Файл қосу


Майлағыш заттар|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ                          | |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                       | |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ         | |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжаты       |ПОӘК                 |
|Оқытушылар үшін «Былғары және үлбір |                   |
|өндірісі дамуының заманауи     |                   |
|бағыттары» пәннің жұмыс бағдарламасы|№1 басылым              |
|                  |«___»__________2013ж.        |
|ПОӘК                |                   |     «Былғары және үлбір өндірісі дамуының заманауи бағыттары»
            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 5В072600– «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы »
              мамандығына арналған
           ОҚЫТУШЫЛАР ҮШІН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей


                   2013                 Алғы сөз


  1 ӘЗІРЛЕНДІ
  Құрастырған  Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік
университетінің «Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы» кафедрасының
оқытушысы Бауыржанова Айгүл Заманбекқызы ___________


  2 қыркүйек 2013 ж.


  2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1.  «Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы» кафедрасының
мәжілісінде


  №1 хаттама 11 қыркүйек 2013ж.


  Кафедра меңгерушісі ____________  Б.К. Асенова


  2.2.  Инженерлік-технологиялық  факультеттің  оқу-әдістемелік  бюро
мәжілісінде


  №1 хаттама 12 қыркүйек 2013ж.


  Төрайымы ______________ С.С.Төлеубекова


  3 БЕКІТІЛДІ.
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және
басып шығаруға ұсынылды


  №1 хаттама 18 қыркүйек 2013ж.


  ОӘК төрайымы ____________ Г.Искакова


  Алғашқы рет енгізілді
  |  |Мазмұны                              |  |
|  |1 Жалпы талаптар                         |  |
|  |2 Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу    |  |
|  |3 Пәнді оқыту бойынша әдістемелік ұсыныстар            |  |
|  |4 Курс форматы                          |  |
|  |5 Курс саясаты                          |  |
|  |6 Баға қою саясаты                        |  |
|  |7 Әдебиеттер                           |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
  1 ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР


  1.1 Оқытушы және пән жайлы жалпы мәліметтер
  Бауыржанова Айгуль Заманбековна, магистр, аға оқытушы
  "Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы" кафедрасы
  Байланысу ақпараты - тел.:35-48-56, оқу ғимараты №9, №216 кабинет
  Сабақты өткізу орны - №205 аудитория
  Пән бойынша несие саны - 3


   1.2 Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы:
   Илеу процесінің маңызы және оның былғары мен үлбірдің қасиеттеріне
әсерін оқытады. Илегіш заттар табиғатынан илеу әсерінің  тәуелділігі,
жартылай фабрикаттарды дайындау және илеу  шарттары.  Әртүрлі  илегіш
заттардың коллагенмен өзара әсері.

   1.3 Пәнді оқытудың мақсаты:
   Былғары мен үлбірді өңдеуде майлағыш және илегіш заттарды қолдануды
меңгеру. Майлағыш және илегіш заттар классификациясы.

   1.4 Пәнді оқытудың негізгі міндеттері:

   1.5 Оқудың нәтижесі
   Пәнді оқудың нәтижесінде студент міндетті:
   - Илеу түрлері мен илеу процесіне әсер ететін факторлар, жаңа илегіш
заттар және оларды қолдану туралы білуі керек. Илегіш заттармен   жұмыс
істеуде техника қауіпсіздігін білуі керек.
   - Былғары және үлбір өндірісінде илегіш және майлағыш заттарды
таңдауда біліктілікке ие болуы керек.
   - Ағзаға қауіпті химиялық заттармен жұмыс істей алуы керек.
    - Майлағыш  және  илегіш  заттардың  физикалық  және  химиялық
қасиеттерін анықтай алуы керек.

1.6 Курс пререквизиттері:
1.6.1 Химия
1.6.2 Былғары және үлбір технологиясы мамандығына кіріспе
1.6.3 Химиялық материалдардың былғары-технологиялық қасиеті.

1.7 Курс постреквизиттері:
1.7.1 Былғары және үлбір өндірісінің химиясы және технологиясы
1.7.2 Химиялық материалдарды колорирлеу
1.7.3 Былғары және үлбір өндірісінің заманауи технологиясы
1.7.4 Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының дизайны және жобалау
1.7.5 Химиялық материалдардың былғары-технологиялық қасиеті

   2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
                                   Кесте 1
|№  |Тақырыптар атауы        |Сағ|Әдебиеттер           | |
|  |                |атт|                | |
|  |                |ар |                | |
|  |                  |Д  |З  |П  |ОСӨЖ   |СӨЖ  |
|1  |2                  |3  |4  |5  |6    |7   |
|1  |Физикалық-химиялық процестер    |1  |  |  |     |    |
|2  |Жібіту               |1  |  |  |     |    |
|3  |Жүннен арылту            |1  |  |  |     |    |
|4  |Босаңсыту              |1  |  |  |     |    |
|5  |Пикельдеу              |1  |  |  |     |    |
|6  |Майсыздандыру            |1  |  |  |     |    |
|7  |Майлау               |1  |  |  |     |    |
|8  |Минералды заттармен илеу      |1  |  |  |     |    |
|9  |Хроммен илеу            |1  |  |  |     |    |
|10 |Бейтараптау             |1  |  |  |     |    |
|11 |Алюминиймен илеу          |1  |  |  |     |    |
|12 |Циркониймен илеу          |1  |  |  |     |    |
|13 |Титанмен илеу            |1  |  |  |     |    |
|14 |Темірмен илеу           |1  |  |  |     |    |
|15 |Кремниймен илеу           |1  |  |  |     |    |
|16 |Тері және мех шикізатын, былғары мен|  |1  |  |     |    |
|  |мехті химиялық талдау        |  |  |  |     |    |
|17 |Үлгілерді сынауға дайындау     |  |1  |  |     |    |
|18 |Қалыңдықты анықтау         |  |1  |  |     |    |
|19 |Тығыздықты және кеуектікті анықтау |  |1  |  |     |    |
|20 |Ауа өткізгіштігін анықтау      |  |1  |  |     |    |
|21 |Су тартқыштықты және су       |  |1  |  |     |    |
|  |өткізгіштікті анықтау        |  |  |  |     |    |
|22 |Ылғал сыйымдылығын және       |  |1  |  |     |    |
|  |суланғыштықты анықтау        |  |  |  |     |    |
|23 |Бу өткізгіштікті анықтау      |  |1  |  |     |    |
|24 |Бу сыйымдылығын анықтау       |  |1  |  |     |    |
|25 |Гигроскопиялықты және ылғал     |  |1  |  |     |    |
|  |берушілікті анықтау         |  |  |  |     |    |
|26 |Пісіру температурасын анықтау    |  |1  |  |     |    |
|27 |Гигротермиялық тұрақтылықты анықтау |  |1  |  |     |    |
|28 |Былғарыны және былғары тканін    |  |1  |  |     |    |
|  |механикалық сынау әдістері     |  |  |  |     |    |
|29 |Созуға сынау            |  |1  |  |     |    |
|30 |Үйкелеуге сынау           |  |1  |  |     |    |
|31 |Физикалық-химиялық процестер    |  |  |1  |     |    |
|32 |Жібітуді тексері          |  |  |1  |     |    |
|33 |Күлдеуді қадағалау         |  |  |1  |     |    |
|34 |Босаңсытқыштар           |  |  |1  |     |    |
|35 |Ашытқымен өңдеу           |  |  |1  |     |    |
|36 |Майсыздандыру әдістері       |  |  |1  |     |    |
|37 |Майлағыш заттар           |  |  |1  |     |    |
|38 |Минералды заттармен илеу      |  |  |1  |     |    |
|39 |Хроммен илеу            |  |  |1  |     |    |
|40 |Бейтараптау             |  |  |1  |     |    |
|41 |Алюминиймен илеу          |  |  |1  |     |    |
|42 |Циркониймен илеу          |  |  |1  |     |    |
|43 |Титанмен илеу            |  |  |1  |     |    |
|44 |Темірмен илеу           |  |  |1  |     |    |
|45 |Кремниймен илеу           |  |  |1  |     |    |
|46 |Былғары мен терінің сипаттамасы және|  |  |  |1    |    |
|  |жіктелуі              |  |  |  |     |    |
|47 |Аяқ киімнің төменгі бөлігіне    |  |  |  |1    |    |
|  |арналған былғары          |  |  |  |     |    |
|  |Аяқ киімнің үстіңгі бөлігіне    |  |  |  |     |    |
|  |арналған былғары          |  |  |  |     |    |
|  |Аяқ киімдік лакталған былғары    |  |  |  |     |    |
|48 |Ер-тұрмандық былғарылар Техникалық |  |  |  |1    |    |
|  |былғарылар             |  |  |  |     |    |
|  |Киімдік-галантереялық былғарылар  |  |  |  |     |    |
|  |Қазақтың теріден жасалған ұлттық  |  |  |  |     |    |
|  |киімдері мен үй тұрмысына арналған |  |  |  |     |    |
|  |кейбір мүліктері          |  |  |  |     |    |
|49 |Кептіру               |  |  |  |1    |    |
|  |Конвективті кептіру Контактілі   |  |  |  |     |    |
|  |кептіру               |  |  |  |     |    |
|  |Радиациялы кептіру Ылғалдандыру   |  |  |  |     |    |
|50 |Былғарының бетін әрлеу       |  |  |  |1    |    |
|  |Беткі бояудың құрамы        |  |  |  |     |    |
|  |Полиакрилаттар           |  |  |  |     |    |
|  |Полиуретандар            |  |  |  |     |    |
|  |Пигменттер             |  |  |  |     |    |
|51 |Түрленген былғарының бетін әрлеу  |  |  |  |1    |    |
|  |Былғарыны әрлеудің механикалық   |  |  |  |     |    |
|  |операциялары            |  |  |  |     |    |
|  |Сүргілеу              |  |  |  |     |    |
|52 |Былғарыны тегістеу және қыртысын  |  |  |  |1    |    |
|  |жазу                |  |  |  |     |    |
|53 |Былғарыны керу           |  |  |  |     |1   |
|54 |Былғарының бетін түрпілеу және   |  |  |  |     |1   |
|  |шаңнан арылту            |  |  |  |     |    |
|55 |Престеу, үтіктеу және бедер салу  |  |  |  |     |1   |
|56 |Дайындық процестері         |  |  |  |     |1   |
|57 |Илеу процесі            |  |  |  |     |1   |
|58 |Минералды илегіш заттар       |  |  |  |     |1   |
|59 |Органикалық илегіш заттар      |  |  |  |     |1   |
  3 ПӘНДІ ОҚЫТУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР
   4 КУРС ФОРМАТЫ

   «Илегіш және майлағыш заттардың жалпы химиялық технологиясы» пәнін оқу
бір-бірімен тығыз байланысты төрт сабақтан тұрады: дәрістер, зертханалық
сабақтар, студенттің оқытушымен аудиториядағы өздік жұмысы (СОӨЖ) мен
студенттердің өздік жұмысы (СӨЖ). Пәннің маңызды және қиын меңгеретін
бөлімдерінің маңызды формасы дәріс болып табылады; содан кейін нақты
тәжірибелер және олардың нәтижелерінен алынатын нақты шешімдер зертханалық
практикум болып табылады. Әдебиетпен қамту, оқу-әдістемелік және қиындығы
жағынан ең қол жетімді материал СӨЖ және СОӨЖ  түрінде  орындалады.
Зертханалық практикум ерекше мағынаға ие (барлық оқу уақытының ~ 50 %).
Зертханалық жұмыстарды орындау көзбен  бақылап және теориялық материалды
бекітуге, оқу және ғылыми-зерттеу тәжірибесін дамытуға және жүзеге асыруға,
логикалық ойлауға және негізделген шешімдер жасауға мүмкіндік береді. СӨЖ
және СОӨЖ күнделікті және міндетті болып табылады, оқытушының тыңғылықты
бақылауында және нақты тапсырмалар бойынша орындалады.


   5 КУРС САЯСАТЫ

   Сабаққа қатысу: Дәріс және тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде
қатысу. Егер студент белгілі бір себептермен сабаққа қатыса алмаса, барлық
өткен материалдар бойынша жауап беру тиіс.
   Тәртіп: Сабақ үстінде үнемі тәртіп бұзған студент  аудиториядан
шығарылып жіберіледі және барлық курс бойынша «қанағаттанғысыз» бағасы
қойылады.
   Бақылау жұмыстары: Межелік бақылау қорытындысы студенттің сабаққа
қатысуын, өздік жұмысты уақытында орындауын, сабақта ауызша және жазбаша
түрде жауап беруін ескере отырып қойылады.
   Көшіріп алу: Кез-келген көшіріп алу үшін қатаң жазалап аудиторядан
шығарумен қоса, жалпы курс үшін «F» бағасын қоюмен қамтылады.
   Ұялық телефон: Сабақ кезінде ұялық телефондар өшірілуі керек.
   Емтихан: Қорытынды емтихан оған босатылған барлық студенттер үшін
билеттік жүйе негізінде жүргізіледі. Билеттің әрбір нұсқасы үш сұрақтан
тұрады. Емтиханның қорытынды бағасы қорытынды аттестациямен емтиханның
орташа проценті арқылы есептеледі.


   6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

   Апта бойынша және бақылау түрі бойынша баллдардың бөлінуі кестеде
көрсетілген.

   «Илегіш және майлағыш заттардың жалпы химиялық технологиясы»  пәні
бойынша баллдардың бөлінуі
                                   Кесте 2
|Апта       |Бақылау түрі   |Барлық балл    |Ескерту      |
|1         |2         |3         |4         |
|         |1-7 апта     |30        |         |
|         |аралығындағы   |         |         |
|         |барлық      |         |         |
|         |аудиториялық сабақ|         |         |
|         |түрлеріне қатысу |         |         |
|2         |         |         |         |
|         |         |         |         |
|         |         |         |         |
|         |         |         |         |
|7         | 1 аралық бақылау |         |         |
|1-7 аптадағы оқу нәтижесі бойынша балл жиыны   |300     |     |
|         |8-15 апта     |30        |         |
|         |аралығындағы   |         |         |
|         |барлық      |         |         |
|         |аудиториялық сабақ|         |         |
|         |түрлеріне қатысу |         |         |
|10        |         |         |         |
|         |         |         |         |
|         |         |         |         |
|         |         |         |         |
|         |         |         |         |
|15        |2 аралық бақылау |         |         |
|8-15 аптадағы оқу нәтижесі бойынша балл жиыны   |300     |     |
|Емтиханнан алған балл жиыны            |400     |     |
|Академиялық аралықта алған балл жиыны       |1000     |     |7 ӘДЕБИЕТТЕР

7.1 Негізгі әдебиеттер
7.1.1. Әсенова Б.Қ. Былғары және мех  технологиясы:  оқу  құралы  /
А.Н.Нұрымхан, А.Н.Нұрғазезова.- Семей, 2008.- 123б.
7.1.2. Мәдиев Ө.Қ. Былғары және тері технологиясы: оқулық / Айтөленова Қ.Т.
2010.
7.1.3. Н. В. Булгаков. Меховое производство. - Екатеринбург: Каменный пояс,
2007. - 280 с.
7.1.4. Линь В.В. Обработка кожи и меха. - Москва: Аделант, 2006. - 388 с.
7.2 Қосымша әдебиеттер
7.2.1 Туменова Г.Т. Методическое указание к выполнению лабораторных работ
по дисциплине "Технология кожи и меха". - Семипалатинск, 2005.-50 с.
7.2.2 Павлов С.А. Химия и  физика  высокомолекулярных  соединений  в
производстве искусственной кожи, кожи и меха: учебник для студентов вузов
легкой промышленности / Шестакова И.С, Касьянова А.А.  - М., "Легкая
индустрия", 2009. - 528 с.
7.2.3 Ғайдар Л.П. Технология кожи: учебник для студентов вузов легкой
промышленности. - М., "Легкая иидустрия", 2010. - 168 с.
.2.4 Страхов И.П. Химия технология кожи и меха: учебник для вузов. - М.,
Легпромбытиздат, 2003. - 496 с.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть