Файл қосу


Геодезиялық өлшемдерҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ | |
|СМК 3 деңгейлі құжат  |ОӘК         |               |
|            |          |               |
|            |          |ОӘК              |
|            |          |042-14.2.05.01.20.187/01-2010 |
|«Жаңа геодезиялық    |          |               |
|аспаптар және      |№ 1 Баспа      |               |
|геодезиялық өлшемдер  |02.09.2010ж     |               |
|технологиясы» пәнінен  |          |               |
|оқытушыға арналған   |          |               |
|оқу-әдістемелік жинағы |          |               |             ЖАҢА ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ АСПАПТАР
          ЖӘНЕ ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ӨЛШЕМДЕР ТЕХНОЛОГИЯСЫ

                пәні бойынша

        050711 «Геодезия және картография» мамандығына
           ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ                  Семей


                  2010


  Мазмұны  |1 |Қолдану аясы                           | |
|2 |Қажетті нормативтік актілер                   | |
|3 |Жалпы ережелер                          | |
|4 |Оқытушының пән бойынша жұмыс бағдарламасы            | |
|5 |Студенттің өздік жұмысы ( СӨЖ )                 | |
|6 |Пән бойынша оқу әдістемелік карта                | |
|7 |Оқу әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы      | |
|8 |Әдебиеттер                            | |
   1. ҚОЛДАНУ АЯСЫ«Жаңа геодезиялық аспаптар және геодезиялық өлшемдер  технологиясы» пәніне
арналған  оқу-әдістемелік  жинақ  050711  Геодезия  және  картография
мамандығында  оқитын  студенттерге  арналған.  Ол  пәннің  мазмұнымен,
қажеттілігімен, курстың жүргізіліп отырған жоспарымен толық таныстырады.
Бұл оқу-әдістемелік жинақ осы пәнді оқуға арналған негізгі құжат болып
табылады.   2. ҚАЖЕТТІ НОРМАТИВТІ АКТІЛЕР


   «Жаңа геодезиялық аспаптар және геодезиялық өлшемдер  технологиясы»
пәніне арналған оқу-әдістемелік жинақ оқу үрдісін жетілдіруге арналып,
келесі құжаттардың талаптарын толық қанағаттандырады:
   050711 – «Геодезия және картография» мамандығына арналған Қазақстан
Республикасының Білім және  Ғылым  Министрлігінің  2005  жылғы  23-ші
желтоқсанда, № 779 шыққан бұйрығымен бекітіліп, қолданысқа еңгізілген ҚР
МЖБС 3.08.337-2006 мамлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарты.
  - СТУ 042-08.10.10.12-2007  «Пән бойынша оқу-әдістемелік  кешенге
қойылатын талаптар» университет стандарты;
   3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕСІ


     3.1. Курстың сипаттамасы:
  «Жаңа геодезиялық аспаптар және геодезиялық өлшемдер  технологиясы» –
бұл ғылыми және тәжірибелік геодезиялық міндеттер мен тапасырмаларды шешу
үшін, қазіргі заман талабына сай технологияларының қолданылуын оқытатын
пән.
  Студенттер жаңа технологиялардың ерекшеліктері мен әр түрлі геодезиялық
өлшемдерде маңыздылығын оқып үйренеді.

   3.2. Пәннiң мақсаты
    • студенттер геодезияның жаңа технологияларын  теориялық  және
     тәжірибелік негізде қарастырып, тиімділігін білу.
    • алынған өлшемдердің сапасына қарап геодезияның технологияларының
     айырмашылықтарын анықтау.


   3. Курстың міндеттері
  • Геодезиялық өлшемдердің жаңа технологияларын оқыту;
  • Жаңа жоғары дәлдікті өлшеу әдістерін оқыту;


      3.4.Курсты бiткен соң студент бiлуi қажет:
  • Геодезиялық өлшемдердің жаңа технологияларын;Кейбір геодезиялық
   тұрақтыларды бекітуді
• Жоғары дәлдікті аспаптермен жұмыс жасай білуді;
  • Жаңа технологияларды қолданып геодезиялық аспап-құралдармен жұмыс
   жасай білуді.


  3.5. Пререквизиттер:
      • География
      • Астрономия
      • Математика
      • Тарих


  3.6 Постреквизиттер:
•   Құрылыстағы геодезиялық жұмыстар
•   Құралтану
  1 - кесте – Жұмыс оқу жоспарынан үзінді

|Курс                         |Семестрі |Кредиті   |
|                           |Дәріс   |      |
|                           |сағаттары |      |
|Кіріспе. Жаңа геодезиялық аспаптар және геодезиялық  |1     |8.1.1    |
|өлшемдер технологиясы пәні, мақсаты мен міндеттері. |     |      |
|Геодезиялық құралдарға қойылатын талаптар. Жаңа    |     |      |
|технологияларды енгізу қажеттілігі. Жаңа       |     |      |
|технологияларға қойылатын талаптар.         |     |      |
|Геодезиялық аспаптардың дамуының негізгі тенденциялары|1     |8.1.1.   |
|. RTK - технологиясы (нақты уақыттағы кинематика) GPS|     |      |
|-түзетулерді радио арқылы жіберу.           |     |      |
|Глобальды спутниктік позиционирлеу жүйелерінің мәні  |2     |8.1.1    |
|және даму тарихы. Глобальды позиционерлеу жүйесі GPS |     |      |
|арқылы навигациялау технологиясы. GPS-навигаторлардың |     |      |
|қызметі. GPS және ГЛОНАСС глобальды спутниктік    |     |      |
|жүйелердің даму тарихы.               |     |      |
|Спутниктік геодезиялық жүйелер. Заманауи геодезия мен|1     |8.1.1.   |
|геоинформатиканың есептерін шешімін табуға арналған  |     |      |
|жаңа спутниктік технологиялар. Геодезиялық өлшеулер  |     |      |
|мен кадастырлық жұмыстардағы спутниктік әдістің орны. |     |      |
|Спутниктік технологиялардың түрлері . Қысқаша тарихи |     |      |
|мәлімет .                       |     |      |
|Жаңа жоғары дәлділік өлшеу аспаптарының қолдануы:  |1     |8.1.1    |
|техникалық-инженерлік тахеометрлер, роботталған    |     |      |
|тахеометрлер, электронды теодолиттер, далалық     |     |      |
|контролерлер, сандық лазерлі нивелирлер, өлшеулерді  |     |      |
|тіркеу жүйелері.                   |     |      |
|Жер асты коммуникацияларын іздестіру аспаптары.    |1     |8.1.1.   |
|Георадар.                       |     |      |
|Биік ғимараттардың геодезиялық мониторингісінде    |     |      |
|Trimble есептеуіш кешені арқылы спутниктік геодезия  |     |      |
|әдісімен шешімдерін табу.               |     |      |
|Сандық фотограмметриялық технологиялар. Қашықтан   |1     |8.1.1    |
|барлау материалдарын өңдеуге жаңа ақпараттық     |     |      |
|технологияларды енгізу. Картографиялау және мониторинг|     |      |
|жүргізу кезінде космостық суреттердің қолданылуы.   |     |      |
|Жердегі лазерлік сканерлеу технологиясы.Лазерлік   |1     |8.1.1.   |
|сканерлеу технологиясының өнеркәсіпте, топографияда  |     |      |
|қолданылуы. Лазерлік сканерлеу және сандық      |     |      |
|аэротүсіріс. Лазерлік спутниктік дальномерлер.    |     |      |
|Горизонталь және вертикаль жазықтықтарды лазермен   |     |      |
|тұрғызу.Лазерлі позиционирлеу жүйесі.         |     |      |
|Геоақпараттық білім: туындайтын қиындықтар, бағыттар |1     |8.1.1    |
|және даму мүмкіншіліктері. Жерді қашықтан барлау   |     |      |
|мәліметтерінің қолданылу салалары және өңдеу     |     |      |
|технологиялары.                    |     |      |
|Заманауи тахеометрлар, түрлері және ерекшеліктері.  |2     |8.1.1.   |
|Электронды тахеометрлер. Жердегі фазалық геодезиялық |     |      |
|дальномерлер. Арақашықтықты шағылыспайтын дальномер  |     |      |
|арқылы дәл есептеу. Нивелирлеу үрдісін автоматтандыру.|     |      |
|Доплерлік үлгідегі спутниктік жүйелер (TRANSIT және  |1     |8.1.1    |
|т.б.), олардың кемшіліктері. Спутниктік        |     |      |
|қабылдағыштардың түрлері. Даму бағыттары . Спутниктік |     |      |
|қабылдағыштың негізгі функциялары .          |     |      |
|Геодезиялық өлшемдерді өңдеу кезінде қолданылатын   |1     |8.1.1.   |
|заманауи программалар. Базалық станцияларда,     |     |      |
|контроллерларда және лазерлі сканерлеуде қолданылатын |     |      |
|арнайы бағдарламалар. Геодезиялық тапсырмаларды шешуде|     |      |
|қолданылатын бағдарламалар.              |     |      |
|Жерге орналастыру жұмыстарында, топографиялық     |1     |8.1.1    |
|есептерді шешуде, геологиялық, сызықтық іздестіру   |     |      |
|жұмыстарында, жобалауда, қосымша жобалау тапсырмаларын|     |      |
|өңдеуде қолданылатын бағдарлам түрлері.        |     |      |
|                           |15    |      |


      5. Студенттің өздік жұмысыНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ

|№  |СӨЖ            |Сағат |СОӨЖ           |Сағат |
|  |              |саны  |             |саны |
|1  |Геодезиялық өлшемдер    |3   |GPRS қызметімен мобильді |3,5  |
|  |технологиясының даму тарихы|    |телефондарды қолдану   |   |
|  |              |    |арқылы RTK режимінде   |   |
|  |              |    |GPS-түсірісін орындау   |   |
|2  |Кеңістіктегі мәліметтер  |2   |Геокеңістік мәліметтерін |2   |
|  |инфрақұрылымы       |    |бейнелеуде топология   |   |
|  |              |    |әдісін қолдану      |   |
|3  |Топографиялық карта және  |2   |Құрылыстағы вертикаль   |2   |
|  |план жасауда ТОПОПЛАН 1.01 |    |жобалау аспаптары     |   |
|  |жүйесін қолдану      |    |             |   |
|  |ерекшеліктері       |    |             |   |
|4  |Картографиялау, мониторинг |3,5  |Георадарлар.       |3   |
|  |жүргізу және бақылауда   |    |             |   |
|  |жоғары дәлдікті космостық |    |             |   |
|  |суреттерді қолдану     |    |             |   |
|  |Лазерлік сканер құрылғысы |2   |Спутниктік лазерлік    |2   |
|  |              |    |дальномердің қызметі   |   |
|5  |Электронды тахеометрдің  |2   |GPS NAVSTAR жүйесі    |2   |
|  |қызметі мен ерекшеліктері |    |             |   |
|6  |Сандық аэротүсіріс кешені |3   |ГЛОНАСС жүйесі      |3   |
|7  |MONMOS жүйесінің бақылау  |3   |Геодезиялық бөлу     |3   |
|  |және диагностикада     |    |жұмыстарын орындау    |   |
|  |қолданылуы         |    |технологиясын жетілдіру  |   |
|8  |Тепловизорлар.       |2   |ГАЖ K-MINE негізінде   |2   |
|  |              |    |жобалаудың кешенді    |   |
|  |              |    |автоматтандырылған жүйесі |   |


          6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА

3 - кесте – Пәнге арналған оқу-әдістемелік картасы
|Тақырыбы                   |Студенттің  |Көрн. |Бақыла|
|                       |өздігінен  |құрал,|у түрі|
|                       |оқитын    |плакат|   |
|                       |сұрақтар   |   |   |
|Дәріс сабақтары       |Тәжірибелік   |       |   |   |
|              |(семинар)    |       |   |   |
|              |сабақтары    |       |   |   |
|1              |2        |5      |6   |7   |
|Кіріспе. Жаңа геодезиялық  |         |GPRS     |   |Ауызша|
|аспаптар және геодезиялық  |         |қызметімен  |   |жауап |
|өлшемдер технологиясы пәні,|         |мобильді   |   |   |
|мақсаты мен міндеттері.   |         |телефондарды |   |   |
|Геодезиялық құралдарға   |         |қолдану   |   |   |
|қойылатын талаптар. Жаңа  |         |арқылы RTK  |   |   |
|технологияларды енгізу   |         |режимінде  |   |   |
|қажеттілігі. Жаңа      |         |GPS-түсірісін|   |   |
|технологияларға қойылатын  |         |орындау   |   |   |
|талаптар.          |         |       |   |   |
|Геодезиялық аспаптардың   |Геодезиялық   |       |   |Ауызша|
|дамуының негізгі      |өлшемдер     |       |   |жауап |
|тенденциялары. RTK -    |технологиясының |       |   |   |
|технологиясы (нақты     |даму тарихы   |       |   |   |
|уақыттағы кинематика) GPS  |         |       |   |   |
|-түзетулерді радио арқылы  |         |       |   |   |
|жіберу.           |         |       |   |   |
|Глобальды спутниктік    |GPS туралы жалпы |Геокеңістік |слайд |Ауызша|
|позиционирлеу жүйелерінің  |мәлімет     |мәліметтерін |   |жауап |
|мәні және даму тарихы.   |         |бейнелеуде  |   |   |
|Глобальды позиционерлеу   |         |топология  |   |   |
|жүйесі GPS арқылы      |         |әдісін    |   |   |
|навигациялау технологиясы. |         |қолдану   |   |   |
|GPS-навигаторлардың қызметі.|         |       |   |   |
|GPS және ГЛОНАСС глобальды |         |       |   |   |
|спутниктік жүйелердің даму |         |       |   |   |
|тарихы.           |         |       |   |   |
|Спутниктік геодезиялық   |Геодезиялық   |       |   |Ауызша|
|жүйелер. Заманауи геодезия |өлшемдерде сандық|       |   |жауап |
|мен геоинформатиканың    |технологияның  |       |   |   |
|есептерін шешімін табуға  |қолданылуы    |       |   |   |
|арналған жаңа спутниктік  |         |       |   |   |
|технологиялар. Геодезиялық |         |       |   |   |
|өлшеулер мен кадастырлық  |         |       |   |   |
|жұмыстардағы спутниктік   |         |       |   |   |
|әдістің орны. Спутниктік  |         |       |   |   |
|технологиялардың түрлері . |         |       |   |   |
|Қысқаша тарихи мәлімет .  |         |       |   |   |
|Жаңа жоғары дәлділік өлшеу |Лазерлік     |Құрылыстағы |слайд |Ауызша|
|аспаптарының қолдануы:   |құрылғылардың  |вертикаль  |   |жауап |
|техникалық-инженерлік    |негіздері мен  |жобалау   |   |   |
|тахеометрлер, роботталған  |ерекшеліктері  |аспаптары  |   |   |
|тахеометрлер, электронды  |         |       |   |   |
|теодолиттер, далалық    |         |       |   |   |
|контролерлер, сандық лазерлі|         |       |   |   |
|нивелирлер, өлшеулерді   |         |       |   |   |
|тіркеу жүйелері.      |         |       |   |   |
|Жер асты коммуникацияларын |         |Георадарлар. |картин|Ауызша|
|іздестіру аспаптары.    |         |       |ки  |жауап |
|Георадар.          |         |       |   |   |
|Биік ғимараттардың     |         |       |   |   |
|геодезиялық мониторингісінде|         |       |   |   |
|Trimble есептеуіш кешені  |         |       |   |   |
|арқылы спутниктік геодезия |         |       |   |   |
|әдісімен шешімдерін табу.  |         |       |   |   |
|Сандық фотограмметриялық  |Арақашықтық   |Спутниктік  |   |Ауызша|
|технологиялар. Қашықтан   |барлау      |лазерлік   |   |жауап |
|барлау материалдарын өңдеуге|материалдарын  |дальномердің |   |   |
|жаңа ақпараттық       |өңдеу      |қызметі   |   |   |
|технологияларды енгізу.   |         |       |   |   |
|Картографиялау және     |         |       |   |   |
|мониторинг жүргізу кезінде |         |       |   |   |
|космостық суреттердің    |         |       |   |   |
|қолданылуы.         |         |       |   |   |
|Жердегі лазерлік сканерлеу |Спутниктік    |       |слайд |Ауызша|
|технологиясы.Лазерлік    |технологияның  |       |   |жауап |
|сканерлеу технологиясының  |геодезияда    |       |   |   |
|өнеркәсіпте, топографияда  |қолданылуы    |       |   |   |
|қолданылуы. Лазерлік    |         |       |   |   |
|сканерлеу және сандық    |         |       |   |   |
|аэротүсіріс. Лазерлік   |         |       |   |   |
|спутниктік дальномерлер.  |         |       |   |   |
|Горизонталь және вертикаль |         |       |   |   |
|жазықтықтарды лазермен   |         |       |   |   |
|тұрғызу.Лазерлі       |         |       |   |   |
|позиционирлеу жүйесі.    |         |       |   |   |
|Геоақпараттық білім:    |         |GPS NAVSTAR |   |Ауызша|
|туындайтын қиындықтар,   |         |жүйесі    |   |жауап |
|бағыттар және даму     |         |       |   |   |
|мүмкіншіліктері. Жерді   |         |       |   |   |
|қашықтан барлау       |         |       |   |   |
|мәліметтерінің қолданылу  |         |       |   |   |
|салалары және өңдеу     |         |       |   |   |
|технологиялары.       |         |       |   |   |
|Заманауи тахеометрлар,   |Электронды    |ГЛОНАСС   |Слайд,|Ауызша|
|түрлері және ерекшеліктері. |тахеометрдің   |жүйесі    |   |жауап |
|Электронды тахеометрлер.  |қызметі мен   |       |аспап |   |
|Жердегі фазалық геодезиялық |ерекшеліктер»  |       |   |   |
|дальномерлер. Арақашықтықты |         |       |   |   |
|шағылыспайтын дальномер   |         |       |   |   |
|арқылы дәл есептеу.     |         |       |   |   |
|Нивелирлеу үрдісін     |         |       |   |   |
|автоматтандыру.       |         |       |   |   |
|Доплерлік үлгідегі     |Доплер эффектісі |Геодезиялық |   |Ауызша|
|спутниктік жүйелер (TRANSIT |         |бөлу     |   |жауап |
|және т.б.), олардың     |         |жұмыстарын  |   |   |
|кемшіліктері. Спутниктік  |         |орындау   |   |   |
|қабылдағыштардың түрлері.  |         |технологиясын|   |   |
|Даму бағыттары . Спутниктік |         |жетілдіру  |   |   |
|қабылдағыштың негізгі    |         |       |   |   |
|функциялары .        |         |       |   |   |
|Геодезиялық өлшемдерді өңдеу|Спутниктік    |ГАЖ K-MINE  |слайд |Ауызша|
|кезінде қолданылатын    |қабылдағыштың  |негізінде  |   |жауап |
|заманауи программалар.   |негізгі     |жобалаудың  |   |   |
|Базалық станцияларда,    |функциялары   |кешенді   |   |   |
|контроллерларда және лазерлі|         |автоматтандыр|   |   |
|сканерлеуде қолданылатын  |         |ылған жүйесі |   |   |
|арнайы бағдарламалар.    |         |       |   |   |
|Геодезиялық тапсырмаларды  |         |       |   |   |
|шешуде қолданылатын     |         |       |   |   |
|бағдарламалар.       |         |       |   |   |
|Жерге орналастыру      |Жаңа компьютерлік|       |слайд |Ауызша|
|жұмыстарында, топографиялық |технологиялар  |       |   |жауап |
|есептерді шешуде,      |         |       |   |   |
|геологиялық, сызықтық    |         |       |   |   |
|іздестіру жұмыстарында,   |         |       |   |   |
|жобалауда, қосымша жобалау |         |       |   |   |
|тапсырмаларын өңдеуде    |         |       |   |   |
|қолданылатын бағдарлам   |         |       |   |   |
|түрлері.          |         |       |   |   |


     7. ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ


|№  |Оқу- әдістемелік әдебиеттің атауы,  |Саны      |Қамтамасыз    |
|  |авторы                |        |етілуі, %    |
|1  |Дистанционное зондирование и     |1       |5        |
|  |географические информационные системы|        |         |
|  |–                  |        |         |
|  |А.М. Чандра; С.К.Гош; Пер.с англ.  |        |         |
|  |А.В.Кирюшина.- М.: Технофера, 2008. |        |         |


  8 ӘДЕБИЕТТЕР

8.1 Негізгі
8.1.1 Дистанционное зондирование и географические информационные системы –
А.М. Чандра; С.К.Гош; Пер.с англ. А.В.Кирюшина.- М.: Технофера, 2008.- 307
с.,
8.1.2 Периодические журналы: Геодезия и картография

8.2. Қосымша
8.2.1 Журнал «ГеоПрофиль» №1 (16) 2011ж
8.2.2 «ВЕСТНИК Санкт-Пеербургского общества геодезии и картографии», №2,
май 2006ж
8.2.3 «Изыскательский вестник», №1 (9) 2010ж
8.2.4 «Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии»
К.М.Антонович,
     ФГУП «Картгеоцентр» М.:2005
8.2.5 А.П.Ворошилов, «Спутниковые системы и электронные тахеометры в
обеспечении
     строительных работ», Челябинск: АКСВЕЛЛ, 2007
8.2.6 Научно-технический журнал «ГеоПрофи» №1,2004ж
Пәндер