Файл қосу


Мал шаруашылығы негіздері|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ              |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ        |
|3 деңгейдегі СМЖ құжаты  |ПОӘК       |ПОӘК             |
|              |         |042-18-22.1.80/02 -2014   |
|Студентке арналған     |Басылым №     |               |
|«Азық өндіру» пәнінің оқу  |«___»_____20_____ |               |
|жұмыс бағдарламасы     |         |               |
                «АЗЫҚ ӨНДІРУ»

           ПӘНІНІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


  5В080200 «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» мамандығына
                 арналған

           СТУДЕНТТЕР ҮШІН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ                 СЕМЕЙ –2014


   1. ӘЗІРЛЕГЕНДЕР

  I. Құрастырушы: _______________ «____»___________20____ ж
 II. Құрастырушы: _______________ «____»___________20____ ж
   д.қ.а., каф.меңгер. Ахметова Балнур Сериковна, оқытушы Нусупов Аманжан
   Максутканович.  «Мал  шаруашылығы  және  аңшылықтану  морфология
   негіздерімен» кафедрасы   2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
   2.1.«Мал шаруашылығы және  аңшылықтану  морфология  негіздерімен»
   кафедрасының отырысында
   Хаттама №__  «____»_____20___ж

   Кафедра меңгерушісі ___________ Б.Ахметова


   2.2. Аграрлық факультеттің оқу - әдістемелік кеңесінің отырысында
   Хаттама №___  «____»_____20___ж


   Төрағасы     ____________     Г.Джаманова

   3. бекітілді
   Университеттің оқу - әдістемелік кеңесінің отырысында қаралып, баспаға
   ұсынылды
   Хаттама №___  «____»_____20___ж


   ОӘК төрағасы _____________    Г.Искакова

     4. ҚАЙТАЛАНЫП ЕНГІЗІЛГЕН                  МАЗМҰНЫ

 1 Жалпы ережелер
 2 Пәндердің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
 3 Пәндерді оқып-білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар
 4 Курс форматы
 5 Курс саясаты
 6 Баға қоюдың саясаты
 7 Әдебиеттер

  1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


  1. Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер
Оқытушылардың аты – жөні: Ахметова Балнур Сериковна, д.қ.а., каф.меңгер.,
Нусупов Аманжан Максутканович оқытушы.
Кафедра: «Мал шарушылығы және аңшылықтану морфология негізімен»
Хабарласу телефоны: 53-19-70 (институт, жұмыс),
Сабақ өтетін бөлмелер: № 7 корпус, аудитория № 109
Кредит саны: 2(екі)

    1.2 Пәннің қысқаша мазмұны

   «Азық өндіру» пәнінің мазмұны: еліміздің экономикасын өркендетуде ауыл
шаруашылығынан алынатын өнімнің үлесі өте зор. Мал азығы өндірісінің
теориясымен, түрлерімен дайындау технологияларымен, негізгі өсімдіктермен,
далалық түрлерімен және шабындық азықтық қасиеттерімен, өнімдерін көтеру
жолдарымен таныстырады.    1.3 Курстың мақсаты:

   Қазақстанның негізгі азықтық өсімдіктерінің азықтық құнын бағалау.
Өсімдіктердің әртүрлі өмір сүргіш орналасқан, жайылымға жарамды жер беті
учаскесін жайылымдыққа жарамдылығын меңгеріп білу.


    1.4 Пәнді оқытудың міндеті:
   Пәнді оқытудың негізгі міндеті – мал азығы өндірісінің теориясымен,
түрлерімен, дайындау технологиясымен,  негізгі  өсімдіктермен,  далалық
түрлерімен  және  шабындық  азықтардың  түрлерімен,  оның  биологиялық
ерекшеліктерімен, азықтық қасиеттерімен, өнімдерін көтеру жолдарын жетік
білулері қажет.


   1.5 Пәнді оқу барысында студент:
Оқушы білуі керек:
   - ең арзан мал азығын дайындауды ұйымдастыруды білу;
   - табиғи жайылымдар мен шалғындықтарды жақсарту үшін істелінетін
    жұмыстарды дер кезінде ұйымдастыруды білу;
   - пішен дайындауды дұрыс ұйымдастыру;
   - азықты малға әзірлеп беруді ұйымдастыру;
Меңгеруі керек: бір жыл ішінде бір жерден екі рет өнім алу әдістерін
өндіріске енгізу жолдарын білу.
Иеленуі керек: ауыл шаруашылық малдарының азықтарын дайындау технологиясын
меңгеру.
Істей алуы керек: азық сапасын бағалау, азық дайындау әдістерін, ең арзан
мал азығын дайындауды ұйымдастыруды.
Түсінуі керек: малды толыққұнды азықтандыру үшін құнды азықты пайдалануды.
Алуы керек: мал азығының түрлеріне қажетті барлық мәліметтерді.


  1.6 Курстың пререквизиттері:
Мал шаруашылығы негіздері
Ауыл шаруашалығы малдарын өсіру және селекциясы.

   1.7 Курстың постреквизиттері
Шошқаларды интенсивті өсіру биохтехнологиясы мен селекциясы
Мал шаруашылығы және құс шаруашылығын асылдандыру ісі
Ауыл шаруашылығы малдарын азықтандыру
Эмбриоинженерия
Селекция -генетикалық үрдістерді болжау және моделдеу.2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ САҒАТТЫ БӨЛУ

                                   Кесте 1

|№ |Тақырып атауы         |Сағат саны                |
|  |                |Д  |ЗТС  |ООӨЖ  |ОӨЖ   |Әдебиеттер |
|1 |2               |3  |4   |5    |6    |7      |
|Модуль 1.  Мал азықтары, олардың маңызы                    |
|1 |Мал азығының химиялық құрамы  |1  |   |    |    |      |
|  |және биологиялық құндылығы   |   |   |1    |3    |7.1.1-7.1.7 |
|  |                |   |   |    |    |7.2.1    |
|  |Өсімдіктердің биологиялық жəне |   |1   |    |    |      |
|  |экологиялық ерекшеліктері   |   |   |    |    |      |
|2 |Мал азығының қорытылуы және  |1  |   |1    |    |      |
|  |қөректілігін бағалау      |   |   |    |3    |7.1.1-7.1.7 |
|  |                |   |   |    |    |7.2.1    |
|  |Өсімдіктердің морфологиялық  |   |1   |    |    |      |
|  |сипаттамасы          |   |   |    |    |      |
|Модуль 2.  Шалғындықта мал азығын өндiру                   |
|3 |Өсiмдiктердiң өсу және даму  |1  |   |    |    |      |
|  |ерекшелiктерi         |   |   |1    |3    |7.1.1-7.1.7 |
|  |                |   |   |    |    |7.2.1    |
|  |Мал азығының қоректілігін   |   |1   |    |    |      |
|  |бағалау            |   |   |    |    |      |
|4 |Шалғындық өсімдіктердің    |1  |   |    |    |      |
|  |тiршiлiк пiшiндерi       |   |   |1    |3    |7.1.1-7.1.7 |
|  |                |   |   |    |    |7.2.1    |
|  |Көпжылдық астық тұқымдас    |   |1   |    |    |      |
|Молуль 3. Жайылымдар мен шабындыктарда тараған мал               |
|азықтық өсiмдiктер, өсiмдiктер қауымы                     |
|5 |Негізгі мал азықтық өсіміктерге|1  |   |    |    |      |
|  |сипаттама           |   |   |1    |3    |7.1.1-7.1.7 |
|  |                |   |   |    |    |7.2.1    |
|  |Бұршақ тұқымдас шөптер     |   |1   |    |    |      |
|6 |Табиғи мал азықтық       |1  |   |    |    |      |
|  |қауымдастығының жiктелуi    |   |   |1    |3    |7.1.1-7.1.7 |
|  |                |   |   |    |    |7.2.1    |
|  |Көпжылдық қияқ тұқымдастары  |   |1   |    |    |      |
|7 |Шабындықтар мен жайылымдарда  |   |   |    |    |      |
|  |өсімдіктердің өзгерісі     |   |   |1    |3    |7.1.1-7.1.7 |
|  |                |   |   |    |    |7.2.1    |
|  |Бірінші (МБ)         |   |1   |    |    |      |
|Модуль 4. Табиғи шабындықтар мен жайылымдарды жақсарту             |
|8 |Шабындықтар мен жайылымдарды  |1  |   |    |    |      |
|  |жеңіл-желпі жақсарту      |   |   |1    |3    |7.1.1-7.1.7 |
|  |                |   |   |    |    |7.2.1    |
|  |Зиянды жəне улы өсімдіктер   |   |1   |    |    |      |
|9 |Шабындықтар мен жайылымдарды  |1  |   |    |    |      |
|  |түбегейлi жақсарту       |   |   |1    |3    |7.1.1-7.1.7 |
|  |                |   |   |    |    |7.2.1    |
|  |Шабындықтар мен жайылымдардың |   |1   |    |    |      |
|  |жіктелуі            |   |   |    |    |      |
|10 |Жайылымды тиімді пайдалану   |1  |   |    |    |      |
|  |                |   |   |1    |3    |7.1.1-7.1.7 |
|  |                |   |   |    |    |7.2.1    |
|  |Табиғи жайылымдар мен     |   |1   |    |    |      |
|  |шабындықтарды түгендеу     |   |   |    |    |      |
|Модуль 5. Егiстiкте мал азығын өндiру                     |
|11 |Жемдік астық дақылдары     |2  |   |    |    |      |
|  |                |   |   |1    |3    |7.1.1-7.1.7 |
|  |                |   |   |    |    |7.2.1    |
|  |Шабындықтар мен жайылымдардың |   |1   |    |    |      |
|  |өнімін анықтау         |   |   |    |    |      |
|12 |Дәнді-бұршақ дақылдары     |2  |   |    |    |      |
|  |                |   |   |1    |3    |7.1.1-7.1.7 |
|  |                |   |   |    |    |7.2.1    |
|  |Көпжылдық шөптердің      |   |   |    |    |      |
|  |қоспаларын жасау жəне тұқым |   |1   |    |    |      |
|  |себу              |   |   |    |    |      |
|  |мөлшерін есептеу        |   |   |    |    |      |
|13 |Мал азықтық тамыр-түйнек    |2  |   |    |    |      |
|  |жемістілер           |   |   |1    |3    |7.1.1-7.1.7 |
|  |                |   |   |    |    |7.2.1    |
|  |Жайылымдарды тиімді пайдалану |   |1   |    |    |      |
|14 |Мал азықтық бақша дақылдары  |1  |   |    |    |7.1.1-7.1.7 |
|  |                |   |   |1    |3    |7.2.1    |
|  |Шабындықты тиімді пайдалану  |   |1   |    |    |      |
|15 |Сүрлемдiк дақылдар       |1  |   |    |    |7.1.1-7.1.7 |
|  |                |   |   |1    |3    |7.2.1    |
|  |Екінші (МБ)          |   |1   |    |    |      |
|  |Барлығы:            |15  |15  |15   |45   |90     |

3. ПӘНДІ ОҚУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР


   а) Пәнді оқу барысында қажетті уақытты ұйымдастыру және жоспарлау
бойынша кеңестер:
   Семестрдегі оқу жүктемесін біркелкі үлестіру керек. Әрбір оқушы
міндетті түрде орындайтындай, тапсырмалар жиынтығын беру, және олардың
орындалуын қатаң бақылау керек. Бұл үшін кафедрада бақылаудың әртүрлі
формасы бар.
    Әрбір пән бойынша өздік жұмысының сағат  санын  анықтау,  оқу
тапсырмаларын  регламенттеу  нақтылыққа,  анықттыққа  әкеледі,  басқа
сабақтардың есебінен ОӨЖ дің көбейіп кетпеуін қамтамасыз етеді.  Бұл
қорытынды студенттердің пікірімен нақтыланады.
   Пәнді оқу барысында сұрақтардың бір бөлігін студент өздігінен оқу
керектігін білуі қажет.
   Біздің кеңес: өз уақытыныздың шығынын талдау керек. Өз уақытынды
есепте және бақылау жаса, оған ұқыпты қара.
   б) Оқушылардың іс-әрекеті, немесе пәнді оқудың бағдарламасы
   1. Оқу материалын дұрыс орналастыру және пәннің өткен материалдарын
    және басқа пәндерді байланыстыру.
   2. Тақырыпқа байланысты сабақты өткізудің түрлері мен  әдістері
    анықталады. Пәннің көптеген сұрақтарын нақты мысалдардан және
    зертхана жұмыстарынан меңгеруге болады.
   3. Теориялық курс зертханалық-тәжірибелік жұмыстармен және тәжірибеден
    өту кезінде, оның ішінде диплом алды тәжірибеден өту барысында
    бекітіледі.
   4. Зертханалық сабақтар тақырып бойынша дәрістері оқылғаннан кейін
    жүргізіледі. Сізде,  бұндай  сабақтарда  ойлау,  талдай  білу
    қабілеттеріңіз дамиды.
   5. Пәнаралық байланыс студенттердің ғылым негізін терең меңгеруге
    қажет. Олар ой кеңістігінің кеңеюіне, білуге деген қызығушылықтың
    дамуына, жаңа ғылымды өздігінен игеруге және оларды тәжірибеде
    қолданудын белсенділігін жоғарылатады.
    Пәнаралық байланыстың негізінде бір пәнмен  келесісінің  арасын
жалғастыруға болады, оқу материалдарын көшіруді болдырмау керек.  Оқу
процесінде бұндай байланыстар туындауы мүмкін, оларды алдын ала анықтап
және де оларды жұмыс бағдарламасына, жоспарына кіргізу керек.
   в) Оқу-әдістемелік кешенінің материалдарын қолдану бойынша ұсыныстар.
    ПОӘК енгізілген  оқу-әдістемелік  материалдаы  дамыған  ғылымның
жетілдірілген деңгейін көрсетуі керек, оқу материалының логикалық мазмұның
қарастыру керек, оқушылардың оқу материалын терең меңгеру үшін және оны
тәжірибеде пайдалану үшін жетілген әдістер мен техникалық тәсілдер қолдану
керек.
   Кредиттік оқу жүйесінде ОӨЖ- нің үлесі өсіп, мәні жоғарылайды, ал бұл
өз кезегінде студенттің жұмысын өзгертеді, оның іс- әрекетіне  талап
жоғарылайды.
   г) Әдебиеттермен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар.
   Оқырманның мақсатын білмей, қандай әдебиет көздерімен жұмыс жасау
керек екенін, қандай көлемде әдебиет қолдану керек екенін айту қиын. Оқушы
оқу бағытын жоспарлай білу керек, табылған әдебиет көзіне тез және дәл есеп
беріп, содан кейін оны кез-келген уақытта оңай табылатындай етіп қою керек.
Өйтпеген жағдайда үлкен әдебиет қорын белсенді пайдалану мүмкін емес.
   Пән бойынша арнайы әдебиетпен жұмыс ітеудің негізгі мақсаты келесідей
болып бекітіледі: үлкен көлемдегі материалдан өзіне  керекті  негізгі
мәліметтерді, болашақ мамандарға қажетті материалдарды таңдап алу керек.
   д) Емтиханға дайындалу бойынша кеңестер.
   Жазғы және қысқы сессия–ең қиын  жұмыс кезеңдері. Қысқы сессия
уақытында, семестр бойына жүйесіз жұмыс істеу нәтижесінде меңгеруге мүмкін
емес үлкен материалдарды еске түсіруге тура келеді. Сессия уақытында
материалдарды тек қайталап, бір жүйеге келтіріп және түсініксіз сұрақтар
бойынша кеңестер алуға болады.
   Сессияға дайындықты алғашқы, ынтамен тындалған дәрістерден және толық
орындалған зертхана-тәжірибелік, семинар сабақтарынан бастау керек. Бұл
сіздің табысыныздың негізі.
   Есте сақтаңыздар-түнгі дайындық сабақтары аз өнімділік береді. Олар
ойдың жұмысқа қабілеттілігінің төмендеуіне әкеледі. Уақытты  жоспарлау
кезінде, қандай емтихан сізге қиын болады және қайсысына уақыт қорын көп
қолдану керек екенін ескеру керек.
    Өзіндік дайындық үшін кафедра берген бақылау  сұрақтарын  және
бағдарламаларын ұтымды пайдалану керек. Семестірдегі ұқыпты жұмыстарыңыз
және емтиханға деген екпінді дайындығыңыз сізге сенімділік туғызады және
білімінізге сай бағаны аласыз.

  4. КУРСТЫҢ ФОРМАТЫ.
   Аудиториялық сабақтар курсты оқу бойынша методикалық ұсыныстарға
сәйкес жүргізіледі. Әрбір тақырыпты оқу кезінде жұмыс дәптерінде зерттелген
тақырыптың мақсаты, тапсырмасы, шешімі және қорытындысы көрсетілуі керек.
Сабақтың бағасы сабаққа келуі бойынша 1 балл, жауап беруі және қатысуы
бойынша 1-ден 3 баллға дейін есептеледі. ОӨЖ және ООӨЖ аудиториялық немесе
аудиториядан тыс деп бөлінеді. Аудиториялық толық өңделген бақылау жұмысы
түрінде жұмыс дәптерінде және реферат түрінде орындалады.


  5. КУРСТЫҢ САЯСАТЫ.
   Сабаққа қатысу: Дәріс және тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде
қатысу керек. Дәріс кезінде түсінбеген материалдарды оқытушыдан қосымша
түсіндіруін сұрауға болады. Егер оқушы белгілі бір себептермен сабаққа
қатыса алмаса, барлық өткен материалдар бойынша жауап беруі тиіс.
   Үй жұмысы: Үй жұмысы өткен материалды бекіту үшін және міндетті түрде
орындау үшін арнайы жасалған. График бойынша әр тақырыпытың  соңында
тапсырылуы керек.
    Тәртіп: Сабақ үстінде үнемі тәртіп бұзған студент аудиториядан
шығарылып, жіберіледі және барлық курс бойынша «қанағаттанарлықсыз» бағасы
қойылады. Сабаққа кешігіп келуге болмайды, сабаққа  кешіккен  студент
дәрісханаға кірмейді. Сабақ кезінде ұялы телефондар өшірілуі тиіс.
   Сабаққа дайындық: Оқушылар сабаққа дайындалу барысында Семей қаласы
Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің компьютерлерін қолдана алады.
Кітапханада  белгіленген  ережелер  бойынша  оқулықтарды,  мерзімдікк
басылымдарды оқуға, үйге алуға болады.
   Өздік жұмыстар: Дәрісханадан тыс уақытта студенттер ООӨЖ және ОӨЖ
дайындап, белгіленген мерзімде  оқытушыға  өткізеді.  ООӨЖ  және  ОӨЖ
тапсырмалары 6-пунктте белгіленген. ООӨЖ және ОӨЖ 4 форматтағы таза ақ
беттерге орындалады.
   Бақылау жұмыстары: Бақылау жұмысын оқушы міндетті түрде орындап,
белгіленген уақытта тапсырылуы тиіс.
   Көшіріп алу: Кез-келген көшіріп алу үшін қатаң жазалап, аудиториядан
шығарумен қоса, жалпы курс үшін «Ғ» бағасын қоюмен қамтылады.
   Межелік бақылау: Межелік бақылау  қорытындысы  оқушының  сабаққа
қатысуын, өздік жұмысты уақытында орындауын, сабақта ауызша және жазбаша
түрде жауап беруін ескере отырып қойылады.
   Емтихан: Қорытындысы бойынша бағалық баллдар қойылады. Емтиханда
сіздің дәрістік жазбаларынызды және кітаптарды пайдалануға болмайды.
   Ұсыныстар: Оқу процесіне белсенді қатысу керек, барлық тапсырмаларды
талпынып орындау керек, ұжымдық жұмыстарға қатысу керек. Пунктуальды,
сабырлы болу керек.

 6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

   «Азық өндіру» пәні бойынша студенттердің білімін бақылау келесідей
формаларда іске асырылады:
                                   Кесте 2
|Апта   |Бақылау түрі            |Балл саны|Ескерту    |
|1    |2                  |3    |4       |
|     |1-мен 7 апта аралығындағы барлық  |30    |        |
|     |сабақ түрлеріне қатысуы       |     |        |
|1    |Ағымдағы бақылау          |-    |        |
|2    |Ағымдағы бақылау 20 балл      |20    |        |
|3    |Ағымдағы бақылау 20 балл      |20    |        |
|4    |Ағымдағы бақылау 20 балл      |20    |        |
|5    |Ағымдағы бақылау 20 балл МӨЖ 57 балл|77    |        |
|6    |Ағымдағы бақылау 16 балл. МӨЖ 57  |73    |        |
|     |балл                |     |        |
|7    |1 аралық бақылау          |60    |        |
|1-мен 7 апта аралығындағы оқу нәтижелері   |300   |        |
|бойынша қорытынды баллдар           |     |        |
|     |8-бен 15 апта аралығындағы барлық  |30    |        |
|     |сабақ түрлеріне қатысуы       |     |        |
|8    |Ағымдағы бақылау 14 балл      |14    |        |
|9    |Ағымдағы бақылау 14 балл      |14    |        |
|10    |Ағымдағы бақылау 14 балл      |14    |        |
|11    |Ағымдағы бақылау 14 балл      |14    |        |
|12    |Ағымдағы бақылау 14 балл. МӨЖ 55  |69    |        |
|     |балл                |     |        |
|13    |Ағымдағы бақылау 14 балл      |   14 |        |
|14    |Ағымдағы бақылау 14 балл. МӨЖ 57  |71    |        |
|     |балл                |     |        |
|15    |2 аралық бақылау          |60    |        |
|8-бен 15 апта аралығындағы оқу нәтижелері   |300   |        |
|бойынша қорытынды баллдар           |     |        |
|Емтихан бойынша қорытынды баллдар       |400   |        |
|Академиялық мезгіл бойынша қорытынды баллдар |1000   |        |


7. ӘДЕБИЕТТЕР

7.1 Негізгі әдебиеттер
7.1.1 Қожалы Б.Қ., Оңғарбаев Т.А. «Мал азықтандыру мөлшері мен
   рациондары». - Алматы, 2014
7.1.2 Оразбаев С.Ә., Алимаев И.И., Төреханов А.Ә., Ысқақ Б.А. «Шабындық
және жайылымдық мал азығы өндірісі».- Алматы, 2012
7.1.3 Төреханов А.Ә., Жазылбеков И.Ә. «Қазақстанда мал мен құс азықтандыру
 және азық дайындау технологиясы». – Алматы, 2006
7.1.4 Әубәкіров Қ., Атақұлов Т., Ахмет А. «Мал азығын өндіру». – Алматы,
2011
7.1.5 Можаев Н., Серикпаев И. «Мал азығын өндіру».- Алматы, 2012
7.1.6 Касенов Аанимов М.М., Токаев С.Д., ж.б. «Құрғақ мал жемі өндірісінің
технологиялық процестерін қарқындатудың ғылыми және практикалық
негіздері».- Семей, 2012
7.1.7 Можаев Н., Серикпаев И. «Мал азығын өндіру практикумы».- Алматы,
2013

7.1.8 Абанова, М.Н. «Мал азықтандыру практикумы».- Алматы, 20072. Қосымша әдебиеттер
7.2.1 Омарқожаұлы Н., Көжебаев Б. «Көректендіруді құнарландыру».
  /монаграфия/-Семей, 2012
  2. Әубәріров Қ., Ахмет А., Шалабаев Қ., Жоламанов Қ., «Жаңа және
  перспективалы мал азықтықты өсімдіктер». – Алматы, 2011
Пәндер