Файл қосу


Қайым Мұхамедханов ғұмырбаянының зерттелу мәселелеріПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

          «Қайым Мұхамедхановтану» пәні бойынша

      5В011700- Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына арналған

   ОҚЫТУШЫҒА  АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

                  СЕМЕЙ
                  2014

                  Кіріспе

1 ӘЗІРЛЕГЕН
Құрастырушы_______ «____»_______
Қазақ әдебиеті кафедрасының доценті, ф.ғ.к. Әубәкір Жандос Мағазбекұлы


2 КЕЛІСІЛДІ
2.1 Қазақ әдебиеті кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.
Хаттама   №___ «___» ___________20__жыл.

Кафедра меңгерушісі: _______________ Ақтанова А.С.

2.2 Филология факультетінің оқу-әдістемелік бюросында талқыланып,
бекітілді..
Хаттама   №___ «___» ___________20__жыл.

Төрайымы:_______________ Г.Б.


3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді
Хаттама   №___ «___» ___________20__жыл.


ОӘК төрағасы _________________

4  «___»_______ 20__ж. шыққан ПОӘК-нің
№2 БАСЫЛЫМЫМазмұны

1 Қолданыс аясы
2 Нормативтік сілтемелер
3 Жалпы ережелер
4 Оқу пәнінің мазмұны (модуль)
5 Студенттің өздік жұмыстарының тақырыптары
6 Пәннің оқу-әдістемелік картасы
7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
8 Әдебиеттер

  1 ҚОЛДАНЫС АЯСЫ

   Қайым Мұхамедхановтану пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына
кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы
5В011700- Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының студенттеріне арналған.2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

    Осы Қайым Мұхамедхановтану пәнінің  оқытушыға  арналған  жұмыс
 бағдарламасы берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін
 төмендегі нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:
 - 5В011700- Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының     бекітілген
 элективті пәндер катологы
 - СТУ 042-РГКП-СГУ-8-2007 Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге
 және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар университет стандарты;
 - ДП 042-08.10.12-2007 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен
 құрылымы» құжаттық іс-жосығы.

3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны
Бұл пән бойынша мынадай теориялық және практикалық мәселелер қарастырылады.
Қайым Мұхаметхановтану шығармашылығын оқып үйрену ХХ ғасыр басындағы тарихи-
мәдени даму мен сол кезең шығармашылық иелерінің сөз өнері мұраларын оқып
үйрену деген сөз. Бағдарлама Қайым Мұхамедханов шығармашылық  дамуына
тарихын әдеби шолу және монографиялық тақырыптардың ауқымында оқытуды
көздейді.
3.2 Курстың  мақсаты: Қайым Мұхамедханов шығармашылығы  арқылы  әдеби
процестерінің заңдылығын түсініп, шығармалардың көркемдік маңызын қоғамдық
жағдайлармен, замандардың мәдениетімен байланыстыра білу керек.
 3.3 Курстың негізгі міндеттері:
   Негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу,
ғылыми идеяларға сын көзбен қарап дәлелдей алу және концепциялар мен
теорияларды талдай білуге дағдыландыру.
3.4. Курстың соңында студент мыналарды білуі керек:
- Қазақ әдебиеттануы ғылымының өзекті мәселелерін білуі керек;
- Алған білімдерін практикада қолдана білу;
- Теориялық талдау жасай алу;
-  Қ.Мұхамедханов шығармашылығының даму және қалыптасу сатылары, бағыттары
және концепция мәселелерін түсіну;
- Өзіндік пікір айта алу;
- Негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу.
3.5 Курстың пререквизиттері
3.5.1 Әдебиеттануға кіріспе
3.5.2 ХХ ғасырдың алғашқы кезеңіндегі қазақ әдебиетінің тарихы (1900-1940)
3.6 Курстың постреквизиті:
3.6.1 Әдебиет теориясы
3.6.2 Әдеби өлкетану1 Кесте – Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

|Курс                         |Семестр       |
|         1                  | 2         |
|                   Дәріс сабақтары |          |
|Қайым Мұхамедханов ғұмырбаянының зерттелу мәселелері |2          |
|Абайтанушы - Қайым Мұхамедханов            |2          |
|Жазушы шығармашылығының жанрлық ерекшеліктері.    |2          |
|Қазақтың қайтпас қайсар Қайымы            |2          |
|Алаш пен Қайым – егіз ұғым              |2          |
|Қайым Мұхамедханов-Ұлы ұстаз             |2          |
|Жазушының драмалық шығармалары            |2          |
|Қ.Мұхамедханұлының әдеби шығармалары мен аудармалары. |2          |
|Қайымның әдебиет тарихына қосқан үлесі.        |2          |
|Қайым Мұхамедхановтың ғылыми-зерттеу еңбектері    |2          |
|Жазушының ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында  |2          |
|өмір сүрген жазба ақындардың өмір тарихы мен     |          |
|шығармашылығын зерттеуі                |          |
|Қ.Мұхамедхановтың әдебиеттану саласындағы мақалалары. |2          |
|Қазіргі кезеңдегі Қ.Мұхамедхановтану мәселелері    |2          |
|Абайтанудың бүгіні мен болашағы            |2          |
|   15. Қайым Мұхамедханов туралы естеліктер     |2          |
|                   Семинар сабақтары|          |
|Қайым Мұхамедханов ғұмырбаянының зерттелу мәселелері |1          |
|Абайтанушы - Қайым Мұхамедханов            |1          |
|Жазушы шығармашылығының жанрлық ерекшеліктері.    |1          |
|Қазақтың қайтпас қайсар Қайымы            |1          |
|Алаш пен Қайым – егіз ұғым              |1          |
|Қайым Мұхамедханов-Ұлы ұстаз             |1          |
|Жазушының драмалық шығармалары            |1          |
|Қ.Мұхамедханұлының әдеби шығармалары мен аудармалары. |1          |
|Қайымның әдебиет тарихына қосқан үлесі.        |1          |
|Қайым Мұхамедхановтың ғылыми-зерттеу еңбектері    |1          |
|Жазушының ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында  |1          |
|өмір сүрген жазба ақындардың өмір тарихы мен     |          |
|шығармашылығын зерттеуі                |          |
| Қ.Мұхамедхановтың әдебиеттану саласындағы мақалалары.|1          |
|Қазіргі кезеңдегі Қ.Мұхамедхановтану мәселелері    |1          |
|Абайтанудың бүгіні мен болашағы            |1          |
|Қайым Мұхамедханов туралы естеліктер         |          |

5 СТУДЕНТТІҢ  ӨЗДІК ЖҰМЫСЫ

5.1 Қайым Мұхамедханов ғұмырбаянының зерттелу мәселелері
5.2 Абайтанушы - Қайым Мұхамедханов
5.3 Жазушы шығармашылығының жанрлық ерекшеліктері.
5.4 Қазақтың қайтпас қайсар Қайымы
5.5 Алаш пен Қайым – егіз ұғым
5.6 Қайым Мұхамедханов-Ұлы ұстаз
5.7 Жазушының драмалық шығармалары
5.8 Қ.Мұхамедханұлының әдеби шығармалары мен аудармалары.
5.9 Қайымның әдебиет тарихына қосқан үлесі.
5.10 Қайым Мұхамедхановтың ғылыми-зерттеу еңбектері
5.11 Жазушының ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында өмір сүрген жазба
ақындардың өмір тарихы мен шығармашылығын зерттеуі
5.12 Қ.Мұхамедхановтың әдебиеттану саласындағы мақалалары.
5.12 Қазіргі кезеңдегі Қ.Мұхамедхановтану мәселелері
5.14 Абайтанудың бүгіні мен болашағы
5.15 Қайым Мұхамедханов туралы естеліктер


6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

3-Кесте Пәннің оқу-әдістемелік картасы

|Дәріс сабағының   |Семниар сабағының   |Көрнекі     |Өз бетімен  |Бақылау  |
|тақырыбы      |тақырыбы       |құралдар,    |дайындалу   |түрі   |
|          |           |плакаттар,   |сұрақтары   |     |
|          |           |лаборатория-лық |       |     |
|          |           |стендтер    |       |     |
|1          |2           |4        |5       |6     |
|Қайым Мұхамедханов |Қайым Мұхамедханов  |Баспасөз    |Зерттеу    |Жазбаша, |
|ғұмырбаянының    |ғұмырбаянының зерттелу|материалдары,  |еңбектермен  |ауызша  |
|зерттелу мәселелері |мәселелері      |кітаптар    |жұмыс     |     |
|Абайтанушы - Қайым |Абайтанушы - Қайым  |Баспасөз    |Библиографиялы|Жазбаша, |
|Мұхамедханов    |Мұхамедханов     |материалдары,  |қ очерктермен |ауызша  |
|          |           |кітаптар    |жұмыс     |     |
|Жазушы       |Жазушы        |Баспасөз    |Библиографиялы|Жазбаша, |
|шығармашылығының  |шығармашылығының   |материалдары,  |қ жұмыс   |ауызша  |
|жанрлық       |жанрлық ерекшеліктері.|кітаптар    |       |     |
|ерекшеліктері.   |           |        |       |     |
|Қазақтың қайтпас  |Қазақтың қайтпас   |Баспасөз    |Ғылыми    |Жазбаша, |
|қайсар Қайымы    |қайсар Қайымы     |материалдары,  |теориялық   |ауызша  |
|          |           |кітаптар    |материалдар  |     |
|          |           |        |мен жұмыс   |     |
|Алаш пен Қайым –  |Алаш пен Қайым – егіз |Баспасөз    |Көркем    |Жазбаша, |
|егіз ұғым      |ұғым         |материалдары,  |шығармалар оқу|ауызша  |
|          |           |кітаптар    |       |     |
|Қайым        |Қайым Мұхамедханов-Ұлы|Баспасөз    |Ғылыми    |Жазбаша, |
|Мұхамедханов-Ұлы  |ұстаз         |материалдары,  |теориялық   |ауызша  |
|ұстаз        |           |кітаптар    |материалдар  |     |
|          |           |        |мен жұмыс   |     |
|Жазушының драмалық |Жазушының драмалық  |Баспасөз    |Драмалық   |Жазбаша  |
|шығармалары     |шығармалары      |материалдары,  |шығармалармен |     |
|          |           |кітаптар    |жұмыс     |     |
|Қ.Мұхамедханұлының |Қ.Мұхамедханұлының  |Баспасөз    |Көркем    |Жазбаша, |
|әдеби шығармалары  |әдеби шығармалары мен |материалдары,  |әдебиеттерді, |ауызша  |
|мен аудармалары.  |аудармалары.     |кітаптар    |аудармалар,  |     |
|          |           |        |мақалалар оқу |     |
|Қайымның әдебиет  |Қайымның әдебиет   |Баспасөз    |Әдеби-теориялы|Жазбаша, |
|тарихына қосқан   |тарихына қосқан үлесі.|материалдары,  |қ кітаптар мен|ауызша  |
|үлесі.       |           |кітаптар    |зерттеулерді |     |
|          |           |        |оқу      |     |
|Қайым        |Қайым Мұхамедхановтың |Баспасөз    |Әдеби-зерттеу |Жазбаша, |
|Мұхамедхановтың   |ғылыми-зерттеу    |материалдары,  |еңбектерін  |ауызша  |
|ғылыми-зерттеу   |еңбектері       |кітаптар    |оқу.     |     |
|еңбектері      |           |        |       |     |
|Жазушының ХІХ    |Жазушының ХІХ ғасырдың|Баспасөз    |Әдеби-зерттеу |Жазбаша, |
|ғасырдың аяғы мен ХХ|аяғы мен ХХ ғасырдың |материалдары,  |еңбектерін  |ауызша  |
|ғасырдың басында  |басында өмір сүрген  |кітаптар    |оқу.     |     |
|өмір сүрген жазба  |жазба ақындардың өмір |        |       |     |
|ақындардың өмір   |тарихы мен      |        |       |     |
|тарихы мен     |шығармашылығын    |        |       |     |
|шығармашылығын   |зерттеуі       |        |       |     |
|зерттеуі      |           |        |       |     |
| Қ.Мұхамедхановтың | Қ.Мұхамедхановтың  |Баспасөз    |Ғалымдардың  |Жазбаша, |
|әдебиеттану     |әдебиеттану      |материалдары,  |зерттеулерін |ауызша  |
|саласындағы     |саласындағы      |кітаптар    |оқу.     |     |
|мақалалары.     |мақалалары.      |        |       |     |
|Қазіргі кезеңдегі  |Қазіргі кезеңдегі   |Баспасөз    |Әдебиет    |Жазбаша, |
|Қ.Мұхамедхановтану |Қ.Мұхамедхановтану  |материалдары,  |тарихындағы  |ауызша  |
|мәселелері     |мәселелері      |кітаптар    |көркем    |     |
|          |           |        |шығармаларды |     |
|          |           |        |оқу      |     |
|Абайтанудың бүгіні |Абайтанудың бүгіні мен|Баспасөз    |Ғылыми    |Жазбаша, |
|мен болашағы    |болашағы       |материалдары,  |теориялық   |ауызша  |
|          |           |кітаптар    |материалдар  |     |
|          |           |        |мен жұмыс   |     |
|Қайым Мұхамедханов |Қайым Мұхамедханов  |Бақылау     |Ғалымдардың  |Жазбаша, |
|туралы естеліктер  |туралы естеліктер   |тапсырмалары  |зерттеулерін, |ауызша  |
|          |           |        |мақалалар оқу.|     |


7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

4-Кесте Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
|Оқулықтардың, оқу      |Саны  |Студенттердің |Қамтамасыз ету  |
|құралдарының атауы      |    |саны      |пайызы      |
|1              |2    |3       |4        |
|Мұхамедханов Қ. Қазақ ССР 4- |10   |15       |90%       |
|том. Қысқаша         |    |        |         |
|энциклопедия.-Алматы, 1989.- |    |        |         |
|442 б.            |    |        |         |
|Мұхамедханов Қ. Абай     |15   |15       |100%       |
|шәкірттері          |    |        |         |8 ӘДЕБИЕТТЕР:
8.1 Негізгі әдебиеттер:
   1. Мұхамедханов Қ. Қазақ ССР 4- том. Қысқаша энциклопедия.-Алматы,
1989.- 442 б.
  2. Мұхамедханов Қ. Советтік Қазақстан жазушылары.- Алматы: Жазушы, 1987.-
   423 б.
  3. Мұхамедханов Қ. Абай шәкірттері // Парасат.-1995.- 7.-1 б.
  4. Мұхамедханов Қ. М.Дулатов // Қазақ әдебиеті.- 1989.-18 август.
5. Мұхамедханұлы Қ. Абайды тұңғыш рет баспасөзде танытқан Ә. Бөкейханов //
Түркістан.-1995.-9 тамыз
6. Ибрагимов Абай мектебінің оқытушысы // Семей таңы.- 1996.- 16 қаңтар.
7. Исаұлы А. Ғылым жұлдызы // Семей таңы.- 2001.- 26 қаңтар.- 3 б.
8. Жұртбай Т. Абайдың інісі, Алаштың ірісі // Ертіс өңірі.- 2004.- 23
қыркүйек.26 б.
9. Тілеубекова У. Ғұмырын ғылымға арнаған адам // Семей таңы.-1996.-16
қаңтар.
10. Шыңғысұлы Б. Сүйінерге жарар ол // Семей таңы.- 1991.- 22 қаңтар
11. Жаппасұлы Е. Тұманды жылғы тумалар: // Түркістан.- 1996.- маусым
12. Жұртбаев Т. Қайсар ғалым ( Қ. Мұқамедханов шығармашылығы) // Жұлдыз.-
1986.- №1.- Б.192-193
13. Еспенбетов А. Қайсар ғалым ( Қ. Мұқамедханов туралы) // Семей таңы.- 17
январь.
14. Ибрагимов Т. Музеймен бірге мұраты( Қ. Мұқамедхановқа 70 жыл) // Семей
таңы.- 1986.- 17 январь.
15. Исин А. Кемел шақ. // Қазақстан мұғалімі.- 1986.- 31 январь.
16. Жүсіпов М. Ұлағаты ғалым. // Қазақ әдебиеті.- 1986.-3 январь.
17. Обаев Е. Тебреніс ( Қ. Мұқамедхановқа 70 жаста) // Семей таңы.-1986.-17
январь.
18. Оразалин К. Ұстаз өркені. // Семейтаңы.-1986.-17 январь.
19. Сейсенұлы Д. Абайға араша, Мұхтармен мұндас: //Егемен Қазақстан.- 1996.-
20 ақпан.

 2. Қосымша әдебиеттер:
  1. Мұхамедханов, Қ. Көп томдық шығармалар жинағы. Т. 1: Зерттеулер,
   мақалалар. - Алматы. Алаш, 2005. - 352 б.
  2. Мұхамедханов, Қ. Ұлы ақынның қайраткерлік қызметі //Абай. -1992. -№1.
   -Б. 38-42.
  3. Мұхамедханов, Қ. Білімдіден шыққан сөз //Абай. -1992. -№2. -Б. 44-55.
  4. Мұхамедханұлы, Қ. Мұхтар кешкен қилы заман //Абай. -1992. -№3.-Б. 78-
   82.
  5. Мұхамедханов, Қ. Қазақ өлең, жырларының орыс тіліне алғашқы аудармасы
   //Абай. - 2002. - №3. - Б. 25-26.
  Қайым Мұхамедханов туралы кітаптар :
  6. Қайым туралы сөз = Слово о Каюме: сб. воспоминаний / Құраст. Қайым
   Мұхамедхановтың отбасы; жауапты ред. Ғ.Қабышұлы. -Астана: Фолиант,
   2006. - 376 б.


  Мерзімді басылымдар:
  7. Бапанова, Ә. Саналы ғұмырын ақын мұрасына арнаған...// Семей таңы.-
   2010.- 5 тамыз.- Б. 3.
  8. Бекбаев, О. И.Бораганский хұснихаты // Абай. - 2010.- №1.- Б. 79-80.
  9. Еспенбетов, А. Қайран, Кәкең ! // Қазақ әдебиеті. - 2009. - 9 қазан. -
   Б. 11.
 10. Жоламанова, П. Өшпес із қалдырған // Семей таңы. - 2009. - 25 маусым.
   -Б.2.
 11. Исин, А. Б. Абайдың 1909 жылғы өлеңдер жинағы //Абай. - 2009.- №3. -
   Б. 10-14.
 12. Кәріпбаев, С. Ғалымға арналған кеш // Ертіс өңірі. - 2010. - 29
   қыркүйек. -Б. 3.
 13. Қайым Мұхамедханов туралы әңгімелер топтамалары // Жалын. - 2010. -
   N2.- Б. 15-29.
 14. Қайырбекұлы, А. Кемеңгердің үш көкжиегі // Абай. - 2008. - №1. - Б. 14-
   23.
 15. Қасымжанұлы, С. Қазақтың қайсар ғалымы // Ертіс өңірі. - 2009.- 24
   маусым.- Б.12.
 16. Маманова,Ж. "Абайдай арт жағына сөз қалдырып" // Абай.- 2009. - №4. -
   Б. 50-56.
 17. Нұрбаев, С. Ғалым мұраларын сақтап қалу-басты мақсат // Семей таңы. -
   2010.- 14 қаңтар. - Б. 4.
 18. Рахымбай ,М. Атам жайлы айтар болсам // Абай. - 2009.- №3. - Б. 76-81.
 19. Смағұлова, А. Қ.Мұхамедханов және Абай мұражайы // Семей таңы. - 2009.
   - 18 маусым.-Б. 3.
 20. Сейсенұлы, Д. Алаш арыстарының соңғы тұяғы: [Қайым Мұхамедханов жайлы]
   // Егемен Қазақстан. - 2009.- 7 қараша. -Б. 6.
 21. Смағұлова, Е. Адам болып жер астына кірдің де, тас мүсін боп шыға
   келдің үстіне // Семей таңы. - 2010.. - 14 қазан.- Б. 1-2.
 22. Сұлтанбеков, М. Әдебиет пен тарих үзеңгілес еді ғой... // Қазақ
   әдебиеті. - 2010. - 24-30 қыркүйек.- Б. 4.
      Автореферат
 23. Смағұлова ,А. Қайым Мұхамедхановтың шығармашылық өмірбаяны : филология
   ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған
   диссертацияның авторефераты, 2007. - 24 б.
Пәндер