Файл қосу


Компьютерлік желілердің екі|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БIЛIМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛIГI          |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРIМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТIК УНИВЕРСИТЕТI        |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты     |ПОӘК         |ПОӘК        |
|                |           |042-18-11.1.116/01-2|
|                |           |014         |
|ПОӘК              |Баспа №1 күні    |          |
|Студенттерге арналған пән   |«__»_____ 2014 ж.  |          |
|«КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІЛЕРДІ    |           |          |
|ЖОБАЛАУ» бойынша бағдарламасы |           |          |

             ПӘНIНIҢ ОҚУ-ӘДIСТЕМЕЛIК КЕШЕНI
              «КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІЛЕР »


      мамандық үшін 5B070200 - «Автоматтандыру және басқару»           СТУДЕНТТЕР ҮШІН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
                  2014
                 Алғы сөз


1. ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН
   Құрастырушы________ «__» ________ 2014 ж. Е.А.Оспанов, «Автоматика
және электротехника» кафедрасының аға оқытушы2. Талқыланды
2.1. «Автоматика және электротехника» кафедрасы отырысында қарастырылды.
   Хаттама № 1 « ____» ________2014 ж.
   Кафедра меңгерушісі __________ А.Д.Золотов

2.2. Факультеттің оқу-әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.
   Хаттама № 1 «    »  __________  2014 ж.
   Төрағасы __________ Р.С.Бекбаева

3. бекітілді
   Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі отырысында баспаға жіберуге
ұсынылды және мақұлданды.
   Хаттама № 1 «___» _________ 2014ж.
   ОӘК төрайымы___________ Г.К.Искакова

4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛІП ОТЫР


                  мазмұны


   |1  |Жалпы ережелер                          |4  |
|2  |Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу     |5  |
|3  |Пәнді меңгеруге арналған әдістемелік ұсыныстар          |6  |
|4  |Пәннің форматы                          |7  |
|5  |Пәннің саясаты                          |7  |
|6  |Баға қою саясаты                         |8  |
|7  |Әдебиеттер                            |9  |1 Жалпы ережелер
   1.1 Оқытушы және пән жөнінде жалпы мәліметтер
 Оспанов Ербол Амангазович, магистр,аға оқытушы
 Кафедра – Автоматика және электротехника;
 Ақпарат – тел: 35-84-38, № 1 оқу ғимараты, кабинет № 711;
 Сабақ өткiзу орны – аудитория № 705
 «Компьютерлік желілер» пәнінен кредиттер саны – 3;   1.2. Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы   Пәннің негізгі мақсаты – компьютерлік желілердің ұйымдастыру және
функционалдау принциптерін игеру, желілерде жетекші компьютерлер жұмысының
ерекшеліктері, қазіргі компьютерлік желілік технологияларымен танысу,
локальді желілермен жұмыс істеуде тәжірибе жинау, сонымен қатар:
    - ЭЕМ-ның жүйесі мен желісінің негізгі түсінігін оқу;
    - ЭЕМ-ның жүйесі мен желісінің ұйымдастыру және функционалдау
     принциптерін оқу;
    - Қолданушының ЭЕМ-ның жүйесімен және желісімен негізгі жұмыс істеу
     ережелерін оқу.


   1.3. Пәндi оқытудың мақсаты:


   Осы курстың мақсаты: студенттің жаңа тәжірибе алуда болашақ қызметіне
келесі бағыттарды қарастырайық:
   - компьютерлік желілер элементтеріне талаптарды негіздеу;
   - компьютерлік желілер компоненттерін қарастыру;
   - қолданушының тәжірибелік тапсырмаларын шешу үшін  компьютерлік
желілердің рационалды нұсқауын таңдау;
   - компьютерлік желілердің техникалық әдістердің жұмыс параметрлерін
орнату және күйге келтіру;


   1.4 Пәнді оқытудың міндеттері:


   Пәнді оқудың негізгі міндеті – келесіні оқу және түсіну:
   - компьютерлік желілердің классификациясын, қазіргі  компьютерлік
желілік технологияларының ерекшеліктерін, аппараттық және ппрограммалық
компьютерлік желілерді.
    - нақты тәжірибелік тапсырмаларды шешу үшін локальді желілерді
     жобалау әдістерін қарастыру, қазіргі технологиялық желілердің
     перспективті және тенденциялы дамуы;
   - компьютерлік желілер элементтеріне талаптарды негіздеу, компьютерлік
желілер компоненттерін қарастыру, қолданушының тәжірибелік тапсырмаларын
шешу үшін компьютерлік желілердің рационалды нұсқауын таңдау;
  1.5.Оқыту нәтижелері:

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы міндетті
- компьютерлік желілер элементтеріне талаптарды негіздеу;
- компьютерлік желілер компоненттерін қарастыру;
- қолданушының тәжірибелік тапсырмаларын шешу үшін компьютерлік желілердің
рационалды нұсқауын таңдау;
- компьютерлік желі аппараттық – программалық әдістері


   1.6. Курстың пререквизиттері:
      ­ Жоқ
   1.7. Курстың постреквизиттері:
      ­ Жоқ


   2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫҢ БӨЛІНУІ


                                   Кесте 4


   |№  |Тақырыптың аталуы         |Сағат саны         |Әдебиет|
|п/п |                 |              |    |
|  |                 |Д  |ПР |ЗС |СОӨЖ  |СӨЖ |    |
|1  |2                 |3  |4  |5 |6   |7  |8   |
|1  |Компьютерлік желілердің екі    |1  |  |  |    |2  |7.1.1, |
|  |тамыры. Алғашқы компьютерлік   |   |  |  |    |   |с.   |
|  |желілер. Желі конвергенциясы   |   |  |  |    |   |24-37 |
|2  |Дербес компьютер үшін аппараттық |   |2  |  |1,5  |   |7.1.3 |
|  |қамтамасыз ету.          |   |  |  |    |   |    |
|3  |СРО №1              |   |  |  |    |1  |7.1.1, |
|  |                 |   |  |  |    |   |с. 37 |
|4  |Екі компьютерден тұратын қарапайым|1  |  |  |    |2  |7.1.1, |
|  |желі.               |   |  |  |    |   |с.   |
|  |                 |   |  |  |    |   |39-44 |
|5  |Операциялық жүйелер.       |   |2  |  |1,5  |   |7.1.3 |
|6  |Желілік программалық қамтамасыз  |1  |  |  |    |2  |7.1.1, |
|  |ету.               |   |  |  |    |   |с.   |
|  |                 |   |  |  |    |   |44-52 |
|7  |Байланыс линиялары бойынша    |1  |  |  |    |1  |7.1.1, |
|  |меліметттердің физикалық берілуі. |   |  |  |    |   |с.   |
|  |                 |   |  |  |    |   |52-55 |
|8  |Желіге қосылу           |   |4  |  |3   |   |7.1.3 |
|9  |Бірнеше компьютерлер байланысының |1  |  |  |    |1  |7.1.1, |
|  |проблемасы.            |   |  |  |    |   |с.   |
|  |                 |   |  |  |    |   |55-62 |
|10 |Коммутация. Коммутацияның     |1  |  |  |    |2  |7.1.1, |
|  |жалпылама есебі.         |   |  |  |    |   |с.   |
|  |                 |   |  |  |    |   |62-75 |
|11 |СӨЖ №2              |   |  |  |    |4  |7.1.1, |
|  |                 |   |  |  |    |   |с. 75 |
|12 |Каналдарды коммутациялау.     |1  |  |  |    |2  |7.1.1, |
|  |                 |   |  |  |    |   |с.   |
|  |                 |   |  |  |    |   |77-85 |
|13 |Интернетке Интернет-провайдер   |   |4  |  |3   |   |7.1.3 |
|  |арқылы қосылу.          |   |  |  |    |   |    |
|14 |Пакеттерді коммутациялау.     |1  |  |  |    |2  |7.1.1, |
|  |                 |   |  |  |    |   |с.   |
|  |                 |   |  |  |    |   |85-105 |
|15 |СӨЖ №3              |   |  |  |    |3  |7.1.1, |
|  |                 |   |  |  |    |   |с. 106 |
|16 |Желілік адресация.        |   |4  |  |3   |   |7.1.3 |
|17 |Желілік өзара әсер есебінің    |1  |  |  |    |2  |7.1.1, |
|  |декомпозициясы.          |   |  |  |    |   |с.   |
|  |                 |   |  |  |    |   |108-113|
|18 |Желілік қызметтер         |1  |  |  |    |2  |7.1.1, |
|  |                 |   |  |  |    |   |с.   |
|  |                 |   |  |  |    |   |113-124|
|19 |Сетевые службы.          |   |4  |  |3   |   |7.1.3 |
|20 |Желілік стандарттау.       |1  |  |  |    |2  |7.1.1, |
|  |                 |   |  |  |    |   |с.   |
|  |                 |   |  |  |    |   |124-136|
|21 |СӨЖ №4              |   |  |  |    |3  |7.1.1, |
|  |                 |   |  |  |    |   |с. 136 |
|22 |Компьютерлік желі         |1  |  |  |    |1  |7.1.1, |
|  |классификациясы.Телекоммуникациялы|   |  |  |    |   |с.   |
|  |қ желілердің жалпылама құрылымы. |   |  |  |    |   |138-151|
|23 |Сымзыз технологиялар       |   |4  |  |3   |   |7.1.3 |
|24 |Корпоративті желілер..      |1  |  |  |    |1  |7.1.1, |
|  |Интернет.             |   |  |  |    |   |с.   |
|  |                 |   |  |  |    |   |151-160|
|25 |СӨЖ №5              |   |  |  |    |2  |7.1.1, |
|  |                 |   |  |  |    |   |с. 160 |
|26 |Сипаттама типтері. Өнімділігі.  |1  |  |  |    |1  |7.1.1, |
|  |                 |   |  |  |    |   |с.   |
|  |                 |   |  |  |    |   |162-179|
|27 |Қауіпсіздік негіздері       |   |4  |  |3   |   |7.1.3 |
|28 |Сенімділік. Қызметті ұсынушы   |1  |  |  |    |1  |7.1.1, |
|  |желісінің сипаттамасы.      |   |  |  |    |   |с.   |
|  |                 |   |  |  |    |   |179-182|
|29 |СӨЖ №6              |   |  |  |    |2  |7.1.1, |
|  |                 |   |  |  |    |   |с. 183 |
|30 |Желілер проблемасын жою.     |   |2  |  |1,5  |   |7.1.3 |
|  |Барлығы:             |15  |20 |  |22,5  |67,5 |    |


  3 ПӘНДI ОҚУ БОЙЫНША ӘДIСТЕМЕЛIК НҰСҚАУЛЫҚТАР


  «Компьютерлік желілерді жобалау » курсын көрсетiлген бағдарлама бойынша
меңгеру қажет. Негiзгi ұғымдар мен анықтамаларды, программаларды меңгеру
қажет.

  Студенттiң өздiк жұмысы пәннiң аудиториялық сабақтарын  толықтыратын
маңызды және жауапты бөлiмi. Өздiк жұмысқа жекелеген  теориялық бөлiмдер,
жеке бағдарламалар құру т.б. жатады. СӨЖ-н бақылау ауызша  және жазбаша
бақылау, коллоквиумдар, тестілік тапсырмалар, лабораториялық  жұмыстар,
рефератттар түрiнде алынады.

  Реферат титулды парақтан, мазмұннан, кiрiспеден, негiзгi бөлiктен,
қортындыдан, қолданылған әдебиеттер тiзiмiнен тұрады.

  Өздiк жұмыстар мен рефераттарды толтыру универститеттiң стандартына
сәйкес келуi тиiс. Аралық бақылауда өтiлген тақырыптар бойынша ауызша және
жазбаша бақылау жұмыстары, тестiк сұрақтар берiледi.

   4 ПӘННІҢ (ТҮРІ) форматы


   Курсты оқу үшін келесі талаптар қойылады:
     – дәріске, СТС және СОӨЖ міндетті түрде қатысу. Егер қандай да
      себептермен студент сабақты босатқан болса, сол күні сабақта
      өтілген материалға өзі жауапты болады.
     – Сабақ үстінде ұялы телефонды өшіріп қою қажет.
     – Сабақты жүйелі түрде бұзып, тәртіп бұзған студент аудиториядан
      шығарылады, немесе барлық курс үшін "қанағаттанарлықсыз" баға
      қойылады.
     – СТС және үй тапсырмаларын орындау міндетті
     – Бақылау жұмыстары міндетті түрде орындалып, аталған уақытта
      тапсырылуы қажет. Кешіктіріліп өткізілген жұмыс автоматты түрде
      төмен бағамен бағаланады.
     – Көшіру орын алғанда студент аудиториядан шығарылады немесе
      "қанағатанарлықсыз" баға қойылады.
   Межелік бақылауға сабаққа қатысуы, ағымдағы және үй жұмыстары, тақта
алдында жауап беруі, орынында жауап беруі және бақылау жұмыстарын уақытында
тапсыруы кіреді.
   Қортынды бақылау барлық бақылауды қамтиды: Емтихан бағасы межелік
бақылау (40%) және аралық аттестация қортындысын (емтихан – 60%) қамтиды да
 100% құрайды.
    ОБСӨЖ тақырыптары бойынша бақылау жұмыстары орындалады.

   5 ПӘН САЯСАТЫ


   Оқытушы берген барлық тапсырмаларды студент айтылған уақытта орындауы
тиіс. Өз уақытында орындалмаған тапсрымаларға төмен ұпай қойылады.
   Межелік аттестациялау қортындылары студенттің сабаққа  қатысуына,
практикалық және өздік жұмыстарды тапсыру нәтижелеріне, сонымен қатар
межелік бақылау бағаларына байланысты шығарылады. Сабақ уақытында тәртіп
бұзған студент аудиториядан шығару арқылы жазаланады немесе курс бойынша
«қанағаттандырарлықсыз» баға қойылады.
   Көшіру және плагиат: Кез-келген түрдегі көшіру немесе плагиат (дайын
тапсырмаларды қолдану, көшіру және студенттерден не болмаса ИНТЕРНЕТТЕН
көшіріп алу) аттестацияны төмендетумен және «қанағаттандырарлықсыз» баға
қоюмен аяқталады.
   Қорытынды емтихан барлық өткен материалдарды қамтып, ауызша түрде
өткізіледі. Емтихан кезінде көшіруге қатаң тиым салынады.


   6 Баға қою саясаты


   Әрбір студент пән бойынша жеткілікті рейтинг алуы үшін белгілі балл
санын жинауы тиіс. Баллдардың максималды саны:
1-рейтинг нәтижесі бойынша 1-7 апталарда – 300 балл,
2-рейтинг нәтижесі бойынша 8-15 апталарда – 300 балл.
   Курстық жұмыс жеке бағаланады.
   Пән бойынша баллдардың бөлінуі төменде 2-кестеде берілген.
Бақылау мерзімдері 7-аптаның соңы  және  15-аптаның  соңы.  Уақытында
өткізілмеген тапсырма мен тестілік тапсырмаларды  15-аптада  тапсыруға
болады, бірақ егер студент себепсіз уақытында орындамаса, оларға айыппұл
салынып, баллдың 60% ғана қойылады.
                                   Кесте 2

|Апта |Бақылау түрі            |Ұпайлардың барлығы |Ескерту  |
|   |1-аптадан 7-аптаға дейінгі     |30         |      |
|   |аудиториялық сабақтарға қатысуы  |          |      |
|1   |Дәріс               |          |      |
|2   |Дәріс               |          |      |
|3   |Дәріс/Зертх.            |20         |      |
|4   |Дәріс/ Зертх./СӨЖ         |20 /50       |      |
|5   |Дәріс/ Зертх.           |20         |      |
|6   |Дәріс/ Зертх./СӨЖ         |20 50       |      |
|7   |Дәріс/МежБақ.           |90         |      |
|1-аптадан 7-аптаға дейінгі оқу      |300        |      |
|нәтижелерінің ұпайлар саны:        |          |      |
|   |8-аптадан 15-аптаға дейінгі    |30         |      |
|   |аудиториялық сабақтарға қатысуы  |          |      |
|8   |Дәріс               |          |      |
|9   |Дәріс/ Зертх.           |15         |      |
|10  |Дәріс/ Зертх./СӨЖ         |15 / 50      |      |
|11  |Дәріс/ Зертх./           |15         |      |
|12  |Дәріс/ Зертх./СӨЖ         |15 / 50      |      |
|13  |Дәріс/ Зертх./           | -         |      |
|14  |Дәріс/ Зертх./           |20         |      |
|15  |Дәріс/МежБақ            |90         |      |
|8-аптадан 15-аптаға дейінгі оқу      |300        |      |
|нәтижелерінің ұпайлар саны:        |          |      |
|Емтихандық ұпайлар саны          |400        |      |
|Академиялық мерзім бойынша ұпайлар саны  |1000        |      |

   7 ӘДЕБИЕТТЕР


   7.1. Негізгі әдебиет.
   7.1.1 Таненбаум,Э.С. Компьютерлік желілер. 1-бөлім: оқулық / Э.С.
Таненбаум, Д.Д. Уэзеролл.- Алматы: Дәуір, 2013.- 551б.
   7.2.2 Аяжанов С.С. Компьютерлік желілер: оқулық / С.С. Аяжанов, С.Б.
Сатымбекова.- Алматы: Дәуір, 2011.- 239 б.
   7.1.3. Олифер В. Г., Олифер Н. А.Компьютерные сети.  Принципы,
технологии, протоколы: Учебник для Вузов. 4-е изд. — СПб.: Питер, 2010. —
944 с; ил.
   7.1.4. Парамзин А.П. Компьютерные сети: Методические указания и
индивидуальные задания к лабораторным работам для студентов специальностей
050704 «Вычислительная техника и программное обеспечение» / Изд-во ВКГТУ. –
Усть – Каменогорск, 2007. – 114 с.
   7.1.5 Электронный курс CISCO CCNA.
   7.2. Қосымша әдебиет.
     7.2.1. Джонс А. Руководство системного администратора Windows: для
 профессионалов. – СПб.: Питер, 2000.

    7.2.2 Спортак Марк. Компьютерные сети и сетевые технологии; Пер. с
англ. / Марк Спортак, Френк Паппас и др. – СПб.: ООО «Диа-СофтЮП», 2005.
    7.2.3 Компьютерные системы и сети: Учеб. Пособие / Косарев В.П. и др.
/ Под ред. В.П. Косарева, Л.В. Ерёмина. – М.: Финансы и статистика, 1999.
   7.2.4 Гук М. Аппаратные средства IBM PC: Энциклопедия. – СПб.:
Издательство «Питер», 2000. – С. 741 – 768.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть