Файл қосу


Алғашқы қазақ|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ           |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ОӘК            |ПОӘК 042-16 - 02.1.20. |
|             |             |02- 2013        |
|«Қазақстан тарихы»    |№1 басылым        |            |
|пәнінің оқу-әдістемелік |13.09.13         |            |
|кешені          |             |            |            ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
               «Қазақстан тарихы»
           тарих емес мамандықтарына арналған
                          студенттер үшіш
             пәнінің жұмыс бағдарламасы


                  СЕМЕЙ
                  2013

1. ӘЗІРЛЕГЕН:
 Құрастырушы: «Қазақстан тарихы» кафедрасының аға оқытушысы, тарих
ғылымының кандидаты Бақытжанова Анар Бақытжанқызы


2.ТАЛҚЫЛАҒАН:
2.1.Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің Қазақстан
тарихы кафедрасының отырысында
Хаттама № 1. « »    қыркүйек 2013 жыл

 Кафедра меңгерушісі:            Мухамеджанова Н.А.


2.2. Гуманитарлық – заң факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында
мақұлданды
Хаттама № 1 «  » қыркүйек 2013 жыл

Факультеттің ОӘБ төрайымы:          Кеңесбаева Ш.С.


2.3.Факультеттің ғылыми кеңесінің отырысында талқыланды
Хаттама № 1. « » қыркүйек 2013 жыл

Ғылыми кеңесінің төрағасы:            Мамырбеков А.М.


3.БЕКІТІЛДІ
Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және
шығаруға ұсынылды
Хаттама № 1 « » қыркүйек 2013 жыл

Университеттің ОӘК төрағасы,
Бірінші проректор            Искакова Г.К.                  Мазмұны

1. Жалпы ереже


2. Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсыныстар


3. Курс форматы және саясаты


4. Бағалау саясаты


5. Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны


және сағаттарын бөлу
6. СОӨЖ және СӨЖ мазмұны


7. Пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік сызбасы

  1. Жалпы ереже


Оқытушының аты-жөні – Бақытжанова А.Б.
“Қазақстан тарихы ” пәні
 Қазақстан тарихы кафедрасы
 Қатыстық ақпарат: телефон – 44-38-26 /кафедра /; №1 ғимаратта № 1006 ауд.
/кафедра/
 Жүргізілу орны - №1, №5, №8 оқу ғимараты кесте бойынша
 Кредит саны – 3

 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме


|Курс   |Семестр          |Кредит|Дәріс |Семинар|СОӨЖ |СӨЖ  |
|Ауызша  |Студент-          |1-35 |5-6  |10 балл|Коллок|7 – ші |
|жұмыс   |тердің өткен материалды  |   |апта  |    |-   |аптада |
|     |естерінде қайта жаңғырту, |   |    |    |виум |    |
|     |білімнің сақталуы деңгейін |   |    |    |алу  |    |
|     |бағалау.          |   |    |    |   |    |
|Жазба-  |Студенттердің әдебиет   |1-35 |1-7апта|4 балл;|1-кред|7-ші  |
|ша жұмыс: |термен жұмыс істей алу   |   |аралығы|Реферат|ит:  |аптада |
|реферат. |дағдысын бағалау.     |   |нда  |–6   |бақыла|    |
|     |              |   |8-15  |балл. |у   |    |
|     |              |   |апта  |    |жұмысы|15 –ші |
|     |              |   |аралығы|    |н   |аптада.|
|     |              |   |нда  |    |жазу; |    |
|     |              |   |    |    |2-кред|    |
|     |              |   |    |    |.   |    |
|     |              |   |    |    |рефера|    |
|     |              |   |    |    |т   |    |
|     |              |   |    |    |қорғау|    |
|     |              |   |    |    |.   |    |
|Жазба-  |Студенттердің өткен    |1-35 |13-14 |10 балл|Тест |15- ші |
|ша жұмыс |материал          |   |апта  |    |тапсыр|апта  |
|тест   |ды игеру деңгейін бағалау. |   |    |    |у   |    |
|     |              |   |    |    |   |    |4.1 Баға көрсеткіші:

|Бағалау  |    |   |         |    |      |
|көрсеткіші |Пайыз |Балл |Баға       |Әріптік |Ескерту  |
|(бағалау) |    |   |         |балама |      |
|345-327,1 |100-95 |4,00 |Өте жақсы    |А    |Ең жоғары |
|323,1-310,1|94-90 |3,67 |Өте жақсы    |А-   |Жоғары   |
|307,1-295 |89-85 |3,33 |Жақсы      |В+   |Ортадан  |
|      |    |   |         |    |жоғары   |
|292-280  |84-80 |3,00 |Жақсы      |В    |Орта    |
|277-266  |79-75 |2,67 |Жақсы      |В-   |Ортадан  |
|      |    |   |         |    |төмен   |
|264-253  |74-70 |2,33 |Қанағаттанарлық |С+   |Орташадан |
|      |    |   |         |    |жоғары   |
|251-241  |69-65 |2,00 |Қанағаттанарлық |С    |Орташа   |
|238-229  |64-60 |1,67 |Қанағаттанарлық |С-   |Орташадан |
|      |    |   |         |    |төмен   |
|226-217  |59-55 |1,33 |Өтпелі      |Д+   |Төменнен  |
|      |    |   |         |    |жоғарылау |
|215-206  |54-50 |1,00 |Төмен өтпелі   |Д    |Төмен   |
|204-0,00  |49-0,00|0,00 |Өте төмен    |Ғ    |Жеткіліксіз|
|      |    |   |         |    |білім жоқ |


|. Реферат (уақытында тапсырылса) + 10 балл                |
|Семестрдегі жалпы бағалау жүйесі: 75 (діріс)+75 (семинар)+(75 сөж)+ 100  |
|(межелік бақылау)+ 20 (реферат)=345 бал                  |

| Межелік және қортынды бағалау жоғарыда аталған жүйе бойынша жүзеге    |
|асырылады                                 |
|Межелік– 172,5б (100%)                          |
|.Қортынды– 345б (100%)                          |
| Апелляция                                |
|Қортынды бағалауды қайта қарау студенттердің оқытушыларға ауызша, офис  |
|регистратора мен кафедра меңгерушісіне жазбаша арыз беруі арқылы жүзеге  |
|асырылуы мүмкін                              |
|Қортынды бағалауды қайта қарау Шәкәрәматындағы СМУ – дың Кредиттік    |
|технология негізінде оқу процесін ұйымдастыру туралы қаулысына сәйкес   |
|(Семей, 2004 75 бөлім) жүзеге асырылуы мүмкін.              |


Бағалау саясаты

  Курсты оқу барысында алынған барлық балдар жинақталып, бір-біріне
қосылады. Осы курстан алған ақтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырама мен
рейтинг бақылауынан алынған баға мен емтихан бағаларының  қорытындысы
бойынша орташа балл есептеледі.
Бағалау жүйесі

     Қазақстан  тарихын  оқу  мемлекеттік  емтихан  тапсырумен
аяқталады.Семестр бойына студент рейтингілік жүиесімен тиесілі ұпайларын
жинауы тиіс. Ол үшін студент бағдарламада берілген тапсырмаларды толыққанды
орындауы қажет.
Рейтінгілік жүйе:
Күнделікті бақылау
А) Лекция – 30сағат.
Қатысу және лекцияны жазу 1б.
- белсенді қатынасу (сұраққа жауап беру, пікірталаста қатынасу) – 1б.
- сабақты босату және дәрістің болмауы ұпайды 1б. төмендетеді.
Б) Семинар сабақтары:
- Сабақ айту  - 6 б. дейін.
- Реферат    - 8 б. дейін.
- толықтыру, сұрақ қою 4 б. дейін.
- қорытынды бақылау (коллоквиум түрінде) 10 б. дейін.

Қосымша ынталандыру
- семестр бойына жүйелі және белсенді қатынасқаны үшін 10 б. дейін.
- Студенттік ғылыми конференциясына қатынасу 10 б. дейін.
- Кроссвордтар және тестер құрастыру

   4.2 Студенттердің білімін бағалау шкаласы


                      Кесте -2
|Оқу     |Апталар                              |Жиын|
|жұмысы-ның |                                  |ы  |
|атауы    |                                  |  |
|         |1               |2       |3     |
|A        |Өте жақсы           |4,00     |95-100  |
|A-        |Өте жақсы           |3,67     |90.94   |
|B+        |Жақсы             |3,33     |85-89   |
|B        |Жақсы             |3,00     |80-84   |
|B-        |Жақсы             |2,67     |75-79   |
|C+        |Қанағаттандырылған      |2,33     |70-74   |
|C        |Қанағаттандырылған      |2,00     |65-69   |
|C-        |Қанағаттандырылған      |1,67     |60-64   |
|D+        |Өту баллы           |1,33     |55-59   |
|D        |Ең төмен өту баллы      |1,00     |50-54   |
|F        |Ең төмен           |0,00     |0-49   |
|I        |Аяқталмаған          |NA      |     |
|W        |Оқудан шығарылған       |NA      |     |
|AW        |Әкімшілік үкім бойынша оқудан |NA      |     |
|         |шығарылған          |       |     |
|P        |Өтті (қарытынды тестке ған)  |NA      |0     |

  5. Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу
|№  |Тақырып  |Қысқаша мазмұны    |Сағат саны    |Әдебиет          |
|  |      |           |Л |Семи |ОжС|СӨЖ|              |
|  |      |           |  |нар |ӨЖ |  |              |
|1  |Өркениттің |Тас дәуірі, оның   |2 |1  |3 |3 |1.Қазақстан тарихы Көне  |
|  |бастауы  |кезеңдері және    |  |   |  |  |заманнан бүгінге дейін. 4 |
|  |      |мәні.Сол кездегі   |  |   |  |  |томдық 1 т. А-1996. 2   |
|  |      |табиғат жағдайлары.  |  |   |  |  |тарау.           |
|  |      |Қола дәуірі-кезеңдері,|  |   |  |  |2.Қазақстан тарихы     |
|  |      |шаруашылық, мәдениет |  |   |  |  |Очерктер, А-1993. 413 б.  |
|  |      |және қоғамдық     |  |   |  |  |3.Жолдасбайұлы С. Ежелгі  |
|  |      |қатынастары.Қола   |  |   |  |  |және орта ғасырдағы    |
|  |      |ғасырының тайпалары  |  |   |  |  |Қазақстан. А-1995. 3-9 б. |
|  |      |және антропологиялық |  |   |  |  |              |
|  |      |сипаттамасы.     |  |   |  |  |              |
|2  |Қазақстан |Ерте темір      |2 |1  |3 |3 |1.Қазақстан тарихы     |
|  |сақ және  |дәуірі.Сақтардың   |  |   |  |  |Очерктер, А-1993. 30-53 б. |
|  |көне    |тұрмысы, мәдениеті  |  |   |  |  |2.Жолдасбайұлы С. Ежелгі  |
|  |мемлекеттер|және қоғамдық     |  |   |  |  |және орта ғасырдағы    |
|  |дәуірінде |құрылысы.Ғұн және   |  |   |  |  |Қазақстан. А-1995. 26-4 б. |
|  |      |үйсін мемелекеттері, |  |   |  |  |3.Кляшторный С.Г., Султанов|
|  |      |саяси тарихы.Олардың |  |   |  |  |Т.И. Казахстан летопись  |
|  |      |шаруашылығы,     |  |   |  |  |трех тысячелетий. А-1992. |
|  |      |әлеуметтік-экономикалы|  |   |  |  |стр.31-69.         |
|  |      |қ қатынастары.    |  |   |  |  |              |
|  |      |Мәдениеті. Қаңлылардың|  |   |  |  |              |
|  |      |саяси тарихы,     |  |   |  |  |              |
|  |      |мәдениеті және    |  |   |  |  |              |
|  |      |шауашылығы.      |  |   |  |  |              |
|  |      |Антропологиясы.    |  |   |  |  |              |
|  |      |           |  |   |  |  |              |
|3  |Ерте және |Батыс түрік және   |2 |1  |3 |3 |1.Қазақстан тарихы     |
|  |кейінгі  |түргеш қағанаттары.  |  |   |  |  |Очерктер, А-1993. 56-72 б. |
|  |ортағасырла|Қарлұқ, оғыз, қимақ  |  |   |  |  |2.Жолдасбайұлы С. Ежелгі  |
|  |рдағы   |мемлекеттері. Олардың |  |   |  |  |және орта ғасырдағы    |
|  |мемлекеттер|шаруашылығы. Қазақ  |  |   |  |  |Қазақстан. А-1995. 51-89 б.|
|  |      |жеріне арабтар    |  |   |  |  |3.Аманжолов К., Рахметов Қ.|
|  |      |шапқыншылығы.     |  |   |  |  |Түркі халықтарының тарихы. |
|  |      |Отырықшы, көшпелі   |  |   |  |  |А-1996. 3-178 б.      |
|  |      |мәдениет. Қала және  |  |   |  |  |              |
|  |      |дала. Қарахан     |  |   |  |  |              |
|  |      |мемлекеті. Наймандар, |  |   |  |  |              |
|  |      |керейлер және қара  |  |   |  |  |              |
|  |      |қытайлар. Қыпшақ   |  |   |  |  |              |
|  |      |ұлысы. Ортағасырлық  |  |   |  |  |              |
|  |      |антропология. Қала  |  |   |  |  |              |
