Файл қосу


Батыс Еуропа елдерінде|Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі           |
|Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті         |
|3 деңгейлі ОӘК құжат   |ПОӘК           |ПОӘК          |
|             |             |042-18-18.1.19/02-2014 |
|ПОӘК           |Баспа №1         |            |
|Оқытушыға арналған пән  |11.09.2014        |            |
|«Еуропа мен Америка    |             |            |
|елдерінің орта ғасырлар  |             |            |
|тарихы» бойынша      |             |            |
|бағдарламасы       |             |            |
       «Еуропа мен Америка елдерінің орта ғасырлар тарихы»

            ПӘНІНІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
          050203- «тарих» мамандығына арналған


                СТУДЕНТТЕР ҮШІН
               ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей
                  2014


ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
   _______ «_03_»  __09____ 2014 ж.
Құрастырған Қазақстан тарихының доцент м.а., т.ғ.к.,Бақытжанова А.Б.

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
   1. Қазақстан тарихы кафедрасының отырысында
 Хаттама №_1_ «_04»__09_____ 2014 жыл

Кафедра меңгерушісі  ____________ Н.А. Мухаметжанова

2.2 ЭҚжГҒФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды
Хаттама №_01_  «_09_»_09___ 2014 жыл

ОӘБ төрағасы_________ С.Х. Тойкин


3 БЕКІТІЛДІ
3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және
баспаға ұсынылды
Хаттама №_1_ «_11_»__09__ 2014 жыл

ОӘК төрайымы_________ Г.Искакова4 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ (немесе №  «___» ____ 201_ ж. баспа ОРНЫНА)
                  Мазмұны


1. Жалпы ереже
2. Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу3. Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсыныстар


4. Пәннің форматы
5. Пәннің саясаты
6. Бағалау саясаты


7. Әдебиеттер1 Жалпы ереже
1.1- Оқытушының аты-жөні – Бақытжанова Анар Бақытжанқызы
- Кафедра – Қазақстан тарихы
- Байланыс ақпараты –оқу корпусы № 1, кабинет 1006
- Дәрістерді өткізу орны – 1006аудитория
- Пән атауы – «Еуропа мен Америка елдерінің орта ғасырлар тарихы».
- Кредиттер саны – 3

1.2 Пән мазмұнының қысқаша сипаты: «Европа мен Американың орта ғасырлар
тарихы»  курсы  орта ғасырлар кезеңіндегі  Батыс  елдерінің  тарихы,
ортағасырлар қоғамының дамуының маңызды мәселелері мен заңдылықтарын оқуға
арналады. Курс студенттердің тарихы танымын қалыптастырып, адамзат тарихын
ғылыми тұрғыдан тануға жағдай жасауға бағытталған. Ортағасырлар тарихы
ежелгі дүние тарихының жалғасы және жаңа заман тарихына дейінгі кезеңді
қамтитын аралық деңгейде болғандықтан, жалпы тарихтың негізгі оқиғалары,
процесстері,  құбылыс,  заңдылықтарын  үйретуге  мүмкіндік  береді.
Хронологиялық шегі дәстүрлі қалыптасқандай V ғасыр, Батыс Рим империясының
құлауынан басталады. Феодализмнің қалыптасуы,  дамуы  (антикалық  және
варварлық әлемдер синтезі), феодалдық, ұлттық мемлекеттердің пайда болуы,
даму, әлеуметтік, экономикалық,  саяси  даму  ерекшеліктері  негізінде
қарастырылады.  Оқыту  барысында  тарихи  методологияның  жетістіктері
қолданылады. Өркениеттілік, формациялық таным жолдары жоққа шығарылмайды,
олардың тиімді жақтары  ескеріліп,  студенттердің  өзіндік  көзқарасын
қалыптастыру жүзеге асырылады.
1.3 Пәнді оқытудың мақсаты –– Ортағасырлар тарихын оқытудағы негізгі мақсат
ортағасырлық еуропалық елдердің тарихи  дамуының  негізгі  мәселелері,
құбылыстары, заңдылықтарын оқыту.
1.4 Пәнді оқытудың міндеттері: Студенттерді ортағасырлық еуропалық қоғамның
дамуының негізгі процесстерімен, заңдылықтарымен таныстыру, жеке елдер мен
аймақтардың даму ерекшеліктерін көрсету. Ортағасырлық қоғамның адамзат
тарихында алатын орнын, маңызын, ерекшелігін ашып көрсету. Курс теориялық
біліммен  қатар  практикалық  іскерлік,  дағдыларды  қалыптастыруға,
студенттердің тіл деректерін нақты  танып,  сөйлеу,  жазу  мәдениетін
жетілдіру, олардың ғылыми зерттеу жұмыстарына бейімделуіне де баса назар
аударады.
1.5 Оқытудың нәтижелері:
    • Курстың пәнін, міндеттерін білуге тиіс;
    •  Мамандық бойынша мемлекеттік стандарт,  типтік  бағдарлама
     негізінде Батыс елдерінің орта ғасырлар тарихы курсының негізгі
     мазмұнын білуге тиіс;
    •  Тарих ғылымындағы  ортағасырлар  тарихын  зерттеу  барысы,
     жетістіктерін білуге тиіс;
    • Тарихи материалдарды сын тұрғысынан талдай білуі тиіс;
    • Тарихи деректермен жұмыс істей білу, сын тұрғысынан қарастыру;
    • Курс барысында алған теориялық білімдерін педагогикалық практика
     барысында, ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізе білу барысында
     қолдана білуге тиіс.
1.6 Курс прекреквизиттері: Курс теориялық біліммен қатар  практикалық
іскерлік, дағдыларды қалыптастыруға, студенттердің тіл деректерін нақты
танып, сөйлеу, жазу  мәдениетін  жетілдіру,  олардың  ғылыми  зерттеу
жұмыстарына бейімделуіне де баса назар аударады.
1.7 Курс постреквизиттері: Европа мен Америка елдерінің жаңа және қазіргі
заман тарихы, Азия мен Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы


2 ПӘН МАЗМҰНЫ, САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫҢ РЕТТЕЛУІ

                          Кесте 1
|№ |Тақырыптар атауы және мазмұны |ЛК |СПС  |ЛБ |СОӨЖ  |ОӨЖ  |Әдебиеттер |
|1 |2               |3  |4   |5  |6    |7   |8      |
|1 модуль                                     |
|Ерте орта ғасырлар                                |
|1 |4ғ.аяғы мен 11ғ. ортасындағы |2  |   |  |2    |2   |7.1.1,   |
|  |Еуропа            |  |   |  |    |    |7.1.2,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.3,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5, 7.1.6|
|2 |Батыс Рим империясының құлауы |2  |   |  |2    |2   |7.1.1,   |
|  |және жаңа патшалықтардың пайда|  |   |  |    |    |7.1.2,   |
|  |болуы             |  |   |  |    |    |7.1.3,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5, 7.1.6|
|3 |Франк державасындағы     |2  |   |  |2    |2   |7.1.1,   |
|  |феодализмнің дамуы      |  |   |  |    |    |7.1.2,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.3,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5, 7.1.6|
|4 |4-7 ғасырлардың бірінші    |2  |   |  |2    |2   |7.1.1,   |
|  |жартысындағы Византия     |  |   |  |    |    |7.1.2,   |
|  |империясы           |  |   |  |    |    |7.1.3,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5, 7.1.6|
|2 модуль                                     |
|11 ғасырдың аяғындағы Батыс Еуропаның феодалдық құрылымының негізгі сипаты.   |
|5 |9-11 ғасырларда Батыс Еуропа |2  |   |  |2    |2   |7.1.1,   |
|  |елдеріндегі феодалдық     |  |   |  |    |    |7.1.2,   |
|  |құрылымның нығаюы.      |  |   |  |    |    |7.1.3,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5, 7.1.6|
|  |                                      |
|6 |               |2  |   |  |2    |2   |7.1.1,   |
|  |9-11 ғасырлардағы Франция,  |  |   |  |    |    |7.1.2,   |
|  |Германия, Италия       |  |   |  |    |    |7.1.3,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5, 7.1.6|
|7 |11 ғасырдың ортасына дейінгі |2  |   |  |2    |2   |7.1.1,   |
|  |Англия. Испания мен Византия |  |   |  |    |    |7.1.2,   |
|  |дамуының тарихи ерекшеліктері |  |   |  |    |    |7.1.3,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5, 7.1.6|
|МОДУЛЬ 3                                     |
|Орта ғасырдағы Славян мемлекеттері - 16 сағат                  |
|8 |7-11ғғ. Оңтүстік және Батыс  |2  |   |  |2    |2   |7.1.1,   |
|  |славяндар.          |  |   |  |    |    |7.1.2,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.3,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5, 7.1.6|
|9 |Ежелгіорыстар мемлекетінің  |2  |   |  |2    |2   |7.1.1,   |
|  |құрылуы. Киевская Русь.    |  |   |  |    |    |7.1.2,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.3,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5, 7.1.6|
|10 |Крест жорықтары. Қалалардың  |2  |   |  |2    |2   |7.1.1,   |
|  |дамуы.Крестшілердің мемлекеті |  |   |  |    |    |7.1.2,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.3,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5, 7.1.6|
|11 |11-15ғғ. Франция, Англия,   |2  |   |  |2    |2   |7.1.1,   |
|  |Германия, Италия.       |  |   |  |    |    |7.1.2,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.3,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5, 7.1.6|
|12 |Батыс Еуропа елдерінде    |2  |   |  |2    |2   |7.1.1,   |
|  |капиталистік қатынастардың  |  |   |  |    |    |7.1.2,   |
|  |пайда болуы.         |  |   |  |    |    |7.1.3,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5, 7.1.6|
|13 |16-17 ғасырлардың бірінші   |2  |   |  |2    |2   |7.1.1,   |
|  |жартысындағы Германия.    |  |   |  |    |    |7.1.2,   |
|  |Швейцариядағы реформация   |  |   |  |    |    |7.1.3,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5, 7.1.6|
|14 |16-17 ғасырлардың бірінші   |2  |   |  |2    |2   |7.1.1,   |
|  |жартысындағы Италия, Англия, |  |   |  |    |    |7.1.2,   |
|  |Франция            |  |   |  |    |    |7.1.3,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5, 7.1.6|
|15 |16-17 ғасырдың бірінші    |2  |   |  |2    |2   |7.1.1,   |
|  |жартысындағы халықаралық   |  |   |  |    |    |7.1.2,   |
|  |қатынастар          |  |   |  |    |    |7.1.3,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5, 7.1.6|
|  |Практикалық сабақтар                            |
|  |1 модуль                                  |
|  |Ерте орта ғасырлар                             |
|1 |4ғ.аяғы мен 11ғ. ортасындағы |  |1   |  |    |    |7.1.1,   |
|  |Еуропа            |  |   |  |    |    |7.1.2,   |
|  |Құлдық қоғамның дағдарысы.  |  |   |  |    |    |7.1.3,   |
|  |Колонат эволюциясы.3-4    |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |ғасырлардың аяғындағы Рим   |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |империясының қоғамдық және  |  |   |  |    |    |7.1.5,   |
|  |мемлекеттік құрылымы     |  |   |  |    |    |7.1.5, 7.1.6|
|2 |Батыс Рим империясының құлауы |  |1   |  |    |    |7.1.1,   |
|  |және жаңа патшалықтардың пайда|  |   |  |    |    |7.1.2,   |
|  |болуы             |  |   |  |    |    |7.1.3,   |
|  |Халықтардың ұлы қоныс     |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |аударуының себептері.Рим   |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |империясы құлағаннан кейінгі |  |   |  |    |    |7.1.5,   |
|  |патшалықтар.Жаттардың жаулап |  |   |  |    |    |7.1.5, 7.1.6|
|  |алуының нәтижесі мен мәні   |  |   |  |    |    |      |
|3 |Франк державасындағы     |  |1   |  |    |    |7.1.1,   |
|  |феодализмнің дамуы      |  |   |  |    |    |7.1.2,   |
|  |«Салий заңдары».Меровингтік  |  |   |  |    |    |7.1.3,   |
|  |кезеңдегі франк қоғамындағы  |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |әлеуметтік жіктеліс.Хлодвиг  |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |мұрагерлері тұсындағы     |  |   |  |    |    |7.1.5,   |
|  |мемлекеттің ыдырауы. Австразия|  |   |  |    |    |7.1.5, 7.1.6|
|  |майордомдарының елді     |  |   |  |    |    |      |
|  |біріктіруі.Каролингтердің   |  |   |  |    |    |      |
|  |франктік державасы.Франктердің|  |   |  |    |    |      |
|  |арабтармен күресі.Карл    |  |   |  |    |    |      |
|  |мартелдің бенефициялық    |  |   |  |    |    |      |
|  |реформасы.          |  |   |  |    |    |      |
|4 |4-7 ғасырлардың бірінші    |  |1   |  |    |    |7.1.1,   |
|  |жартысындағы Византия     |  |   |  |    |    |7.1.2,   |
|  |империясы           |  |   |  |    |    |7.1.3,   |
|  |Византия империясының     |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |қалыптасуы, территориясы және |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |тұрғындарының этникалық    |  |   |  |    |    |7.1.5,   |
|  |құрамы. Византиядағы қалалар, |  |   |  |    |    |7.1.5, 7.1.6|
|  |қолөнер мен сауданың дамуы. 1 |  |   |  |    |    |      |
|  |Юстинианның патшалық құруы.  |  |   |  |    |    |      |
|МОДУЛЬ 2.                                    |
|11 ғасырдың аяғындағы Батыс Еуропаның феодалдық құрылымының негізгі сипаты.   |
|5 | 9-11 ғасырларда Батыс Еуропа |  |1   |  |    |    |7.1.1,   |
|  |елдеріндегі феодалдық     |  |   |  |    |    |7.1.2,   |
|  |құрылымның нығаюы. Алғашқы  |  |   |  |    |    |7.1.3,   |
|  |Капетинингтер билігі тұсындағы|  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |король билігі.Франциядағы   |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |негізгі феодалдық иеліктер.  |  |   |  |    |    |7.1.5,   |
|  |Шаруалар көтерілістері.    |  |   |  |    |    |7.1.5, 7.1.6|
|6 |9-11 ғасырлардағы Франция,  |  |1   |  |    |    |7.1.1,   |
|  |Германия, Италия       |  |   |  |    |    |7.1.2,   |
|  |Италияның саяси        |  |   |  |    |    |7.1.3,   |
|  |бытыраңқылығы.9-11ғғ.     |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |Францияның экономикалық    |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |құрылысы. Германия      |  |   |  |    |    |7.1.5,   |
|  |империясының құрылуы.1073-1075|  |   |  |    |    |7.1.5, 7.1.6|
|  |жж. Саксондардың       |  |   |  |    |    |      |
|  |көтерілістері.т.б.      |  |   |  |    |    |      |
|7 |11 ғасырдың ортасына дейінгі |  |1   |  |    |    |7.1.1,   |
|  |Англия. Испания мен Византия |  |   |  |    |    |7.1.2,   |
|  |дамуының тарихи ерекшеліктері |  |   |  |    |    |7.1.3,   |
|  |Британиядағы англосаксондық  |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |патшалықтар және феодалдану  |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |үдерістері. Испанияны     |  |   |  |    |    |7.1.5,   |
|  |мұсылмандардың жаулап алуы.  |  |   |  |    |    |7.1.5, 7.1.6|
|  |9-11ғғ. Испания мәдениеті.  |  |   |  |    |    |      |
|  |Византияның саяси құрылысы.  |  |   |  |    |    |      |
|МОДУЛЬ 3                                     |
|Орта ғасырдағы Славян мемлекеттері                        |
|8 |7-11ғғ. Оңтүстік және Батыс  |  |1   |  |    |    |7.1.1,   |
|  |славяндар.          |  |   |  |    |    |7.1.2,   |
|  |Болгар мемлекетінің құрылуы. |  |   |  |    |    |7.1.3,   |
|  |7-10ғғ. Сербтар,       |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |хорваттар,словендер.Чеш    |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |мемлекетінің құрылуы.т.б.   |  |   |  |    |    |7.1.5,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5, 7.1.6|
|9 |Ежелгіорыстар мемлекетінің  |  |1   |  |    |    |7.1.1,   |
|  |құрылуы. Киевская Русь.    |  |   |  |    |    |7.1.2,   |
|  |6-9 ғғ. шығыс славяндық    |  |   |  |    |    |7.1.3,   |
|  |жерлердің экономикалық дамуы. |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |Ежелгіорыс мемлекеті. 9-10ғғ. |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |Ежелгіорыс мемлекетінің саяси |  |   |  |    |    |7.1.5,   |
|  |құрылысы.           |  |   |  |    |    |7.1.5, 7.1.6|
|10 |Крест жорықтары. Қалалардың  |  |1   |  |    |    |7.1.1,   |
|  |дамуы.Крестшілердің мемлекеті |  |   |  |    |    |7.1.2,   |
|  |Крест жорықтарының      |  |   |  |    |    |7.1.3,   |
|  |алғышарттары мен сипаты.   |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |Бірінші крест         |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |жорықтары.Шығыстағы      |  |   |  |    |    |7.1.5,   |
|  |крестшілердің мемлекеті.   |  |   |  |    |    |7.1.5, 7.1.6|
|11 |11-15ғғ. Франция, Англия,   |  |1   |  |    |    |7.1.1,   |
|  |Германия, Италия.       |  |   |  |    |    |7.1.2,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.3,   |
|  |Даму тарихы          |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5, 7.1.6|
|12 |Батыс Еуропа елдерінде    |  |1   |  |    |    |7.1.1,   |
|  |капиталистік қатынастардың  |  |   |  |    |    |7.1.2,   |
|  |пайда болуы.         |  |   |  |    |    |7.1.3,   |
|  |Капиталистік мануфактура.Ауыл |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |шаруашылығында капитализмнің |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |дамуы             |  |   |  |    |    |7.1.5,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5, 7.1.6|
|13 |16-17 ғасырлардың бірінші   |  |1   |  |    |    |7.1.1,   |
|  |жартысындағы Германия.    |  |   |  |    |    |7.1.2,   |
|  |Швейцариядағы реформация   |  |   |  |    |    |7.1.3,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5, 7.1.6|
|14 |16-17 ғасырлардың бірінші   |  |1   |  |    |    |7.1.1,   |
|  |жартысындағы Италия, Англия, |  |   |  |    |    |7.1.2,   |
|  |Франция            |  |   |  |    |    |7.1.3,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |Даму тарихы          |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5, 7.1.6|
|  |16-17 ғасырдың бірінші    |  |1   |  |    |    |7.1.1,   |
|  |жартысындағы халқаралық    |  |   |  |    |    |7.1.2,   |
|  |қатынастар          |  |   |  |    |    |7.1.3,   |
|  |Дипломатиялық қызметтердің  |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |рәсімделуі.Халықаралық    |  |   |  |    |    |7.1.4,   |
|  |қайшылықтардың ошақтары.   |  |   |  |    |    |7.1.5,   |
|  |               |  |   |  |    |    |7.1.5, 7.1.6|

3 Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсыныстар
    Курсты оқу әдістемелік кешеніндегі көрсетілген тақырыптарға назар
аудара отырып, тақырыпқа сәйкес оқулықтарды таңдай білу және алға қойған
мақсатқа жету маңызды. Берілген әдебиеттердің ішінен тек біреуін ғана алып
жұмыс істеген жөн. Бірнеше әдебиетпен бір мезетте жұмыс істеу маңызды емес.

4 ПӘННІҢ ТҮРІ (ФОРМАТЫ)
  Оқу сағаты аптасына 3 рет (2 дәріс, 1 практика) 50 минуттан өтеді. Дәріс
сабақтарында қиын және күрделі өзекті сұрақтар қарастырылады.  Дәріс
құрылымы 5 минуттық блиц-сұрақтардан,  дәріс  (40-45  минут),  бекіту
материалдары болады. Мұндай сабақты өткізу құрылымы жүйелілікті, өздік
жұмыс жасауды және берілген әдебиеттермен жұмыс жасауды үйренеді.
   Практикалық сабақ сұрақтары теориялық материалды тиянақтаудан тұрады.
   СОӨЖ дәрісханада қарастырылған сұрақтарды оқытушының көмегімен талдау,
анализ жасау дәріс пен практикалық сабақтарға дайындықтың нышаны болып
табылады. Үйге тапсырмалар орындалады, кеңестер беріледі Өздік  жұмыс
тапсырмалары ПОӘК кестелерінде берілген.
   Пәнді оқытуда берілген кезең ішінде тақырыптарға сәйкес талаптарды
орындай отырып, өзара түсіністіктің болатындығына сенімдімін.   5 ПӘН САЯСАТЫ

   1Сабаққа міндетті түрде қатысу. Менің сіздерден сұрайтыным кешікпеуді
және тектен-тек сөйлеспеу, тапсырылған тапсырмаларды дер уақытында орындау.
Білім негіздері балл жүйесі арқылы бағаланады. Жұмыстың әрбірі әр түрлі
балл жүйесімен бағаланады. Әр өткен дәріс пен практикаға 1 балл есептелсе,
сабақты босатқан жағдайда 1 балл алынып тасталады. Келмеген сабақты өтеген
кезде сіздің баллың кемиді. Сіз жоғары балл жинау мүмкіндігінен айырыласыз.
   2 Қандай да болмасын сабаққа қатысу талданбайды.  Ондай жағдайда
студенттен кешіккендігі сабақта болмай қалғандығы туралы  балл жүйесін
толтыру үшін қосымша жұмыс жасау талап етіледі. Себепті сабақты босату
курсты меңгеруден сізді босатпайды. Себептілікті айғақтайтын  анықтама
болған жағдайда сабаққа кіру мімкіндігіңіз бар. Босатқан сабақ күндеріне
қосымша тапсырма алып жұмыс жасайсыз, бірақ босатқан сабаққа ешқандай балл
алмайсыз.
   3 Сіз оқу процесіне белсенді қатысуыңыз керек.  Дәріс сабақтарына,
семинар жұмыстарына аралық бақылау жұмыстары мен емтихан тапсыруда барлық
талаптарды орындауыңыз сұралады. Мұның бәрі жоғары балл жинауға алып
келеді.
   4 Дәрісханалық сабақтар кезінде ұлы телефоныңыз сөндірілуі қажет
   5 Аралық  аттестация: аттестация қортыныдысы студенттің  сабаққа
қатысумен жұмыс бағдарламасын орындауына  байланысты  баллдық  жүйемен
бағаланады. Онда ауызша және жазбаша тексерулер түрі және аралық бақылау
жұмысының қорытындысы ескеріледі.
   6 Емтихан жазбаша тапсырылады. Билет арқылы. Әр билетте 3 тапсырма: 1
тапсырма эссе жазуға, 2 сұрақ жазбаша беріледі. Емтихан сұрақтары ПОӘК
бойынша беріледі.


  6 БАҒАЛАУ САЯСАТЫ
  Пән бойынша білімді бағалау мынандай мынадай формада жүргізіледі:
  • Аралық бақылау (пән бойынша оқу үрдісіндегі календарлық кестеге
   сәйкес)
  • Қорытынды бақылау (7 және 15 аптада)
  • Қорытынды бақылау (академиялық кезең соңында бір рет - жазбаша
   формада емтихан болады).
  Апта және бақылау түрі бойынша баллдарды бөлу кестеде берілген


  |Апта       |Бақылау түрі        |Барлық балл |ескерту  |
|1        |2             |3      |4     |
|         |1-7 апта аралығында барлық |30      |     |
|         |аудиториялық сабақтарға  |       |     |
|         |қатысуы керек       |       |     |
|3,4,5,6     |Практикалық сабақтар    |100     |     |
|4,6       |ОӨЖ            |100     |     |
|7        |1 аралық бақылау      |70      |     |
|1-7 апта аралығында оқудың қорытындысы    |300     |     |
|бойынша жиынтық балл             |       |     |
|         |8-15 апта аралығында барлық|30      |     |
|         |аудиториялық сабақтарға  |       |     |
|         |қатысуы керек       |       |     |
|8,9,10,11,12,13,1|Практикалық сабақтар    |100     |     |
|4        |              |       |     |
|10,14      |ОӨЖ            |100     |     |
|15        |2 аралық бақылау      |100     |     |
|8-15 апта аралығында оқудың қорытындысы   |300     |     |
|бойынша жиынтық балл             |       |     |
|Емтиханда алатын балл            |400     |     |
|Академиялық кезеңде алатын барлық балл    |1000     |     |7 ӘДЕБИЕТТЕР
1.   Негізгі әдебиеттер:


  2. Б.Боранбаев. Орта ғасырлар тарихы. А., 2013

  3. История средних веков. Европа . М.2001
  4.            Всемирная            история:Раннее
   средневековье.7т./А.Н.Бадак,И.Е.Войнич.Н.М.Волчек.-М.2001
  5. Лаура Исова. Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы (1640-
   1815).А.,2004

  6. История США: В 4т. – М., 1984-1987
  7. История Франции/Под редакцией А.З. Менфреда. – М., 1972 – 1973. – Т.1.
   – 3.
  8. Новая история стран Европы и Америки. Част. І/Под ред. Адо. – М.,
   1986
  9. Новая история 1871-1917 г. – М., 1984
 10. Новая история стран Европы и Америки. Первый период/Под ред. Е.Е.
   Юровской и И.М. Кривогуза. – М., 1998
 11. Новая история стран Европы и Америки. Второй период/Под ред. Е.Е.
   Юровской и И.М. Кривогуза. – М., 1998
 12. Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки // Под
   ред. А.В. Адо, И.С. Галкина, И.П. Дементьева и др. М., 1989


 1. Қосымша әдебиеттер:


  2. История новейшего времени стран Европы и Америки 1918 – 1945 гг. /
   Под ред. Л.С. Белоусов, И.В. Григорьев, В.П. Смирнов и др. М., 1989
  3. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1945-90 / Под ред.
   Е.Ф. Язькова М., 1993
  4. История стран Центральной и Юго-Восточной Европы ХХ в. / Под ред. А.В.
   Фадеева. М., - 1997
  5. Новейшая история стран Европы и Америки. 1939-1986. М., 1998

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть