Файл қосу


Оқыту әдістемелік кеңесінің төрайымыҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

     семей ҚАЛАСЫНЫҢ шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

  | |
|3 деңгейлі СМК құжаты       |ПОӘК         |ПОӘК         |
|                 |           |042-0.1.00 /02-2013  |
|Студенттерге арналған       |02.09.2013 ж.     |           |
|«Алгебра және сандар теориясын  |№1 басылым      |           |
|оқыту әдістемесі» пәні бойынша  |           |           |
|жұмыс бағдарламасы        |           |           |


        Магистранттарға арналған оқу жұмыс бағдарламасы

       «Алгебра және сандар теориясын оқыту әдістемесі»

            пәнінен оқу-әдістемелік кешен

        6М010600 «Математика»  мамандығына арналған                  Семей

                  2014ж.  Алғы сөз

1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
Құрастырған:
Математика және математиканы оқыту әдістемесі кафедрасының  оқытушысы
Есенжолов Е.Қ. ___________ «___»__________ 2014ж

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
Математика және математиканы оқыту әдістемесі кафедрасының отырысында
талқыланды
   Хаттама № ______ “____” _____________ 2014 ж.

   Кафедра меңгерушісі _________________ Жолымбаев О.М.

2.2. Физика-математика факультетінің  әдістемелік бюросының отырысында
талқыланды
   Хаттама №____ «____» __________ 2014ж.

   Әдістемелік кеңестің төрайымы __________ Батырова К.А.

3. БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқыту-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданып, баспаға
ұсынылды
   Хаттама №____ «____» __________ 2014 ж.


   Оқыту әдістемелік кеңесінің төрайымы__________


БІРІНШІІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ                  Мазмұны

  1. Жалпы мағлұматтар

  2. Пән мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

  3. Пәнді меңгеру бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар

  4. Курс форматы және саясаты

  5. Баға қою саясаты

  6. Әдебиеттер

  1. Жалпы мағлұматтар

  1.1 Оқытушы және пән туралы қысқаша мағлұматтар
                   Оқытушының аты-жөні – Есенжолов Е.Қ.,
                   профессор, п.ғ.к.
      Кафедра – Математика және математиканы оқыту әдістемесі
      Байланыс жүйелері – №3 оқу корпусы, 226-кабинет
      Пәннің өтілу орны – №3 корпус
      Пән атауы – Алгебра және  сандар  теориясы  (Теңдеу  мен
    теңсіздіктерді шешудің айрықша тәсілдері)
      Кредит саны -3

  1.2 Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы

               Математикалық білім мен математикалық мәдениет
ғылымының тірегін, әртүрлі ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізін, қазіргі
заманға сай білім-біліктердің негізін құрайды, ал математиканың негізі
математикалық анализ, алгебра және сандар теориясы пәндерінде қаланады.
Алгебра және сандар теориясы -ғылымның әмбебап тілі, казіргі кезеңде кез-
келген ғылым алгебралық тілсіз қадам жасай алмайды. Алгебра және сандар
теориясының орны ғылыми, қоғамдық, экономикалық, әлеуметтік мәселелерді,
яғни заман проблемаларын шешуде маңызды. Біздің заманымызға сай мамандарды
даярлау ғылымсыз, мәдениетсіз, білім-біліктерсіз мүмкін емес екенін айтпаса
да түсінеміз. Математика – қоғам, уақыт талап етіп отырған мамандар.
Мамандықтың атынан-ақ, оның алгебра және сандар  теориясымен  тікелей
байланысты екенін аңғаруға болады. Ендеше алгебра және сандар теориясы
білімінсіз математика маманын даярлап шығарудың өзі мүмкін емес.

  1.3 "Алгебра және сандар теориясы" курсының мақсаты

  алгебра және сандар теориясы пәні студенттерге математикалық білімнің
негізін қалауы, пәннің негізгі ұғымдары мен білім-біліктерін беруі тиіс.
Яғни, алгебра және сандар теориясында бірбелгісізді көпмүшеліктердің ЕҮОБ
мен ЕКОЕ табу, Горнер схемасын қолданып көпмүшені x-a-ның дәрежесі бойынша
жіктеу, еселі түбірлерді, симметриялық, сандар өрісіндегі көпмүшеліктерді,
сандар теориясын, шектеулі, шектеусіз үздіксіз бөлшектер және салыстырулар
теориясын практикада қолдануға және басқа да математикалық  пәндерде,
математикалық зерттеулерде қолдана алуға үйретуі керек.

  1.4 Курсты оқытудың негізгі міндеті

  алгебра және сандар теориясынан алған білім-біліктерін (формулалрды,
анықтамаларды, теоремаларды, есептерді шешуді және т.б.) тереңдету, алгебра
негізін қалау, студентке басқа пәндерді меңгеру үшін жеткілікті түрде білім
беру, сонымен қатар студентте логикалық ойлауды қалыптастыру, математикалық
мәдениеттілікке, ұқыптылық пен дәлдікке үйрету болып табылады.

  1.5 Курсты өткеннен кейінгі білімі мен дағдысы:
- математиканың негізгі ұғымдарын еркін бағдарлай білу;
- теорияның негізгі тұстарын білу;
- алған білімдерін нақты жағдайларда қолдана білу.

   1.6 Курстың пререквизиті: Магистрант мектеп алгебра курсын және ЖОО
алгебра және сандар теориясы курсын толық меңгерген болуы тиіс

   Курстың постреквизиті:  Алгебра және сандар теориясы әдістемесін
теңдеу мен теңсіздіктерді шешудің айырықша тәсілдерімен ұштастырып оқыту

  2 Пән мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
|№  |Тақырыптың мазмұны         |сағат саны         |әдеб    |
|  |                   |дәр |пр |МОӨЖ   |МӨЖ  |      |
|1  |Теңдеулердің сол жағын теріс емес  |2  |1 |2    |5   |[4], [7]  |
|  |қосылғыштарға түрлендіру       |   |  |     |    |      |
|2  |Теңдеу мен теңсіздіктерді шешуде   |2  |1 |2    |5   |[4], [7]  |
|  |функциялардың шектеулігін пайдалану |   |  |     |    |      |
|3  |Функцияның монотондығын пайдалану  |2  |1 |2    |5   |[4], [7]  |
|4  |Функцияның анықталу облысын табуды  |2  |1 |2    |5   |[4], [7]  |
|  |пайдалану              |   |  |     |    |      |
|5  |Квадрат үшмүшеліктің қасиеттерін   |2  |1 |2    |5   |[2], [3],  |
|  |пайдалану              |   |  |     |    |[9]     |
|6  |Параметрлі стандартты теңдеулер мен |2  |1 |2    |5   |[2], [3],  |
|  |теңсіздіктер             |   |  |     |    |[9]     |
| 7 |Сызықтық функцияның графигин зерттеу |2  |1 |2    |5   |[1], [7]  |
|  |арқылы параметрлі теңдеулерді шешу  |   |  |     |    |      |
| 8 |Квадраттық функцияны зерттеуді    |2  |1 |1.5   |4.5  |[9]-[10]  |
|  |параметрлі теңдеулер мен теңсіздікті |   |  |     |    |      |
|  |шешуге пайдалану           |   |  |     |    |      |
| 9 |Квадрат үшмүшеліктің түбірлеріне   |2  |  |1    |4   |[9] –[10]  |
|  |байланысты параметрлі теңдеулер мен |   |  |     |    |      |
|  |теңсіздіктерді шешу         |   |  |     |    |      |
|10 |Карапайым функциялар графиктерін   |2  |1 |1    |4   |[9] –[10]  |
|  |пайдалану арқылы параметрлі     |   |  |     |    |      |
|  |теңдеулерді шешу           |   |  |     |    |      |
|11 |Бөлшек-сызықтық функция ([pic])   |2  |1 |1    |4   |[2]     |
|12 |Көрсеткіщтік және логарифмдік    |2  |  |1    |4   |[4], [7]  |
|  |функцияны пайдалану (у = [pic], а > |   |  |     |    |      |
|  |0), [pic](a >0, a [pic])       |   |  |     |    |      |
|13 |Сызықтық модулі ұғымы. Модуль    |2  |1 |1    |4   |[4], [7]  |
|  |ішіндегі функциялардың графигі    |   |  |     |    |      |
|14 |Шеңбердің теңдеуіне берілген     |2  |1 |1    |4   |[3], [7]  |
|  |параметрлі теңдеулер мен теңсіздіктер|   |  |     |    |      |
|  |[pic]                |   |  |     |    |      |
|15 |Параметрлі теңдеулер мен       |2  |1 |1    |4   |[1], [10]  |
|  |теңсіздіктерді графигін туындыны   |   |  |     |    |      |
|  |пайдаланып салған функцияларды    |   |  |     |    |      |
|  |пайдалану              |   |  |     |    |      |
|Барлығы                  |30  |15 |22,5   |67,5  |      |3 Пәнді меңгеру бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар
  Аталған пәнді жетістікпен оқып үйрену үшін барлық сабақтарға қатынасу,
оқытушының барлық тапсырмаларын орындау, машықтану сабақтарға, МОӨЖ, МӨЖ өз
уақытында  дайындалу  қажет.  Машықтану  сабақтары  барысында  екпінді
қатынасқаны жөн.
  Барлық сабақтарға қатынасу қатаң түрде тексеріледі. Сабақты босатқан
жағдайда оқылған материалға жауап бересіз. Себепсіз босатылған сабаққа ұпай
есептелмейді.
  Машықтану сабақтарына, МОӨЖ, МӨЖ дайындалу барысында сәйкес теориялық
материалдарын білу қажет.
  Семестр бойы екі межелік бақылау жүргізіледі.
  Қорытынды  емтихан  барлық  теориялық  сұрақтармен  практикалық
тапсырмаларды қамтиды.

4 Курс форматы және саясаты


  Келесі талаптар қойылады:
  1. Магистрант дәріс, машықтану және зертханалық сабақтарына міндетті
   түрде қатынасуы қажет;
  2. Сабақтарға кешікпей келу қажет;
  3. Сабақ уақытында ұялы телефонды ағытып қою керек;
  4. Зертханалық сабақтарда техника қауіпсіздігін сақтау қажет;
  5. Орнатылған программалар мен бөгде құжаттарды жоюға қатаң түрде тиым
   салынады;
  6. Сабақ уақытында сабақ өткізуге кедергі жасайтын болса,  бірден
   «қанағаттанарлықсыз» бағасы қойылады;
  7. Өздік жұмыстарды уақытында тапсыру қажет,  кешіктірілген  жұмыс
   қабылданбайды.
  Межелік аттестация  студенттің  сабаққа  қатынасуына,  тапсырмаларды
уақытында орындауына, бақылау жұмыстарының бағасына қатысты қойылады. Соңғы
қорытынды баға соңғы аттестацияның 60( және емтихан бағасының 40( құрайды.

5 Бағаларды қою саясаты

  Алгебра және сандар теориясы пәні бойынша баллдар
|Апта |Бақылау түрі                  |Барлығы  |Ескерту  |
|   |                        |балл   |     |
|1   |2                        |3     |4     |
|   |Барлық аудиториялық сабақтарға қатысу      |30    |     |
|2-6  |Аудиториялық тапсырмаларды орындау       |105    |     |
|2-6  |МОӨЖ тапсырмалары                |45    |     |
|   |Үй жұмысын орындау               |     |     |
|1   |Теңдеулердің сол жағын теріс емес қосылғыштарға |7     |     |
|   |түрлендіру                   |     |     |
|2   |Теңдеу мен теңсіздіктерді шешуде функциялардың |8     |     |
|   |шектеулігін пайдалану              |     |     |
|3   |Функцияның монотондығын пайдалану.       |7     |     |
|4   |Функцияның анықталу облысын табуды пайдалану  |8     |     |
|5   |Квадрат үшмүшеліктің қасиеттерін пайдалану   |7     |     |
|6   |Параметрлі стандартты теңдеулер мен теңсіздіктер|8     |     |
|   |МӨЖ тапсырмаларын орындау            |60    |     |
|1-2  |Теңдеулердің сол жағын теріс емес қосылғыштарға |30    |     |
|   |түрлендіру                   |     |     |
|5-6  |Теңдеу мен теңсіздіктерді шешуде функциялардың |15    |     |
|   |шектеулігін пайдалану              |     |     |
|   |Функцияның монотондығын пайдалану.       |15    |     |
|7   |1-ші аралық бақылау жұмысы           |60    |     |
|1-7 апта аралығындағы барлық балл           |300    |     |
|8-15   |Барлық аудиториялық сабақтарға қатысу     |30    |     |
|8-14   |Аудиториялық тапсырмаларды орындау      |105    |     |
|8-14   |МОӨЖ тапсырмалары               |45    |     |
|     |Үй жұмысын орындау              |     |     |
|8    |Сызықтық функцияның графигин зерттеу арқылы  |7     |     |
|     |параметрлі теңдеулерді шешу          |     |     |
|9    |Квадраттық функцияны зерттеуді параметрлі   |8     |     |
|     |теңдеулер мен теңсіздікті шешуге пайдалану  |     |     |
|10    |Квадрат үшмүшеліктің түбірлеріне байланысты  |7     |     |
|     |параметрлі теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу. |     |     |
|11    |Бөлшек-сызықтық функция ([pic])        |8     |     |
|12    |Көрсеткіщтік және логарифмдік функцияны    |7     |     |
|     |пайдалану (у = [pic], а > 0), [pic](a >0, a  |     |     |
|     |[pic])                    |     |     |
|13    |Сызықтық модулі ұғымы. Модуль ішіндегі    |8     |     |
|     |функциялардың графигі.            |     |     |
|14    |Шеңбердің теңдеуіне берілген параметрлі    |15    |     |
|     |теңдеулер мен теңсіздіктер [pic]       |     |     |
|     |МӨЖ тапсырмаларын орындау           |60    |     |
|8-9   |Сызықтық функцияның графигин зерттеу арқылы  |15    |     |
|     |параметрлі теңдеулерді шешу          |     |     |
|10-11  |Квадраттық функцияны зерттеуді параметрлі   |15    |     |
|     |теңдеулер мен теңсіздікті шешуге пайдалану.  |     |     |
|12-13  |Көрсеткіщтік және логарифмдік функцияны    |15    |     |
|     |пайдалану (у = [pic], а > 0), [pic](a >0, a  |     |     |
|     |[pic])                    |     |     |
|14    |Параметрлі теңдеулер мен теңсіздіктерді    |15    |     |
|     |графигін туындыны пайдаланып салған      |     |     |
|     |функцияларды пайдалану            |     |     |
|15    |2 аралық бақылау жұмысы            |60    |     |
|8-15 апта аралығындағы барлық балл           |300    |     |
|Емтиханда алынатын барлық балл             |400    |     |
|Академиялық периодтағы барлық балл           |1000   |     |
6 Әдебиеттер тізімі

  1. В.А. Карасев, Г.Д. Левшина. Решение задач с параметрами с помощью
графиков функций, Москва ИЛЕКСА-2012

  2. Ф.Х. Вильданова, Н. Кабыл. Стандартты емес есептерді шешу, Семей-2009

  3. Л.М. Фридман. Как научиться решать задачи, М.,1999

  4. Е.В.Галкин, Нестандартные задачи по математике, М.,Просв, 1996

  5. Ф.А. Бартенев, Нестандартные задачи по алгебре, М., Просв, 1976

  6. Л.Ю. Березина, Графы и их применение, М. Просв, 1979

  7. А.Б. Василевский, Обучение решению задач, Мн.: Выш. школа, 1979

  8. С.М. Никольский, М.К.Потапов, и др., Алгебра и начала анализа, М:
Просв, 2006

  9. Г.В. Дорофеев, М.К.Потапов, и др., Математика: Самоподготовка в вуз,-
М: ИЛЕКСА, 2007

  10. Пятьсот четырнадцать задач с параметрами, Под ред. Тынянкина С.А.-
Волгоград Б.И., 1991
Пәндер