Файл қосу


Текстиль пластикасы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ        |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ            |
|СМК құжатының 3-деңгейі  |ОӘК       |ОӘК 042-33.1.20/02-2013  |
|ОӘК            |№1 басылым   |              |
|«Текстиль пластикасы»   |03.09.2013   |              |
|пәнінің студенттерге   |        |              |
|арналған жұмыстық оқу   |        |              |
|бағдарламасы       |        |              |


                ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК


              «Текстиль пластикасы»

       5В010700 – «Бейнелеу өнері және сызу » мамандығына            СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘНІНІҢ

              ЖҰМЫСТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей
                  2014
|ОӘК 042-33.1.20/02-2013 |№1 басылым 03.09.2013  |1            |

                 Алғы сөз


1 әзірлеген

Құрастырған ___________ «  »     2013 ж. Нысангалиева Б.Т.,
«Бейнелеу өнер және дизайн» кафедрасының оқытушысы

2 ТАЛҚЫЛАНҒАН

2.1 «Бейнелеу өнері және дизайн» кафедрасының отырысында.
Хаттама № _____, «_____» ______________ 2013 ж.,
Кафедра меңгерушісі __________ / М.С. Мырзаканов/


2.2 Педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросында
Хаттама № _____ , «_____» ______________ 2013 ж.,
Төраға ____________________ /              /


3 БЕКІТІЛГЕН

Университетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында келісіліп, баспаға
ұсынылды

Хаттама № ____, «_____» ____________________ 2013 ж.
ОӘК төрайымы __________ /               /


БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН

|ОӘК 042-33.1.20/02-2013 |№1 басылым 03.09.2013  |1            |


                  Мазмұны

|1 Жалпы жағдайы                        |      |
|2 Пәннің мазмұны және сабақтың түріне қарай сабақ бөлу    |      |
|3 Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқауы             |      |
|4 Курсттың форматы                      |      |
|5 Курстың саясаты                       |      |
|6 Баға қою тәсілі                       |      |
|7 Әдебиет                           |      ||ОӘК 042-33.1.20/02-2013 |№1 басылым 03.09.2013  |1            |

1 ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЫ

1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер
Нысангалиева Б.Т.,  оқытушы
«Бейнелеу өнері және дизайн» кафедрасы
Ақпарат - тел. 53-37-60, № 4 оқу корпусы, 13 кабинет
Сабақ өткізілетін орны –№ 13 аудитория
Пән бойынша кредиттер саны - 1


1.2 Пән мазмұнының қысқаша жазылуы

  Студентер текстиль пластика негіздерімен және қолданбалы компазициясымен
танысады.Текстиль пластикасының түрлерімен,қасиеттерімен,өндеу жұмыстарымен
танысады.
Оқытудың негізгі принциптері – Текстиль пластикасының қазіргі замандық
тақырыптар, эскиздер мен жобалар, жаттығулар орындау.


1.3 Курстың пәнді оқытудағы мақсаты

-Пәнің негізгі мақсаты студентерді өздігінен шығармашылық жұмысқа бейімдеу.
Алған  білімдерді  педагогикалық  іс-тәжірибелерінде,  қолданбалы  өнер
сабақтарында пайдалану.1.4 Пәнді негізгі оқыту барысы
-Студентер матадан аппликация,жұмсақ ойыншықтар,құрақ құрау,макраме,көркем
тоқу әдіс-тәсілдерімен  танысады.  Және  алған  білімдерін  қолданбалы
жұмыстарында кең пайдалана алады.

1.5 Оқу нәтижесі
Студент пәнді оқып тамандағанда:
- білу – текстиль пластикасының технологиясын  пайдалана білу;
- игеру - көлемді материалынан жүйелі білім алу;
- қабылдау - текстиль пластикасында әр түрлі құралдармен, техникалармен,
материалдармен;
- істей алу - жобалау проблемаларын белгілеу, оны шешу үшін бірнеше
варианттарды ұсыну, ұсынған варианттардың арасынан ең жақсы вариантты
таңдау;
- ұғу - бұл пән адамның білімін кенейтеді;
- болу - мәдениет спецификасы туралы білім;
- ұғып алу - негізгі теориялық және тәжірибелік білімдерді.


|ОӘК 042-33.1.20/02-2013 |№1 басылым 03.09.2013  |1            |

1.6 Курстың пререквизиттері:

  -Композиция,түстану зандары бойынша білім;

  -Эскиз және сызуды орындау;

  -сурет ,кескіндеме, композитция, мүсін, сәндік қолданбалы өнер сұрақтары
бойынша білімдер:

1.7 Курстың постреквизиттері:

   -Шығармашылық жұмыстарды орындау;

  -Педагогикалық тәжірибе;

  -Кәсіптік білім;

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ. САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
                                   Кесте 1
|№  |Тақырып         |Сағаттар            |Әдебиет  |
|р/с |             |                |     |
|   |             |ДС  |ЗС |ТС |СОӨЖ  |СӨЖ |     |
|1  |2            |3   |4  |5  |6    |7  |8     |
|   |Кесте түрлері      |   |  |2  |2    |2  |Әміргазин |
|   |             |   |  |  |    |   |Қ.Ж. Қазақ|
|   |             |   |  |  |    |   |қолөнері.-|
|   |             |   |  |  |    |   |А., 2004. |
|   |Текстиль материалдардан |   |  |2  |2    |2  |Әміргазин |
|   |аппликация орындау.   |   |  |  |    |   |Қ.Ж. Қазақ|
|   |Сюжеттық аппликация   |   |  |  |    |   |қолөнері.-|
|   |орындау.         |   |  |  |    |   |А., 2004. |
|   |Жұмсақ ойыншық. Жұмсақ  |   |  |2  |2    |2  |«Еңбекке |
|   |ойыншықты дайындау.Өндеу.|   |  |  |    |   |баулу»  |
|   |             |   |  |  |    |   |оқулықтары|
|   |             |   |  |  |    |   |(1,2,3,4- |
|   |             |   |  |  |    |   |сыныптар).|
|   |             |   |  |  |    |   |- А.,   |
|   |             |   |  |  |    |   |2001-2004.|
|   |Макраме.Макраме     |   |  |3  |3    |3  |     |
|   |түйіндері.Макраме    |   |  |  |    |   |     |
|   |жұмыстарын орындау.   |   |  |  |    |   |     |
|   |Көркем тоқыма.Біз және  |   |  |3  |3    |3  |Әміргазин |
|   |ілмекпен тоқу.Тоқыма   |   |  |  |    |   |Қ.Ж. Қазақ|
|   |жұмыстарының       |   |  |  |    |   |қолөнері.-|
|   |технологиясы.      |   |  |  |    |   |А., 2004. |
|   |Құрақ құрау.Құрақтан   |   |  |3  |3    |3  |Әміргазин |
|   |жұмыстарды орындау.   |   |  |  |    |   |Қ.Ж. Қазақ|
|   |             |   |  |  |    |   |қолөнері.-|
|   |             |   |  |  |    |   |А., 2004. |
|   |Барлығы         |   |  |15 |15   |15  |     |

3 ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЫ
- пәнді игерудегі уақыт мерзімін дұрыс пайдалана білу;
- студенттің жұмыс істеу жағдайын реттей білу;
- оқу – әдістемелік кешенін дұрыс пайдалана білуге үйрету;
- дәріс конспектісімен оқулықтарды пайдалана білуге үйрету;
- емтиханға, сынаққа дайындалу барысына кеңес беру.

Студенттер тапсырманы алғаннан кейін, үйде берілген тапсырманы дәптердің
тор бет парағына немесе компьютерлік бағдарламаларда орындап, оқытушыға
көрсетеді. Оқытушыдан консультация алған соң тапсырманы орындауға болады.

4 КУРСТЫҢ ФОРМАТЫ

Курстын форматына дәріс,тәжірибелік сабақ жатады.
5.Курстын саясаты
-Дәріс тәжірибелік сабақтарға  кешікпей  келу,  сабақ  кезінде  ұйялы
телефондарды өшіру.
-Себепсіз сабақты босатпау, ауырып қалу себебінде медециналық анықтама
әкелу.
-Босатылған сабақтарды оқытушымен келісілген уақытта тапсыру, уақытында
тапсырмаған жағдайда баға төмендейді.
-Оқу сабақтарына белсенді қатысу, оқу әдістеріне шығармашылықпен қарау.
- СӨЖ және СӨӨЖ берілген тапсырмаларды өздігінен уақытында орындау.
- тап-түйнақтай ,тәртіпті елгезек болу;
- дене-шынықтыру киімімен сабаққа кірмеу.
-университете тәртіпті болу.
-оқытушылармен және курстастармен тәртіпті мейірбан қатыныста болу керек.
6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ
-Баға қойғанда берілген тапсырма дұрыс  орындалуына  ,  дер  кезінде
өткізуліуне, теориялық сұрақтарға жауап бергені қарастырылады .


|ОӘК 042-33.1.20/02-2013 |№1 басылым 03.09.2013  |1            |


   «Текстиль пластикасы» пәні бойынша баллдарды бөлу

                                   Кесте 2
|Апта   |Бақылау түрі       |Баллдардың   |Қосымша      |
|     |             |барлығы     |         |
|1    |2             |3        |4         |
|     |1-8 апта аралығындағы   |30       |         |
|     |аудиториялық сабақтарға  |        |         |
|     |дайындық және қатысу.   |        |         |
|2    |1,2,3,4 ші практикалық  |50       |Практикалық    |
|     |сабақтаржәне дәріс    |        |сабақта жұмыстарын|
|     |тақырыптары бойынша    |        |текскру      |
|     |ағымдағы бақылау     |        |         |
|     |Тақырып бойынша жұмыстарды|15       |ӨСӨЖ       |
|     |орындау          |        |         |
|     |Ұй тапсырмаларын орындау |30       |СӨЖ        |
|3    |             |        |         |
|     |5,6,7 ші практикалық   |55       |Практикалық    |
|4    |сабақтаржәне дәріс    |        |сабақта жұмыстарын|
|     |тақырыптары бойынша    |        |текскру      |
|     |ағымдағы бақылау     |        |         |
|     |Тақырып бойынша жұмыстарды|15       |ӨСӨЖ       |
|5    |орындау          |        |         |
|     |Ұй тапсырмаларын орынд  |30       |СӨЖ        |
|6    |             |        |         |
|     |Ай аралығындағы бақылау №1|75       |Сабақ кестесіне  |
|7    |             |        |сәйкес      |
|     |1-7апта бойынша оқудың  |300       |         |
|     |нәтижесінің барлық баллы |        |         |
|8    |8-15 апта аралығындағы  |30       |         |
|     |аудиториялық сабақтарға  |        |         |
|     |дайындық және қатысу.   |        |         |
|9    |9,10,11,12- ші практикалық|50       |Практикалық    |
|     |сабақтаржәне дәріс    |        |сабақта жұмыстарын|
|     |тақырыптары бойынша    |        |текскру      |
|     |ағымдағы бақылау     |        |         |
|     |Тақырып бойынша жұмыстарды|15       |ӨСӨЖ       |
|     |орындау          |        |         |
|10    |             |        |         |
|     |Ұй тапсырмаларын орындау |30       |СӨЖ        |
|11    |             |        |         |
|     |13,14,15-ші практикалық  |55       |Практикалық    |
|12    |сабақтаржәне дәріс    |        |сабақта жұмыстарын|
|     |тақырыптары бойынша    |        |текскру      |
|     |ағымдағы бақылау     |        |         |
|     |Тақырып бойынша жұмыстарды|15       |ӨСӨЖ       |
|13    |орындау          |        |         |
|     |Ұй тапсырмаларын орынд  |30       |СӨЖ        |
|14    |             |        |         |
|15    |Ай аралығындағы бақылау №2|75       |Сабақ кестесіне  |
|     |             |        |сәйкес      |
|                  |300       |         |
|8-15 апта бойынша оқудың нәтижесінің|        |         |
|барлық баллы            |        |         |
|Емтихандағы балл жиыны       |400       |         |
|Академиялық кезеңдегі балл жиыны  |1000      |         |


|ОӘК 042-33.1.20/02-2013 |№1 басылым 03.09.2013  |1            |


7 ӘДЕБИЕТ


  1. ҚР Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары.
Жалпы бастауыш білім.- А., 2003.

  2. «Еңбекке баулу» бағдарламалары (1,2,3,4- сыныптар).- А., 2003.

  3. «Еңбекке баулу» оқулықтары (1,2,3,4- сыныптар).- А., 2001-2004.

  4. Әміргазин Қ.Ж. Қазақ қолөнері.- А., 2004.

  5. Өмірбекова М. Энциклопедия. Қазақтың ою өрнектері. - А.,2005.

  6. Смирнов С.А. Технология как средство  обучения второго поколения.-
М.,2005.

  7. Сатканов О.С. Еңбекке баулу әдістемесі (1-4 сыныптар). А., 1995.

  8. Төленбаев С., Өмірбекова М. Қазақтың ою- өрнектерінің жасалу жолдары.
- А.,1993.

  9. Марғулан А.Х. Казахское народное прикладное искусство.Том 1,2,3 -
А.,1994.

  10.Выгонов В.В. Практикум по трудовому обучению. - М.,1999.

  11.Конышева Н.М. Методика трудового  обучения  младших  школьников.
-М.,1999.

  12.Геронимус Т.М. Урок труда. «Я все делаю сама» : учебно методический
комплекс по трудовому обучению для учащихся 1-4 классов.- М.,1998.

  13.Рик Бич. Оригами. – М.,2005.
Пәндер