Файл қосу


Математиканы оқыту әдістемесі|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                         |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                       |
|ШӘКӘРІМ атындағы                             |
|СЕМЕЙ қаласының МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                 |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты    |ПОӘК        |            |
|               |          |ПОӘК          |
|               |          |042-18-37.1.53/01-2014 |
|ПОӘК             |          |            |
|Оқытушыларға арналған    |№2 басылым     |            |
|«Бастауыш мектепте есептерді |11.09.2014 ж.   |            |
|шешуге оқытып - үйрету    |          |            |
|технологиясы» пәні бойынша  |          |            |
|бағдарлама          |          |            |         05В010200 «Педагогика және бастауыш оқыту»


                мамандығы үшін


            «Математиканы оқыту әдістемесі»            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


            ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ
              ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей
                  2014


1 ӘЗІРЛЕГЕН

Құрыстырушы __________ «10» маусым 2014 ж.


   К.К. Абдуалиева, «Математика және математиканы оқыту әдістемесі»

кафедрасының аға оқытушысы

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1«Математика және математиканы оқыту әдістемесі» кафедра отырысында

«11» маусым 2014 ж. № 10 хаттама.

Кафедра меңгерушісі  ______________ О.М. Жолымбаев

2.2 физика – математика  факультетінің оқу - әдістемелік бюросының
отырысында

26» маусым 2014 ж., № 6 хаттама


 ОӘБ төрағасы  ______________  К.A. Батырова


3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға
мақұлдаған және ұсынылған

«11» қыркүйек 2014ж., № 1 хаттама

ОӘК төрағасы   ______________  Г. К. Искакова4 02.09. 2013 ж. №1 басылым   ОРНЫНА ЕҢГІЗІЛДІ


                  Мазмұны


|1  |Қолданылу саласы                         |4  |
|2  |Нормативтік сілтемелер                      |4  |
|3  |Жалпы ережелер                          |4  |
|4  |Оқу пәнінің мазмұны                       |5  |
|5  |Оқушылардың өздік жұмыстарының тақырыптардың тізімі       |6  |
|6  |Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы       |6  |
|7  |Әдебиеттер                            |7  |   1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ

    «Математиканы оқыту  әдістемесі»  пәннің  оқытушыларға  арналған
бағдарламасы 05В010200 «Педагогика және бастауыш оқыту» мамандығы бойнша
оқитын студенттерге арналған.
   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
   «Математиканы оқыту әдістемесі»  пәнінің  оқытушыларына  арналған
бағдарламасы аталған пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртәбән келесі
құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес белгілейді:

– 05В010200 «Педагогика және бастауыш оқыту» мамандығының мемлекеттік
жалпыға міндетті білім стандарты (2012 ж).

   – СТУ 042-ГУ-4-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеуге
    және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;
– ДП 042-1.01-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және
мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.


   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің мазмұнын қысқаша сипаттау:
«Математиканы оқыту әдістемесі»  курсында  мынадай  тараулар  оқылады:
математиканы оқытудың теориялық негіздері, арифметикалық  материалды оқыту
технологиясы, шамалар және олардың өлшемдері, есептерді шешуге оқытып-
үйрету  технологиясы,  алгебра  және  геометрия  элементтерін  оқыту
технологиясы.
3.2 Пәнді оқудың мақсаты:
    Студенттерді  кіші жастағы мектеп  оқушыларын  оқыту  барысында
туындайтын оқу - әдістемелік міндеттерді кәсіби деңгейде шешу үшін қажет
болатын білім және біліктермен қаруландыру болып табылады.
3.3 Пәнді оқудың негізгі міндеті:
  кіші  жастағы  мектеп  оқушыларына  математиканы  оқыту  процесін
  ұйымдастырудағы кәсіби білім және біліктермен қаруландыру.

3.4 Оқытудың нәтижелері:
   Пәнді оқудың нәтижесінде студент мыналарды:
  - Әдістемелік ғылымның объектісі, пәні, міндеттері  мен  зерттеу
   әдістері, сондай - ақ кіші жастағы оқушыларға математиканы оқыту
   теориясы мен бағыттары жайлы түсініктері болуы тиіс;
  - Бастауыш сыныптардағы математика курсын құрайтын негізгі ұғымдар мен
   әрекет тәсілдерінің мазмұнын білуі керек;
  - Математика оқулықтарымен жұмыс істеу барысында өзіндік бағыт-бағдары
   болуы және ондағы тапсырмаларды тиімді пайдалана алулары тиіс;
  - Бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесі бойынша дипломдық
   жұмыстар орындауға және өзінің болашақтағы әдістемелік қызметіне
   қажетті зерттеу жұмысын жүргізе білумен байланысты  біліктермен
   қарулануы тиіс.

3.5 Пререквизеттер:
   Студенттер математиканың бастауыш курсының негіздерін білуі қажет және
олардың компьютерде жұмыс істеу дағдасы болу керек.

3.6 Постреквизиттер:
   «Математиканы оқыту әдістемесі» пәнінде алған білімдері мемлекеттік
тәжірибеде содан кейін бастауыш мектепте оқушыларға білім беру процессіде
қолданыс табады.
3.7  Оқу жоспарынан көшірме


                                   1 кесте


|Курс |Семестр |Кредиттер |ЛК  |СПЗ |ОӨЖ  |Барлығы |Қорытынды бақылаудың |
|   |    |     |сағ. |сағ. |сағ  |(сағ)  |нысаны        |
|3   |7    |3     |15  |30  |90  |135   |емтихан        |


    .4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ
                                   2 кесте
|Тақырыптардың атауы және                     |Сағаттар |
|олардың мазмұны                         |саны   |
|1                                |2     |
|Дәріс сабақтар                               |
|Математиканы оқытудың теориялық негіздері            |1     |
|Математиканың бастауыш курсын оқытудың әдіс-тәсілдері және    |1     |
|кұралдары                            |     |
|Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру        |1     |
|Нумерациалық ұғымдар                       |3     |
|Арифметикалық амалдар және олардың қасиеттері          |1     |
|Есептеу тәсілдері                        |4     |
|Шамалар және олардың өлшемдері                  |1     |
| Есептерді шешуге оқытып-үйрету технологиясы           |2     |
|Алгебра және геометрия элементтерін оқыту технологиясы      |1     |
| Практикалық сабақтар                            |
|Математиканы бастауыш оқытудың мазмұны.             |2     |
|Бастауыш сыныптарда математиканы оқытудың кұралдары       |2     |
|Дайындық кезеңі ұғымдарына талдау жасау             |2     |
|Он көлеміндегі сандар нумерациясы                |2     |
|«Жүз» көлеміндегі сандар нумерациясы               |2     |
|Коп таңбалы сандар нумерациясы                  |2     |
|Арифметикалық амалдар және олардың қасиеттері          |2     |
| Есептеу тәсілдері (қосу, азайту)                |2     |
|Есептеу тәсілдері (көбейту, бөлу)                |2     |
|Шамалар және олардың өлшемдері                  |2     |
|Есептерді шешуге үйрету тәсілдері                |4     |
|Теңдеулерді және есепті алгебралық тәсілмен шешу.        |2     |
|Қарапайым геометриялық салулар.                 |2     |
|Сыныптан тыс жұмыстардың түрлері, олардың ерекшіліктері     |2     |


5 ОҚУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ
  5.1 Математикадан оқушылардың жетістіктерін бағалау жүйесі. Математика
    дәптеріне қойылатын талаптар.
  5.2 Кіші жастағы оқушыларды цифрларды жазуға үйрету.
  5.3 Атаулы сандарды түрлендіру; атаулы сандарға амалдар қолдану.
  5.4 Математикадан сыныптан тыс жұмыстарда оқушылардың іс-әрекетін
     үйымдастыру технологиясы. Сыныптан тыс жұмыстардың түрлері, олардың
     ерекшіліктері, математика сабағымен байланысы.


6  ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ
                                   3 кесте
|Оқулықтардың, оқу-әдістемелік    |Даналардың  |Студенттердің |Қамтамасызету  |
|құралдардың атауы          |саны     |саны      |пайызы     |
|1                  |2      |3       |4        |
|Оспанов Т.К., Кочеткова О.В.,    |       |        |        |
|Астамбаева Ж.Қ. Жаңа буын оқулықтары|5      |6       |85%       |
|бойынша бастауыш сыныптарда     |       |        |        |
|математиканы оқыту әдістемесі.-   |       |        |        |
|Алматы, 2005.            |       |        |        |
|Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.    |       |        |        |
|бастауыш кластарда математиканы   |1      |6       |17%       |
|оқыту методикасы: М, «Просвещение», |       |        |        |
|1984г.               |       |        |        |
|Оспанов Т.К., Ш.Х. Курманалина, С.Х.|       |        |        |
|Курманалин. Бастауыш сыныптарда   |5      |6       |85%       |
|математиканы оқыту         |       |        |        |
|әдістемесі.-Астана, 2003г..     |       |        |        |
|.К. Оспанов және басқалар.     |       |        |        |
|Математика: 1-4 сыныптарға арналған |3      |6       |50%       |
|оқулықтар - Алматы, «Атамұра»,   |       |        |        |
|2012-2013ж             |       |        |        |
|Кучер, А.С. Акрамова, Г.И. Кукарина,|       |        |        |
|А.К. Адильбекова. Математика: Жалпы |3      |6       |50%       |
|білім беретін мектептің I және IV  |       |        |        |
|сыныптарына арналған оқулықтар.-  |       |        |        |
|Алматы, «Атамұра», 2012-2013 ж.ж.  |       |        |        |


7 ӘДЕБИТТЕР
7.1 НЕГІЗГІ ӘДЕБИТТЕР
7.1. Оспанов Т.К., Кочеткова О.В., Астамбаева Ж.Қ. Жаңа буын оқулықтары
бойынша бастауыш сыныптарда математиканы оқыту әдістемесі.- Алматы, 2005.
7.1.2 Оспанов Т.К., Ш.Х. Құрманалина. Бастауыш сыныптарда математиканы
оқыту әдістемесі.- Астана, 2003ж.
7.1.3 Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Бастауыш кластарда математиканы оқыту
әдістемесі: М, «Просвещение», 1984 ж.
7.1.4 Т.К.Оспанов  және басқалар: Жалпы  білім беретін мектептің 1-4
сыныптарына арналған оқулықтар. - Алматы, «Атамұра», 2012-2013.
7.1.5 А.Б. Акпаева, Л.А. Лебедева, В.В. Буравова. Математика: Жалпы  білім
беретін мектептің 1-4 сыныптарына арналған оқулықтар: «Алматыкітап» 2012г.
7.1.6 Кучер, А.С. Акрамова, Г.И. Кукарина, А.К. Адильбекова. Математика:
Жалпы білім беретін мектептің III және IV сыныптарына арналған оқулықтар.-
 Алматы, «Атамұра», 2012-2013.

7.2 ҚОСЫМША ӘДЕБИТТЕР
  7.2.1 А.Б. Акпаева, Л.А. Лебедева, В.В. Буравова. Математика. Оқыту
әдістемесі. Жалпы білім беретін мектептің 1- 4 сынып мұғалімдеріне арналған
 – Алматы: «Алматыкітап» 2012г.
  7.2.2 Г.И. Кукарина, Т.П. Кучер, А.С. Акрамова. Математика: Оқыту
әдістемесі. Жалпы білім беретін мектептің III - IV сынып мұғалімдеріне
арналған. - Алматы, «Атамұра», 2012.
  7.2.3 Т.К.Оспанов және басқалар. Математика. Оқыту әдістемесі. Жалпы
білім беретін мектептің 1- 4 сынып мұғалімдеріне арналған.  - Алматы,
«Атамұра», 2012.
  7.2.4 Пышкало А.М. Методика обучения элементам геометрии  в начальных
классах.- М., 1973.
  7.2.5 Абдуалиева К.К. Бастауыш сыныптарда геометриялық материалды
оқытудың кейбір мәселелері. Журнал «Вестник СГПИ», №2 (3) 2005.101-106.
  7.2.6  Абдуалиева К.К. Бастауыш сыныптарда көпбұрыштарды оқытудың
кейбір мәселелері. Журнал «Вестник СГПИ», №2 (5) 2006.108-111.
  7.2.7 Б.М. Қосанов. Математика курсындағы шығармашылық жаттығулар:
орындау технологиясы. Жалпы  білім беретін мектептің бастауыш сыныптары
мұғалімдеріне арналған. - Алматы, 2005.
Пәндер