Файл қосу


Қазақ тілін оқыту құралдары|ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ         |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ        |
|3-деңгейлі СМЖ        |         |             |
|құжаты            |ПОӘК       |             |
|               |         |ПОӘК           |
|               |         |042-18-28.1.11/01-2013  |
|               |         |             |
|ПОӘК Қазақ тілі       |______2013 жылғы |             |
|әдістемесінің мәселелері»  |№ басылым    |             |
|пәніне арналған       |         |             |
|оқу-әдістемелік материалдар |         |             |


 5В 012100 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті
              мамандығына арналған

          «Қазақ тілі әдістемесінің мәселелері»

           ПӘНІНІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
        ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ                  СЕМЕЙ
                  2013                  КІРІСПЕ


1 ӘЗІРЛЕГЕН
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті қазақ тілінің
теориясы мен әдістемесі кафедрасының доценті, ф.ғ.к. Жақсыбаева Фарида
Задақызы
_____________  «___» ___________20___ жыл.

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1  Қазақ тілінің теоиясы мен әдістемесі кафедрасының отырысында
қаралып, талқыланды.
Хаттама   №___ «___» ___________20___ жыл.

Кафедра меңгерушісі _______________ Жұмағұлова Ә.М.

2.2 Филология  факультетінің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып,
бекітілді.
Хаттама   №___ «___» ___________20___ жыл.

Төрайым _________________Мұқанова Қ.Қ.

3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді.
Хаттама   №___ «___» ___________20 ___жыл.


ОӘК төрағасы  _________________Искакова Г.К.

4  «____» __________ 20___ж. шыққан ПОӘК-нің
№ 1 БАСЫЛЫМЫ

                  Мазмұны


1 Қолданыс аясы
2 Нормативтік сілтемелер
3 Жалпы ережелер
4 Оқу пәнінің мазмұны (модуль)
5 Студенттің өздік жұмыстарының тақырыптары
6 Пәннің оқу-әдістемелік картасы
7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
8 Әдебиеттер   1 ҚОЛДАНЫС АЯСЫ


«Қазақ тілі әдістемесінің мәселелері» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің
құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы 5В012100
«Қазақ тілінде оқытпайтын  мектептердегі  қазақ  тілі  мен  әдебиеті»
мамандығына арналған мамандығының студенттеріне арналған.


   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

   Осы «Қазақ тілі әдістемесінің мәселелері» пәнінің оқытушыға арналған
жұмыс бағдарламасы берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін
төмендегі нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:
- Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің бекітілген және
қолданысқа енгізілген ҚР МЖМБС 3.08.275-2006 Мемлекеттік  білім  беру
стандарты;
   - 5В 050117»  «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының типтік оқу
жоспары;
   - СТУ 042-СГУ-5-2013  «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге
және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;
   - ДП 042-1.07-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен
құрылымы» құжаттық іс-жосығы.

   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

   3.1 Пәннің қысқаша мазмұны
   «Қазақ тілі әдістемесінің мәселелері»  пәні бойынша  студенттер
сабақты ұйымдастыру жолдарын меңгеріп, мазмұныны айқындап, сабақ өткізу
әдістемелерін меңгереді. «Қазақ тілін оқыту  әдістемесі»  жоғары  оқу
орындарына қойылатын талаптар тұрғысынан ғылыми негізде және жылдар бойғы
жинақталған бай іс-тәжірибелік нәтижелер  мен  әдістемелік  тұжырымдар
ескеріле отырып оқытылады. Сонымен қатар, қазақ тілінің оқытылу жүйесі,
ерекшелік сипаттары көрсетіледі. Қазақ тілі әдістемесінің курсы қвазіргі
әдістеме, лингвистика, халықтық педагогика және психология ғылымдарының
жетістіктеріне негізделеді.
   3.2 Осы курстың мақсаты:
   Қазақ тілін оқыту әдістемесі бакалаврда тілдік категорияларды, қандай
әдіс-тәсілдер арқылы үйретуге болады деген мәселелерді қарастырады. Әдіскер
оқытушылар оларға педагогикалық қыр-сырымен жете таныстырып қана қоймайды,
қазақ тілін тиімді оқыта отырып, өзінің мамандығын құрметтеуге тәрбиелейді.
   3.3 Курстың негізгі міндеттері:
   Студенттерді ұстаздық мамандыққа бейімдетудегі қазақ тілін оқыту
әдістемесінің міндеті – сыныптық сабақтарды жүргізудің түрлері:
   - аудиториялық сабақтарды жүргізудің түрлері;
   - лекциялық сабақтар;
   - семинар сабақтары;
   - лабораториялық сабақтар;
   - педагогикалық практика өткізуге әзірлік.
    3.4 Оқыту нәтижесі:
    Курстың соңында студент мыналарды білуі керек:
Қазақ тілі әдістемесінің қалыптасу, даму кезеңдері жайлы мағлұмат алады;
Күнтізбелік жоспар жасай білуге төселеді;
Сабақтық жоспар жасау тәжірибесін меңгереді;
Жазу жұмыстарын ұйымдастырып жүргізуді игереді.
Теориялық білімді практикада қолдана білуді үйренеді;
Зерттеу жұмысына икем-дағдысы қалыптасады;
Кәсіби қарым-қатынас жағдайларын меңгереді.
   3.5 Курстың пререквизиттері:
 «Қазақ тілі әдістемесінің мәселелері» курсын меңгеру үшін студенттер
келесі пәндерді қосымша оқу қажет:
  - Педагогика
  - Психология
  - Этнопедагогика
  - Қазіргі қазақ тілі
   - Тіл біліміне кіріспе
   - Тіл дамыту
   3.6 Курстың постреквизиті:
   - қазақ тілінің лексикологиясы
  - Қазақ тілінің сөзжасамы;
  - Қазақ тілінің морфологиясы;
   - Қазақ тілінің синтаксисі:


