Файл қосу


Қиын балалар психологиясыҚазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
     Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
Педагогикалық факультеті | |
|3 деңгейдегі СМК құжаты      |ПОӘК          |             |
|                 |Баспа №____      |ПОӘК 042-18.19-13-2013  |
|                 |            |             |
|              ПОӘК  |            |             |
|«Әлеуметтік педагогика» пәнінен  |            |             |
|оқытушыға арналған жұмыс     |            |             |
|бағдарламасы           |            |             |


              «Әлеуметтік педагогика»
            пәнін оқыту-әдістемелік кешен


          5В010300 – «Педагогика және психология»
     5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
              мамандығына арналған
         Оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасы


                  Семей
                  2013
                            Алғы сөз

1. Құрастырған
Құрастырған: ____________________  Сарсекова Г.К.

 «Педагогика» кафедрасының оқытушысы, Семей қаласының Шәкәрім атындағы
мемлекеттік университеті
«25» тамыз 2013 ж.

2. Талқыланды
2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
 «Педагогика» кафедрасы отырысында қарастырылды.


   Хаттама № 1 «04» қыркүйек 2013 ж.


   Кафедра меңгерушісі __________ Джанбубекова М.З.


2.2. Факультеттің оқу-әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.


   Хаттама № 1 «05» қыркүйек 2013 ж.


   Төрағасы __________ Ахметова Т. Ш.

3. бекітілді
   Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі отырысында баспаға жіберуге
ұсынылды және мақұлданды.


   Хаттама № 1 «18» қыркүйек 2013 ж.


   ОӘК төрағасы _______________ Искакова Г.К.4. Алғашқы рет енгізілді
(«  » ____________ 20 __ж.  №__ басылымның орнына)                  МАЗМҰНЫ

|Қолданылу облысы                     |    |
|Нормативті сілтемелер                  |    |
|Жалпы жағдайлар                     |    |
|Оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны   |    |
|Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары       |    |
|Пән бойынша оқу-әдістемелік карта            |    |
|Оқу-әдістемелік әдебиеттердің жабдықталу картасы     |    |
|Әдебиеттер                        |    |


               1. Қолданылу облысы


   «Әлеуметтік педагогика» пәнін оқыту-әдістемелік комплекске енетін
оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасы 5В010300- «Педагогика  және
психология»,
   5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығының
студенттеріне арналған.
             2. Нормативті сілтемелер
- Бұл «Әлеуметтік педагогика» пәні бойынша оқытушыға арналған оқу жұмыс
бағдарламасы оқыту процесін келесі құжаттарда келтірілген талаптар мен
ұсыныстарға сәйкес жүргізу үшін құрастырылған және реттейді:
- 5В010300 "Педагогика және психология" мамандығына арналған ҚР МЖМБС
6.08.013-2009.
- 5В010300"Педагогика және психология" мамандығына арналған типтік оқу
бағдарламасы Абай атындағы ҚазҰПУ 22.06.06
- СТУ 042 – РГКП – СГУ – 8-2007 Университет стандарты «Пәннің оқыту
әдістемелік комплексін дайындауға жалпы талаптар»;
- ДП-042-08.10.10.12–2007 Құжатталған процедура «Пәннің оқыту әдістемелік
комплексінің құрылымы мен мазмұны»
               3. Жалпы жағдайлар
3. 1. Пәннің қысқаша мазмұны:   Қазірі заманда қоғамның дамуы қаншалықты
жоғарғы болғанына қарамастан әлеуметтік қиындықтар болып тұрады. Осындай
себептерге байланысты қазіргі кезде әлеуметтік көмекке мұқтаж болып отырған
балалар, жастар, ересек адамдар мен күйзеліске ұшыраған адамдар саны күннен
күнге көбейіп барады. Қазіргі кезде зейнетақыны өсіру, жетім және қараусыз
қалған балаларға, балалар үйінен түлектеріне көмек беру мақсатында әр түрлі
шаралар қолға алынуда.Әлеуметтік педагогика ортадағы адамның комплекстік
проблемаларын зерттеуге тікелей қатынасқа бар педагогикалық білімдердің
ауқымы. Сондықтан да әлеуметтік педагоика адам жайлы басқа да ғылымдардың
қол жеткен нәтижелерін кең пайдаланады.
3.2.«Әлеуметтік  педагогика»  курсының  мақсаты:  болашақ  мамандарды
адамгершілікке,ізгілікке,қамқор болуға үйрету  және  олардың  бойындағы
өзіндік қабілеттерін барынша дамытып,пән бойынша теориялық  білімдерді
меңгерту.
3.3. «Әлеуметтік педагогика» курсының негізгі міндеттері:
- Әлеуметтік тәрбие мәселелерін көре білу,сезіну және шешуге үйрету;
-Студенттердің    бауырмалдық,адамгершілік,мейірімділік    қасиеттерін
қалыптастыру;
-Адамдармен араласуға,байланыс орнатып,мәмілеге келе білуге,топта немесе
ұжымда өзін ұстауға үйрету ;
3.4. Пәнді оқып, аяқтаған студенттердің білуі және орындай алуы керек:
- болашақ әлеуметтік педагог қызметінің жүйесі туралы;
- негізгі әлеуметтік-педагогикалық құбылыстардың мәні туралы ( жеке тұлға,
әлеуметтік педагог, әлеуметтік тәрбие мен әлеуметтік білім беру);
- осы заманғы қоғамдағы педагогтың әлеуметтік орны туралы;
- өздерінің болашақ мамандықтарының әлеуметтік мәнін  және мазмұнын терең
түсіну.
3.5. Пән пререквизиттері:
3.5.1. Педагогика;
3.5.2. Тәрбие теориясы;
3.5.3. Философия;
3.5.4. Әлеуметтану;
3.6. Пән постреквизиттері:
3.6.1. Әлеуметтік психология;
3.6.2. Отбасы психологиясы;
3.6.3. Қиын балалар психологиясы;

|Кур|Семестр              |Кредит              |
|с |                  |                 |
|  |                  |Дәріс |  Практи |СОӨЖ  |СӨЖ  |
|  |                  |   |калық   |    |    |
|  |Модуль 1.Әлеуметтік педагогиканың |   |      |    |    |
|  |әдіснамалық негіздері.       |   |      |    |    |
|1 |Тақырып 1 Әлеуметтік педагогика  |2   |      |№1   |    |
|  |пәні, оның мақсат, міндеттері   |   |      |3 сағ |    |
|2 |Тақырып 2. Әлеуметтік педагогиканың|2   |      |    |№1   |
|  |негізгі категориялары       |   |      |    |11 сағ |
|3 |Тақырып 3. Әлеуметтік-педагогиканың|2   |      |№2   |    |
|  |жалпы әдiстерi          |   |      |3 сағ |    |
|4 |Тақырып 4. Әлеуметтік педагогиканың|2   |      |    |    |
|  |тұжырымдамалық идеялары мен негізгі|   |      |    |№2   |
|  |принциптерi            |   |      |    |11сағ |
|5 |Тақырып 5. Әлеуметтік педагогтің  |2   |      |    |№3   |
|  |кәсіби қызмет жүйесі        |   |      |    |11 сағ |
|  |Модуль II. Тұлғаның әлеуметтік   |   |      |    |    |
|  |қалыптасуы             |   |      |    |    |
|6 |Тақырып 6. Әлеуметтендіру     |2   |      |№3   |    |
|  |процесіндегі жеке адам және оның  |   |      |4 сағ |    |
|  |әлеуметтенуіне әсер етуші     |   |      |    |    |
|  |факторлар             |   |      |    |    |
|7 |Тақырып 7.Отбасы - әлеуметтендiру |2   |      |    |№4   |
|  |процесiнің жетекші институты    |   |      |    |11 сағ |
|8 |Тақырып 8. Мектеп -        |   |      |    |    |
|  |Модуль III. Балаларды дамыту мен  |   |      |    |    |
|  |тәрбиелеудегі әлеуметтік ауытқулар.|   |      |    |    |
|9 |Тақырып 9. Әлеуметтік       |2   |      |№4   |    |
|  |педагогикадағы қалып және қалыптан |   |      |4 сағ |    |
|  |ауытқу               |   |      |    |    |
|10 |Тақырып 10. Девиация -       |2   |      |    |    |
|  |әлеуметтiк-педагогикалық проблема |   |      |    |    |
|11 |Тақырып 11. Девиантты       |2   |      |    |№5   |
|  |мінез-құлықтың пайда болу себептері|   |      |    |11,5  |
|  |                  |   |      |    |сағ  |
|12 |Тақырып 12. Девиантты мінез-құлықты|2   |      |№5   |    |
|  |балалармен жүргізілетін      |   |      |4 сағ |    |
|  |әлеуметтік-педагогикалық қызмет  |   |      |    |    |
|  |Модуль IV. Әлеуметтік педагогикалық|   |      |    |    |
|  |іс-әрекеттің әдістемесі және    |   |      |    |    |
|  |технологиясы.           |   |      |    |    |
|13 |Тақырып 13.            |2   |      |    |№6   |
|  |Әлеуметтік-педагогикалық қызметтің |   |      |    |12   |
|  |әдістемесі мен технологиясы    |   |      |    |    |
|14 |Тақырып 14. Әлеуметтiк педагогтің |2   |      |№6   |    |
|  |ата-аналарының қамқорлығынан    |   |      |4,5  |    |
|  |айырылған балалармен жүргiзетiн  |   |      |    |    |
|  |жұмысы               |   |      |    |    |
|15 |Тақырып 15. Мемлекеттiк қамқорлыққа|2   |      |    |    |
|  |алу мекемелерiндегi        |   |      |    |    |
|  |әлеуметтiк-педагогикалық қызмет  |   |      |    |    |
|  |Практикалық сабақтар        |   |      |    |    |
|16 |Тақырып 1 Әлеуметтік педагогика  |   |1     |    |    |
|  |пәні, оның мақсат, міндеттері   |   |      |    |    |
|17 |Тақырып 2. Әлеуметтік педагогиканың|   |1     |    |    |
|  |тұжырымдамалық идеялары мен негізгі|   |      |    |    |
|  |принциптерi            |   |      |    |    |
|18 |Тақырып 3             |   |1     |    |    |
|  |Орта педагогикасы,оның мәні.    |   |      |    |    |
|19 |Тақырып 4             |   |1     |    |    |
|  |Әлеуметтік-педагогикалық процестің |   |      |    |    |
|  |мәні                |   |      |    |    |
|  |Тақырып 5             |   |1     |    |    |
|  |Тұлғаның әлеуметтік басталуының  |   |      |    |    |
|  |педагогикасы            |   |      |    |    |
|  |Тақырып 6             |   |1     |    |    |
|  |Адамды әлеуметтендірудің негізгі  |   |      |    |    |
|  |концепциялары.           |   |      |    |    |
|  |Тақырып 7             |   |1     |    |    |
|  |Әлеуметтік тәрбиенің мәні мен   |   |      |    |    |
|  |мазмұны.              |   |      |    |    |
|  |Тақырып 8             |   |1     |    |    |
|  |Отбасы - тұлға          |   |      |    |    |
|  |әлеуметтендірілуінің негізгі    |   |      |    |    |
|  |институты.             |   |      |    |    |
|  |Тақырып 9             |   |1     |    |    |
|  |Тұлға әлеуметтендірілуіндегі    |   |      |    |    |
|  |мектептің ролі.          |   |      |    |    |
|  |Тақырып 10             |   |1     |    |    |
|  |«Балалық кіші мәдениеттің» және  |   |      |    |    |
|  |баланың «әлеуметтік-мәдени     |   |      |    |    |
|  |әлемінің» мәні, оның       |   |      |    |    |
|  |әлеуметтік-мәдени әлеміне ықпал  |   |      |    |    |
|  |жасайтын факторлар         |   |      |    |    |
|  |Тақырып 11             |   |1     |    |    |
|  |Балалар мен жасөспірімдердің    |   |      |    |    |
|  |ауытқушылық жүріс-тұрыстары -   |   |      |    |    |
|  |әлеуметтік-педагогикалық мәселе  |   |      |    |    |
|  |ретінде.              |   |      |    |    |
|  |Тақырып 12             |   |2     |    |    |
|  |Конфликт, оларды шешудің      |   |      |    |    |
|  |әдіс-тәсілдері.          |   |      |    |    |
|  |Тақырып 13 Әлеуметтiк педагогтің  |   |1     |    |    |
|  |ата-аналарының қамқорлығынан    |   |      |    |    |
|  |айырылған балалармен жүргiзетiн  |   |      |    |    |
|  |жұмысы               |   |      |    |    |
|  |Тақырып 14. Мемлекеттiк қамқорлыққа|   |1     |    |    |
|  |алу мекемелерiндегi        |   |      |    |    |
|  |әлеуметтiк-педагогикалық қызмет  |   |      |    |    |
|  |Барлығы              |30  |15     |    |    |           6 Пән бойынша оқу-әдістемелік карта
3-кесте. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта
|а |             Тақырыптар  |Көрнекілік |Өз бетімен   |Бақылау  |
|п |                    |құрал,   |оқуға сұрақтар |түрі   |
|т |                    |плакаттар, |        |     |
|а |                    |техникалық |        |     |
|  |                    |жабдықтар  |        |     |
|  |Дәріс сабақтары   |Практикалық    |      |        |     |
|  |          |сабақтар     |      |        |     |
|1 |Тақырып 1 Әлеуметтік|         |Тақырып   |1.Әлеуметтiк  |Презента |
|  |педагогика пәні,  |         |тың     |педагогика   |ция    |
|  |оның мақсат,    |         |графикалық |теорияларының |     |
|  |міндеттері     |         |құрылымы  |дамуына үлес  |     |
|  |          |         |кесте    |қосқан қандай |     |
|  |          |         |      |ғалымдарды   |     |
|  |          |         |      |бiлесiз?    |     |
|2 |Тақырып 2.     |Тақырып 1     |Слаид    |Әлеуметтiк   |Ауызша  |
|  |Әлеуметтік     |Әлеуметтік    |      |тәрбиенiң   |қорғау  |
|  |педагогиканың    |педагогика пәні, |      |әлеуметтендiру |     |
|  |негізгі       |оның мақсат,   |      |процесiнiң   |     |
|  |категориялары    |міндеттері    |      |құрамдас бөлiгi|     |
|  |          |         |      |екендiгiн   |     |
|  |          |         |      |дәлелдеңiз.  |     |
|3 |Тақырып 3.     |Тақырып 4.    |Кесте    |1.Әлеуметтiк  |Слаид   |
|  |Әлеуметтік-педагогик|Әлеуметтік    |      |педагогикадағы |     |
|  |аның жалпы әдiстерi|педагогиканың   |      |теориялық және |     |
|  |          |тұжырымдамалық  |      |эмпирикалық  |     |
|  |          |идеялары мен   |      |танымның рөлiн |     |
|  |          |негізгі      |      |ашып      |     |
|  |          |принциптерi    |      |көрсетiңiз.  |     |
|4 |Тақырып 4.     |3-тақырып     |      |1.Әлеуметтен  |Жазбаша, |
|  |Әлеуметтік     |Орта педагогикасы,|      |дiру      |ауызша  |
|  |педагогиканың    |оның мәні.    |      |принциптерінің |қорғау  |
|  |тұжырымдамалық   |         |      |қазақ     |     |
|  |идеялары мен негізгі|         |      |тәрбиесіндегі |     |
|  |принциптерi     |         |      |негізін    |     |
|  |          |         |      |салыстырмалы  |     |
|  |          |         |      |түрде дәлелдеп |     |
|  |          |         |      |көрсетіңіз.  |     |
|5 |Тақырып 5.     |4-тақырып     |      |Әлеуметтік   |Жазбаша  |
|  |Әлеуметтік     |Әлеуметтік-педагог|      |педагогтың   |     |
|  |педагогтің кәсіби  |икалық процестің |      |міндеттері   |     |
|  |қызмет жүйесі    |мәні       |      |тәрбиешіден,  |     |
|  |          |         |      |сынып жетекші |     |
|  |          |         |      |міндеттерінен |     |
|  |          |         |      |несімен    |     |
|  |          |         |      |ерекшеленеді? |     |
|6 |Тақырып 6.     |5-тақырып     |Кесте,   |Тұлғаның    |Пікірлер, |
|  |Әлеуметтендіру   |Тұлғаның     |тұлғаны   |әлеуметтену  |көзқарас |
|  |процесіндегі жеке  |әлеуметтік    |диагностика |процесiндегi  |тар    |
|  |адам және оның   |басталуының    |лау     |ұлттық     |     |
|  |әлеуметтенуіне әсер |педагогикасы   |әдістемесі |менталитеттiң |     |
|  |етуші факторлар  |         |      |алатын орны  |     |
|  |          |         |      |қандай?    |     |
|  |          |         |      |Көзқарасыңызды |     |
|  |          |         |      |дәлелдеңіз.  |     |
|7 |Тақырып 7. Отбасы - |6-тақырып     |      |1.Отбасына   |Әдістеме, |
|  |әлеуметтендiру   |Адамды      |      |берiлген    |кесте   |
|  |процесiнің жетекші |әлеуметтендірудің |      |әртүрлi    |     |
|  |институты      |негізгі      |      |анықтамаларды |     |
|  |          |концепциялары.  |      |салыстырыңыз. |     |
|  |          |         |      |Олардың қайсысы|     |
|  |          |         |      |отбасының   |     |
|  |          |         |      |сипатының   |     |
|  |          |         |      |мәнiн толық  |     |
|  |          |         |      |ашады?     |     |
|8 |Тақырып 8.     |         |      |        |     |
|  |Отбасындағы бала  |         |      |        |     |
|  |тәрбиесі      |         |      |        |     |
|9 |Тақырып 9.     |         |      |Ауытқудың   |Жазбаша, |
|  |Әлеуметтік     |         |      |түрлерiн атаңыз|ауызша  |
|  |педагогикадағы қалып|         |      |және оның   |қорғау  |
|  |және қалыптан ауытқу|         |      |себептерiне  |     |
|  |          |         |      |сипаттама   |     |
|  |          |         |      |берiңiз.    |     |
|10 |Тақырып 10. Девиация|7-тақырып     |      |«Девиация»   |Баяндама |
|  |-          |Әлеуметтік    |      |ұғымының мәнін |     |
|  |әлеуметтiк-педагогик|тәрбиенің мәні мен|      |ашыңыз, оның  |     |
|  |алық проблема    |мазмұны.     |      |құрылымын   |     |
|  |          |         |      |сипаттап    |     |
|  |          |         |      |түсіндіріңіз. |     |
|11 |Тақырып 11.     |8-тақырып     |      | Девиантты   |Кесте   |
|  |Девиантты      |Отбасы - тұлға  |      |мiнез-құлықтың |түрінде  |
|  |мінез-құлықтың пайда|әлеуметтендірілуін|      |пайда болуына |     |
|  |болу себептері   |ің негізгі    |      |әсер етушi   |     |
|  |          |институты.    |      |факторларды  |     |
|  |          |         |      |атаңыз.    |     |
|12 |Тақырып 12.     |9-тақырып     |Әдістемелер |Қазақстанда  |Ауызша  |
|  |Девиантты      |Тұлға       |      |девиантты   |     |
|  |мінез-құлықты    |әлеуметтендірілуін|      |мінез-құлықты |     |
|  |балалармен     |дегі мектептің  |      |балалармен   |     |
|  |жүргізілетін    |ролі.       |      |жұмыс жүргізіп |     |
|  |әлеуметтік-педагогик|         |      |жатқан қандай |     |
|  |алық қызмет     |         |      |реабилитациялық|     |
|  |          |         |      |орталықтардың |     |
|  |          |         |      |жұмысының оң  |     |
|  |          |         |      |нәтижелері   |     |
|  |          |         |      |туралы айта  |     |
|  |          |         |      |аласыз?    |     |
|13 |Тақырып 13.     |10-тақырып    |Әдістеме  |Әлеуметтік   |Әдістеме |
|  |Әлеуметтік-педагогик|«Балалық кіші   |      |педагогикалық |     |
|  |алық қызметтің   |мәдениеттің» және |      |әдістеме мен  |     |
|  |әдістемесі мен   |баланың      |      |технология   |     |
|  |технологиясы    |«әлеуметтік-мәдени|      |арасындағы   |     |
|  |          |әлемінің» мәні,  |      |ерекшелікті  |     |
|  |          |оның       |      |сипаттап    |     |
|  |          |әлеуметтік-мәдени |      |түсіндіріңіз. |     |
|  |          |әлеміне ықпал   |      |        |     |
|  |          |жасайтын факторлар|      |        |     |
|14 |Тақырып 14.     |11-тақырып    |      |Тәрбиесі қиын |Ауызша  |
|  |Әлеуметтiк     |Балалар мен    |      |балалар мен  |қорғау  |
|  |педагогтің     |жасөспірімдердің |      |жеткіншектер  |     |
|  |ата-аналарының   |ауытқушылық    |      |тәрбиесіндегі |     |
|  |қамқорлығынан    |жүріс-тұрыстары - |      |психолог пен  |     |
|  |айырылған балалармен|әлеуметтік-педагог|      |әлеуметтік   |     |
|  |жүргiзетiн жұмысы  |икалық мәселе   |      |педагог    |     |
|  |          |ретінде.     |      |функцияларын  |     |
|  |          |         |      |қалай ажыратып |     |
|  |          |         |      |көрсетер    |     |
|  |          |         |      |едіңіз?    |     |
|15 |Тақырып 15.     |12-тақырып    |      |Балалар    |Презента |
|  |Мемлекеттiк     |Конфликт, оларды |      |үйiндегi    |ция    |
|  |қамқорлыққа алу   |шешудің      |      |әлеуметтiк   |дайындау |
|  |мекемелерiндегi   |әдіс-тәсілдері.  |      |педагог    |     |
|  |әлеуметтiк-педагогик|         |      |қызметін    |     |
|  |алық қызмет     |         |      |ұйымдастырудың |     |
|  |          |         |      |әдiстерi мен  |     |
|  |          |         |      |формаларын   |     |
|  |          |         |      |түсіндіріңіз. |     |

       7 Оқу-әдістемелік әдебиеттердің жабдықталу картасы

4-кесте. Оқу-әдістемелік әдебиеттердің жабдықталу картасы
|Оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдардың|Экз. саны|Студенттер  |Жабдықталу  |
|аттары                  |     |саны     |%      |
|1                    |2    |3      |4      |
|Атемова Қ.Т. Әлеуметтік педагогика,   |30    |23      |100     |
|Оқулық, А.,2012             |     |       |       |
|Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А.    |50    |       |100     |
|Педагогика: Оқу құралы. Алматы, 2004.  |     |       |       |
|Мустаева Ф. А.Социальная педагогика.–М.: |23    |       |100     |
|Академический Проект,Екатеринбург:    |     |       |       |
|Деловая книга,2003.-528 с.        |     |       |       |
|Педагогика. −Алматы: Нұрлы Әлем, 2003. -|100   |       | 100     |
|366 б.                  |     |       |       |
|Қоянбаев Р. М., Қоянбаев Ж. Б.      |100   |       |100     |
|Педагогика. - Алматы, 2000. - 327 б.   |     |       |       |
|Қалиев С. Қазақ этнопедагогикасының   |70    |       |100     |
|теориялық негіздері мен тарихы. - Алматы:|     |       |       |
|Білім, 2003. -280 б.           |     |       |       |

                8. Әдебиеттер
8.1 Негізгі әдебиеттер
8.1.1. Атемова Қ. Т. Педагогика негіздері.- Астана: Л. Н. Гумилев атындағы
ЕҰУ, 2006. -118 б.
8.1.2. Андреева Г. М. Социальная психология. Учебник для высших учебных
заведений.- Москва 2001
8.1.3. Атемова Қ. Т. Түркі халықтарындағы отбасы тәрбиесі дәстүрлерінің
қалыптасуы. Монография. - Алматы: Қазақ университеті. 2009. -328 б.
8.1.4. Атемова Қ. Т. Оқушыларда гумандық қасиеттерді қалыптастыруда
мектептің рөлі. –Алматы: Ғылым.2002.-118 б.
8.1.5. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика: Оқу құралы. Алматы,
2004.
8.1.6. Василькова Ю. В., Василькова Т. А. Социальная педагогика.
Уч.пособие.-М.:1999.
8.1.7. Галагузова И. Г. История социальной педагогики. - М.: 2000.
8.1.8. Галагузова И. Г. Социальная педагогика: Курс лекций: Учебное
пособие для студ. Высших.уч. завед. /под ред. М. А. Галагузовой.
–М.:Гуманист. Изд.центр ВЛАДОС, 2003. -416 с.
8.1.9. Гребенников И. В.Основы семейной жизни.- М.:Просвещение, 1999.
8.1.10.Дружинина В. Н. Психология семьи. 3-ое издания.-М.: 2006.-176 стр.
8.1.11.История социальной педагогики. /Под ред.В.И.Беляева. –М.:
«Гардарики», 2003.-255с.
8.1.12.Жарықбаев Қ. Б. Жантануға кіріспе: хрестоматия. –Алматы: Дарын.
2005.-191 б.
8.1.13.Мудрик А. В. Социальная педагогика: учебное пособие /под ред. В. А.
Сластенина. - М.: 1999.-С.19-24.
8.1.14.Мустаева Ф. А.Социальная педагогика.–М.: Академический
Проект,Екатеринбург: Деловая книга,2003.-528 с.
8.1.15.Нұрмұхамбетова Т.Р. Тәжірибелік психология. Оқулық. 4-
томдық.–Шымкент: Нұрлы бейне. 2006. -188 б.
8.1.16.Педагогика. −Алматы: Нұрлы Әлем, 2003. - 366 б.
8.1.17.Рожков М. И. Концепция социального закаливанния детей //
Современные концепции воспитания: Материалы канференций. –Яраславль. 2000.
8.1.18.Социальная педагогика: Курс лекций /под общ.ред.Галагузовай М.А. –
М.:2000. - С.162-165
8.1.19.Социальная педагогика: курс лекций: Учеб. Посибие для студ высш.учеб
заведений / Под ред М.А.Галагузовой. М.: Гуманит изд центр АЛАДОС, 2001.
414 с.
8.1.20.Тәжин М., Аяғанов Б. Социология негiздерi. - Алматы: Ана тiлi, 1993.
- 143 б.
8.1.21.Торохтий В.С. Психология социальной работы с семьей.–М.:ЦСП РАО,
1996.-218 с.
8.1.22.Кiшiбеков Б. Қазақ менталитетi: кеше, бүгiн, ертең. -Алматы: Ғылым.
- 1999.- 200 б.
8.1.22.Көбеев С. Баланы семьяда тәрбиелеу. - Алматы: Мектеп, 1965.-67 б.
8.1.23.Кон И. С. Психология старшеклассника. –М.:Просвещение. 1987. -196 с.
8.1.24.Қоянбаев Р. М., Қоянбаев Ж. Б. Педагогика. - Алматы, 2000. - 327 б.
8.1.25.Қалиев С. Қазақ этнопедагогикасының теориялық негіздері мен тарихы.
- Алматы: Білім, 2003. -280 б.
8.1.26.Қоянбаев Ж. Б., Қоянбаева Р. М. Педагогика: Оқу құралы. - Алматы,
2002.

8.2. Қосымша әдебиеттер
8.2.1.Қазақстан Республикасының статистикалық жылнамалығы. - Астана, 2011.
8.2.2.Қоңырбаева С. Қазіргі балалар және оларды отбасы жағдайында
әлеуметтендіру мүмкіндіктері. –Алматы. / «Ұлттық тәрбие» журналы, 2011. №1.
–Б. -98-101.
8.2.3.Қазақстан Республикасының тәлiм-тәрбие тұжырымдамасы.//Егемен
Қазақстан.-1993, 5 ақпан.
8.2.4.Коменский Я. А. Избранные педагогические произведения: в 3-х т.
/ под ред. М. Ф. Шабаевой. -М.: Учпедгиз. -Т.3.
8.2.5.Құнанбаев А. Қара сөз, поэмалар. /Құрастырған: К. Серiкбаева. –
Алматы: Ел, 1992. - 272 б.
Пәндер