Файл қосу


Құрылыс материалдары|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ         |
|3 дәрежелі СМЖ құжат    |ПОӘК       |              |
|              |         |ПОӘК 042-18-14.1.12/02-2013 |
|«Құрылыс материалдары»   |№1 баспа     |              |
|пәнінің          |2.09.2013     |              |
|студенттер үшін жұмыс оқу |         |              |
|бағдарламасы        |         |              |         5В073000 «Құрылыс материалдары, бұйымдары


  және конструкциялары өндірісі», 5В072900 “Құрылыс”, мамандықтарының


              студенттеріне арналған


              “ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ”            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


            СТУДЕНТТЕР ҮШІН ПӘННІҢ ЖҰМЫС


               ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


                 Семей 2013                  Алғысөз


  1. ӘЗІРЛЕГЕН
  1.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы  мемлекеттік  университеті,
“Геодезия және құрылыс” кафедрасының аға оқытушысы Уркинбаева Жузимкул
Исаевна                «_2__» _____09____2013 ж.


  2. ТАЛҚЫЛАНҒАН
  2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы  мемлекеттік  университеті,
“Геодезия және құрылыс”кафедрасының отырысында


  Хаттама № 1__ «__2__» __09___ 2013 жыл


  Кафедра меңгерушісі, т.ғ.к. _________  Кудеринова Н.А.


  2.2. Ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар  факультетінің  оқу-
әдістемелік кеңесінің отырысында
  Хаттама №_1__ «__11__» ____09____ 2013 жыл


  Төрайымы __________  Бекбаева Р.С.


  3. БЕКІТІЛГЕН
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында талқыланды және
басылымға ұсынылды


  Хаттама №_1__ «__18__» ___09_____ 2013 жыл


  ОӘК төрайымы  _____________ Искакова Г.К.
  4. БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ
                  Мазмұны


|1  |Жалпы мағлұматтар                         |4  |
|2  |Пәнді оқытуға әдістемелік нұсқаулар                |5  |
|3  |Курстың форматы мен саясаты                    |5  |
|4  |Бағалау саясаты                          |6  |
|5  |Пәннің мазмұны мен сабақтың түрі бойынша сағаттардың бөлінуі   |9  |
|6  |СӨЖО мен СӨЖ мазмұны                       |9  |
|7  |Пән бойынша оқу процесінің күнтізбелік кестесі          |10 |
  1 ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР
  1.1 Оқытушы мен пән туралы жалпы мағлұмат
      • Оқытушының аты-жөні –Уркинбаева Жузимкул Исаевна
      • Кафедра – Геодезия және құрылыс;
      • Байланыс – тел: 35-84-37, Бас оқу ғимараты, № 1003 кабинет;
      • Сабақ өткізу орны – Бас оқу ғимаратының аудиториялары: 1010;
       1007.
      • Пән бойынша кредиттер саны – 3.
  2. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме (1 кесте):
  Кесте 1 - Оқу жұмыс жоспарынан көшірме


|Курс   |Семестр      |Кредиттер     |ДС (сағ.)         |
|А     |4,0        |95 – 100     |Өте жақсы         |
|А–    |3,67       |90 – 94      |             |
|В+    |3,33       |85 – 89      |             |
|     |         |         |Жақсы           |
|В     |3,0        |80 – 84      |             |
|В–    |2,67       |75 – 79      |             |
|С+    |2,33       |70 – 74      |             |
|     |         |         |             |
|     |         |         |Қанағаттанарлық      |
|С     |2,0        |65 – 69      |             |
|С–    |1,67       |60 – 64      |             |
|D+    |1.33       |55 – 59      |             |
|D     |1,0        |50 – 54      |             |
|F     |0         |0 – 49      |Қанағаттанарлықсыз    |
|I     |NA        |-         |Аяқталмаған        |
|P     |-         |өткен       |Пәнді өткен        |


5 Пәннің мазмұны және пәннің модульдік бөлінуі
             Модульдер бойынша пән мазмұны
 2 кесте
|Модуль атауы   |Тақырып атауы      |Мазмұны        |Әдебиет |
|         |            |           |     |
|1        |2            |3           |8    |
|Модуль 1     |Дәріс №1        |Қазіргі құрылыс    |7.1.2  |
|Жалпы құрылыс  |Кіріспе.        |материалдары мен   |7.1.3  |
|материалдары,  |Қазахстан құрылыс    |бұйымдары саласында  |     |
|құрылыстық    |индустриясы және    |ғылыми зерттеу жұмысын|     |
|қасиеттері.   |экономикасындағы құрылыс|дамытуда ғалымдардың |     |
|         |материалдарының ролі мен|еңбектерінің ықпалы. |     |
|         |орны. Құрылыс      |Құрылыс материалдары |     |
|         |материалдарының     |мен бұйымдар,     |     |
|         |жіктелуі. Құрылыс    |архитектура,     |     |
|         |материалдарының құрылымы|экономика, және    |     |
|         |және негізгі қасиеттері.|құрылыс өндіру    |     |
|         |            |технологиясы саласымен|7.1.2  |
|         |Дәріс №2        |байланысы.      |7.1.3  |
|         |Табиғи тас материалдары.|Материалдардың қасиеті|     |
|         |Тау жыныстарының және  |мен құрылымын, сонымен|     |
|         |олардың жіктелуі.    |қатар олардың     |     |
|         |Шөгіндік, метаморфиялық,|физика-химиялық,   |     |
|         |магматикалық тау    |физикалық, механикалық|     |
|         |жыныстары және химиялық,|және басқа да     |     |
|         |минералдық құрамдары.  |әсерлердегі өзгерісін |     |
|         |Құрылыстық қасиеттері. |салыстыра білу және  |     |
|         |            |анықтау.       |     |
|         |Дәріс №3        |Тау жыныстарын    |     |
|         |Жасанды құрылыс     |механикалық өңдеу (  |     |
|         |материалдары мен    |жару,тілу, ұсақтау  |     |
|         |бұйымдары.       |және т.б.тәсілдер)  |     |
|         |Керамикалық материалдар |арқылы алынатын    |     |
|         |мен бұйымдар туралы   |плиталар , блоктар,  |     |
|         |жалпы мағлұмат.     |қаптағыш материалдар, |7.1.2  |
|         |Шикізаттары және    |жолға төселінетін   |7.1.3  |
|         |саздардың созымталдығы. |кесек және жалпақ   |     |
|         |Шикізатты өңдеу және  |тастар,щебень,    |     |
|         |керамикалық массаны   |ұсақталған құм    |     |
|         |дайындау тәсілдері.   |өнімдері. Тау     |     |
|         |Керамикалық бұйымдарды |жыныстарының     |     |
|         |қалыптау және олардың  |физикалық- механикалық|     |
|         |кептірілуі мен     |қасиеттері ,     |     |
|         |күйдірілуі. Керамикалық |минералдық құрамы және|     |
|         |бұйымдардың жалпы    |құрылыс салаласында  |     |
|         |қасиеттері.       |қолданысы.      |     |
|         |            |Саздық шикізаттардың |     |
|         |Дәріс №4        |құрамы мен құрылымы, |     |
|         |Силикат балқымаларынан |иілімділігі, отқа   |     |
|         |алынатын материалдар мен|төзімділігі бойынша |     |
|         |бұйымдар. Шыны     |жіктелуі. Керамикалық |     |
|         |өндірісінің негізі.   |бұйымдарға арналған  |     |
|         |Шикізат материалдары.  |шикізаттың негізгі  |7.1.2  |
|         |Шыны және шыны     |қасиеттері,      |7.1.3  |
|         |бұйымдарын өндіру.   |құрылымдары. Саздық  |     |
|         |Шынылар қасиеттері.   |шикізатты кептіру және|     |
|         |Ситаллалар және шлак  |күйдіру кезіндегі   |     |
|         |ситаллалары.      |болатын процесстер.  |     |
|         |            |Керамикалық бұйымдарды|     |
|         |Дәріс №5        |өндіру тәсілдері.   |     |
|         |Органикалық емес    |Қабырғалық      |     |
|         |байланыстырғыш заттар  |материалдардың    |     |
|         |негізінде алынған    |түрлері, тиімділігі: |     |
|         |құрылыс материалдары.  |беттік керамикалық,  |     |
|         |Байланыстырушылардың  |кеуекті, қуыс денелі |     |
|         |жіктелуі.        |керамикалық тастар;  |     |
|         |Ауалық және       |керамикалық ірі    |     |
|         |гидравликалық      |қабырғалық панелдер  |     |
|         |байланыстырушы заттар. |мен блоктар.     |     |
|         |Өндіру тәсілдері және  |Шыны өндіру үшін   |     |
|         |қойылатын талаптары,  |қолданылатын шикізат |     |
|         |қасиеттері, құрылыстағы |материалдары және шыны|     |
|         |қолданысы.       |балқымасы туралы   |     |
|         |            |түсінік.Шыны өндірудің|     |
|         |            |технологиялық негізі: |     |
|         |            |шикізат материалдарын |     |
|         |            |өңдеу, шихта     |     |
|         |            |араласпасын дайындау, |     |
|         |            |құрылыс шынысын    |     |
|         |            |өндіріп шығару. Шыны |     |
|         |            |бұйымдарын формалау  |     |
|         |            |тәсілдері.      |     |
|Модуль 2     |Дәріс №6        |Бетон дайындау үшін  |     |
|Бетондар және  |Бетондар, жіктелуі,   |шикізат материалдары. |7.1.2  |
|байланыстырғыш  |өндіру технологиясы.  |Бетондардың жіктелуі: |7.1.3  |
|заттар      |Бетонның қасиеттері,  |байланыстырғыш түріне |     |
|         |қолданулары.      |байланысты,      |     |
|         |            |толтырғыштар түріне  |     |
|         |Дәріс №7        |және тығыздықтарына  |     |
|         |Ағаш материалдары мен  |байланысты.      |     |
|         |бұйымдары. Ағаштың   |Байланыстырушы    |     |
|         |қасиеттері. Ағаштарды  |материалдар      |     |
|         |бұзылудан сақтау    |өндiрiсiнiң дамуы,  |     |
|         |тәсілдері        |соған байланысты неше |     |
|         |            |түрлi құрылыстардың  |     |
|         |Дәріс №8        |индустриялы салаға  |     |
|         |Органикалық       |айналуы. Ауалық және |     |
|         |байланыстырушы     |гидравликалық     |     |
|         |негізіндегі жасанды   |байланыстырғыш заттар |     |
|         |материалдар және    |, техникалық     |     |
|         |битумдар. Қасиеттері.  |қасиеттері мен    |     |
|         |            |ерекшеліктері,    |     |
|         |Дәріс №9        |қолданысы .      |     |
|         |Жылуқоршағыштық және  |           |     |
|         |акустикалық материалдар.|           |     |
|         |Құрылымы және      |Араласпа дайындауда  |     |
|         |қасиеттері.       |қолданатын      |     |
|         |            |материалдарға және  |     |
|         |Дәріс №10        |суға қойылатын    |7.1.2  |
|         |Пластмассадан      |талаптар.       |7.1.3  |
|         |жасалынатын материалдар |Бетон араласпасы.   |     |
|         |мен бұйымдар. Құрылыстық|Бетондық араласпаның |     |
|         |пластмассалардың басты |реологиялық және   |     |
|         |қасиеттері. Полимер   |техникалық      |     |
|         |негізіндегі       |қасиеттері.Су шығыны |     |
|         |герметикалаушы     |туралы түсінік.    |     |
|         |материалдар.      |физика-механикалық  |     |
|         |            |қасиеттері.      |     |
|         |Дәріс №11        |           |     |
|         |Композициялық      |           |     |
|         |материалдар       |           |     |
|         |Гипстік композициялық  |           |     |
|         |негізіндегі материалдары|           |     |
|         |Әр түрлі композиция   |           |     |
|         |негізіндегі құрылыстық |           |     |
|         |бұйымдар және қолданысы.|           |     |