|  |      |және дала       |  |   |  |  |              |
|  |      |мәдениеті.Ұлы Жібек  |  |   |  |  |              |
|  |      |жолы.         |  |   |  |  |              |
|4  |ХІІІ- ХІҮ |Шыңғысхан империясының|2 |1  |3 |3 |Қазақстан тарихы Очерктер, |
|  |І-     |құрылуы. Маңғол-татар |  |   |  |  |А-1993. 56-72 б.      |
|  |жартысындағ|шапқыншылығы жөніндегі|  |   |  |  |Жолдасбайұлы С. Ежелгі және|
|  |ы Қазақстан|жазба деректер.   |  |   |  |  |орта ғасырдағы Қазақстан. |
|  |      |Шыңғыс хан-моңғол   |  |   |  |  |А-1995. 51-89 б.      |
|  |      |мемлекетінің негізін |  |   |  |  |Аманжолов К., Рахметов Қ. |
|  |      |салушы, оның     |  |   |  |  |Түркі халықтарының тарихы. |
|  |      |саяси-әкімшілік    |  |   |  |  |А-1996. 3-178 б.      |
|  |      |құрылысы. Отырар   |  |   |  |  |              |
|  |      |апаты. Хорезм-шахтың |  |   |  |  |              |
|  |      |талқандалуы. Ұлыстар |  |   |  |  |              |
|  |      |билігіндегі қазақ   |  |   |  |  |              |
|  |      |даласы және олардың  |  |   |  |  |              |
|  |      |территориясы.     |  |   |  |  |              |
|  |      |Ұлыстардың      |  |   |  |  |              |
|  |      |құрылуы. Алтын Орда  |  |   |  |  |              |
|  |      |мемлекеті.      |  |   |  |  |              |
|  |      |Шыңғысхан империясының|  |   |  |  |              |
|  |      |ыдырауы.       |  |   |  |  |              |
|  |      |Шапқыншылықтың    |  |   |  |  |              |
|  |      |зардаптары.      |  |   |  |  |              |
|5  |Қазақ   |«Қазақ» этимологиясы |2 |1  |3 |3 |Қазақстан тарихы Көне   |
|  |хандығының |жөніндегі пікірлер,  |  |   |  |  |заманнан бүгінге дейін. 4 |
|  |құрылуы  |аңыздар және деректер.|  |   |  |  |томдық 2т. А-1996. 201-248 |
|  |және қазақ |Қазақ хандығының   |  |   |  |  |б.             |
|  |халқының  |қалыптасуы жөніндегі |  |   |  |  |Кляшторный С.Г., Султанов |
|  |қалыптасуын|тарихи аңыздар, жазба |  |   |  |  |Т.И. Казахстан летопись  |
|  |ың аяқталуы|деректер.Қазақтың   |  |   |  |  |трех тысячелетий. А-1992. |
|  |      |халық болып      |  |   |  |  |гл. 6.           |
|  |      |қалыптасуы. Қазақ   |  |   |  |  |Жолдасбайұлы С. Ежелгі және|
|  |      |хандығының      |  |   |  |  |орта ғасырдағы Қазақстан. |
|  |      |құрылуы.Алғашқы қазақ |  |   |  |  |А-1995. тарау 6.      |
|  |      |хандығының      |  |   |  |  |              |
|  |      |саяси-экономикалық  |  |   |  |  |              |
|  |      |ахуалы.        |  |   |  |  |              |
|6  |ХҮІ-ХҮІІғғ.|Қазақ хандығының Қасым|2 |1  |3 |3 |Қазақстан тарихы Көне   |
|  |Қазақ   |хан билігінен кейінгі |  |   |  |  |заманнан бүгінге дейін. 4 |
|  |хандығы.  |саяси         |  |   |  |  |томдық 2т. А-1996. тарау 3.|
|  |      |жағдайы.Мауреннахр  |  |   |  |  |Кляшторный С.Г., Султанов |
|  |      |және Моғолстанмен   |  |   |  |  |Т.И. Казахстан летопись  |
|  |      |ара-қатынасы.Хақназар |  |   |  |  |трех тысячелетий. А-1992. |
|  |      |хан          |  |   |  |  |стр. 261-315.       |
|  |      |(1538-1580ж.ж.).Тәуеке|  |   |  |  |              |
|  |      |л, Есім, Тәуке    |  |   |  |  |              |
|  |      |хандардың билігі   |  |   |  |  |              |
|  |      |тұсындағы Қазақ    |  |   |  |  |              |
|  |      |хандығы.       |  |   |  |  |              |
|7  |Қазақ   |Жоңғар шапқыншылығынан|2 |1  |3 |3 |Қазақстан тарихы Көне   |
|  |хандығының |кейінгі қазақ     |  |   |  |  |заманнан бүгінге дейін. 4 |
|  |ыдырауы.  |хандығының      |  |   |  |  |томдық 3т.         |
|  |Жонғарларға|жағдайы.Қазақ     |  |   |  |  |Моисеев В.А. Джунгарское  |
|  |қарсы   |жүздерінің Ресей   |  |   |  |  |ханство и казахи:     |
|  |күресі.  |билігін мойындауы.  |  |   |  |  |XVII – XVIII вв. а-1991.  |
|  |Қазақстанны|Абылай хан тұсындағы |  |   |  |  |3. Тынышпаев М. Ақтабан  |
|  |ң Ресейге |қазақ         |  |   |  |  |шұбырынды. А- 1992. стр.  |
|  |қосылуы.  |хандығы.Ұлт-азаттық  |  |   |  |  |137-148.          |
|  |      |қозғалыстар.     |  |   |  |  |              |
|8  |Қазақстан |Кіші жүз ханы     |2 |1  |3 |3 |Қазақстан тарихы Көне   |
|  |Ресей   |Әбілхайырдың саясаты. |  |   |  |  |заманнан бүгінге дейін. 4 |
|  |құрамында.Ұ|Орта және Ұлы     |  |   |  |  |томдық 3т.         |
|  |лт-азаттық |жүздердің Ресейге   |  |   |  |  |Қосымбаев Ж.К. Кенесары  |
|  |қозғалыстар|қосылуының алғы шарты.|  |   |  |  |хан. А-1995. 1-2 тарау.  |
|  |.     |Ел ішіндегі езгіге  |  |   |  |  |Сулейменов Б., Басин В.  |
|  |      |қарсы халық      |  |   |  |  |Казахстан в составе России |
|  |      |наразылықтары.    |  |   |  |  |в XVIII- XIX вв. А-1993.  |
|  |      |Кенесары қоғалысы.  |  |   |  |  |гл.2-3.          |
|  |      |Қазақстанның Ресейге |  |   |  |  |              |
|  |      |қосылуының аяқталуы. |  |   |  |  |              |
|  |      |1822-1824жж.,     |  |   |  |  |              |
|  |      |1867-1868жж. Және   |  |   |  |  |              |
|  |      |1886-1891жж.әкімшілік-|  |   |  |  |              |
|  |      |сот реформаларының  |  |   |  |  |              |
|  |      |қазақтың       |  |   |  |  |              |
|  |      |қоғамдық-саяси және  |  |   |  |  |              |
|  |      |әлеуметтік-экономикалы|  |   |  |  |              |
|  |      |қ өміріне енгізген  |  |   |  |  |              |
|  |      |өзгерістері.Халық   |  |   |  |  |              |
|  |      |толқулары. Орыс    |  |   |  |  |              |
|  |      |шаруаларының қазақ  |  |   |  |  |              |
|  |      |жеріне қоныс аударуы. |  |   |  |  |              |
|9  |ХІХ-ХХғғ. |Қазақстандағы     |2 |1  |3 |3 |Қазақстан тарихы Көне   |
|  |Қазақстан |ой-пікірлердің    |  |   |  |  |заманнан бүгінге дейін. 4 |
|  |мәдениетіні|дамуы.Сәулет-құрылысты|  |   |  |  |томдық 3т.         |
|  |ң дамуы.  |ң ерекшеліктері.   |  |   |  |  |Қазақстан тарихы Очерктер, |
|  |      |Ағартушылық      |  |   |  |  |А-1993. 224-283б.     |
|  |      |кезеңі.Жазба     |  |   |  |  |              |
|  |      |әдебиеттің дамуы.Зиялы|  |   |  |  |              |
|  |      |қауымның қалыптасуы. |  |   |  |  |              |
|10 |ХХғ.басында|Бірінші дүниежүзілік |2 |1  |3 |3 |Қазақстан тарихы Очерктер, |
|  |ғы     |соғыстың Қазақстан  |  |   |  |  |А-1993. 195-224б.     |
|  |Қазақстан. |экономикасына     |  |   |  |  |Қозыбаев М. Жауды жаптым ту|
|  |1916-жылғы |әсері.1916 жылғы   |  |   |  |  |байлап . А-1995.      |
|  |ұлт-азаттық|көтерілістің     |  |   |  |  |Сулейменов Б.С., Басин В. |
|  |қозғалыс. |алғышарттары мен   |  |   |  |  |Востание 1916 г. в     |
|  |      |сипаты.1916 жылғы 25 |  |   |  |  |Казахстане. А-1997. гл.  |
|  |      |маусымдағы патша   |  |   |  |  |1-3.            |
|  |      |жарлығына қарсы    |  |   |  |  |              |
|  |      |халықтың қарулы    |  |   |  |  |              |
|  |      |көтерілісіне ұлттық  |  |   |  |  |              |
|  |      |интелегенцияның    |  |   |  |  |              |
|  |      |қатынасы.Көтеріліс  |  |   |  |  |              |
|  |      |ошақтары.Көтерілісшіле|  |   |  |  |              |
|  |      |р басшылары      |  |   |  |  |              |
|  |      |Б.Әшкейұлы, А.Иманұлы |  |   |  |  |              |
|  |      |және т.б.       |  |   |  |  |              |
|11 |Азаматтық |Ресейдегі Октябрь   |2 |1  |3 |3 |Қазақстан тарихы Очерктер, |
|  |қарсылық  |революциясы.Қазақстанд|  |   |  |  |А-1993. 283-298б.     |
|  |жылдарындағ|а Кеңес үкіметінің  |  |   |  |  |Кузембайулы А., Аманжолулы |
|  |ы     |орнауы.Азаматтық   |  |   |  |  |А. История Республики   |
|  |Қазақстан. |қарсылықтың басталу  |  |   |  |  |Казахстан. Астана – 2000. |
|  |      |себептері.Ақ     |  |   |  |  |стр.288-302.        |
|  |      |гвардишылар мен Қызыл |  |   |  |  |Нүрпейісова К. Алаш һәм  |
|  |      |Әскер арасындағы   |  |   |  |  |Алаш Орда. А-1995. 2-3   |
|  |      |әскери қимылдың бүкіл |  |   |  |  |тарау.           |
|  |      |Қазақстан жерін    |  |   |  |  |              |
|  |      |қамтуы.Алашорда    |  |   |  |  |              |
|  |      |үкіметінің жойылуы.  |  |   |  |  |              |
|12 |ХХғ    |Қазақ АССР-і және   |2 |1  |3 |3 |Қазақстан тарихы Очерктер, |
|  |20-30жж.Қаз|Түркістан       |  |   |  |  |А-1993. 298-325б.     |
|  |ақстан.  |Республикасы.Қазақ  |  |   |  |  |Кузембайулы А., Аманжолулы |
|  |      |зилылылардың қоғамдық |  |   |  |  |А. История Республики   |
|  |      |қызметтері.Жаңа билік |  |   |  |  |Казахстан. Астана – 2000. |
|  |      |және қазақ      |  |   |  |  |стр.302-319.        |
|  |      |зилылары.Ф.И.Голощекин|  |   |  |  |Қозыбаев М. Ақтаңдақтар  |
|  |      |нің Қазақстандағы   |  |   |  |  |ақиқаты. А-1992. 50-95б., |
|  |      |партия ұйымының    |  |   |  |  |205-234 б.         |
|  |      |басшылығына      |  |   |  |  |              |
|  |      |тағайындалуы     |  |   |  |  |              |
|  |      |(1924-1933      |  |   |  |  |              |
|  |      |ж.ж.).Тоталитарлық  |  |   |  |  |              |
|  |      |жүиенің        |  |   |  |  |              |
|  |      |нығаюы.1937-1938 ж.ж. |  |   |  |  |              |
|  |      |жаппай репресиялау  |  |   |  |  |              |
|  |      |шаралары.       |  |   |  |  |              |
|13 |Ұлы Отан  |ҰОС-ның басталуы.   |2 |1  |3 |3 |Қазақстан тарихы Очерктер, |
|  |Соғысы   |Қазақстан экономикасын|  |   |  |  |А-1993. 337-356б.     |
|  |жылдарындағ|соғысқа бейімдеп қайта|  |   |  |  |Верт Н. История Советского |
|  |ы Қазақстан|құру.Әскери      |  |   |  |  |государства. 1900-1991.  |
|  |және    |бөлімдердің жасақталуы|  |   |  |  |М-1992. стр.359-3877    |
|  |соғыстан  |және         |  |   |  |  |Қозыбаев М. К. Ақтаңдақтар |
|  |кейінгі  |қазақстандықтардың  |  |   |  |  |ақиқаты. А-1992. 247-263 б.|
|  |Қазақстан |соғыс майданына    |  |   |  |  |              |
|  |(1946-1964ж|қатысуы, ерліктері.  |  |   |  |  |              |
|  |ж.)    |Соғыс жылдарындағы  |  |   |  |  |              |
|  |      |ғылым мен мәдениет.  |  |   |  |  |              |
|  |      |Бейбіт тұрмысқа    |  |   |  |  |              |
|  |      |өту.Ауыл       |  |   |  |  |              |
|  |      |шаруашылығындағы   |  |   |  |  |              |
|  |      |өзгерістер. Сталиннің |  |   |  |  |              |
|  |      |өлімі.Н.С.Хрущевтің  |  |   |  |  |              |
|  |      |билікке келуі. Тың  |  |   |  |  |              |
|  |      |жерлерді игеру: ауыл |  |   |  |  |              |
|  |      |шаруашылығындағы және |  |   |  |  |              |
|  |      |экономикадағы     |  |   |  |  |              |
|  |      |жетістіктер мен    |  |   |  |  |              |
|  |      |қиындықтар      |  |   |  |  |              |
|  |      |           |  |   |  |  |              |
|14 |Қазақстан |Экономикадағы тоқырау.|2 |1  |1 |1 |Қазақстан тарихы Очерктер, |
|  |«Кемелденге|ҒТП Халықтың     |  |   |  |  |А-1993.          |
|  |н     |әлеуметтік жағ-дайы. |  |   |  |  |Верт Н. История Советского |
|  |социализм» |Әкімшіл-әміршіл    |  |   |  |  |государства        |
|  |дәуірінде. |жүйедегі Қазақстан.  |  |   |  |  |1900-1991.М-1992.     |
|  |      |Брежнев билігі.    |  |   |  |  |стр.387-429.        |
|  |      |Қазақстан Ресей ірі  |  |   |  |  |Кузембайулы А., Абилулы Е. |
|  |      |өндіріс орталығы.   |  |   |  |  |История Республики     |
|  |      |Тұрғын үй. Экологиялық|  |   |  |  |Казахстан. Астана – 2000. |
|  |      |дағдарыс: Арал теңізі,|  |   |  |  |стр.342-350.        |
|  |      |Семей полигоны.    |  |   |  |  |              |
|15 |Қазақстан |Желтоқсан оқиғасының |2 |1  |2 |2 |Қазақстан тарихы Очерктер, |
|  |Республикас|тарихилылығы.     |  |   |  |  |А-1993. 407-413б.     |
|  |ы –    |Әкімшілік саладағы  |  |   |  |  |Конституция Республики   |
|  |егеменді, |дағдарыс.Одақтың   |  |   |  |  |Казахстан. А-1995.     |
|  |тәуелсіз  |құлауы.І-Президент  |  |   |  |  |Назарбаев Н.А. Қазақстан  |
|  |мемлекет. |сайлауы.Ішкі және   |  |   |  |  |2030. Ел президентінің   |
|  |      |сыртқы саясат.Нарықтық|  |   |  |  |Қазақстан халқына жолдауы |
|  |      |экономика. 10-жылдық |  |   |  |  |//Егемен Қазақстан 1997. 11|
|  |      |даму ерекшелік-тері. |  |   |  |  |қазан.           |
|  |      |Экономика тұтқасы   |  |   |  |  |              |
|  |      |–мұнай.        |  |   |  |  |              |
|  |      |Қазақстанның саяси  |  |   |  |  |              |
|  |      |аренадағы бүгінгі   |  |   |  |  |              |
|  |      |орны.         |  |   |  |  |              |


6. СОӨЖ және СӨЖ мазмұны

Оқытушының жетекшілігімен СӨЖ


|№  |Тапсырма                      |Оқыту факторы|Сағат  |
|  |                          |       |саны   |
|1. |Қазақстан ежелгі дәуірде              |тест     |2    |
|2. |Тайпалық одақтар және Қазақстан территориясындағы |тест     |2    |
|  |ежелгі мемлекеттер.                |       |     |
|3. |Ерте және дамыған орта ғасыр мемлекеттері.     |коллоквиум  |2    |
|4. |Түрік мемлекеттері                 |тест     |2    |
|5. |Ұлы Жібек Жолы және VI- XIII ғғ. қала мәдениеті.  |сөз жұмбақ  |2    |
|6. |Ежелгі түрік руна жазуы және оның ескерткіштері.  |коллоквиум  |2    |
|7. |Қазақстан моңғол кезеңінде.            |тест     |2    |
|8. |Мұхамед Хайдар Дулати «Тарихи Рашиди» еңбегінің  |конспектілеу |2    |
|  |тарихтағы орны.                  |       |     |
|9. |Ортағасырлық наймандар мен керейлердің этносаяси  |тест     |2    |
|  |тарихы.                      |       |     |
|10. |Қидандар (қара қытайлардың) этносаяси тарихы    |сұрақ-жауап |2    |
|11. |Қазақстан Алтын Орда кезеңінде           |бақылау   |2    |
|  |                          |жұмысы    |     |
|12. |Темір мемлекеті және оның шапқыншылығы.      |сұрақ-жауап |2    |
|13. |Қазақ халқы мен қазақ хандығының құрылуы.     |реферат   |2    |
|14. |ХV- XVIII ғғ. Қазақ хандығы.            |коллоквиум  |2    |
|15. |ХV- XVIII ғғ. қазақ халқының материалды және рухани|тест     |2    |
|  |мәдениеті.                     |       |     |
|16. |Абылай хан-аса көрнекті қоғам қайраткері және   |жеке тұлға  |1    |
|  |қолбасшы.                     |ретінде   |     |
|  |                          |суреттеу   |     |
|17. |Қазақ революциясы және Қазақстанда Кеңес өкімет.  |тест     |2    |
|18. |Қазақстанда индустрияландыруды іске асыру.     |реферат   |2    |
|19. |қазақстандағы күштеп коллективтендіру және оның  |реферат   |2    |
|  |зардаптары.                    |       |     |
|20. |«Алаш Орда»үкіметі және оның Кеңес өкіметіне    |бақылау   |2    |
|  |қатынасы.                     |жұмысы    |     |
|21. |Е.Б. Бекмахановтың «Қазақстан XIХ ғ. 20-40 жж»  |конспектілеу |2    |
|  |монографиясын конспектілеу.            |       |     |
|22. |Қазақстан М.С. Горбачев реформасы кезеңінде    |коллоквиум  |2    |
|  |(1985-1991 жж.).                  |       |     |
|23. |«Қазіргі кездегі Қазақстандағы саяси партиялар»  |бақылау   |2    |
|  |бақылау жұмысы.                  |жұмысы    |     |СӨЖ

|№  |Тапсырма                      |Оқыту факторы|Сағат  |
|1. |Сақтардың тұрмысы, мәдениеті және қоғамдық     |Реферат   |3    |
|  |құрылысы.                     |       |    |
|2. |Ғұн және үйсін мемелекеттері, саяси тарихы.    |Баяндама   |3    |
|3. |Батыс түрік және түргеш қағанаттары.        |Салыстырмалы |3    |
|  |                          |талдау    |    |
|4. |Қарлұқ, оғыз, қимақ мемлекеттері.         |Реферат   |3    |
|5. |Кіші жүз ханы Әбілхайырдың саясаты. Ел ішіндегі  |Баяндама   |3    |
|  |езгіге қарсы халық наразылықтары.         |       |    |
|6. |Орта және Ұлы жүздердің Ресейге қосылуының алғы  |Реферат   |3    |
|  |шарты.                       |       |    |
|7. |Кенесары қоғалысы.                 |Салыстырмалы |3    |
|  |                          |талдау    |    |
|8. |Қазақ АССР-і және Түркістан Республикасы.     |Реферат   |3    |
|9. |Қазақ зилылылардың қоғамдық қызметтері.      |Баяндама   |3    |
|10. |Жаңа билік және қазақ зилылары.          |Реферат   |3    |
|11. |Экономикадағы тоқырау.               |Реферат   |3    |
|12. |ҒТП Халықтың әлеуметтік жағдайы.          |Баяндама   |3    |
|13. |Брежнев билігі.                  |Салыстырмалы |3    |
|  |                          |талдау    |    |
|14. |Әкімшіл-әміршіл жүйедегі Қазақстан.        |Реферат   |3    |
|15. |Қазақстан Ресей ірі өндіріс орталығы.       |Баяндама   |3    |

  6. «Қазақстан тарихы» пәні бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік сызбасы
                   7.
АПТА123456789101112131415ЖИЫНЫБақылау
ТүріК
П
РК
П
РК
П
РК
П
РК
П
РК
П
Р
К
П
РК
П
РК
П
РК
П
РК
П
РК
П
РБаллы004545454545450454545454545540                      

ТҮСІНІКТЕМЕ:
К - конспект, дәріс
П – практикалық сабақ
Р – реферат
Пәндер