Файл қосу


Химия есептерін шығару әдістемесі|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|ШӘКӘРІМ атындағы СемЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ              |
|3 деңгейлі СМК құжаты  |ПОӘК          |ПОӘК 042-18-34/01-2013 |
|ПОӘК          |            |            |
|Оқытушыға арналған   |№ 2 басылым       |            |
|пәннің  бағдарламасы  |________2013 ж.     |            |
|«Химия есептерін шығару|            |            |
|әдістемесі»       |            |            |            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

         «Химия есептерін шығару   әдістемесі»
           5В060600 – «Химия» мамандығы үшін

          ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей
                  2013
 1. ӘЗІРЛЕНГЕН


  ҚҰРАСТЫРУШЫ:  ________ «_____» ___________ 2013 ж.


  Д.Р. Онтагарова , педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы
  «Химия және география» кафедрасы


 2. ТАЛҚЫЛАНДЫ:


  1. «Химия және география» кафедрасы отырысында


 «    »  ___ _______ 2013 ж.  №       хаттама


 Кафедра меңгерушісі                  Д.Р. Онтагарова


 2.2 Жаратылыстық ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің
 отырысында


 «____» __________ 2013 ж. № ___ хаттама
 Төрайымы, доцент  __________________ З.В.Абдишева


 3.БЕКІТІЛДІ :


 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға
 мақұлданған және ұсынылған «    » ____ 2013 ж., № ____ хаттама   ОӘК төрағасы, проректор _______________ Г.К.Искакова


 4 №1 басылым орнына (30.09.11) енгізіліп отыр

                  Мазмұны


1. Қолдану саласы
2. Нормативтік сілтемелер
3. Жалпы ережелер
4. Оқу пәннің (модульдің) мазмұны
5. Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі
6. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта
7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы
8. Әдебиеттер


1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

«5В011200» – «Химия» мамандығы студенттеріне арналған «Химия есептерін
шығару   әдістемесі» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің кұрамына
енгізілген оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы.

2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР

   «Химиядан мектеп оқушыларының өздік  жұмыстарының  формалары және
ұйымдастыру әдістемесі » пәнінің оқытушыға арналған бағдарламасы келесі
құжаттар талаптары мен ұсыныстарына сәйкес құрастырылған және аталған пән
бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді:
   - ҚР «Мемлекеттік жалпы міндетті жоғары білім беру стандарты» 23 тамыз
2012 ж. № 1080 қаулысымен іске қосылған және бекітілген;
   «5В011200» – «Химия» мамандығының Типтік оқу жоспары, ___2013 ж. № ___
бұйрығымен іске қосылған және бекітілген;
   - СТУ 042-СГУ-5-2012«Пәндердің оқу- әдістемелік кешенін әзірлеуге және
ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;
     - ДП 042-1.07-2012 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенініңқұрылымы
және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1. Пәннің қысқаша мазмұны:
   «Химия есептерін шығару   әдістемесі»  «Химия  есептерін шығару
 әдістемесі» пәні -оқу жоспарындағы таңдау компонентіне жататын курс. Осы
курсты оқығанда мынадай сүрақтар қарастырылады:сандық есептердің типтері,
оларды шешудің алгоритмдері.

2. Пәнді оқып-білудің мақсаты:
   Химиялық есептерді шығарудың жалпы әдістемелік
талаптары жайлы; химиялық есептерді шығарудың әдістері жайлы; оқушыларды
есеп шығартуға үйретудің әдістемелік     ерекшеліктері  туралы ;
бағдарлама бойынша оқушыларды есеп шығартуға үйретудің әдістемесін
түсіндіру.


3. Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті:
  – Химияның негізп түсініктері және өлшем бірліктерінің халықаралық
   жүйесі (SI) негіздерін білу;
  – Химиялық формулалар бойынша есептеулерді білу;
  – Ерітінді дайындауға байланысты есептеулерді білу;
  – Химиялық реакциялар тендеулері бойынша есептеулерді білу;

  – Химиялық   термодинамика  мен   химиялық    кинетика  туралы
   есептеулерді білу;

  – Күрделі есептерді шығару әдістемесін үйрету;

  – Сапалық анализге  арналған тәжірибелік есептерді  шығару
   әдістемесін үйрету .

3.4Оқып-білудің нәтижелелері:
   Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:
   - Химияның негізп түсініктері және өлшем бірліктерінің халықаралық
    жүйесі (SI) негіздерін есеп шығаруда қолдана білу;
   - Химиялық формулалар бойынша есептеулерді және оны әр түрлі
    әдістермен шығара білуі ;
   - Ерітінді дайындауға байланысты есептеулерді және оның әдістемесін
    білу;
   - Химиялық реакциялар тендеулері бойынша есептеулерді білу және оның
    әдістемесін білу;

   - Химиялық   термодинамика мен  химиялық   кинетика  туралы
    есептеулерді және оның әдістемесін білу;

   - Күрделі есептерді шығару әдістемесін

   -  Сапалық  анализге   арналған тәжірибелік есептерді   шығару
    әдістемесін үйрету білуге тиіс.3.5 Курстың пререквизиттері:
      • Бейорганикалық химияның теориялық негіздері
      • Органикалық химияның теориялық негіздері
      • Аналитикалық химия
3.6 Курстың постреквизиттері:
   – Химияны оқыту әдістемесі
   – келешекте ұстаздық қызметінде;
   – ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау барысында;
   – педагогикалық практика кезінде студентке жүктелген оқу-
    тапсырмаларын орындауда;

3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:
                                   1кесте
|Курс                            |Семестр   |
|1                              |2      |
|1 МИКРОМОДУЛЬ «МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТЕОРИЯСЫ»    |
|Дәріс сабақтары                             |
|Химиялық есептерді шығарудың жалпы әдістемелік      |2      |
|талаптары                          |      |
|Химиялық есептерді шығарудың әдістері            |2      |
|Оқушыларды есеп шығартуға үйретудің әдістемелік       |2      |
|ерекшеліктері                        |      |
|Практикалық сабақтар                           |
|ПС № 1,2 Химияның негізгі түсініктері. Физикалық шамалардың|2      |
|бірліктерінің халықаралық жүйесін (SІ)химияда қолдану туралы|      |
|жалпы әдістемелік нұсқаулар.                |      |
|ПС № 3,4 Химияның негізгі стехиометриялық заңдары және   |2      |
|химиядағы сандық есептеулерге қолдану әдістемесі.      |      |
| ПС № 5,6 Газ заңдарына арналған есептерді шешу әдістемесі.|2      |
|ПС № 7,8 Бейорганикалық жөне органикалық заттардың ең   |2      |
|қарапайым және молекулалық формулаларын табуға арналған   |      |
|есептерді шешу әдістемесі.                 |      |
| ПС №9,10 Белгісіз заттың   формуласын табу      |2      |
|әдістеріне   арналған   есептер            |      |
| ПС №,11,12 Ерітінді дайындауға байланысты есептеулер   |2      |
| ПС №,13,14 Ерітінді дайындауға байланысты есептеулер   |2      |
|2 МИКРОМОДУЛЬ «МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ПРАКТИКАСЫ»   |
|Дәріс сабақтары                             |
|Бағдарлама бойынша оқушыларды есеп шығартуға үйретудің  |3      |
|әдістемесі                         |      |
|Химияның теориялық негізі бойынша есептер шығартуға     |2      |
|үйретудің әдістемесі                    |      |
|Органикалық химия курсы бойынша есептер шығартуға     |2      |
|үйретудің әдістемесі                    |      |
|Күрделі есептерді  шығарудың әдістері           |2      |
|Практикалық сабақтар                           |
|ПС №,15,16 Химиялық реакциялар тендеулері бойынша     |2      |
|есептеулер                         |      |
|ПС №17,18 Химиялық  термодинамика мен  химиялық     |2      |
|кинетика                          |      |
|ПС №19,20 «Электролиттік диссоциация теориясы» бойынша   |2      |
|шығарылатын типтк есептер мен жаттығуларды орындау    |      |
|әдістемесі                         |      |
|ПС №21,22 Тотығу-тотықсыздандыру реакциялары        |2      |
|ПС №23,24 Күрделі есептерді шығару әдістемесі       |2      |
|ПС №25,26 Күрделі есептерді шығару әдістемесі       |2      |
|ПС №27,28 Сапалық анализге  арналған тәжірибелік     |2      |
|есептерді  шығару әдістемесі               |      |
|ПС№29,30  Сапалық анализге  арналған тәжірибелік    |2      |
|есептерді  шығару әдістемесі               |      |


5 СТУДЕНТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫБТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ
5.1. «Бейорганикалыққосылыстардыңнегізгі кластары» тарауы бойынша есеп
жаттығулар
5.2.«Д.И.Менделеевтің периодтық заңы  және атом құрлысы» тарауы бойынша
есептер шығару
5.3.«Химиялық байланыс және зат құрлысы» тарауы бойынша есеп жаттығулар
5.4.«Химияның» негізгі ұғымдары»тарауы бойынша есептер шығару
5.5.«Электролиттік диссоциация» тарауы бойынша есептер шығару
5.6.«Металдардың жалпы қасиеті» тарауы бойынша есептер шығару
5.7.Химиялық кинетика жәнехимиялық реакцияның жылдамдығы тарауы бойынша
есептер шығару
5.8.«Металл еместер» тарауы бойынша есептер шығару
5.9.Тотығу-тотықсыздану реакциялары бойынша есеп-жаттығулар.
5.10.Органикалық химияның негізгі түсініктері бойынша  есеп-жаттығулар
5.11.«Көмірсутектер » тарауыбойынша сеп-жаттығулар
5.12.«Оттекті органикалық қосылыстар» тарауы бойынша есеп жаттығулар
5.13.«Азотты органикалық қосылыстар » тарауы бойынша  6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ


                                   3 кесте
|Тақырыбы                    |Көрнекті құралдар,  |Өз бетімен оқып    |Бақылау нысанасы  |
|                        |ТОҚ,         |үйренуге арналған   |          |
|                        |зертханалық тақталар |сұрақтар        |          |
|                        |(стенд)        |            |          |
|Дәрістер      |Практикалық         |           |            |          |
|          |сабақтар          |           |            |          |
|1         |2              |3           |4           |5         |
|Химиялық есептерді|ПС № 1,2 Химияның негізгі  |Дәріс материалдары  |Химиялық есептердің  |Әңгімелесу,    |
|шығарудың жалпы  |түсініктері. Физикалық   |бойынша        |жүйесі , оның химия  |өздік жұмыс    |
|әдістемелік    |шамалардың бірліктерінің  |презентациялар,    |курсындағы       |тапсырмаларының  |
|талаптары     |халықаралық жүйесін     |дидактикалық     |орны, есептердің    |түрлерін жазбаша |
|          |(SІ)химияда қолдану туралы |материалдар      |классификациясы    |орындау      |
|          |жалпы әдістемелік нұсқаулар.|           |Химиялық есептің екі |          |
|          |              |           |бөлімі         |          |
|          |              |           |Химиялық есепті талдау |          |
|          |              |           |Химиялық есепті    |          |
|          |              |           |шығаруда физикалық және|          |
|          |              |           |математикалық     |          |
|          |              |           |білімдерді пайдалану  |          |
|          |ПС № 3,4 Химияның негізгі  |           |            |Әңгімелесу, өздік |
|          |стехиометриялық заңдары және|           |            |жұмыс       |
|          |химиядағы сандық      |           |            |тапсырмаларының  |
|          |есептеулерге қолдану    |           |            |түрлерін жазбаша |
|          |әдістемесі.         |           |            |орындау      |
|Химиялық есептерді | ПС № 5,6 Газ заңдарына  |Дәріс материалдары  |Химиялық есептерді   |Әңгімелесу,    |
|шығарудың әдістері |арналған есептерді шешу   |бойынша        |шығаруда қолданылатын |өздік жұмыс    |
|          |әдістемесі.         |презентациялар,    |негізгі әдістер    |тапсырмаларының  |
|          |              |дидактикалық     |Химиялық есептерді   |түрлерін жазбаша |
|          |              |материалдар      |шығарудың графикалық  |орындау      |
|          |              |           |әдістері        |          |
|          |              |           |Алгебралық әдіспен есеп|          |
|          |              |           |шығару         |          |
|          |              |           |Типтік есептерді шешу |          |
|          |              |           |үлгілері        |          |
|          |ПС № 7,8 Бейорганикалық  |           |            |Әңгімелесу, өздік |
|          |жөне органикалық заттардың |           |            |жұмыс       |
|          |ең қарапайым және      |           |            |тапсырмаларының  |
|          |молекулалық формулаларын  |           |            |түрлерін жазбаша |
|          |табуға арналған есептерді  |           |            |орындау      |
|          |шешу әдістемесі.      |           |            |          |
|Оқушыларды есеп  | ПС №9,10 Белгісіз заттың|Дәріс материалдары  |Оқушыларды есеп    |Әңгімелесу,    |
|шығартуға үйретудің|формуласын табу       |бойынша        |шығартуға, үйретуге  |өздік жұмыс    |
|әдістемелік    |әдістеріне   арналған  |презентациялар,    |байланысты студент-  |тапсырмаларының  |
|ерекшеліктері   |есептер           |дидактикалық     |терге  қажетті білім |түрлерін жазбаша |
|          |              |материалдар      |мен біліктерді     |орындау      |
|          |              |           |қалыптастыру      |          |
|          |              |           |Есеп шығартуға     |          |
|          |              |           |үйретудің  әдістемелік|          |
|          |              |           |принциптер       |          |
|          |              |           |Химия сабағында сандық |          |
|          |              |           |есептерді пайдалану  |          |
|          |              |           |әдістемесі       |          |
|          |              |           |Химиялық есептерді   |          |
|          |              |           |шығару арқылы     |          |
|          |              |           |оқушылардың білімдері |          |
|          |              |           |мен  біліктерін   |          |
|          |              |           |пысықтау        |          |
|          |              |           |            |          |
|          |              |           |            |          |
|          | ПС №,11,12 Ерітінді    |           |            |Әңгімелесу, өздік |
|          |дайындауға байланысты    |           |            |жұмыс       |
|          |есептеулер         |           |            |тапсырмаларының  |
|          |              |           |            |түрлерін жазбаша |
|          |              |           |            |орындау      |
|Бағдарлама бойынша| ПС №,13,14 Ерітінді    |Дәріс материалдары  |8 сынып есептері    |Әңгімелесу,    |
|оқушыларды есеп  |дайындауға байланысты    |бойынша        |9 сынып есептері    |өздік жұмыс    |
|шығартуға үйретудің|есептеулер         |презентациялар,    |10 сынып есептері   |тапсырмаларының  |
|әдістемесі     |              |дидактикалық     |            |түрлерін жазбаша |
|          |              |материалдар      |            |орындау      |
|          |ПС №,15,16 Химиялық    |           |            |Әңгімелесу, өздік |
|          |реакциялар тендеулері    |           |            |жұмыс       |
|          |бойынша есептеулер     |           |            |тапсырмаларының  |
|          |              |           |            |түрлерін жазбаша |
|          |              |           |            |орындау      |
|          |ПС №17,18 Химиялық     |           |            |Әңгімелесу,    |
|          |термодинамика мен  химиялық|           |            |өздік жұмыс    |
|          |кинетика          |           |            |тапырмаларының   |
|          |              |           |            |түрлерін жазбаша |
|          |              |           |            |орындау      |
|Химияның теориялық |ПС №19,20 «Электролиттік  |Дәріс материалдары  |            |Әңгімелесу, өздік |
|негізі бойынша   |диссоциация теориясы»    |бойынша        |            |жұмыс       |
|есептер шығартуға |бойынша шығарылатын типтк  |презентациялар,    |            |тапсырмаларының  |
|үйретудің     |есептер мен жаттығуларды  |дидактикалық     |            |түрлерін жазбаша |
|әдістемесі     |орындау әдістемесі     |материалдар      |            |орындау      |
|          |ПС №21,22          |           |            |Әңгімелесу,    |
|          |Тотығу-тотықсыздандыру   |           |            |өздік жұмыс    |
|          |реакциялары         |           |            |тапырмаларының   |
|          |              |           |            |түрлерін жазбаша |
|          |              |           |            |орындау      |
|Органикалық химия |ПС №23,24 Күрделі есептерді |Дәріс материалдары  |Молекулалық формуласы |Әңгімелесу, өздік |
|курсы бойынша   |шығару әдістемесі     |бойынша        |бойынша органикалық  |жұмыс       |
|есептер шығартуға |              |презентациялар,    |қосылыстардың     |тапсырмаларының  |
|үйретудің     |              |дидактикалық     |изомерлерінің     |түрлерін жазбаша |
|әдістемесі     |              |материалдар      |формулаларын құрастыру |орындау      |
|          |              |           |Атауы бойынша     |          |
|          |              |           |органикалық қосылыстың|          |
|          |              |           |құрылым формуласын жазу|          |
|          |              |           |және құрылым формуласы |          |
|          |              |           |бойынша қосылысты атау |          |
|          |              |           |Органикалық      |          |
|          |              |           |қосылыстарды синтездеу |          |
|          |ПС №25,26 Күрделі есептерді |           |            |          |
|          |шығару әдістемесі     |           |            |          |
|Күрделі есептерді |ПС №27,28 Сапалық анализге |Дәріс материалдары  |Есептерді талдап,   |Әңгімелесу,    |
|шығарудың әдістері |арналған тәжірибелік    |бойынша        |шығарту арқылы    |өздік жұмыс    |
|          |есептерді  шығару     |презентациялар,    |студенттердің ой –   |тапсырмаларының  |
|          |әдістемесі         |дидактикалық     |өрісін  дамыту    |түрлерін жазбаша |
|          |              |материалдар      |Қоспаның құрамындағы  |орындау      |
|          |              |           |компоненттердің    |          |
|          |              |           |массаларын анықтауға  |          |
|          |              |           |байланысты есептерді  |          |
|          |              |           |шығартуға үйрету   |          |
|          |ПС№29,30  Сапалық анализге|           |            |          |
|          |арналған тәжірибелік    |           |            |          |
|          |есептерді  шығару     |           |            |          |
|          |әдістемесі         |           |            |          |


  7 Оқу-әдістемелік әдебБиетпен қамтамасыз етудің картасы
                                   Кесте 4
|Оқулықтардың , оқу-әдістемелік      |Дана (саны) |Студентте|Қамтамасы|
|құралдардың атауы            |      |рдің саны|з етілу |
|                     |      |     |пайызы  |
|Химия:Жалпы білім беретін 11-сыныбына  |20     |12    |100   |
|арналған оқулық / Ә .Темірболатова ,   |      |     |     |
|   Н.Нұрахметов, Р.Жұмаділова     |30     |12    |100   |
|,С.Әлімжанова.  Алматы : «Мектеп»   |      |     |     |
|баспасы ,-2007.             |      |     |     |
|Химия:Жалпы білім беретін 10-сыныбына  |30     |12    |100   |
|арналған оқулық             |      |     |     |
|/Н.Н.Нұрахметов,,.Б.Бекишев,       |      |     |     |
|Н.Н.Заграничная. Алматы : «Мектеп»    |      |     |     |
|баспасы ,-2005. -            |      |     |     |
|Химия:Жалпы білім беретін 9-сыныбына   |20     |12    |100   |
|арналған оқулық /И.Нұғыманов ,      |      |     |     |
|Р.Жұмаділова , Ж.Кембебаева . Алматы :  |      |     |     |
|«Мектеп» баспасы ,-2005. -        |      |     |     |
|Химия:Жалпы білім беретін 8-сыныбына   |80     |12    |100   |
|арналған оқулық /Н.Н.Нұрахметов,     |      |     |     |
|К.Сарманова ,К.Жексембина  Алматы :   |      |     |     |
|«Мектеп» баспасы ,-2005. -176б      |      |     |     |
|ТемірболатоваӘ.Е.Химия есептері мен   |15     |12    |100   |
|жаттығуларының  жинағы. Алматы:Рауан,  |      |     |     |
|2000. 96б                |      |     |     |
|БекішевК.Б. Химия есептері (оқу     |20     |12    |100   |
|құралы)Алматы. «Білім».2007ж       |      |     |     |
|Усманова М.Б.,Сақариянова К.Н. Химия   |8      |12    |47    |
|сандық есептер шығару әдістемесі Алматы |      |     |     |
|«Атамұра» 2004              |      |     |     |
|Ерыгин Д.П., Шишкин Е.А. Методика решения|1      |12    |6    |
|задач по химии. - М.: Просвещение, 1989 -|      |     |     |
|173 с.                  |      |     |     |
|Хомченко Г.Г., Хомченко И.Г. Задачи по  |15     |12    |88    |
|химии. -М.: Высшая школа, 1987 - 238 с. |      |     |     |
|Лабий 10.М. Решение задач по химии с   |15     |12    |88    |
|помощью уравнений и неравенств. - М.:  |      |     |     |
|Просвещение, 1987. - 80 с.        |      |     |     |
|.Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. 2400 задач |15     |12    |88    |
|по химии для школьников и поступающих в |      |     |     |
|вузы. - М.: ДРОФА, 1999 - 560 с     |      |     |     |
|Польские химические олимпиады. Под. ред. |15     |12    |88    |
|С.С.Чу-ранова. Изд. ңМирң. - Москва, 1980|      |     |     |
|-  530 с.                |      |     |     |
|Чуранов С.С. Химические олимпиады в   |15     |12    |88    |
|школе. -М.: Просвещение, 1982. -191 с.  |      |     |     |
|Сорокин В.В., Загорский В.В., Свитанько |1      |12    |6    |
|И.В. Задачи химических олимпиад. Под ред.|      |     |     |
|Е.М.Соколовской. Изд. МГУ, 1989 - 253 с. |      |     |     |


  8. ӘДЕБИЕТ
8.1. Негізгі әдебиет
8.1.1. Химия:Жалпы білім беретін 11-сыныбына  арналған  оқулық  /  Ә
.Темірболатова ,
   Н.Нұрахметов,  Р.Жұмаділова ,С.Әлімжанова.  Алматы  :  «Мектеп»
баспасы ,-2007.
8.1.2.Химия:Жалпы  білім  беретін  10-сыныбына   арналған   оқулық
/Н.Н.Нұрахметов,,.Б.Бекишев, Н.Н.Заграничная. Алматы : «Мектеп» баспасы ,-
2005. - 8.1.3. Химия:Жалпы білім беретін 9-сыныбына  арналған оқулық
/И.Нұғыманов , Р.Жұмаділова , Ж.Кембебаева . Алматы : «Мектеп» баспасы ,-
2005. -

8.1.4.Химия:Жалпы  білім  беретін  8-сыныбына   арналған   оқулық
/Н.Н.Нұрахметов, 8.1.5.К.Сарманова ,К.Жексембина   Алматы  :  «Мектеп»
баспасы ,-2005. -176б
ТемірболатоваӘ.Е.Химия есептері мен жаттығуларының  жинағы. Алматы:Рауан,
2000. 96б
8.1.6.БекішевК.Б. Химия есептері (оқу құралы)Алматы. «Білім».2007ж
8.1.7.Усманова М.Б.,Сақариянова  К.Н.  Химия  сандық  есептер  шығару
әдістемесі Алматы «Атамұра» 2004
8.1.8.Ерыгин Д.П., Шишкин Е.А. Методика решения задач по химии. - М.:
Просвещение, 1989 - 173 с.
8.1.9. Хомченко Г.Г., Хомченко И.Г. Задачи по химии. -М.: Высшая школа,
1987 - 238 с.
8.1.10.Лабий 10.М. Решение задач по химии с помощью уравнений и неравенств.
- М.: Просвещение, 1987. - 80 с.
8.1.11.Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. 2400 задач по химии для школьников и
поступающих в вузы. - М.: ДРОФА, 1999 - 560 с
8.1.12.Польские химические олимпиады. Под. ред. С.С.Чу-ранова. Изд. ңМирң.
- Москва, 1980 -  530 с.
8.1.13.Чуранов С.С. Химические олимпиады в школе. -М.: Просвещение, 1982.
-191 с.
8.1.14.Сорокин В.В., Загорский В.В., Свитанько И.В. Задачи химических
олимпиад. Под ред. Е.М.Соколовской. Изд. МГУ, 1989 - 253 с.

8.2. Қосымша әдебиет және қорлар

8.2.1. Свитанько И.В. Нестандартные задачи по химии. -М.: МИРОС, 1995 - 80
с.
Нұгманов И. Есептер жинағы. Алматы.2001
8.2.2. Ерыгин Д.П. Шишкин Е.А. Методика решения задач по химии. М.,
Просвещение. 1989
8.2.3. Цитович   Методика решения задач по химии.М.,Просвещение. 1989
 8.2.4. Бекішев Б .   Химиядан есептер шығару. Алматы.2001
8.2.5. Адамович Т.П. и др. Сборник олимпиадных задач по химии. –Минск:1980.
8.2.6. Гаврусейко Н.П. Сборник самостоятельных и контрольных работ по
химит. - Минск.1983.
8.2.7. Гольдфарб Я.Л. и др. Сборник задач и упражнений по химии: Учеб.8-11
кл. ср.шк.- .: Просвещение,1987.
8.2.8. Грученко Г.И., Кайгородова Г.А. Обучение учащихся решению расчетных
задач по химии.- Смоленск,1984.
8.2.9. Гузей  Л,С., Лунин В. В. Сборник задач по  общей  химии  с
производственным содержанием. –М. Высшая школа,1977.
8.2.10. Глориозов П,А,. Рысс В.Л.Проверочные работы по химии,-М. Пр. 1986.
8.2.11. Дайнеко В.И. Как научить школьников решать задачи по органической
химии.М.-Пр. 1987.
8.2.12. Колягин  Ю.М.,  Оганесян  В.А.  Учись  решать  задачи.  –М.:
Просвещение.1983
8.2.13. Лабий Ю.М. Решение задач по химии с помощью уравнений и неравенств.-
М.: Просвещение.1987
8.2.14. Магдесиева Н.Н., Кузменко Н.Е. Учись решать задачи по химии,-М.:
Просвещение.1987.
8.2.15. Потапов В.М., Чертков И.Н. Проверь свои знания по органической
химии. .-М.: Просвещение.1979.
8.2.16. 500 задач по химии. .-М.: Просвещение.1981.
8.2.17. Середа И.П. Конкурсные задачи по химии.- Киев: 1984.
8.2.18. Суровцева Р.П., и др, Задания по химии для самостоятельной работы
учащихся. .-М.: Просвещение.1987
8.2.19. Фридман Л.М. Турецкий Е.Н. Как научиться решать задачи. .-М.:
Просвещение.1984.
8.2.20. Хомченко Г.П, Задачи по химии для поступающих в вузы. .-М.:
Просвещение.1986.
8.2.21. Чуранов С.С. Химические олимпиады в школе.-М.: Просвещение.1982.
8.2.22. Когисов С.М. Сапалық есептерді шығарудың әдістері. Ақтөбе, 2006,
Пәндер