6 СӨЖ тақырыптары тізімі және мазмұны
                                   3 кесте
|№  |СӨЖ тақырыбы   |СӨЖ мазмұны          |Өткізу  |Қойылатын  |
|р/б |         |                |мерзімі |баллдар   |
|  |         |                |(апта)  |      |
|1  |2         |3               |4    |5      |
|1  |Құрылыс      |Әктілі және әкті- кремнеземді |7    |10     |
|  |материалдарының  |компоненттер негізінде жасалған|     |      |
|  |жалпы қасиеттері |бұйымдар. Автоклавтық өңдеу  |     |      |
|  |және оларды    |негізінде алынған силикаттық  |     |      |
|  |анықтау жолдары. |бұйымдардың физика-механикалық |     |      |
|  |         |процестері және олардың    |     |      |
|  |Силикат      |кремнеземді-әкті компоненттерге|     |      |
|  |материалдары және |дисперстік тұрғыда әсері.   |     |      |
|2  |бұйымдары.    |Силикаттық кірпіш: шикізаты,  |     |      |
|  |Автоклавтық өңдеу |өндіру технологиясы, негізгі  |     |      |
|  |негізінде алынған |қасиеттері мен         |     |      |
|  |силикаттық    |ерекшеліктері.Метаморфиялық,  |     |      |
|  |бұйымдардың    |және шөгінді тау жыныстары.  |     |      |
|  |физика-механикалық|Метаморфиялық және шөгінді тау |     |      |
|  |қасиеттері.    |жыныстарынан құрылыста құрылыс |     |      |
|  |Табиғи тас    |материалдары ретінде қолдану  |     |      |
|  |материалдары, тау |мүмкіндіктері. Өндіріп алу   |     |      |
|  |жыныстары жіктелуі|жолдары. Шөгінді тау      |     |      |
|3  |және олардың   |жыныстарының пайда болу    |     |      |
|  |құрылыстағы орны |себептері.           |     |      |
|2  |Жалпы керамикалық |Жалпы керамикалық материалдар |15    |10     |
|  |материалдар,   |туралы жалпы мағлұмат.     |     |      |
|  |өндіру жолдары  |Саз-топырақтардың шикізаттардың|     |      |
|  |және құрылыстағы |құрамы мен құрылымы,      |     |      |
|  |орны. Бетондар,  |иілімділігі,иілімділігі және  |     |      |
|  |жіктелуі,     |отқа төзімділігі бойынша   |     |      |
|  |ерекшеліктері,  |жіктелуі. Керамикалық     |     |      |
|  |қасиеттері және  |бұйымдарға арналған шикізаттың |     |      |
|  |қолданысы.    |негізгі қасиеттері. Саздық   |     |      |
|  |         |шикізатты кептіру және күйдіру |     |      |
|  |         |кезіндегі болатын процесстер. |     |      |

Бақылау түрі бойынша баллдарды бөлу 2-ші кестеде келтірілген
«Құрылыс материалдары» пәні бойынша баллдарды бөлу
Кесте 2
|Апталар |Бақылау түрі                 |Барлық |ескерту   |
|    |                       |баллдар |      |
|1    |2                      |3    |4      |
|1апта  |Сабаққа қатысу және дәріс сабақтарға    |30   |      |
|    |дайындық  1 ден 7 аптаға          |    |      |
|2 апта |Практикалық сабақтарға дайындық       |20   |      |
|    |СӨЖӨ                     |0    |      |
|    |СӨЖ                     |0    |      |
|3 апта |Практикалық сабақтарға дайындық       |20   |      |
|    |СӨЖӨ                     |20   |      |
|    |СӨЖ                     |0    |      |
|4 апта |Практикалық сабақтарға дайындық       |20   |      |
|    |СӨЖӨ                     |0    |      |
|    |СӨЖ                     |30   |      |
|5 апта |Практикалық сабақтарға дайындық       |20   |      |
|    |СӨЖӨ                     |20   |      |
|    |СӨЖ                     |0    |      |
|6 апта |Практикалық сабақтарға дайындық       |20   |      |
|    |СӨЖӨ                     |0    |      |
|    |СӨЖ                     |30   |      |
|7 апта |Практикалық сабақтарға дайындық       |0    |      |
|    |СӨЖ                     |0    |      |
|    |Аралық бақылау                |70   |      |
|    |Барлығы                   |300   |      |
|8 апта |Сабаққа қатысу және дәріс сабақтарға    |30   |      |
|    |дайындық  8 ден 15 аптаға         |    |      |
|9 апта |Практикалық сабақтарға дайындық       |20   |      |
|    |СӨЖӨ                     |0    |      |
|    |СӨЖ                     |0    |      |
|10 апта |Практикалық сабақтарға дайындық       |20   |      |
|    |СӨЖӨ                     |0    |      |
|    |СӨЖ                     |0    |      |
|11 апта |Практикалық сабақтарға дайындық       |20   |      |
|    |СӨЖӨ                     |20   |      |
|    |СӨЖ                     |0    |      |
|12 апта |Практикалық сабақтарға дайындық       |20   |      |
|    |СӨЖӨ                     |0    |      |
|    |СӨЖ                     |30   |      |
|13 апта |Практикалық сабақтарға дайындық       |20   |      |
|    |СӨЖӨ                     |0    |      |
|    |СӨЖ                     |0    |      |
|14 апта |Практикалық сабақтарға дайындық       |0    |      |
|    |СӨЖӨ                     |20   |      |
|    |СӨЖ                     |30   |      |
|15 апта |Аралық бақылау                |70   |      |
|    |БАРЛЫҒЫ                   |300   |      |


  7. ІШКІ ӘДЕБИЕТТЕР
  7.1 Негізгі
7.1.1  Бисенов Қ,А. Құрылыс материалдары мен бұйымдары: Оқу құралы. –
Алматы: «ИздатМаркет», 2007.-224 бет.
7.1.2 Микульский В.Г. и др. Строительные материалы. Учеб. изд. – М.:
Издательство Ассоциации строительных вузов, 2004-536с.
7.1.3 Б.С.Сатеков. Табиғи және жасанды құрылыс материалдары мен бұйымдары.
 М.Х.Дулати атындағы Тарази мемлекеттік университеті. 2 том 267-295 б.
7.1.4 Хамзин С.Қ. Құрылыс материалдары (зертханалық-практикалық жұмыстар):
Оқу құралы.-Астана: Фолиант,2007.-140б
7.1.5 Үдербаев С.Н Құрылыс материалдары мен бұйымдары. Алматы: 2006, 169
б.
7.1.6. Попов К.Н. Строительные материалы и изделия: Учебник/ К.Н.Попов,
М.Б.Каддо – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк. , 2005-438с.

    8.2 Қосымша әдебиеттер
7.2.1 Горчаков Г.И. Строительные материалы: Учеб. Для вузов  –  М.:
Стройиздат., 1986-688с.
7.2.2 Комар А.Г. материалы и изделия: Учеб. для инст. экон. спец. строит.
вузов – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк. , 1988-527с.
Пәндер