Файл қосу


Ежелгі дін мусульманства|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ           |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ОӘК            |            |
|             |             |ПОӘК 042-18-18.1.10/ 02-|
|             |             |2013          |
|«Дінтану» пәні бойынша  |             |            |
|студенттер үшін     |№1 басылым        |            |
|оқу-әдістемелік кешен  |05.09.2013        |            |


                 «Дінтану»
             ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
                 (СИЛЛАБУС)
                          Студенттер үшін                 СЕМЕЙ 2014
                 Алғы сөз


1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
  5В010600 – Музыкалық білім беру, 5В010100 – Мектепке дейінгі тәрбиелеу
  және оқыту, 5В010200 Бастауышты оқыту педагогикасы мен әдістемесі,
  5В010300 Педагогика және психология, 5В012000 – Кәсіптік білім беру,
  5В010700 – Бейнелеу өнері және сызу мамандықтары  үшін  Қазақстан
  Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасы
  негізінде жасалған.
  Құрастырушы: т.ғ.к., доцент Мухамеджанова Р.Ж.

                                 «___03___»
 ______09____ 2013 ж.
2. ҚАРАЛДЫ

   1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік  университетінің
    «Қазақстан тарихы» кафедрасының отырысында

 Хаттама №_1_____ «_03_»___09_____ 2013 жыл

Кафедра меңгерушісі  ____________ Н.А. Мухаметжанова


2.2 ГЗФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды
Хаттама №___1___  «_05_»___09_____ 2013 жыл

ОӘБ төрағасы_________ Ш.Кеңесбаева

3. БЕКІТІЛДІ

3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және
баспаға ұсынылды

Хаттама №___1___ «_18_»_____09___ 2013 жыл

ОӘК төрағасы_________ Г.Искакова

4 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ (немесе №4  «13» __09__ 2013 ж. баспа ОРНЫНА)
                  Мазмұны

1. Жалпы ереже
  ..........................................................................
  .....4
2. Сабақ түрлерінің сағаттары көрсетілген пән мазмұны ...........53. Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсыныстар.............................10


4. Курс
  форматы...................................................................
  ...........10
5. Курс
  саясаты...................................................................
  .............11
6. Бағалау
  саясаты...................................................................
  ........11


7.
  Әдебиеттер................................................................
  ...................12


1. 1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ

  Оқытушының аты-жөні –.ғ.к., доцент Мухамеджанова Р.Ж.

Байланыстық ақпарат: Телефон – 35-60-29 /деканат/; №1 ғимаратта № 1012
Сабақтың өтетін орны № 3 оқу ғимарат  № 228 дәрісхана
Кредит саны – 21.2 Пәннің қысқаша сипаттамасы:
  Дінтану курстың қысқаша мазмуны өмірдің талабына сәйкес болып табылады.
Дін адамзат мәдениетінің бір бөлігі болғандықтан, әрбір жоғары білімді
адамдар дінің мазмунын білулері кажет. «Жауынгер» атеизмнің тоқтауымен,
шетелден көптеген экзотралик және эзотриалық дінден көбейюде. Олардың
идеологиялық және дүниетанымдық көзқарастары бізге жат. Мұндай жағдайлар
«Дінтану» пәнін игеруді керек етеді.
  Дінтану пәнін игеру барысындағы алға қойылған мақсатты жүзеге асыруда
төменгі міндеттер туындайды:
   - діннің теориялық мазмұнын менгеру;
   - діннің тарихи түрлерін білу;
   - дәстүрлі діндерден саяси және экстремистік діндерді айыра білу;
   - мемлекет пен шіркеу арақатынасының заңдылықтарын білу;
   - ар-ождан бостандығын білү.
   - Дін мен философияның дүниетанымдық жолдарын ажрата білу.

1.3 Пәнді оқытудың мақсаты: «Дінтану» курсын оқытуда студенттерге  қазақ
халқының рухани мәдениетінің құндылықты-мәндік мазмұны мен тарихилығын, бай
мұралардың мағынасын, өркениеттік теория тұрғысынан  халықтардың  діни
дамуындағы заңдылықтар мен бағыттарды, діни жетілу мен трансформацияның
маңызын ашып көрсету.