                                   Кесте 1

|Курс                             |Сем-естр   |
|1                              |2       |
|Дәріс сабақтары                              |
|1. Қазақ тілі әдістемесі туралы кіріспе.           |1       |
|Қазіргі әдістеме ғылымның өзекті мәселелері.         |       |
|Қазақ тілі – оқу пәні. Қазақ тілін оқытудың принциптері мен |       |
|міндеттері. Қазақ тілін оқыту әдістері, ойлау тәсілдері.Оқыту|       |
|әдістерінің әртүрлі топтастырылуы. Оқытудың проблемалық түрі.|       |
|2. Көрнекті ғалым- әдіскерлердің мұрасы.           |1       |
|Көрнекті ғалым-әдіскерлердің ғылыми зерттеу         |       |
|әдістемелері. Қазақ тілін оқыту әдістемесінің        |       |
|ғылыми- зерттеу әдістері: әдістемелік әдебиеттерді талдау  |       |
|және зерттеу әдісі, әңгімелесу әдісі, анкета бойынша сұрап  |       |
|білу әдісі, эксперимент әдісі, тестпен жұмыс істеу әдісі.  |       |
|Ғылыми- зерттеу әдістеріне жеке-жеке тоқталып, оларға    |       |
|сипаттама беру.                       |       |
|3. Фонетиканы оқыту әдістемесі. Мектепте фонетиканы оқытудың |1       |
|маңызы, міндеттері мен негізгі принциптері. Фонетикалық   |       |
|жаттығу, оның негізгі түрлері. Фонетикалық талдау, оны өткізу|       |
|әдісі. Фонетика сабақтарында көрнекті құралдарды және    |       |
|техникалық құралдарды пайдалану. Фонетикалық оқытумен    |       |
|байланысты орфоэпиялық дағдыларды қалыптастыру.       |       |
|4. Лексиканы оқыту әдісі.                  |1       |
|Лексиканы оқытудың маңызы, міндеттері, орны, принциптері.  |       |
|Лексиканың мазмұны. Лексикалық негізгі ұғымдарды меңгеруде |       |
|оқушыларға кездесетін қиыншылықтар. Лексиканы оқытудың    |       |
|әдістері мен тәсілдері. Лексикаға арналған жаттығу түрлері. |       |
|Лексиканы оқытуда көрнекілік құралдар мен техникалық     |       |
|құралдарды пайдалану.                    |       |
|5. Морфологияны оқыту әдісі.                 |1       |
|Морфологияны оқытудың маңызы, міндеттері, орны, принциптері, |       |
|Морфологияны оқыту кезінде оқушылардың іскерлігі мен     |       |
|дағдыларын қалыптастыру жағдайлары, кезеңдері, әдістері мен |       |
|тәсілдері. Морфологияны арналған жаттығу түрлері.      |       |
|Морфологияны оқытуда көрнекілік құралдармен техникалық    |       |
|құралдарды пайдалану                     |       |
|6. Синтаксисті оқыту әдістемесі.               |1       |
|Мектепте синтаксисті оқытудың маңызы, міндеттері, мазмұны мен|       |
|принциптері. Синтаксистік ұғымдарды қалыптастыру       |       |
|ерекшеліктері және оны оқыту әдісі. Сөз тіркесін оқыту әдісі.|       |
|Сөздердің байланысу тәсілдері мен түрлерін оқушыға меңгерту |       |
|жолдары. Синтаксистік жаттығулар мен талдау. Синтаксис    |       |
|сабақтарында қолданылатын көрнекі құралдар мен техникалық  |       |
|құралдар.                          |       |
|7. Сөз тіркесін оқыту әдістемесі.              |1       |
|Сөз тіркесі коммуникативтік бірлік – сөйлем құрау материалы. |       |
|Сөз тіркесінің жасалуындағы синтаксистік байланыстар мен   |       |
|синтаксистік қатынастарды танудың алатын орны. Сөз тіркесін |       |
|модельдеудің алғашқы үлгілерін үйрету жолдары. Сөз тіркесінің|       |
|байланысу тәсілдері, байланысу түрлері. Сөз тіркесінің құрамы|       |
|мен сөз тіркесінің түрлері. Сөз тіркесінің мағыналық түрлері.|       |
|8. Жай сөйлемді оқыту әдістемесі.              |1       |
|Жай сөйлем жасалуындағы синтаксистік байланыстар. Жай    |       |
|сөйлемнің құрылымдық- мағыналық жүйесі және оны меңгерту   |       |
|әдістемесі. Жалаң және жайылма сөйлемді проблемалық әдіспен |       |
|меңгерту әдістемесі. Жақты және жақсыз сөйлемдерді оқыту  |       |
|және олардың стильдік қызметіне назар аудару. Толымды және  |       |
|толымсыз жай сөйлемдерді оқыту және оларды қатысым синтаксисі|       |
|тұрғысынан меңгерту әдістемесі. Атаулы сөйлемді оқыту және  |       |
|логикалық байланыстыру жолдары. Жай сөйлемді талдау     |       |
|әдістемесі.                         |       |
|9. Орфографияны оқыту әдістемесі.              |1       |
|Орфографияны оқытудың ғылыми-практикалық маңызы, міндеттері |       |
|мен принциптері. Орфографиялық іскерлік пен дағдыларды    |       |
|қалыптастырудың психологиялық негіздері. Орфографиялық    |       |
|ережелерді оқыту әдісі (орфография бойынша жаттығу жұмысы мен|       |
|талдау. Орфографиялық қателермен жұмыс. Орфографияны оқытуда |       |
|көрнекі құралдар мен техникалық құралдарды пайдалану)    |       |
|10. Тіл ұстарту әдісі.                    |1       |
|Тіл ұстарту жұмысының маңызы мен міндеті, салалары. Оқушының |       |
|сөздік қорын байыту, сөздік жұмысының маңызы мен міндеттері, |       |
|принциптері. Тіл ұстарту оқушылардың ойын, байқағыштығын,  |       |
|эмоциалық әдептігін дамытумен байланысты, әдебиет сабағымен |       |
|байланыстылығы жайлы.                    |       |
|11. Мазмұндама және шығарма жұмыстары.            |1       |
|Мазмұндама және оның түрлері. Мәтінге тілдік талдау жасау,  |       |
|оның маңызы.                         |       |
|Шығарма, оның түрлері, шығарма жазуға қажетті тілдік     |       |
|материалды дайындау жұмысы.                 |       |
|Шығарма мен мазмұндаманы тексеру. Олардың мазмұны мен тілдік |       |
|жақтарына баға беру.                     |       |
|Тілдік қателер мен кемшіліктер.               |       |
|12. Тіл мәдениеті мен стилистика.              |1       |
|Тіл мәдениеті бойынша жүргізілетін жұмыстың маңызы,     |       |
|міндеттері, мазмұны. Оқушылардың сөзіндегі тілдік қателер мен|       |
|кемшіліктер, есепке алу, жіктеу. Стилистикаға байланысты   |       |
|жаттығу түрлері,                       |       |
|Оларды жіктеу. Стилистика сабақтарының оқушыларға тигізетін |       |
|әсері. Стильдік қате болдырмау және түзету әдісі.      |       |
|13. Сынақ жұмыстары оның түрлері. Сынақ жұмыстары, олардың  |1       |
|түрлері, оларды өткізудің әдісі. Сынақ жұмысының мәтіні мен |       |
|көлеміне қойылатын талаптар. Оқушылардың тілін дамытуға   |       |
|арналған сынақ жұмыстары. Оқушылар жіберген қателерге талдау |       |
|жасау. Сынақ жұмысына қойылатын баға нормалары.       |       |
|14. Қазақ тілін оқыту құралдары.               |1       |
|Оқулық оқытудың – басты құралы екендігі. Дидактикалық    |       |
|құралдар. Оқулықтарға сипаттама беру. Бағдарлама мен     |       |
|оқулықтың байланысы. Көрнекі құралдар түрлері.       |       |
|15. Қазақ тілі кабинеті.                   |1       |
|Қазақ тілінен оқу жұмысын ұйымдастыру. Сабақ оқу жұмысын   |       |
|ұйымдастырудың негізгі түрі, мұғалімнің сабаққа дайындалуы. |       |
|Сыныптан тыс жұмыстар. Қазақ тілі пәні бойынша жұмыстарды  |       |
|жоспарлау.                          |       |
|Тәжірибелік сабақтар                            |
|1. Қазақ тілі әдістемесі туралы кіріспе.           |1       |
|Қазіргі әдістеме ғылымның өзекті мәселелері.         |       |
|Қазақ тілі – оқу пәні.Қазақ тілін оқытудың принциптері мен  |       |
|міндеттері.Қазақ тілін оқыту әдістері,ойлау тәсілдері.Оқыту |       |
|әдістерінің әр                        |       |
|Түрлі топтастырылуы.Оқытудың проблемалық түрі.        |       |
|2. Көрнекілік ғалым- әдіскерлердің мұрасы.          |1       |
|Көрнекті ғалым-әдіскерлердің де ғылыми зерттеу        |       |
|әдістемесі бар. Қазқ тілін оқыту әдістемесінің        |       |
|ғылыми- зерттеу әдістері: әдістемелік әдебиеттерді талдау  |       |
|және зерттеу әдісі, әңгімелесу әдісі, анкета         |       |
|бойынша сұрап білу әлісі, эксперимент әдісі тестпен жұмыс  |       |
|істеу әдісі.Ғылыми- зерттеу әдістеріне жеке-жеке тоқталып,  |       |
|оларға сипаттама беру.                    |       |
|3. Фонетикалық оқыту әдістемесі. Мектепте фонетиканы оқытудың|1       |
|маңызы, міндеттері мен негізгі принциптері. Фонетикалық   |       |
|жаттығу, оның негізгі түрлері. Фонетикалық талдау, оны өткізу|       |
|әдісі.                            |       |
|Фонетика сабақтарында көрнекті құралдарды және техникалық  |       |
|құрлдарды пайдалану. Фонетикалық оқытумен байланысты     |       |
|орфоэпиялық дағдыларды қалыптастыру.             |       |
|4. Лексиканы оқыту әдісі.                  |1       |
|Лексиканы оқытудың маңызы, міндеттері, орны, принциптері.  |       |
|Лексиканың мазмұны. Лексикалық негізгі ұғымдарды меңгеруде |       |
|оқушыларға кездесетін қиыншылықтар. Лексиканы оқытудың    |       |
|әдістері мен тәсілдері. Лексикаға арналған жаттығулар    |       |
|түрлері. Лексиканы оқытуда көрнекілік құралдармен техникалық |       |
|құралдарды пайдалану.                    |       |
|5. Морфологияны оқыту әдісі.                 |1       |
|Морфологияны оқытудың маңызы, міндеттері,орны, принциптері, |       |
|Морфологияны оқыту кезінде оқушылардың іскерлігі мен     |       |
|дағдыларын қалыптастыру жағдайлары, кезеңдері, әдістері мен |       |
|тәсілдері. Морфологияны арналған жаттығулар         |       |
|түрлері.Морфологияны оқытуда көрнекілік құралдармен     |       |
|техникалық құралдарды пайдалану               |       |
|6. Синтаксисті оқыту әдістемесі.               |1       |
|Мектепте- синтаксисті оқытудың маңызы,міндеттері, мазмұны мен|       |
|принциптері. Синтаксистік ұғымдарды қалыптастыру       |       |
|ерекшеліктері және оны оқыту әдісі. Сөз тіркесінің әдісі.  |       |
|Сөздердің байланысу тәсілдері мен түрлерін оқушыға меңгерту |       |
|жолдары –Синтаксистік жаттығулар мен талдау. Синтаксис    |       |
|сабақтарында қолданылатын көрнекі құралдармен техникалық   |       |
|құралдар.                          |       |
|7. Аралық бақылау.                      |1       |
|8. Жай сөйлемді оқыту әдістемесі.              |1       |
|Жай сөйлем жасалуындағы синтаксистік байланыстар. Жай    |       |
|сөйлемнің құрылымдық- мағыналық жүйесі және оны меңгерту   |       |
|әдістемесі. Жалаң және жайылма сөйлемді проблемалық әдіспен |       |
|меңгерту әдістемесі. Жақты және жақсыз сөйлемдерді оқыту  |       |
|және олардың стильдік қызметіне назар аудару.Толымды және  |       |
|толымсыз жай сөйлемдерді оқыту және оларды қатысым синтаксисі|       |
|Тұрғысынан меңгерту әдістемесі. Атаулы сөйлемді оқыту және  |       |
|логикалық байланыстыру жолдары. Жай сөйлемді талдау     |       |
|әдістемесі.                         |       |
|9. Орфографияны оқыту әдістемесі.              |1       |
|Орфографияны оқытудың ғылыми- практикалық маңызы, міндеттері |       |
|мен принциптері. Орфографиялық іскерлік пен дағдыларды    |       |
|қалыптастырудың психологиялықнегіздері. Орфографиялық    |       |
|ережелерді оқыту әдісі (орфография бойынша жаттығу жұмысы мен|       |
|талдау. Орфографиялық қателермен жұмыс. Орфографияны оқыту  |       |
|көрнекі құралдар мен техникалық құралдарды пайдалану)    |       |
|10. Тіл ұстарту әдісі.                    |1       |
|Тіл ұстарту жұмысының маңызы мен міндеті, салалары.Оқушының |       |
|сөздік қорын байыту, сөздік жұмысының маңызы мен       |       |
|міндеттері,принциптері. Тіл ұстарту оқушылардың ойын,    |       |
|байқағыштығын, эмоциялық әдептігін дамытумен байланысты,   |       |
|әдебиет сабағымен байланыстылығы жайлы.           |       |
|11. Мазмұндама және шығарма жұмыстары.            |1       |
|Мазмұндама және оның түрлері. Мәтінге тілдік талдау жасау,  |       |
|оның маңызы.                         |       |
|Шығарма, оның түрлері, шығарма жазуға қажетті тілдік     |       |
|материалды дайындау жұмысы.                 |       |
|Шығарма мен мазмұндаманы тексеру. Олардың мазмұны мен тілдік |       |
|жақтарына баға беру.                     |       |
|Тілдік қателер мен кемшіліктер.               |       |
|12. Тіл мәдениеті мен стилистика.              |1       |
|Тіл мәдениеті бойынша жүргізілетін жұмыстың маңызы,     |       |
|міндеттері, мазмұны. Оқушылардың сөзіндегі тілдік қателер мен|       |
|кемшіліктер, есепке алу, жіктеу. Стилистикаға байланысты   |       |
|жаттығу түрлері,                       |       |
|Оларды жіктеу. Стилистика сабақтарының оқушыларға тигізетін |       |
|әсері. Стильдік қате болдырмау және түзету әдісі.      |       |
|13. Сынақ жұмыстары оның түрлері. Сынақ жұмыстары, олардың  |1       |
|түрлері, оларды өткізудің әдісі. Сынақ жұмысының мәтіні мен |       |
|көлеміне қойылатын талаптар. Оқушылардың тілін дамытуға   |       |
|арналған сынақ жұмыстары. Оқушылар жіберген қателерге талдау |       |
|жасау. Сынақ жұмысына қойылатын баға нормалары.       |       |
|14. Қазақ тілін оқыту құралдары.               |1       |
|Оқулық оның ісіндегі басты құрал екендігі.Дидактикалық    |       |
|құралдар. Оқулықтарға сипаттама беру. Бағдарлама мен     |       |
|оқулықтың байланысы. Көрнекі құралдар түрлері.       |       |
|15. Аралық бақылау.                     |1       |   5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ
    5.1 Қазақ тілін оқытудағы дидактикалық принциптер
   5.2 Бағдарламаның ішкі құраушы элементтері
   5.3 Жаңа буын оқулықтарынының ерекшеліктері
   5.4 Қосымша әдістемелік еңбектер
   5.5 Сабаққа қажетті көрнекі құралдар
   5.6 Жоспар, оның түрлері
   5.7 Дидактикалық ойын түрлері, оны сабақта пайдалану жолдарын ұсыну
   5.8 Қазақ тілін оқытуда қолданылатын деңгейлік тапсырмалар
   5.9 Тіл дамыту сабағы
   5.10 Қызықты грамматика материалдары
     5.11 Грамматикалық талдау тәсілдері
     5.12 Тест, оның түрлері
     5.13 Қазақ тілі кабинетін жасақтау
     5.14 Сабақ талдау
     5.15 Сабақтан тыс жұмыс жоспары


   6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

                                   Кесте 3
|Дәріс сабағының    |Семинар сабағының |Көрнекі   |Өз бетімен |Бақылау  |
|тақырыбы       |тақырыбы      |құралдар,  |дайындалу |түрі   |
|           |          |плакаттар, |сұрақтары |     |
|           |          |лаборатория-|      |     |
|           |          |лық стендтер|      |     |
|1           |2         |4      |5     |6     |
|1. Қазақ тілі     |1. Қазақ тілі   |Дәріс    |Сөздіктерме|Жазбаша, |
|әдістемесі туралы   |әдістемесі туралы |тезисі,   |н жұмыс  |ауызша  |
|кіріспе.       |кіріспе.      |сызба нұсқа |      |     |
|Қазіргі әдістеме   |Қазіргі әдістеме  |      |      |     |
|ғылымының өзекті   |ғылымның өзекті  |      |      |     |
|мәселелері.      |мәселелері.    |      |      |     |
|Қазақ тілі – оқу пәні.|Қазақ тілі – оқу  |      |      |     |
|Қазақ тілін оқытудың |пәні. Қазақ тілін |      |      |     |
|принциптері мен    |оқытудың      |      |      |     |
|міндеттері. Қазақ   |принциптері мен  |      |      |     |
|тілін оқыту әдістері, |міндеттері. Қазақ |      |      |     |
|ойлау тәсілдері. Оқыту|тілін оқыту    |      |      |     |
|әдістерінің әр    |әдістері, ойлау  |      |      |     |
|түрлі         |тәсілдері. Оқыту  |      |      |     |
|топтастырылуы.Оқытудың|әдістерінің әр   |      |      |     |
|проблемалық түрі.   |түрлі       |      |      |     |
|           |топтастырылуы.   |      |      |     |
|           |Оқытудың      |      |      |     |
|           |проблемалық түрі. |      |      |     |
|2. Көрнекті ғалым-  |2. Көрнекті ғалым- |Дәріс    |Тілдік   |Жазбаша, |
|әдіскерлердің мұрасы. |әдіскерлердің   |тезисі,   |таңбаларға |ауызша  |
|Көрнекті       |мұрасы.      |кестені   |сипаттама |     |
|ғалым-әдіскерлердің  |Көрнекті      |слайд арқылы|беру    |     |
|ғылыми зерттеу    |ғалым-әдіскерлердің|көрсету   |      |     |
|әдістемесі. Қазақ   |ғылыми зерттеу   |      |      |     |
|тілін оқыту      |әдістемесі бар.  |      |      |     |
|әдістемесінің     |Қазқ тілін оқыту  |      |      |     |
|ғылыми- зерттеу    |әдістемесінің   |      |      |     |
|әдістері: әдістемелік |ғылыми- зерттеу  |      |      |     |
|әдебиеттерді талдау  |әдістері:     |      |      |     |
|және зерттеу әдісі,  |әдістемелік    |      |      |     |
|әңгімелесу әдісі,   |әдебиеттерді талдау|      |      |     |
|анкета        |және зерттеу әдісі,|      |      |     |
|бойынша сұрап білу  |әңгімелесу әдісі, |      |      |     |
|әлісі, эксперимент  |анкета       |      |      |     |
|әдісі тестпен жұмыс  |бойынша сұрап білу |      |      |     |
|істеу әдісі. Ғылыми- |әлісі, эксперимент |      |      |     |
|зерттеу әдістеріне  |әдісі тестпен жұмыс|      |      |     |
|жеке-жеке тоқталып,  |істеу әдісі.    |      |      |     |
|оларға сипаттама беру.|Ғылыми- зерттеу  |      |      |     |
|           |әдістеріне     |      |      |     |
|           |жеке-жеке тоқталып,|      |      |     |
|           |оларға сипаттама  |      |      |     |
|           |беру.       |      |      |     |
|3. Фонетиканы оқыту  |3. Фонетиканы оқыту|Дәріс    |Диалектолог|Жазбаша, |
|әдістемесі. Мектепте |әдістемесі.    |тезисі,   |ия-лық   |ауызша  |
|фонетиканы оқытудың  |Мектепте фонетиканы|сызба нұсқа,|сөздікпен |     |
|маңызы, міндеттері мен|оқытудың маңызы,  |интернет  |жұмыс   |     |
|негізгі принциптері. |міндеттері мен   |пайдалану  |      |     |
|Фонетикалық жаттығу, |негізгі      |      |      |     |
|оның негізгі түрлері. |принциптері.    |      |      |     |
|Фонетикалық талдау,  |Фонетикалық    |      |      |     |
|оны өткізу әдісі.   |жаттығу, оның   |      |      |     |
|Фонетика сабақтарында |негізгі түрлері.  |      |      |     |
|көрнекті құралдарды  |Фонетикалық талдау,|      |      |     |
|және техникалық    |оны өткізу әдісі. |      |      |     |
|құралдарды пайдалану. |Фонетика      |      |      |     |
|Фонетикалық оқытумен |сабақтарында    |      |      |     |
|байланысты орфоэпиялық|көрнекті құралдарды|      |      |     |
|дағдыларды      |және техникалық  |      |      |     |
|қалыптастыру.     |құрлдарды     |      |      |     |
|           |пайдалану.     |      |      |     |
|           |Фонетиканы оқытумен|      |      |     |
|           |байланысты     |      |      |     |
|           |орфоэпиялық    |      |      |     |
|           |дағдыларды     |      |      |     |
|           |қалыптастыру.   |      |      |     |
|4. Лексиканы оқыту  |4. Лексиканы оқыту |Дәріс    |Фразеология|Жазбаша, |
|әдісі.        |әдісі.       |тезисі,   |лық    |ауызша  |
|Лексиканы оқытудың  |Лексиканы оқытудың |сызба нұсқа,|сөздікпен |     |
|маңызы, міндеттері,  |маңызы, міндеттері,|кесте    |жұмыс   |     |
|орны, принциптері.  |орны, принциптері. |      |      |     |
|Лексиканың мазмұны.  |Лексиканың мазмұны.|      |      |     |
|Лексикалық негізгі  |Лексикалық негізгі |      |      |     |
|ұғымдарды меңгеруде |ұғымдарды     |      |      |     |
|оқушыларға кездесетін |меңгеруде     |      |      |     |
|қиыншылықтар.     |оқушыларға     |      |      |     |
|Лексиканы оқытудың  |кездесетін     |      |      |     |
|әдістері мен     |қиыншылықтар.   |      |      |     |
|тәсілдері. Лексикаға |Лексиканы оқытудың |      |      |     |
|арналған жаттығулар  |әдістері мен    |      |      |     |
|түрлері. Лексиканы  |тәсілдері.     |      |      |     |
|оқытуда көрнекілік  |Лексикаға арналған |      |      |     |
|құралдармен техникалық|жаттығулар түрлері.|      |      |     |
|құралдарды пайдалану. |Лексиканы оқытуда |      |      |     |
|           |көрнекілік     |      |      |     |
|           |құралдармен    |      |      |     |
|           |техникалық     |      |      |     |
|           |құралдарды     |      |      |     |
|           |пайдалану.     |      |      |     |
|5.Морфологияны оқыту |5.Морфологияны   |Дәріс    |Тілдік   |Жазбаша, |
|әдісі.        |оқыту әдісі.    |тезисі,   |белгілерді |ауызша  |
|Морфологияны оқытудың |Морфологияны    |кесте    |ажырату.  |     |
|маңызы,        |оқытудың маңызы,  |      |      |     |
|міндеттері,орны,   |міндеттері,орны,  |      |      |     |
|принциптері,     |принциптері,    |      |      |     |
|Морфологияны оқыту  |Морфологияны оқыту |      |      |     |
|кезінде оқушылардың  |кезінде оқушылардың|      |      |     |
|іскерлігі мен     |іскерлігі мен   |      |      |     |
|дағдыларын      |дағдыларын     |      |      |     |
|қалыптастыру     |қалыптастыру    |      |      |     |
|жағдайлары, кезеңдері,|жағдайлары,    |      |      |     |
|әдістері мен     |кезеңдері, әдістері|      |      |     |
|тәсілдері.      |мен тәсілдері.   |      |      |     |
|Морфологияны арналған |Морфологияны    |      |      |     |
|жаттығулар      |арналған жаттығулар|      |      |     |
|түрлері.Морфологияны |түрлері.Морфологиян|      |      |     |
|оқытуда көрнекілік  |ы оқытуда     |      |      |     |
|құралдармен техникалық|көрнекілік     |      |      |     |
|құралдарды пайдалану |құралдармен    |      |      |     |
|           |техникалық     |      |      |     |
|           |құралдарды     |      |      |     |
|           |пайдалану     |      |      |     |
|6. Синтаксисті оқыту |6. Синтаксисті   |Дәріс    |Үлестірмелі|Жазбаша, |
|әдістемесі.      |оқыту әдістемесі. |тезисі,   |карточкамен|ауызша  |
|Мектепте- синтаксисті |Мектепте-     |сызба нұсқа,|жұмыс   |     |
|оқытудың       |синтаксисті    |үлестірмелі |      |     |
|маңызы,міндеттері,  |оқытудың      |карточка  |      |     |
|мазмұны мен      |маңызы,міндеттері, |      |      |     |
|принциптері.     |мазмұны мен    |      |      |     |
|Синтаксистік ұғымдарды|принциптері.    |      |      |     |
|қалыптастыру     |Синтаксистік    |      |      |     |
|ерекшеліктері және оны|ұғымдарды     |      |      |     |
|оқыту әдісі. Сөз   |қалыптастыру    |      |      |     |
|тіркесінің әдісі.   |ерекшеліктері және |      |      |     |
|Сөздердің байланысу  |оны оқыту әдісі.  |      |      |     |
|тәсілдері мен түрлерін|Сөз тіркесінің   |      |      |     |
|оқушыға меңгерту   |әдісі. Сөздердің  |      |      |     |
|жолдары –Синтаксистік |байланысу тәсілдері|      |      |     |
|жаттығулар мен талдау.|мен түрлерін    |      |      |     |
|Синтаксис сабақтарында|оқушыға меңгерту  |      |      |     |
|қолданылатын көрнекі |жолдары      |      |      |     |
|құралдармен техникалық|–Синтаксистік   |      |      |     |
|құралдар.       |жаттығулар мен   |      |      |     |
|           |талдау. Синтаксис |      |      |     |
|           |сабақтарында    |      |      |     |
|           |қолданылатын    |      |      |     |
|           |көрнекі құралдармен|      |      |     |
|           |техникалық     |      |      |     |
|           |құралдар.     |      |      |     |
|7. Сөз тіркесін оқыту |7. Аралық бақылау. |Дәріс    |Тест    |Жазбаша  |
|әдістемесі.      |          |тезисі,   |тапсырмалар|     |
|Сөз тіркесі      |          |бақылау   |ы-мен жұмыс|     |
|коммуникативтік бірлік|          |тапсырмалары|      |     |
|– сөйлем құрау    |          |      |      |     |
|материалы. Сөз    |          |      |      |     |
|тіркесінің      |          |      |      |     |
|жасалуындағы     |          |      |      |     |
|синтаксистік     |          |      |      |     |
|байланыстар мен    |          |      |      |     |
|синтаксистік     |          |      |      |     |
|қатынастарды танудың |          |      |      |     |
|алатын орны. Сөз   |          |      |      |     |
|тіркесін модельдеудің |          |      |      |     |
|алғашқы үлгілерін   |          |      |      |     |
|үйрету жолдары. Сөз  |          |      |      |     |
|тіркесінің байланысу |          |      |      |     |
|тәсілдері, байланысу |          |      |      |     |
|түрлері. Сөз     |          |      |      |     |
|тіркесінің құрамы мен |          |      |      |     |
|сөз тіркесінің    |          |      |      |     |
|түрлері. Сөз     |          |      |      |     |
|тіркесінің түрлері.  |          |      |      |     |
|Сөз тіркесінің    |          |      |      |     |
|мағыналық түрлері.  |          |      |      |     |
|8. Жай сөйлемді оқыту |8. Жай сөйлемді  |Дәріс    |Картотека |Жазбаша, |
|әдістемесі.      |оқыту әдістемесі. |тезисі,   |теру    |ауызша  |
|Жай сөйлем      |Жай сөйлем     |сызба нұсқа |      |     |
|жасалуындағы     |жасалуындағы    |      |      |     |
|синтаксистік     |синтаксистік    |      |      |     |
|байланыстар. Жай   |байланыстар. Жай  |      |      |     |
|сөйлемнің құрылымдық- |сөйлемнің     |      |      |     |
|мағыналық жүйесі және |құрылымдық-    |      |      |     |
|оны меңгерту     |мағыналық жүйесі  |      |      |     |
|әдістемесі. Жалаң және|және оны меңгерту |      |      |     |
|жайылма сөйлемді   |әдістемесі. Жалаң |      |      |     |
|проблемалық әдіспен  |және жайылма    |      |      |     |
|меңгерту әдістемесі. |сөйлемді      |      |      |     |
|Жақты және жақсыз   |проблемалық әдіспен|      |      |     |
|сөйлемдерді оқыту және|меңгерту      |      |      |     |
|олардың стильдік   |әдістемесі. Жақты |      |      |     |
|қызметіне назар    |және жақсыз    |      |      |     |
|аудару.Толымды және  |сөйлемдерді оқыту |      |      |     |
|толымсыз жай     |және олардың    |      |      |     |
|сөйлемдерді оқыту және|стильдік қызметіне |      |      |     |
|оларды қатысым    |назар       |      |      |     |
|синтаксисі      |аудару.Толымды және|      |      |     |
|Тұрғысынан меңгерту  |толымсыз жай    |      |      |     |
|әдістемесі. Атаулы  |сөйлемдерді оқыту |      |      |     |
|сөйлемді оқыту және  |және оларды қатысым|      |      |     |
|логикалық байланыстыру|синтаксисі     |      |      |     |
|жолдары. Жай сөйлемді |Тұрғысынан меңгерту|      |      |     |
|талдау әдістемесі.  |әдістемесі. Атаулы |      |      |     |
|           |сөйлемді оқыту және|      |      |     |
|           |логикалық     |      |      |     |
|           |байланыстыру    |      |      |     |
|           |жолдары. Жай    |      |      |     |
|           |сөйлемді талдау  |      |      |     |
|           |әдістемесі.    |      |      |     |
|9. Орфографияны оқыту |9. Орфографияны  |Дәріс    |Психологиял|Жазбаша, |
|әдістемесі.      |оқыту әдістемесі. |тезисі,   |ық     |ауызша  |
|Орфографияны оқытудың |Орфографияны    |сызба нұсқа |оқулықтарме|     |
|ғылыми- практикалық  |оқытудың ғылыми-  |      |н жұмыс  |     |
|маңызы, міндеттері мен|практикалық маңызы,|      |      |     |
|принциптері.     |міндеттері мен   |      |      |     |
|Орфографиялық іскерлік|принциптері.    |      |      |     |
|пен дағдыларды    |Орфографиялық   |      |      |     |
|қалыптастырудың    |іскерлік пен    |      |      |     |
|психологиялықнегіздері|дағдыларды     |      |      |     |
|. Орфографиялық    |қалыптастырудың  |      |      |     |
|ережелерді оқыту әдісі|психологиялықнегізд|      |      |     |
|(орфография бойынша  |ері. Орфографиялық |      |      |     |
|жаттығу жұмысы мен  |ережелерді оқыту  |      |      |     |
|талдау. Орфографиялық |әдісі (орфография |      |      |     |
|қателермен жұмыс.   |бойынша жаттығу  |      |      |     |
|Орфографияны оқыту  |жұмысы мен талдау. |      |      |     |
|көрнекі құралдар мен |Орфографиялық   |      |      |     |
|техникалық құралдарды |қателермен жұмыс. |      |      |     |
|пайдалану)      |Орфографияны оқыту |      |      |     |
|           |көрнекі құралдар  |      |      |     |
|           |мен техникалық   |      |      |     |
|           |құралдарды     |      |      |     |
|           |пайдалану)     |      |      |     |
|10. Тіл ұстарту әдісі.|10. Тіл ұстарту  |Дәріс    |Сөздікпен |Жазбаша, |
|Тіл ұстарту жұмысының |әдісі.       |тезисі,   |жұмыс   |ауызша  |
|маңызы мен міндеті,  |Тіл ұстарту    |кесте, сызба|      |     |
|салалары.Оқушының   |жұмысының маңызы  |нұсқа    |      |     |
|сөздік қорын байыту, |мен міндеті,    |      |      |     |
|сөздік жұмысының   |салалары.Оқушының |      |      |     |
|маңызы мен      |сөздік қорын    |      |      |     |
|міндеттері,принциптері|байыту, сөздік   |      |      |     |
|. Тіл ұстарту     |жұмысының маңызы  |      |      |     |
|оқушылардың ойын,   |мен        |      |      |     |
|байқағыштығын,    |міндеттері,принципт|      |      |     |
|эмоциалық әдептігін  |ері. Тіл ұстарту  |      |      |     |
|дамытумен байланысты, |оқушылардың ойын, |      |      |     |
|әдебиет сабағымен   |байқағыштығын,   |      |      |     |
|байланыстылығы жайлы. |эмоциалық әдептігін|      |      |     |
|           |дамытумен     |      |      |     |
|           |байланысты, әдебиет|      |      |     |
|           |сабағымен     |      |      |     |
|           |байланыстылығы   |      |      |     |
|           |жайлы.       |      |      |     |
|11. Мазмұндама және  |11. Мазмұндама және|Дәріс    |Үлестірме |Жазбаша, |
|шығарма жұмыстары.  |шығарма жұмыстары. |тезисі,   |карточкамен|ауызша  |
|Мазмұндама және оның |Мазмұндама және  |сызба нұсқа,|жұмыс   |     |
|түрлері. Мәтінге   |оның түрлері.   |үлестірме  |      |     |
|тілдік талдау жасау, |Мәтінге тілдік   |каточка   |      |     |
|оның маңызы.     |талдау жасау, оның |      |      |     |
|Шығарма, оның түрлері,|маңызы.      |      |      |     |
|шығарма жазуға қажетті|Шығарма, оның   |      |      |     |
|тілдік материалды   |түрлері, шығарма  |      |      |     |
|дайындау жұмысы.   |жазуға қажетті   |      |      |     |
|Шығарма мен      |тілдік материалды |      |      |     |
|мазмұндаманы тексеру. |дайындау жұмысы.  |      |      |     |
|Олардың мазмұны мен  |Шығарма мен    |      |      |     |
|тілдік жақтарына баға |мазмұндаманы    |      |      |     |
|беру.         |тексеру. Олардың  |      |      |     |
|Тілдік қателер мен  |мазмұны мен тілдік |      |      |     |
|кемшіліктер.     |жақтарына баға   |      |      |     |
|           |беру.       |      |      |     |
|           |Тілдік қателер мен |      |      |     |
|           |кемшіліктер.    |      |      |     |
|12. Тіл мәдениеті мен |12. Тіл мәдениеті |Дәріс    |Кестені  |Жазбаша, |
|стилистика.      |мен стилистика.  |тезисі,   |толтыру  |ауызша  |
|Тіл мәдениеті бойынша |Тіл мәдениеті   |кесте    |      |     |
|жүргізілетін жұмыстың |бойынша      |      |      |     |
|маңызы, міндеттері,  |жүргізілетін    |      |      |     |
|мазмұны. Оқушылардың |жұмыстың маңызы,  |      |      |     |
|сөзіндегі тілдік   |міндеттері,    |      |      |     |
|қателер мен      |мазмұны.      |      |      |     |
|кемшіліктер, есепке  |Оқушылардың    |      |      |     |
|алу, жіктеу.     |сөзіндегі тілдік  |      |      |     |
|Стилистикаға     |қателер мен    |      |      |     |
|байланысты жаттығу  |кемшіліктер, есепке|      |      |     |
|түрлері,       |алу, жіктеу.    |      |      |     |
|Оларды жіктеу.    |Стилистикаға    |      |      |     |
|Стилистика      |байланысты жаттығу |      |      |     |
|сабақтарының     |түрлері,      |      |      |     |
|оқушыларға тигізетін |Оларды жіктеу.   |      |      |     |
|әсері. Стильдік қате |Стилистика     |      |      |     |
|болдырмау және түзету |сабақтарының    |      |      |     |
|әдісі.        |оқушыларға     |      |      |     |
|           |тигізетін әсері.  |      |      |     |
|           |Стильдік қате   |      |      |     |
|           |болдырмау және   |      |      |     |
|           |түзету әдісі.   |      |      |     |
|13. Сынақ жұмыстары  |13. Сынақ жұмыстары|Дәріс    |Үлестірмелі|Жазбаша, |
|оның түрлері. Сынақ  |оның түрлері. Сынақ|тезисі,   |карточкамен|ауызша  |
|жұмыстары, олардың  |жұмыстары, олардың |сызба нұсқа,|жұмыс   |     |
|түрлері, оларды    |түрлері, оларды  |үлестірмелі |      |     |
|өткізудің әдісі. Сынақ|өткізудің әдісі.  |карточка  |      |     |
|жұмысының мәтіні мен |Сынақ жұмысының  |      |      |     |
|көлеміне қойылатын  |мәтіні мен көлеміне|      |      |     |
|талаптар. Оқушылардың |қойылатын талаптар.|      |      |     |
|тілін дамытуға    |Оқушылардың тілін |      |      |     |
|арналған сынақ    |дамытуға арналған |      |      |     |
|жұмыстары. Оқушылар  |сынақ жұмыстары.  |      |      |     |
|жіберген қателерге  |Оқушылар жіберген |      |      |     |
|талдау жасау. Сынақ  |қателерге талдау  |      |      |     |
|жұмысына қойылатын  |жасау. Сынақ    |      |      |     |
|баға нормалары.    |жұмысына қойылатын |      |      |     |
|           |баға нормалары.  |      |      |     |
|14. Қазақ тілін оқыту |14. Қазақ тілін  |Дәріс    |Сөздікпен |Жазбаша, |
|құралдары.      |оқыту құралдары.  |тезисі,   |жұмыс   |ауызша  |
|Оқулық оның ісіндегі |Оқулық оның    |сызба нұсқа |      |     |
|басты құрал      |ісіндегі басты   |      |      |     |
|екендігі.Дидактикалық |құрал       |      |      |     |
|құралдар. Оқулықтарға |екендігі.Дидактикал|      |      |     |
|сипаттама беру.    |ық құралдар.    |      |      |     |
|Бағдарлама мен    |Оқулықтарға    |      |      |     |
|оқулықтың байланысы. |сипаттама беру.  |      |      |     |
|Көрнекі құралдар   |Бағдарлама мен   |      |      |     |
|түрлері.       |оқулықтың     |      |      |     |
|           |байланысы. Көрнекі |      |      |     |
|           |құралдар түрлері. |      |      |     |
|15. Қазақ тілі    |15. Аралық бақылау.|Дәріс    |Тест    |Жазбаша  |
|кабинеті.       |          |тезисі,   |сұрақтарына|     |
|Қазақ тілінің оқу   |          |бақылау   |жауап беру |     |
|жұмысын ұйымдастыру. |          |тапсырмалары|      |     |
|Сабақ оқу жұмысын   |          |      |      |     |
|ұйымдастырудың негізгі|          |      |      |     |
|түрі, мұғалімнің   |          |      |      |     |
|сабаққа дайындалуы.  |          |      |      |     |
|Сыныптан тыс жұмыстар.|          |      |      |     |
|Қазақ тілі пәні    |          |      |      |     |
|бойынша жұмыстарды  |          |      |      |     |
|жоспарлау.      |          |      |      |     |


   7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

                                   4-Кесте
|Оқулықтардың, оқу   |Саны     |Студенттердің |Қамтамасыз ету  |
|құралдарының атауы   |       |саны      |пайызы      |
|1           |2       |3       |4        |
|1. Х.Арғынов. Қазак  |2       |39       |10 %       |
|тілі методикасы.    |       |        |         |
|А.,1974        |       |        |         |
|2. Ф.Оразбаева. Тілдік |40      |39       |100%       |
|қатынас: теориясы және |       |        |         |
|әдістемесі, А.,2000  |       |        |         |
|3. Байтұрсынов А. Тіл |10      |39       |30%       |
|тағылымы. Алматы:Ана  |       |        |         |
|тілі, 1992. – 448 б.  |       |        |         |
|4 0разбаева      |20      |39       |50%       |
|Ф.Ш.,Рахметова Р.С.  |       |        |         |
|Қазақ тілін оқыту   |       |        |         |
|әдістемесі.А.,2005.  |       |        |         |
|Рахметова Р.С.     |10      |39       |30%       |
|Сөз тіркесі синтаксисі |       |        |         |
|және оны оқыту     |       |        |         |
|әдістемесі. А.,2003  |       |        |         |
|6 Құлмағамбетова    |20      |39       |50%       |
|Б.Қазақ тілін оқыту  |       |        |         |
|методикасы. Жалпы   |       |        |         |
|редакциясын басқарған |       |        |         |
|-Ал.:«Мектеп», 1988  |       |        |         |
|7. Д.Әлімжанов,    |10      |39       |30%       |
|Ы.Маманов. Қазақ тілін |       |        |         |
|оқыту методикасы- А., |       |        |         |
|1965          |       |        |         |

  8. ӘДЕБИЕТТЕР
   8.1.1. Негізгі әдебиеттер:
  8.1. З.Бейсембайқызы. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. – Алматы, 2002
  8.1.2. З.Бейсембайқызы. Қазақ тілін модуль негізінде оқыту. А., 2001
  8.1.3. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту
  тұжырымдамасы /Қазақстан жоғары мектебі №1, 2004. 5-20-66.
  8.1.4. Қазақ тілін оқыту методикасы. Жалпы редакциясын басқарған
  Б.Құлмағамбетова -Ал.:«Мектеп», 1988
  8.1.5. С.Қазыбайұлы.Мектепте қазақ тілін оқыту тәсілдері.-Алматы 1997
  8.1.6. Д.Әлімжанов, Ы.Маманов. Қазақ тілін оқыту методикасы- А., 1965
  8.1.7. З.Бейсембаева. Қазак тілін оқыту әдістемесі.Алматы, 2002
  8.1.8. Ш.Сарыбаев. Қазақ тілі методикасының кейбір мәселелері. 1956
  8.1.9. Қ.Т.Қабиева. Сөйлемдегі сөздердің байланысы жөнінде-Алматы:
  Анатілі,1985.
  8.1.10. Ф.Мұсабекова. Тыныс белгілерін оқытудың кейбір мәселелері-
  Алматы:Мектеп,1959
  8.1.11. К.Ж.Бұзаубакова.Жаңа педагогикалық технология. А.,2004
  8.1.12. Т.Әбдікәрімова,Т.Әбдіғалиева,К.Шәймерденова. Қазақ тілін оқыту
  әдістемесі,А.1999
  8.1.13. Х.Арғынов. Қазак тілі методикасы. А.,1974
  8.1.14. Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным
  языкам. Москва - 1986.
  8.1.15. Ф.Оразбаева. Тілдік қатынас: теориясы және әдістемесі, А.,2000
  Қосымша әдебиеттер:
  8.2.1. М.Махмугов. Современный урок. Москва,1985
  8.2.2. П.Д.Әлімжанов. Қазақ тілінде морфологияны оқыту методикасының
  кейбір мәселелері-Алматы,1972
  8.2.3.Бейсембайқызы. Қазақ тілін модуль негізінде оқыту. А.,2001
  8.2.4 0ралбаева Н, Жаксылықова К. Орыс тіліндегі мектептерде казақ
  тілін оқыту әдістемесі -Алматы, 1996.
  8.2.5.Ильин Е.Н. Тіл табыса білу өнері. Педагогикалық ізденіс. М.,1989.
  8.2.6.Ә.Ишмұхамедов. Қызықты грамматика.А., 1995
  8.2.7. Жұбанов Қ «Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер» А., 1999
  8.2.8.Құрманова Н.Ж. Сөз тіркесін оқыту барысында оқушылардың логикалық
  ойлау мәдениетін қалыптастырудың әдістері мен тәсілдері. Алматы-1998.
  8.2.9.Кәтенбаева Б.,Нұрғалиева М. Морфологияны оқытудың методикасы.А.,
  1975.
  8.2.10.Әлімжанов Д. Қазақ тілінде морфологияны оқыту методикасының
  кейбір мәселелері.А., 1972.
  8.2.11.Рахметова Р.С. Сөз тіркесі синтаксисі және оны оқыту әдістемесі.
  А., 2003
  8.2.12. Нұржанова Ж. Қазақ тілін тиімді оқыту жолдары. А., 2001.
  8.2.13.  0разбаева  Ф.Ш.,Рахметова  Р.С.  Қазақ  тілін  оқыту
  әдістемесі.А.,2005.
  8.2.14. Жүнісбек Ә. Қазақ тілін оқыту әдістемесі.А., 1998.
  8.2.15. Жанпеисова М.М. Технология модульного обучения.Актобе-1998.
  8.2.16. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.Д998.
  8.2.17.  Гузеев  В.В.  Планирование  результатов  образования  и
  образовательная технология. М.,2001.
  8.2.18. Тұрғынбаева Б.А. Дамыта оқыту технологиялары. А., 2000
  8.2.19. Амонашвили  Ш.А.,Лысенкова  С.Н.,Волвов  И.П.,Педагогикалық
  ізденіс.А.,1989.
  8.2.20. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. Москва,
  1989.
  8.2.21. Көккөзова М., САбақан. Әдіскер тағылымы. Алматы, 2000.
  8.2.22. Исабаев Ә.Қазақ тілін оқыту методикасы. Ташкент-2003.
  8.2.23. Әбілқаев А. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. Алматы-1995.
  8.2.24. Оразахынова Н «Шеберлік класы» Сатылай комплексті талдау
  (синтаксис). Алматы-2002.
  8.2.25. Қазак тілі окулықтары мен бағдарламалары
  8.2.26. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. Алматы, 1992
  8.2.27. Аймауытов Ж. Психология, Алматы, 1992
Пәндер