Файл қосу


Техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар«Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері» пәнінен университеттің барлық
      мамандықтарына арналған тест тапсырмалары (2 кредит)

|  |                     |Тарау   |Таңдалған |Салм |
|№  |Тараудың тақырыбы            |бойынша  |сұрақтарды|   |
|  |                     |сұрақ саны|ң саны  |   |
|1  |Заңнамалық актілер мен ережелер.     |     |     |1  |
|  |Түсініктер және анықтамалар.       |15    |2     |   |
|2  |Тіршілікті қамтамасыз етудің       |     |     |1  |
|  |ұйымдастырушылық және теориялық     |9     |2     |   |
|  |негіздері.                |     |     |   |
|3  |Төтенше жағдайлар. Бейбіт және соғыс   |70    |4     |1  |
|  |уақыттағы төтенше жағдайлар. ТЖ негізгі |     |     |   |
|  |ұғымдары мен анықтамалары.        |     |     |   |
|4  |Адамның мекендеу ортасының қауіптіліктері|12    |2     |1  |
|5  |Радиациялық қауіпті нысандардағы төтенше |38    |4     |1  |
|  |жағдайлар                |     |     |   |
|6  |Химиялық қауіпті нысандардағы төтенше  |34    |4     |1  |
|  |жағдайлар                |     |     |   |
|7  |Биологиялық (биологиялық - әлеуметті)  |35    |4     |1  |
|  |төтенше жағдай              |     |     |   |
|8  |Өртке қарсы шаралар           |26    |2     |1  |
|9  |Тұрғындарды қорғау.           |12    |2     |1  |
|10 |Экстремальды жағдайлар кезіндегі халықтың|37    |4     |1  |
|  |іс әрекеті                |     |     |   |
|11 |Төтенше жағдайдың психологиялық     |19    |2     |1  |
|  |аспектілері               |     |     |   |
|12 |Эвакуация, көшіру және бытыраңқы     |16    |2     |1  |
|  |орналастыру шаралары.          |     |     |   |
|13 |Зақымдаушы факторлардан халықты     |26    |2     |1  |
|  |инженерлік қорғау.            |     |     |   |
|14 |Зақымдану ошақтарындағы құтқару және   |9     |2     |1  |
|  |басқа да шұғыл жұмыстар.         |     |     |   |
|15 |Жарақаттанған және зақымданған кездегі  |42    |2     |1  |
|  |алғашқы медициналық көмек көрсету.    |     |     |   |
|  |Барлығы                 |400    |40    |   |

 @@@ Курстың негізгі себептері, маман дайындаудағы ролі. Заңнамалық актілер
         мен ережелер. Түсініктер және анықтамалар.

$$$ 1
Тіршілік қауіпсіздігі негіздері курсының зерттейтін мәселелері.
A) адамның ТЖ кезіндегі өмір сүру ортасымен қауіпсіз қарым қатынасының,
шаруашылық объектілерінің тұрақты жұмыс істеу әдістерін, табиғи  және
техногенді ТЖ ескерту мен салдарын жою және  осы  заманғы  зақымдау
құралдарының қолданылуы;
B) тіршілік ортасының жәй-күйі мен жағымсыз факторлары;
C)  шаруашылық объектілерінің ТЖ  жұмыс  істеу  тұрақтылығын  зерттеу
мәселелерін;
D) өндірістік қызметтің қауіпсіздігі мен экологиялылығын арттыру жөніндегі
шаралар;
Е) тосын жағдайдың дамуына немесе пайда болуына әсер ететін табиғи орта
факторлар
$$$ 2
Тіршілік қауіпсіздігі -
A) басқару органдарының мемлекеттік жүйесі және бейбіт соғыс уақытында
халықты шаруашылық объектілерін және ел аумағын осы заманғы зақымдау
құралдарының,  табиғи  және  техногендік  сипаттағы  төтенше  жағдай
факторларының зақымдағыш әсерінен қорғау мақсатында өткізілетін  жалпы
мемлекеттік шаралардың жиыны;
B) адамның өмір сүру ортасымен қауіпсіз қарым қатынасы мен оны қорғауға,
төтенше жағдайларда шаруашылық нысандарының тұрақты жұмыс істеуіне, табиғи
және техногендіксипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын ескерту мен жоюға,
сондай ақ, осы заманғы зақымдау құралдарының қолданылуына бағытталған
шаралар кешені;
C) өнеркәсіптік, ауылшаруашылығы өндірісі мен қоғам қызметінің  басқа
мүдделеріне пайдаланылатын тәртіптер мен нормалар негізінде іс әрекет
ететін адамдар ұжымысалалары;
D) бағдарлама немесе мақсатты бірігіп жүзеге асырушы және белгіленген
ережелер мен нормалар негізінде әрекет жасайтын адамдар тобы;
Е) тосын жағдайдың дамуына немесе пайда болуына әсер ететін табиғи орта
факторлар.

$$$ 3
«Тіршілік қауіпсіздігі» курсын оқу барысында қарастырылатын сұрақтар -
A) адамдардың денсаулығына, өміріне, қоршаған ортаға және  шаруашылық
объектілеріне нұсқан келтіретін немесе келтіруі мүмкін, едәуір шығынға әкеп
соғатын, тіршілік жағдайын бұзатын авария, апат немесе зілзіала салдарынан
болған белгілі бір аумақта туындаған жағдайларды қарастыру;
B) адамның өмір сүру ортасымен қауіпсіз қарым қатынасы мен оны қорғауға,
төтенше жағдайларда шаруашылық нысандарының тұрақты жұмыс істеуіне, табиғи
және техногендіксипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын ескерту мен жоюға,
сондай ақ, осы заманғы зақымдау құралдарының қолданылуына бағытталған
шаралар кешені;
C) өмір сүру ортасының жағдайы және жағымсыз факторлары, адамның өмір сүру
ортасымен қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету принцптері, техникалық
ортамен процестердің қауіпсіздігін жоғарлату, зиянды  және  зақымдаушы
факторлармен зақымдалған адамның анатомиялық-физиологиялық салдары,  ТЖ
кезіндегі шаруашылық нысандарының тұрақты жұмыс істеуін зерттеу әдістері,
тіршілік қауіпсіздігінің нормативті техникалық және ұйымдастыру негіздері.

D) тосын жағдайдың дамуына немесе пайда болуына әсер ететін табиғи орта
факторлар;
Е) тіршілік қауіпсіздігінің  нормативті  техникалық  және  ұйымдастыру
негіздері.

$$$ 4
ҚР Азаматтық қорғаныс туралы заңы қай жылы шықты?
A) 7 мамырда 2001ж;
B) 7 мамырда 2000ж;
C) 7 мамырда 1999ж;
D) 7 мамырда 1998ж;
Е) 7 мамырда 1997ж.

$$$ 5
Қазақстан Республикасының «Табиғи және техногендік  сипаттағы  төтенше
жағдайлар туралы» Заңы қашан қабылданды?
A) 1996 жыл 5 шілде;
B) 1997 жыл 10 сәуір;
C) 1995 жыл 30 қыркүйек;
D) 7 мамырда 2000ж;
Е) 7 мамырда 2001ж;
$$$ 6
ЖОО АҚ бастығы?  A) ректор;  B) проректор;  C) декан;  D) қафедра
меңгерушісі;
Е) оқытушы.

$$$ 7
Төтенше жағдай дегеніміз не?
А) экологиялық төтенше жағдайлар;
B) бұл адамның қоршаған ортамен қарым қатынасы нәтижесінде және оның
өміріне, денсаулығы мен мүлігіне қауіп төнгенде болуы мүмкін жағдай;
C) тосын жағдайдың дамуына немесе пайда болуына әсер ететін табиғи орта
факторлары;
D)  адамдардың денсаулығына, өміріне, қоршаған ортаға және шаруашылық
объектілеріне нұсқан келтіретін немесе келтіруі мүмкін, едәуір шығынға әкеп
соғатын, тіршілік жағдайын бұзатын авария, апат немесе зілзіала салдарынан
болған белгілі бір аумақта туындаған жағдай;
Е) өнеркәсіп, көлік авариялары және басқа да авариялар.

$$$ 8
 Табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар
A) өнеркәсіп, көлік авариялары және басқа да авариялар, өрт (жарылыс),
күшті әсер ететін улы, радиоактивті және биологиялық жағынан қауіпті
заттарды тарататын (тарату қаупі бар) авария, үйлер мен ғимараттардың
қирауы, бөгендердің бұзылуы, тіршілікті қамтамасыз  ететін  электр  –
энергетика және коммуникация жүйелеріндегі, тазарту құрылыстарындағы авария
туғызған төтенше жағдайлар.тіршілік ортасының жәй – күйі мен жағымсыз
факторлары;
B) дүлей зілзала (жер сілкінісі, сел, көшкін, су тасқыны және басқалар),
табиғи өрттер, індеттер мен малдың жұқпалы  аурулары,  ауылшаруашылық
өсімдіктерінің  және  ормандардың  кеселдері  мен  зиянкестері  арқылы
зақымдануын туғызатын төтенше жағдайлар;
C) адамдардың қаза табуына әкеліп соққан немесе әкеліп соғуы мүмкін,
олардың денсаулығына, қоршаған ортаға және шаруашылық жүргізуші нысандарға
нұқсан келтірген апаттар;
D) халықты едәуір дәрежеде материалдық шығындарға ұшыратып,  тіршілік
жағдайын бұзған немесе бұзуы мүмкін авария, зілзала немесе апат салдарынан
белгілі бір аумақта туындаған жағдай;
Е) өнеркәсіп, көлік авариялары және басқа да авариялар.

$$$ 9
 Техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар
A) өнеркәсіп, көлік авариялары және басқа да авариялар, өрт (жарылыс),
күшті әсер ететін улы, радиоактивті және биологиялық жағынан қауіпті
заттарды тарататын (тарату қаупі бар) авария, үйлер мен ғимараттардың
қирауы, бөгендердің бұзылуы, тіршілікті қамтамасыз  ететін  электр  –
энергетика және коммуникация жүйелеріндегі, тазарту құрылыстарындағы авария
туғызған төтенше жағдайлар.тіршілік ортасының жәй – күйі мен жағымсыз
факторлары;
B) дүлей зілзала (жер сілкінісі, сел, көшкін, су тасқыны және басқалар),
табиғи өрттер, індеттер мен малдың жұқпалы  аурулары,  ауылшаруашылық
өсімдіктерінің  және  ормандардың  кеселдері  мен  зиянкестері  арқылы
зақымдануын туғызатын төтенше жағдайлар;
C) адамдардың қаза табуына әкеліп соққан немесе әкеліп соғуы мүмкін,
олардың денсаулығына, қоршаған ортаға және шаруашылық жүргізуші нысандарға
нұқсан келтірген апаттар;
D) халықты едәуір дәрежеде материалдық шығындарға ұшыратып,  тіршілік
жағдайын бұзған немесе бұзуы мүмкін авария, зілзала немесе апат салдарынан
белгілі бір аумақта туындаған жағдай;
Е) экологиялық төтенше жағдайлар.

$$$ 10
 Табиғаттағы тосын жағдай:
A) адамның қоршаған ортамен қарым қатынасы нәтижесінде оның өміріне,
денсаулығы мен мүлігіне қауіп төнгенде болуы мүмкін;
B) дүлей зілзала (жер сілкінісі, сел, көшкін, су тасқыны және басқалар),
табиғи өрттер, індеттер мен малдың жұқпалы  аурулары,  ауылшаруашылық
өсімдіктерінің  және  ормандардың  кеселдері  мен  зиянкестері  арқылы
зақымдануын туғызатын төтенше жағдайлар;
C) адамдардың қаза табуына әкеліп соққан немесе әкеліп соғуы мүмкін,
олардың денсаулығына, қоршаған ортаға және шаруашылық жүргізуші нысандарға
нұқсан келтірген апаттар;
D) халықты едәуір дәрежеде материалдық шығындарға ұшыратып,  тіршілік
жағдайын бұзған немесе бұзуы мүмкін авария, зілзала немесе апат салдарынан
белгілі бір аумақта туындаған жағдай;
Е) экологиялық төтенше жағдайлар.

$$$ 11
Төтенше жағдайлардын алдын алу -
A) төтенше жағдай пайда болған жағдайда адамдардың өмірі мен денсаулықтарын
сақтау, материалдық шығындардың көлемін азайту үшін, сонымен қатар төтенше
жағдайлардың аумағын жоюға бағытталған құтқару, авариялық – қалпына келтіру
және басқа да шұғыл жұмыстар;
B) адамдардың өмірі мен денсаулықтарын сақтау, материалдық шығындардың
көлемін азайту, төтенше жағдайлардың пайда болуын едәуір  төмендетуге
бағытталған және алдын ала жүргізілетін кешеңдік шаралар;
C) төтенше жағдай жарияланған белгілі бір аумақ;
D) мүлікті,  жабдықтарды  сақтау,  қауіптіліктің  экономикалық  есебі,
қауіптіліктен қорғану шаралары, қауіптілікті тани білу;
Е) адамдардың өмірі мен денсаулықтарын сақтау.

$$$ 12
Төтенше жағдайды жою -
A) төтенше жағдай пайда болған жағдайда адамдардың өмірі мен денсаулықтарын
сақтау, материалдық шығындардың көлемін азайту үшін, сонымен қатар төтенше
жағдайлардың аумағын жоюға бағытталған құтқару, авариялық – қалпына келтіру
және басқа да шұғыл жұмыстар;
B) адамдардың өмірі мен денсаулықтарын сақтау, материалдық шығындардың
көлемін азайту, төтенше жағдайлардың пайда болуын едәуір  төмендетуге
бағытталған және алдын ала жүргізілетін кешеңдік шаралар;
C) төтенше жағдай жарияланған белгілі бір аумақ;
D) мүлікті,  жабдықтарды  сақтау,  қауіптіліктің  экономикалық  есебі,
қауіптіліктен қорғану шаралары, қауіптілікті тани білу;
Е) адамдардың өмірі мен денсаулықтарын сақтау

$$$ 13
Төтенше жағдай аумағы –
A) төтенше жағдай пайда болған жағдайда адамдардың өмірі мен денсаулықтарын
сақтау, материалдық шығындардың көлемін азайту үшін, сонымен қатар төтенше
жағдайлардың аумағын жоюға бағытталған құтқару, авариялық – қалпына келтіру
және басқа да шұғыл жұмыстар;
B) адамдардың өмірі мен денсаулықтарын сақтау, материалдық шығындардың
көлемін азайту, төтенше жағдайлардың пайда болуын едәуір  төмендетуге
бағытталған және алдын ала жүргізілетін кешеңдік шаралар;
C)  төтенше жағдай жарияланған белгілі бір аумақ;
D)  мүлікті, жабдықтарды  сақтау,  қауіптіліктің  экономикалық  есебі,
қауіптіліктен қорғану шаралары, қауіптілікті тани білу;
Е) індеттер және эпизоотиялар, ауыл шаруашылық өсімдіктерінің зиянкестермен
зақымдалуы

$$$ 14
Зілзала -
A) ТЖ-дың пайда болуына әкеп соғатын зілзала;
B) аймақтық және ірі ауқымды ТЖ пайда болуына әкеліп соғатын жойқын
құбылыс;
C) адамдардың денсаулығы мен өмірін сақтауға, залал мен материалдық шығын
мөлшерін кемітуге арналған шаралар кешені;
D) технологиялық  процестің  бұзылуы,  механизмдердің,  жабдықтар  мен
ғимараттардың бұзылуы;
Е) ТЖ-дың пайда болуына әкеліп соғатын жойқын құбылыс.

$$$ 15
Дүлей зілзала -
A) ТЖ-дың пайда болуына әкеліп соғатын жойқын құбылыс;
B) аймақтық және ірі ауқымды ТЖ пайда болуына әкеліп соғатын жойқын
құбылыс;
C) ТЖ-дың пайда болуына әкеп соғатын зілзала;
D) технологиялық  процестің  бұзылуы,  механизмдердің,  жабдықтар  мен
ғимараттардың бұзылуы;
Е) алдын ала жүргізілетін және ТЖ пайда болу қатерін мүмкін болғанынша
азайту.


@@@ Тіршілікті қамтамасыз етудің ұйымдастырушылық және теориялық негіздері.

 Азаматтық қорғанысты ұйымдастыру мен жүргізу -
A) мемлекеттің маңызды міндеттерінің бірі,  оның  қорғаныс  шараларын
қамтамасыз ету құрылымдарының құрамдас бөлігі;
B) бұл басқару органдарының мемлекеттік жүйесі;
C) жергілікті өкілді және атқарушы органдар;
D) халықтың Азаматтық қорғаныс пен  төтенше  жағдайлардағы  іс-қимылы
жөніндегі міндеттемелері;
Е) республикалық Үкімет, орталық атқарушы органдар, мемлекеттік
бағдарламалар.

$$$ 17
Азаматтық қорғаныс – бұл...
A) ТЖ пайда болған кезде жүргізілетін және адамдардың өмірін сақтап,
денсаулығын қорғауға, залал мен материалдық шығындар көлемін азайтуға,
сондай-ақ ТЖ аймағының одан әрі таралмауына бағытталған құтқару, авариялық-
қалпына келтіру жұмыстары мен басқа да кезек күттірмейтін жұмыстары;
B) табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ жою кезінде шұғыл медициналық
жәрдем көрсету қызметі дереу іске қосады, ал ол жеткіліксіз болған жағдайда
орталық мемлекеттік органдардың және ұйымдардың медициналық күштері мен
құралдары таратады;
C) облыстық төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі комиссия;
D) бұл басқару органдарының мемлекеттік жүйесі және халықты, ұйымдар мен ел
аумағын осы заманғы  зақымдау  құралдарының  зақымдағыш  факторларының
ықпалынан, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан қорғау
мақсатында жүргізілетін жалпы мемлекеттік шаралардың жиыны;
Е) табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде халықты,
аумақты  және  шаруашылық  жүргізуші  объектілерді  қорғаудың  негізгі
принциптері.

$$$ 18
Азаматтық қорғаныс мәселелерінің Республикалық деңгейде шешілуі -
A) Азаматтық қорғаныс мүлігін, жеке және ұжымдық қорғаныс құралдарын
жинауды, сақтауды ұйымдастырады, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше
жағдайлардан сақтандыру шараларын, авариялық құтқару және басқа да кезек
күттірмейтін жұмыстарды ұйымдастырып өткізеді;
B) жергілікті өкілді және атқарушы органдар ведомствлық бағыныстағы аумақта
Азаматтық қорғанысқа басшылық  етеді,  ұйымдардың  Азаматтық  қорғаныс
шараларын  орындауынұйымдастырады.  Хабарландыру  құралдарын,  басқару
нүктелерін тұрақты дайындықта ұстайды;
C)  республикалық  Үкімет,  орталық  атқарушы  органдар  мемлекеттік
бағдарламаларды, Азаматтық қорғанысты дамыту мен жетілдірудің  негізгі
бағыттарын, оны қаржыландыру және материалдық қамтамасыздандыру тәртібін,
соғыс қауіпі мен төтенше жағдайлар кезіндегі Азаматтық қорғаныс жүйесінің
жұмыс істеу тәртібін белгілейді;
D) Мемлекеттік деңгейде  Азаматтық  қорғанысы  халық  пен  республика
экономикасын зілзаладан, ірі авариялардан, апаттардан, осы заманғы зақымдау
құралдарының қолдануынан қорғау және төтенше жағдайлардың пайда  болу
аудандары мен зақымдау ошақтарындағы басқа да кезек күттірмейтін жұмыстар
жөніндегі мемлекеттік шаралардың құрамдас бөлігі болып табылады;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 19
Азаматтық қорғаныс мәселелерінің жергілікті деңгейде шешілуі -
A) Азаматтық қорғаныс мүлігін, жеке және ұжымдық қорғаныс құралдарын
жинауды, сақтауды ұйымдастырады, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше
жағдайлардан сақтандыру шараларын, авариялық құтқару және басқа да кезек
күттірмейтін жұмыстарды ұйымдастырып өткізеді;
B) жергілікті өкілді және атқарушы органдар ведомствлық бағыныстағы аумақта
Азаматтық қорғанысқа басшылық  етеді,  ұйымдардың  Азаматтық  қорғаныс
шараларын  орындауынұйымдастырады.  Хабарландыру  құралдарын,  басқару
нүктелерін тұрақты дайындықта ұстайды;
C)  республикалық  Үкімет,  орталық  атқарушы  органдар  мемлекеттік
бағдарламаларды, Азаматтық қорғанысты дамыту мен жетілдірудің  негізгі
бағыттарын, оны қаржыландыру және материалдық қамтамасыздандыру тәртібін,
соғыс қауіпі мен төтенше жағдайлар кезіндегі Азаматтық қорғаныс жүйесінің
жұмыс істеу тәртібін белгілейді;
D) Мемлекеттік деңгейде  Азаматтық  қорғанысы  халық  пен  республика
экономикасын зілзаладан, ірі авариялардан, апаттардан, осы заманғы зақымдау
құралдарының қолдануынан қорғау және төтенше жағдайлардың пайда  болу
аудандары мен зақымдау ошақтарындағы басқа да кезек күттірмейтін жұмыстар
жөніндегі мемлекеттік шаралардың құрамдас бөлігі болып табылады;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 20
Азаматтық қорғанысқа тікелей басшылықты жүргізеді?
A) Төтенше жағдайлардың алдын алу және жоюдың Мемлекеттік жүйесі;
B) ҚР төтенше жағдайлар жөніндегі Агенттігі;
C) облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті
өкілді және атқарушы органдарының табиғи және техногендік сипаттағы төтенше
жағдайлар саласындағы өкілеттілігі;
D) ТЖМ ОҚО төтенше жағдайлар департаменті тарапынан құрылған комиссия;
Е) аудан әкімдері мен ауыл әкімдері.

$$$ 21
Азаматтық қорғаныстың негізгі міндеттері мыналар -
A) саяси әлеуметтік мәселелерді шешу;
B) ТЖ кезіндегі құтқару құралдарын жөндеу;
C) басқару, хабарлау және байланыс жүйелерін тұрақты дайындықта болуын
ұйымдастыру;
D) Орталық және жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлерін даярлау және
халықты оқыту;
Е) басқару, хабарлау және байланыс жүйелерін тұрақты дайындықта болуын
ұйымдастыру, дамыту және қолдау, Төтенше жағдайлар кезінде  Азаматтық
қорғаныс күштерін құру, оларды іс-әрекеттерге  даярлау  және  тұрақты
дайындықта  ұстау,  Орталық  және  жергілікті  атқарушы  органдардың
қызметкерлерін даярлау және халықты оқыту.

$$$ 22
Халықтың Азаматтық қорғаныс  пен  төтенше  жағдайлардағы  іс-әрекеттер
жөніндегі міндеттері қандай?
A) зардап шеккен халыққа бірінші кезекте көмек  көрсету,  тіршілікті
қалыптастыру;
B) Азаматтар тиісті органдарға төтенше жағдайлардың тууына алып келуі
мүмкін апаттар қаупі туралы хабарлауға, халық АҚ пен ТЖ бойынша қажетті
білімдер мен практикалық дағдыларды игеруге, АҚ шараларына қатысуға және
орындауға міндетті;
C) бейбіт және соғыс уакытында ТЖ пайда болуы кезінде қоршаған табиғи
ортаны, адамдардың өмірі мен  денсаулығын,  мәдени  және  материалдық
құндылықтарды қорғау, төтенше жағдайды ескерту мен жою саласында бірегей
мемлекеттік саясатты жүргізу;
D) халықты, аумақты қорғау, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз  ету
бойынша ұйымдастырушылық, экономикалық және құқықтық шаралар жүйесін құру;
төтенше жағдайға әрекет ету ретін анықтау, зардаптарын жою, олардың пайда
болу себептерін тергеу;
Е)  халықты хабарландыру және мониторинг ұйымдастыру.

$$$ 23
Мекемедегі, кәсіпорындағы «Азаматтық қорғаныс» құрылымдары кімдердің
бұйрығымен құрылады?
А) облыс әкімі бұйрығымен;
B) аудан әкім бұйрығымен;
C) мекеме басшысы бұйрығымен;
D) министірлік бұйрығымен;
E) мемлекеттік инспекция бұйрығымен.

$$$ 24
Облыстардағы «Азаматтық қорғаныс» мәселелеріне кім жауапты?
А) ТЖ Министрі;
В) облыстық ішкі департаменті;
С) облыс әкімдері;
D) министрлік бөлім басшысы;
Е) облыстық прокурор.

              @@@ Төтенше жағдайлар.
$$$ 25
Табиги сипаттағы төтенше жағдайлардың негізгі ұғымдары
A) жағымсыз факторлар, тіршілік әрекетінің бұзылуы, технологиялық процестің
бұзылуы;
B) геофизикалық қауіпті құбылыстар, жанжалды сипаттағы төтенше жағдайлар;
C)  техногенді  сипаттағы  төтенше  жағдайлар,  экологиялық  апаттар,
экономикалық және экологиялық апаттар;
D) жер сілкінісі, сел, қар көшкіндері, су тасқыны, табиғи өрттер, індеттер
және эпизоотиялар, ауыл шаруашылық өсімдіктерінің зиянкестермен зақымдалуы.
Е) экологиялық төтенше жағдайлар.

$$$ 26
Табиғаттағы тосын жағдай дегеніміз не?
А) материалдық жағдайға және климаттық-географиялық жағдайлар;
B) адамның қоршаған ортамен қарым қатынасы нәтижесінде және оның өміріне,
денсаулығы мен мүлігіне қауіп төнгенде болуы мүмкін жағдай;
C) тоғандардың бұзылу нәтижесінде елді мекендер мен тұтас аудандардың су
астында қалуы;
D) химиялық және радиациялық қауіпті объектілердегі төтенше жағдай;
Е) табиғи өрттер, эпидемиялар және эпизоотиялар.

$$$ 27
Тіршілік қауіпсіздігі негіздері курсында қандай мақсаттар шешіледі?
A) ТЖ салдарын болжау және бағалау және оларды жою жөніндегі шараларды
қабылдау үшін теориялық және практикалық іс әрекеттер көлемін студенттерге
үйрету;
B) мүлікті, жабдықтарды сақтау, қауіптіліктің экономикалық есебі:
C) қауіптіліктен қорғану шаралары, қауіптілікті тани білу;
D) ТЖ жою жөніндегі мемлекеттік саясат;
Е) экономикалық және экологиялық апаттар

$$$ 28
«Табиғи және техногенді сипаттағы ТЖ» заңы қай жылы бекітілді?
A) 5 шілде 1990ж;
B) 5 шілде 1994ж;
C) 5 шілде 1996ж;
D) 5 шілде 1998ж;
Е) 5 шілде 2000ж.

$$$ 29
Төтенше жағдай аймағы деген не?
A) ТЖ жарияланған белгілі бір аймақ;
B) көшіру аймағы;
C) санитарлық аймақ;
D) эпидемиологиялық аймақ;
Е) химиялық зақымдану аймағы.

$$$ 30
Апат дегеніміз не?
A) геофизикалық қауіпті құбылыстар;
B) жанжалды сипаттағы төтенше жағдайлар;
C) техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар;
D) тұтқиылдан пайда болған, адамның тіршілік әрекеттері бұзылуымен, өмірі
мен денсаулығына қауіп төндіретін, экономикалық және экологиялық шығынмен
сипатталатын зілзала;
Е) технологиялық процестің бұзылуы;

$$$ 31
Авария дегеніміз не?
A) технологиялық  процестердің  бұзылуы,  механизмдер,  жабдықтар  мен
ғимараттардың зақымдануы;
B) экологиялық апаттар;
C) экономикалық және экологиялық апаттар;
D) табиғи және әлеуметтік зілзала;
Е) технологиялық процестің бұзылуы;

$$$ 32
Апаттар көлемі бойынша:
А) табиғи және жасанды;
B) кіші, орта, үлкен;
C) космостық және метерологиялық;
D) тектоникалық және гидрологиялық;
Е) экологиялық.

$$$ 33
Апаттар түрі бойынша:
A) кіші, орта және үлкен;
B) табиғи, техногенді, жанжалды;
C) табиғи және жасанды;
D) дүлей зілзала және антропогендік;
Е) экономикалық, экологиялық

$$$ 34
Табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар
А) метрологиялық, тектоникалық, космостық, гидрологиялық;
B) көліктік, өндірістік, әлеуметтік, космостық және метерологиялық;
C) табиғи өрттер, эпидемиялар және эпизоотиялар;
D) геологиялық, гидрологиялық, метрологиялық қауіпті құбылыстар, табиғи
өрттер, эпидемиялар және эпизоотиялар;
Е) экономикалык сипаттағы төтенше жағдайлар.

$$$ 35
Техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар
А) метрологиялық, тектоникалық, космостық, гидрологиялық;
B) көліктік, өндірістік, әлеуметтік;
C) космостық және метерологиялық;
D) тектоникалық және гидрологиялық;
Е) экологиялық

$$$ 36
Пайда болу саласы бойынша төтенше жағдайлар
А) табиғи, техногенді, жанжалды;
B) көліктік, өндірістік, әлеуметтік;
C) табиғи және техногенді;
D) кіші, орта және үлкен;
Е) аймақтық, жергілікті.

$$$ 37
Антропогендік ТЖ –
A) бактерия, вирустардың өсуін басатын, дәрілік заттар;
B) қызуды төмендететін дәрілік құралдар;
C) залалсыздандырушы заттар;
D) тұрақты жоғарғы атмосфералық қысым аймағы;
Е) адамның әрекетіне байланысты авария немесе апат

$$$ 38
Төтенше жағдайлар себеп-салдарына  байланысты  мынадай  классификацияға
бөлінеді:
А) табиғи, техногендік;  B) табиғи;  C) техногендік;
D) экологиялық;   Е) әлеуметтік.

$$$ 39
Табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар төтенше жағдайларға жататындар
А) өнеркәсіптік, транспорттық т.б. апаттар, өрт, жарылыс,
B) жер сілкіну, сел, көшкін,  су  тасқыны,  табиғи  өрт,  эпидемия,
ауылшаруашылық өсімдіктер мен орманның зиянкестермен аурумен бүлінуі;
C) ӘКУЗ, радиациялық заттар, биологиялық улы заттар тастандылары;
D) ғимараттар мен құрылыстардың бүлінуі, өмірді қамтамасыз етіп отырған
объектілердегі апаттар, плотиналардың бүлінуі;
Е) эпидемия, ауылшаруашылық өсімдіктер мен орманның зиянкестермен аурумен
бүлінуі.

$$$ 40
Таралу ауқымы мен материалдық шығынының көлеміне қарай  табиғи  және
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар ... болып бөлінеді.
А) нысандық;
B) жергілікті;
C) аймақтық;
D) барынша ауқымды;
Е) нысандық, жергілікті, аймақтық, барынша ауқымдық.

$$$ 41
Төтенше жағдайлардын алдын алу -
А) адамдардың өмірі мен денсаулықтарын сақтау, материалдық шығындардың
көлемін азайту, төтенше жағдайлардың пайда болуын едәуір төмендетуге
бағытталған және алдын ала жүргізілетін кешеңдік шаралар;
B) төтенше жағдай пайда болған жағдайда адамдардың өмірі мен денсаулықтарын
сақтау, материалдық шығындардың көлемін азайту үшін, сонымен қатар төтенше
жағдайлардың аумағын жоюға бағытталған құтқару, авариялық – қалпына келтіру
және басқа да шұғыл жұмыстар;
C) авариялық – қалпына келтіру және басқа да шұғыл жұмыстар;
D) төтенше жағдайлардың пайда болуын едәуір төмендетуге бағытталған және
алдын ала жүргізілетін кешеңдік шаралар;
Е) адамдардың өмірі мен денсаулықтарын сақтау.

$$$ 42
Төтенше жағдайды жою -
А) адамдардың өмірі мен денсаулықтарын сақтау, материалдық шығындардың
көлемін азайту, төтенше жағдайлардың пайда болуын едәуір төмендетуге
бағытталған және алдын ала жүргізілетін кешеңдік шаралар;
B) төтенше жағдай пайда болған жағдайда адамдардың өмірі мен денсаулықтарын
сақтау, материалдық шығындардың көлемін азайту үшін, сонымен қатар төтенше
жағдайлардың аумағын жоюға бағытталған құтқару, авариялық – қалпына келтіру
және басқа да шұғыл жұмыстар;
C) авариялық – қалпына келтіру және басқа да шұғыл жұмыстар;
D) төтенше жағдайлардың пайда болуын едәуір төмендетуге бағытталған және
алдын ала жүргізілетін кешеңдік шаралар;
Е) адамдардың өмірі мен денсаулықтарын сақтау.

$$$ 43
Техногенді сипаттағы төтенше жағдайдың шыгу көздері –
А) бұл тиісті параметрлермен анықталатын немесе көрінетін, физикалық,
химиялық және биологиялық іс-әрекеттермен немесе көріністермен сипатталатын
қауіпті оқиғаның құрастырушысы;
B) төтенше жағдай көзінің тууына қауіп төндіретін қауіпті радиоактивті,
өрт, жарылыс қауіпті материалдарды, химиялық және биологиялық заттарды
пайдаланатын, өндіретін, өндейтін, сақтайтын немесе тасымалдайтын нысан;
C) бұл  қауіпті  техногенді  оқиға  (өндірістік  нысандардағы  немесе
транспорттағы авариялар, өрттер, жарылыстар немесе әр түрлі энергияның
шығуы, өмір мен денсаулыққа қауіпті заттардың шығумен байланысты авариялар
немесе олардың қаупі, ғимараттар мен құрылыстардың құлауы, тіршілікпен
қамтамасыз ету жүйесіндегі авариялар) нәтижесінде белгілі бір  аймақ,
нысанында немесе аймақта орын алған техногенді сипаттағы төтенше жағдай;
D) белгілі уақыт  ішінде  адамдарға,  ауылшаруашылық  малдарына  және
өсімдіктерге қауіп келтіретін мөлшерде аумағында химиялық заттар таратылған
немесе қауіпті химиялық және биологиялық заттар енгізілген территория
немесе аймақ;
Е) өзінің  физикалық,  химиялық,  биологиялық  немесе  токсикологиялық
қасиетінің салдарынан адамдардың өмірі мен денсаулығына, ауылшарушылық
малдары мен өсімдіктеріне қауіп төндіретін заттар.

$$$ 44
Техногенді сипаттағы төтенше жағдай көзінің зақымдаушы факторы –
А) технологиялық процесстің бұзылуы, механизмдердің, жабдықтардың және
құрылыстардың зақымдануы;
B) тиісті параметрлермен анықталатын немесе көрінетін, физикалық, химиялық
және биологиялық іс-әрекеттермен немесе көріністермен сипатталатын қауіпті
оқиғаның құрастырушысы;
C) өзімен бірге аймақтық немесе ғаламдық ауқымдағы төтенше жағдайды, адам
құрбандығын алып келетін ірі авария, қиратушы құбылыс;
D) нысандарды қалыпты пайдалану процессіндегі адам мен қоршаған ортаға
тікелей немесе жанама зияндығы түрінде, болмаса пайда болуы кезіндегі
адамға және қоршаған ортаға техногенді сиаттағы төтенше жағдай көзінің
зақымдаушы әрекеті ретінде жүзеге асатын техникалық жүйесінің, өндірістік
немесе транспорттық нысандарының өзіне тән ішкі жағдайы;
Е) өзінің  физикалық,  химиялық,  биологиялық  немесе  токсикологиялық
қасиетінің салдарынан адамдардың өмірі мен денсаулығына, ауылшарушылық
малдары мен өсімдіктеріне қауіп төндіретін заттар.

$$$ 45
ТЖ пайда болу себебіне қарай қалай бөлеміз?
A) табиғи;  B) техногендік; C) табиғи және техногендік;
D) өндірістік;  Е) нысандық.

$$$ 46
Ықтимал қауіпті зат –
А) технологиялық процесстің бұзылуы, механизмдердің, жабдықтардың және
құрылыстардың зақымдануы;
B) тиісті параметрлермен анықталатын немесе көрінетін, физикалық, химиялық
және биологиялық іс-әрекеттермен немесе көріністермен сипатталатын қауіпті
оқиғаның құрастырушысы;
C) өзімен бірге аймақтық немесе ғаламдық ауқымдағы төтенше жағдайды, адам
құрбандығын алып келетін ірі авария, қиратушы құбылыс;
D) нысандарды қалыпты пайдалану процессіндегі адам мен қоршаған ортаға
тікелей немесе жанама зияндығы түрінде, болмаса пайда болуы кезіндегі
адамға және қоршаған ортаға техногенді сиаттағы төтенше жағдай көзінің
зақымдаушы әрекеті ретінде жүзеге асатын техникалық жүйесінің, өндірістік
немесе транспорттық нысандарының өзіне тән ішкі жағдайы;
Е) өзінің  физикалық,  химиялық,  биологиялық  немесе  токсикологиялық
қасиетінің салдарынан адамдардың өмірі мен денсаулығына, ауылшарушылық
малдары мен өсімдіктеріне қауіп төндіретін заттар.

$$$ 47
Техногенді қауіп –
А) технологиялық процесстің бұзылуы, механизмдердің, жабдықтардың және
құрылыстардың зақымдануы;
B) тиісті параметрлермен анықталатын немесе көрінетін, физикалық, химиялық
және биологиялық іс-әрекеттермен немесе көріністермен сипатталатын қауіпті
оқиғаның құрастырушысы;
C) өзімен бірге аймақтық немесе ғаламдық ауқымдағы төтенше жағдайды, адам
құрбандығын алып келетін ірі авария, қиратушы құбылыс;
D) нысандарды қалыпты пайдалану процессіндегі адам мен қоршаған ортаға
тікелей немесе жанама зияндығы түрінде, болмаса пайда болуы кезіндегі
адамға және қоршаған ортаға техногенді сиаттағы төтенше жағдай көзінің
зақымдаушы әрекеті ретінде жүзеге асатын техникалық жүйесінің, өндірістік
немесе транспорттық нысандарының өзіне тән ішкі жағдайы;
Е) өзінің  физикалық,  химиялық,  биологиялық  немесе  токсикологиялық
қасиетінің салдарынан адамдардың өмірі мен денсаулығына, ауылшарушылық
малдары мен өсімдіктеріне қауіп төндіретін заттар.

$$$ 48
Техногенді сипаттағы төтенше жағдай көзінің зақымдаушы ықпалы -
А) нысанда, белгілі бір аумақта немесе аймақта адамдардың өмірі мен
денсаулығына қауіп төндіретін және ғимараттардың, құрылыстардың, құрылғылар
мен транспорттық құралдардың қирауын, өндірістік және транспорттық үрдістің
бұзылуын, сондай-ақ қоршаған табиғи ортаға шығын келтіруді  тудыратын
қауіпті техногенді оқиға;
B) бір немесе жиынтықты техногенді сипаттағы төтенше жағдай  көзінің
зақымдаушы факторының адамдардың, ауылшаруашылық малдарының өмірі  мен
денсаулығына және өсімдіктерге, экономика нысандарына және қоршаған табиғи
ортаға жағымсыз әсер етуі;
C) нысандарды қалыпты пайдалану процессіндегі адам мен қоршаған ортаға
тікелей немесе жанама зияндығы түрінде, болмаса пайда болуы кезіндегі
адамға және қоршаған ортаға техногенді сиаттағы төтенше жағдай көзінің
зақымдаушы әрекеті ретінде жүзеге асатын техникалық жүйесінің, өндірістік
немесе транспорттық нысандарының өзіне тән ішкі жағдайы;
D) төтенше жағдай көзінің тууына қауіп төндіретін қауіпті радиоактивті,
өрт, жарылыс қауіпті материалдарды, химиялық және биологиялық заттарды
пайдаланатын, өндіретін, өндейтін, сақтайтын немесе тасымалдайтын нысан;
Е) белгілі уақыт  ішінде  адамдарға,  ауылшаруашылық  малдарына  және
өсімдіктерге қауіп келтіретін мөлшерде аумағында химиялық заттар таратылған
немесе қауіпті химиялық және биологиялық заттар енгізілген территория
немесе аймақ.

$$$ 49
Жобалық өнеркәсіптік авария
А) бастапқы және ақырғы жағдайы жобамен белгіленген және белгіленген
шектермен авария салдарының шектеуін қамтамасыз ететін, қауіпсіздік жүйесі
қарастырылған өнеркәсіптік авария;
B) жобалық авария үшін ескерілмеген бастапқы жағдай тудыратын және жобалық
авариялармен салыстырғанда қауіпсіздік жүйесінің тоқтап қалуымен  және
персоналдың қате шешімдерді іске асырумен қоса жүретін, ауыр салдарларға
алып келетін өнеркәсіптік авария;
C) адамдардың құрбандығына алып келген, адамдардың денсаулығына нұқсан
келтірген және нысандардың, айтарлықтай мөлшерде материалдық құндылықтардың
жойылуына, сондай –ақ қоршаған табиғи ортаға айтарлықтай шығын келтірген
ірі өнеркәсіптік апат;
D) төтенше жағдай аймағындағы өнеркәсіптік авария және апат  кезінде
халықты, өнеркәсіп қызметкерлері құрамын, шаруашылық нысандары мен қоршаған
табиғи ортаны қауіптен қорғау жағдайы;
Е) төтенше жағдай аймағындағы өнеркәсіптік  авариялар  мен  апаттарды
болдырмауға бағытталған  құкықтық  нормаларды  қабылдау  және  сақтау,
экологияны қорғау, салалық немесе ведомстволық талаптар мен ережелерді
орындау, сондай-ақ ұйымдастырушылық, технологиялық  және  инженерлі  –
техникалық іс-шаралар жиынтығын жүргізу.

$$$ 50
Төтенше жагдайлардагы өнеркәсіптік қауіпсіздік -
А) бастапқы және ақырғы жағдайы жобамен белгіленген және белгіленген
шектермен авария салдарының шектеуін қамтамасыз ететін, қауіпсіздік жүйесі
қарастырылған өнеркәсіптік авария;
B) жобалық авария үшін ескерілмеген бастапқы жағдай тудыратын және жобалық
авариялармен салыстырғанда қауіпсіздік жүйесінің тоқтап қалуымен  және
персоналдың қате шешімдерді іске асырумен қоса жүретін, ауыр салдарларға
алып келетін өнеркәсіптік авария;
C) адамдардың құрбандығына алып келген, адамдардың денсаулығына нұқсан
келтірген және нысандардың, айтарлықтай мөлшерде материалдық құндылықтардың
жойылуына, сондай –ақ қоршаған табиғи ортаға айтарлықтай шығын келтірген
ірі өнеркәсіптік апат;
D) төтенше жағдай аймағындағы өнеркәсіптік авария және апат  кезінде
халықты, өнеркәсіп қызметкерлері құрамын, шаруашылық нысандары мен қоршаған
табиғи ортаны қауіптен қорғау жағдайы;
Е) төтенше жағдай аймағындағы өнеркәсіптік  авариялар  мен  апаттарды
болдырмауға бағытталған  құкықтық  нормаларды  қабылдау  және  сақтау,
экологияны қорғау, салалық немесе ведомстволық талаптар мен ережелерді
орындау, сондай-ақ ұйымдастырушылық, технологиялық  және  инженерлі  –
техникалық іс-шаралар жиынтығын жүргізу.

$$$ 51
Төтенше жагдай кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікпен қамтамасыз ету -
А) бастапқы және ақырғы жағдайы жобамен белгіленген және белгіленген
шектермен авария салдарының шектеуін қамтамасыз ететін, қауіпсіздік жүйесі
қарастырылған өнеркәсіптік авария;
B) жобалық авария үшін ескерілмеген бастапқы жағдай тудыратын және жобалық
авариялармен салыстырғанда қауіпсіздік жүйесінің тоқтап қалуымен  және
персоналдың қате шешімдерді іске асырумен қоса жүретін, ауыр салдарларға
алып келетін өнеркәсіптік авария;
C) адамдардың құрбандығына алып келген, адамдардың денсаулығына нұқсан
келтірген және нысандардың, айтарлықтай мөлшерде материалдық құндылықтардың
жойылуына, сондай –ақ қоршаған табиғи ортаға айтарлықтай шығын келтірген
ірі өнеркәсіптік апат;
D) төтенше жағдай аймағындағы өнеркәсіптік авария және апат  кезінде
халықты, өнеркәсіп қызметкерлері құрамын, шаруашылық нысандары мен қоршаған
табиғи ортаны қауіптен қорғау жағдайы;
Е) төтенше жағдай аймағындағы өнеркәсіптік  авариялар  мен  апаттарды
болдырмауға бағытталған  құкықтық  нормаларды  қабылдау  және  сақтау,
экологияны қорғау, салалық немесе ведомстволық талаптар мен ережелерді
орындау, сондай-ақ ұйымдастырушылық, технологиялық  және  инженерлі  –
техникалық іс-шаралар жиынтығын жүргізу.

$$$ 52
Көрсетілген төтенше жағдайлардың қайсысы ТЖ-дың табиғи түріне жатады?
А) химиялық қару зардабы;
В) радиациялық өндірістегі апат;
С) оба ауруы тарауы, шешек ауруы;
D) бораннан электр желісінің үзілуі;
Е) темір жолдағы апат.

$$$ 53
Транспорттағы апатқа төмендегілердің қайсысы жатады?
А) жолды (трассаны) су шайып кетуі;
В) вагондардың релстен шығып кетуі;
С) желден ағаш құлап жолды бөгеп қалуы;
D) қатты аяз себебінен траспорт жүрісінің тоқтап қалуы;
Е) көпірдің қирауы.

$$$ 54
Ауа райына байланысты апатқа қай жағдайлар жатады?
А) дауыл, боран;
В) сел жаңбыр, қалың қар;
С) торнада, құйын;
D) аптап ыстық, құрғақшылық;
Е) барлық жауап кіреді.

$$$ 55
Табиғи апаттар түріне төмендегілердің қайсысы жатады ?
А) сумен байланысты апат;
В) ауа райына байланысты апат;
С) жер қойнауында (тектоникалық) болған апат;
D) жер бетіндегі (геологиялық) апат;
Е) дұрыс жауабы (А,В,С,D).

$$$ 56
Қарулы көтеріліс төтенше жағдайдың қай түріне жатады?
А) техногенді;
В) қоғамдағы қарама – қайшылық;
С) салалық (әскери, ғылым, жеңіл өнеркәсіп);
D) өнеркәсіптегі;
Е) транспорттағы.

$$$ 57
Әуе транспортындағы апат, сала жағынан қандай төтенше жағдайға жатады?
А) өнеркәсіптегі;
В) құрылыстағы;
С) транспорттағы;
D) ауыл – шаруышалығындағы;
Е) химия өндірісіндегі.

$$$ 58
Техногенді апатқа көрсетілген апаттардың қайсысы жатады?
А) жол – транспорттық апат;
В) сел жаңбыр, су басуы;
С) жер көшкіні;
D) мал ауруының тарауы;
Е) эпидемия.

$$$ 59
Табиғи апатқа төмендегілердің қайсысы жатады?
А) дамба, бөгеттің бұзылуы;
В) химиялық өндірістегі авария;
С) орман өрті;
D) радиациялық залал;
Е) ауаның зиянды ластануы.

$$$ 60
Қауіпті табиғи құбылыс –
A) төтенше жағдай;
B) жұқпалы аурулардың қоздырғыштарын жою;
C) қарқындылығы, көлемі, жалғасуы мен кері әсер ету мүмкіндігі бар табиғи
сипаттағы жағдай;
D) экологиялық төтенше жағдай;
Е) экономикалық төтенше жағдай.

$$$ 61
Табиғи сипаттағы құбылыстарға байланысты болатын төтенше жағдай:
A) АЭС авария;
B) қарулы күштер шабуылы;
C) жерсілкінісі, дауыл;
D) жаппай зақымдау құралдарын қолдану;
E) химиялық қару қолдану.

$$$ 62
Жер сілкінісі бұл...
А) өрт, геологиялық ортаның экологиясының бұзылуы;
В) инженерлік желілер мен ғимараттардың, коммуникациялардың сейсмикалық
бұзылуы;
C) жер қыртысында немесе мантияның үстіңгі бөлігінде кенеттен болған
қозғалыс пен жарылыс нәтижесінде пайда болған және елеулі ауытқу түрінде
едәуір қашықтыққа таралатын жер асты дүмпуі немесе қозғалысы;
D) халық денсаулығының нашарлауына байланысты әлеуметтік күрделі жағдай;
Е) технологиялық процестердің бұзылуы.

$$$ 63
Жер сілкінісінің табиғи зардаптары
A) жердің бұзылуы (жарықшалар және ығысулар),  сырғымалар, көшкіндер,
селдер, топырақтың басылуы, цунами;
B) технологиялық  процестердің  бұзылуы,  механизмдер,  жабдықтар  мен
ғимараттардың зақымдануы;
C) ауырлық күшінің әсерінен ылғалды топырақ массасының төмен қарай лықсуы;
D) қирандылар, ғимараттардың құлауы, бөгендер зақымдалған кездегі су басу,
энергия көздерінің, мұнай қоймаларының, газ өткізгіштердің зақымдалуынан
болған өрттер, қуатпен  жабдықтау  желілеріндегі,  комуникация,  көлік
құралдарының зақымдалуы, радиоактивті таралу;
Е) технологиялық процестердің бұзылуы.

$$$ 64
Жер сілкінісінің қарқындылығы дегеніміз?
A) белгілі бір орындағы жерсілкінісінен болған шығындардың дәрежесі;
B) 12 баллды шкаласы;
C) жерсілкінісінің эпицентрі;
D) жер сілкінісінің магнитудасы;
Е) жерсілкінісі болған уақыт.

$$$ 65
Жер сілкінісінің адамдардың іс әрекетіне байланысты зардаптары
A) жердің бұзылуы (жарықшалар және ығысулар),  сырғымалар, көшкіндер,
селдер, топырақтың басылуы, цунами;
B) технологиялық  процестердің  бұзылуы,  механизмдер,  жабдықтар  мен
ғимараттардың зақымдануы;
C) ауырлық күшінің әсерінен ылғалды топырақ массасының төмен қарай лықсуы;
D) қирандылар, ғимараттардың құлауы, бөгендер зақымдалған кездегі су басу,
энергия көздерінің, мұнай қоймаларының, газ өткізгіштердің зақымдалуынан
болған өрттер, қуатпен  жабдықтау  желілеріндегі,  комуникация,  көлік
құралдарының зақымдалуы, радиоактивті таралу;
Е) комуникация, көлік құралдарының зақымдалуы.

$$$ 66
Жерсілкінісі кезінде үстел немесе партаның астына тығылуға болады ма?
A) болмайды;
B) жоқ;
C) иә;
D) міндетті емес;
Е) бәрібір.

$$$ 67
Жерсілкінісі кезінде бөлмедігі қауіпсіз орын?
A) терезенің қасында;
B) балкон;
C) қабырға бұрышы, есік жақтауының асты;
D) шкафтың қасында;
Е) лифт.

$$$ 68
 Жер сілкінісі қарқындылығы қандай шкала бойынша өлшенеді:
A) 12- баллды Рихтер шкаласы;
B) 12- баллды Меркалли шкаласы;
C) 12- баллды МSК-64 халықаралық шкаласы;
D) Росси-Форреля шкаласы;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 69
Жер сілкінісінің табиғи зардаптары
A) жердің бұзылуы (жарықшалар және ығысулар),  сырғымалар, көшкіндер,
селдер, топырақтың басылуы, цунами;
B) технологиялық  процестердің  бұзылуы,  механизмдер,  жабдықтар  мен
ғимараттардың зақымдануы;
C) ауырлық күшінің әсерінен ылғалды топырақ массасының төмен қарай лықсуы;
D) қирандылар, ғимараттардың құлауы, бөгендер зақымдалған кездегі су басу,
энергия көздерінің, мұнай қоймаларының, газ өткізгіштердің зақымдалуынан
болған өрттер, қуатпен  жабдықтау  желілеріндегі,  комуникация,  көлік
құралдарының зақымдалуы, радиоактивті таралу;
Е) технологиялық процестердің бұзылуы.

$$$ 70
Жерслкінісі неше баллмен өлшенеді?
A) 10;  B) 12;  C) 7;  D) 9; E) 4.

$$$ 71
Жер сілкінісінің пайда болуының негізгі себебі?
A) жанартаудың әрекеті;
B) жер қыртысында немесе мантияның үстіңгі бөлігінде кенеттен болған
қозғалыс пен жарылыс;
C) ядролық жарылыстар;
D) табиғи апаттардың әсері;
E) жердің қабатының бұзылуы.

$$$ 72
Жер сілкінісінің ошағы (орталық нүкте) –
A) жер сілкінісіне себеп болатын, жоғарғы мантия немесе жер қыртысының
қалыңдығында жер асты соққыларының пайда болған аумағы;
B) жер сілкінісі немесе жарылыс ошақтарынан Жерде  тараған  серпінді
тербеліс;
C) орталық нүктенің тура үстінде орналасқан жер бетіндегі нүкте;
D) жер сілкінісінің сыртқы әсері, шығын дәрежесі, яғни Жер бетінде белгілі
бір орында оның физикалық (күші) байқалуы;
E) Жер бетінен орталық нүктеге дейінгі қашықтық.

$$$ 73
Жер сілкінісінің қарқындылығы —
A) жанартаудың әрекеті;
B) жер сілкінісі немесе жарылыс ошақтарынан Жерде  тараған  серпінді
тербеліс;
C) орталық нүктенің тура үстінде орналасқан жер бетіндегі нүкте;
D) жер сілкінісінің сыртқы әсері, шығын дәрежесі;
E) жердің қабатының бұзылуы.

$$$ 74
Сел бұл...
А) өрт, геологиялық ортаның экологиясының бұзылуы;
В) қар массасының тау беткейі бойынша төмен қарай жылдам лықсуы;
C)жер қыртысында немесе мантияның үстіңгі бөлігіндегі қозғалыс пен жарылыс
нәтижесі;
D) тау жартастарының сынықтары мен су қоспасынан тұратын, қатты жауын
немесе қардың қарқынды еруінен, сондай-ақ, қар  үйіндісі  мен  мұзды
теңіздердің еруінің нәтижесінде таулы өзендер мен өзеншіктер арнасында
кенеттен пайда болатын үлкен қиратушы күштің қарқынды тасқыны;
Е) таудың опырылып құлауы.

$$$ 75
Қандай табиғи сипаттағы төтенше жағдай геологиялық болып табылады?
A) су басу;  B) сырғыма;  C) дауыл;
D) қар көшкіні;  E) күшті жел.

$$$ 76
Қандай төтенше жағдай гидрологиялық болып табылады?
A) цунами;  B) жерсілкінісі;   C )шторм;
D) сырғыма;  E) құйын.

$$$ 77
Қандай төтенше жағдай метрологиялық болып табылады?
A) жанартаулардың атқылауы;
B) қар көшкіні;
C) шаңды дауыл;
D жерсілкінісі;
E) су басу.

$$$ 78
Опырылма бұл...
A) қар массасының тау беткейі бойынша төмен қарай жылдам лықсуы;
B) тіршілік ортасының жәй-күйі мен жағымсыз факторлары;
C) тау жыныстарының желге мүжілу есебінен олардың байланысының, жер үсті
және жер асты сулары қызметінің әлсіреуінен туындайтын құлама және тік
жарға тау жынысының үлкен массасының, өзен алқабы мен теңіз жағалауына
бөлініп, құлауы;
D) жойқын күші бар және едәуір созылатын, 30 м/с жылдамдықпен соғатын жел;
Е) қар үйіндісі мен мұзды теңіздердің еруі.

$$$ 79
Сырғыма бұл...
A) қар массасының тау беткейі бойынша төмен қарай жылдам лықсуы;
B) тау баурайымен өз салмағының әсерінен және тау баурайының шайылуы, тау
жынысының шамадан тыс сулануынан болатын қосымша ауыртпалықтар, сейсмикалық
дүмпудің және басқа да процестердің нәтижесінде тау жынысы массасының
жылжуы;
C) тау жыныстарының желге мүжілу есебінен олардың байланысының, жер үсті
және жер асты сулары қызметінің әлсіреуінен туындайтын құлама және тік
жарға тау жынысының үлкен массасының, өзен алқабы мен теңіз жағалауына
бөлініп, құлауы;
D) жойқын күші бар және едәуір созылатын, 30 м/с жылдамдықпен соғатын жел;
Е) қар үйіндісі мен мұзды теңіздердің еруі.

$$$ 80
Дауыл бұл...
жылдамдығы 32 м/с асатын, айтарлықтай ұзақтығы мен қиратқыш күші бар жел.
жойқын күші бар және едәуір созылатын, 30 м/с жылдамдықпен соғатын жел;
C) ауырлық күшінің әсерінен ылғалды топырақ массасының төмен қарай лықсуы;
Д) күшті жел салдарынан жер бетінен шаңның, құмның, топырақтың және көлемі
1мм аз басқа да бөліктердің ауаға ұшуы;
Е) қар үйіндісі мен мұзды теңіздердің еруі.

$$$ 81
Су басу бұл...
А) қар массасының тау беткейі бойынша төмен қарай жылдам лықсуы;
В) құрғақ жерді уақытша су алу, апаттық құбылыс болып табылатын судың
жоғарғы деңгейі;
C) ауырлық күшінің әсерінен ылғалды топырақ массасының төмен қарай лықсуы;
Д) жер асты және жер үсті сулары, өзендер, мұздықтардың еруі салдарынан
болатын гидрологиялық құбылыстар;
Е) мұздың еруі.

$$$ 82
 Цунами бұл...
A) су асты және жағалаулардағы жер сілкінісі кезінде пайда болатын теңіз
толқындары;
B) үлкен қарқынды қысқа мерзімді гидросфералық шөгінділер;
C) тау жыныстарының желге мүжілу есебінен олардың байланысының, жер үсті
және жер асты сулары қызметінің әлсіреуінен туындайтын құлама және тік
жарға тау жынысының үлкен массасының, өзен алқабы мен теңіз жағалауына
бөлініп, құлауы;
D) қатты жел есебінен туындаған теңіз толқындары;
Е) мұзды теңіздердің еруі.

$$$ 83
 Қар көшкіні бұл...
A) қар көшкіні тектес процесстердің тууының алдын алуға бағытталған, сондай-
ақ атқарушы билік немесе өзін -өзі басқару органдарын және халықты қар
көшкіні қаупі туралы дер кезінде хабарлаңдыруға бағытталған күзету –
шектеулі және инженерлі - техникалық іс – шаралардың жиынтығы;
B) үлкен қарқынды қысқа мерзімді атмосфералық шөгінділер;
C) тау жыныстарының желге мүжілу есебінен олардың байланысының, жер үсті
және жер асты сулары қызметінің әлсіреуінен туындайтын құлама және тік
жарға тау жынысының үлкен массасының, өзен алқабы мен теңіз жағалауына
бөлініп, құлауы;
D) адамдардың өмірі  мен  денсаулығына  қауіп  төндіретін,  экономика
нысандарына және қоршаған табиғи ортаға шығын келтіретін, жылдам әрі
кенеттен болатын қардың және мұздың таудың тік баурайымен қозғалуы.
Е) тау жынысының үлкен массасының, өзен алқабы мен теңіз жағалауына
бөлініп, құлауы.
$$$ 84
 Күшті жел бұл...
A) жел бағытының өзгерісімен қоса жүретін  конвекциялық  процестермен
байланысты 20-30 м/с жылдамдықпен соғатын желдің кенеттен қысқа мерзімді
күшеюі;
B) үлкен қарқынды қысқа мерзімді метерологиялық шөгінділер;
C) ұзақ уақытты, 20м/с аса жылдамдықпен соғатын өте күшті, теңізде қатты
толқын және құрғақ жерде қирату тудыратын жел;
D) ауаның жер бетімен салыстарғандағы 14м/с аса жылдамдықпен қозғалуы;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 85
 Құйын бұл...
A) жел бағытының өзгерісімен қоса жүретін  конвекциялық  процестермен
байланысты 20-30 м/с жылдамдықпен соғатын желдің кенеттен қысқа мерзімді
күшеюі;
B) ауаның айналмалы тік немесе көлбеу ось бойымен қозғалатын атмосфералық
түзілісі;
C) айналу жылдамдығы 100 м/с және одан жоғары, диаметрі 1000 м болатын,
үлкен қиратқыш күшке ие ұсақ масштабты атмосфералық күшті құбылыс;
D) ауаның жер бетімен салыстарғандағы 14м/с аса жылдамдықпен қозғалуы;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 86
  Бұршақ бұл...
A) бірнеше тәулік тоқтамай немесе ұзақ дерлік мерзімде жауатын, тасқынға,
су алу мен су астында қалуға алып келетін сұйық атмосфералық шөгінділер;
B) үлкен қарқынды ұзақ мерзімді гидросфералық шөгінділе;
C) жылдың жылы мезгілінде қатты мұз түрінде, әдетте найзағай кезіндегі
нөсер жауынмен бірге жауатын атмосфералық шөгінділер;
D) жауын-шашын 12 сағат және одан аз, мөлшері 50 мм және одан да көп
болады; таулы, сел және қар көшкіні қауіпі бар аймақтарда 12 сағ. 30мм және
одан аса;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 87
Нөсер (қатты жауын) бұл...
A) бірнеше тәулік тоқтамай немесе ұзақ дерлік мерзімде жауатын, тасқынға,
су алу мен су астында қалуға алып келетін сұйық атмосфералық шөгінділер;
B) үлкен қарқынды ұзақ мерзімді гидросфералық шөгінділер;
C) найзағай кезіндегі нөсер жауынмен бірге жауатын атмосфералық шөгінділер;
D) жауын-шашын 12 сағат және одан аз, мөлшері 50 мм және одан да көп
болады; таулы, сел және қар көшкіні қауіпі бар аймақтарда 12 сағ. 30мм және
одан аса;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 88
 Найзағай бұл...
A) бірнеше тәулік тоқтамай немесе ұзақ дерлік мерзімде жауатын, тасқынға,
су алу мен су астында қалуға алып келетін сұйық атмосфералық шөгінділер;
B) үлкен қарқынды ұзақ мерзімді гидросфералық шөгінділер;
C) найзағай кезіндегі нөсер жауынмен бірге жауатын атмосфералық шөгінділер;
D) түйдек – жауын бұлттарының дамуымен байланысты бұлттар мен жер беті
арасындағы дүркін – дүркін электр зарядтарымен, дыбыстық құбылыстармен,
қатты жауын – шашынмен, бұршақпен қоса жүретін атмосфералық құбылыс.
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 89
 Қатты қар басу бұл...
A) көру мүмкіндігін айтарлықтай нашарлататын  және  көлік  қозғалысын
қиындататын қардың қарқынды ұзақ жаууы;
B) көру мүмкіндігін айтарлықтай нашарлататын және көлік магистралын қар
басуға алып келетін, қардың жаууымен бірге болатын қатты желдің жер бетіне
қарды тасымалдауы;
C) салқындаған тұман немесе жауын тамшыларының қатуы кезіндегі жердің
немесе заттардың бетіндегі мұздың қалың қабаты. Желілер бойындағы қатқан
мұздың диаметрі 20 мм және одан да көбірек болады;
D) ауаның қолайлы орташа тәуліктік температурасы кезіңдегі жер бетіндегі
ауа температурасының 0°С – ге дейін және одан да төмендеуі;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 90
 Қатты боран бұл...
A) көру мүмкіндігін айтарлықтай нашарлататын  және  көлік  қозғалысын
қиындататын қардың қарқынды ұзақ жаууы;
B) көру мүмкіндігін айтарлықтай нашарлататын және көлік магистралын қар
басуға алып келетін, қардың жаууымен бірге болатын қатты желдің жер бетіне
қарды тасымалдауы;
C) салқындаған тұман немесе жауын тамшыларының қатуы кезіндегі жердің
немесе заттардың бетіндегі мұздың қалың қабаты. Желілер бойындағы қатқан
мұздың диаметрі 20 мм және одан да көбірек болады;
D) ауаның қолайлы орташа тәуліктік температурасы кезіңдегі жер бетіндегі
ауа температурасының 0°С – ге дейін және одан да төмендеуі;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 91
 Қатты көк тайғақ бұл...
A) көру мүмкіндігін айтарлықтай нашарлататын  және  көлік  қозғалысын
қиындататын қардың қарқынды ұзақ жаууы;
B) көру мүмкіндігін айтарлықтай нашарлататын және көлік магистралын қар
басуға алып келетін, қардың жаууымен бірге болатын қатты желдің жер бетіне
қарды тасымалдауы;
C) салқындаған тұман немесе жауын тамшыларының қатуы кезіндегі жердің
немесе заттардың бетіндегі мұздың қалың қабаты;
D) ауаның қолайлы орташа тәуліктік температурасы кезіңдегі жер бетіндегі
ауа температурасының 0°С – ге дейін және одан да төмендеуі;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 92
 Шаңды дауыл бұл...
A) ауаның қолайлы орташа тәуліктік температурасы кезіңдегі жер бетіндегі
ауа температурасының 0°С – ге дейін және одан да төмендеуі;
B) қысқа уақыт ішінде ауа температурасының аномалды төмендеуі немесе
жоғарылауы. Ауа температурасының 1-2 тәулік ішінде 10°С-ге және одан аса
өзгеруі;
C) 12 сағ. және одан ұзақ уақытта 100 м – ге дейін және одан да төмен
болатын, жер бетіндегі  ауаға  тікелей  асылған,  көру  мүмкіндігінін
айтарлықтай нашарлауымен қоса жүретін, сұйық түрге айналған заттардың тамшы
немесе кристалл түрінде топталуы;
D) көру мүмкіндігінің төмендеуімен, тұқым және жас өсімдіктермен қоса
топырақтың  жоғарғы  қабатының  үрленуімен,  егістікті  және  көлік
магистралдарын құм басумен сипатталатын үлкен көлемдегі шаңның немесе
құмның қатты желмен тасымалдануы. Ұзақтығы – желдің басым кезінде 15 м/с
және одан да жоғары жылдамдықпен 12 сағ. және одан да жоғары;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 93
 Ауа температурасының күрт төмендеуі бұл...
A) ауаның қолайлы орташа тәуліктік температурасы кезіңдегі жер бетіндегі
ауа температурасының 0°С – ге дейін және одан да төмендеуі;
B) қысқа уақыт ішінде ауа температурасының аномалды төмендеуі немесе
жоғарылауы. Ауа температурасының 1-2 тәулік ішінде 10°С-ге және одан аса
өзгеруі;
C) 12 сағ. және одан ұзақ уақытта 100 м – ге дейін және одан да төмен
болатын, жер бетіндегі  ауаға  тікелей  асылған,  көру  мүмкіндігінін
айтарлықтай нашарлауымен қоса жүретін, сұйық түрге айналған заттардың тамшы
немесе кристалл түрінде топталуы;
D) көру мүмкіндігінің төмендеуімен, тұқым және жас өсімдіктермен қоса
топырақтың  жоғарғы  қабатының  үрленуімен,  егістікті  және  көлік
магистралдарын құм басумен сипатталатын үлкен көлемдегі шаңның немесе
құмның қатты желмен тасымалдануы. Ұзақтығы – желдің басым кезінде 15 м/с
және одан да жоғары жылдамдықпен 12 сағ. және одан да жоғары;
Е) дұрыс жауабы жоқ

$$$ 94
Қатты тұман бұл...
A) ауаның қолайлы орташа тәуліктік температурасы кезіңдегі жер бетіндегі
ауа температурасының 0°С – ге дейін және одан да төмендеуі;
B) қысқа уақыт ішінде ауа температурасының аномалды төмендеуі немесе
жоғарылауы. Ауа температурасының 1-2 тәулік ішінде 10°С-ге және одан аса
өзгеруі;
C) 12 сағ. және одан ұзақ уақытта 100 м – ге дейін және одан да төмен
болатын, жер бетіндегі  ауаға  тікелей  асылған,  көру  мүмкіндігінін
айтарлықтай нашарлауымен қоса жүретін, сұйық түрге айналған заттардың тамшы
немесе кристалл түрінде топталуы;
D) көру мүмкіндігінің төмендеуімен, тұқым және жас өсімдіктермен қоса
топырақтың  жоғарғы  қабатының  үрленуімен,  егістікті  және  көлік
магистралдарын құм басумен сипатталатын үлкен көлемдегі шаңның немесе
құмның қатты желмен тасымалдануы. Ұзақтығы – желдің басым кезінде 15 м/с
және одан да жоғары жылдамдықпен 12 сағ. және одан да жоғары;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

        @@@ Адамның мекендеу ортасының қауіптіліктері

$$$ 95
Аштық -
A) суық, ыстық, аштық, шөлдеу,шаршау, экоулану;
B) су мен тамақ қорының жоқтығы;
C) инженерлік желілер мен ғимараттардың сейсмикалық бұзылуы;
D) авариялық жағдайда адам өміріне қауіп төндіретін факторлар;
Е) халық денсаулығының нашарлауына байланысты әлеуметтік күрделі жағдай.

$$$ 96
Қорқыныш -
A) суық, ыстық, аштық, шөлдеу,шаршау, экоулану;
B) өмірге немесе денсаулыққа қауіп төндіретін кез келген шынайы немесе
елестік жағдай;
C) инженерлік желілер мен ғимараттардың сейсмикалық бұзылуы;
D) авариялық жағдайда адам өміріне қауіп төндіретін факторлар;
Е) халық денсаулығының нашарлауына байланысты әлеуметтік күрделі жағдай.

$$$ 97
Тірі қалу факторлары -
A) суық, ыстық, аштық, шөлдеу,шаршау, экоулану;
B) өмірге немесе денсаулыққа қауіп төндіретін кез келген шынайы немесе
елестік жағдай;
C) ТЖ іс әрекеттерге дайын болу, өмірге құштарлық, өзін өзі құтқару
әдістерін білу, тіршілік дағдыларын білу;
D) авариялық жағдайда адам өміріне қауіп төндіретін факторлар;
Е) халық денсаулығының нашарлауына байланысты әлеуметтік күрделі жағдай.

$$$ 98
 Қауіпті гидрологиялық құбылыстар –
А) әр түрлі табиғи немесе гидродинамикалық факторлардың немесе екеуінің
қосындысының әсер етуінен пайда болатын, адамдарға, ауылшаруашлық малдары
мен дәнді дақылдарына, экономика нысандары мен қоршаған табиғи ортаға зақым
келтіретін,  шығу  тегі  гидрологиялық  болып  келетін  оқиға  немесе
гидрологиялық процесстердің нәтижесі;
В) адамдарға, ауьлшаруашылық малдарына  және  өсімдіктерге,  экономика
нысандарына және қоршаған табиғи ортаға зақым келтіретін немесе келтіруі
мүмкін атмосферада әртүрлі табиғи факторлардың немесе олардың қосыңдысының
ықпалынан туындайтын табиғи процесстер мен құбылыстар;
C) тау жартастарының сынықтары мен су қоспасынан тұратын, қатты жауын
немесе қардың қарқынды еруінен, сондай-ақ, қар  үйіндісі  мен  мұзды
теңіздердің еруінің нәтижесінде таулы өзендер мен өзеншіктер арнасында
кенеттен пайда болатын су басу;
Д) тау жынысының күйзелуі мен өзгеруінің геологиялық процесстері, тау
жыныстарының мүжілуі, желдің жұмысы, жер асты және жер үсті сулары,
өзендер, мұздықтардың салдарынан болатын гидрологиялық құбылыстар;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 99
 Қауіпті метерологиялық құбылыстар –
А) әр түрлі табиғи немесе гидродинамикалық факторлардың немесе екеуінің
қосындысының әсер етуінен пайда болатын, адамдарға, ауылшаруашлық малдары
мен дәнді дақылдарына, экономика нысандары мен қоршаған табиғи ортаға зақым
келтіретін,  шығу  тегі  гидрологиялық  болып  келетін  оқиға  немесе
гидрологиялық процесстердің нәтижесі;.
В) адамдарға, ауьлшаруашылық малдарына  және  өсімдіктерге,  экономика
нысандарына және қоршаған табиғи ортаға зақым келтіретін немесе келтіруі
мүмкін атмосферада әртүрлі табиғи факторлардың немесе олардың қосыңдысының
ықпалынан туындайтын табиғи процесстер мен құбылыстар;
C) тау жартастарының сынықтары мен су қоспасынан тұратын, қатты жауын
немесе қардың қарқынды еруінен, сондай-ақ, қар  үйіндісі  мен  мұзды
теңіздердің еруінің нәтижесінде таулы өзендер мен өзеншіктер арнасында
кенеттен пайда болатын су басу;
Д) тау жынысының күйзелуі мен өзгеруінің геологиялық процесстері, тау
жыныстарының мүжілуі, желдің жұмысы, жер асты және жер үсті сулары,
өзендер, мұздықтардың салдарынан болатын гидрологиялық құбылыстар;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 100
Химиялық, мұнай химиялық, мұнай газ өндіретін кәсіпорын өнеркәсібіндегі
өртер мен жарылыстардың ерекшелігі?
A) аса қауіпті, алдын ала болжауға болмайтын, ауыр зардапты өрттер мен
жарылыстар өрт және жарылыс қауіпі бар кәсіпорындарда орын алады;
B) қирауға алып келетін: дауылдар, құйындар, цунамилар, нөсерлер, су
тасқындары, су басулар, жер сілкіністері, опырылмалар, сел тасқындары,
қардың құлауы және т.б. апаттар;
C) нысанды пайдаланудың техникалық  деңгейінің  төмендігі,  техникалық
процесстермен басқару жүйесінің және өртке қарсы қызметтің жетілмегендігі,
құрал – саймандардың  ескіруі  салдарынан  бұл  сала  өзінің  жоғары
авариялылығымен ерекшеленеді;
D) нәтижесінде адамдар қаза тауып немесе ауыр дене жарақатын  алған
транспорттық оқиғалар, толық конструкциялық қирау, құтқарумен бірге жүретін
кемелердің суға батуы;
Е) адамдардың өлімі мен із – түссіз жоғалуына, зардап шегушілердің дене
жарақатына  немесе  кеменің  және  ондағы  тасымалданатын  материалды
құндылықтардың зақымдануына алып келетін, ұшу немесе пайдалану кезіндегі
әуе кемесіндегі қауіпті оқиға.

$$$ 101
Авиациялық апат -
A) аса қауіпті, алдын ала болжауға болмайтын, ауыр зардапты өрттер мен
жарылыстар өрт және жарылыс қауіпі бар кәсіпорындарда орын алады;
B) қирауға алып келетін: дауылдар, құйындар, цунамилар, нөсерлер, су
тасқындары, су басулар, жер сілкіністері, опырылмалар, сел тасқындары,
қардың құлауы және т.б. апаттар;
C) нысанды пайдаланудың техникалық  деңгейінің  төмендігі,  техникалық
процесстермен басқару жүйесінің және өртке қарсы қызметтің жетілмегендігі,
құрал – саймандардың  ескіруі  салдарынан  бұл  сала  өзінің  жоғары
авариялылығымен ерекшеленеді;
D) нәтижесінде адамдар қаза тауып немесе ауыр дене жарақатын  алған
транспорттық оқиғалар, толық конструкциялық қирау, құтқарумен бірге жүретін
кемелердің суға батуы;
Е) адамдардың өлімі мен із – түссіз жоғалуына, зардап шегушілердің дене
жарақатына  немесе  кеменің  және  ондағы  тасымалданатын  материалды
құндылықтардың зақымдануына алып келетін, ұшу немесе пайдалану кезіндегі
әуе кемесіндегі қауіпті оқиға.

$$$ 102
Поездың апатқа ұшырауы –
A) бір немесе бірнеше темір жол қозғалмалы составының күрделі жөндеуден
өтуге дейінгі деңгейде зақымдалуы мен  бір немесе бірнеше адамның қаза
табуы, зардап шеккендерге әр түрлі сипатта дене жарақатын, не болмаса
нормативтік уақыттан асатын уақытта қозғалыстың толығымен тоқтап қалуына
алып келген темір жолдағы авария;
B) механикалық транспорт құралдарының қозғаласы кезінде орын алған және
өзімен бірге адамдардың қаза табуы  мен  дене  жарақатын,  транспорт
құралдарының, ғимараттардың, жүктердің  зақымдануын  немесе  басқа  да
материалдық шығын алып келген оқиғаны;
C) қозғалыстағы механикалық транспорт құралдары өзара немесе темір жол
составымен соқтығысуы кезіндегі оқиға;
D) жолаушы немесе жүк поезының басқа поезбен немесе қозғалмалы составпен
соғысуы, поездағы қозғалмалы составтың екі аралықта және станцияда шығып
кетуі салдарынан адамдардың қаза табуы мен жаралануы, локомативтің сынуы
немесе вагондардың мүлік тізімінен шығуына дейін баруы, болмаса  сол
аумақтағы қозғалыстың толық тоқтауы соғысудың немесе қозғалмалы составтың
шығып кету салдарын жоюдың нормативті уақытынан асып кетуі;
Е) қозғалыстағы механикалық транспорт құралы тұрақтылығын жоғалту және
аударылу кезіндегі оқиға.

$$$ 103
Жол көлік апаты –
A) бір немесе бірнеше темір жол қозғалмалы составының күрделі жөндеуден
өтуге дейінгі деңгейде зақымдалуы мен  бір немесе бірнеше адамның қаза
табуы, зардап шеккендерге әр түрлі сипатта дене жарақатын, не болмаса
нормативтік уақыттан асатын уақытта қозғалыстың толығымен тоқтап қалуына
алып келген темір жолдағы авария;
B) механикалық транспорт құралдарының қозғаласы кезінде орын алған және
өзімен бірге адамдардың қаза табуы  мен  дене  жарақатын,  транспорт
құралдарының, ғимараттардың, жүктердің  зақымдануын  немесе  басқа  да
материалдық шығын алып келген оқиғаны;
C) қозғалыстағы механикалық транспорт құралдары өзара немесе темір жол
составымен соқтығысуы кезіндегі оқиға;
D) жолаушы немесе жүк поезының басқа поезбен немесе қозғалмалы составпен
соғысуы, поездағы қозғалмалы составтың екі аралықта және станцияда шығып
кетуі салдарынан адамдардың қаза табуы мен жаралануы, локомативтің сынуы
немесе вагондардың мүлік тізімінен шығуына дейін баруы, болмаса  сол
аумақтағы қозғалыстың толық тоқтауы соғысудың немесе қозғалмалы составтың
шығып кету салдарын жоюдың нормативті уақытынан асып кетуі;
Е) қозғалыстағы механикалық транспорт құралы тұрақтылығын жоғалту және
аударылу кезіндегі оқиға.

$$$ 104
Соқтығысу –
A) бір немесе бірнеше темір жол қозғалмалы составының күрделі жөндеуден
өтуге дейінгі деңгейде зақымдалуы мен  бір немесе бірнеше адамның қаза
табуы, зардап шеккендерге әр түрлі сипатта дене жарақатын, не болмаса
нормативтік уақыттан асатын уақытта қозғалыстың толығымен тоқтап қалуына
алып келген темір жолдағы авария;
B) механикалық транспорт құралдарының қозғаласы кезінде орын алған және
өзімен бірге адамдардың қаза табуы  мен  дене  жарақатын,  транспорт
құралдарының, ғимараттардың, жүктердің  зақымдануын  немесе  басқа  да
материалдық шығын алып келген оқиғаны;
C) қозғалыстағы механикалық транспорт құралдары өзара немесе темір жол
составымен соқтығысуы кезіндегі оқиға;
D) жолаушы немесе жүк поезының басқа поезбен немесе қозғалмалы составпен
соғысуы, поездағы қозғалмалы составтың екі аралықта және станцияда шығып
кетуі салдарынан адамдардың қаза табуы мен жаралануы, локомативтің сынуы
немесе вагондардың мүлік тізімінен шығуына дейін баруы, болмаса  сол
аумақтағы қозғалыстың толық тоқтауы соғысудың немесе қозғалмалы составтың
шығып кету салдарын жоюдың нормативті уақытынан асып кетуі;
Е) қозғалыстағы механикалық транспорт құралы тұрақтылығын жоғалту және
аударылу кезіндегі оқиға.

$$$ 105
Автотрансторттағы ТЖ басты себептерінің қатарына жататындар:
A) қозғалыс ережесінің бұзылуы;
B) жылдамдықты жоғарылату;
C) автокөлікті мас күйінде жүргізу;
D) жолдың нашар жағдайы, метеожағдай, автокөліктегі ақау,
Е) барлық жауап дұрыс

$$$ 106
Әуе апаты дегеніміз?
A) аумақтық немесе барынша ауқымды төтенше жағдайларды алып жүретін, адам
құрбаны бар үлкен авария, қиратушы құбылыс;
B) нормадан ауытқу;
C) әуе техникасының апаты;
D) жергілікті ТЖ аймағын алдын ала тексеру;
Е) ТЖ жою күштері мен құралдарын басқаруға арналған көліктік құрал немесе
жабдықталған инженерлік ғимарат.


      @@@ Радиациялық қауіпті нысандардағы төтенше жағдайлар

$$$ 107
 Радиациялық авария -
A) аталған нысанды қалыпты пайдалану жобасымен алдын ала көрсетілген
шекарасынан радиоактивті заттар және ионизациялаушы сәулелердің шығуы мен
төгілуіне алып келетін, мөлшері пайдалану қауіпсіздігінің  белгіленген
шегінен асатын, радиациялы – қауіпті нысандағы авария;
B) жер үстінің, атмосфераның, судың болмаса  азық–түліктің,  тағамдық
шикізаттың және әртүрлі заттардың радиациялық қауіпсіздік және радиоактивті
заттармен жұмыс істеу ережелеріндегі бекітілген шама денгейінен асатын
мөлшердегі радиоактивті заттармен ластануы;
C) аймағында радиоактивті ластануы бар территория немесе аймақ;
D) иондаушы сәулелердің адамдарға әсерін төмендету мүмкіндігі мақсатыңда
радиоактивті ластану аймағындағы  қорғаудың  әдістері  мен  тәсілдерін
пайдалану және халықтың іс - әрекетінің тәртібі;
Е) радиоактивті ластану аймағындағы қорғаудың әдістері мен тәсілдері.

$$$ 108
Радиациялық қорғау режимі -
A) иондаушы сәулелердің адамдарға әсерін төмендету мүмкіндігі мақсатыңда
радиоактивті ластану аймағындағы  қорғаудың  әдістері  мен  тәсілдерін
пайдалану және халықтың іс - әрекетінің тәртібі;
B) жер үстінің, атмосфераның, судың болмаса  азық–түліктің,  тағамдық
шикізаттың және әртүрлі заттардың радиациялық қауіпсіздік және радиоактивті
заттармен жұмыс істеу ережелеріндегі бекітілген шама денгейінен асатын
мөлшердегі радиоактивті заттармен ластануы;
C) аймағында радиоактивті ластануы бар территория немесе аймақ;
D) радиоактивті  заттарды  сақтайтын,  өңдейтін,  пайдаланатын  немесе
тасымалдайтын нысан;
Е) радиоактивті заттармен ластануы.

$$$ 109
Радиациялық бақылау -
A) иондаушы сәулелердің адамдарға әсерін төмендету мүмкіндігі мақсатыңда
радиоактивті ластану аймағындағы  қорғаудың  әдістері  мен  тәсілдерін
пайдалану және халықтың іс - әрекетінің тәртібі;
B) жер үстінің, атмосфераның, судың болмаса  азық–түліктің,  тағамдық
шикізаттың және әртүрлі заттардың радиациялық қауіпсіздік және радиоактивті
заттармен жұмыс істеу ережелеріндегі бекітілген шама денгейінен асатын
мөлшердегі радиоактивті заттармен ластануы;
C) аймағында радиоактивті ластануы бар территория немесе аймақ;
D) радиоактивті  заттарды  сақтайтын,  өңдейтін,  пайдаланатын  немесе
тасымалдайтын нысан;
Е) радиоактивті заттармен иондаушы заттардың басқа да көздерімен жұмыс
кезіндегі радиациялық қауіпсіздікті және санитарлы ережелердің нормаларын
сақтауды қадағалау, сондай-ақ адамдардың сәулелену деңгейі және нысандағы
және қоршаған ортадағы радиациялық жағдай жөнінде хабарлама алу.
заттармен ластануы.

$$$ 110
 Өткіш радиация -
A) аталған нысанды қалыпты пайдалану жобасымен алдын ала көрсетілген
шекарасынан радиоактивті заттар және ионизациялаушы сәулелердің шығуы мен
төгілуіне алып келетін, мөлшері пайдалану қауіпсіздігінің  белгіленген
шегінен асатын, радиациялы – қауіпті нысандағы авария;
B) ядролық жарылыс кезінде шығатын гамма сәулелер мен нейтрондар;
C) аймағында радиоактивті ластануы бар территория немесе аймақ;
D) иондаушы сәулелердің адамдарға әсерін төмендету мүмкіндігі мақсатыңда
радиоактивті ластану аймағындағы  қорғаудың  әдістері  мен  тәсілдерін
пайдалану және халықтың іс - әрекетінің тәртібі;
Е) радиоактивті ластану аймағындағы қорғаудың әдістері мен тәсілдері.

$$$ 111
 Радиоактивті ластану -
A) аталған нысанды қалыпты пайдалану жобасымен алдын ала көрсетілген
шекарасынан радиоактивті заттар және ионизациялаушы сәулелердің шығуы мен
төгілуіне алып келетін, мөлшері пайдалану қауіпсіздігінің  белгіленген
шегінен асатын, радиациялы – қауіпті нысандағы авария;
B) жер үстінің, атмосфераның, судың болмаса  азық–түліктің,  тағамдық
шикізаттың және әртүрлі заттардың радиациялық қауіпсіздік және радиоактивті
заттармен жұмыс істеу ережелеріндегі бекітілген шама денгейінен асатын
мөлшердегі радиоактивті заттармен ластануы;
C) аймағында радиоактивті ластануы бар территория немесе аймақ;
D) иондаушы сәулелердің адамдарға әсерін төмендету мүмкіндігі мақсатыңда
радиоактивті ластану аймағындағы  қорғаудың  әдістері  мен  тәсілдерін
пайдалану және халықтың іс - әрекетінің тәртібі;
Е) иондаушы сәулелердің адамдарға әсері.

$$$ 112
 Радиациялы қауіпті нысан -
A) аталған нысанды қалыпты пайдалану жобасымен алдын ала көрсетілген
шекарасынан радиоактивті заттар және ионизациялаушы сәулелердің шығуы мен
төгілуіне алып келетін, мөлшері пайдалану қауіпсіздігінің  белгіленген
шегінен асатын, радиациялы – қауіпті нысандағы авария;
B) жер үстінің, атмосфераның, судың болмаса  азық–түліктің,  тағамдық
шикізаттың және әртүрлі заттардың радиациялық қауіпсіздік және радиоактивті
заттармен жұмыс істеу ережелеріндегі бекітілген шама денгейінен асатын
мөлшердегі радиоактивті заттармен ластануы;
C) аймағында радиоактивті ластануы бар территория немесе аймақ;
D) радиоактивті  заттарды  сақтайтын,  өңдейтін,  пайдаланатын  немесе
тасымалдайтын нысан;
Е) радиоактивті ластануы бар территория..

$$$ 113
 Радиоактивті ластану аймағы -
A) аталған нысанды қалыпты пайдалану жобасымен алдын ала көрсетілген
шекарасынан радиоактивті заттар және ионизациялаушы сәулелердің шығуы мен
төгілуіне алып келетін, мөлшері пайдалану қауіпсіздігінің  белгіленген
шегінен асатын, радиациялы – қауіпті нысандағы авария;
B) жер үстінің, атмосфераның, судың болмаса  азық–түліктің,  тағамдық
шикізаттың және әртүрлі заттардың радиациялық қауіпсіздік және радиоактивті
заттармен жұмыс істеу ережелеріндегі бекітілген шама денгейінен асатын
мөлшердегі радиоактивті заттармен ластануы;
C) аймағында радиоактивті ластануы бар территория немесе аймақ;
D) радиоактивті  заттарды  сақтайтын,  өңдейтін,  пайдаланатын  немесе
тасымалдайтын нысан;
Е) радиоактивті заттармен ластануы.

$$$ 114
Радиацияның табиғи көздеріне жатады
А) табиғи радиоактивтік сәуле;
B) радиоактивтік изотоптар;
C) космостық сәуле;
D) рентгендік сәуле;
Е) иондаушы сәуле.

$$$ 115
Радиацияның жасанды көздеріне жатады
А) табиғи радиоактивтік сәуле;
B) радиоактивтік изотоптар;
C) космостық сәуле;
D) рентгендік сәуле;
Е) иондаушы сәуле.

$$$ 116
Сыртқы ортаның радиоактивті зақымдау көздеріне мыналар жатады:
А) уран өнеркәсібі және ядролық полигондар;
B) Әртүрлі үлгідегі ядролық реакторлар;
C) радио, химия өнеркәсібі
D) уран өнеркәсібі, әртүрлі үлгідегі ядролық реакторлар, радио, химия
өнеркәсібі, ядролық полигондар;
Е) ядролық полигондар.

$$$ 117
Радиациялық авария дегеніміз
А) радиоактивті өнімдердің тасталуының немесе иондаушы сәулеленудің РҚО
аумағын тиімді пайдалануға арналған жобадан  артық  мөлшерде  шығуына
байланысты болған апат;
B) технологиялық үрдістердің  бұзылуы,  механизмдердің,  құралдар  мен
ғимараттардың зақымдануы;
C) аумақтық немесе барынша ауқымды төтенше жағдайларды алып жүретін, адам
құрбаны бар үлкен авария, қиратушы құбылыс;
D) ТЖ көздерін туғызатын  қауіптен  халықтың,  шаруашылық  нысанының,
өсімдіктердің, қоршаған ортаның қорғаныс жағдайы;
Е) адам құрбаны бар үлкен авария.

$$$ 118
Ядролық қару -
A) уран мен плутонийдің бірқатар изотоптарының ауыр ядроларды ыдырауынан
болатын тізбекті реакция кезінде немесе сутегінің (дейтерий мен тритий)
жеңіл ядролық изотоптары синтезінің термоядролық  реакциялары  кезінде
бөлініп шығатын ішкі ядролық энергияны пайдалануга негізделген осы заманғы
зақымдау құралы;
B) адамдардың өміріне қауіп тудыратын және материалдық құндылықтардың
жойылуымен қатар жүретін процесс;
C) адамға тікелей немесе жанама әсері ауыр немесе созылмалы ауру туғызатын
немесе олардың өліміне алып келетін химиялық зат;
D) қауіпті биологиялық заттар
Е) қауіпті биологиялық заттар, адамдар  мен  жануарларды  зақымдайтын
биологиялық  құралдар  немесе  адамдардың  өмірі  мен  денсаулығына,
ауылшаруашылық жануарлары мен өсімдіктеріне, сондай – ақ қоршаған ортаға
қауіп тудыратын патогенді микроағзалар;

$$$ 119
Ядролық жарылыс кезінде мынадай зақымдаушы факторлар пайда болады:
A) соққы толқыны, сәуле жарқылы;
B) өткіш радиация, жердің радиоактивтік ластануы;
С) электромагниттік импульс
D) соққы толқыны, сәуле жарқылы, өткіш радиация, жердің радиоактивтік
ластануы, электромагниттік импульс;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 120
Иондаушы сәуле дозасы -
A) әдеттегі жарылғыш заттың массасы, оның жарылғыш энергиясы сол ядролық
жарылғыштың жарылыс энергиясына тең болады;
B) белгілі бір ортада иондаушы сәуленің әсер ету шегі;
C) ядролық жарылыс бұлтынан жауған радиоактивті заттар жерге түсіп жерді
ластауы;
D) ядролық зарядтың ыдырау өнімдері, сәуле шығаратын альфа-бета бөлшектері
мен гамма-сәулелері;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 121
Жердің радиоактивтік ластануы -
A) әдеттегі жарылғыш заттың массасы, оның жарылғыш энергиясы сол ядролық
жарылғыштың жарылыс энергиясына тең болады;
B) белгілі бір ортада иондаушы сәуленің әсер ету шегі;
C) ядролық жарылыс бұлтынан жауған радиоактивті заттар жерге түсіп жерді
ластауы;
D) ядролық зарядтың ыдырау өнімдері, сәуле шығаратын альфа-бета бөлшектері
мен гамма-сәулелері;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 122
Ауа соққы толқыны -
A) жарылыс орталығынан жан-жақка дыбыстан тез жылдамдықпен тарайтын күшті
сығылған ауа аймағы;
B) жарылыс орталығындағы миллиард атмосфераға дейін жететін жоғарғы қысым
белгілі бір ортада иондаушы сәуленің әсер ету шегі;
C) ядролық жарылыс бұлтынан жауған радиоактивті заттар жерге түсіп жерді
ластауы;
D) Ядролық жарылыстың жанған өнімдері тез таралып, төңірегіндегі ауа
қабаттарындағы қысым туғызады;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 123
Ауа соққы толқынының қуат көзі -
A) жарылыс орталығынан жан-жақка дыбыстан тез жылдамдықпен тарайтын күшті
сығылған ауа аймағы;
B) жарылыс орталығындағы миллиард атмосфераға дейін жететін жоғарғы қысым
белгілі бір ортада иондаушы сәуленің әсер ету шегі;
C) ядролық жарылыс бұлтынан жауған радиоактивті заттар жерге түсіп жерді
ластауы;
D) Ядролық жарылыстың жанған өнімдері тез таралып, төңірегіндегі ауа
қабаттарындағы қысым туғызады;
Е) Ядролық жарылыстың жанған өнімдері

$$$ 124
Ауа соққы толқыны әсер еткен кезде, органдардың жеңіл жарақаттануына
әкелетін артық қысым
A) 20-40 кПа;   B) 40-60 кПа;  C) 60-100 кПа;   D) 100 кПа;   Е)
150кПА.

$$$ 125 D
Ауа соққы толқыны әсер еткен кезде, органдардың өте ауыр жарақаттануына
әкелетін артық қысым
A) 20-40 кПа;  B) 40-60 кПа;  C) 60-100 кПа;  D) 100 кПа; Е) 50кПА

$$$ 126 С
Ауа соққы толқыны әсер еткен кезде, органдардың ауыр  жарақаттануына
әкелетін артық қысым
A) 20-40 кПа;  B) 40-60 кПа; C) 60-100 кПа;  D) 100 кПа;  Е) 150 кПА.

$$$ 127 В
Ауа соққы толқыны әсер еткен кезде, органдардың орташа жарақаттануына
әкелетін артық қысым
A) 20-40 кПа;  B) 40-60 кПа;  C) 60-100 кПа;  D) 100 кПа;  Е) 150
кПа.

$$$ 128
Сәуле жарқылы -
A) белгілі бір ортада иондаушы сәуленің әсер ету шегі;
B) сәулеленген ортанын масса бірлігі жұтқан  энергия;
C) ауанын иондалуы бойынша кл/кг (кулон кг-ға) өлшенетін рентген және гамма-
сәуленін мөлшері;
D) ядролық  жарылыстың зақымдаушы  факторы,   ультракүлгін, инфрақызыл және
көрінетін сәулелерден тұрады;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 129
Радиация деңгейі деп:
A) ядролық жарылыс кезінде электрлі және магнитті өрістер пайда болады, өте
қысқа мерзімде ғана болды;
B) Жердің радиоактивті заттармен ластануы;
C) сәулеленген ортанын масса бірлігі жұтқан  энергия;
D) радиоактивті сәулелердің қарқындығы, зақымданған жерде белгілі уақыт
ішінде адамның сәуленуы мүмкін доза қуаты;
Е) жарылыс кезіндегі магнитті өрістер.

$$$ 130
Электромагниттік импульс деп:
A) Ядролық жарылыс кезінде электрлі және магнитті өрістер пайда болады, өте
қысқа мерзімде ғана болды;
B) Жердің радиоактивті заттармен ластануы;
C) сәулеленген ортанын масса бірлігі жұтқан  энергия;
D) радиоактивті сәулелердің қарқындығы, зақымданған жерде белгілі уақыт
ішінде адамның сәуленуы мүмкін доза қуаты.
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 131
Электромагнитті өріс әсерінің зиянын атап көрсетіңіз? (ядролық қарудағы)
А) адамдарға қауіп туғызады;
В) әскери техниканы істен шығарып бұзады;
С) ешқандай әсері жоқ;
D) өрт шығарады;
Е) электр желісін, байланысты істен шығарады.

$$$ 132
1 дәрежелі сәуле ауруы қандай сәулелену дозасы кезінде пайда болады?
A) 500 рентген;
B) 200-300 рентген;
C) 100-200 рентген;
D) 50-100 рентген;
E) 300-500 рентген.

$$$ 133
Адамның сәулелену ауруына ұшыраудың неше дәрежесі бар?
A) 2;  B) 4;  C) 5;  D) 6;  Е) 7.

$$$ 134
Радиоактивті зақымдану аймағы неше зонаға бөлінеді?
A) 8;  B) 6; C) 5; D) 4; Е) 2.

$$$ 135
Радиоактивтік ластанудың А аймағы:
A) күшті радиоактивті ластану аймағы;
B) баяу радиоактивтік ластану аймағы;
C) төтенше қауіпті радиоактивті ластану аймағы;
D) қауіпті радиоактивті ластану аймағы;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 136
Радиоактивтік ластанудың Б аймағы:
A) күшті радиоактивті ластану аймағы;
B) баяу радиоактивтік ластану аймағы;
C) төтенше қауіпті радиоактивті ластану аймағы;
D) қауіпті радиоактивті ластану аймағы;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 137
Радиоактивтік ластанудың В аймағы:
A) күшті радиоактивті ластану аймағы;
B) баяу радиоактивтік ластану аймағы;
C) төтенше қауіпті радиоактивті ластану аймағы;
D) қауіпті радиоактивті ластану аймағы;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 138
Радиоактивтік ластанудың Г аймағы:
A) күшті радиоактивті ластану аймағы;
B) баяу радиоактивтік ластану аймағы;
C) төтенше қауіпті радиоактивті ластану аймағы;
D) қауіпті радиоактивті ластану аймағы;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 139
Қирау сипатына қарай және құтқару жұмыстарының көлемін белгілеу үшін
ядролық зақым ошағының I аймағы:
A) толық қирау аймағы
B) күшті қирау аймағы;
C) орташа қирау аймағы;
D) әлсіз қирау аймағы;
Е) қатты қирау.

$$$ 140
Қирау сипатына қарай және құтқару жұмыстарының көлемін белгілеу үшін
ядролық зақым ошағының II аймағы:
A) толық қирау аймағы
B) күшті қирау аймағы;
C) орташа қирау аймағы;
D) әлсіз қирау аймағы;
Е) қатты қирау аймағы

$$$ 141
Қирау сипатына қарай және құтқару жұмыстарының көлемін белгілеу үшін
ядролық зақым ошағының III аймағы:
A) толық қирау аймағы
B) күшті қирау аймағы;
C) орташа қирау аймағы;
D) әлсіз қирау аймағы;
Е) қатты қирау аймағы

$$$ 142
Қирау сипатына қарай және құтқару жұмыстарының көлемін белгілеу үшін
ядролық зақым ошағының IV аймағы:
A) толық қирау аймағы
B) күшті қирау аймағы;
C) орташа қирау аймағы;
D) әлсіз қирау аймағы;
Е) қатты қирау аймағы

$$$ 143
Дозаның халық үшін қауіпті емес мөлшері?
A) 20 микрорентген;
B) 30 микрорентген;
C) 40 микрорентген;
D) 50 микрорентген;
Е) 60 микрорентген.

$$$ 144
Қандай қару жаппай зақымдау құралына жатады?
A) жарылғыш;
B ) зениттік;
C) химиялық;
D) жанғыш;
E) фугастық.

      @@@  Химиялық қауіпті нысандардағы төтенше жағдайлар

$$$ 145
Химиялық қауіпті нысандар
А) Әсері күшті улы затттардың адамдарға зақымдаушы ықпалы;
B) Әсері күшті улы затттың зақымдауына ұшыраған нысан
C) Улаушы концентрациядағы әсері күшті улы заты бар нысан;
D) Әсері күшті улы заттарды шығаратын, сақтайтын немесе пайдаланатын
шаруашылық нысандар;
Е) химиялық ластануы бар территория немесе аймақ.

$$$ 146
Әсері күшті улы заттардың қайнау температурасы
А) 20;
B) 25;
C) 30;
D) 35;
Е) 40.

$$$ 147
Химиялық қауіпті нысандағы апат мынадан болуы мүмкін
А) ӘКУЗ жабық ыдыстарда газ қысымының жоқтығы;
B) Қысымның атмосфера қысымына дейін төмендеуі;
C) улаушы концентрацияның әсерінің ұлғаюы;
D) қондырғының жұмыс істемеуі, қызметшілер қатесі, пайдалану тәртібінің
бұзылуы;
Е) дұрыс жауабы жоқ.
$$$ 148
Аммиак -
А) сұйық ерітінді;
B) мүсәтірге тән қатты иісті газ;
C) түсі мен иісі жоқ газ;
D) қатты тітіркендіргіш иісі бар газ;
Е) кристалл.

$$$ 149
Аммиак қай мөлшерде жинақталғанда адам тіл тартпай кетеді?
A) 50-100 мг/л;
B) 40-50 мг/л;
C) 60-70 мг/л;
D) 80-90 мг/л;
Е) 10-20 мг/л.

$$$ 150
Химиялық зақымдану аймағы
А) жануарлар, өсімдіктердің жаппай радиациялық зақымдануға ұшыраған аймақ;
B) ӘКУЗ зақымдануына ұшыраған аймақ;
C) биік жердегі зақымдалған бұлт тараған аймақ;
D) аласа жер төлелердегі зақымдалған бұлт тараған аймақ;
Е) авария, зілзала немесе апат салдарынан белгілі бір аумақта туындаған
жағдай.

$$$ 151
Хлор
А) сұйық ерітінді;
B) мүсәтірге тән қатты иісті газ;
C) түсі мен иісі жоқ газ;
D) қатты тітіркендіргіш иісі бар газ;
Е) кристалл.

$$$ 152
Хлормен зақымдану кезіндегі алғашқы көмек
А) 10% ментол ерітіндісі бар су буымен демалдыру керек;
B) күлдіреген теріні 15 минут бойы 2% ас содасының ерітіндісімен жуу керек;
C) бор қышқылының 2 % ерітіндісімен шайған жөн;
D) альбуцидтің 30% ерітіндісін көзге тамызу керек;
Е) ыстық сумен жуу.

$$$ 153
Қатты әсер ететін химиялық заттар -
A) шаруашылық мақсатында қолданлатын  және  әртүрлі  бұзылған  немесе
зақымданған технологиялық сыйымдылықтардан, қоймалардан және кұрылғылардың
шығуы кезінде адамдардың жаппай зақымдануын тудыратын токсинді химиялық
заттар;
B) қауіпті химиялық заттардың шығуы немесе төгілуімен қатар жүретін,
адамдардың өлімін немесе зақымдануын, азық– түліктің, тағамдық шикізаттың
және ауылшаруашылық малдары мен өсімдіктерінің,  қоршаған табиғи ортаның
химиялық зақымдануын туғызуға мумкіндігі бар химиялық қауіпті нысандағы
авария;
C) белгілі бір уақыт ішінде адамдарға,  ауылшаруашылық  малдары  мен
өсімдіктеріне қауіп тудыратын, қауіпті химиялық заттардың қоршаған табиғи
ортада концентрация немесе мөлшер түрінде таралуы;
D) адамға тікелей немесе жанама әсері ауыр немесе созылмалы ауру туғызатын
немесе олардың өліміне алып келетін химиялық зат;
Е) химиялық қауіпті нысандағы авария.

$$$ 154
Химиялық зақымдану -
A) шаруашылық мақсатында қолданлатын  және  әртүрлі  бұзылған  немесе
зақымданған технологиялық сыйымдылықтардан, қоймалардан және кұрылғылардың
шығуы кезінде адамдардың жаппай зақымдануын тудыратын токсинді химиялық
заттар;
B) қауіпті химиялық заттардың шығуы немесе төгілуімен қатар жүретін,
адамдардың өлімін немесе зақымдануын, азық– түліктің, тағамдық шикізаттың
және ауылшаруашылық малдары мен өсімдіктерінің,  қоршаған табиғи ортаның
химиялық зақымдануын туғызуға мумкіндігі бар химиялық қауіпті нысандағы
авария;
C) белгілі бір уақыт ішінде адамдарға,  ауылшаруашылық  малдары  мен
өсімдіктеріне қауіп тудыратын, қауіпті химиялық заттардың қоршаған табиғи
ортада концентрация немесе мөлшер түрінде таралуы;
D) адамға тікелей немесе жанама әсері ауыр немесе созылмалы ауру туғызатын
немесе олардың өліміне алып келетін химиялық зат;
Е) өлімге алып келетін химиялық зат.

$$$ 155
 Химиялық авария -
A) шаруашылық мақсатында қолданлатын  және  әртүрлі  бұзылған  немесе
зақымданған технологиялық сыйымдылықтардан, қоймалардан және кұрылғылардың
шығуы кезінде адамдардың жаппай зақымдануын тудыратын токсинді химиялық
заттар;
B) қауіпті химиялық заттардың шығуы немесе төгілуімен қатар жүретін,
адамдардың өлімін немесе зақымдануын, азық– түліктің, тағамдық шикізаттың
және ауылшаруашылық малдары мен өсімдіктерінің,  қоршаған табиғи ортаның
химиялық зақымдануын туғызуға мумкіндігі бар химиялық қауіпті нысандағы
авария;
C) белгілі бір уақыт ішінде адамдарға,  ауылшаруашылық  малдары  мен
өсімдіктеріне қауіп тудыратын, қауіпті химиялық заттардың қоршаған табиғи
ортада концентрация немесе мөлшер түрінде таралуы;
D) адамға тікелей немесе жанама әсері ауыр немесе созылмалы ауру туғызатын
немесе олардың өліміне алып келетін химиялық зат;
Е) химиялық қауіпті нысандағы авария.

$$$ 156
 Қауіпті химиялық заттар -
A) шаруашылық мақсатында қолданлатын  және  әртүрлі  бұзылған  немесе
зақымданған технологиялық сыйымдылықтардан, қоймалардан және кұрылғылардың
шығуы кезінде адамдардың жаппай зақымдануын тудыратын токсинді химиялық
заттар;
B) қауіпті химиялық заттардың шығуы немесе төгілуімен қатар жүретін,
адамдардың өлімін немесе зақымдануын, азық– түліктің, тағамдық шикізаттың
және ауылшаруашылық малдары мен өсімдіктерінің,  қоршаған табиғи ортаның
химиялық зақымдануын туғызуға мумкіндігі бар химиялық қауіпті нысандағы
авария;
C) белгілі бір уақыт ішінде адамдарға,  ауылшаруашылық  малдары  мен
өсімдіктеріне қауіп тудыратын, қауіпті химиялық заттардың қоршаған табиғи
ортада концентрация немесе мөлшер түрінде таралуы;
D) адамға тікелей немесе жанама әсері ауыр немесе созылмалы ауру туғызатын
немесе олардың өліміне алып келетін химиялық зат;
Е) қоршаған табиғи ортаның химиялық зақымдануы.

$$$ 157
 Қауіпті химиялық заттың шығарылуы -
A) герметикалау кезінде  техникалық  құрылғылардан,  қауіпті  химиялық
заттардың немесе өнімнің сақтайтын немесе тасымалдайтын сыйымдылықтардан
химиялық авария тудыруы мүмкін мөлшерде төгілуі;
B) қауіпті химиялық заттардың шығуы немесе төгілуімен қатар жүретін,
адамдардың өлімін немесе зақымдануын, азық– түліктің, тағамдық шикізаттың
және ауылшаруашылық малдары мен өсімдіктерінің,  қоршаған табиғи ортаның
химиялық зақымдануын туғызуға мумкіндігі бар химиялық қауіпті нысандағы
авария;
C) герметикалау кезінде  техникалық  құрылғылардан,  қауіпті  химиялық
заттардың немесе өнімнің сақтайтын немесе тасымалдайтын сыйымдылықтардан
химиялық авария тудыруы мүмкін мөлшерде қысқа мерзім ішінде шығуы;
D) белгілі уақыт ішінде адамдардың өмірі мен денсаулығына, ауылшаруашылық
малдары мен өсімдіктеріне қауіп тудыратын мөлшерде немесе концентрацияда
қауіпті химиялық заттар жайылған немесе алып келінген аймақ;
Е) қауіпті химиялық заттың төгілуі.

$$$ 158
 Қауіпті химиялық заттың төгілуі -
A) герметикалау кезінде  техникалық  құрылғылардан,  қауіпті  химиялық
заттардың немесе өнімнің сақтайтын немесе тасымалдайтын сыйымдылықтардан
химиялық авария тудыруы мүмкін мөлшерде төгілуі;
B) қауіпті химиялық заттардың шығуы немесе төгілуімен қатар жүретін,
адамдардың өлімін немесе зақымдануын, азық– түліктің, тағамдық шикізаттың
және ауылшаруашылық малдары мен өсімдіктерінің,  қоршаған табиғи ортаның
химиялық зақымдануын туғызуға мумкіндігі бар химиялық қауіпті нысандағы
авария;
C) герметикалау кезінде  техникалық  құрылғылардан,  қауіпті  химиялық
заттардың немесе өнімнің сақтайтын немесе тасымалдайтын сыйымдылықтардан
химиялық авария тудыруы мүмкін мөлшерде қысқа мерзім ішінде шығуы;
D) белгілі уақыт ішінде адамдардың өмірі мен денсаулығына, ауылшаруашылық
малдары мен өсімдіктеріне қауіп тудыратын мөлшерде немесе концентрацияда
қауіпті химиялық заттар жайылған немесе алып келінген аймақ;
Е) қауіпті химиялық заттар жайылған аймақ.

$$$ 159
 Қауіпті химиялық нысан -
A) шаруашылық мақсатында қолданлатын  және  әртүрлі  бұзылған  немесе
зақымданған технологиялық сыйымдылықтардан, қоймалардан және кұрылғылардың
шығуы кезінде адамдардың жаппай зақымдануын тудыратын токсинді химиялық
заттар;
B) қауіпті химиялық заттардың шығуы немесе төгілуімен қатар жүретін,
адамдардың өлімін немесе зақымдануын, азық– түліктің, тағамдық шикізаттың
және ауылшаруашылық малдары мен өсімдіктерінің,  қоршаған табиғи ортаның
химиялық зақымдануын туғызуға мумкіндігі бар химиялық қауіпті нысандағы
авария;
C) белгілі бір уақыт ішінде адамдарға,  ауылшаруашылық  малдары  мен
өсімдіктеріне қауіп тудыратын, қауіпті химиялық заттардың қоршаған табиғи
ортада концентрация немесе мөлшер түрінде таралуы;
D) қауіпті химиялық заттарды сақтайтын, өндіретін, пайдаланатын немесе
тасымалдайтын нысан, ондағы авария немесе қирау кезінде адамдардың өлімі
немесе ауылшаруашылық малдарының, өсімдіктердің, сондай – ақ қоршаған
табиғи ортаның химиялық зақымдануы мүмкін;
Е) қоршаған табиғи ортаның химиялық зақымдануын туғызуға мумкіндігі бар
химиялық қауіпті нысан.

$$$ 160
Химиялық қару дегеніміз не?
A) уран мен плутонийдің бірқатар изотоптарының ауыр ядроларды ыдырауынан
болатын тізбекті реакция кезінде немесе сутегінің (дейтерий мен тритий)
жеңіл ядролық изотоптары синтезінің термоядролық  реакциялары  кезінде
бөлініп шығатын ішкі ядролық энергияны пайдалануга негізделген осы заманғы
зақымдау құралы;
B) адамдардың өміріне қауіп тудыратын және материалдық құндылықтардың
жойылуымен қатар жүретін процесс;
C) адамға тікелей немесе жанама әсері ауыр немесе созылмалы ауру туғызатын
немесе олардың өліміне алып келетін химиялық зат;
D) қауіпті биологиялық заттар
Е) қауіпті биологиялық заттар, адамдар  мен  жануарларды  зақымдайтын
биологиялық  құралдар  немесе  адамдардың  өмірі  мен  денсаулығына,
ауылшаруашылық жануарлары мен өсімдіктеріне, сондай – ақ қоршаған ортаға
қауіп тудыратын патогенді микроағзалар;

$$$ 161
Әсер етуіне байланысты химиялық қару түрлері қалай жіктеледі?
А) жүйкені сал қылатын (нервно-паралистические)
В) тұншықтырғыш
С) теріні күйдіріп, жара тудыратын
D) үрейлендіргіш
Е) барлық жауабы дұрыс

$$$ 162
Химиялық қауіпті объектілерге қандай аталған нысандар жатады?
А) тамақ өнеркәсіптері
В) кен өндіру орындары
С) химиялық зертханалар, химия өнімдері заводтары
D) дәріханалар
Е) дүкендер

$$$ 163
Аммиак авариясы болған кезде мақта мата таңғышын неге матырып алу керек?
А) 10% ментол ерітіндісі бар су буымен демалдыру керек;
B) 2% бор (лимон) қышқылы;
C) бор қышқылының 2 % ерітіндісімен шайған жөн;
D) альбуцидтің 30% ерітіндісін көзге тамызу керек;
Е) ыстық сумен жуу.

$$$ 164
Ерекше тұншықтырушы күші бар әсері күшті улы заттар -
A) күкірт көміртегі, тетаэтил-қорғасын, фосфор органикалық қоспасы;
B) хлор, фосген, хлорпикрин;
C) көміртек тотығы, ніл қышқылы;
D) аммиак, гептил, гидразин;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 165
Ерекше жалпы уландырушы күші бар әсері күшті улы заттар -
A) күкірт көміртегі, тетаэтил-қорғасын, фосфор органикалық қоспасы;
B) хлор, фосген, хлорпикрин;
C) көміртек тотығы, ніл қышқылы;
D) аммиак, гептил, гидразин;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 166
Тұншықтырушы және жалпы уландырушы күші бар заттар -
A) күкірт көміртегі, тетаэтил-қорғасын, фосфор органикалық қоспасы;
B) хлор, фосген, хлорпикрин;
C) көміртек тотығы, ніл қышқылы;
D) акрилонитрил, күкіртті сутек, азот қышқылы және азот тотықтары, күкіртті
ангидрит;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 167
Тұншықтырушы және нейротропты күші бар әсері күшті улы заттар -
A) күкірт көміртегі, тетаэтил-қорғасын, фосфор органикалық қоспасы;
B) хлор, фосген, хлорпикрин;
C) көміртек тотығы, ніл қышқылы;
D) аммиак, гептил, гидразин;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 168
Метаболикалық улы заттар -
A) этилен тотығы, дихлорэтан;
B) хлор, фосген, хлорпикрин;
C) көміртек тотығы, ніл қышқылы;
D) аммиак, гептил, гидразин;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 169
Химиялық қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың адам  ағзасына әсер
ету сипатына қарай:
A) тыныс алу органдары, ішек – қарын жолы, тері жамылғысы мен шырышты
қабық;
B) уытты, тітіркендіргішті, сенсибилизациялаушы, канцерогендік, мутагеңдік,
репродуктивтік қызметке әсер ететін;
C) ақыл – ойлық ауыртпалықтардың ұлғаюы, анализаторлардың шамадан тыс
шаршауы, эмоциялық ауыртпалықтар;
D) мутагеңдік, репродуктивтік қызметке әсер ететін;
Е) нейротропты.

$$$ 170
Химиялық қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың адам ағзасына ену
сипаты бойынша сипатына қарай:
A) тыныс алу органдары, ішек – қарын жолы, тері жамылғысы мен шырышты
қабық;
B) уытты, тітіркендіргішті, сенсибилизациялаушы, канцерогендік, мутагеңдік,
репродуктивтік қызметке әсер ететін;
C) ақыл – ойлық ауыртпалықтардың ұлғаюы, анализаторлардың шамадан тыс
шаршауы, эмоциялық ауыртпалықтар;
D) мутагеңдік, репродуктивтік қызметке әсер ететін;
Е) нейротропты.

$$$ 171
Биологиялық қауіпті және зиянды өндірістік факторларға келесі жатады:
A) патогенді микроағзалар (бактериялар, вирустар, саңырауқұлақтар,) және
олардың  тіршілігіне  қажетті  заттар,  микроағзалар  (өсімдіктер  мен
жануарлар);
B) уытты, тітіркендіргішті, сенсибилизациялаушы, канцерогендік, мутагеңдік,
репродуктивтік қызметке әсер ететін;
C) статикалық, динамикалық;
D) ақыл – ойлық ауыртпалықтардың ұлғаюы, анализаторлардың шамадан тыс
шаршауы, эмоциялық ауыртпалықтар;
Е) уытты, тітіркендіргішті.

$$$ 172
Психофизиологиялық қауіпті және зиянды өндірістік  факторларға  келесі
жатады:
A) патогенді микроағзалар (бактериялар, вирустар, саңырауқұлақтар,) және
олардың  тіршілігіне  қажетті  заттар,  микроағзалар  (өсімдіктер  мен
жануарлар);
B) уытты, тітіркендіргішті, сенсибилизациялаушы, канцерогендік, мутагеңдік,
репродуктивтік қызметке әсер ететін;
C) статикалық, динамикалық;
D) ақыл – ойлық ауыртпалықтардың ұлғаюы, анализаторлардың шамадан тыс
шаршауы,
Е) эмоциялық ауыртпалықтар.

$$$ 173
Нервті – психикалық ауыртпалықтар мына топтарға бөлінеді:
A) патогенді микроағзалар (бактериялар, вирустар, саңырауқұлақтар,) және
олардың  тіршілігіне  қажетті  заттар,  микроағзалар  (өсімдіктер  мен
жануарлар);
B) уытты, тітіркендіргішті, сенсибилизациялаушы, канцерогендік, мутагеңдік,
репродуктивтік қызметке әсер ететін;
C) статикалық, динамикалық;
D) ақыл – ойлық ауыртпалықтардың ұлғаюы, анализаторлардың шамадан тыс
шаршауы, эмоциялық ауыртпалықтар;
Е) эмоциялық ауыртпалықтар.

$$$ 174
Жеке химиялық пакет қандай қару қолданғанда пайдалануға арналған?
А) ядролық қаруды;
В) бактериологиялық;
С) метеорологиялық;
D) химиялық;
Е) снаряд, бомбаларды.

$$$ 175
Химиялық қарудың зақымдаушы факторларын атап көрсет?
А) ауаны, жерді, суды ластауы, адамдарды зақымдауы, химиялық бұлт ізі;
В) жерді радиоактивті заттармен ластауы;
С) жарылыс толқыны;
D) толқын соққысы;
Е) альфа, бетта, гамма сәулелер әсері;

$$$ 176
Егер сіз бөлмеде отырғанда өткір иісті, көзді ашытатын, көзден жас ағызатын
иісті сездіңіз. Сіздің квартираңыз 1-этажда болса, сіз не істейсіз?
A) есікті терезені ашып бөлмені желдетесіз;
B) бөлмеден тез шығып, жоғарғы этажға көтерілесіз;
C) бөлмеден тез шығып, үйдің астындағы подвалға түсесіз;
D) желдеткішті өшіресіз;
E) 102 телефон шаласыз.

$$$ 177
Бөлмеде отырғанда, сіз сырттан «Баршаның назарына» дабылы бойынша хлордың
төгілгені туралы хабарды естисіз. Сіз мақта мата дәкісін дайындау үшін
қандай ерітінді дайындайсыз?
A) 2% сода ерітіндісін;
B) 10% раствор мүсәтір спиртін;
C) 5% лимон қышқылының ерітіндісін;
D) 10 % бор қышқылының ерітіндісін;
E) суды.

$$$ 178
Аммиактың адамға әсері қандай?
A) тыныс алу органдарын зақымдамайды;
B) бас айналады;
C) түшкіріп жөтелдіреді, тыныс алу ауырлайды;
D) дене қызарады;
E) күйіктер пайда болады.

     @@@ Биологиялық (биологиялық - әлеуметті) төтенше жағдай

$$$ 179
  Биологиялық (биологиялық - әлеуметті) төтенше жагдай -
A) адамдардың, ауылшаруашылық малдары мен өсімдіктерінің, қоршаған табиғи
ортаның биологиялық төтенше жағдай көзі тудыратын немесе тудырған қауіптен
қорғаныс жағдайы;
B) адамдардың, ауылшаруашылық малдары мен өсімдіктердің аса қауіпті немесе
кең таралған ауруларға шалдығуы, соның салдарынан белгілі бір аймақта
биологиялық - әлеуметтік төтенше жағдайдың тууы  немесе  пайда  болу
мүмкіндігі;
C) уақыт пен кеңістікте күшейе түсетін және адамдардың, ауылшаруашылық
малдарының өмірі мен денсаулығына ауыр зардап келтіретін, не өлімге алып
келетін инфекциялық ауру түрінде көрінетін адамдардың немесе жануарлар
ағзасының зақымдалу жағдайы;
D) белгілі бір аймақта биологиялық - әлеуметті төтенше жағдай көзі шығуы
салдарынан адамдардың өмір сүру мен қызмет жағдайы өзгеріп инфекциялық
аурулардың кеңінен таралып және ауылшаруашылық малдары мен өсімдіктерінің
шығынға ұшырау қауіпі төнеді;
Е) биологиялық - әлеуметті төтенше жагдай.

$$$ 180
 Биологиялық қауіп -
A) адамдардың, ауылшаруашылық малдары мен өсімдіктерінің, қоршаған табиғи
ортаның биологиялық төтенше жағдай көзі тудыратын немесе тудырған қауіптен
қорғаныс жағдайы;
B) адамдардың, ауылшаруашылық малдары мен өсімдіктердің аса қауіпті немесе
кең таралған ауруларға шалдығуы, соның салдарынан белгілі бір аймақта
биологиялық - әлеуметтік төтенше жағдайдың тууы  немесе  пайда  болу
мүмкіндігі;
C) уақыт пен кеңістікте күшейе түсетін және адамдардың, ауылшаруашылық
малдарының өмірі мен денсаулығына ауыр зардап келтіретін, не өлімге алып
келетін инфекциялық ауру түрінде көрінетін адамдардың немесе жануарлар
ағзасының зақымдалу жағдайы;
D) белгілі бір аймақта биологиялық - әлеуметті төтенше жағдай көзі шығуы
салдарынан адамдардың өмір сүру мен қызмет жағдайы өзгеріп, инфекциялық
аурулардың кеңінен таралып және ауылшаруашылық малдары мен өсімдіктерінің
шығынға ұшырау қауіпі төнеді.
Е) өлімге алып келетін инфекциялық ауру.

 $$$ 181
  Биологиялық (биологиялық - әлеуметті) төтенше жағдайдың шығу көздері -
A) адамдардың, ауылшаруашылық малдары мен өсімдіктерінің, қоршаған табиғи
ортаның биологиялық төтенше жағдай көзі тудыратын немесе тудырған қауіптен
қорғаныс жағдайы;
B) адамдардың, ауылшаруашылық малдары мен өсімдіктердің аса қауіпті немесе
кең таралған ауруларға шалдығуы, соның салдарынан белгілі бір аймақта
биологиялық - әлеуметтік төтенше жағдайдың тууы  немесе  пайда  болу
мүмкіндігі;
C) уақыт пен кеңістікте күшейе түсетін және адамдардың, ауылшаруашылық
малдарының өмірі мен денсаулығына ауыр зардап келтіретін, не өлімге алып
келетін инфекциялық ауру түрінде көрінетін адамдардың немесе жануарлар
ағзасының зақымдалу жағдайы;
D) белгілі бір аймақта биологиялық - әлеуметті төтенше жағдай көзі шығуы
салдарынан адамдардың өмір сүру мен қызмет жағдайы өзгеріп, инфекциялық
аурулардың кеңінен таралып және ауылшаруашылық малдары мен өсімдіктерінің
шығынға ұшырау қауіпі төнеді;
Е) биологиялық - әлеуметті төтенше жағдай көзі шығуы салдарынан адамдардың
өмір сүру мен қызмет жағдайының өзгеруі.

 $$$ 182
 Биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
A) адамдардың, ауылшаруашылық малдары мен өсімдіктерінің, қоршаған табиғи
ортаның биологиялық төтенше жағдай көзі тудыратын немесе тудырған қауіптен
қорғаныс жағдайы;
B) адамдардың, ауылшаруашылық малдары мен өсімдіктердің аса қауіпті немесе
кең таралған ауруларға шалдығуы, соның салдарынан белгілі бір аймақта
биологиялық - әлеуметтік төтенше жағдайдың тууы  немесе  пайда  болу
мүмкіндігі;
C) құқықтық нормалардың сақталуы, санитарлы – гигиеналық және санитарлы –
эпидемологиялық ережелердің, технологиялық және ұйымдастыру – техникалық
талаптардың орындалуы, сондай – ақ адамдардың, ауылшаруашылық малдары мен
өсімдіктерінің инфекциялық аурулармен зақымдалуын болдырмауға, әлсіретуге
және жоюға бағытталған тиісті құқықтық, санитарлы – гигиеналық, санитарлы –
эпидемологиялық, ұйымдастыру және техникалық іс – шаралардың жүргізілуі;
D) белгілі бір аймақта биологиялық - әлеуметті төтенше жағдай көзі шығуы
салдарынан адамдардың өмір сүру мен қызмет жағдайы өзгеріп, инфекциялық
аурулардың кеңінен таралып және ауылшаруашылық малдары мен өсімдіктерінің
шығынға ұшырау қауіпі төнеді;
Е) ауылшаруашылық малдары мен өсімдіктерінің шығынға ұшырауы.

$$$ 183
Аса қауіпті инфекция  -
A) адамдардың, ауылшаруашылық малдары мен өсімдіктерінің, қоршаған табиғи
ортаның биологиялық төтенше жағдай көзі тудыратын немесе тудырған қауіптен
қорғаныс жағдайы;
B) адамдардың, ауылшаруашылық малдары мен өсімдіктердің аса қауіпті немесе
кең таралған ауруларға шалдығуы, соның салдарынан белгілі бір аймақта
биологиялық - әлеуметтік төтенше жағдайдың тууы  немесе  пайда  болу
мүмкіндігі;
C) уақыт пен кеңістікте күшейе түсетін және адамдардың, ауылшаруашылық
малдарының өмірі мен денсаулығына ауыр зардап келтіретін, не өлімге алып
келетін инфекциялық ауру түрінде көрінетін адамдардың немесе жануарлар
ағзасының зақымдалу жағдайы;
D) белгілі бір аймақта биологиялық - әлеуметті төтенше жағдай көзі шығуы
салдарынан адамдардың өмір сүру мен қызмет жағдайы өзгеріп, инфекциялық
аурулардың кеңінен таралып және ауылшаруашылық малдары мен өсімдіктерінің
шығынға ұшырау қауіпі төнеді;
Е) ауылшаруашылық малдары мен өсімдіктерінің шығынға ұшырауы.

$$$ 184
 Инфекциялық аурудың қоздырғышы -
A) адамдардың, ауылшаруашылық малдары мен өсімдіктерінің, қоршаған табиғи
ортаның биологиялық төтенше жағдай көзі тудыратын немесе тудырған қауіптен
қорғаныс жағдайы;
B) адамның немесе жануардың ағзасында паразиттенуге эвалюциялы бейімделген
және инфекциялық ауруға шалдығуды тудыруға қабілетті патогенді микро ағза;
C) уақыт пен кеңістікте күшейе түсетін және адамдардың, ауылшаруашылық
малдарының өмірі мен денсаулығына ауыр зардап келтіретін, не өлімге алып
келетін инфекциялық ауру түрінде көрінетін адамдардың немесе жануарлар
ағзасының зақымдалу жағдайы;
D) белгілі бір аймақта биологиялық - әлеуметті төтенше жағдай көзі шығуы
салдарынан адамдардың өмір сүру мен қызмет жағдайы өзгеріп, инфекциялық
аурулардың кеңінен таралып және ауылшаруашылық малдары мен өсімдіктерінің
шығынға ұшырау қауіпі төнеді;
Е) өсімдіктерінің шығынға ұшырау қауіпі.

$$$ 185
Эпидемия -
A) нақты бір аймақтағы ауру – сырқаудың саны әдеттегі тіркелетін деңгейінен
біршама асатын, уақыт пен кеңістікте күшейе түсетін белгілі бір аймақта
адамдардың жаппай инфекциялық ауруының таралуы;
B) белгілі бір табиғи немесе әлеуметтік – гигиеналық жағдайда бірнеше
мемлекеттің немесе құрлықтың аумағын қамту;
C) зақымдалу ошағын қоршаған халықтан толығымен окшаулауға және ондағы
инфекциялық ауруды жоюға бағытталған эпидемияға қарсы және тәртіптік іс –
шаралардың жиынтығы;
D) оқшаулау – шығу мен кіруге және қауіпті деп жарияланған аумақтағы
адамдардаң қарым – қатынас жасауын  шектеуге,  медициналық  бақылауды
күшейтуге, жайылудың алдын алу мен инфекциялық ауруларды жоюға бағытталған
шектеулі іс – шаралардың жүйесі;
Е) инфекциялық ауруының таралуы.

$$$ 186
 Карантин -
A) нақты бір аймақтағы ауру – сырқаудың саны әдеттегі тіркелетін деңгейінен
біршама асатын, уақыт пен кеңістікте күшейе түсетін белгілі бір аймақта
адамдардың жаппай инфекциялық ауруының таралуы;
B) белгілі бір табиғи немесе әлеуметтік – гигиеналық жағдайда бірнеше
мемлекеттің немесе құрлықтың аумағын қамту;
C) зақымдалу ошағын қоршаған халықтан толығымен окшаулауға және ондағы
инфекциялық ауруды жоюға бағытталған эпидемияға қарсы және тәртіптік іс –
шаралардың жиынтығы;
D) оқшаулау – шығу мен кіруге және қауіпті деп жарияланған аумақтағы
адамдардаң қарым – қатынас жасауын  шектеуге,  медициналық  бақылауды
күшейтуге, жайылудың алдын алу мен инфекциялық ауруларды жоюға бағытталған
шектеулі іс – шаралардың жүйесі;
Е) Обсервация.

$$$ 187
Обсервация -
A) нақты бір аймақтағы ауру – сырқаудың саны әдеттегі тіркелетін деңгейінен
біршама асатын, уақыт пен кеңістікте күшейе түсетін белгілі бір аймақта
адамдардың жаппай инфекциялық ауруының таралуы;
B) белгілі бір табиғи немесе әлеуметтік – гигиеналық жағдайда бірнеше
мемлекеттің немесе құрлықтың аумағын қамту;
C) зақымдалу ошағын қоршаған халықтан толығымен окшаулауға және ондағы
инфекциялық ауруды жоюға бағытталған эпидемияға қарсы және тәртіптік іс –
шаралардың жиынтығы;
D) оқшаулау – шығу мен кіруге және қауіпті деп жарияланған аумақтағы
адамдардаң қарым – қатынас жасауын  шектеуге,  медициналық  бақылауды
күшейтуге, жайылудың алдын алу мен инфекциялық ауруларды жоюға бағытталған
шектеулі іс – шаралардың жүйесі;
Е) қауіпті деп жарияланған аумақ.

$$$ 188
 Эпидемия кезіндегі аурудың сипатына байланысты инфекцияның таралу жолдары
-
A) су және ас арқылы;
B) трансмиссивті;
C) ауа – тамшылы;
D) су және ас арқылы, трансмиссивті, ауа – тамшылы;
Е) ауа арқылы.

$$$ 189
Эпидемиялық ошақтан жұқпалы аурулардың таралуын тоқтату үшін жүргізілетін
шаралар қалай аталады?
А. Обсервация
В. Эпидемия
С. Карантин
D. А, С жауаптары дұрыс
Е. Дұрыс жауап жоқ

$$$ 190
Карантин мен обсервация кезінде ауруларды, олармен қарым қатынаста болған
адамдарды анықтауды кім жүргізеді?
A) бақылау зертханалық қадағалау қызметі;
B) апаттық құтқару қызметі;
C) құтқарушылар;
D)эпидемиология бөлімі;
E) тәртіп сақтау қызметі.

$$$ 191
 Биологиялық авария -
A) адамдардың денсаулығы  мен  өміріне,  ауылшаруашылық  малдары  мен
өсімдіктеріне қауіп төндіретін, қоршаған табиғи ортаға шығын келтіретін
мөлшерде қауіпті биологиялық заттардың таралуымен қатар жүретін авария;
B) адамға тікелей немесе жанама әсері ауыр немесе созылмалы ауру туғызатын
немесе олардың өліміне алып келетін химиялық зат;
C) адамдарға, ауылшаруашылық малдары мен өсімдіктеріне олар мен жанасқанда
жағымсыз әсер ететін, сондай-ақ қоршаған табиғи ортаға  кері  әсерін
тигізетін, шығу тегі табиғи немесе жасанды биологиялық зат;
D) қауіпті биологиялық заттар, адамдар  мен  жануарларды  зақымдайтын
биологиялық  құралдар  немесе  адамдардың  өмірі  мен  денсаулығына,
ауылшаруашылық жануарлары мен өсімдіктеріне, сондай – ақ қоршаған ортаға
қауіп тудыратын патогенді микроағзалар таратылған немесе алып келінген
аумақ немесе аймақ;
Е) қауіп тудыратын патогенді микроағзалардын таралуы

$$$ 192
Қауіпті биологиялық зат -
A) адамдардың денсаулығы  мен  өміріне,  ауылшаруашылық  малдары  мен
өсімдіктеріне қауіп төндіретін, қоршаған табиғи ортаға шығын келтіретін
мөлшерде қауіпті биологиялық заттардың таралуымен қатар жүретін авария;
B) адамға тікелей немесе жанама әсері ауыр немесе созылмалы ауру туғызатын
немесе олардың өліміне алып келетін химиялық зат;
C) адамдарға, ауылшаруашылық малдары мен өсімдіктеріне олар мен жанасқанда
жағымсыз әсер ететін, сондай-ақ қоршаған табиғи ортаға  кері  әсерін
тигізетін, шығу тегі табиғи немесе жасанды биологиялық зат;
D) қауіпті биологиялық заттар, адамдар  мен  жануарларды  зақымдайтын
биологиялық  құралдар  немесе  адамдардың  өмірі  мен  денсаулығына,
ауылшаруашылық жануарлары мен өсімдіктеріне, сондай – ақ қоршаған ортаға
қауіп тудыратын патогенді микроағзалар таратылған немесе алып келінген
аумақ немесе аймақ;
Е) өліміне алып келетін химиялық зат.

$$$ 193
 Биологиялық зақымдану аймағы -
A) адамдардың денсаулығы  мен  өміріне,  ауылшаруашылық  малдары  мен
өсімдіктеріне қауіп төндіретін, қоршаған табиғи ортаға шығын келтіретін
мөлшерде қауіпті биологиялық заттардың таралуымен қатар жүретін авария;
B) адамға тікелей немесе жанама әсері ауыр немесе созылмалы ауру туғызатын
немесе олардың өліміне алып келетін химиялық зат;
C) адамдарға, ауылшаруашылық малдары мен өсімдіктеріне олар мен жанасқанда
жағымсыз әсер ететін, сондай-ақ қоршаған табиғи ортаға  кері  әсерін
тигізетін, шығу тегі табиғи немесе жасанды биологиялық зат;
D) қауіпті биологиялық заттар, адамдар  мен  жануарларды  зақымдайтын
биологиялық  құралдар  немесе  адамдардың  өмірі  мен  денсаулығына,
ауылшаруашылық жануарлары мен өсімдіктеріне, сондай – ақ қоршаған ортаға
қауіп тудыратын патогенді микроағзалар таратылған немесе алып келінген
аумақ немесе аймақ;
Е) қауіпті биологиялық заттардың таралуы.

$$$ 194
Республикада қандай сала індеттік жағдайды бақылауды іске асырады?
A) бақылау зертханалық қадағалау;
B) апаттық құтқару ісі;
C) тәртіп сақтау қызметі;
D) санитарлық дружина;
Е) өрт сөндіру қызметі.

$$$ 195
Дератизация дегеніміз не?
A) кенелер мен жәндіктермен күресу;
B) жұқпалы аурулардың көзі болып табылатын кеміргіштерді құрту;
C) пайда болған инфекциялар ошақтарын құрту;
D) карантин шараларын өткізу;
E) ауырған малдарды табу, оқшаулау және емдеу

$$$ 196
Дезинсекция дегеніміз не?
A) кенелер мен жәндіктермен күресу;
B) кеміргіштерді жою;
C) пайда болған инфекциялар ошақтарын құрту;
D) карантин шараларын өткізу;
E) ауырған малдарды табу, оқшаулау және емдеу

$$$ 197
Дезинфекция дегеніміз не?
A) кенелер мен жәндіктермен күресу;
B) кеміргіштерді жою;
C) пайда болған инфекциялар ошақтарын құрту;
D) карантин шараларын өткізу;
E) қоршаған ортадағы жұғымтал ауру қоздырғыштарды  жоюға  бағытталған
шаралар.

$$$ 198
 Дезактивация дегеніміз не?
A) кенелер мен жәндіктермен күресу;
B) кеміргіштерді жою;
C) пайда болған инфекциялар ошақтарын құрту;
D) жеке қорғаныс құралдарын, киімді, зақымдалған аймақты радиоактивті
зақымданудан тазалау;
E) қоршаған ортадағы жұғымтал ауру қоздырғыштарды  жоюға  бағытталған
шаралар.

$$$ 199
Аталған аурулардың қайсылары әлеуметтік маңызды ауруларға жатады?
А) алергия аурулары
B) туберкулез,бруцеллез,вирусты гепатит
C) қотыр, педикулез
D) жүрек аурулары
E) дұрыс жауабы жоқ

$$$ 200
Белгілі бір елде немесе елді мекенде жұқпалы ауруларының әдеттегі деңгейден
едәуір көтеріліп, жаппай ауруға ұшырауы қалай аталады?
А. Обсервация
В. Эпидемия
С. Оба
D. Карантин
Е. Дұрыс жауап жоқ

$$$ 201
Зақымданған жердегі қандай суды пайдалануға болады?
A) құдықтағы суды;
B) ыдыстағы суды;
C) өзен суын;
D) су құбырындағы суды;
E) бұлақтың суын.

$$$ 202
Эпидемия кезіндегі аурудың сипатына байланысты инфекцияның таралу жолдары
мынадай болуы мүмкін:
су және ас арқылы;
 дизентерия және іш сүзегі кезінде;
ауа – тамшылы (тұмау кезінде);
трансмиссивті – безгек пен бөртпе сүзек кезіңде;
барлық жауап дұрыс.

$$$ 203
Эпидемияның алдын алу үшін
A) аймақтың, сумен қамту жүйесі мен канализацияның тазалығын күшейту керек,
халықтың санитарлы сауатын арттыру, гигиена ережелері сақталуы тиіс, азық –
түлікті дұрыс өндеу және сақтау қажет, қоздырғыштар тасымалдаушылардың
әлеуметтік белсенділігін және олардың сау адамдармен қарым – қатынасын
шектеу қажет;
B) сұрақ өткізу, жұқпалы ауруларды анықтау мақсатында жараланған және
зардап шеккен халықты тексеру;
C) қоршаған ортадағы жұғымтал ауру қоздырғыштарды  жоюға  бағытталған
шаралар;
D) жеке қорғаныс құралдарын, киімді, зақымдалған аймақты радиоактивті
зақымданудан тазалау;
E) карантин шараларын өткізу.

$$$ 204
Қандай ауру жұқпалы болып табылады?
A) чума, туберкулез, холера, проказа, дизентерия, менингит;
B) оспа, бешенство, грипп, энцефалит, корь, свинка, гепатит;
C) гипертония, атеросклероз, қант диабеті, бүйрек циррозы;
D) гастрит, язва;
E) дифтерия, менингит;

$$$ 205
Індеттер мен малдың жұқпалы аурулары ТЖ қай түріне жатады?
A) Техногендік сипаттағы ТЖ;
B) Табиғи сипаттағы ТЖ
C) Эпидемиологиялық ТЖ;
D) экологиялық;
E) экономикалық.

$$$ 206
Залалсыздандырудың механикалық әдісі?
A) ылғалдап тазарту, қағу, әктеу, шаңнан тазарту;
B) күн сәулесі мен ультракүлгін сәулесімен емделу, заттарды өртеу, ыстық су
бүркеу;
C) жойқын әсер ететін химиялық құралдар қолдану;
D) ылғалдап тазарту;
Е) заттарды өртеу.

$$$ 207
Залалсыздандырудың химиялық әдісі?
A) ылғалдап тазарту, қағу, әктеу, шаңнан тазарту;
B) күн сәулесі мен ультракүлгін сәулесімен емделу, заттарды өртеу, ыстық су
бүркеу;
C) жойқын әсер ететін химиялық құралдар қолдану;
D) ылғалдап тазарту;
Е) заттарды өртеу.

$$$ 208
Залалсыздандырудың физикалық әдісі?
A) ылғалдап тазарту, қағу, әктеу, шаңнан тазарту;
B) күн сәулесі мен ультракүлгін сәулесімен емделу, заттарды өртеу, ыстық су
бүркеу;
C) жойқын әсер ететін химиялық құралдар қолдану;
D) ылғалдап тазарту;
Е) заттарды өртеу,

$$$ 209
Дегазация дегеніміз?
A) газ бен түтіннен қорғайтын құрал;
B) жердің су қабаты;
C) қатты әсер ететін улы заттарды жою немесе бейтараптау;
D) радиоактивті заттарды жою.;
Е) жұқпалы аурулардың қоздырғыштарын жою

$$$ 210
Пандемия дегеніміз?
A) адамдардың жаппай жұқпалы ауруы;
B) малдардың жаппай жұқпалы ауруы;
C) өсімдіктер мен зиянкестердің жаппай ауруы.
D) жұқпалы ауру;
Е) эпидемия.

$$$ 211
Панфитотия дегеніміз?
A) адамдардың жаппай жұқпалы ауруы;
B) малдардың жаппай жұқпалы ауруы;
C) өсімдіктер мен зиянкестердің жаппай ауруы.
D) жұқпалы ауру;
Е) эпидемия.

$$$ 212
Панзоотия дегеніміз?
A) адамдардың жаппай жұқпалы ауруы;
B) малдардың жаппай жұқпалы ауруы;
C) өсімдіктер мен зиянкестердің жаппай ауруы.
D) жұқпалы ауру;
Е) эпидемия.

$$$ 213
Эпизоотия  дегеніміз?
A) адамдардың жаппай жұқпалы ауруы;
B) жануарлар ауруының кеңінен таралуы;
C) өсімдіктер мен зиянкестердің жаппай ауруы.
D) жұқпалы ауру;
Е) эпидемия.
              @@@ Өртке қарсы шаралар

 $$$ 214
Табиғи өрт бұл...
A) географиялық ландшафтың әртүрлі бөлігін қамтитын өрт;
B) орман ауданымен таралатын өрт;
C) апаттық түрде пайда болатын және табиғи ортада таралатын бақылаусыз жану
процесі;
D) апатты құбылыс, авария немесе қирау, адамдардың отты абайсыз пайдалануы
нәтижесінде белгілі бір аймақта өрттің пайда болуы мен таралуы;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

 $$$ 215
Ландшафтық өрт бұл...
A) географиялық ландшафтың әртүрлі бөлігін қамтитын өрт;
B) орман ауданымен таралатын өрт;
C) апаттық түрде пайда болатын және табиғи ортада таралатын бақылаусыз жану
процесі;
D) апатты құбылыс, авария немесе қирау, адамдардың отты абайсыз пайдалануы
нәтижесінде белгілі бір аймақта өрттің пайда болуы мен таралуы;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

 $$$ 216
 Орман өрті бұл...
A) географиялық ландшафтың әртүрлі бөлігін қамтитын өрт;
B) орман ауданымен таралатын өрт;
C) апаттық түрде пайда болатын және табиғи ортада таралатын бақылаусыз жану
процесі;
D) апатты құбылыс, авария немесе қирау, адамдардың отты абайсыз пайдалануы
нәтижесінде белгілі бір аймақта өрттің пайда болуы мен таралуы;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

 $$$ 217
Дала өрті бұл...
A) географиялық ландшафтың әртүрлі бөлігін қамтитын өрт;
B) орман ауданымен таралатын өрт;
C) апаттық түрде пайда болатын және табиғи ортада таралатын бақылаусыз жану
процесі;
D) далада табиғи түрде пайда болатын немесе жасанды түрде туындайтын
өрттер;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

 $$$ 218
  Күйдіру дегеніміз не?
A) географиялық ландшафтың әртүрлі бөлігін қамтитын өрт;
B) орман ауданымен таралатын өрт;
C) апаттық түрде пайда болатын және табиғи ортада таралатын бақылаусыз жану
процесі;
D) далада табиғи түрде пайда болатын немесе жасанды түрде туындайтын
өрттер;
Е) өртке қарсы алдын ала қарама – қарсы от жіберу.

 $$$ 219
  Өрт аймағы бұл...
A) географиялық ландшафтың әртүрлі бөлігін қамтитын өрт;
B) орман ауданымен таралатын өрт;
C) апаттық түрде пайда болатын және табиғи ортада таралатын бақылаусыз жану
процесі;
D) апатты құбылыс, авария немесе қирау, адамдардың отты абайсыз пайдалануы
нәтижесінде белгілі бір аймақта өрттің пайда болуы мен таралуы.

 $$$ 220
  Өртті сөндіру бұл...
A) материалды құндылықтар мен адам өміріне қауіп төндіретін бақылаусыз жану
процессі;
B) жануды түкпілікті жоюға, сондай-ақ оның  қайта  жану  мүмкіндігін
болдырмауға бағытталған іс-әрекет;
C) күштер мен құралдардың тартылу процесі, сондай-ақ өртті сөндіру үшін
әдістер мен тәсілдерді пайдалану;
D) жанудың ары қарай жайылу мүмкіндігін болдырмау және қолда бар күштер мен
құралдар арқылы оның жетістікті жойылуына жағдай жасалуға бағытталған іс-
әрекет;
Е) отты абайсыз пайдалануы нәтижесінде белгілі бір аймақта өрттің пайда
болуы мен таралуы.

 $$$ 221
Жарылыс дегеніміз?
A) қысқа уақыт аралығында шектеулі көлемде энергияның үлкен санының босауы;
B) жануды түкпілікті жоюға, сондай-ақ оның  қайта  жану  мүмкіндігін
болдырмауға бағытталған іс-әрекет;
C) күштер мен құралдардың тартылу процесі, сондай-ақ өртті сөндіру үшін
әдістер мен тәсілдерді пайдалану;
D) жанудың ары қарай жайылу мүмкіндігін болдырмау және қолда бар күштер мен
құралдар арқылы оның жетістікті жойылуына жағдай жасалуға бағытталған іс-
әрекет;
Е) отты абайсыз пайдалануы нәтижесінде белгілі бір аймақта өрттің пайда
болуы мен таралуы.

 $$$ 222
Жарылыс қауіпі бар нысандар дегеніміз?
A) қысқа уақыт аралығында шектеулі көлемде энергияның үлкен санының босауы;
B) жануды түкпілікті жоюға, сондай-ақ оның  қайта  жану  мүмкіндігін
болдырмауға бағытталған іс-әрекет;
C) күштер мен құралдардың тартылу процесі, сондай-ақ өртті сөндіру үшін
әдістер мен тәсілдерді пайдалану;
D) жанудың ары қарай жайылу мүмкіндігін болдырмау және қолда бар күштер мен
құралдар арқылы оның жетістікті жойылуына жағдай жасалуға бағытталған іс-
әрекет;
Е) белгілі бір жағдайларда жарылу қаупі бар дайындалатын, пайдаланылатын,
сақталатын, тасымалданатын заттар.

$$$ 223
Өрт -
A) адамдардың өміріне қауіп тудыратын және материалдық құндылықтардың
жойылуымен қатар жүретін бақылаусыз жану процессі;
B) заттардың физикалық және химиялық араласуының жылдам жүретін процессі,
үлкен көлемдегі энергияның қысқа уақыт аралығында шектеулі мөлшерде шығуы;
C) жарылыстың зақымдаушы факторларының бірі болып табылатын заттың кенеттен
тығыздығы, қысымы мен температурасының  жоғарылауы  жүргенде,  жоғарғы
дыбыстық жылдамдықпен таралатын ауыспалы аймақ;
D) қандай да бір затқа, жағдайға және процесске бекітілген өрттің  пайда
болу және даму мүмкіндігі;
Е) жарылыс.

$$$ 224
Өрт қауіпі -
A) адамдардың өміріне қауіп тудыратын және материалдық құндылықтардың
жойылуымен қатар жүретін бақылаусыз жану процессі;
B) заттардың физикалық және химиялық араласуының жылдам жүретін процессі,
үлкен көлемдегі энергияның қысқа уақыт аралығында шектеулі мөлшерде шығуы;
C) жарылыстың зақымдаушы факторларының бірі болып табылатын заттың кенеттен
тығыздығы, қысымы мен температурасының  жоғарылауы  жүргенде,  жоғарғы
дыбыстық жылдамдықпен таралатын ауыспалы аймақ;
D) қандай да бір затқа, жағдайға және процесске бекітілген өрттің  пайда
болу және даму мүмкіндігі;
Е) температураның жоғарылауы.

$$$ 225
Өрт төтенше жағдайдың қай түріне жатады?
A) экологиялық
B) экономикалық;
C) табиғи сипаттағы ТЖ;
D) техногендік сипаттағы ТЖ;
Е) өндірістегі апат.

$$$ 226
Өртену сипаты бойынша орман өрттерін топтастыру?
A) әлсіз, орта, күшті;
B) төменгі және жоғарғы өрт;
C) қаулама және тұрақты;
D)жиілігі, жану сипаты, созылмалығы бойынша;
E) созылмалы.

$$$ 227
Өрт қауіпсіздігі -
A) нормативті құқықтық актілерді, өрт қауіпсіздігінің  ережелері  мен
талаптарын қабылдау және сақтау, сондай – ақ өртке қарсы  іс – шараларды
жүргізу;
B) халықтың, шаруашылық және басқа да бағыттағы нысандардың, сондай – ақ
қоршаған табиғи ортаның қауіпті факторлар мен өрттің ықпалынан қорғаныс
жағдайы;
C) регламенттелген мүмкіндікпен өрттің тууы мен дамуы және адамдарға
өрттің қауіпті факторларының әсер ету мүмкіндігін болғызбау кезіңдегі
нысанның жағдайы, сондай–ақ материалдық құндылықтарды қорғау;
D) өртке қарсы режимінің сақталуына, өртті алдын ала болдырмауға және
жылдам сөндіруге жағдай жасауға бағытталған ұйымдастыру мен техникалық
сипаттағы іс – шаралар;
Е) өрттің тууы мен дамуы мүмкіндігін болғызбау.

$$$ 228
 Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету -
A) нормативті құқықтық актілерді, өрт қауіпсіздігінің  ережелері  мен
талаптарын қабылдау және сақтау, сондай – ақ өртке қарсы  іс – шараларды
жүргізу;
B) халықтың, шаруашылық және басқа да бағыттағы нысандардың, сондай – ақ
қоршаған табиғи ортаның қауіпті факторлар мен өрттің ықпалынан қорғаныс
жағдайы;
C) регламенттелген мүмкіндікпен өрттің тууы мен дамуы және адамдарға
өрттің қауіпті факторларының әсер ету мүмкіндігін болғызбау кезіңдегі
нысанның жағдайы, сондай–ақ материалдық құндылықтарды қорғау;
D) өртке қарсы режимінің сақталуына, өртті алдын ала болдырмауға және
жылдам сөндіруге жағдай жасауға бағытталған ұйымдастыру мен техникалық
сипаттағы іс – шаралар;
Е) өртке қарсы режимнің сақталуы

$$$ 229
 Нысанның өрт қауіпсіздігі -
A) нормативті құқықтық актілерді, өрт қауіпсіздігінің  ережелері  мен
талаптарын қабылдау және сақтау, сондай – ақ өртке қарсы  іс – шараларды
жүргізу;
B) халықтың, шаруашылық және басқа да бағыттағы нысандардың, сондай – ақ
қоршаған табиғи ортаның қауіпті факторлар мен өрттің ықпалынан қорғаныс
жағдайы;
C) регламенттелген мүмкіндікпен өрттің тууы мен дамуы және адамдарға
өрттің қауіпті факторларының әсер ету мүмкіндігін болғызбау кезіңдегі
нысанның жағдайы, сондай–ақ материалдық құндылықтарды қорғау;
D) өртке қарсы режимінің сақталуына, өртті алдын ала болдырмауға және
жылдам сөндіруге жағдай жасауға бағытталған ұйымдастыру мен техникалық
сипаттағы іс – шаралар;
Е) өртке қарсы іс – шараларды жүргізу.

$$$ 230
Өрт қауіпсіздігінің талаптары –
A) өртке қарсы режимінің сақталуына, өртті алдын ала болдырмауға және
жылдам сөндіруге жағдай жасауға бағытталған ұйымдастыру мен техникалық
сипаттағы іс – шаралар;
B) өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында күші бар заңдар жиынтығында
немесе             нормативті – техникалық құжаттарда арнайы
өкілеттенген мемлекеттік органдармен бекітілген,  арнайы  шарт  немесе
ұйымдастыру және (немесе) техникалық сипаттағы ереже;
C) өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған  адамдардың  іс  -
әрекетінің, жұмысты орындау мен нысанды (өнімді) пайдалану ережесінің
бекітілген жиынтығы;
D) техногенді төтенше жағдайдың тууына нақты қауіп – қатер тудыратын тез
тұтанатын және жарылыс қауіпі бар заттар өндірілетін, пайдаланылатын,
өнделетін, сақталатын немесе тасымалданатын нысан;
Е) бұл адамдардың өмірі мен денсаулығына және материалдық құндылықтардың
жойылуына алып келетін, бақылаусыз жану процесі

$$$ 231
Өртке қарсы іс-шаралар –
A) өртке қарсы режимінің сақталуына, өртті алдын ала болдырмауға және
жылдам сөндіруге жағдай жасауға бағытталған ұйымдастыру мен техникалық
сипаттағы іс – шаралар;
B) өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында күші бар заңдар жиынтығында
немесе             нормативті – техникалық құжаттарда арнайы
өкілеттенген мемлекеттік органдармен бекітілген,  арнайы  шарт  немесе
ұйымдастыру және (немесе) техникалық сипаттағы ереже;
C) өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған  адамдардың  іс  -
әрекетінің, жұмысты орындау мен нысанды (өнімді) пайдалану ережесінің
бекітілген жиынтығы;
D) техногенді төтенше жағдайдың тууына нақты қауіп – қатер тудыратын тез
тұтанатын және жарылыс қауіпі бар заттар өндірілетін, пайдаланылатын,
өнделетін, сақталатын немесе тасымалданатын нысан;
Е) бұл адамдардың өмірі мен денсаулығына және материалдық құндылықтардың
жойылуына алып келетін, бақылаусыз жану процесі.

$$$ 232
Өртке қарсы режим –
A) өртке қарсы режимінің сақталуына, өртті алдын ала болдырмауға және
жылдам сөндіруге жағдай жасауға бағытталған ұйымдастыру мен техникалық
сипаттағы іс – шаралар;
B) өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында күші бар заңдар жиынтығында
немесе             нормативті – техникалық құжаттарда арнайы
өкілеттенген мемлекеттік органдармен бекітілген,  арнайы  шарт  немесе
ұйымдастыру және (немесе) техникалық сипаттағы ереже;
C) өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған  адамдардың  іс  -
әрекетінің, жұмысты орындау мен нысанды (өнімді) пайдалану ережесінің
бекітілген жиынтығы;
D) техногенді төтенше жағдайдың тууына нақты қауіп – қатер тудыратын тез
тұтанатын және жарылыс қауіпі бар заттар өндірілетін, пайдаланылатын,
өнделетін, сақталатын немесе тасымалданатын нысан;
Е) бұл адамдардың өмірі мен денсаулығына және материалдық құндылықтардың
жойылуына алып келетін, бақылаусыз жану процесі.

$$$ 233
Өрт жаралыс қауіпті нысан –
A) адамдардың өмірі мен денсаулығын, шаруашылық нысандары мен қоршаған
табиғи ортаны өрттер алып келетін төтенше жағдайлардан қорғау мақсатында
бекітілтен тәртіппен құрылған, басқарушы органдарды, күштер мен құралдарды
біріктіруші өрт қауіпсіздігі жүйесінің негізгі бөлімі.
B) өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында күші бар заңдар жиынтығында
немесе             нормативті – техникалық құжаттарда арнайы
өкілеттенген мемлекеттік органдармен бекітілген,  арнайы  шарт  немесе
ұйымдастыру және (немесе) техникалық сипаттағы ереже;
C) өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған  адамдардың  іс  -
әрекетінің, жұмысты орындау мен нысанды (өнімді) пайдалану ережесінің
бекітілген жиынтығы;
D) техногенді төтенше жағдайдың тууына нақты қауіп – қатер тудыратын тез
тұтанатын және жарылыс қауіпі бар заттар өндірілетін, пайдаланылатын,
өнделетін, сақталатын немесе тасымалданатын нысан;
Е) бұл адамдардың өмірі мен денсаулығына және материалдық құндылықтардың
жойылуына алып келетін, бақылаусыз жану процесі.

$$$ 234
Жұмыстағы жарылысты және өртті болдырмау үшін және олар пайда болған
жағдайда өмір мен мүлікті сақтап қалу мақсатында келесі ережелерді сақтау
керек:
A) үйде тез тұтанатын сұйықтар мен жарылғыш заттар сақталуына жол бермеу;
B) жабылатын қақпақты ыдыста, қыздыру құралдарынан алыс жерде сақтау керек;
C) баспалдақтар мен өрт жолдарын жиһаз және т.б. заттармен толтырмау;
D электр құралдарын жарылғыш заттарға жақын қоймау;
Е) барлық жауаптар дұрыс.

$$$ 235
Өрт кезінде адамдарға ауаның жоғары  температурасы,  түтін,  көміртек
оксидінің концентрациясы ең жоғары қауіптудырады. Мұндай жағдайда адамдарды
құтқару және өртті сөндіру кезінде келесі ережелерді сақтау керек:
A) жанып жатқан бөлмеге кірер алдында басты су орамалмен жабу,  түтінге
толы бөлмеде еңбектеп жүру;
B) түтінге толы бөлмені ашқанда таза ауа әсерінен жалынның өрщуінен
сақтану;
C) егер қоғамдық орындарда өрт дабылы қағылса, жылдам нысаннан шығу;
D) жанып жатқан ғимараттан эвакуациялау кезінде негізгілермен қоса, қосымша
жолдар мен сатыларды пайдалану керек;
Е) барлық жауаптар дұрыс.

$$$ 236
Өртке қарсы қойылатын өрт дегеніміз не?
A) күйдіру;
B) алдын ала күйдіру;
C) күйдіру, алдын ала қарама-қарсы от жіберу;
D өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған адамдардың іс - әрекеті;
Е) таза ауа әсерінен жалынның өрщуі.

$$$ 237
Орман өрті жиілігі бойынша қалай жіктеледі?
A) әлсіз, орта, күшті;
B) төменгі және жоғарғы өрт;
C) қаулама және тұрақты;
D)жарылыс;
E) созылмалы.

$$$ 238
Орман өрті жану сипаты бойынша қалай жіктеледі?
A) әлсіз, орта, күшті;
B) төменгі және жоғарғы өрт;
C) қаулама және тұрақты;
D)жарылыс;
E) созылмалы.

$$$ 239
Орман өрті созылмалығы бойынша қалай жіктеледі?
A) әлсіз, орта, күшті;
B) төменгі және жоғарғы өрт;
C) қаулама және тұрақты;
D)жарылыс;
E) созылмалы.

              @@@ Тұрғындарды қорғау

$$$ 240
ТЖ кезінде халықты қорғаудың қандай ерекше әдістері бар?
A) қорғаныс ғғимараттарына жасыру;
B) көшіру мен бытыраңқы орналастыру;
C) өзін өзі қорғау құралдарымен қамтамасыз ету;
D) үйден шығармау;
Е) қорғаныс ғғимараттарына жасыру, көшіру мен бытыраңқы орналастыру, өзін
өзі қорғау құралдарымен қамтамасыз ету.

$$$ 241
Қорғаныс ғимараттары
А) зақымдау құралдарынан, радиациялық және химиялық қауіпті нысандардағы
авариялар шыққан кездегңі зақымдаушы факторлардан, жарылыстардан авариялар
мен апаттардан қорғайтын инженерлік ғимарат;
B) бейбіт уақыттағы шаруашылық мақсатқа пайдаланатын инженрелік ғимараттар;
C) қала мен селолық жерлердің халқы радиацияға  қарсы  баспаналарда,
туннелдерде, кен орындарында, жер асты өткелерінде, жер асты гараждарында
жасырынатын ғиараттар;
D) халықты қорғау жүйесінде қуыс үлгісіндегі ғимарат;
Е) көкеніс сақтайтын орындар.

$$$ 242
Халықты бейбіт уақыттағы төтенше жағдайдан және осы заманғы зақымдау
құралдарынан қорғаудың негізгі тәсілдері
A) Қорғаныс ғимараттарына адамдарды жасыру;
B) Тұрғындарды көшіру мен бытыраңқы орналастыру;
C) Халықтың өзін - өзі қорғау құралдары мен қамтамасыз ету;
D) Қорғаныс ғимараттарына адамдарды жасыру,  Тұрғындарды  көшіру  мен
бытыраңқы орналастыру, Халықтың өзін - өзі қорғау құралдары мен қамтамасыз
ету;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 243
Қорғаныс қасиетіне қарай қорғану құрылыстары қалай топтастырылады?
A) қорғаныс белгісіне қарай;
B) мақсатына қарай;
C) орналасуына қарай;
D құрылыс уақытына қарай;
Е)барлық жауаптар дұрыс.

$$$ 244
Төтенше жағдай кезінде қандай дабыл беріледі?
A) әуе дабылы;
B) баршаның назарына;
C) авария;
D) төтенше жағдай;
E) апат.

$$$ 245
Панахана ғимараттарының жіктелуі
А) шағын, орта, үлкен;
B) радиациядан қорғайтын орын, қарапайым үлгідегі панаханалар, арнайы
мақсаттағы инженерлік ғимараттар;
C) мақсаты бойынша, сыйымдылығы және орналасқан жері бойынша;
D) туннелдер, кен орындары, жер асты өткелері, жер асты гараждары;
Е) қарапайым үлгідегі панаханалар

$$$ 246
Кірпіштен қаланған үйлер иондық сәулеленуді қаншалықты жеңілдетеді?
A) 5 рет;
B) 10 рет ;
C) 15 рет ;
D 20 рет;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 247
Қорғаныс ғимаратында (адамға қауіпті) барынша жоғары температура қандай? ?
A) +20°С;
B) +25°С;
C) +30°С;
D) +34°С;
Е) +40°С.

$$$ 248
Қорғаныс ғимаратында (адамға қауіпті) төменгі оттегі мөлшерінің пайызы
қалай?
A) 14%;
B) 20% ;
C) 25% ;
D) 30%;
Е) 35% .

$$$ 249
Құлақтандырудың мақсаты?
A) халықты қорғау үшін, басқару органдарын орналастыру үшін;
B) басты қоргайтын жеке қорғаныс құралдары;
C) уақытында басқарушы құрамаға, қала тұрғындарын төтенше жағдайдың қауіпі
мен одан қорғану шараларын қолдану жөнінде хабарлау;
D) зиянды факторлардың адамдарға әсер етуін жою;
Е) адамға қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың әсер етуін
болдырмау.

$$$ 250
Азаматтық қорғаныстың ортақ дабылы?
A) «Төтенше жағдай»;
B) «Тосын жағдай»;
C) «Баршаның назарына»;
D) «Апат»;
Е) «Авария».

$$$ 251
Дабыл  дегеніміз?
A) қауіп туралы дабыл, мазасыздану, алаңдау;
B) түңілу, психологиялық жағдай;
C) қатты әсер ететін улы заттарды жою немесе бейтараптау;
D) радиоактивті заттарды жою;
Е) жұқпалы аурулардың қоздырғыштарын жою.


     @@@ Экстремальды жағдайлар кезіндегі халықтың іс әрекеті

$$$ 252
Жер сілкінуіне дейін, алдын-ала дайындық:
A) рюкзак немесе сөмкеңізді құжаттар;
B) жылы киім мен аяқ киім, үш күнге жететін тамақ пен су;
C) алғашқы медициналық дәріханасы мен медикаменттер;
D) жылжымалы электр фонары мен сіріңке;
Е) барлық жауаптар дұрыс.

$$$ 253
Алғашқы жер сілкінісі кезінде:
A) жер сілкінісі басталған кезде үрейленбеңіз  және  басқалардың  да
үрейленуіне жол бермеңіз;
B) лифті пайдаланып төмен түсіңіз;
C) қозғалмай бір орында тұрыңыз;
D) жоғары қабатқа көтеріліңіз;
Е) газды, суды қосыңыз.

$$$ 254
Егер күшті жер сілкінісі болған кезде сіз үйдің ішінде болсаңыз (дүмпу күші
бес және одан жоғары болса):
A) Екінші және одан да жоғары қабатта болсаңыз жоғары қабатқа қарай өтіңіз;
B) лифті пайдаланып төмен түсіңіз;
C) қозғалмай бір орында тұрыңыз;
D) Ішкі қабырғаның қауіпсіз жеріне, бұрышқа, есіктің жақтауына, ваннаға
жатыңыз;
Е) кереуеттің, столдың астына кірмеңіз.

$$$ 255
Жер сілкінісен кейін:
A) қозғалмай бір орында тұрыңыз;
B) лифті пайдаланып төмен түсіңіз;
C)қажет адамдарға жәрдем көрсетіп, зардап шеккендерді үйіндіден шығаруға
көмектесіңіз;
D) өте сақ болыңыз, ғимаратты тез арада босатыңыз, яғни басқа жаққа
барыңыз;
Е) С және Д.

$$$ 256
Қар көшкініне тап болған жағдайда:
A) қар көшкіні кезде  көшкіннің шет жағына шығуға, ағаш, бұтақтардан
ұстауға тырыспау керек;
B) қар көшкіні тоқтасымен көшкіннен шығуға тырыспай, сізді тез тауып алу
үшін тыныш отыру керек;
C) қардың астында қалғанда айқайлау керек;
D) егер сіз қар көшкікіне тап болсаңыз қозғалмауға тырысу керек;
Е) қар көшкіні тоқтасымен көшкіннен шығуға тырысу керек, сізді тез тауып
алу үшін қолыңызды шығарыңыз.

$$$ 257
Опырылу аймақтарындағы табиғи қауіпсіздік шаралары:
A) тік жарлардан тас құлағанда қабырғаға жабысып тұру немесе  басты
рюкзакпен жабу керек.
B) тік жардың бірден бұрылысы сызығы бар құлайды-ау деген жерлерге тоқтау;
C) опырылған тік жардың қасына тоқтау;
D) қауіпті жерлерден айқай- шумен өтуге болады;
Е) бұқаралық ақпарат құралдары хабарларын тыңдау.

$$$ 258
Су тасқыны кезінде:
A) үйдегі газды, суды, жарықты сөндірмеу, пештегі жанып жатқан отты
өшірмеу;
B) үйдегі бағалы заттарды үйдің төбесіне немесе жоғары қабатқа шығару;
C) бірінші қабаттағы есік пен терезелерді ашық қалдыру;
D) мал тұратын сарайдағы есіктердің ілгішін жауып тастау.
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 259
Қар көшкіннің жақындау қаупі және белгілері
A) көшкінге қауіпті арналарда судың тоқтап не болмаса күрт азайып кетуі;
B) көшкінге қаупі арналардың жоғары жағында қатты дыбыстың пайда болуы;
C) көшкін алып келген тастардың соққысынан болған қозғалыстар;
D көшкін соққысынан болған шаңды бұлттардың пайда болуы;
Е) барлық жауаптар дұрыс.
$$$ 260
Су тасқыны қаупі бар аймақтарда қауіпсіздік шараларын сақтау
A) қатерлі аймақта тоқтаусыз жаңбыр жауса, ол жерден тез арада кетуге
тырыспау;
B) келе жатқан көшкін ағынына 50-60 м жақындау;
C) көшкін болатынын сезген жағдайда, тауға шығып, неғұрлым алысырақ кетуге
тырысыңыз;
D) Көшкін болатынын сезген жағдайда, қауіпті аймаққа шығу;
Е) тау шеттеріне және көшкін ағатын аймаққа тоқтау.

$$$ 261
Суға түскенде қандай жағдайларды жасамау керек:
A) белгі қойылған жерден асу;
B) рұқсат етілмеген жерде шомылу;
C) өтіп жатқан кеме, катер мен қайықтардан секіру;
D) белгі қойылған жерден аспау, рұқсат етілмеген жерде шомылмау;
Е) өтірік дабыл көтеру.

$$$ 262
Егер сіз қайықта болсаңыз:
A) техникалық жағдайы нашар, қараусыз қалоған қайықтарды пайдаланбаңыз;
B) құтқарушы құралсыз суға түспеңіз;
C) техниклық құжатта көрсетілгеннен артық жүк пен азаматтарды алмаңыз;
D) қараңғы уақытта жүзу құралдарын пайдаланбаңыз;
Е) барлық жауаптар дұрыс.

$$$ 263
Суға түскен кезде сіңір тартылғанда не істеу керек:
A) саусақтарыңызды жұдырығыңызға тең жинап, сермеп, қайта жинаңыз;
B) аяғыңызды бауырыңызға жинап, сіңір тартылған аяғыңызды өзіңізге қарай
қатты тартыңыз;
C) егер сіңір тартылуы қоймаса, онда аталғандарды қайталау керек;
D) сіңір тартылуының басылуын күту керек;
Е) барлық жауаптар дұрыс.

$$$ 264
Мұз үстінде жүру ерекшеліктері:
A) қатпаған мұз үстінде шығу;
B) мұз үстінде топ болып тұрмау керек;
C) мұз жарылған, шұңқыр жерлерге жақындау;
D) мұз үстіне қараңғы, нашар көрінетін кезде шығу;
Е) өткел жоқ жерден мотоцикл, автокөлікпен жүру.

$$$ 265
Қарлы боран (дауыл) егер сіз далада қалсаңыз:
A) ішімдік ішу;
B) жазық жерде отыру;
C) ұйықтауға кірісу;
D) ағаштардың арасынан қуыс жер табыңыз, паналаған орынды белгілеу керек;
Е) көмек шақырып қатты айқайлау.

$$$ 266
Автокөлікте келе жатып боранда қалсаңыз:
A) автокөліктен шықпай отыру;
B) қар астында қалмау үшін көлік айналасын қайта- қайта қардан тазалаңыз;
C) пайдаланған газ шығатын трубаның қармен толып қалуын, сол газдың көлік
ішіне кірмеуін қадағылыу керек;
D) В және С;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 267
Егер автокөлік жолда өшіп қалса:
A) даурықпаңыз, жағдайды байқаңыз, қай уақыт, қай жерде тұрғаныңызды, елді-
мекенге қанша жер бар екенін анықтауға тырысыңыз;
B) егер күтетін болсаңыз, ұйықтап қалмаңыз;
C) егер ары қарай жүретін болсаңыз, трасса мен көшеден шығып кетпеуге
тырысыңыз;
D) автокөлікте кемінде 5 дөңгелек болады, қажет болса біреуін жағуға
болады;
Е) барлық жауаптар дұрыс..

$$$ 268
Қатты үсу кезінде істеуге болмайды?
A) үсіген теріні қармен ысқылауға;
B) зақымданған дене мүшесін жұмсақ таңғышпен жабуға;
C) ауруды әлсірету үшін зақымданған дене мүшесін жоғары көтеруге;
D) зақымданған дене мүшесін ыстық ауамен жылытуға;
E) қармен ысқылауға және ыстық ауамен жылытуға.

$$$ 269
Үсу кезінде не істеу керек?
A) күлдіреген теріні жару;
B) үсіген жерді ақырындап бас киіммен, жүнді матамен ысқылау;
C) таңғыш қою;
D) зақымданған жерді жылы суға салу;
E) құлақ, мұрын, бетті алақанмен жылыту.

$$$ 270
Суға батқан зардап шегушіні судан алып шыққаннан кейін не істеу керек?
A) дем алу жолдарын судан босату;
B) аузын бөгде заттардан және құммнан тазарту;
C) жасанды дем алдыруға кірісу;
D) зардап шегушіні жерге жатқызу;
E) пульсін тексеру.

$$$ 271
Батып бара жатқан адамды құтқару кезінде зардап шегуші сіздің қолыңыздан
ұстап жібермесе сіз не істейсіз?
A) бірге суға батасыз
B) аяғыңызбен ары қарай итеріп жібересіз;
C) оның қолының бас саусағын тез жылдамдықпен ашып жібересіз;
D) өзіңізді құтқаруға жағдай жасайсыз;
E) қайтадан суға тығасыз.

$$$ 272
Электр тоғының әсерінен зардап шеккен адамға алғашқы көмек көрсету кезінде
сіздің бірінші әрекетіңіз?
A) тез ауруханаға жеткізу;
B) күйген жерге таңғыш қою;
C) электр тоғының әсерінен босату;
D) пульстің бар екендігіне көз жеткізу;
E) көздің шарасын жарыққа тексересіз.

$$$ 273
Найзағаймен зақымданған адамға көмек көрсету үшін бірінші не істеу керек?
A) мүсәтір спиртін искету;
B) күйген жерге суық қою;
C) көздің шарасын жарыққа тексеру, пульстің бар екендігіне көз жеткізу;
D) жерге көму;
E) жасанды дем алдыру.

$$$ 274
Найзағаймен зақымданған кездегі алғашқы көмек көрсету кезінде істеуге
болмайды?
A) күйген жерге суық қою;
B) адамды жерге көмуге;
C) жүрек – өкпе реанимациясына кірісу;
D) пульстің бар екендігіне көз жеткізу;
E) көз шарасын жарыққа тексеру.

$$$ 275
Қар көшкіні астында қалған адамға жоғарғы жақты қалай білуге болады?
A) түкіру;
B) дем алу;
C) айқайлау;
D) қарды еріту;
Е) көмек күту.

$$$ 276
Сел басталуының белгілері қандай?
A) қатты желдің басталуы;
B) күннің қаты ысуы;
C) қатты желдің есебінен тау жыныстарының желге мүжілуі;
D) басқа дыбыстарды естіртпейтін, су ағындарының бетінде гуілдің пайда
болуы;
E) жер асты қозғалысының басталуы. .

$$$ 277
Лаңкестік (терроризм) деген не?
A) мемлекеттің қауіпсіздігін бұзу үшін, мемлекеттік органдардың қабылдайтын
шешімдеріне әсер ету үшін және басқа да лаңкестік мақсаттарға жету үшін
жасалатын құқыққа қарсы, қылмыстық жазаланатын жұмыс;
B) адам өміріне қауіп тудыратын қастандық, жарылыс, аманатқа алу, өртеу
немесе басқа да іс қимылдарды жасау;
C) мемлекеттің қауіпсіздігін бұзу;
D) діни экстрималдық ағымдар;
Е) моральдық, адамгершілік түсінігі жоқ адамдардың іс әрекеті.

$$$ 278
Қазақстан Республикасының «Лаңкестікке қарсы күрес туралы» Заңы қабылданды?
A) 1998 жылдың 13 шілдесі;
B) 1999 жылдың 13 шілдесі;
C) 2000 жылдың 13 шілдесі;
D) 2001 жылдың 13 шілдесі;
Е) 2002 жылдың 13 шілдесі.

$$$ 279
Лаңкестік акт -
A) адамдардың өміріне қауіп төндіретін қастандық, жарылыс, аманатқа алу;
B) әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдай;
C) адамдардың өміріне қауіп төндіретін қастандық, жарылыс, аманатқа алу,
өртеу немесе басқа да іс-қимылдарды жасау, маңызды мүліктік шығындарға
ұшырату немесе басқа да қоғамға қауіпті салдардың пайда болуы, егер бұл
әрекеттер лаңкестіктің мақсатына жету үшін, сондай ақ, белгіленген іс -
әрекеттердің сол мақсатта жасалу қауіпі болса лаңкестік акт болып саналады;
D) авариялық жағдайда адам өміріне қауіп төндіретін факторлар;
Е) халық денсаулығының нашарлауына байланысты әлеуметтік күрделі жағдай.

$$$ 280
Әсер ету масштабына қарай лаңкестік:
A) саяси, діни (соның ішінде сектанттық);
B) қылмыстық және жеке тұлғалық сипатта болады;
C) халықаралық (бір мемлекеттің шекарасынан шығып кететін лаңкестік қимыл)
болып бөлінеді;
D) ішкі (субьектілер – сол елдің азаматтары мен ұйымдары, актілердің
зардабы сол елдің шекарасынан шықпайды);
Е) С және Д

$$$ 281
Өзінің табиғатына қарай лаңкестіктің көздері:
A) саяси, діни (соның ішінде сектанттық);
B) қылмыстық және жеке тұлғалық сипатта болады;
C) халықаралық (бір мемлекеттің шекарасынан шығып кететін лаңкестік қимыл)
болып бөлінеді;
D) ішкі (субьектілер – сол елдің азаматтары мен ұйымдары, актілердің
зардабы сол елдің шекарасынан шықпайды);
Е) А және В

$$$ 282
Жарылығыш қондырғысына ұқсас зат табылған кездегі іс-әрекет:
A) жақындамау, тиіспеу, орнынан қозғамау;
B) радиобайланыс құралын пайдалануды тоқтату;
C) табылған заттың уақыты мен орнын анықтау;
D) табылған зат туралы дереу құқықтық органдарына, ТЖ органдарына хабарлау;
Е) барлық жауаптар дұрыс.

$$$ 283
Телефон арқылы қауіп төнген кездегі іс-әрекет:
A) әрбір келіп түскен телефон қоңырауына мұқият болу, қажет болған жағдайда
көшіру жоспарына сәйкес адамдарды көшіру;
B) әрбір келіп түскен телефон қоңырауына жауап бермеу;
C) жедел тергеу топтарының, кинологтардың және т.б.жұмыстарын кедергі
келтіру;
D) телефон арқылы алынған ақпаратты құқық қорғау органдары мен ұйым
басшысына дереу жеткізуді қамтамасыз етпеу;
Е) радиобайланыс құралын пайдалануды тоқтату.

$$$ 284
Супер маркет әкімшілігі жарылғыш зат тауып алған кездегі бірінші әрекеті
A) жақындамау;
B) тиіспеу, қозғамау;
C) радио байланыстыпайдалануды тоқтату;
D табылған заттың уақыты мен орнын анықтау;
Е) барлық жауаптар дұрыс.

$$$ 284
Кепілдікке алған кезде істеуге болмайды:
A) болған жағдайды дереу ұйым басқарушысына және тиісті  инстанцияға
хабарлау;
B) лаңкестердің қару қолдануына алып келеті іс - әрекеттер жасау;
C) өз ықтиярыңызбен лаңкестермен келіссөзге шықпау;
D) оқиға орнына тиісті күш құрылымына сәйкес орган  қызметкерлерінің
кедергісіз кіруін қамтамасыз ету;
Е) қажетті жағдайда, егер бұл адамдардың өмірі мен денсаулығына залал
келтірмейтін болса, лаңкестерге қайшы келмейтін болса, олардың талаптарын
орындау, өзінің және айналасындағы адамдардың өмірін қатерге тікпеу.

$$$ 286
Лаңкестер ұшақты кепілдікке алғандағы іс-әрекет етуге болмайды:
A) лаңкеспен қалыпты дауыспен әңгімелесіңіз;
B) лаңкестің көзіне қарамаңыз;
C) лаңкестерге қарсылық көрсетіңіз;
D өз мінезіңізбен ланкестердің назарына түспеңіз;
Е) жан жағыңызда болып жатқан нәрселер мен лаңкестердің іс-қимылын есіңізде
сақтап қалыңыз.

$$$ 287
Пошта жолдамаларында күдікті заттар табылған кездегі іс әрекет:
конвертті, пакетті т.б. өз бетіңізше ашуға әрекеттену;
B) күдікті хатты мүмкіндігінше қолмен ұстау;
C) осы деректер туралы ТЖ және СЭС аумақтық органдарына хабарламау;
D) мамандар келгенше күдікті затты герметикалық ыдысқа салу, затпен тікелей
қарым қатынаста болған барлық тұлғалардың тізімін жасау, затты қарым-
қатынаста болған тұлғалар жеке гигиенаның барлық ережелерін сақтау;
Е) белгісіз заттың ғимараттың желдету жүйесіне мүмкіндік бермеу.

$$$ 288
Жарылғыш қондырғысына ұқсас зат табылған кездегі іс әрекет:
A) көтеріп алып, сыртқа шығару;
B) орнынан қозғамау, дереу құқық қорғау органдарына хабарлау;
C) табылған затты ашып қарау;
D) мамандар келгенше затты орнын ауыстыру;
Е) күдікті затты қолмен ұстау.


        @@@ Төтенше жағдайдың психологиялық аспектілері

$$$ 289
 Сангвиник ұғымы нені білдіреді?
A) жинақы, бірақ оған шешім қабылдау үшін белгілі бір уақыт қажет және ол
көп ойланғаннан соң қимылдайтын адам;
B) мүлдем белгісіз. Ол нақты жағдайға байланыстыв көпшілікті ұйымдастыратын
басшы, сондай – ақ оларды үрейлендіруші де бола алатын адам;
C) қауіпті жағдайда өзін  жинақы  ұстап,  батыл  қимылдайтын,  бірақ
энергиясының көптігінен іс – қимылдардың қате жолдарын таңдауы мүмкін адам;
D) ең қауіпті тұлға, өйткені ол көбінесе үрей туғызатын адам;
Е) адамның эмоционалды күйзелуінің шегі .

$$$ 290
 Меланхолик ұғымы нені білдіреді?
A) жинақы, бірақ оған шешім қабылдау үшін белгілі бір уақыт қажет және ол
көп ойланғаннан соң қимылдайтын адам;
B) мүлдем белгісіз. Ол нақты жағдайға байланыстыв көпшілікті ұйымдастыратын
басшы, сондай – ақ оларды үрейлендіруші де бола алатын адам;
C) қауіпті жағдайда өзін  жинақы  ұстап,  батыл  қимылдайтын,  бірақ
энергиясының көптігінен іс – қимылдардың қате жолдарын таңдауы мүмкін адам;
D) ең қауіпті тұлға, өйткені ол көбінесе үрей туғызатын адам;
Е) адамның эмоционалды күйзелуінің шегі .

$$$ 291
Холерик ұғымы нені білдіреді?
A) жинақы, бірақ оған шешім қабылдау үшін белгілі бір уақыт қажет және ол
көп ойланғаннан соң қимылдайтын адам;
B) мүлдем белгісіз. Ол нақты жағдайға байланыстыв көпшілікті ұйымдастыратын
басшы, сондай – ақ оларды үрейлендіруші де бола алатын адам;
C) қауіпті жағдайда өзін  жинақы  ұстап,  батыл  қимылдайтын,  бірақ
энергиясының көптігінен іс – қимылдардың қате жолдарын таңдауы мүмкін адам;
D) ең қауіпті тұлға, өйткені ол көбінесе үрей туғызатын адам;
Е) адамның эмоционалды күйзелуінің шегі .

$$$ 292
 Флегматик ұғымы нені білдіреді?
A) жинақы, бірақ оған шешім қабылдау үшін белгілі бір уақыт қажет және ол
көп ойланғаннан соң қимылдайтын адам;
B) мүлдем белгісіз. Ол нақты жағдайға байланыстыв көпшілікті ұйымдастыратын
басшы, сондай – ақ оларды үрейлендіруші де бола алатын адам;
C) қауіпті жағдайда өзін  жинақы  ұстап,  батыл  қимылдайтын,  бірақ
энергиясының көптігінен іс – қимылдардың қате жолдарын таңдауы мүмкін адам;
D) ең қауіпті тұлға, өйткені ол көбінесе үрей туғызатын адам;
Е) адамның эмоционалды күйзелуінің шегі .

$$$ 293
Қозу (аффект) дегеніміз не?
A) жинақы, бірақ оған шешім қабылдау үшін белгілі бір уақыт қажет және ол
көп ойланғаннан соң қимылдайтын адам;
B) мүлдем белгісіз. Ол нақты жағдайға байланыстыв көпшілікті ұйымдастыратын
басшы, сондай – ақ оларды үрейлендіруші де бола алатын адам;
C) қауіпті жағдайда өзін  жинақы  ұстап,  батыл  қимылдайтын,  бірақ
энергиясының көптігінен іс – қимылдардың қате жолдарын таңдауы мүмкін адам;
D) ең қауіпті тұлға, өйткені ол көбінесе үрей туғызатын адам;
Е) адамның эмоционалды күйзелуінің шегі .

$$$ 294
Сіресіп қалу (ступор) дегеніміз не?
A) жинақы, бірақ оған шешім қабылдау үшін белгілі бір уақыт қажет және ол
көп ойланғаннан соң қимылдайтын адам;
B) мүлдем белгісіз. Ол нақты жағдайға байланыстыв көпшілікті ұйымдастыратын
басшы, сондай – ақ оларды үрейлендіруші де бола алатын адам;
C) сана бақылай алмайтын бір орында қатып қалу, толық қимылсыз қалу
жағдайы;
D) ең қауіпті тұлға, өйткені ол көбінесе үрей туғызатын адам;
Е) адамның эмоционалды күйзелуінің шегі .

$$$ 295
Үрей дегеніміз не?
A) жинақы, бірақ оған шешім қабылдау үшін белгілі бір уақыт қажет және ол
көп ойланғаннан соң қимылдайтын адам;
B) мүлдем белгісіз. Ол нақты жағдайға байланыстыв көпшілікті ұйымдастыратын
басшы, сондай – ақ оларды үрейлендіруші де бола алатын адам;
C) адамның ақылы мен еркін уландырып, сол жағдай жасайтын күшті эмоциялық
қобалжылушылық;
D) ең қауіпті тұлға, өйткені ол көбінесе үрей туғызатын адам;
Е) адамның эмоционалды күйзелуінің шегі .

$$$ 296
Сананың сал болуы дегеніміз не?
A) сананы бақылай алмай бір орында қатып қалуы;
B) мүлдем белгісіз. Ол нақты жағдайға байланысты көпшілікті ұйымдастыратын
басшы, сондай – ақ оларды үрейлендіруші де бола алатын адам;
C) адамның ақылы мен еркін уландырып, сол жағдай жасайтын күшті эмоциялық
қобалжылушылық;
D) ең қауіпті тұлға, өйткені ол көбінесе үрей туғызатын адам;
Е) адамның эмоционалды күйзелуінің шегі.

$$$ 297
Жиі күйзелу қандай ауруларға ұшыратады?
A) ішімдік, нашақорлық;
B) гепертониялық язва асқазан жарасы;
C) жүрек талмасы;
D) психиканың бұзылуы;
E) барлық жауаптар дұрыс.

$$$ 298
Жарылғыш қондырғысына ұқсас зат табылған кездегі іс әрекет:
A) көтеріп алып, сыртқа шығару;
B) орнынан қозғамау, дереу құқық қорғау органдарына хабарлау;
C) табылған затты ашып қарау;
D) мамандар келгенше затты орнын ауыстыру;
Е) күдікті затты қолмен ұстау.

$$$ 299
ТЖ ойламаған кезде болғанда адам ағзасы қандай күйде болады?
A) Стресс, шок;
B) қобалжу;
C) бастың айналуы;
D) нерв жүйесінің қызметінің бұзылуы;
Е) шок.

$$$ 300
Депрессия  дегеніміз?
A) газ бен түтіннен қорғайтын құрал;
B) түңілу, психологиялық жағдай;
C) қатты әсер ететін улы заттарды жою немесе бейтараптау;
D) радиоактивті заттарды жою;
Е) жұқпалы аурулардың қоздырғыштарын жою.

$$$ 301
Әбігершілік дегеніміз -
жинақы, бірақ оған шешім қабылдау үшін белгілі бір уақыт қажет және ол көп
ойланғаннан соң қимылдайтын адам;
B) мүлдем белгісіз. Ол нақты жағдайға байланыстыв көпшілікті ұйымдастыратын
басшы, сондай – ақ оларды үрейлендіруші де бола алатын адам;
C) қорғану сипатындағы әдеттен тыс қозғалыс. Ойлау қабілеті болмайды;
D) ең қауіпті тұлға, өйткені ол көбінесе үрей туғызатын адам;
Е) адамның эмоционалды күйзелуінің шегі.

$$$ 302
Аффект дегеніміз не?
A) жинақы, бірақ оған шешім қабылдау үшін белгілі бір уақыт қажет және ол
көп ойланғаннан соң қимылдайтын адам;
B) мүлдем белгісіз. Ол нақты жағдайға байланыстыв көпшілікті ұйымдастыратын
басшы, сондай – ақ оларды үрейлендіруші де бола алатын адам;
C) адамның ақылы мен еркін уландырып, сол жағдай жасайтын күшті эмоциялық
қобалжылушылық;
D) ең қауіпті тұлға, өйткені ол көбінесе үрей туғызатын адам;
Е) өзіне өзі ие бола алмайтын толық әбігершілік.

$$$ 303
Дүрбелең (паника) дегеніміз не?
A) жинақы, бірақ оған шешім қабылдау үшін белгілі бір уақыт қажет және ол
көп ойланғаннан соң қимылдайтын адам;
B) бақылауға келмейтін қорқыныш үрей;
C) адамның ақылы мен еркін уландырып, сол жағдай жасайтын күшті эмоциялық
қобалжылушылық;
D) ең қауіпті тұлға, өйткені ол көбінесе үрей туғызатын адам;
Е) адамның эмоционалды күйзелуінің шегі.

$$$ 304
Толық дүрбелең (паника) дегеніміз не?
A) жинақы, бірақ оған шешім қабылдау үшін белгілі бір уақыт қажет және ол
көп ойланғаннан соң қимылдайтын адам;
B) мүлдем белгісіз. Ол нақты жағдайға байланыстыв көпшілікті ұйымдастыратын
басшы, сондай – ақ оларды үрейлендіруші де бола алатын адам;
C) адамның ақылы мен еркін уландырып, сол жағдай жасайтын күшті эмоциялық
қобалжылушылық;
D) сана сезіміне иелік ете алмайды;
Е) адамның эмоционалды күйзелуінің шегі.

$$$ 305
Лидер дегеніміз не?
A) рухани күші қауіп алдында қорқыныштан басым түсетін адам;
B) мүлдем белгісіз. Ол нақты жағдайға байланыстыв көпшілікті ұйымдастыратын
басшы, сондай – ақ оларды үрейлендіруші де бола алатын адам;
C) адамның ақылы мен еркін уландырып, сол жағдай жасайтын күшті эмоциялық
қобалжылушылық;
D) жинақы, бірақ оған шешім қабылдау үшін белгілі бір уақыт қажет және ол
көп ойланғаннан соң қимылдайтын адам;
Е) адамның эмоционалды күйзелуінің шегі.

$$$ 306
Бейімделудің психологиялық тосқауылы дегеніміз не? Халықты көшіру қандай
тәсілдермен жүреді?
A) адамның ақылы мен еркін уландырып, сол жағдай жасайтын күшті эмоциялық
қобалжылушылық;
B) ТЖ ойламаған кезде болғанда адам ағзасы;
C) адамның өміріне қауіп төндіретін және психо зақымдаушы факторларға қарсы
тұру мүмкіндігі;
D нерв жүйесінің қызметінің бұзылуы;
Е) адамның эмоционалды күйзелуінің шегі.

$$$ 307
Төтенше жағдай аяқ астынан болған кезде адам ағзасы қандай әсерде болады?
A) стресс, шок;
B) қобалжу;
C) бастың айналуы;
D) нерв жүйесінің қызметінің бұзылуы;
Е) шок.


     @@@ Эвакуация, көшіру және бытыраңқы орналастыру шаралары.

$$$ 308
Эвакуация -
A) адамдардың өмірін сақтау және өндірістің жұмыс істеуіне  жағдай жасау
мақсатында халық пен  материалдық  құндылықтарды  төтенше  жағдайлар
аймақтарынан және осы  заманғы зақымдау  құралдары қолданылуы  мүмкін
аудандардан ұйымдасқан түрде әкету шығару;
B) соғыс кезінде  өндірістік  қызметін одан  әрі  жүргізіп  отырған
ұйымдардың жұмысшылары  мен қызметшілерін  категорияланған  қалалардың,
ұйымдасқан түрде әкету және қауіпсіз аймаққа орналастыру;
C) эвакуация кезінде  келетін халықты қарсы алуды  есепке  алу  мен
орналастыруды, сондай-ақ келетін халықты тұрмысқа қажеттілермен  қамтамасыз
етуді ұйымдастыруға бақылау жасау жүктеледі.
 капты (мешочная) ыдыс;
D) аудандар мен қала ұйымдарының Азаматтық  қорғаныс жоспарлары бытыраңқы
орналастыру және эвакуациялау мәселелері бойынша аудандардың, меншіктің
барлық түріндегі ауыл шаруашылығы  кәсіпорындарының Азаматтық  қорғаныс
жоспарлары;
E) дұрыс жауабы жоқ..

$$$ 309
Бытыраңқы орналастыру -
A) адамдардың өмірін сақтау және өндірістің жұмыс істеуіне  жағдай жасау
мақсатында халық пен  материалдық  құндылықтарды  төтенше  жағдайлар
аймақтарынан және осы  заманғы зақымдау  құралдары қолданылуы  мүмкін
аудандардан ұйымдасқан түрде әкету шығару;
B) соғыс кезінде  өндірістік  қызметін одан  әрі  жүргізіп  отырған
ұйымдардың жұмысшылары  мен қызметшілерін  категорияланған  қалалардың,
ұйымдасқан түрде әкету және қауіпсіз аймаққа орналастыру;
C) эвакуация кезінде  келетін халықты қарсы алуды  есепке  алу  мен
орналастыруды, сондай-ақ келетін халықты тұрмысқа қажеттілермен  қамтамасыз
етуді ұйымдастыруға бақылау жасау жүктеледі.
D) аудандар мен қала ұйымдарының Азаматтық  қорғаныс жоспарлары бытыраңқы
орналастыру және эвакуациялау мәселелері бойынша аудандардың, меншіктің
барлық түріндегі ауыл шаруашылығы  кәсіпорындарының Азаматтық  қорғаныс
жоспарлары;
E) дұрыс жауабы жоқ..

$$$ 310
Қоныстандыру -
A) адамдардың өмірін сақтау және өндірістің жұмыс істеуіне  жағдай жасау
мақсатында халық пен  материалдық  құндылықтарды  төтенше  жағдайлар
аймақтарынан және осы  заманғы зақымдау  құралдары қолданылуы  мүмкін
аудандардан ұйымдасқан түрде әкету шығару;
B) соғыс кезінде  өндірістік  қызметін одан  әрі  жүргізіп  отырған
ұйымдардың жұмысшылары  мен қызметшілерін  категорияланған  қалалардың,
ұйымдасқан түрде әкету және қауіпсіз аймаққа орналастыру;
C) эвакуация кезінде  келетін халықты қарсы алуды  есепке  алу  мен
орналастыруды, сондай-ақ келетін халықты тұрмысқа қажеттілермен  қамтамасыз
етуді ұйымдастыруға бақылау жасау жүктеледі.
D)соғыс уақыты жағдайында қалаларда жұмысын  жалғастыратын  ұйымдардың
жұмысшылары мен қызметшілерін  қала  сыртындағы  аймаққа  апару  және
орналастыру;
E) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 311
Көшіру дегеніміз?
A) төтенше жағдай аймағынан және қазіргі заманғы зақымдану құралдары
қолданылуы мүмкін аудандардан адамдардың өмірін сақтау мен өндірістің жұмыс
істеуіне жағдай жасау мақсатында халықты және материалдық құндылықтарды
ұйымдасқан түрде шығару;
B) химиялық зақымдану мен радиоактивті ластану, бұзылулардың белдемінен
алшақ орналасқан аумақ, сондай ақ апатты  ауданымен  шекараласпайтын,
көшірілген адамдарды орналастыруға алдын – ала дайындалған және бірінші
кезекті тіршілікке қажеттілермен қамтамасыз ету орны;
C) өндірісте және қызмет көрсету сферасында жұмыс жасамайтын халықты,
көліктің жұмысының кестесін бұзбай жалпы көшірулерден бұрын алдын – ала
көшіру;
D) халықты барынша үйлестіріп, жаяу тәртіппен және көліктің барлық түрімен
қалалардан және тұрғын пунктерінен көшіру және оларды қауіпсіз аймаққа
орналастыру;;
Е) соғыс уақытында өндірістікқызметін жалғастыратын ұйым жұмысшылары мен
қызметкерлерін қауіпсіз аймаққа орналастыру және санатталған қалалардан
ұйымдасқан түрде шығару .

$$$ 312
Жалпы көшіру дегеніміз?
A) төтенше жағдай аймағынан және қазіргі заманғы зақымдану құралдары
қолданылуы мүмкін аудандардан адамдардың өмірін сақтау мен өндірістің жұмыс
істеуіне жағдай жасау мақсатында халықты және материалдық құндылықтарды
ұйымдасқан түрде шығару;
B) химиялық зақымдану мен радиоактивті ластану, бұзылулардың белдемінен
алшақ орналасқан аумақ, сондай ақ апатты  ауданымен  шекараласпайтын,
көшірілген адамдарды орналастыруға алдын – ала дайындалған және бірінші
кезекті тіршілікке қажеттілермен қамтамасыз ету орны;
C) өндірісте және қызмет көрсету сферасында жұмыс жасамайтын халықты,
көліктің жұмысының кестесін бұзбай жалпы көшірулерден бұрын алдын – ала
көшіру;
D) халықты барынша үйлестіріп, жаяу тәртіппен және көліктің барлық түрімен
қалалардан және тұрғын пунктерінен көшіру және оларды қауіпсіз аймаққа
орналастыру;;
Е) соғыс уақытында өндірістікқызметін жалғастыратын ұйым жұмысшылары мен
қызметкерлерін қауіпсіз аймаққа орналастыру және санатталған қалалардан
ұйымдасқан түрде шығару .

$$$ 313
Ішінара көшіру дегеніміз?
A) төтенше жағдай аймағынан және қазіргі заманғы зақымдану құралдары
қолданылуы мүмкін аудандардан адамдардың өмірін сақтау мен өндірістің жұмыс
істеуіне жағдай жасау мақсатында халықты және материалдық құндылықтарды
ұйымдасқан түрде шығару;
B) химиялық зақымдану мен радиоактивті ластану, бұзылулардың белдемінен
алшақ орналасқан аумақ, сондай ақ апатты  ауданымен  шекараласпайтын,
көшірілген адамдарды орналастыруға алдын – ала дайындалған және бірінші
кезекті тіршілікке қажеттілермен қамтамасыз ету орны;
C) өндірісте және қызмет көрсету сферасында жұмыс жасамайтын халықты,
көліктің жұмысының кестесін бұзбай жалпы көшірулерден бұрын алдын – ала
көшіру;
D) халықты барынша үйлестіріп, жаяу тәртіппен және көліктің барлық түрімен
қалалардан және тұрғын пунктерінен көшіру және оларды қауіпсіз аймаққа
орналастыру;;
Е) соғыс уақытында өндірістікқызметін жалғастыратын ұйым жұмысшылары мен
қызметкерлерін қауіпсіз аймаққа орналастыру және санатталған қалалардан
ұйымдасқан түрде шығару .

$$$ 314
Қауіпсіз аймақ дегеніміз?
A) төтенше жағдай аймағынан және қазіргі заманғы зақымдану құралдары
қолданылуы мүмкін аудандардан адамдардың өмірін сақтау мен өндірістің жұмыс
істеуіне жағдай жасау мақсатында халықты және материалдық құндылықтарды
ұйымдасқан түрде шығару;
B) химиялық зақымдану мен радиоактивті ластану, бұзылулардың белдемінен
алшақ орналасқан аумақ, сондай ақ апатты  ауданымен  шекараласпайтын,
көшірілген адамдарды орналастыруға алдын – ала дайындалған және бірінші
кезекті тіршілікке қажеттілермен қамтамасыз ету орны;
C) өндірісте және қызмет көрсету сферасында жұмыс жасамайтын халықты,
көліктің жұмысының кестесін бұзбай жалпы көшірулерден бұрын алдын – ала
көшіру;
D) халықты барынша үйлестіріп, жаяу тәртіппен және көліктің барлық түрімен
қалалардан және тұрғын пунктерінен көшіру және оларды қауіпсіз аймаққа
орналастыру;;
Е) соғыс уақытында өндірістік қызметін жалғастыратын ұйым жұмысшылары мен
қызметкерлерін қауіпсіз аймаққа орналастыру және санатталған қалалардан
ұйымдасқан түрде шығару .

$$$ 315
Бытыраңқы орналастыру дегеніміз?
A) төтенше жағдай аймағынан және қазіргі заманғы зақымдану құралдары
қолданылуы мүмкін аудандардан адамдардың өмірін сақтау мен өндірістің жұмыс
істеуіне жағдай жасау мақсатында халықты және материалдық құндылықтарды
ұйымдасқан түрде шығару;
B) химиялық зақымдану мен радиоактивті ластану, бұзылулардың белдемінен
алшақ орналасқан аумақ, сондай ақ апатты  ауданымен  шекараласпайтын,
көшірілген адамдарды орналастыруға алдын – ала дайындалған және бірінші
кезекті тіршілікке қажеттілермен қамтамасыз ету орны;
C) өндірісте және қызмет көрсету сферасында жұмыс жасамайтын халықты,
көліктің жұмысының кестесін бұзбай жалпы көшірулерден бұрын алдын – ала
көшіру;
D) халықты барынша үйлестіріп, жаяу тәртіппен және көліктің барлық түрімен
қалалардан және тұрғын пунктерінен көшіру және оларды қауіпсіз аймаққа
орналастыру;;
Е) соғыс уақытында өндірістікқызметін жалғастыратын ұйым жұмысшылары мен
қызметкерлерін қауіпсіз аймаққа орналастыру және санатталған қалалардан
ұйымдасқан түрде шығару .

$$$ 316
Уақытша көшіру дегеніміз?
A) табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдай қауіпі болғандахалықты
қауіпті аймақтан қауіпсіз жерге көшіру;
B) химиялық зақымдану мен радиоактивті ластану, бұзылулардың белдемінен
алшақ орналасқан аумақ, сондай ақ апатты  ауданымен  шекараласпайтын,
көшірілген адамдарды орналастыруға алдын – ала дайындалған және бірінші
кезекті тіршілікке қажеттілермен қамтамасыз ету орны;
C) өндірісте және қызмет көрсету сферасында жұмыс жасамайтын халықты,
көліктің жұмысының кестесін бұзбай жалпы көшірулерден бұрын алдын – ала
көшіру;
D) халықты барынша үйлестіріп, жаяу тәртіппен және көліктің барлық түрімен
қалалардан және тұрғын пунктерінен көшіру және оларды қауіпсіз аймаққа
орналастыру;;
Е) соғыс уақытында өндірістікқызметін жалғастыратын ұйым жұмысшылары мен
қызметкерлерін қауіпсіз аймаққа орналастыру және санатталған қалалардан
ұйымдасқан түрде шығару .

$$$ 317
Эвакуация кезіндегі автокөлік машиналары колонналарының саны :
A) 10-20;
B) 25-30;
C) 35-40;
D) 40-50;
Е) 50-60.

$$$ 318
Көшіру кезінде әрбір адам үшін жүктің салмағы:
A) 20 кг;
B) 30 кг;
C) 50 кг;
D) 60 кг;
Е) 70 кг.

$$$ 319
Жаяу көшіру кезіндегі колонналар арасындағы қашықтық?
A) 100;
B) 200;
C) 300;
D) 400;
Е) 500

$$$ 320
Көшірудің аяқталуы болып не саналады?
A) халықты қауіпті аймақтан толықтай шығарып болу;
B) жарақат алған адамдарды шығарып алу;
C) қарттар мен балаларды шығарып алу;
D) техниканың толықтай шығуы;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 321
Халықты көшіру қандай тәсілмен жүреді?
A) теміржолмен;
B) автомобильмен;
C) әуе арқылы;
D) су көлігі арқылы;
Е) жаяу жүру арқылы, теміржолмен, автомобильмен, әуе арқылы, су көлігі
арқылы.

$$$ 322
Шұғыл сақтандыру дегеніміз не?
A) ошақты толық оқшауландыруға және ондағы жұқпалы ауруды жоюға бағытталған
әкімшілік, шаруашылық және медициналық шаралар кешені
B) инфекцияның таралуын ескертуге бағытталған оқшауландыру-шектеу, емдеу-
сақтандыру және арнайы эпидемияға қарсы шаралардың жүйесі;
C) зақымдалу фактісі анықталғаннан немесе халық арасында қауіпті жұқпалы
аурулардың, оның ішінде белгісіз себеппен пайда  болуы  анықталғаннан
кейінжүргізу шаралары;
D) қоздырғыш түрі анықталғаннан кейін қоздырғышты жою белсенділігі жоғары
антибиотиктердің көмегімен арнайы шұғыл сақтандыру жүргізу;
Е) арнайы және шұғыл сақтандыру шаралары

$$$ 323
Арнайы сақтандыру дегеніміз не?
A) ошақты толық оқшауландыруға және ондағы жұқпалы ауруды жоюға бағытталған
әкімшілік, шаруашылық және медициналық шаралар кешені
B) инфекцияның таралуын ескертуге бағытталған оқшауландыру-шектеу, емдеу-
сақтандыру және арнайы эпидемияға қарсы шаралардың жүйесі;
C) зақымдалу фактісі анықталғаннан немесе халық арасында қауіпті жұқпалы
аурулардың, оның ішінде белгісіз себеппен пайда  болуы  анықталғаннан
кейінжүргізу шаралары;
D) қоздырғыш түрі анықталғаннан кейін қоздырғышты жою белсенділігі жоғары
антибиотиктердің көмегімен арнайы шұғыл сақтандыру жүргізу;
Е) арнайы және шұғыл сақтандыру шаралары


      @@@ Зақымдаушы факторлардан халықты инженерлік қорғау

$$$ 324
Қарапайым үлгідегі панахананың ашық қуыстың мөлшері
А) тереңдігі 100см, жоғарғыдағы ені 100 см, төмендегі ені 50 см;
B) тереңдігі 200см, жоғарғыдағы ені 120 см, төмендегі ені 80 см;
C) тереңдігі 300см, жоғарғыдағы ені 120 см, төмендегі ені 80 см;
D) тереңдігі 200см, жоғарғыдағы ені 200 см, төмендегі ені 80 см;
Е) тереңдігі 250см, жоғарғыдағы ені 250 см, төмендегі ені 80 см;

$$$ 325
Қорғаныс ғимараттарының жіктелуі:
A) белгісіне қарай, мақсатына қарай, орналасуына қарай, құрылыс уақытына
қарай;
B) белгісіне қарай;
C) мақсатына қарай;
D) орналасуына қарай;
Е) құрылыс уақытына қарай.

$$$ 326
Қорғаныс ғимараттарының мақсатына қарай жіктелуі:
A) панахана, радиациядан қорғайтын орын, қарапайым орындар;
B) халықты қорғау үшін, басқару органдарын орналастыру үшін;
C) қатар тұрғандар, жеке тұрғандар;
D) бейбіт уақытында алдын ала салынған, жылдам тұрғызылған;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 327
Қорғаныс ғимараттарының орналасуына қарай жіктелуі:
A) панахана, радиациядан қорғайтын орын, қарапайым орындар;
B) халықты қорғау үшін, басқару органдарын орналастыру үшін;
C) қатар тұрғандар, жеке тұрғандар;
D) бейбіт уақытында алдын ала салынған, жылдам тұрғызылған;
Е) дұрыс жауабы жоқ

$$$ 328
Қорғаныс ғимараттарының құрылыс уақытына қарай жіктелуі:
A) панахана, радиациядан қорғайтын орын, қарапайым орындар;
B) халықты қорғау үшін, басқару органдарын орналастыру үшін;
C) қатар тұрғандар, жеке тұрғандар;
D) бейбіт уақытында алдын ала салынған, жылдам тұрғызылған;
Е) дұрыс жауабы жоқ

$$$ 329
Ядролық қарудың әсерінен қорғанудың ең тиімді жолы қандай?
А) таудың тасасына, жарқабаққа жасырыну;
В) брондалған әскери техникаға жасырыну;
С) арнайы жабдықталған панаханаларға жасырыну;
D) жыра, үңгірлерді паналау;
Е) ғимараттардың 1-ші қабатын паналау.

$$$ 330
Ядролық, химиялық қарудан қорғанатын қандай инженерлік құрылыстарды атап
көрсетесіз?
А) арнайы дайындалған ғимараттардың жер асты қабаттары;
В) радиациялық қорғаныс жертөлелері;
С) жер асты құрылыстары (метро, туннель);
D) жылдам тұрғызылатын панаханалар, арнайы жабдықталған панаханалар;
Е) айтылғандардың барлығы жатады.

$$$ 331
Қорғаныс ғимараттарының сыйымдылығы бойынша бөлінеді?
A) шағын;
B) орта;
C) үлкен;
D) шағын, орта, үлкен;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 332
Қорғаныс ғимараттары сиымдылығы бойынша шағын болады?
A) 200 адамға дейін;
B) 300 адамға дейін;
C) 400 адамға дейін;
D) 500 адамға дейін;
Е) 600 адамға дейін.

$$$ 333
Қорғаныс ғимараттары сиымдылығы бойынша орта болады?
A) 200-300 адамға дейін;
B) 300-400 адамға дейін;
C) 300-600 адамға дейін;
D) 400-500 адамға дейін;
Е) 600-700 адамға дейін.

$$$ 334
Қорғаныс ғимараттары сиымдылығы бойынша үлкен болады?
A) 200-300 адамға дейін;
B) 300-400 адамға дейін;
C) 300-600 адамға дейін;
D) 400-500 адамға дейін;
Е) 600-700 адамға дейін

$$$ 335
Халықты радиациядан қоғаудың негізгі тәсілдері?
A) қауіпті аймақта болу мерзімін азайту;
B) радиация ошағынан қашықтықты ұзарту;
C) ұжымдық қорғаныс құралдарын қолдану;
D жеке қорғаныс құралдарын қолдану;
Е) барлық жауаптар дұрыс.

$$$ 336
 Дәкелік таңғыштар:
A) негізінен резеңкелі жартылай маскадан және қуыстық сүзгіштерден (екі
сүзгіш секция) тұрады;
B) бір мезгілде тыныс алу органдарын газдардан және улы, бактериалды,
силикатты, цементті, көмірлі және радиоактивті шаңдардан қорғайды;
C) аз концентрациядағы және аса улы емес шаңдардан қорғануға ұсынылады,
мысалы ағаш шаңы;
D) химиялық улы заттардан қорғайды;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 337
 Респираторлар:
A) негізінен резеңкелі жартылай маскадан және қуыстық сүзгіштерден (екі
сүзгіш секция) тұрады;
B) бір мезгілде тыныс алу органдарын газдардан және улы, бактериалды,
силикатты, цементті, көмірлі және радиоактивті шаңдардан қорғайды;
C) аз концентрациядағы және аса улы емес шаңдардан қорғануға ұсынылады,
мысалы ағаш шаңы;
D) қарапайым үлгідегі жеке қорғаныс құралдары
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 338
Тыныс алу органдарын қорғайтын қарапайым құралдар?
A) газқағар;
B) мақта дәкі таңғышы және шаңға қарсы мата маска;
C) респиратор;
D) газқағар және респиратор;
Е) мақта таңғышы.

$$$ 339
Бөлмеде отырғанда, сіз мүсәтірге тән өткір иісті сездіңіз. Көзіңіз ашып,
жас аға бастады. Сіздің квартираңыз 4 –қабатта орналасқан болса, сіз не
істейсіз?
A) есік, терезені ашып бөлмені желдетесіз;
B) тез бөлмеден шығып, 6 қабатқа көтерілесіз;
C) тез бөлмеден шығып, 1 қабатқа түсесіз;
D) желдеткішті қосасыз;
E) таңғышты қолданасыз.

$$$ 340
Тыныс алудың органдарын қорғайтын жеке қорғаныс құралдарына не жатады?
A) Л-1 костюмі, сүзгілік қорғаныс киімі;
B) Панахана, радиациядан қорғайтын орын, қарапайым үлгідегі панаханалар,
ашық және қуыс үлгісіндегі панаханалар;
C) Газқағар, респиратор, шаңға қарсы мата маскасы (ПТМ-1), дәкі- мақта
таңғышы (ВМП);
D) Респиратор;
E) Газқағар, панахана, радиациядан қорғайтын панаханалар.

$$$ 341
Өткіш радиациядан қорғану үшін қолдану керек?
A) Газқағар, панахана;
B) Респиратор, панахана;
C) Панахана, қорғаныс ғимараты;
D) мата маскасы (ПТМ-1);
E) мақта-мата таңғышы (ВМП).
$$$ 342
Аммиакпен уланғанда бірінші кезекте неден мерт болады?
A) өңеш және өкпенің ісінуінен;
B) асқазан ауруынан;
C) жүрек жұмысының бұзылуынан;
D) жалпы уланудан;
E) мұрын қуысының ісінуінен.

$$$ 343
Аммиакты нейтралдау үшін қолданылатын дегазациялау құралдары:
A) қорытылған әк;
B) сілтілік қалдықтар;
C) аммиак суы;
D) су;
E) сілтілер.

$$$ 344
Хлорды нейтралдау үшін қолданылатын дегазациялау құралдары:
A) қорытылған әк;
B) сілтілік қалдықтар;
C) су;
D) аммиак суы;
E) Сілтілер, су, қорытылған әк.

$$$ 345
Көрсетілген құралдардың қайсысы тыныс алу органдарын ауадағы барлық зиянды
заттардан қорғайды:
A) Респиратор;
B) Сүзгілік газқағар;
C) оқшаулағыш газқағар;
D) мақта мата таңғышы;
E) жеке дәрі қобдишасы.

$$$ 346
Хлордың төгілуімен болған авария кезінде мақта дәке таңғышын неге салу
керек?
A) қорытылған әк;
B) сілтілік қалдықтар;
C) ас содасы;
D) аммиак суы;
E) Сілтілер, су, қорытылған әк.

$$$ 347
Қандай жеке қорғаныс құралдары тыныс алу органдарын қорғайтын құралдарға
жатады?
A) КЗД-4;
B) ДП-1;
C) ЗФО;
D) ГП-5;
E) ИПП-8.

$$$ 348
Қандай құралмен химиялық улы затты анықтайды?
A) ДП-5;
B) ДП-22В;
C) ВПХР;
D) ИД-1;
E) ДП-5В.

$$$ 349
Қандай құралдар химиялық барлау құралдарына жатады?
A) ДП-22В;
B) ИД-1;
C) ДП-24;
D) ВПХР;
E) ДП-5В.


   @@@ Зақымдану ошақтарындағы құтқару және басқа да шұғыл жұмыстар

$$$ 350
Авариялық – қалпына келтіру жұмыстары?
A) тіршілікті қамтамасыз ету нысандарын қалпына келтіру бойынша шұғыл
жұмыстарды жүргізуге арналған құтқарушылар тобы;
B) жоғарғы қауіптілікті және қиратудың жеке ошақтарын жою, коммуналдық
жүйелеріндегі зақымдалуларды, аварияларды жою бойынша халықтың тіршілігін
қамтамасыз ету үшін аз болса да жағдай жасау, сонымен қатар санитарлық
тазалау және аймақты залалсыздандыру, кезек күттірмейтін жұмыстар;
C) авариялық – құтқару жұмыстары  мен  шұғыл  жұмыстарды  орындайтын
        атқарушы – құтқарушыларды, кіші, орта және жоғары құрамдағы
осы жұмысты басқарушы – құтқарушыларды және осы жұмысты техникалық жағынан
қамтамасыз ететін көмекші қызметтерді қамтитын  авариялық  –  құтқару
құрамаларын  құрайтын,  қызмет  міндеттері  жағынан  біртұтас  жүйеге
біріктірілген, төтенше жағдайлардың  алдын  алу  және  жою  жөніндегі
міндеттерді шешуге арналған басқару органдарының, күштер мен құралдардың
жиынтығы;
D) өрттерді өшіру мен жою, энергия және су көздерін авариялық өшіру,
іздестіру, адамдарды құтқару, оларға көмек көрсету және көшіру бойынша
бірінші кезекті жұмыстар;
Е) шұғыл жұмыстарды жүргізуге арналған өзге құралдар.

$$$ 351
Авариялық – құтқару қызметтері -
A) тіршілікті қамтамасыз ету нысандарын қалпына келтіру бойынша шұғыл
жұмыстарды жүргізуге арналған құтқарушылар тобы;
B) жоғарғы қауіптілікті және қиратудың жеке ошақтарын жою, коммуналдық
жүйелеріндегі зақымдалуларды, аварияларды жою бойынша халықтың тіршілігін
қамтамасыз ету үшін аз болса да жағдай жасау;
C) авариялық – құтқару жұмыстары  мен  шұғыл  жұмыстарды  орындайтын
        атқарушы – құтқарушыларды, кіші, орта және жоғары құрамдағы
осы жұмысты басқарушы – құтқарушыларды және осы жұмысты техникалық жағынан
қамтамасыз ететін көмекші қызметтерді қамтитын  авариялық  –  құтқару
құрамаларын  құрайтын,  қызмет  міндеттері  жағынан  біртұтас  жүйеге
біріктірілген, төтенше жағдайлардың  алдын  алу  және  жою  жөніндегі
міндеттерді шешуге арналған басқару органдарының, күштер мен құралдардың
жиынтығы;
D) өрттерді өшіру мен жою, энергия және су көздерін авариялық өшіру,
іздестіру, адамдарды құтқару, оларға көмек көрсету және көшіру бойынша
бірінші кезекті жұмыстар;
Е) шұғыл жұмыстарды жүргізуге арналған өзге құралдар.

$$$ 352
Барлаудың мақсаты?
A) халықты қорғау үшін, басқару органдарын орналастыру үшін;
B) ірі авария, апат, зілзала болған аудандарда, зақымдану ошақтарында
құтқару жұмыстарын сәтті жүргізіпғ жағдайға байланысты негізделген шешім
қабылдану үшін деректерді табу, уақытылы жеткізу;
C) уақытында басқарушы құрамаға, қала тұрғындарын төтенше жағдайдың қауіпі
мен одан қорғану шараларын қолдану жөнінде хабарлау;
D) зиянды факторлардың адамдарға әсер етуін жою;
Е) адамға қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың әсер етуін
болдырмау.

$$$ 353
Жалпы барлау?
A) халықты қорғау үшін, басқару органдарын орналастыру үшін;
B) ірі авария, апат, зілзала болған аудандарда, зақымдану ошақтарында
құтқару жұмыстарын сәтті жүргізіпғ жағдайға байланысты негізделген шешім
қабылдану үшін деректерді табу, уақытылы жеткізу;
C) уақытында басқарушы құрамаға, қала тұрғындарын төтенше жағдайдың қауіпі
мен одан қорғану шараларын қолдану жөнінде хабарлау;
D) халықты қорғау, азаматтық қорғаныс құрылымдары және құтқару жұмыстары
жөніндегі шараларды жүргізуге шешім қабылдау үшін қажетті ауданның нысанның
жағдайлары туралы мәліметтерді жылдам алып отыру мақсатында жүргізіледі;
Е) адамға қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың әсер етуін болдырмау

$$$ 354
Арнайы барлау?
A) халықты қорғау үшін, басқару органдарын орналастыру үшін;
B) ірі авария, апат, зілзала болған аудандарда, зақымдану ошақтарында
құтқару жұмыстарын сәтті жүргізіпғ жағдайға байланысты негізделген шешім
қабылдану үшін деректерді табу, уақытылы жеткізу;
C) уақытында басқарушы құрамаға, қала тұрғындарын төтенше жағдайдың қауіпі
мен одан қорғану шараларын қолдану жөнінде хабарлау;
D) халықты қорғау, азаматтық қорғаныс құрылымдары және құтқару жұмыстары
жөніндегі шараларды жүргізуге шешім қабылдау үшін қажетті ауданның нысанның
жағдайлары туралы мәліметтерді жылдам алып отыру мақсатында жүргізіледі;
Е) радиоактивтік, химиялық, бактериологиялық зақымданған жерлердің ауасы
және сыртқы ортаның басқа да нысандардың сипаты туралы неғұрлым толық
мәліметтер алу үшін жүргізіледі.

$$$ 355
Құтқару жұмыстары -
A) ТЖ болған аймақта адамдарды, материалдық және мәдени құндылықтарды аман
алып қалу бойынша іс-әрекет, қоршағани ортаны қорғау, ТЖ жою немесе оның
қауіпті фаторларының әсерін мүмкіндігінше аз деңгейге түсіру;
B) ірі авария, апат, зілзала болған аудандарда, зақымдану ошақтарында
құтқару жұмыстарын сәтті жүргізіпғ жағдайға байланысты негізделген шешім
қабылдану үшін деректерді табу, уақытылы жеткізу;
C) уақытында басқарушы құрамаға, қала тұрғындарын төтенше жағдайдың қауіпі
мен одан қорғану шараларын қолдану жөнінде хабарлау;
D) халықты қорғау, азаматтық қорғаныс құрылымдары және құтқару жұмыстары
жөніндегі шараларды жүргізуге шешім қабылдау үшін қажетті ауданның нысанның
жағдайлары туралы мәліметтерді жылдам алып отыру мақсатында жүргізіледі;
Е) радиоактивтік, химиялық, бактериологиялық зақымданған жерлердің ауасы
және сыртқы ортаның басқа да нысандардың сипаты туралы неғұрлым толық
мәліметтер алу үшін жүргізіледі.

$$$ 356
Құтқару жұмыстары және басқа да шұғыл жұмыстар -
A) ТЖ болған аймақта адамдарды, материалдық және мәдени құндылықтарды аман
алып қалу бойынша іс-әрекет, қоршағани ортаны қорғау, ТЖ жою немесе оның
қауіпті фаторларының әсерін мүмкіндігінше аз деңгейге түсіру;
B) ірі авария, апат, зілзала болған аудандарда, зақымдану ошақтарында
құтқару жұмыстарын сәтті жүргізіп жағдайға байланысты негізделген шешім
қабылдану үшін деректерді табу, уақытылы жеткізу;
C) зақымданған ошақтарда адамдарды құтқару және зардап шеккендерге көмек
көрсету, аварияны жою және авариялық қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуге
жағдай жасау мақсатында жүргізіледі;
D) халықты қорғау, азаматтық қорғаныс құрылымдары және құтқару жұмыстары
жөніндегі шараларды жүргізуге шешім қабылдау үшін қажетті ауданның нысанның
жағдайлары туралы мәліметтерді жылдам алып отыру мақсатында жүргізіледі;
Е) радиоактивтік, химиялық, бактериологиялық зақымданған жерлердің ауасы
және сыртқы ортаның басқа да нысандардың сипаты туралы неғұрлым толық
мәліметтер алу үшін жүргізіледі.

$$$ 357
Құтқарушы дегеніміз кім?
A) Құтқару жұмыстары мен шұғыл жұмыстарды жүргізуге арнайы даярлық пен
аттестаттаудан (қайта аттестаттаудан) өткен азамат;
B) Құтқару жұмыстарына тартылған азамат;
C) Құтқару жұмыстары мен шұғыл жұмыстарды істеуге жіберілген азамат;
D) құқық органының адамы;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 358
Барлау дегеніміз?
A) аумақтық немесе барынша ауқымды төтенше жағдайларды алып жүретін, адам
құрбаны бар үлкен авария, қиратушы құбылыс;
B) нормадан ауытқу;
C) әуе техникасының апаты;
D) жергілікті ТЖ аймағын алдын ала тексеру;
Е) ТЖ жою күштері мен құралдарын басқаруға арналған көліктік құрал немесе
жабдықталған инженерлік ғимарат.


  @@@ Жарақаттанған және зақымданған кездегі алғашқы медициналық көмек
                 көрсету.
$$$ 359
Жарақат дегеніміз?
A) травмалық шок;
B) кома;
C) сыртқы факторлардың әсерінен ұлпа тұтастығының бұзылуы.
D) иммобилизациялау;
E) эмоциональды шаршау.

$$$ 360
Соғып алу дегеніміз не?
A) травмалық шок;
B) тері жарақатынсыз жұмсақ ұлпалардың механикалық   бұзылуы;
C) иммобилизация;
D механикалық әсер ету салдарынан тері мен шырышты қабақ тұтастығының
бұзылуы, ағза жасушаларының зақымдануы;
E) жарақат.

$$$ 361
Жаралар дегеніміз не?
A) травмалық шок;
B) тері жарақатынсыз жұмсақ ұлпалардың механикалық   бұзылуы;
C) иммобилизация;
D) механикалық әсер ету салдарынан тері мен шырышты қабақ тұтастығының
бұзылуы, ағза жасушаларының зақымдануы;
E) жарақат.

$$$ 362
Талу дегеніміз не?
A) артериалды және күре тамырлық қысымның кенеттен төмеңдеуімен, ОНЖ
қызметінің қысымымен сипатталатын, аса ауыр, өмірге қауіп  төндіретін
жағдай;
B) кенеттен орын алатын қысқа уақытқа есін жоғалту;
C) ес – түссіз жағдай, сыртқы тітіркендіргіштерге (сөздік, аурулық әсер ету
және т.б.) ешбір әрекет етпеу;
D) қан тамырлары жарылу кезіндегі қан тамырларынан қанның ағуы;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 363
Сыну кезінде алғашқы көмек көрсету кезінде қатаң тиым салынады?
A) ауруды басатын дәрі беруге;
B) зақым келген сүйекті қозғауға;
C) қан кетуді тоқтатуға;
D) сүйек сынықтарын орнына келтіруге;
E) таңғыш қоюға.

$$$ 364
 Кома дегеніміз не?
A) артериалды және күре тамырлық қысымның кенеттен төмеңдеуімен, ОНЖ
қызметінің қысымымен сипатталатын, аса ауыр, өмірге қауіп  төндіретін
жағдай;
B) кенеттен орын алатын қысқа уақытқа есін жоғалту;
C) ес – түссіз жағдай, сыртқы тітіркендіргіштерге (сөздік, аурулық әсер ету
және т.б.) ешбір әрекет етпеу;
D) қан тамырлары жарылу кезіндегі қан тамырларынан қанның ағуы.
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 365
Қан кету дегеніміз не?
A) артериалды және күре тамырлық қысымның кенеттен төмеңдеуімен, ОНЖ
қызметінің қысымымен сипатталатын, аса ауыр, өмірге қауіп  төндіретін
жағдай;
B) кенеттен орын алатын қысқа уақытқа есін жоғалту;
C) ес – түссіз жағдай, сыртқы тітіркендіргіштерге (сөздік, аурулық әсер ету
және т.б.) ешбір әрекет етпеу;
D) қан тамырлары жарылу кезіндегі қан тамырларынан қанның ағуы.
Е) дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 366
Сынық -
A) сүйек тұтастығының кенеттен бұзылуы;
B) кезінде сынған жерде жара болады және сынған жер сыртқы ортамен
қатынаста болады;
C) кезінде сынған жерде жара болмайды. Жабық сынықтардың өзіне тән сыртқы
пішіні сүйек тұттастығының бұзылуы мен сынған жерде «сатының» пайда болуы
болып табылады;
D) ауаның плевральды қуыста жиналуы;
Е) кеуде қуысы жарақатының асқынуы болып табылады және өкпе жарылуының
белгісі болып келеді.

$$$ 367
Ашық сынық -
A) сүйек тұтастығының кенеттен бұзылуы;
B) кезінде сынған жерде жара болады және сынған жер сыртқы ортамен
қатынаста болады;
C) кезінде сынған жерде жара болмайды. Жабық сынықтардың өзіне тән сыртқы
пішіні сүйек тұттастығының бұзылуы мен сынған жерде «сатының» пайда болуы
болып табылады;
D) ауаның плевральды қуыста жиналуы;
Е) кеуде қуысы жарақатының асқынуы болып табылады және өкпе жарылуының
белгісі болып келеді.

$$$ 368
Жабық сынық -
A) сүйек тұтастығының кенеттен бұзылуы.
B) кезінде сынған жерде жара болады және сынған жер сыртқы ортамен
қатынаста болады;
C) кезінде сынған жерде жара болмайды. Өзіне тән сыртқы пішіні сүйек
тұттастығының бұзылуы мен сынған жерде «сатының» пайда  болуы  болып
табылады.
D) ауаның плевральды қуыста жиналуы.
Е) кеуде қуысы жарақатының асқынуы болып табылады және өкпе жарылуының
белгісі болып келеді.

$$$ 369
Аяқтағы жарадан біркелкі сорғалап қою қызыл қан ақты. Қан кетудің түрі?
A) артериальдық қан кету;
B) веналық қан кету;
C) тамшылық қан кету;
D) аралас қан кету;
Е) жарақаттық емес қан кету.

$$$ 370
Химиялық күйік кезіндегі алғашқы көмек:
A) күйген жерге жабасып қалған киімді жұлу;
B) Химиялық зат сіңіп қалған киімді дереу шешіп, ағынды сумен әбден жуу
керек;
C) күлдіреген теріні жару;
D) спирт немесе басқа да арнайы иіс майларды жағу;
Е) Таңғыш тану

$$$ 371
Ашық сынық кезінде бәрінен бұрын істеу қажет?
A) зардап шеушіні жерге жатқызып, су беру;
B) ауруды басатын дәрі беру;
C) қан кетуді тоқтату;
D) қысып тұратын таңғыш қою;
E) жылы компресс қою.

$$$ 372
Сыртқы қан кету кезінде бірінші кезекте не істеу керек?
A) жарақатқа залалсыздандырылған құрғақ таңғыш қою;
B) қан тоқтататын жгут және қысып тұратын таңғыш қою;
C) жарақаттың жан – жағын йодпен сүрту;
D) қан тоқтататын жгут қою;
E) мақта мата таңғышын қою.

$$$ 373
Соққы алғаннан кейін не істеу керек?
A) соққы алған жерге массаж жасау;
B) соққы алған жерге суық басу;
C) зардап шегушіні арқасымен жатқызу;
D) жылу басу;
E) соққы алған жерге массаж жасап, спиртті компресс қою.

$$$ 374
Күн өту дегеніміз -
A) сыртқы жылулық факторлардың әсер етуінен және ағзаның жалпы қызуынан
болатын  жағдай;
B) бұлшық еттердің тартылып қалуы,  балтыр бұлшық еті немесе іш бұлшық
еттері (қоршаған ортаның жоғары  қалыпты температурасы кезінде қарқынды
жұмыстың салдарынан сұйықтық пен минералды тұздардың жоғалуы);
C) физикалық жұмыс пен ыстық күнде жұмыс істеудің салдарынан ағзаның
сусыздануы;
D) тікелей түскен күн сәулесінің әсерінен бастың шамадан тыс қызып кетуінен
орын алатын ағзаның ауыр жағдайы;
Е) дене ыстығы қажетті ағзалардың қызмет ету мүмкіндігінің төмендеуі.

$$$ 375
Суға бату –
A) тікелей түскен күн сәулесінің әсерінен бастың шамадан тыс қызып кетуінен
орын алатын ағзаның ауыр жағдайы;
B) ағзаның электр тоғымен зақымдануы;
C) тыныс алу органдарының сұйықтыққа немесе сұйық массаға толып қалуы;
D) сыртқы аурулық тітіркендіргіштерге немесе қан кетуге әрекет ретінде
пайда болатын ағзаның ауыр жағдайы;
Е) дұрыс жауабы жоқ

$$$ 376
Электр жарақаты –
A) тікелей түскен күн сәулесінің әсерінен бастың шамадан тыс қызып кетуінен
орын алатын ағзаның ауыр жағдайы;
B) ағзаның электр тоғымен зақымдануы;
C) тыныс алу органдарының сұйықтыққа немесе сұйық массаға толып қалуы;
D) сыртқы аурулық тітіркендіргіштерге немесе қан кетуге әрекет ретінде
пайда болатын ағзаның ауыр жағдайы;
Е) дұрыс жауабы жоқ

$$$ 377
Егер құлағыңызға жәндік кіріп кетсе, не істеу керек?
A) қандай да бір құралмен шұқып алу;
B) құлаққа аздап қызған май немесе су тамызу;
C) жолдасыңызды құлағыңызға үрлеуін өтіну;
D) құлағыңызға жылу қою;
E) Құлағыңызға суық қою.

$$$ 378
Суға батқан адамға (өкпесінде су жоқ) қандай көмек көрсету қажет?
A) судан шығарып, арқасымен жатқызып, жасанды дем беріп, жүрекке массаж
жасау керек;
B) судан шығарып жатқызып қою керек;
C) жасанды дем беру керек;
D) су ішкізу керек;
Е) басын көтері керек.

$$$ 379
Бөгде дене  –
A) физикалық шамадан тыс қимылдар жасаған кезде буын сөмкесінің зақымдануы;
B) ағзаға сырттан түсетін және ұлпаларда, ағзада, ішкі қуыста тұрып қалатын
зат;
C) жүректің қызметін қалпына келтіру және жүрек жұмысы қалпына келгенге
дейін, үздіксіз қан айналымды ұстап тұру мақсатымен жүрекке механикалық
әсер ету;
D) буындық сүйек ұштарының орнынан өзара қозғалып, буын формасының өзгеруі;
Е) дұрыс жауабы жоқ

$$$ 380
Клиникалық өлім дегеніміз –
A) тіршіліктің негізгі белгілері – жүректің  соғуы  мен  тыныс  алу
байқалмаған, бірақ ағзада өзгертуге болмайтын үрдістер жүрмеген жағдай;
B) ес – түсінің күңгірттенуімен, артынан ырғақсыз болып қалатын тамыр
соғысының жоқтығымен, талып қалумен,  қан  қысымының  түсіп  кетуімен
сипатталады;
C) жүректің қызметін қалпына келтіру және жүрек жұмысы қалпына келгенге
дейін, үздіксіз қан айналымды ұстап тұру мақсатымен жүрекке механикалық
әсер ету;
D) буындық сүйек ұштарының орнынан өзара қозғалып, буын формасының өзгеруі;
Е) дұрыс жауабы жоқ

$$$ 381
Естен тану, тыныс алудың тоқтауы, ірі артерия тамырларындағы пульстің
жоғалуы – бұлар ненің белгілері?
A) жүректің тоқтауы
B) улану
C) үсіп қалу
D) күн өту
E) ток соғу

$$$ 382
Жұмсақ таңғыш ретінде қандай заттарды пайдалану керек?
A) тақтайшалар, металл жолақтары, қатырма қағаздар, бүктелген журналдар
және т.б;
B) тіреуіш қылып зардап шегушінің өз  денесін  пайдаланады.  Мысалы,
зақымдалған қол денесіне, ал аяғы сау аяғына бинтпен таңылады;
C) мақта мата таңғышы;
D) қатты тақтайлар;
Е оралған көрпені, орамалды, жастықты, ұстап тұратын таңғыштарды немесе
бинтті пайдалану керек

$$$ 383
Қатты таңғыш ретінде қандай заттарды пайдалану керек?
A) тақтайшалар, металл жолақтары, қатырма қағаздар, бүктелген журналдар
және т.б;
B) тіреуіш қылып зардап шегушінің өз  денесін  пайдаланады.  Мысалы,
зақымдалған қол денесіне, ал аяғы сау аяғына бинтпен таңылады;
C) мақта мата таңғышы;
D) қатты тақтайлар;
Е оралған көрпені, орамалды, жастықты, ұстап тұратын таңғыштарды немесе
бинтті пайдалану керек

$$$ 384
Анатомиялық таңғыш ретінде қандай заттарды пайдалану керек?
A) тақтайшалар, металл жолақтары, қатырма қағаздар, бүктелген журналдар
және т.б;
B) тіреуіш қылып зардап шегушінің өз  денесін  пайдаланады.  Мысалы,
зақымдалған қол денесіне, ал аяғы сау аяғына бинтпен таңылады;
C) мақта мата таңғышы;
D) қатты тақтайлар;
Е оралған көрпені, орамалды, жастықты, ұстап тұратын таңғыштарды немесе
бинтті пайдалану керек

$$$ 385
Кесіп алған кезде не істеу керек?
A) жарақатты тану;
B) жарақатты сумен жуу;
C) жарақаттың жан жағын йодпен сүрту;
D) жарақатты сумен жуып, таңғыш қою;
E) жарақатты сумен жуып, йод жағу.

$$$ 386
Жарақатты сумен жууға болады ма?
A) болады;
B) болады, бірақ суды қайнату керек;
C) болмайды;
D) болады, егер аз ғана қан кету болса;
E) тек қана кейбір жағдайларда.

$$$ 387
Жараның үстіне мақта қоюға болады ма?
A) болады;
B) болмайды;
C) болады, бірақ мақта залалсыздандырылған болуы керек;
D) болады, егер жара терең болса;
E) болады, ашық сынық кезінде.

$$$ 388
Бас жарақаты кезінде не істеу керек?
A) зардап шегушіні ішімен жатқызу;
B) зардап шегушіні денесінің жоғарғы бөлігін және басын аздап көтеріп,
арқасымен жатқызу;
C) басына суық компресс қою;
D) басына жылы компресс қою;
E) зардап шегушіні арқасымен жатқызып, аздап аяғын көтеру.

$$$ 389
Қандай қан кету өте қауіпті болып саналады?
A) капиллярлы;
B) венозды;
C) артериальді;
D) бұлшық етті;
E) артериальді және капиллярлы.

$$$ 390
Қан айналымының тоқтауының негізгі белгілері?
A) есінен тану;
B) артериальді пульстің жоғалуы;
C) көз шарасының ұлғаюы;
D) жүректің айнуы, құсқысы келу;
E) Тамыр соғысы жиілейді.

$$$ 391
Көп қан жоғалтқан адамды қалай жатқызу керек?
A) ішпен жатқызу;
B) басын сәл көтеріп, арқасымен жатқызуь;
C) басын төмен қаратып, аяғын көтеріп, арқасымен жатқызу;
D) арқасымен жатқызып, аяғын көтеру;
E) арқасымен жатқызып, аяғын сәл ғана көтеру.

$$$ 392
Қысқы уақытта қанды тоқтатуға шенеуіш пен бұраманы қаншалықты ұзақ уақытқа
қоюға болады?
A) 4 сағат;
B) 3 сағат;
C) 2 сағат;
D) 1 сағат;
E) 30 минут.

$$$ 393
Қолдағы жарадан алқызыл қан ақты. Қан кетудің қандай түрі?
A) капиллярлы;
B) венозды;
C) артериальді;
D) бұлшық етті;
E) артериальді және капиллярлы.

$$$ 394
Веналық қан кету кезіндегі қанның түсі?
A) қызыл;
B) ашық- қызыл;
C) қара - қызыл;
D) қызғылт;
E) қоңыр – қара.

$$$ 395
Артериальді қан кеті кезіндегі қанның түсі?
A) қызыл;
B) қара - қызыл;
C) ашық - қызыл;
D) қызғылт;
E) қоңыр – қара.

$$$ 396
Сыртқы қан кету кезінде бірінші кезекте не істеу керек?
A) жарақатқа залалсыздандырылған құрғақ таңғыш қою;
B) қан тоқтататын жгут және қысып тұратын таңғыш қою;
C) жарақаттың жан – жағын йодпен сүрту;
D) қан тоқтататын жгут қою;
E) мақта мата таңғышын қою.


$$$ 397
Артериальді қан кету кезінде...
A) жарақаттан жоғары жгут қою;
B) қан ағып тұрған жерге қысып тұратын таңғыш қою;
C) қан ағып тұрған жерге жгут қою;
D) жарақаттан төмен жерге жгут қою;
E) стерильденген мақта таңғышын қою.

$$$ 398
Веналық қан кету кезінде бірінші кезекте не істеу керек?
A) қан ағып тұрған жерге дәкі таңғыш қою;
B) қан ағып тұрған жерге қысып тұратын таңғыш қою;
C) қан ағып тұрған жерге жгут қою;
D) жараны спиртпен сүрту;
E) дұрыс жауабы жоқ..

$$$ 399
Жазғы уақытта жгут қоюдың максимальді уақыты;
A) 2- сағаттан аспау керек;
B) 1,5 сағаттан аспау керек;
C) 1 сағаттан аспау керек;
D) 0,5 сағаттан аспау керек;
E) 2,5 сағаттан аспау керек.

$$$ 400
Қысқы уақытта жгут қоюдың максимальді уақыты;
A) 0,5 сағаттан аспау керек;
B) 1 сағаттан аспау керек;
C) 1,5 сағаттан аспау керек;
D) 2 сағаттан аспау керек;
E) 2,5 сағаттан аспау керек.
Пәндер