1.4 Пәнді оқыту міндеттері:
   - діннің теориялық мазмұнын менгеру;
   - діннің тарихи түрлерін білу;
   - дәстүрлі діндерден саяси және экстремистік діндерді айыра білу;
   - мемлекет пен шіркеу арақатынасының заңдылықтарын білу;
   - ар-ождан бостандығын білү.
   - Дін мен философияның дүниетанымдық жолдарын ажрата білу.

1.5 Курс аяқталған соң студент:
- Әлемдік діни тенденциялар негізінде адамзаттың тарихи рухани мәдениетінің
 дамуының кезеңдері туралы ғылыми негізінің болуы.
- өркениет, мәдениеттің әр түрлілігі туралы білімді игеру;
-бяандама жасауға және ауызша материалды дұрыс  жеткізуге  дағдылану,
семинарларға дайындық барысында қолда бар ғылыми әдебиеттерге дербес сыни
тұрғыдан қарай талдау жасауы тиіс.
- Әлемдік діндерді зерттеуге біртұтас концептуальді келуді білу.

1.6  Пәннің  пререквизиттері:  студенттер  казіргі  діни  философияның
жетістіктерін біліп, ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу керек.

1.7 Пәннің постреквизиттері: пәнді оқыту негізінде оқытуға берілген басқа
пәндер тізімі: «Философия», «Діни философия», Дін философиясы», «Онтология
және таным теориясы».|Кур|Сем     |Кре          |Дә |Сем|СО  |СӨЖ|Бар-      |
|с |естр    |дит          |ріс|и |ӨЖ  |  |лығы      |
|  |      |            |  |нар|   |  |        |
|1 |2      |3           |4 |5 |6  |7 |8        |
|1. |1 тақырып. |Ежелгі діндер     |1 |1 |2  |2 |Бартольд В.В.  |
|  |Кіріспе.  |Діндердің шығуы    |  |  |   |  |Ислам и культура|
|  |Ежелгі дін |            |  |  |   |  |мусульманства. –|
|  |тарихы   |            |  |  |   |  |М., 1992.    |
|2. |2 тақырып. |Ұлттық діндердің    |1 |1 |2  |2 |Шәкәрім     |
|  |Ұлттық   |ерекшелігі       |  |  |   |  |Құдайберді ұлы. |
|  |діндер   |Діндердің бөлінуі   |  |  |   |  |Үш анық. –   |
|  |      |            |  |  |   |  |Алматы, 1991.  |
|3. |3 тақырып. |Діни миссионерлік   |1 |1 |2  |2 |Халиф Алтай   |
|  |Діни    |бағыттағы ежелгі жазба |  |  |   |  |Ғақылұлы.    |
|  |миссионерлік|ескерткіштері.     |  |  |   |  |Ғибадатұл –   |
|  |бағыттағы  |Олардың негізгі мазмұны|  |  |   |  |Ислам. – Алматы,|
|  |ежелгі жазба|            |  |  |   |  |1994.      |
|  |ескерткіштер|            |  |  |   |  |        |
|  |і.     |            |  |  |   |  |        |
|4. |4 тақырып. |1. Дүниежүзілік діндер |1 |1 |2  |2 |Ақбота Ахметбек.|
|  |Дүниежүзілік|2. Әлемде діндердің  |  |  |   |  |Қожа Ахмет   |
|  |діндер   |таралуы        |  |  |   |  |Иассауи. –   |
|  |      |            |  |  |   |  |Алматы: Санат, |
|  |      |            |  |  |   |  |1998.      |
|5. |5 тақырып. |1. Ислам ықпалымен   |1 |1 |2  |2 | Аюпов Н.Г.   |
|  |Ислам    |рухани жаңғыру және  |  |  |   |  |Тенгрианство. – |
|  |ықпалымен  |оның мәдени-өркениеттік|  |  |   |  |Алматы, 1998.  |
|  |рухани   |мазмұны        |  |  |   |  |        |
|  |жаңғыру және|            |  |  |   |  |        |
|  |оның    |            |  |  |   |  |        |
|  |мәдени-өркен|            |  |  |   |  |        |
|  |иеттік   |            |  |  |   |  |        |
|  |мазмұны   |            |  |  |   |  |        |
|6. |6 тақырып. |1. Будда дінінің шығу |1 |1 |2  |2 |Васильев Л.   |
|  |Будда діні |тарихы         |  |  |   |  |История религий |
|  |      |2. Діннің       |  |  |   |  |Востока. – М., |
|  |      |ерекшеліктері     |  |  |   |  |1983.      |
|7. |7 тақырып. |1. Христиан діні шығу |1 |1 |2  |2 |Халиф Алтай   |
|  |Христиан  |тарихы         |  |  |   |  |Ғақылұлы.    |
|  |діні    |2. Діннің       |  |  |   |  |Ғибадатұл –   |
|  |      |ерекшеліктері     |  |  |   |  |Ислам. – Алматы,|
|  |      |            |  |  |   |  |1994.      |
|8. |8 тақырып. |1. Қазіргі дәстүрлі  |1 |1 |2  |2 |Орынбеков М.С. |
|  |Қазіргі   |емес діни қозғалыстар |  |  |   |  |Ежелгі қазақтың |
|  |дәстүрлі  |2. Діни қозғалыстар мен|  |  |   |  |дүниетанымы. – |
|  |емес діни  |ғибадат.        |  |  |   |  |Алматы, 1996.  |
|  |қозғалыстар |            |  |  |   |  |        |
|  |мен ғибадат.|            |  |  |   |  |        |
|9. |9 тақырып. |1. Дәстүрлі қазақ   |1 |1 |2  |2 |Есім Ғ. Суфизмге|
|  |Дәстүрлі  |қоғамындағы діні    |  |  |   |  |кіріспе. Сана  |
|  |қазақ    |2. Дін мен ағарту   |  |  |   |  |болмысы. Алматы,|
|  |қоғамындағы |ерекшеліктері.     |  |  |   |  |1997.      |
|  |дін мен   |            |  |  |   |  |        |
|  |ағарту   |            |  |  |   |  |        |
|  |ерекшеліктер|            |  |  |   |  |        |
|  |і.     |            |  |  |   |  |        |
|10.|10 тақырып. |1. Мұсылмандық     |1 |1 |2  |2 |Айтбаев О.   |
|  |Мұсылмандық |философия       |  |  |   |  |Дінтану.    |
|  |философия  |2. Теология      |  |  |   |  |Қарағанда, 2010.|
|  |және    |            |  |  |   |  |        |
|  |теология  |            |  |  |   |  |        |
|11.|11 тақырып. |1. Дәстүрлі мәдениет  |1 |1 |2  |2 |Габдуллин Б.  |
|  |Дәстүрлі  |2. Діннің дағдарысы  |  |  |   |  |Шокан, Ибырай  |
|  |мәдениет пен|            |  |  |   |  |және Абай дін  |
|  |діннің   |            |  |  |   |  |туралы. –    |
|  |дағдарысы  |            |  |  |   |  |Алматы, 1988.  |
|12.|12 тақырып. |1. Секуляризация    |1 |1 |2  |2 |Халиф Алтай   |
|  |Секуляризаци|2. Еркін        |  |  |   |  |Ғақылұлы.    |
|  |я және еркін|ойшылдық-әлеуметтік-тар|  |  |   |  |Ғибадатұл –   |
|  |ойшылдық-әле|ихи феномен ретінде.  |  |  |   |  |Ислам. – Алматы,|
|  |уметтік-тари|            |  |  |   |  |1994.      |
|  |хи феномен |            |  |  |   |  |        |
|  |ретінде.  |            |  |  |   |  |        |
|13.|13 тақырып. |1. Діни және діни емес |1 |1 |2  |2 |Орынбеков М.С. |
|  |Діни және  |көзқарастың рухани-  |  |  |   |  |Ежелгі қазақтың |
|  |діни емес  |практикалық негізі.  |  |  |   |  |дүниетанымы. – |
|  |көзқарастың |            |  |  |   |  |Алматы, 1996.  |
|  |рухани-практ|            |  |  |   |  |        |
|  |икалық   |            |  |  |   |  |        |
|  |негізі.   |            |  |  |   |  |        |
|14.|14тақырып. |1. Дін және діни емес |1 |1 |2  |2 |Есім Ғ. Суфизмге|
|  |Дін және  |сұхбаттық.       |  |  |   |  |кіріспе. Сана  |
|  |діни емес  |            |  |  |   |  |болмысы. Алматы,|
|  |сұхбаттық. |            |  |  |   |  |1997.      |
|15.|15 тақырып. |1. Мемлекет және дін  |1 |1 |2  |2 |Айтбаев О.   |
|  |Мемлекет,  |2. Дін мен ар-ождан  |  |  |   |  |Дінтану.    |
|  |дін және  |бостандығы       |  |  |   |  |Қарағанда, 2010.|
|  |ар-ождан  |            |  |  |   |  |        |
|  |бостандығы |            |  |  |   |  |        |
|  |Барлығы:  |            |15 |15 |30  |30 |Габдуллин Б.  |
|  |      |            |  |  |   |  |Шокан, Ибырай  |
|  |      |            |  |  |   |  |және Абай дін  |
|  |      |            |  |  |   |  |туралы. –    |
|  |      |            |  |  |   |  |Алматы, 1988.  |

3 Практикалық (семинар) сабақтары

|СЕМИНАР САБАҚТАРЫ                          |сағаты |
|№1 Тақырып «Дінтану пәні, құрылымы және анықтамасы».         |    |
|Дінге теологиялық анықтама.                     |1   |
|Дінді философиялық тұрғыдан анықтау.                 |    |
|Діннің био-психологиялық анықтау.                  |    |
|№2 Тақырып «Ұлттық діндер»                      |1   |
|Үнді халықтардың діндері.                      |    |
|Қытайдың ұлыттық діндері                       |    |
|Еврейлердін ұлыттық діні: иудаизм                  |    |
|№3 Тақырып «Христиан діні».                     |1   |
|Православия.                             |    |
|Католицизм.                             |    |
|Проткстантизм.                            |    |
|№4 Тақырып «Ислам»                          |1   |
|Суннизм.                               |    |
|Шиизм.                                |    |
|Қазақ еліндегі ислам.                        |    |
|№5 Тақырып «Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен ғибадат.   |1   |
|Мистикалық діндер.                          |    |
|Каббала израйлдың эзотериялық діні.                 |    |
|Тірі этиқа (Агни Йога).                       |    |
|№6 Тақырып «Мұсылмандық философия және теология»           |1   |
|Шығыс елдердің исламдық философиясы.                 |    |
|Теологиялық философия.                        |    |
|Түркі және қазіргі кезеңдегі мұсылман философиясы.          |    |
|№7 Тақырып «Діни және діни емес түниетанымдық»            |1   |
|Дін және ғылым ерекшліктері.                     |    |
|Дін және мораль.                           |    |
|Эстетика, өнер, шіркеу.                       |    |
|№8 Дін және діни емес дүниетанымның сұхбаттығы.           |1   |
|Әлем туралы дүниетанымдық.                      |    |
|Қоғам туралы дүниетанымдық.                     |    |
|Адам туралы түниетанымдық.                      |    |
|№9 Тақырып «Мемлекет, дін және ар-ождан бостандылығы.        |1   |
|Ар-Ождан бостандығына негізгі түсінік.                |    |
|Мемлекет, саясат және шіркеу.                    |    |
|Қазақстан Республикасындағы ар-ождан бостандылығының шешілуі.    |    |
|№10 тақырып. Мұсылмандық философия және теология           |1   |
|№11 тақырып. Дәстүрлі мәдениет пен діннің дағдарысы         |1   |
|№12 тақырып. Секуляризация және еркін ойшылдық-әлеуметтік-тарихи   |1   |
|феномен ретінде.                           |    |
|№13 тақырып. Діни және діни емес көзқарастың рухани-практикалық   |1   |
|негізі.                               |    |
|№14тақырып. Дін және діни емес сұхбаттық.              |1   |
|№15 тақырып. Мемлекет, дін және ар-ождан бостандығы.         |1   |
|БАРЛЫҒЫ:                               |15   |
|                                   |сағат |


