Файл қосу


ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|семей ҚАЛАСЫНЫҢ шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті         |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК      |               |
|             |        |ПОӘК 042-18.37.1.3/01-2014  |
|ПОӘК           |05.06.2014 ж.  |               |
|Оқытушыларға арналған  |№1 басылым   |               |
|пәндердің оқу жұмыс   |        |               |
|бағдарламасы «Математика |        |               |
|2»            |        |               |

           ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

                «Математика 2»


  5B073200, 5В071200, 5В072400, 5В071700, 5В072700, 5В072800, 5В072300
                мамандықтары
                  үшін

      ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей
                  2014


Алғы сөз
1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
      Құрастырған:
      Математика және математиканы оқыту әдістемесі  кафедрасының
      оқытушысы
      Ахметкалиева А.С. «__5_»___06_______ 2014ж


      2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
      2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік
      университетінің Математика және математикан оқыту әдістемесі
      кафедрасының отырысында талқыланды
   Хаттама № ___1___ “__10__” ________09_____ 2014 ж.


   Кафедра меңгерушісі _________________ Жолымбаев О.М.


      2.2. Физика-математика факультетінің  әдістемелік Кеңесінің
      отырысында талқыланды
   Хаттама №_1___ «___11_» __09________ 2014ж.


   Әдістемелік кеңестің төрағасы __________ Батырова К.А.


      3. БЕКІТІЛДІ
      Университеттің оқыту-әдістемелік кеңесінің отырысында
      мақұлданып, баспаға ұсынылды
   Хаттама №__1__ «__11__» ___09_______ 2014 ж.


   Оқыту әдістемелік кеңесінің төрайымы__________
      БІРІНШІІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ


                  мазмұны

1. Қолданылу аймағы

2. Нормативті сілтемелер
3. Жалпы мағлұмат
4. Оқу пәнінің мазмұны
5. СӨЖ тақырыптары
6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы
7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтылу картасы
8. Әдебиеттер

   1 ҚОЛДАНЫЛУ АЙМАҒЫ
   «Математика 2»  5B070200 «Автоматтау және басқару» мамандық үшін
жасалды. Ол студенттердi оқу курсының  мазмұнымен, оның жаңашылдығымен,
қажеттiлiгiмен, әдiстерiмен таныстырады. Пәндi  меңгеру  кезiнде  оқу-
әдiстемелiк кешен негiзгi нұсқау болып табылады.   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР


   «Математика 2» пәнінің оқытушыларына арналған осы пәндердің оқу жұмыс
бағдарламасы келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес берілген
пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртәбән белгілейді:
 -   5B070200 «Автоматтау және басқару» мамандық үшін мамандығының
мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты, ҚР МЖБС 3.08.357-2006 жылғы,
23.12.2005 жылы, №  779  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым
министрлігінң Бұйрығымен енгізілген және бекітілген.

     - СТУ 042-РГКП-СГУ-8-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік  кешенін
      әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет
      стандарты;
     - ДП 042-08.10.10.12-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің
      құрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.


   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


   3.1 Пәндердің мазмұнын қысқаша сипаттау
   Әртүрлі шаруашылық істерін басқару әдістерін жетілдіру  көбінесе
экономикалық ғылым мен практикада түрлі математикалық зерттеулер әдістерін
кеңінен қолдануға әкеліп отыр. Қазіргі кезеңде күрт дамып келе жатқан
есептеу техникасын қарқынды түрде пайдалану математиканы табысты қолдану
мүмкіндігін айтарлықтай кеңейтеді.
   Математика экономикалық ілімнің көптеген салалар үшін сандық есептеу
құралы болып қана қоймай, сонымен қатар, дәл зерттеу әдісі және әртүрлі
түсініктер мен проблемаларды бұлжытпай тұжырымдайтын құрал болып отыр.
Сондықтан, математикалық білімді қазіргі заманның инженер маманын сапалы
дайындау жүйесінің маңызды бір бөлігі деп қарауға болады.
   Оқу бағдарламасы инженерлік мамандықтар бойынша  жоғары  білімді
мамандарға математика бойынша мемлекеттік жалпы білім беру  стандарты
талабына сәйкес құрастырылған.
   3.2. Аталмыш курстың мақсаты
- инженерлік есептердің үлгісін жасауға, оны талдауға және қажет болса
компьютерлік     техникамен шешуге көмегін тигізетін  математикалық
аппаратты меңгеру;
- студенттердің маман ретінде болашақ қызметітінде орын алатын әртүрлі
үрдістер мен құбылыстарды үйренуге және болжам жасауға мүмкіндік беретін
математикалық әдістемелерді меңгеруге жәрдемін тигізу;
- инженерлік проблемаларды зерттеуде өздігінен талдау жасай білу шеберлігі
мен дағдысын қалыптастыру;
- жұмысын жетілдіру жолында ғылыми ізденске талаптандыруын дамыту;
- әлеументтік-экономикалық өзгерістер кезеғіндегі қойылатын  талаптарға
сәйкес  ғылыми-зерттеу  жұмыстарын  жүргізгенде  студенттердің  негізгі
практикалық шеберлігін шыңдау
   3.3. Пәндерді оқып-білудің негізгі міндеті
- студент өзінің логикалық және алгоритмдік ойлау қабілетін дамыту;
- математикалық түрде қалыптасқан есептерді шешу және зерттеу әдістерін
меңгере білу;
- студент қарапайым сандық әдістерді жетік білім, оны есептеу машиналарында
іске   асыру деңгейін жету.
   3.4. Оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:
- математикалық түрде қалыптасқан есептерді шешу және зерттеу әдістерін
меңгере білу;
- студент қарапайым сандық әдістерді жетік білім, оны есептеу машиналарында
іске   асыру деңгейін жету меңгеруі тиіс.
   3.5. Курстың пререквизиттері: орта мектептің бағдарламасы деңгейінде
арифметика, алгебра, геометрия курстарын білу.
   3.6. Курстың постреквизитері: жалпы білім беретін инженерлік пәндер
мен бітіртіп шығарушы кафедралар оқитын пәндер.


   1 кесте – Оқу жоспарынан көшірме


   |Курс             |Семестр       |Кредиттер        |
|1              |2          |3            |
|Дәріс сабақтар                               |
|Екі айнымалы функцияның   |1          |7.1.1.-(с. 4-41)     |
|ұғымдары.          |          |             |
|Екі еселі интегралдың ұғымы |1          |7.1.1.-(с. 47-72)    |
|және қайталанатын интегралға |          |             |
|көшу             |          |             |
|Үш еселі интегралдың ұғымы |1          |7.1.1.-(с.72-82)     |
|және қайталанатын интегралға |          |             |
|көшу интегралды есептеу   |          |             |
|Қос интегралда айнымалыларды|1          |7.1.1.-(с. 82-103)    |
|ауыстыру, және қолданулары. |          |             |
|Оң қатарлардың жинақтылыққа |1          |7.1.1.-(с. 129-150)   |
|зерттеу           |          |             |
|Дәрежелік қатардың жинақтылық|1          |7.1.1.-(с. 135-150)   |
|интервалы          |          |             |
|Функцияларды дәрежелік    |1          |.7.1.1.-(с.153-169)   |
|қатарларға жіктеу.      |          |             |
|Бірінші ретті дифференциалдық|1          |7.1.1.-(с.191-208)    |
|теңдеулері          |          |             |
|Екінші ретті дифференциалдық |1          |7.1.1.-(с.208-216)    |
|теңдеулері          |          |             |
|Коэффициенттері тұрақты 2  |1          |7.1.1.-(с.216-238)    |
|ретті сызықтық        |          |             |
|дифференциалдық теңдеулер.  |          |             |
|Дербес шешімін табу.     |          |             |
|Бірінші және екінші типті  |1          |7.1.1.-(с.250-255)    |
|қисық сызықты интегралды   |          |             |
|есептеу.           |          |             |
|Комбинаторика элементтері.  |1          |7.2.2..-(с. 5-27)    |
|Ықтималдықтар теориясының  |1          |7.2.2..-(с.24-42)    |
|элементтері. Негізгі     |          |             |
|теоремалар мен түсініктемелер|          |             |
|Кездейсоқ шамалар      |1          |7.2.2..-(с.42-66)    |
|Математикалық статистика   |1          |7.2.2..-(с.67-80)    |
|есептері           |          |             |
|Практикалық сабақтар                            |
|Екі айнымалы функцияның   |2          |7.1.2.- (т. 1, с.404-416)|
|ұғымдары.          |          |             |
|Екі еселі интегралдың ұғымы |2          |7.1.2.-(т.2, c.9-25)   |
|және қайталанатын интегралға |          |             |
|көшу             |          |             |
|Үш еселі интегралдың ұғымы |2          |7.1.2.-(т.2, c.25-33)  |
|және қайталанатын интегралға |          |             |
|көшу интегралды есептеу   |          |             |
|Қос интегралда айнымалыларды|2          |7.1.2.-(т.2, c.30-33)  |
|ауыстыру, және қолданулары. |          |             |
|Оң қатарлардың жинақтылыққа |2          |7.1.2.-(т.2, c.192-195) |
|зерттеу           |          |             |
|Дәрежелік қатардың жинақтылық|2          |7.1.2.-(т.2, c.195-205) |
|интервалы          |          |             |
|Функцияларды дәрежелік    |2          |7.1.2.-(т.2, c.205-215) |
|қатарларға жіктеу.      |          |             |
|Бірінші ретті дифференциалдық|2          |7.1.2.-(т.2, c.43-55)  |
|теңдеулері          |          |             |
|Екінші ретті дифференциалдық |2          |7.1.2.-(т.2, c.67-76)  |
|теңдеулері          |          |             |
|Коэффициенттері тұрақты 2  |2          |7.1.2.-(т.2, c.79-84)  |
|ретті сызықтық        |          |             |
|дифференциалдық теңдеулер.  |          |             |
|Дербес шешімін табу.     |          |             |
|Бірінші және екінші типті  |2          |7.2.3.- (с. 4-25)    |
|қисық сызықты интегралды   |          |             |
|есептеу.           |          |             |
|Комбинаторика элементтері.  |2          |7.2.2..-(с. 5-27)    |
|Ықтималдықтар теориясының  |2          |7.2.2..-(с.24-42)    |
|элементтері. Негізгі     |          |             |
|теоремалар мен түсініктемелер|          |             |
|Кездейсоқ шамалар      |2          |7.2.2..-(с.42-66)    |
|Математикалық статистика   |2          |7.2.2..-(с.67-80)    |
|есептері           |          |             |

   5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ
5.1. Үш еселі интегралды және екі еселі интегралды қолданулы
5.2. 1 және 2 типті қисықсызықты интеграл.
5.3. 1 және 2 беттік интеграл
5.4. Функцияны дәрежелік қатарға жиктеу.
5.5. Дәрежелік қатар арқылы функцияның мәндерін есептеу.
5.6. 1 ретті дифференциалдық теңдеулер.
5.7. 2 ретті дифференциалдық теңдеулер
5.8. Комбинаторика элементтері
5.9. Кездесоқ шамалар
5.10. Ықтималдықтар қолдануы


  6. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

 Кесте 3 –Пәннің оқу әдістемелік картасы
|Тақырыбы                   |Көрнекі|Өзіндік   |Бақылау |
|                       |ліктер |меңгеру   |түрі   |
|                       |    |сұрақтары  |     |
|Дәріс  |Практикалық сабақтар     |Зертха|    |       |     |
|    |тақырыптары          |налық |    |       |     |
|    |               |сабақт|    |       |     |
|    |               |ардың |    |       |     |
|1    |2               |3   |4   |5      |6    |
|    |Екі айнымалы функцияның    |   |    |       |     |
|    |ұғымдары.           |   |    |       |     |
|    |Екі еселі интегралдың ұғымы  |   |    |Векторлар,  |Жазбаша |
|    |және қайталанатын интегралға |   |    |векторларға |Ауызша  |
|    |көшу             |   |    |қолданылатын |     |
|    |               |   |    |амалдар.   |     |
|    |Үш еселі интегралдың ұғымы  |   |    |Екі нүкте  |Жазбаша |
|    |және қайталанатын интегралға |   |    |арқылы өтетін|Ауызша  |
|    |көшу интегралды есептеу    |   |    |түзудің   |     |
|    |               |   |    |теңдеуі,   |     |
|    |               |   |    |бағыттаушы  |     |
|    |               |   |    |вектор мен  |     |
|    |               |   |    |нүкте арқылы |     |
|    |               |   |    |өтетін,   |     |
|    |               |   |    |нормаль   |     |
|    |               |   |    |векторға   |     |
|    |               |   |    |перпендикуляр|     |
|    |               |   |    |және нүкте  |     |
|    |               |   |    |арқылы өтетін|     |
|    |               |   |    |түзудің   |     |
|    |               |   |    |теңдеуі, т.б.|     |
|    |Қос интегралда айнымалыларды |   |    |Жазықтықтың |Жазбаша |
|    |ауыстыру, және қолданулары.  |   |    |теңдеуі   |Ауызша  |
|    |Оң қатарлардың жинақтылыққа  |   |    |Тізбектін  |Жазбаша |
|    |зерттеу            |   |    |шегі     |Ауызша  |
|    |Дәрежелік қатардың жинақтылық |   |Интерак|Функцияның  |Жазбаша |
|    |интервалы           |   |тивті |үзіліссіздігі|Ауызша  |
|    |               |   |тақта |. Үзіліс   |     |
|    |               |   |    |нүктелері  |     |
|    |               |   |    |және олардың |     |
|    |               |   |    |түрлері   |     |
|    |Функцияларды дәрежелік    |   |    |Дифференциал-|Жазбаша |
|    |қатарларға жіктеу.      |   |    |дау ережелері|Ауызша  |
|    |Бірінші ретті дифференциалдық |   |    |Дифференциал |Жазбаша |
|    |теңдеулері          |   |    |       |Ауызша  |
|    |Екінші ретті дифференциалдық |   |    |Функцияның  |Жазбаша |
|    |теңдеулері          |   |    |экстремумы  |Ауызша  |
|    |Коэффициенттері тұрақты 2   |   |Интерак|Функцияны  |Жазбаша |
|    |ретті сызықтық дифференциалдық|   |тивті |зерттеу   |Ауызша  |
|    |теңдеулер. Дербес шешімін   |   |тақта |       |     |
|    |табу.             |   |    |       |     |
|    |Бірінші және екінші типті   |   |    |Анықталған  |Жазбаша |
|    |қисық сызықты интегралды   |   |    |интегралдың |Ауызша  |
|    |есептеу.           |   |    |негізгі   |     |
|    |               |   |    |қасиеттері.Ан|     |
|    |               |   |    |ықталған   |     |
|    |               |   |    |интегралды  |     |
|    |               |   |    |интегралдау |     |
|    |               |   |    |әдістері   |     |
|    |Комбинаторика элементтері.  |   |Интерак|Рационал   |Жазбаша |
|    |               |   |тивті |функцияны  |Ауызша  |
|    |               |   |тақта |интегралдау |     |
|    |Ықтималдықтар теориясының   |   |    |Тригонометрия|Жазбаша |
|    |элементтері. Негізгі     |   |    |лық және   |Ауызша  |
|    |теоремалар мен түсініктемелер |   |    |иррационал  |     |
|    |               |   |    |функцияларды |     |
|    |               |   |    |интегралдау |     |
|    |Кездейсоқ шамалар       |   |    |Анықталған  |Жазбаша |
|    |               |   |    |интегралды  |Ауызша  |
|    |               |   |    |есептеу   |     |
|    |               |   |    |әдістері.  |     |
|    |Математикалық статистика   |   |    |Фигураның  |Жазбаша |
|    |есептері           |   |    |көлемін,   |Ауызша  |
|    |               |   |    |ауданын   |     |
|    |               |   |    |есептеуде  |     |
|    |               |   |    |қолданылуы  |     |
   7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ
   4 кесте – Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы


   |Оқулықтардың, оқу-әдістемелік  |Даналардың  |Студенттердің |Қамтамасыз  |
|құралдардың атауы        |саны     |саны     |ету пайызы  |
|1                |2      |3       |4      |
|Қабдықайыұлы Қ Жоғары математика|25      |9       |50      |
|Алматы Қазақ университеті 2004 |       |       |       |
|Ефимов А. В., Демидович Б. П.  |25      |9       |100     |
|Сборник задач по математике, ч. |       |       |       |
|1, 2. М., «Наука», 1986     |       |       |       |
|Кузнецов Л. А. Сборник заданий |25      |9       |100     |
|по высшей математике, М. «Высшая|       |       |       |
|школа», 1984.          |       |       |       |
|Карасев А. И. Курс высшей    |30      |9       |100     |
|математики.ч.1, М. «Высшая   |       |       |       |
|математика».1982.с. 12-27    |       |       |       |
|Данко Л. Е., Попов Т. Я. Высшая |12      |9       |100     |
|математика в упражнениях и   |       |       |       |
|задачах. Часть 2., М., «Высшая |       |       |       |
|математика».          |       |       |       |

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть