Файл қосу


Сабақтас құрмалас сөйлем|ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ           |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ          |
|3-деңгейлі СМЖ        |         |                |
|құжаты            |УМКД       |                |
|               |         |УМКД 042-18-15.1.38/01-2013  |
|УМКД             |______ 2013 жылғы|                |
|«Қазақ тілі»         |         |                |
|пәнінің студенттерге арналған|№ 1 басылым   |                |
|жұмыс бағдарламасы      |         |                |
          Гуманитарлық-заң, аграрлық факультеттің
             мамандықтарына арналған
                 «Қазақ тілі»
           ПӘНІНІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

        ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


                  СЕМЕЙ
                  2013

                  Кіріспе

1 ӘЗІРЛЕГЕН
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік  университетінің журналистика
және практикалық қазақ тілі кафедрасының доцент м.а., ф.ғ.к. Кеңесбаева
Шынар Сакеновна
___________ «___» ___________20 ___жыл.

2 КЕЛІСІЛДІ
2.1 Журналистика және практикалық қазақ тілі кафедрасының отырысында
қаралып, талқыланды.
Хаттама   №___ «___» ___________20 ___жыл.

Кафедра меңгерушісі _______________ Каримова Б.Ж.

2.2 Гуманитарлық-заң факультетінің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып,
 бекітілді.
Хаттама   №___ «___» ___________20___ жыл.

Төрайым_________________Кеңесбаева Ш.С.


3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді.
Хаттама  №___ «___» ___________20___ жыл.

ОӘК төрағасы _________________Искакова Г.Қ.

4  20___ж. «____» __________ шыққан ПОӘК-нің
№ 1 БАСЫЛЫМЫ
                  Мазмұны

1 Қолданыс аясы
2 Нормативтік сілтемелер
3 Жалпы ережелер
4 Оқу пәнінің мазмұны
5 Студенттің өздік жұмысының тақырыптары
6 Пәннің оқу-әдістемлік картасы
7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
8 Әдебиеттер   1 ҚОЛДАНЫС АЯСЫ

   «Қазақ тілі» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына  кіретін
оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы  гуманитарлық  факультет,
аграрлық факультеттің 1 курс орыс топтарының студенттеріне арналған.

   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

   Осы «Қазақ тілі» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс  бағдарламасы
берілген пән бойынша оқу үрдісін  ұйымдастырудың  тәртібін  төмендегі
нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:
   - Гуманитарлық факультет, аграрлық факультеттің 1 курс орыс топтарының
ҚР МЖМБС мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты;
   - СТУ 042-ГУ-5-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және
ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;
   - ДП 042-1.01-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен
құрылымы» құжаттық іс-жосығы.


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны
   Қазақ тілі пәні ресми тілді топтарға мектептен алған білімдерін
жетілдіру үшін арналған. Курс барысында студент  болашақ  мамандығына
байланысты мәтіндерді еркін аударып, еркін сөйлеу үшін жағдай жасалады.


3.2 Пәнді оқыту мақсаты:
   Қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, кеңселік қатынас құралы ретінде
ғана біліп қоймай, халықпен қарым-қатынас жасау барысында ұтқыр ойды шешен
тілмен жеткізе білуге, жергілікті халықтың ұлттық мәдениетін тануға, ұлттық
таным ерекшеліктерін ажыратуға дағдыландыру.

3.3 Пәнді оқыту міндеттері:
   Негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу, қазақ
тілінде айтылған ой-пікірді түсініп, дұрыс жауап бере алу; қазақ тілінің
грамматика жүйесін еркін біліп, қазақ еліне  қатысты  тарихи  мәдени
материалдарды өз бетімен игере алу; өз мамандығына сәйкес терминдер жүйесін
пайдалана отырып мемлекеттік тілде жатық сөйлеу дағдысын қалыптастыру
керек.

   3.4 Оқыту нәтижелері:
   Пәнді оқыту нәтижесінде студент мыналарды білуі керек:
- Берілген кестеге сәйкес тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде қатысу;
- Алған білімдерін практикада қолдана білу;
- Тілдік талдаудың негізгі әдістерін меңгеру керек;
- Теорияны практикамен ұштастыра алу;
- Берілген өздік жұмыстарын уақытында өткізу;
- Оқытушының және басқа да студенттердің пікірімен санасып, оларға
құрметпен қарау.

3.5 Курстың пререквизиттері
жоқ

3.6 Курстың постреквизиті:
 «Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу»

3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:
                                   1 кесте

|Курс                              |Семестр  |
|1                                |2     |
|Семинар сабақтары                        |     |
|1 Модуль                            |     |
|Жай сөйлем синтаксисі                      |     |
|1-тақырып.                           |3     |
|Сөз тіркестері.                         |     |
|Сөздердің байланысу тәсілдері. Сөз тіркесінің түрлері. Есімді  |     |
|және етістікті сөз тіркестері.                 |     |
|Мәтін: Ата көрген оқ жонар                   |     |
|2-тақырып.                           |3     |
|Сөйлем.                             |     |
|Сөйлемдердің құрылысына қарай бөлінетін түрлері. Сөйлемдердің |     |
|айтылу мақсатына қарай бөлінетін түрлері. Мәтін: Мақал мен   |     |
|мәтелдер.                            |     |
|3-тақырып.                           |3     |
|Сөйлем мүшелері.                        |     |
|Сөйлем мүшелері туралы түсінік. Сөйлемнің тұрлаулы мүшелері.  |     |
|Сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері.                  |     |
|Мәтін: «Жеті жарғы».                      |     |
|4-тақырып                            |3     |
|Сөйлемнің біріңғай мүшелері. Жалпылауыш мүше. Айқындауыш мүше. |     |
|Мәтін: Тән сұлулығы- жан сұлулығы                |     |
|5-тақырып                            |3     |
|Жай сөйлем.                           |     |
|Жай сөйлем туралы түсінік. Жалаң және жайылма сөйлем. Жақты,  |     |
|жақсыз сөйлем.                         |     |
|Мәтін: Қазақтың зергерлік қолөнері.               |     |
|6-тақырып.                           |3     |
|Толымды және толымсыз сөйлем. Атаулы сөйлем.          |     |
|Мәтін: Алғашқы жәрдем.                     |     |
|Аралық бақылау жұмысы                      |     |
|2 Модуль                            |     |
|Құрмалас сөйлем синтаксисі                   |     |
|7-тақырып                            |3     |
|Құрмалас сөйлем.                        |     |
|Құрмалас сөйлем туралы түсінік. Құрмалас сөйлемнің жасалу    |     |
|жолдары. Құрмалас сөйлемнің түрлері.              |     |
|Мәтін: Қазақстанның Ұлттық Ғылым Академиясы.          |     |
|8-тақырып                            |3     |
|Салалас құрмалас сөйлем.                    |     |
|Салалас құрмалас сөйлем туралы түсінік. Түсіндірмелі салалас.  |     |
|Қарсылықты салалас.                       |     |
|Мәтін: Ескірткі – адамзаттың соры.               |     |
|9-тақырып                            |3     |
|Себеп-салдар салалас. Талғаулы салалас. Кезектес салалас    |     |
|Мәтін: Бәйге мен аламан бәйге.                 |     |
|10-тақырып                           |3     |
|Сабақтас құрмалас сөйлем.                    |     |
|Сабақтас құрамалас сөйлем туралы түсінік. Шартты бағыныңқылы  |     |
|сабақтас. Қарсы бағыныңқылы сабақтас.              |     |
|Мәтін: Ақмола (Астана).                     |     |
|11-тақырып                           |3     |
|Себеп бағыныңқылы сабақтас. Мезгіл бағыныңқылы сабақтас.    |     |
|Қимыл-сын бағыныңқылы сабақтас.                 |     |
|Мәтін: Тоғызқұмалақ.                      |     |
|12-тақырып                           |3     |
|Мақсат бағыныңқылы сабақтас. Көп бағыныңқылы сабақтас. Көп   |     |
|басыныңқы сабақтас.                       |     |
|Мәтін: Қазақстандық спорт.                   |     |
|13-тақырып                           |3     |
|Аралас құрмалас сөйлем.                     |     |
|Диалог. Монолог                         |     |
|Мәтін: Ас-адамның арқауы.                    |     |
|14-тақырып                           |3     |
|Автор сөзі. Төл сөз. Төлеу сөз.                 |     |
|Мәтін: Табиғатты қорғау.                    |     |
|15-тақырып                           |3     |
|Тыныс белгілері.                        |     |
|Нүкте, қос нүкте, көп нүкте, нүктелі үтір, үтір. Тире, тырнақша,|     |
|жақша.                             |     |
|Мәтін: Қазақстан экономикасы.                  |     |
|Аралық бақылау жұмысы                      |     |


5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

5.1 Менің мамандығым.
5.2 Менің отбасым.
5.3 Менің сүйікті кітабым.
5.4 Менің досым.
5.5 Менің алғашқы ұстазым.
5.6 Үй хайуанаттары.
5.7 Менің қалам.
5.8 Менің арманым.
5.9 Менің отаным.
5.10 Менің ана тілім.
5.11 Қазақстандағы тарихи ескерткіштер.
5.12 Достық қарым-қатынас.
5.13 Қазақтың батырлары.
5.14 Қазақтың салт-дәстүрлері.
5.15 Қазақтың ұлттық ойындары.

6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

                                   3-Кесте

|Семинар сабағының    |Көрнекі құралдар, плакаттар, |Өз бетімен   |Бақылау  |
|тақырыбы        |лаборатория-лық стендтер   |дайындалу    |түрі   |
|            |               |сұрақтары    |     |
|1            |2              |3        |4     |
|1. Сөз тіркестері.   |Сызба нұсқа, грамматика-лық |Дыбыстардың   |Жазбаша, |
|Сөздердің байланысу   |оқулық, «Жас толқын»     |жіктелуі    |ауызша  |
|тәсілдері. Сөз     |электронды оқулығы, тақта  |        |     |
|тіркесінің түрлері.   |               |        |     |
|Есімді және етістікті  |               |        |     |
|сөз тіркестері.     |               |        |     |
|Мәтін: Ата көрген оқ  |               |        |     |
|жонар.         |               |        |     |
|2. Сөйлем.       |Сызба нұсқа, грамматикалық  |Ықпал түрлеріне |Жазбаша, |
|Сөйлемдердің құрылысына |оқулық, «Жас толқын»     |мысал келтіру  |ауызша  |
|қарай бөлінетін түрлері.|электронды оқулығы, тақта  |        |     |
|Сөйлемдердің айтылу   |               |        |     |
|мақсатына қарай     |               |        |     |
|бөлінетін түрлері. Жай |               |        |     |
|сөйлем. Мәтін: Мақал мен|               |        |     |
|мәтелдер.        |               |        |     |
|3. Сөйлем мүшелері.   |Сызба нұсқа, грамматикалық  |Тұрақты     |Жазбаша, |
|Сөйлем мүшелері туралы |оқулық, «Жас толқын»     |тіркетеру теру |ауызша  |
|түсінік. Сөйлемнің   |электронды оқулығы, тақта  |        |     |
|тұрлаулы мүшелері.   |               |        |     |
|Сөйлемнің тұрлаусыз   |               |        |     |
|мүшелері.        |               |        |     |
|Мәтін: «Жеті жарғы».  |               |        |     |
|4. Сөйлемнің біріңғай  |Сызба нұсқа, грамматика-лық |Дара, күрделі  |Жазбаша, |
|мүшелері. Жалпылауыш  |оқулық, «Жас толқын»     |сөздерге мысал |ауызша  |
|мүше. Айқындауыш мүше. |электронды оқулығы, тақта,  |теру      |     |
|Мәтін: Тән сұлулығы- жан|кесте            |        |     |
|сұлулығы.        |               |        |     |
|5. Жай сөйлем.     |Сызба нұсқа, грамматикалық  |Сөз құрамына  |Жазбаша, |
|Жай сөйлем туралы    |оқулық, «Жас толқын»     |қарай талдау  |ауызша  |
|түсінік. Жалаң және   |электронды оқулығы, тақта  |жасау      |     |
|жайылма сөйлем. Жақты, |               |        |     |
|жақсыз сөйлем.     |               |        |     |
|Мәтін: Қазақтың     |               |        |     |
|зергерлік қолөнері.   |               |        |     |
|6. Толымды және толымсыз|Сызба нұсқа, грамматикалық  |Үлестірмелі   |Жазбаша, |
|сөйлем. Атаулы сөйлем. |оқулық, «Жас толқын»     |карточкамен   |ауызша  |
|Мәтін:Алғашқы жәрдем.  |электронды оқулығы, тақта  |жұмыс      |     |
|Аралық бақылау жұмысы  |Бақылау тапсырмалары     |Тест      |Жазбаша  |
|            |               |тапсырмалары-мен|     |
|            |               |жұмыс      |     |
|7. Құрмалас сөйлем.   |Сызба нұсқа, грамматикалық  |Картотека теру |Жазбаша, |
|Құрмалас сөйлем туралы |оқулық, «Жас толқын»     |        |ауызша  |
|түсінік. Құрмалас    |электронды оқулығы, тақта,  |        |     |
|сөйлемнің жасалу    |кесте            |        |     |
|жолдары. Құрмалас    |               |        |     |
|сөйлемнің түрлері.   |               |        |     |
|Мәтін: Қазақстанның   |               |        |     |
|Ұлттық Ғылым Академиясы.|               |        |     |
|8. Салалас құрмалас   |Сызба нұсқа, грамматикалық  |Компьютер    |Жазбаша, |
|сөйлем.         |оқулық, «Жас толқын»     |атауларына   |ауызша  |
|Салалас құрмалас сөйлем |электронды оқулығы, тақта  |сипаттама беру. |     |
|туралы түсінік.     |               |        |     |
|Түсіндірмелі салалас.  |               |        |     |
|Қарсылықты салалас.   |               |        |     |
|Мәтін: Ескірткі –    |               |        |     |
|адамзаттың соры.    |               |        |     |
|9. Себеп-салдар салалас.|Сызба нұсқа, грамматикалық  |Етістікке мысал |Жазбаша, |
|Талғаулы салалас.    |оқулық, «Жас толқын»     |келтіру.    |ауызша  |
|Кезектес салалас    |электронды оқулығы, тақта  |        |     |
|Мәтін: Бәйге мен аламан |               |        |     |
|бәйге.         |               |        |     |
|10. Сабақтас құрмалас  |Сызба нұсқа, грамматикалық  |Үлестірме    |Жазбаша, |
|сөйлем.         |оқулық, «Жас толқын»     |карточкамен   |ауызша  |
|Сабақтас құрамалас   |электронды оқулығы, тақта,  |жұмыс      |     |
|сөйлем туралы түсінік. |үлестірме карточка      |        |     |
|Шартты бағыныңқылы   |               |        |     |
|сабақтас. Қарсы     |               |        |     |
|бағыныңқылы сабақтас.  |               |        |     |
|Мәтін: Ақмола (Астана).|               |        |     |
|11. Себеп бағыныңқылы  |Сызба нұсқа, грамматикалық  |Кестені толтыру |Жазбаша, |
|сабақтас. Мезгіл    |оқулық, «Жас толқын»     |        |ауызша  |
|бағыныңқылы сабақтас.  |электронды оқулығы, тақта  |        |     |
|Қимыл-сын бағыныңқылы  |               |        |     |
|сабақтас.        |               |        |     |
|Мәтін: Тоғызқұмалақ.  |               |        |     |
|12. Мақсат бағыныңқылы |Сызба нұсқа, грамматикалық  |Үлестірмелі   |Жазбаша, |
|сабақтас. Көп      |оқулық, «Жас толқын»     |карточкамен   |ауызша  |
|бағыныңқылы сабақтас.  |электронды оқулығы, тақта  |жұмыс      |     |
|Көп басыныңқы сабақтас. |               |        |     |
|Мәтін: Қазақстандық   |               |        |     |
|спорт.         |               |        |     |
|13. Аралас құрмалас   |Сызба нұсқа, грамматика-лық |Газет      |Жазбаша, |
|сөйлем.         |оқулық, «Жас толқын»     |мақаларынан   |ауызша  |
|Диалог. Монолог     |электронды оқулығы, тақта  |одағай,     |     |
|Мәтін: Ас-адамның    |               |еліктеуіш    |     |
|арқауы.         |               |сөздерге мысал |     |
|            |               |теру.      |     |
|14. Автор сөзі. Төл сөз.|Бақылау тапсырмалары     |Тест сұрақтарына|Жазбаша  |
|Төлеу сөз.       |               |жауап беру   |     |
|Мәтін: Табиғатты қорғау.|               |        |     |
|15. Тыныс белгілері.  |Сызба нұсқа, грамматикалық  |Үлестірмелі   |Жазбаша, |
|Нүкте, қос нүкте, көп  |оқулық, «Жас толқын»     |карточкамен   |ауызша  |
|нүкте, нүктелі үтір,  |электронды оқулығы, тақта  |жұмыс      |     |
|үтір. Тире, тырнақша,  |               |        |     |
|жақша.         |               |        |     |
|Мәтін: Қорықтар.    |               |        |     |
| Аралық бақылау жұмысы |Бақылау тапсырмалары     |Тест      |Жазбаша  |
|            |               |тапсырмалары-мен|     |
|            |               |жұмыс      |     |

7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

                                   4-Кесте

|Оқулықтардың, оқу құралдарының  |Саны     |Студенттердің |Қамтамасыз ету  |
|атауы              |       |саны      |пайызы      |
|1                |2       |3       |4        |
|1.Сейітова Ш.Б. Ана тілі – асыл |15      |15       |100%       |
|қазынаң.             |       |        |         |
|2. Бектұров Ш. Қазақ тілі.    |15      |15       |100%       |
|3. Құрманбаева Х. Қазақ тілі   |15      |15       |100%       |
|4. Жас толқын Қазақ тілі.    |15      |15       |100%       |
|Электронды оқулығы        |       |        |         |
|5. Руханият электронды оқулығы  |15      |15       |100%       |
|6. Зерде электронды оқулығы   |15      |15       |100%       |

8 ӘДЕБИЕТТЕР
8.1 Негізгі әдебиеттер
8.1.1. З.Күзекова, Г. Қарақұсова Жоғарғы оқу орындарының эканомика
факультеттеріне арналған. А.1997,1999.
8.1.2. Ш.Б Сейтова.  Ана тілің –асыл қазынаң. Семей 2001.
8.1.3. Т.Т Аяпова. Қазақ тілі. Негізгі оқулық
8.1.4. Т.Т.Аяпова Қазақ тілі. Үй кітабы
8.1.5. Ш.Б.Бектұров. Т.Ш. Бектұрова. Қазақ тілі. А. 2002.
8.1.6. Қазақ тілі сөздігі. А. 1999 ҰТА
8.1.7. Ә. Болғамбаев. Қазақ тілінің синонимдік сөздігі. А.1976.
8.1.8. Б.Шалабай, В.Салагаев. Іс қағаздары. А. 2001.
8.1.9. Базарғалиева Б., Иманбаева М., Ибрагимов Қ. Қазақ тілі. Алматы,
2005.
8.1.10. Г.Қ Рысбаева. Қазақ тілі грамматикалық анықтағыш  А-2000
8.1.11. З.Күзекова. Практикалық курс.  Қазақ тілі –Алматы: 2002
8.1.12. Ш.Бектұров. Серғалиев М. Қазақ тілі А-1994
8.1.13. Жас техниктің  энциклопедиялық  сөздігі.  Москва.1980.
8.1.14. Р. Сыздық Қазақ тілінің анықтағышы Астана, Елорда 2000.

8.2. Қосымша әдебиеттер
8.2.1. Жас толқын электронды оқулығы
8.2.2. Руханият электронды оқулығы
8.2.3. Зерде электронды оқулығы
8.2.4. Елтаным электронды оқулығы
8.2.5. Мәнерлеп оқу электронды оқулығы
8.2.6. Ахмет Байтұрсынов электронды оқулығы
8.2.7. Ыбырай Алтынсарин электронды оқулығы
8.2.8. Қазақ тілі электронды оқулығы
Пәндер