  |  |   |
|  |сараптама.                   |  |  |  |  |   |
|  |Екпе өсімдіктерді мал азығы ретінде      |  |  |2,5|3,7|   |
|  |пайдаланғанда болатын токсикоздар       |  |  |  |5 |   |
|13 |Микоздар және микотоксикоздар         |1 |  |  |  |   |
|  |Микоздар және микотоксикоздармен улануларға  |  |1 |  |  |   |
|  |зертханалық сараптама.             |  |  |  |  |   |
|  |Микотоксикоздар                |  |  |  |3,7|   |
|  |                        |  |  |  |5 |   |
|14 |Жануар тектес улы заттар.           |1 |  |  |  |   |
|  |Жануар тектес улы заттармен улануларға     |  |1 |  |  |   |
|  |зертханалық сараптама.             |  |  |  |  |   |
|  |Жануар тектес улы заттар.           |  |  |2,5|3,7|   |
|  |                        |  |  |  |5 |   |
|15 |Құрама жеммен, күнжара және шротпен малды   |1 |  |  |  |   |
|  |азықтандырғанда туындайтын токсикоздар.    |  |  |  |  |   |
|  |Құрама жеммен, күнжара және шротпен улануларға |  |1 |  |  |   |
|  |зертханалық сараптама.             |  |  |  |  |   |
|  |Құрама жеммен, күнжара және шротпен малды   |  |  |  |3,7|   |
|  |азықтандырғанда туындайтын токсикоздар.    |  |  |  |5 |   |
|  |БАРЛЫҒЫ:                    |15 |15 |15 |45 |90  |

      3 ПӘНДІ ОҚУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

   «Фармакология   токсикологиямен» ІІ пәнінің оқытылуы негізінен –
жалпы, жеке және өсімдіктер токсикологиясы бөлімдері тарапынан улы заттар
әсерінің жалпы заңдылықтарына сәйкес  улардың  токсикодинамикасы  мен
токсикокинетикасы, әсер ету механизмдері, удың организмде шоғырлануы мен
бөлініп шығу заңдылықтарын игеру мақсатындағы оқу үрдістерінің іске асуын
оқытуға лайықталған нұсқауларға негізделеді.
      Сонымен қатар заман талабына сай жаңа әдістемелік нұсқаулар және
әдебиеттермен  толықтырылып  отырылады.  Оқу-әдістемелік  кешенінің
бағдарламасында ұсынылған негізгі және қосымша әдебиеттер білім алушының өз
бетімен пәнді игеруіне жұмыс істеуіне бағыт-бағдар беретін негізгі және
басты оқу-әдістемелік нұсқау болып табылады.

   4. КУРС ФОРМАТЫ

   Аудиториялық сабаққа кіретіндер: дәріс және зертханалық  сабақта
оқылатын материалдармен пікір алмасу, әртүрлі материалдарды және кейстерді
талдау. Әрбір сабаққа студенттер  жоспардағы  негізгі  және  қосымша
әдебиеттерге сүйеніп дайындалады.
    Дәріс сабақтарында пәнді игеру бағдарламасына  сәйкес,  өзекті
мәселелелер қарастырылып жалпы түсінік беріледі.
   Зертханалық сабақтарда дәріс барысында берілген теориялық түсініктер
тереңдетіліп жан-жақты түсіндіріліп оқытылады. Сонымен қатар, оқытушының
көмегімен атқарылатын жұмыстарда зертханалық, дәріс және үй жатығуларына
қатысты туындаған өзекті мәселе талқыланып, студентке тақырыптың толық
игерілуіне мүмкіндік береді.
   Зертханадағы жұмыс қауіпсіздігін өте сауатты меңгеру және жұмыс
барысында өте мұқият болу керек.

   5. КУРС САЯСАТЫ

    Сабақтарға  қатысу  және  негізгі  ұғымдарды,  анықтамаларымен,
түсініктерімен жазу студенттердің міндеті. Егер студент белгілі  бір
себептермен сабаққа қатыспаса, дәрісті ол студенттерден алуы керек. Пәннің
бағдарламасын меңгеруі жеке жауап беру және жазбаша түрде тексеріледі. Егер
тыңдаушылар кейбір мәселелерді түсінбесе, оқытушыдан сұрауға  болады.
Студенттің білімін бағалау емтихан бойынша өткізіледі. Емтиханға пәннің
бағдарламасынаа сәйкес курстық тақырыптардың сұрақтары енгізіледі.
   Негізгі талап – «фармакологиялық токсикологиямен» ІІ пәнінің оқу
әдістемелік кешені бағдарламасының қағидасына сәйкес пәнді толық игеру
үшін, ұсынылған талаптарды студенттер түсініп және жауапкершілікпен қарау
болып табылады. Сондай-ақ, күнделікті сабақтағы оқу бағдарламасын сапалы
деңгейде меңгеруді студент өз міндетім деп түсінуі керек.
   СОӨЖ – оқу сабағын өткізу сұхбаттасу түрінде, бірлесіп орындау,
пікірталас, іскерлік және топтық жобаларды жасау меңгеру барысында айтылған
пікірді кеңейтуге, іскерлікті көрсете білу, талдау дағдысын меңгеру, кеңес
алу, оқу материалдарын тереңірек түсіну мақсатында жүргізіледі. Сонымен
қатар студенттердің оқуға деген уәждемесін арттыру, ағымдық қорытынды,
аралық бақылау барысында пысықталып отырылады.
   СӨЖ тапсырмаларын әр студент жазбаша және тиісті уақытында тапсыруға
міндетті. СӨЖ жұмысын бағалау оқу әдістемелік кешен  бағдарламасының
қағидасында көрсетілген бағалау парағының  жобалық  ұсынымына  сәйкес
бағаланады.
   Міндетті түрде орындау және тапсыру – аудиторлық сабақ тапсырмалардың
барлық түрлерін және аралық пен қортынды бақылауды тапсыруға міндеттісіз.
Сонымен қатар, босатылған сабақпен есептескеннің өзінде Сіз толық межелі
көрсеткішті (жоғарғы балл) ала алмайсыз.  Себепті  жағдаймен  сабақты
босатқанның өзінде де Сіз пәннің толық курсын меңгеруге міндеттісіз және
деканаттың ресми рұқсаты арқылы ғана сабаққа қатыса аласыз. Әрбір сабақтын
бас кезінде шағын бақылау  жұмысы жүргізіледі, ол өткен аудиториялық
сабақта қарастырылған негізгі ұғымдарға қатысты сұрақтардан тұрады.

6 БАҒАЛАУ САЯСАТЫ

 «Фармакологиялық токсикологиямен» ІІ пәнінен әр аптаға және аралық бақылау
түрлеріне сәйкес бағалық меженің бөлінуі (кестеде көрсетілгендей).

                                   Кесте 3

|Апта |Бақылау түрі                  |Бағалаудың  |Ескеру |
|   |                        |толық межесі |    |
|1  |2                        |3       |4   |
|   |1-7 аптада барлық аудиториялық сабаққа қатысу  |30      |    |
|1  |Зертханалық                   |0       |    |
|2  |Зерт 20 + СОӨЖ 10                |30      |    |
|3  |Зерт20+СӨЖ 14                  |34      |    |
|4  |Зерт20+СОӨЖ10+СӨЖ14               |44      |    |
|5  |Зерт20+СӨЖ14                  |34      |    |
|6  |Зерт20+СОӨЖ10+СӨЖ14               |44      |    |
|7  |Аралық бақылау № 1. 70+СӨЖ14          |84      |    |
|   |1-7 апта бойынша барлығы:            |300      |    |
|   |8-15 аптада барлық аудиториялық сабаққа қатысу |30      |    |
|8  |Зертханалық                   |       |    |
|9  |Зерт 10+СӨЖ10                  |20      |    |
|10  |Зерт18+СОӨЖ10+СӨЖ10               |38      |    |
|11  |Зерт18+СӨЖ10                  |28      |    |
|12  |Зерт18+СОӨЖ10+СӨЖ10               |38      |    |
|13  |Зерт18+СӨЖ10                  |28      |    |
|14  |Зерт18+СОӨЖ10+СӨЖ10               |38      |    |
|15  |Аралық бақылау №2. 70+СӨЖ10           |80      |    |
|   |8-15 апта бойынша барлығы:           |300      |    |
|Емтихандық баға межесі                |400      |    |
|Академиялық мерзімдегі баға межесі          |1000     |    |

   7 ӘДЕБИЕТТЕР


    7.1 Негізгі әдебиеттер.
      7.1.1 Қорабаев Е.М., Заманбеков Н.А., Өтенов Ә.М., Айтжанов
Б.Д., Көбдікова Н.К., Байнязов А.А. Токсикология. Дәуір-2011, Алматы. 319
бет.
     7.1.2 Қорабаев Е.М., Заманбеков Н.А., Өтенов Ә.М., Айтжанов Б.Д.,
Көбдікова Н.К., Байнязов А.А. Токсикология. Нур-Принт, Алматы, 2009. 327
бет.
     7.1.3 Қожанов К.Н., Тойкина Г.Н. Малдың азықтан уланулары.,  Оқу
құралы. Семей .- 2010. 139 бет.
     7.1.4 Қожанов К.Н., Балтыбеков С.О. Қосымша оқу құралы. Малдың
азықтан уланулары., Семей .- 2000. 71 бет.
   7.2 Қосымша әдебиеттер
    7.2.1 Бурсинин И.А. Токсикология ядовитых растений. Москва 4-е
   издание. 1962г. 624с.
    7.2.2 Хмелинский Г.А., Локсионов В.Н., Повоз. Д.Д. Ветеринарная
   токсикология. Москва. 1987г. 319с.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть