Файл қосу


Дүниетану курсындаҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
                             СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК
              ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ

           Жаратылыстық ғылымдар факультеті
             Жалпы биология кафедрасы «Дүниетану курсы бойынша көрнекілік құрал мен дидактикалық материалды жасау
                 әдістемесі»
              Оқу-әдістемелік кешені
                 (СИЛЛАБУС)
      5В010200 – «Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі»
                 Семей 2013Құрастырған: жалпы биология кафедрасының аға оқытушы,
_________________________Жумадилова Роза Жумагазиновна
Кафедра отырысында талқыланды:
Хаттама № ____  «____» __________200____ж.

Кафедра меңгерушісі ___________   Калиева С. К.


Факультетінің оқу - әдістемелік кеңесінде бекітілді
Хаттама №___ «____» ____________________200___ ж.

Факультеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы
б.ғ.к., доцент_________Абдишева З.В.

Жаратылыстану ғылымдары факультетінің деканы,
х.ғ.к., доцент_________Ибраева Л.С.
Пәннің оқу бағдарламасы – SYLLABUS
1.1. Оқытушы туралы мәлімет: Жумадилова Р.Ж.
1.2.Пән бойынша мәлімет:
 Пән атауы: «Дүниетану курсы курсы бойынша көрнекілік құрал мен дидактикалық
            материалды жасау әдістемесі»

Кредит саны - 3
Өтетін орны: СМПИ №3 оқу ғимараты, сабақ кестесіне сәйкес дәріс

|Кур|Семе-стр                      |Кредит      |
|с |                          |         |
|1. |Дүниетану курсында қолданылатын көрнекіліктер мен |2         |
|  |дидактикалық материалдарды дайындау        |         |
|2. |Дүниетану сабақтарындағы модельдеу әдісі, схемалық |2         |
|  |және графиктік модельдеу, модельдермен жұмыс    |         |
|  |жүргізу әдістемесі                 |         |
|3. |Топсаяхаттар жүргізу әдістемесі          |2         |
|4. |Дидактикалық әдістер                |2         |
|5. |Дүниетан сабақтарында қолданылатын көрнекіліктерді |2         |
|  |пайдалануда қолданылатын әдіс-тәсілдер       |         |
|6 |Дүниетану сабақтарында жүргізілетін тәжірибе    |3         |
|  |әдістер (бақылау, лабораториялық тәжірибелер,   |         |
|  |табиғат объектілерін сипаттау)           |         |
|7 |Картографиялық құралдармен жұмыс істеу әдістері  |2         |
|  |                    Барлығы   |15        |

 «Дүниетану курсы бойынша көрнекілік құралдар мен дидактикалық материалдарды
   жасау» пәні бойынша практикалық сабақтар тақырыбы,қысқаша мазмұны

|№  |Практикалық  сабақтар тақырыбы.         |Сағаттар саны  |
|1  |Фенологиялық бақылау жүргізу әдісі         |1        |
|2  |Ботаникалық бақылау жүргізу әдісі         |1        |
|3  |Зоологиялық бақылау жүргізу әдісі         |1        |
|4  |Географиялық бақылау жүргізу әдісі         |1        |
|5  |Ауа райын бақылауға арналған құрал-жабдықтармен  |2        |
|   |жұмыс істеу ерекшеліктері             |        |
|6  |Ботаникалық бақылау негізінде жиналған       |3        |
|   |материалдарды өңдеу                |        |
|7  |Зоологиялық бақылау негізінде жиналған       |4        |
|   |материалдарды өңдеу                |        |
|8  |Гегорафиялық бақылау негізінде жиналған      |3        |
|   |материалдарды өңдеу                |        |
|9  |Модельдер әзірлеу                 |4        |
|10  |Табиғат (дүниетану курсы бойынша)бөлімі бойынша  |4        |
|   |дидактикалық материалдарды әзірлеу         |        |
|11  |Қоғам бөлімі (дүниетану курсы бойынша) бойынша   |3        |
|   |дидактикалық материалды әзерлеу          |        |
|12  |Адам бөлімі (дүниетану курсы бойынша) бойынша   |3        |
|   |дидактикалық материалды әзерлеу          |        |
|   |         Барлығы:             |30       |«Дүниетану курсы бойынша көрнекілік құралдар мен дидактикалық материалдарды
жасау» пәні бойынша СОӨЖ тапсырмалары

|№  |Тақырып атауы         |Бақылау формасы |балл   |Орындалу |
|  |                |        |     |мерзімі  |
|1  |Дүниетану сабақтарындағы    |Жазбаша     |5    |2 апта  |
|  |көрнекіліктер. Тірі және өлі  |        |     |     |
|  |табиғат объектілері      |        |     |     |
|2  |Модель, муляж, аппликация   |Жазбаша     |5    |3 апта  |
|  |дайындау.           |        |     |     |
|3  |Динамикалық (дыбыстық экрандық)|Жазбаша     |5    |4 апта  |
|  |көрнекіліктер         |        |     |     |
|4  |Динамикалық, статистикалық   |Жазбаша     |5    |5 апта  |
|  |көрнекіліктер: оқу картиналары,|        |     |     |
|  |таблицалар, диаграммалар,   |        |     |     |
|  |схемалар.           |        |     |     |
|5  |Географиялық және контурлық  |Жазбаша     |5    |6 апта  |
|  |карталар, таблицалар,     |        |     |     |
|  |диаграммалар, схемалар     |        |     |     |
|6  |Өлшегіш құралдар        |Жазбаша     |5    |7 апта  |
|7  |Коллекциялардық материалдар:  |Жазбаша     |5    |8 апта  |
|  |гербарий, ылғалды және құрғақ |        |     |     |
|  |препараттар          |        |     |     |


 «Дүниетану курсы бойынша көрнекілік құралдар мен дидактикалық материалдарды
          жасау» пәні бойынша СӨЖ тапсырмалары
|№ |Тақырыбы       |Тапсырма мазмұны,  |Балл|Бақылау   |Орындал|
|  |           |мақсаты       |  |формасы   |у   |
|  |           |          |  |      |мерзімі|
|1. |Дүниетану курсында  |Дәріс, оқулық,   |5  |Жазбаша   |2апта |
|  |қолданылатын тірі және|кезеңдік басылымдар,|  |      |    |
|  |өлі объектілер,    |интернет жүйесі   |  |      |    |
|  |жасанды көрнекі    |материалдарын    |  |      |    |
|  |құралдар       |пайдалана отырып,  |  |      |    |
|  |           |тақырыпты пысықтау |  |      |    |
|2. |Тірі табиғат бұрышы  |Дәріс, оқулық,   |5  |Жазбаша   |4 апта |
|  |өсімдіктері      |кезеңдік басылымдар,|  |      |    |
|  |           |интернет жүйесі   |  |      |    |
|  |           |материалдарын    |  |      |    |
|  |           |пайдалана отырып,  |  |      |    |
|  |           |тақырыпты пысықтау |  |      |    |
|3. |Бөлме өсімдіктері   |Дәріс, оқулық,   |5  |Жазбаша,  |6 апта |
|  |           |кезеңдік басылымдар,|  |реферат   |    |
|  |           |интернет жүйесі   |  |      |    |
|  |           |материалдарын    |  |      |    |
|  |           |пайдалана отырып,  |  |      |    |
|  |           |тақырыпты пысықтау |  |      |    |
|4. |Тірі табиғат бұрышы  |Дәріс, оқулық,   |  |Жазбаша   |8 апта |
|  |жануарлары      |кезеңдік басылымдар,|  |      |    |
|  |           |интернет жүйесі   |  |      |    |
|  |           |материалдарын    |  |      |    |
|  |           |пайдалана отырып,  |  |      |    |
|  |           |тақырыпты пысықтау |  |      |    |
|5. |Географиялық алаң   |Дәріс, оқулық,   |5  |Жазбаша   |11 апта|
|  |           |кезеңдік басылымдар,|  |      |    |
|  |           |интернет жүйесі   |  |      |    |
|  |           |материалдарын    |  |      |    |
|  |           |пайдалана отырып,  |  |      |    |
|  |           |тақырыпты пысықтау |  |      |    |
|6. |Дидактикалық     |Дәріс, оқулық,   |5  |Жазбаша   |12 апта|
|  |карточкалар      |кезеңдік басылымдар,|  |      |    |
|  |           |интернет жүйесі   |  |      |    |
|  |           |материалдарын    |  |      |    |
|  |           |пайдалана отырып,  |  |      |    |
|  |           |тақырыпты пысықтау |  |      |    |
|7. |Дүниетану курсында  |Дәріс, оқулық,   |5  |Жазбаша   |14 апта|
|  |қолданылатын     |кезеңдік басылымдар,|  |      |    |
|  |көрнекіліктер кешенді |интернет жүйесі   |  |      |    |
|  |және өзара      |материалдарын    |  |      |    |
|  |байланыстыра қолдану |пайдалана отырып,  |  |      |    |
|  |           |тақырыпты пысықтау |  |      |    |

                 Әдебиеттер:
|№ |Оқулықтар мен оқу-әдістемелік   |Оқулықтар |Студенттер|Қамтама|
|  |құралдар атаудлары         |саны    |саныКол-во|сыз  |
|  |                  |      |студентов |етілу |
|  |                  |      |     |пайызы |
|1 | Аймағанбетова.К.А.Дүниетануды   |1     |9     |10   |
|  |оқытудың теориялық         |      |     |    |
|  |негіздері.Алматы,2000ж       |      |     |    |
|2 |Горощенко В.П. Табиғаттануды оқыту |1     |9     |10   |
|  |методикасы. Алматы1985ж      |      |     |    |
|3 |Методика преподавания       |10     |9     |100  |
|  |природоведения.          |      |     |    |
|  |Пакулова В.М., Кузнецова В.И.   |      |     |    |
|4 |Методика обучения природоведения в |5     |9     |55   |
|  |4 классе. Федорова В.Н., Якупов  |      |     |    |
|  |С.З.                |      |     |    |
|5 |Методика формирования и развития  |3     |9     |33   |
|  |природоведческих понятий в 4 классе|      |     |    |
|6 |Практикум по методике преподавания |20     |9     |100  |
|  |природоведения. Филоненко     |      |     |    |
|  |-Алексеева А.Л.          |      |     |    |
|7 |Предметный метод обучения. Вахтеров|5     |9     |55   |
|  |В.П.                |      |     |    |
|8 |Урок в современной школе. Онищук  |4     |9     |40   |
|  |В.А.                |      |     |    |

Рейтинг көрсеткіші (балл есебімен)

3 кредит: 180 балл

Дәріс 14 балл (0,5)
Практикалық 30 балл (2)
СОӨЖ 46 (2,3балл)
СӨЖ 40 (2 балл)
Аралық бақылау 50 балл (25 балл)

І-аттестация:                           ІІ
аттестация:
15 дәріс х 0,5 -7 б.                       15 дәріс х
0,5 -5-7 балл
7 практкалық х2 -14 балл                   8 практикалық
х 2 - 16 балл
9 СОӨЖ х 2,3 – 21                     11 СОӨЖ х 2,3 –
25 балл
9 СӨЖ х 2 - 18                           11 СӨЖ
х 2 -22 балл
Рубеждік бақылау 25 балл                 Рубеждік бақылау
25 балл
 Барлығы 85 балл                       Барлығы: 95
балл

Рейтинг көрсеткіші
|   |лекция   |семинар  |СОӨЖ     |СӨЖ    |Рубеждік |жиыны  |
|   |      |      |       |      |бақылау |    |


 |сағ |балл |сағ |балл |сағ |балл |сағ |балл |  балл |балл | |1-МБ |15 |7
|7 |14 |9 |21 |9 |18 |25 |85 | |2-МБ |15 |7 |8 |16 |11 |25 |11 |22 |25 |95
| |


3.СӨЖ  және  СОӨЖ  тапсырмаларын  орындауға  әдістемелік  нұскау.

Негізгі талаптар:
1.  Жазып отырған тақырыптан алшақтамай, оның мазмұнын нақты  ашуға
талпыну.
2.  Артық баяндау, қажетсіз дәлелдемелер мен көп сөзділікке жол бермеу.
3.  Міндетті түрде жоспар болуы және тақырып мазмұнын жоспарға сай рет-
ретімен жүйелі баяндауы кажет.
4.  Жұмыс түсінікті, мағыналы, орамды тілмен жазылуы тиіс.
5.  Барлық айтылған ойды жинақтап, тұжырымдап, тиісті қорытынды жасау.
3.1.Реферат жазуда не ескеріледі?
1.Таңдап  алған  рефераттың  тақырыбына  қатысты  студент  кішігірім
зерттеулер жасайды. Студент осы  алғашқы  ғылыми  жұмысқа  байланысты
мәселелерге орай қажетті әдебиеттерге шолу жасаудан бастайды.
2. Керек жағдайларда оқытушымен кездесіп, керекті кеңестеп алғаны абзал.
3.  Реферат   жазуда   студент   негізгі   мәселені   ажыратуға,
тақырыптардың  өзара сабақтастығын тануға дағдыланады.
4. Фактілер, фактілік материалдарды ірікгеу және  жинақтау  негізінде
таблицалар, графиктер, схемалар жасалады.
5. Пайдаланған  деректер,   материалдар,   әдебиеттердің   тізімін,
қайдан  алғанын (сілтеме) қайда, қашан, қандай баспадан жарық көргенін
көрсетуі қажет.
6. Студенттің жазған рефераты аудиторияда талқыланады. Ең алдымен оқытушы
қысқаша  реферат  тақырыбымен,   негізгі   идеясымен   таныстырады.
Тақырыпты зерттеуші студент реферат  мазмұнын  аудиторияда  баяндайды,
сұрақтарға жауап береді.
   Жұмыстың мұндай түрі, формасы,  нұсқасы  студенттердің  танымдық
белсенділігін арттырып, алдағы ізденіске құлшындырады.

Рефератты талқылау — шығармашылық жұмыстың бір көрінісі, яғни білімділік,
қызығушылық тұрғысынан және төрбиелік мән-мазмұны зор әрекет, жұмыс. Бұл
кезде сөйлеушілер негізгі мәселеден ауытқымай, нақты, тұжырымды ой айтуға
көңіл бөлуі тиіс.

Рефератты талқылып, қорытындысын шығару — маңызы зор жауапты сәт, белгілі
бір тақырып төңірегінде ғылыми дәйекті тұжырымдар жасап үйрену. Соңында
оқытушы реферат жазған студенттін, пікір айтушылардың сөздерін жинақтап,
қажетті толықтырулар енгізеді, мәселенің түсініксіз тұстарын  анықтап,
түзетулер жасайды, толыктырады, өзгертеді.
3.2.  Студенттердін  өздік  жүмыстарды  орындауларына  жалпы  кеңестер
(нұсқаулар)
1.   Өздігінен білім алу үшін, алдымен сол жұмысқа  қажетті  нақты
дағдыларға (іштей жылдам  оқи  білу,  библиографиялық дағдылар,  түрлі
 анықтама әдебиеттерді пайдалана білу, оқығандарды жазып алу т.б. ) ие
болу керек.
2.  Біліммен  жемісті  шұғылдану  қолайлы  жағдайларды   (уакыт,
  орын,  тиісті әдебиеттер мен құралдардың болуы т.б.) керек етеді, ең
дұрысы кітапханаларда, оқу залдарында біліммен шұғылдануға дағдылану.
3.  Өздігінен білім алатын адам нені оқитынын анық біліп, ол  жұмысты
белгілі жоспармен, жүйемен жасауы керек.
4.  Алғашқы кезде оқытушылардан, тәжірибелі адамдардан, кітапханалардан
ақыл-кеңес алудың пайдасы зор.
5.  Өздігінен білім алу жұмысын асықпай, көп үзіліс жасамай жүргізген
жөн.
6.  Оқыған материалды мұқият ұғатындай етіп ұғып, түсінбеген жерлерді
қалдырмай, қайталап оқып, оның негізгі жақтарын жазып алу қажет.
7.  Анықтама әдебиеттерді, энциклопедияларды, түрлі сөздіктерді  қоса
пайдаланып отыру керек.
Студенттердің өздік жұмыстарын ұйымдастыруға қойылатын талаптар.
•   Жұмыстың көлемін шамадан тыс асырмай, оның сапасын арттыруға көңіл
аудару;
•   Студенттердің өздік жұмысын оқу жұмысының  басқа түрлерімен дұрыс
ұштастыра білу;
•   Студенттердің дербестігін арттырып, өзіндік білім  алу  қабілетін
жүйелі түрде дамыту;
•   Өзіндік жұмыстың мазмұнына күнделікті өмірден алынған материалдарды,
хабарларды енгізу;
•   Студенттерді табиғат пен қоғам дамуының жалпы заңдылықтарын, сонымен
қатар нақты фактілер мен құбылыстарды өздігінен талдап түсінуге үйрету;
•    Студенттердің  алған  білімдерін  іс  жүзінде  қолдана  білуте
дағдыландыру;
•   Студенттерді оқу жұмысына шығармашылық тұрғыдан қарауға, әр уақытта
дербес және белсенді әрекет жасауға баулу;
•  Студенттердің  өздігінен  дербес  жұмыс  істеу,  еңбек   ету
дағдыларын қалыптастыру.
 4. Студенттің жұмыс жоспары
Курс саясаты:
   Барлық тапсырамаларды көрсетілген уақытында өткізу қажет. Барлық
тапсырмаларды қабылдап алу емтиханға 7 күн қалғанда аяқталады. Барлық
тапсырманы өткізбеген студенттер емтиханға кіргізілмейді. Жұмысты  кеш
тапсырсаңыз: қосымша тапсырма беру арқылы жұмыс көлемін  ұлғайтылады;
Емтиханға келмесеңіз: орынды себеп болса, бұрынғы орындалған жұмыстарыңыз
есепке алынады; орынсыз себеп болса, тапсырманы орындауыңыз қажет және осы
мәселеге қатысты институт саясаты есепке алынады. Әрбір тақырыпты қайталау
және өтеу міндетті. Өтілген материалды меңгеру деңгейі  тест  арқылы
тексеріледі. Тест  алыдын  ала  ескертілмей  өткізіледі.  Аудиториялық
сабақтарды босатпау, кешікпеу міндетті. Себепсіз сабақтан қалсаңыз: қосымша
шығармашылылық жұмыс беріледі (реферат, көркем мәтінге талдау  т.б.);
Сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақ босатылғанға теңгеріледі.
Кеңестер: оқу үрдісінде, қарым-қатынаста компетентті болыңыз; топта және
оқытушылармен ашық, сыпайы, шыншыл болыңыз; оқу процесіне белсенді қатысу,
топпен жұмыс істей білуіңіз керек; тапсырманы шығармашылылықпен орындаңыз.
Курсқа қойылатын талаптар. Курсты толықтай игеру мақсатында студенттер
қойылған талаптарды орындаулары тиіс.
Сабаққа қатысу: дәріс және тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде қатысу.
Егер студент белгілі бір себептер мен сабаққа қатыса алмаса,барлық өткен
материалдар бойынша жауап беру тиіс.
Тәртіп: сабақ үстінде үнемі тәртіп бұзған студент аудиториядан шығарылып
жіберіледі және барлық курс бойынша «қанағаттанғысыз» бағасы қойылады.
Бақылау жұмыстары: бақылау жұмысын студент  міндетті  түрде  орындап,
белгіленген уақытта тапсыруы тиіс.
Межелік бақылау: межелік бақылау қорытындысы студенттің сабаққа қатысуын,
өздік жұмысты уақытында орындауын, сабақта ауызша және жазбаша түрде жауап
беруін ескере отырып қойылады.
Емтихан: емтихан барлық студенттер үшін тестік жүйе негізінде жүргізіледі.
Тестің әрбір нұсқасы 60 сұрақтан тұрады.
Пәндер