4 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

4.1 Оқытушымен бірлесе жүргізілетін студенттердің өздік жұмыстары

|№  |Тапсырма                  |Оқыту факторы  |Саға |
|  |                      |         |ты  |
|1. |Еркін ойлау тарихы.             |хабарлама    |2   |
|2. |Ар-ождан және оның шешілуі.         |Баяндама     |2   |
|3. |Қоғам, мемлекет және дін          |коллоквиум    |2   |
|4. |Мораль және дін.              |хабарлама    |2   |
|5. |Саясат, мемлекет және дін.         |сөз жұмбақ    |2   |
|6. |Ұлттық діндер.               |коллоквиум    |2   |
|7. |Будда діні.                 |Аралық бақылау  |2   |
|8. |Христиан діні.               |конспектілеу   |2   |
|9. |Православия.                |әңгімелесу    |2   |
|10. |Католицизм                 |реферат     |2   |
|11. |Протестантизм.               |хабарлама    |2   |
|12. |Будда лінинің философиясы.         |сұрақ-жауап   |2   |
|13. |Православия дінінің философиясы.      |баяндама     |2   |
|14. |Католицизм дінінің философиясы.       |коллоквиум    |2   |
|15 |Протестан дінінің философиясы.       |Қорытынды    |2   |
|  |                      |сұрақ-жауап   |   |
|  |БАРЛЫҒЫ                   |         |30  |
|  |                      |         |сағат |

5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

     Студенттердің өздік жұмыстары (СӨЖ)


|№  |Тақырыптық тапсырмалар атаулары      |Оқыту факторы  |Сағат |
|  |                      |         |саны |
|1. |Еркін ойлау тарихы.             |хабарлама    |2   |
|2. |Ар-ождан және оның шешілуі.         |конспектілеу   |2   |
|3. |Қоғам, мемлекет және дін          |Тезис жазу,   |2   |
|  |                      |қорғау      |   |
|4. |Мораль және дін.              |Реферат     |2   |
|5. |Саясат, мемлекет және дін.         |Баяндама     |2   |
|6. |Ұлттық діндер.               |хабарлама    |2   |
|7. |Будда діні.                 |конспкет     |2   |
|8. |Христиан діні.               |Реферат     |2   |
|9. |Православия.                |Ауызша журнал  |2   |
|10. |Католицизм                 |Тезис жазу    |2   |
|11. |Протестантизм.               |Реферат     |2   |
|12. |Будда лінинің философиясы.         |хабарлама    |2   |
|13. |Православия дінінің философиясы.      |баяндама     |2   |
|14. |Католицизм дінінің философиясы.       |Реферат     |2   |
|15. |Протестан дінінің философиясы.       |Тест       |2   |
|  |                      |жұмысы      |   |
|  |БАРЛЫҒЫ                   |         |30 сағ|

6 ПӘНДІ ОҚУДАҒЫ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

  Барлық тапсырамаларды көрсетілген уақытында өткізу  қажет.  Барлық
тапсырмаларды қабылдап алу емтиханға 7 күн қалғанда аяқталады. Барлық
тапсырманы өткізбеген студенттер емтиханға кіргізілмейді. Жұмысты  кеш
тапсырсаңыз: қосымша тапсырма беру арқылы жұмыс көлемін  ұлғайтылады;
Емтиханға келмесеңіз: орынды себеп болса, бұрынғы орындалған жұмыстарыңыз
есепке алынады; орынсыз себеп болса, тапсырманы орындауыңыз қажет және осы
мәселеге қатысты университет саясаты есепке алынады. Әрбір  тақырыпты
қайталау және өтеу міндетті. Өтілген материалды меңгеру деңгейі тест арқылы
тексеріледі. Тест алдын ала ескертілмей өткізіледі. Аудиториялық сабақтарды
босатпау,  кешікпеу  міндетті.  Себепсіз  сабақтан  қалсаңыз:  қосымша
шығармашылылық жұмыс  беріледі  (реферат,  көркем  мәтінге  талдау  ,
хабарламалар даярлау, аннатация жазу, әдебиеттермен жұмыс, ауызша журнал
әзірлеу т.б.);  Сабаққа екі рет кешігу бір рет  сабақ  босатылғанға
теңгеріледі.


  7 КУРС ФОРМАТЫ
  Оқу сағаты аптасына 2 рет 50 минуттан өтеді. Дәріс сабақтарында қиын
және күрделі өзекті сұрақтар қарастырылады Дәріс құрылымы 5 минуттық блиц-
сұрақтардан, дәріс (40-45 минут), бекіту материалдары болады.  Мұндай
сабақты өткізу құрылымы жүйелілікті, өздік жұмыс жасауды және берілген
әдебиеттермен жұмыс жасауды үйретеді.
   Практикалық сабақ сұрақтары теориялық материалды тиянақтаудан тұрады
   СӨЖО дәрісханада қарастырылған сұрақтарды оқытушының көмегімен талдау,
анализ жасау дәріс пен практикалық сабақтарға дайындықтың нышаны болып
табылады. Үйге тапсырмалар орындалады, кеңестер беріледі Өздік  жұмыс
тапсырмалары ПОӘК кестелерінде берілген.8. КУРС САЯСАТЫ


Пәнді оқу барысында сіздерден сұрарым:

   1 Сабаққа міндетті түрде қатысу. Менің сіздерден сұрайтыным кешікпеуді
және тектен-тек сөйлеспеу, тапсырылған тапсырмаларды дер уақытында орындау.
Білім негіздері балл жүйесі арқылы бағаланады. Жұмыстың әрбірі әр түрлі
балл жүйесімен бағаланады.
   2 Қандай да болмасын сабаққа қатысу талданбайды.  Ондай жағдайда
студенттен кешіккендігі сабақта болмай қалғандығы туралы  балл жүйесін
толтыру үшін қосымша жұмыс жасау талап етіледі.
   3 Сіз оқу процесіне белсенді қатысуңыз керек. Дәрісхана сабақтарына,
семинар жұмыстарына аралық бақылау жұмыстары мен емтихан тапсыруда барлық
талаптарды орындауыңыз сұралады.
   4 Дәрісханалық сабақтар кезінде қалталы телфоныңыз сөндіоілуі қажет
   5 Аралық  аттестация: аттестация қортыныдысы студенттің  сабаққа
қатысумен жұмыс бағдарламасын орындауына  байланысты  баллдық  жүйемен
бағаланады. Онда ауызша және жазбаша тексерулер түрі және аралық бақылау
жұмысының қорытындысы ескеріледі.
   6 Емтихан билет жүйесі арқылы, ауызша тапсырылады. Билет арқылы. Әр
билетте 3 сұрақ әр түрлі тарихи кезеңдері бойынша құрастырылады.  Емтихан
сұрақтары ПОӘК берілегн.


  9 БАҒАНЫҢ ҚОЙЫЛУ САЯСАТЫ


  |Әріптер жүйесіндегі  |Цифрлық    |Пайыздық     |Дәстүрлі жүйедегі  |
|бағалар        |эквивалент  |көрсеткіштер   |бағалар       |
|           |баллдары   |мазмұны      |           |
|А           |4,0      |95 – 100     |Өте жақсы      |
|А–          |3,67     |90 – 94      |           |
|В+          |3,33     |85 – 89      |           |
|           |       |         |Жақсы        |
|В           |3,0      |80 – 84      |           |
|В–          |2,67     |75 – 79      |           |
|С+          |2,33     |70 – 74      |           |
|           |       |         |           |
|           |       |         |Қанағаттанарлық   |
|С           |2,0      |65 – 69      |           |
|С–          |1,67     |60 – 64      |           |
|D+          |1.33     |55 – 59      |           |
|D           |1,0      |50 – 54      |           |
|F           |0       |0 – 49      |Қанағаттанғысыз   |
|I           |NA      |-         |Аяқталмаған     |
|P           |-       |өтті       |Пәнді оқыды     |
   Пән бойынша түрлі жұмыс түрлерін орындаудағы баллдары көрсетілген
               КҮНТІЗБЕЛІК КЕСТЕ


   |№ п/п      |Сабақ түрі           |1 апта    |2      |
|A        |Өте жақсы           |4,00     |95-100   |
|A-        |Өте жақсы           |3,67     |90.94    |
|B+        |Жақсы             |3,33     |85-89    |
|B        |Жақсы             |3,00     |80-84    |
|B-        |Жақсы             |2,67     |75-79    |
|C+        |Қанағаттандырылған       |2,33     |70-74    |
|C        |Қанағаттандырылған       |2,00     |65-69    |
|C-        |Қанағаттандырылған       |1,67     |60-64    |
|D+        |Өту баллы           |1,33     |55-59    |
|D        |Ең төмен өту баллы       |1,00     |50-54    |
|F        |Ең төмен            |0,00     |0-49    |
|I        |Аяқталмаған          |NA      |      |
|W        |Оқудан шығарылған       |NA      |      |
|AW        |Әкімшілік үкім бойынша оқудан |NA      |      |
|         |шығарылған           |       |      |
|P        |Өтті (қарытынды тестке ған)  |NA      |0      |


 8 ӘДЕБИЕТТЕР

8.1 Негізгі әдебиеттер:

  8.1 Ақбота Ахметбек. Қожа Ахмет Иассауи. – Алматы: Санат, 1998.
  8.2 Аюпов Н.Г. Тенгрианство. – Алматы, 1998.
  8.3 Габдуллин Б. Шокан, Ибырай және Абай дін туралы. – Алматы, 1988.
  8.4 Айтбаев О. Дінтану. Қарағанда, 2010.
  8.5 Есім Ғ. Суфизмге кіріспе. Сана болмысы. Алматы, 1997.
  8.6 Орынбеков М.С. Ежелгі қазақтың дүниетанымы. – Алматы, 1996.
  8.7 Халиф Алтай Ғақылұлы. Ғибадатұл – Ислам. – Алматы, 1994.
  8.8 Шәкәрім Құдайберді ұлы. Үш анық. – Алматы, 1991.
  8.9 Бартольд В.В. Ислам и культура мусульманства. – М., 1992.
  8.10 Васильев Л. История религий Востока. – М., 1983.
  8.11 Крывелев И. История религии: В. 2-х т. – М., 1988.
  8.12 Тажуризина З.И. Идеи свободомыслия в истории культуры. М., 1986.
  8.13 Яблоков И.Н. Религиоведение. М., 2001.
  8.14 Флореннский П.А. Столп и утверждение истины. – М., 1990.
  8.15 Мень А. История религии. – М., 1992.
  8.16 Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.
  8.17 Джемс В. Многообразие религиозного опыта. СПб., 1993.
  8.18 Уәлиханов Ш. Таңдамалы. – Алматы, 1984.
  8.19 Құран Кәрім. – Алматы, 1991.
  8.20 Коран. Перевод и коментарии. И.Ю. Крачковского. М., 1986.
  8.21 Зинаида Миркина, Григорий Померанцев. Великие религи мира.
  М.,1995.
  8.22 Подопригора Р.А. Закон о свободе вероисоведания религиозных
  объединениях. – Алматы, 2002.
  8. 23Яблоков И.Н. Религиоведение. – М., 2001.
  Қосымша:
  1. Шмидт В. Происхождение идеи Бога. – М., 1954.
  2. Малов С.Е. Памятники древнетюрской письменности. М., 1961.
  3. Тейяр де Шарден П. Божественная среда. – М., 1992.
  4. Аль- фараби. Трактат о религии. Алма-Ата., 1975.
  5. Рассель Б. Почему я не христиан. – М., 1988.
  6. Сартр Ж. – Экзистенциализм – это гуманизм //Сумерки богов. –
    М.,1989.
  7. Бердяев Н.А. «Человек и машина». Вопросы философии. – М., 1988, №2.
    С.159.
  8. Капышев А., Колчигин С. Философия грядущего. – Алматы, 1999.
Пәндер