Файл қосу


Экономикалық талдау|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ                           |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                        |
|СЕМЕЙ қаласындағы ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТ         |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжаты |ПОӘК           |             |
|             |             |УМКД           |
|             |             |042-18-3.1.08/01-2013  |
|ПОӘК           |             |             |
|Оқытушылар үшін     |№ ___ басылым      |             |
|«Әлеуметтік-экономика-  |«___» _____ 2013ж    |             |
|лық статистика_» пәнінің |             |             |
|бағдарламасы       |             |             |
          «ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ СТАТИСТИКА»


           ПӘНІНІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


  5В050800 «ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ» ЖӘНЕ «ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ» МАМАНДЫҒЫ ҮШІН


         ОҚЫТУШЫЛАР ҮШІН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


                 Семей 2013ж

                 АЛҒЫ СӨЗ


  1. ӘЗІРЛЕНДІ
  Әзірлеуші Дауленбаева Майра Дауленбайқызы, Шәкәрім атындағы Семей
мемлекеттік университетінің «Есеп және аудит» кафедрасының аға оқытушысы
________
  «___» _________ 2013 ж.


  2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Есеп және
аудит» кафедрасының мәжілісінде.
  Хаттама  «____» _______ 2013 ж., № _____


  Кафедра меңгерушісі ___________ А.Зейнуллина


  2.2 Қаржы  -  экономикалық  факультетінің  оқу-әдістемелік  бюро
мәжілісінде.
  Хаттама «____» __________ 2013 ж., № __.


  Төрағасы ______________ С.Тойкин


  3. БЕКІТІЛДІ
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және
басып шығаруға ұсынылды
  Хаттама «____» __________ 2013 ж., № __.


  ОӘК төрайымы_____________ Г.Искакова


  4. ЕНГІЗІЛДІ
  Оқу-әдістемелік кешен №2 13.09.2012ж. басылым орнына қайта өңделіп,
шығаруға ұсынылды.  |  |Мазмұны                              |  |
|  |                                 |  |
|  |1                                 |4  |
|  |Қолдану аясы                           |4  |
|  |4                                 |4  |
|  |                                 |5  |
|  |2                                 |7  |
|  |Нормативтік сілтемелер                      |8  |
|  |4                                 |9  |
|  |                                 |10 |
|  |3                                 |  |
|  |Жалпы ережелер                          |  |
|  |4                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |4                                 |  |
|  |Оқу пәнінің мазмұны                        |  |
|  |5                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |5                                 |  |
|  |Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары           |  |
|  |23                                |  |
|  |                                 |  |
|  |6                                 |  |
|  |Пәннің оқу - әдістемелік картасы                 |  |
|  |25                                |  |
|  |                                 |  |
|  |7                                 |  |
|  |Оқу - әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы        |  |
|  |27                                |  |
|  |                                 |  |
|  |8                                 |  |
|  |Әдебиеттер                            |  |
|  |28                                |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
   1. ҚОЛДАНУ АЯСЫ


   «Әлеуметтік-экономикалық статистика» пәнінен оқу-әдістемелік кешен
университеттің экономикалық мамандық  студенттері  үшін  арналған.  Ол
студенттерді курс мазмұнымен, оның өзектілігі және қажеттілігімен, курс
саясатымен оқыту үрдісінде студенттерді таныстырады. Оқу әдістемелік кешен
пәнді оқытудағы негізгі құрал болып табылады.
   2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР


   «Әлеуметтік-экономикалық статистика» пәнінен осы оқу бағдарламасы осы
пәннен типтік бағдарламаға сәйкес жасалған және оқу үрдісін ұйымдастыруда
мына құжаттар негізінде негіз болады:
  -050508 «Есеп және аудит» мамандығының жалпы білім беретін стандарты,
ГОСО ҚР 23.08. 2013,  Қазақстан  Республикасының  білім  және  ғылым
министрлігінің № 1080
  бұйрығымен бекітілген және қолданысқа енгізілген.
  - СТУ 042-РГКП-СГУ-8-2007 университеттің «Пәннің оқу - әдістемелік
кешендерін жасау мен безендіруге жалпы талаптар» стандарты.
  - ДП-042-08.10.10.12-2007 «Пәннің оқу - әдістемелік  кешендерінің
құрылымы және мазмұны» құжаттық процедурасы.


     3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


  3.1.Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы
  Әлеуметтік-экономикалық статистиканың негізгі қағидаларын қарастырады.
Әлеуметтік-экономикалық статистиканы  біріктірудің  негізгі  сұрақтарын
оқытады.
  3.2.  Бұл  курстың  мақсаты  студенттерге  әлеуметтік-экономикалық
статистиканың негізгі қағидалары мен әдістемесін меңгерту.
  3.3. Пәнді  оқытудың  негізгі  мақсаты  студенттерге  әлеуметтік-
экономикалық статистиканың сұрақтарын меңгертіп, статистикалық саясатындағы
қателіктер бойынша жұмыс жүргізуді үйрету.
  3.4. Пәнді оқу барысында студент білу керек:
    - статистикалық әдістерді меңгеруі керек;
    - статистикалық жұмыстарын зерттей алу керек;
    - студент статистикалық зерттеулерді ұйымдастыра алуы керек.
  3.5. Курс пререквизиті:
  3.5.1 Математика,
     3.5.2 Экономикалық теория
  3.5.3 Статистика


  3.6. Курс постреквизиті
  3.6.1  Экономикалық талдау
   3.6.2 Бухгалтерлік есеп
     3.6.3 Аудит     3.7. Жұмыстық оқу жоспарынан үзінді көшірме


                                  Кесте 1.


|Курс|Семестр                   |Кредит-тер     |
|  |Лекциялық сабақтар             |30         |
|1  |Әлеуметтік- экономикалық статистиканың   |3          |
|  |ғылыми негіздері              |          |
|2  |Халық және еңбек статистикасы        |3          |
|3  |Ұлттық байлық статистикасы         |3          |
|4  |Шығын және аралық тұтыну статистикасы   |3          |
|5  |Тауар өндіру, қызмет көрсету нәтижесінің  |3          |
|  |статистикасы                |          |
|6  |Тауарлы және ақшалай айналыс статистикасы  |3          |
|7  |Баға статистикасы              |3          |
|8  |Өндіріс тиімділігінің статистикасы     |3          |
|9  |Ұлттық есеп жүйесі және баланстық құрылымдар|3          |
|10 |Халықтың тұрмыс дәрежесінің статистикасы  |3          |
|  | Тәжірибелік сабақтар            |15         |
|1  |Әлеуметтік- экономикалық статистиканың   |1          |
|  |ғылыми негіздері              |          |
|2  |Халық және еңбек статистикасы        |2          |
|3  |Ұлттық байлық статистикасы         |1          |
|4  |Шығын және аралық тұтыну статистикасы   |1          |
|5  |Тауар өндіру, қызмет көрсету нәтижесінің  |2          |
|  |статистикасы                |          |
|6  |Тауарлы және ақшалай айналыс статистикасы  |2          |
|7  |Баға статистикасы              |2          |
|8  |Өндіріс тиімділігінің статистикасы     |1          |
|9  |Ұлттық есеп жүйесі және баланстық құрылымдар|1          |
|10 |Халықтың тұрмыс дәрежесінің статистикасы  |2          |
|  |                      |          |
   5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

  5.1 Әлеуметтік- экономикалық статистиканың ғылыми негіздері.
  5.2 Халық статистикасы.
  5.3 Еңбек статистикасы.
  5.4 Ұлттық байлық статистикасы.
  5.5 Шығын және аралық тұтыну статистикасы.
  5.6 Тауар өндіру, қызмет көрсету нәтижесінің статистикасы.
  5.7 Тауарлы және ақшалай айналыс статистикасы.
  5.8  Баға статистикасы.
  5.9  Өндіріс тиімділігінің статистикасы.
  5.10 Халықтың тұрмыс дәрежесінің статистикасы.

   6 ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

                              Кесте 3
|Тақырып               |Көрнекті   |Өзіндік оқуға |Бақылау |
|                  |құралдар, ТОҚ,|сұрақтар   |форма-сы|
|                  |плакаттар,  |       |    |
|                  |мультимедиалық|       |    |
|                  |тақта     |       |    |
|Лекциялық   |Тәжірибелік  |Лаб. |       |       |    |
|сабақ     |сабақ     |сабақ |       |       |    |
|Әлеуметтік-  |Әлеуметтік-  |   |мультимедиалық|Статистикалық |Ауызша |
|экономикалық |экономикалық |   |тақта     |әдістер    |сұрау, |
|статистиканың |статистиканың |   |       |       |есеп  |
|ғылыми    |ғылыми    |   |       |       |шығару |
|негіздері   |негіздері   |   |       |       |    |
|Халық және  |Халық және  |   |тақта     |Халық     |Есеп  |
|еңбек     |еңбек     |   |       |статисти-   |шығару |
|статистикасы |статистикасы |   |       |касының    |    |
|       |       |   |       |көрсет- кіштер|    |
|       |       |   |       |жүйесі    |    |
|Ұлттық байлық |Ұлттық байлық |   |тақта     |көрсет- кіштер|Есеп  |
|статистикасы |статистикасы |   |       |жүйесі    |шығару |
|Шығын және  |Шығын және  |   |плакаттар,  |көрсет- кіштер|Ауызша |
|аралық тұтыну |аралық тұтыну |   |       |жүйесі    |сұрау, |
|статистикасы |статистикасы |   |       |       |есеп  |
|       |       |   |       |       |шығару |
|Тауар өндіру, |Тауар өндіру, |   |плакаттар,  |көрсет- кіштер|Ауызша |
|қызмет көрсету|қызмет көрсету|   |мультимедиалық|жүйесі    |сұрау, |
|нәтижесінің  |нәтижесінің  |   |тақта     |       |есеп  |
|статистикасы |статистикасы |   |       |       |шығару |
|Тауарлы және |Тауарлы және |   |плакаттар,  |көрсет- кіштер|Ауызша |
|ақшалай    |ақшалай    |   |мультимедиалық|жүйесі    |сұрау. |
|айналыс    |айналыс    |   |тақта     |       |    |
|статистикасы |статистикасы |   |       |       |    |
|Баға     |Баға     |   |плакаттар,  |көрсет- кіштер|Ауызша |
|статистикасы |статистикасы |   |мультимедиалық|жүйесі    |сұрау. |
|       |       |   |тақта     |       |    |
|Өндіріс    |Өндіріс    |   |плакаттар,  |көрсет- кіштер|Ауызша |
|тиімділігінің |тиімділігінің |   |мультимедиалық|жүйесі    |сұрау, |
|статистикасы |статистикасы |   |тақта     |       |    |
|Ұлттық есеп  |Ұлттық есеп  |   |плакаттар,  |Ұлттық    |Есеп  |
|жүйесі және  |жүйесі және  |   |мультимедиалық|шоттартжүйесі |шығару, |
|баланстық   |баланстық   |   |тақта     |       |бланк  |
|құрылымдар  |құрылымдар  |   |       |       |толтыру |
|Халықтың   |Халықтың   |   |плакаттар,  |Адам дамуы  |Ауызша |
|тұрмыс    |тұрмыс    |   |мультимедиалық|индексі    |сұрау. |
|дәрежесінің  |дәрежесінің  |   |тақта     |       |    |
|статистикасы |статистикасы |   |       |       |    |

   7 ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ                             Кесте 4
|Оқулық, оқу - әдістемелік құрал  |Экземпляр саны|Студент саны|Қамтамасыз |
|аты                |       |      |ету пайызы |
|1                 |2       |3      |4     |
|Белгібаева Қ.Қ. Әлеуметтік-    |       |      |      |
|экономикалық статистика,     |5       |25     |20     |
|Алматы:Қазақ университеті, 2006  |       |      |      |
|Болатханова З. Әлеуметтік-    |       |      |      |
|экономикалық статистика: Оқу   |10      |25     |40     |
|құралы. –Алматы: Қазақ      |       |      |      |
|университеті , 2003 .      |       |      |      |
|Белгибаева К.К. Сборник задач по |       |      |      |
|социально- экономической     |11      |25     |44     |
|статистике: Учебное пособие с   |       |      |      |
|методическими указаниями. Алматы: |       |      |      |
|Экономика, 2002. .        |       |      |      |
|Елемесова А.М. , Белгибаева К.К., |       |      |      |
|Кииков Е.М. , Молдакулова Г.М.  |10      |25     |40     |
|Социально-экономическая      |       |      |      |
|статистика: Учебное пособие, -  |       |      |      |
|Алматы: Экономика.        |       |      |      |


   8  ӘДЕБИЕТТЕР


      8.1 Негізгі әдебиеттер

      1. Белгібаева Қ.Қ. Әлеуметтік- экономикалық статистика,
Алматы:Қазақ университеті, 2006.
      2. Болатханова З. Әлеуметтік- экономикалық статистика: Оқу
құралы. –Алматы: Қазақ университеті , 2003.
     3. Белгибаева К.К. Социально- экономическая статистика.-Алматы:
Қазақ университеті,2005.
     4.. Шокаманов Ю.К.Статистиканың жалпы теориясы.-
Алматы.Қазстатақпарат ЖШС,2007.

      8.2 Қосымша әдебиеттер

     5. Әміреүлы Ы. Статистиканың жалпы теориясы.-Алматы. Экономика,
2001
     6. Елемесова А.М. ,   Белгибаева К.К., Кииков Е.М. ,
Молдакулова Г.М. Социально-экономическая статистика: Учебное пособие, -
Алматы: Экономика, 2003.
     7.. Бельгибаева К.К. Сборник задач по социально- экономической
статистике: Учебное пособие с методическими указаниями. Алматы: Экономика,
2002

     8. Мұханбетова С.М. Статистика. Оқулық. –Алматы.ЖШС РПБК Дәуір
,2011

     9. Шокаманов Ю.К., Белгибаева К.К.Статистика.- Алматы: Экономика,
2008.
    10. Қазақстан халқының экономикалық белсенділігі 2006-2010.
Статистикалық жинақ. –Астана ҚР Статистика агенттігі,2011

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть