Файл қосу


Ақпараттық жүйелер|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ              |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК                        |
|УНИВЕРСИТЕТІ                                   |
|3 деңгейлі СМК құжаты       |ПОӘК      |ПОӘК             |
|                 |        |042-18-12.1.97/02-2013    |
|«Программалау технологиясы»    |Баспа №1    |               |
|пәнінің cтуденттерге арналған   |18.09.2013ж   |               |
|бағдарламасы           |        |               |

             «Программалау технологиясы»

            Пәнінің оқу-әдістемелік кешені

   5В070300- «Ақпараттық жүйелер», 5В070400 – «Есептеу техникасы және
   программалық қамсыздандыру», 5В070200 «Автоматтандыру және басқару»
           мамандығының студенттеріне арналған


      ПӘННІҢ СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ОҚУ ЖҰМЫСТЫҚ ПРОГРАММАСЫ


                  Семей
                  2013

Алғы сөз


   1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ


   Құрастырған ___________  Жақсығұлова  Д.Д.  «Ақпараттық  жүйелер»
кафедрасының аға оқытушысы, Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті Семей
қаласы


   «__09__» _________09_________ 2013ж.


   2. Талқыланды


   2.1. Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Ақпараттық жүйелер»
кафедрасы отырысында қарастырылды.


   Хаттама № _1__ «__09__» ___09_____________ 2013 ж.


   Кафедра меңгерушісі __________ /Смагулов С.К., э.ғ.к./


   2.2. «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» факультетінің оқу-
әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.


   Хаттама № _1__ «_11_» _______09___________ 2013ж.


   Төрағасы __________ /Бекбаева Р.С./


   3. бекітілді


   Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі отырысында баспаға жіберуге
ұсынылды және мақұлданды.


   Хаттама № _1__ «_18_»______09_______2013ж.


   ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істер бойынша проректор _______________
/ Г.К. Искакова /   Мазмұны

|1.    |Жалпы мағлұматтар                           |
|2.    |Пән мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу        |
|3.    |Пәнді меңгеру бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар            |
|4.    |Курс форматы                             |
|5.    |Курс саясаты                             |
|6.    |Баға қою саясаты                           |
|7.    |Әдебиеттер                              |

  1. Жалпы мағлұматтар   1.1. Пән және оқытушы туралы жалпы мағлұмат  |Оқытушылардың аты – жөні:       |Жаксыгулова Д.Д.           |
|Кафедра:               |«Ақпараттық жүйелер»         |
|Ақпарат:               |                   |
|телефон:               |35-26-22               |
|оқу корпусы:             |№ 1                 |
|кабинет:               |№ 712                |
|Пәннің аты:              |«Программамалау технологиясы»    |
|Кредиттер саны:            |3                  |
|                   |                   |
   1.2. Курстың қысқаша мазмұны:
   «Программалау технологиялары» пәнінің оқу -  әдістемелік  кешені
5В070300- «Ақпараттық жүйелер», 5В070400 –  «Есептеу  техникасы  және
программалық қамсыздандыру»,  5В070200  «Автоматтандыру  және  басқару»
мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған. Бұл кешен студенттерді курс
мазмұнымен, курстың маңыздылығы мен қажеттілігімен, курс саясатымен, оқу
процесінде алатын білімі және дағдыларымен таныстырады. Студенттер пәнді
оқу процесінде Turbo С тілінде  қолданылатын  есептердің  алгоритмдеу
негіздерін, мәліметтер  түрлерін,  операторларды,  ішкі  операторларды,
тұрғызылған функцияларды, программалық қаптаманы қамтамасыз етуді жобалау
тәсілдерін, программалау стилін, программалаудың  сапа  көрсеткіштерін,
программаны сынау мен қалыптастыру тәсілдерін, объектілі – бағытталған
программалаудың негіздерін қолданып программа құруды үйренеді.


   1.3. Курс мақсаты:
   Студенттерді алгоритмдерді жазудың қазіргі заманғы әдістері  мен
есептеу процестерінің типтері, Turbo С тілінде программалауға үйрету.
Деректерді өңдеу процесін алголритмдеу, сондай ақ негізгі алгоритмдердің
негізгі мінездемелері және ақпаратты өңдеу  есептерін  шешудің  жалпы
тәсілдері қарастырылады. Ішкі программаларды қолданып программа, стандартты
модульдер, деректердің динамикалық құрылымын, программалық қамтамасыз етуді
жобалау тәсілдерін, программалау стилін программалаудың сапа көрсеткішін,
программаның сынау және қалыптастыру тәсілін білу.


   1.4. Курсты өткеннен кейінгі білімі мен дағдысы:
   "Программалау технологиялары" курсы 5В070300- «Ақпараттық жүйелер»,
5В070400 – «Есептеу техникасы және программалық қамсыздандыру», 5В070200
«Автоматтандыру және басқару» мамандықтарының базалық пәндер  қатарына
жатады. ДЭЕМ – де есептерді шығаруға дайындықтың келесі этаптарын оқытуды
қарастырады: нақты есептің қойылуы, алгоритмді жобалау  (алгоритмдеу),
программаны кодтау (таңдап алынған Turbo С тілінде алгоритмді орындау),
тестілеу және жөндеу (нақты шешім алу үшін).


   1.5. Курсты аяқтау нәтижесінде студент мыналарды білуі қажет:
 • Экономикалық есептерді шешу есептерін дұрыс қою
 • Есептеу әдісін таңдау,
 • Құрылған алгоритмге программа жазу.
 • Есептерді шешудің негізгі сандық әдістерін білу керек;
 • Негізгі сандық әдістерді білу;
 • Объектілердің сандық және  сапалық  қатынасын  көрсетуге  арналған
  математикалық символикаларды пайдалануды білу керек;
 • Есептерді өзіндік шешу қабілеті мен математикалық анализ жүргізу;
 • Шешудің алгоритмін құру,
Turbo С тілінде есептеу алгоритмдерінің негізін білу керек.

   1.6. Курс Пререквизиті:
 • Информатика
 • Математика
 • Алгоритмдеу және программалау тілдері

   1.7. Курс Постреквизиті:
 • Объектілі – бағытталған программалау
 • Ақпараттық жүйелерді жобалау
  2. Пәннің мазмұны және сабақ түрлеріне байланысты сағат үлестірілімі


                Кесте 1 – Пәннің мазмұны. Сағат үлестірілімі


  |Тақырып аты          |Сағат саны              |Әдебиет   |
|                |Дәріс |СТС  |ЗС   |ОБСӨЖ  |СӨЖ  |      |
|1               |2   |3   |4   |5    |6   |7      |
|Кіріспе            |1   |1   |1   |3    |3   |      |
|"Бағдарламалау технологиясы"  |    |   |    |     |   |      |
|пәнінің мақсаты мен міндеті.  |    |   |    |     |   |      |
|Ақпараттық жүйелердегі есептеу |    |   |    |     |   |      |
|техникасының ролі. Өндірістің |    |   |    |     |   |      |
|әртүрлі салаларында ақпараттық |    |   |    |     |   |      |
|жүйелерді пайдалану мысалдары. |    |   |    |     |   |      |
|Оқу үрдісін компьютерлендіру. |    |   |    |     |   |      |
|Тақырып 1. Дербес компьютердің |1   |1   |1   |3    |3   |      |
|программалық құралдары     |    |   |    |     |   |      |
|Программалауды автоматтау   |    |   |    |     |   |      |
|әдістері. Алгоритмдік тілдер. |    |   |    |     |   |      |
|Алгоритмдік тілдердің мақсаты, |    |   |    |     |   |      |
|оларға қойылатын талаптар.   |    |   |    |     |   |      |
|Үрдісті – бағытталған тілдер  |    |   |    |     |   |      |
|және объектілі – бағыттаған  |    |   |    |     |   |      |
|тілдер туралы ұғым. ДК     |    |   |    |     |   |      |
|программалық қамтамасыз ету  |    |   |    |     |   |      |
|ұғымы. ДК қолданушылардың   |    |   |    |     |   |      |
|байланыстың диалогтық     |    |   |    |     |   |      |
|құралдары. Программалаудың   |    |   |    |     |   |      |
|интегралданған жүйесі.     |    |   |    |     |   |      |
|Тақырып 2. Программалау    |    |   |    |     |   |      |
|әдістемесі           |    |   |    |     |   |      |
|Программаны құру деңгейлері мен|    |   |    |     |   |      |
|кезеңдері. Программаны құруға |    |   |    |     |   |      |
|техникалық тапсырмалар.    |    |   |    |     |   |      |
|Программаны техникалық жобалау |    |   |    |     |   |      |
|кезеңдері. Алгоритмдердің   |    |   |    |     |   |      |
|құрылымдық сызбасын құру.   |    |   |    |     |   |      |
|Деректерді ұйымдастыру.    |    |   |    |     |   |      |
|Ішкіпрограммалық интерфейсті  |    |   |    |     |   |      |
|және программаның құрылымын  |    |   |    |     |   |      |
|құру.             |    |   |    |     |   |      |
|Тақырып 3. Программалау    |1   |1   |1   |3    |3   |      |
|технологиялар негізі      |    |   |    |     |   |      |
|Программалық қамтамасыздауды  |    |   |    |     |   |      |
|жобалау әдістемесі. Нисходящее |    |   |    |     |   |      |
|и восходящее проектирование и |    |   |    |     |   |      |
|их сочетание. Құрылымдық    |    |   |    |     |   |      |
|программалау. Модульді     |    |   |    |     |   |      |
|программалау. Программалау   |    |   |    |     |   |      |
|тілдерін таңдау. Программалау |    |   |    |     |   |      |
|стилі. Программалау сапасының |    |   |    |     |   |      |
|көрсеткіштері. Программалардың |    |   |    |     |   |      |
|оқылуы. Қаталіктерден қорғауы |    |   |    |     |   |      |
|бар программалау. Программаны |    |   |    |     |   |      |
|түзету және сынақтан өткізу  |    |   |    |     |   |      |
|кезеңдері. Программаларды   |    |   |    |     |   |      |
|құжаттау. ГОСТ – пен бекітілген|    |   |    |     |   |      |
|программалық құжаттаманың   |    |   |    |     |   |      |
|біріңғай жүйесі (ПҚБЖ).    |    |   |    |     |   |      |
|Тақырып 4. СИ тілінің жалпы  |1   |1   |1   |3    |3   |      |
|характеристикасы. Си      |    |   |    |     |   |      |
|программалау жүйесіне кіріспе |    |   |    |     |   |      |
|Негізгі түсініктер: алфавит,  |    |   |    |     |   |      |
|идентификаторлар, айнымалылар, |    |   |    |     |   |      |
|константалар, деректер типтері.|    |   |    |     |   |      |
|Стандартты типтегі       |    |   |    |     |   |      |
|айнымалыларды сипаттау.    |    |   |    |     |   |      |
|Препроцессор директивасы. СИ  |    |   |    |     |   |      |
|тіліндегі программаның     |    |   |    |     |   |      |
|құрылымы. Си программалау   |    |   |    |     |   |      |
|жүйесі.            |    |   |    |     |   |      |
|Тақырып 5. Меншіктеу операторы.|1   |1   |1   |3    |3   |      |
|Енгізу – шығаруды ұйымдастыру |    |   |    |     |   |      |
|Өрнектер және меншіктеу. Си  |    |   |    |     |   |      |
|тілінің операциялары.     |    |   |    |     |   |      |
|Си тілінің операторлары.    |    |   |    |     |   |      |
|Меншіктеу операторы. Енгізу – |    |   |    |     |   |      |
|шығару функциялары.      |    |   |    |     |   |      |
|Тақырып 6. Шартсыз және шартты |1   |1   |1   |3    |3   |      |
|көшу операторы         |    |   |    |     |   |      |
|Шартсыз көшу операторлары.   |    |   |    |     |   |      |
|Шартты көшу операторлары.   |    |   |    |     |   |      |
|Құрылымды оператор. Таңдау   |    |   |    |     |   |      |
|операторы.           |    |   |    |     |   |      |
|Тақырып 7. Цикл операторы   |1   |1   |1   |3    |3   |      |
|Алғы шарттарымен берілген   |    |   |    |     |   |      |
|циклдар. Шарты соңынан берілген|    |   |    |     |   |      |
|циклдар. Параметрлі циклдар.  |    |   |    |     |   |      |
|break, continue операторлары. |    |   |    |     |   |      |
|Тақырып 8. Функциялар     |1   |1   |1   |3    |3   |      |
|Функцияның сипатталуы және   |    |   |    |     |   |      |
|анықтамасы. Функция мысалдары. |    |   |    |     |   |      |
|Тақырып 9. Жады кластары    |1   |1   |1   |3    |3   |      |
|Жады кластары. Автоматты,   |    |   |    |     |   |      |
|статисті, сыртқы, регистрлі  |    |   |    |     |   |      |
|айнымалылыр.          |    |   |    |     |   |      |
|Тақырып 10. Берілгендердің   |1   |1   |1   |3    |3   |      |
|күрделі типі: массивтер    |    |   |    |     |   |      |
|Массивтер. Бір өлшемді және  |    |   |    |     |   |      |
|көпөлшемді массивтер.     |    |   |    |     |   |      |
|Бірөлшемді массив       |    |   |    |     |   |      |
|элементтерімен амалдар. Сандық |    |   |    |     |   |      |
|массивтерді өңдеудің типтік  |    |   |    |     |   |      |
|алгоритмдерін программалау.  |    |   |    |     |   |      |
|Бірөлшемді массивтер және   |    |   |    |     |   |      |
|көрсеткіштер.         |    |   |    |     |   |      |
|Екіөлшемді массивтерді     |1   |1   |1   |3    |3   |      |
|сипаттау. Екіөлшемді массив  |    |   |    |     |   |      |
|элементтермен амалдар. Сандық |    |   |    |     |   |      |
|массивтерді өңдеудің типтік  |    |   |    |     |   |      |
|алгоритмдерін программалау. Екі|    |   |    |     |   |      |
|өлшемді массивтер үшін     |    |   |    |     |   |      |
|көрсеткіштерді пайдалану.   |    |   |    |     |   |      |
|Тақырып 11. Жолдар       |1   |1   |1   |3    |3   |      |
|Жолдар. Жолдарды өңдеудің   |    |   |    |     |   |      |
|типтік алгоритмдерін      |    |   |    |     |   |      |
|программалау.         |    |   |    |     |   |      |
|Тақырып 12. Деректердің    |1   |1   |1   |3    |3   |      |
|құрылымы            |    |   |    |     |   |      |
|Деректердің құрылымы.     |    |   |    |     |   |      |
|Құрылымдарды сипаттау.     |    |   |    |     |   |      |
|Деректердің көрсеткіштері және |    |   |    |     |   |      |
|құрылымы.           |    |   |    |     |   |      |
|Тақырып 13. Файлдар      |1   |1   |1   |3    |3   |      |
|Файлдар. Файлдардың құрылымын |    |   |    |     |   |      |
|сипаттау. Файлдармен жұмысты  |    |   |    |     |   |      |
|ұйымдастыру.          |    |   |    |     |   |      |
|Тақырып 14. Модульдер     |1   |1   |1   |3    |3   |      |
|Стандартты модульдерді     |    |   |    |     |   |      |
|пайдалану.           |    |   |    |     |   |      |
|Тақырып 15. Графика      |1   |1   |1   |3    |3   |      |
|Графика.            |    |   |    |     |   |      |
        3. Пәнді меңгеруге арналған әдістемелік нұсқау


   «Программамалау технологиясы» пәні студенттерді  Си  программалау
тілінің көмегімен нақты өмір заңдылықтарын практикалық қызметте пайдалану
және тану процесінде туындайтын есептерді есептеу алгоритмі шешімінің
компьютерлер көмегімен құрастыру және пайдалануды дайындайды.

        4. Курс түрі

   Студенттер пәнді оқу процесінде Turbo  С  тілінде  қолданылатын
есептердің алгоритмдеу негіздерін, мәліметтер түрлерін, операторларды, ішкі
операторларды, тұрғызылған функцияларды, программалық қаптаманы қамтамасыз
етуді жобалау тәсілдерін, программалау  стилін,  программалаудың  сапа
көрсеткіштерін, программаны сынау мен қалыптастыру тәсілдерін, объектілі –
бағытталған программалаудың негіздерін қолданып программа құруды үйретеді.
        5. Курс саясаты

   Емтиханға жіберілу үшін студенттер мына талаптарды орындау керек:

  ❑ дәріске, СТС, зертханалық және ОБСӨЖ міндетті түрде қатысу. Егер
   қандай да себептермен студент сабақты босатқан болса, сол күні сабақта
   өтілген материалға өзі жауапты болады.
  ❑ Сабақ үстінде ұялы телефонды өшіріп қою қажет.
  ❑ Сабақты жүйелі түрде бұзып, тәртіп бұзған студент аудиториядан
   шығарылады, немесе барлық курс  үшін  "қанағаттанарлықсыз"  баға
   қойылады.
  ❑ СТС және үй тапсырмаларын орындау міндетті
  ❑ Бақылау жұмыстары міндетті  түрде  орындалып,  аталған  уақытта
   тапсырылуы қажет. Кешіктіріліп өткізілген жұмыс автоматты түрде төмен
   бағамен бағаланады.
  ❑ Көшіру орын  алғанда  студент  аудиториядан  шығарылады  немесе
   "қанағатанарлықсыз" баға қойылады.

    Қортынды бақылау барлық бақылауды қамтиды: Емтихан бағасы межелік
бақылау (40%) және аралық аттестация қортындысын (емтихан – 60%) қамтиды да
 100% құрайды.

   6 Бағалау саясаты


   Аралық бақылау бекітілген графикке сәйкес 7 және 15-ші апталарда
өткізіледі.
   Студент 1 семестрде 600 балл жинауы тиіс, соның ішінде 1-ші межелік
бақылауда 300 балл (оның 30 балы сабаққа қатысу), 2-ші межелік бақылауда
300 балл (оның 30 балы сабаққа қатысу) жинауы керек.
   Пән бойынша баға 100 %-тық шкала бойынша процентпен қойылады.
   Пән бойынша қорытынды баға келесі шкаламен анықталады (Кесте 2).

                   Кесте 2 – Пән бойынша балдар үлестірімі
|апта  |Бақылау түрі          |Барлық балл  |Ескерту      |
|2   |Тәжірибелік сабақ       |10      |         |
|    |зертханалық          |15      |         |
|3   |Тәжірибелік сабақ       |10      |         |
|    |зертханалық          |15      |         |
|    |ОБСӨЖ             |10      |         |
|    |СӨЖ              |20      |         |
|4   |Тәжірибелік сабақ       |10      |         |
|    |зертханалық          |15      |         |
|5   |Тәжірибелік сабақ       |10      |         |
|    |зертханалық          |15      |         |
|    |ОБСӨЖ             |10      |         |
|    |СӨЖ              |20      |         |
|6   |Тәжірибелік сабақ       |10      |         |
|    |зертханалық          |15      |         |
|7   |Тәжірибелік сабақ       |10      |         |
|    |зертханалық          |15      |         |
|    |ОБСӨЖ             |10      |         |
|    |СӨЖ              |20      |         |
|7   |Межелік бақылау 1       |80      |         |
|1-8 аптадағы жинаған баллдар саны   |300      |         |
|9-15 аптада сабаққа қатысу балы    |30      |         |
|9   |Тәжірибелік сабақ       |10      |         |
|    |зертханалық          |15      |         |
|    |ОБСӨЖ             |10      |         |
|    |СӨЖ              |20      |         |
|10   |Тәжірибелік сабақ       |10      |         |
|    |зертханалық          |15      |         |
|11   |Тәжірибелік сабақ       |10      |         |
|    |зертханалық          |15      |         |
|    |ОБСӨЖ             |10      |         |
|    |СӨЖ              |20      |         |
|12   |Тәжірибелік сабақ       |10      |         |
|    |зертханалық          |15      |         |
|13   |Тәжірибелік сабақ       |10      |         |
|    |зертханалық          |15      |         |
|    |ОБСӨЖ             |10      |         |
|    |СӨЖ              |20      |         |
|14   |Тәжірибелік сабақ       |10      |         |
|    |зертханалық          |15      |         |
|15   |Тәжірибелік сабақ       |10      |         |
|    |зертханалық          |15      |         |
|15   |Межелік бақылау 2       |80      |         |
|9-15 аптада жинаған баллдар саны    |300      |         |
|Емтихан балы              |400      |         |
|Академиялық кезең бойынша балл     |1000     |         |   7 Әдебиет


   7.1. Негізгі әдебиет

   7.1.1. Бөрібаев Б. «Программалау технологиясы»  Алматы,  «Дәуір»
   баспасы, 2012ж
   7.1.2 Павловская Жоғары деңгейлі программалау тілінде программалау
С/С++.: Алматы, «Дәуір» баспасы, 2011ж

   7.1.3. Н. Джекан «Програмирование на языке Си» – М.: Высш. Шк.1995 ж.

   7.1.4. Франка П. Си: Учебный курс, 1998 ж.

   7.1.5. Фомин Т «Програмирование на языке Си», 1999
   7.1.6. Культин Р. «Програмирование на языке Си» – М.: Наука, 1987


   7.2. Қосымша әдебиет
   7.2.1. Алексеев В.Е. и др. Вычислительная техника и программирование.
Практикум по программированию: Практ. пособие/ Под ред. А.В. Петрова.- М.:
Высш. Шк.,1991.
   7.2.2. Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С.В.
Симоновича. – СПб.: Питер, 2005

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть