Файл қосу


Астық түйірді кептіру|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ           |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ          |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжат       |ПОӘК     |ПОӘК           |
|                  |       |042-18-7.1.65/01-2014  |
|ПОӘК                |       |             |
|Оқытушы үшін «Астық түйірді    |№1-басылым  |             |
|кептіру» пәннің бағдарламасы    |11.09.14ж   |             |
              «Астық түйірді кептіру»
            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

 5В072800 – «Өңдеу өндірістерінің технологиясы» мамандығына арналған.
               ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН
               ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей


                   2014
                 Алғы сөз   1 ӘЗІРЛЕНДІ
   Құрастырған  Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік
университетінің «Тамақ өнімдерінің және жеңіл  өнеркәсіп  бұйымдарының
технологиясы»  кафедрасының  аға  оқытушы  Әбішев  Болат  Шарипқазыұлы
____________ «27» тамыз 2014 ж.

   2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
   2.1 «Тамақ өнімдерінің және жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы»
 кафедрасының мәжілісінде

  №1 хаттама  «03» қыркүйек 2014 ж.

  Кафедра меңгерушісі   __________      Б.Қ. Әсенова

  2.2 Инженерлік –технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының
мәжілісінде

  №1 хаттама 05 қыркүйек 2014 ж.

  Төрайымы  ___________  С.С.Төлеубекова


  3 БЕКІТІЛДІ
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және
басып шығаруға ұсынылды

  №1 хаттама 11 қыркүйек 2014ж.


  ОӘК төрайымы_____________ Г.К. Искакова
  4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ|1  |Қолдану аясы                        |4  |   |
|2  |Нормативтік сілтемелер                   |4  |   |
|3  |Жалпы ережелер                       |4  |   |
|4  |Оқу пәнінің мазмұны (модуль)                |6  |   |
|5  |Студентердің өздік жұмысының тізімі            |8  |   |
|6  |Пәннің оқу-әдістемелік картасы               |8  |   |
|7  |Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы    |10 |   |
|8  |Әдебиеттер                         |11 |   |


                  Мазмұны


  1 ҚОЛДАНУ АЯСЫ


   «Астық түйірді кептіру» пәнінің оқу-әдістемелік кешені «5В072800» –
«Өндеу өндірістерінің технологиясы» мамандығының студенттерге.


  2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР


   «Астық түйірді кептіру » пәнінің оқу-әдістемелік кешені осы пән
бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді  және  төмендегі
құжаттардың талаптары мен сілтемелеріне сай келеді:

      2012 жылдың 23 тамызында бекітілген №1080 ҚР МЖМБС.

   -  5В072800 – «Өндеу өндірістерінің технологиясы»  мамандығы бойынша
    типтік оқу жоспары;
   - СТУ 042-ГУ-4-2014 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенің жасау бойынша
    жалпы талаптары» университет стандарты;
   - ДП 042-1.01-2014 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және
    мазмұны» құжаттамалық шара.


  3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


  3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:
  Астық ертеден елдің байлығын көрсетеді. Бидай – біріншіден, тамақ,
химиялық құрамы және тағамдық құндылығы жағынан ерекше бай өнім. Бұл өнім
күнделікті пайланылады. Екнішіден, малдарға да жем өнімін жасап күнделікті
пайдалануға болады, үшіншіден, өндіріске қажетті шакізат, төртіншіден,
болашақ егіннің тұқымы. Осындай ерекшеліктерін ескере отырып, осы пәнді оқу
барысында оны сапалы өнім алу үшін дұрыс сақтап, технологиялық өңдей білуді
студенттерге меңгерту керек. Студенттер білімдерін теориялық тұрғыда оқып-
үйренумен қатар, тәжірибе жүзінде кәсіпорында өңдеу үрдістерінің
технологиясымен танысу арқылы толықтырады. Осы пәнді оқыту нәтижесінде
болашақ арнаулы инженерлік пәнді таңдауға және өндіріс кәсіпорынында
инженер-технолог ретінде жұмысына қажет бейімділік пен шеберлікті меңгеруге
көмектеседі


  3.2 Пәнді оқыту мақсаты:
   Курстың негізгі мақсаты: Астық және астық өнімдерін тұтынушыларды
қажетті ассортименттер мен сапалы өнімнен қамтамасыз ету, астықты ұзақ
уақыт сақтау және сенімді жағдай жасай білу.


  3.3 Пәннің оқып-үйренудің негізгі міндеттері:
  - астық және астық өнімдерінің бұзылуына жол бермеу (сапасына көңіл
бөлу);
  - астық сапасын көтеру (тағамдық құндылығын жоғарлату);
  - сапа мен салмағы жоғалтпай тұқымдық қорды сақтау;
  - тұқым сапасын көтеру;
  - еңбекті және заттарды аз шығындап сақтау.


   3.4 Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студент білуі қажет:
  - астық түйірді сақтау кезінде өтетін процестерді, оларды сақтау және
   консервілеу технологиясын білу;
  - астық түйірді сақтау мен кептіру, өндеу  технологиясы  бойынша
   практикалық және теориялық тәжірибелерді меңгеруі;
  - астық түйірді сақтау мен кептіру, өндеу технологиясы бойынша теориялық
   материалдарды меңгеру;
  - тамақ өнімдерінің физика-химиялық көрсеткіштерін анықтай білу;
  - тамақ өнімдерін сақтау мен консервілеу кезінде өтетін физико-химиялық
   және биологиялық процессінің маңыздылығын түсіну;
  - тамақ өндірісінде ары қарай колдану  тәжірибесі  мен  тәжірибе
   практикалық жинау
  - білім: өңдеу өндірісінің  инновациялық  технологиясының  негізгі
   түсініктерін білу, технологияны оқуға жаңа әдістер.
  - іскерлік: қолданылатын қайта өңдейтiн өндiрiстердегi инновациялық
   технологияларының қолдануының негiзiнде өз қабiлеттiлiктерi бағалау.
  - Әр түрлi инновациялық технологиялардың талдауы өткiзу.
  - дағды: инновациялық технологиялардың практикалық қолдануы ысылу.
  - құзіреттілігі: жаңа инновациялық технологиялардың өңдеуiнiң жанында
  болу.


  3.5 Курс пререквизиттері:
  3.5.1 Астықты өңдеу және сақтау технологиясы мамандығына кіріспе


  3.6. Курс постреквизиттері:
    1. Өндеу өндірістерінің жалпы технологиясы
  3.6.2 Қазіргі заманғы астық түйірді сақтау технологиясы
  3.6.3 Өндеу өндірістерінің теориялық негіздері;
  3.7 Жұмыс оқу жоспарынан жазба:
                                   1-кесте


|Курс                    |Семестр            |
|1                     |2               |
|Дәрістер                                 |
|Кіріспе. Ғылыми технологиялық процесс және |1               |
|дайын өнім туралы жалпы мағлүматтар.    |               |
|Шетелдердегі жеңіл және тамақ өндірісінің |4               |
|қалдықтары. Жемді өндіруге кажетті    |               |
|шикізаттар және өнімнің микробиологиялық|               |
|және химиялық. Синтезі.          |               |
|Ресейдеа дәнді биохимиялық бағасы.     |2               |
|Украина ұнның сапа көрсеткіштері      |2               |
|Өндіріске қосуға шикізаттарды дайындау   |3               |
|Әр елдегі нан пісіру қасиеттері      |2               |
|Шет елдердегі ұннан жасалған кондитерлік  |1               |
|тағамдар                  |               |
|Зертханалық сабақтар                           |
|Семей қаласындағы тамақ өндірісіндегі   |1               |
|кәсіпорындарымен таныстыру         |               |
|Ұндағы дәрумендердің мөлшері бойынша ұн  |               |
|сапасын анқытау              |               |
|Ұнның құрамындағы металломагниттік     |1               |
|қоспаларды анықтау             |               |
|Ұн тарту зауытының дайындау бөлімдерінің  |1               |
|қалдықтары                 |               |
|Ұн тарту зауытының тарту бөлімшесінің   |1               |
|жұмысын бақылау              |               |
|Наубайхана ұнындағы бидайды ұсақтау    |1               |
|кезіндегі ұнтақтау режимін бақылау     |               |
|Ірілігіне қарай ұн сапасына баға беру   |1               |
|Құрамы және клейковина сапасы бойыншабидай |1               |
|ұнының сапасына баға беру         |               |
|Барлығы                  |30              |  5. Студенттердің өздік жұмысының тізімі


  |5.1   |Астық түйірдің және дәнді дақылдардың жалпы сипаттамасы       |
|5.2   |Астық түйірдің және дәнді дақылдардың химиялық құрамы        |
|5.3   |Астық түйірдің және дәнді дақылдардың қасиеті            |
|5.4   |Астық түйірді сақтау кезіндегі күйі                 |
|5.5   |Астық түйірдегі зиянды қоспалар                   |
|5.6   |Астық түйір тұқымының тiршiлiкке бейiмдiлігі             |
|5.7   |Астық түйір тұқымының өсіп-өну күші                 |
|5.8   |Астық түйірдің тығыздығын оқып үйрену                |
|5.9   |Астық түйірдегі ұсақ дәндердің болуын оқып-үйрену          |
|5.1   |Астық және астық өнімдерінің жылуфизикалық және масса алмасу     |
|     |қасиеттері                              |


   5.11Астықты сақтаудың технологиялық тәсілдері
   5.12 Астықтың сапасын арттырудағы технологиялық тәсілдер
   5.13 Дәнді дақылдарды сақтаудың ерекшеліктері
   5.14Астық түйірдің қаттылығына әсер ететін факторлар
   5.15Зиянкестермен ластанған ұнның жағдайы
   5.16Астықты екінші тазарту не үшін қажет?
   5.17Сапрофитті микроорганизмдер
   5.18Дәннің  температурасы
   5.19Термофильдер
   5.20Астықтың зең саңырауқұлақтары
   5.21Бактериялар
   5.22Астыңғы (төменгі) қызуы
   5.23Активті салқындату
   5.24Ұнның сапа көрсеткіштеріне қандай факторлар әсер етеді?


  6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ
                                   3-кесте
|Оқу-әдістемелік оқулықтардың аталуы |Саны   |Студенттер саны|Пайыз   |
|1                  |2     |3       |4     |
|Технология приема, обработки,    |3     |3       |100    |
|хранения зерна и зерновых продуктов |     |        |      |
|его переработки. Тривятский Л.А.,  |     |        |      |
|Мельник Б.Е. – М.: Колос      |     |        |      |
|Технология послеуборочной обработки |3     |        |100    |
|и хранения зерна. Карпов Б.А. – М.: |     |        |      |
|ВО «Агропромиздат»,         |     |        |      |
|Товароведение продовольственных   |1     |        |33     |
|товаров. КругляковГ.Н., Круглякова |     |        |      |
|Г.В: Учебник – Ростов н/Д: изд.   |     |        |      |
|Центр «МарТ», 1999         |     |        |      |
|Технологические свойства зерна.   |3     |        |100    |
|Егоров Г.А. – М.: Агропромиздат   |     |        |      |
|Технология переработки зерна.    |3     |        |100    |
|Учебное пособие для вузов. Под ред. |     |        |      |
|Г.А. Егорова. М.: Колос,      |     |        |      |
|Технология обработки зерна на    |3     |        |100    |
|элеваторах. М.: Колос        |     |        |      |    7 әдебиеттер


  7.1 Негізгі:
  7.1.1  Резчиков В.А., Налееев  О.Н.,  Савченко  С.В.  Технология
зерносушения – Учебник. - Алматы, 2000. - 400 с.
  7.1.2 Вобликова Е.М. Технология хранения зерна - М. - 2003 г -448с.
  7.1.3 Вобликов Е.М. и др Послеуборочная обработка и хранение зерна -
М.-2001 г . - 240 с.
  7.1.4 Вобликова Е.М. Технология элеваторной промышленности –М. – 2003г.
  7.1.5 Хосни К. Зерно и зернопродукты – М. - 2003 г.
  7.1.6 Филин В.М. Оценка качества зерна крупяных культур на малых
предприятиях, 2003 г.
  7.1.7 Малин Н.И. Энергосберегающая сушка зерна, 2004 г-239 с.
  7.1.8 Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства./  СПб:
Профессия, 2005, 416 с.
  7.2 Қосымша
  7.2.1 Ким Л.В., Пащенко Л.П. Зерносушение и зерносушилки: Учеб.
Пособие. - Воронеж, 2009. – 152 с.
  7.2.2 Трисвятский Л.А., Мельник Б.Е. Технология приема, обработки,
хранения зерна и зерновых продуктов его переработки.– М.: Колос, 2003. –
351 с.
  7.2.3 Карпов Б.А. Технология послеуборочной обработки и хранения
зерна.– М.: ВО «Агропромиздат», 2007. – 288 с.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть