Файл қосу


Арнайы пәндер|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ              |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ           |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты    |ПОӘК       |ПОӘК- 042-18-25.1.42/02-2014 ж |
|ПОӘК            |№ 1 басылым  18 |                |
|«Өндірістік қауіпсіздікті  |.09.2014ж.    |                |
|техникалық реттеу» пәнінің |         |                |
|студенттерге арналған оқу |         |                |
|бағдарламасы        |         |                |


        «ӨНДІРІСТІК қауіпсіздіКТі ТехникаЛЫҚ РЕТТЕУ»

            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

  050731 «Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» мамандығы
                  үшін


              СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН

              ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей
                  2014


                 Алғы сөз


  1 ӘЗІРЛЕГЕН


  Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті «Экология және
  қоршаған   ортаны   қорғау»   кафедрасының   аға   оқытушысы


  Бейсебаев.Ш.Т _________________      «28» 08. 2014 жыл.


  2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті «Экология
  және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының отырысында
  Хаттама № 1    «04» 09. 2014 жыл.


  Кафедра  меңгерушісі     _________          доцент  м.а.
  Кабышева Ж.К.


  2.2 Аграрлық факультетінің оқу - әдістемелік бюросында
  Хаттама № 1    «09» 09. 2014 жыл.


  АФ ОӘБ төрағасы       _________          доцент  м.а.
  Тлеубаева А.В.
  3 БЕКІТІЛДІ
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдап басып шығаруға ұсынады  Хаттама № 1  «18» 09. 2014 жыл.


  Оқу- әдістемелік кеңестің төрағасы,
  оқу әдістемелік жұмысы бойынша
  проректор                            _________
  профессор Искакова Г.К.


  4  АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ.                  Мазмұны   |1. Жалпы ережелер                             |
|...........................................................................|
|.....4                                   |
|2. Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу ....5     |
|3. Пәнді оқып-білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар             |
|.........................7                         |
|4. Курс форматы                              |
|...........................................................................|
|.........9                                 |
|5. Курс саясаты                              |
|...........................................................................|
|...........9                                |
|6. Баға қоюдың саясаты                           |
|........................................................................10 |
|7. Әдебиеттер                               |
|...........................................................................|
|.............12                              |

   1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР   1.1. Оқытушы және пән туралы жалпы мағлұматтар


  Бейсебаев Шәріп Төлежанұлы , аға оқытушы
  «Экология және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы
  Байланыс ақпараты – тел.:53-37-60, 36-02-23,оқу ғимараты № 8, кабинет
  № 127
  Сабақ өткізу аудиториясы - аудитория № 112;129.
  Пән атауы - «Өндірістік қауіпсіздікті техникалық реттеу»
  Кредиттер саны — 2


   1.2 Пәннің қысқаша түсініктемесі:
  «Өндірістік қауіпсіздікті техникалық реттеу» пәні  5В073100 «Тіршілік
қауіпсіздіғі және қоршаған ортану қорғау»  мамандықтары саласының негізгі
пәндер циклына жатады.
  Пән екi бөлiмнен тұрады: теориялық және тәжірибелік. Теориялық бөлiмде
техника  және  технология  қауіпсіздігінің  теориялық,   заңдылық,
ұйымдаструшылық негіздері беріледі. Тәжірибелік бөлімінде техника және
технология қауіпсіздігі құжаттары,стандарттарымен танысып, қауіпсіздікті
қамтамасыз ететін жүйелер мен құралдардың құрылысы мен жұмысын оқып – білу
қажет.


    1.3  Пәнді оқытудағы мақсат
  «Өндірістік қауіпсіздікті техникалық реттеу» пәнін оқытудағы  мақсат
төмендегідей:
  -Мемлекеттің еңбек қауіпсіздігі жөніндегі саясатын іске  асыратын
мамандарды дайындау;
   - Өндіріс жабдықтарын, технологиялық процестерді жобалаудан бастап оны
іске асыру барысында еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету


  1.4 Пәнді оқытудағы міндеттер:
 - еңбек қауіпсіздігінің теориялық және заңдылық негіздерімен таныстыру;
 - техника мен өндіріс технологияларына қойылатын еңбек  қауіпсіздігі
  стандарттарының талаптарын оқып – білу;
 - технологиялық жабдықтардың кауіпсіздігін бағалау әдістерін үйрену;
 - қауіпсіздік техникасын сақтауды қамтамасыз ететін  құрылғылар  мен
  механизмдерді дұрыс таңдай, қолдана білуді үйрету.
 - еңбек қауіпсіздігі шараларын жоспарлауды меңгеру.


  1.5 Оқыту нәтижесі:
 - Пәнді оқу нәтижесінде студент:
  білуі керек:
 - қауіпсіздік талаптарына  сәйкес өндірістік процестерді  ұйымдастыру
  принциптерін;өндірістік жабдықтарда пайдаланылатын қорғау құралдарының
  түрлері мен пайдалану  мақсаттарын;  ғылыми-  техникалық  ақпаратты
  пайдаланудың немесе оның жаңа жолын табудың тиімді әдістерін;
  төмендегі істерді атқара білулері керек:
 - потенциалды қауіпті өндірістік процестер мен өндірістік технология-лардың
  қауіпсіздігіне баға беру; өндірістік  жабдықтармен  жұмыс  істейтін
  жұмысшылардың  қолданатын  қауіпсіздікті  сақтауға  арналған  құрал-
  саймандарының қауіпсіздігіне баға бере білулері керек ( сақтандырғыш,
  қорғағыш, тосқауылшы, белгі беруші құрал-саймандар).
    белгілі дәрежеде нақты дағдыларды игерулері қажет:
 - өндірістік жабдықтарды пайдалану кезінде олардың қауіпсіздік дәрежесін
  болжай алып, жарақатқа әкеліп соғатын себебтерін  анықтай  білуді;
  өндірістік жабдықтар мен олардың қорғау жүйелерінің қауіпсіз режимдерін
  таңдай білуді; өндірістік процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін
  шаралар мен техникалық шешімдерді ойлап табу және іске асыра білуді;
   төмендегі сұрақтарды шешуге құзіретті болулары керек:
 - техника мен технологиялардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған
  нормативтік – құқықтық базасы сұрақтары бойынша;
 - қоршаған ортаны қорғау мен тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін
  өндірістік процестерді жобалау сұрақтары бойынша;
 - қоршаған ортаны қорғау мен тіршілік қауіпсіздігі әрекеттерін белгілі
  сәйкестік дәрежеге жеткізуді мүмкін болдыратын техникалық құралдар мен
  тәсілдерді қолдану сұрақтарында;
 - потенциалды қауіпті өндірістік процестер мен өндірістік технологиялардың
  қауіп деңгейіне баға беру сұрақтарында.

  1.6 Курстың пререквизиті:
  1.6.1 Физика
  1.6.2 Тіршілік қауіпсіздігі негіздері


  1.7 Курстың постреквизиті:
  1.7.1 Арнайы пәндер
  1.7.2 Диплом жұмысын жасау  2 Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
   Кесте-1
|Тақырып атауы           |Сағат саны         |Әдебиет  |
|                 |Д  | T Ж |OCӨЖ  |СӨЖ  |      |
| 1                |2  |3  |4   |5   |6     |
|Модуль-1. Өндірістік процестің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізі.  |
|1 Кіріспе дәріс. Пәннің мақсаты  |1  |1  |    |3   |7.1.1;7.1.2|
|мен міндеттері. Негізгі ұғымдар. |   |   |    |   |.     |
|                 |   |   |1   |   |7.1.1;   |
|                 |   |   |    |   |7.1.2.   |
|2. Өндірістік процестің      |1  |1  |    |   |7.1.2;7.1.3|
|қауіпсіз-дігін қамтамасыз етудің |   |   |    |   |.     |
|негізі. Машиналарға, техникалық  |   |   |    |   |      |
|құрыл-ғыларға қойылатын      |   |   |    |   |      |
|қауіпсіздік талаптары.      |   |   |    |   |      |
|                 |   |   |    |3   |7.1.3.   |
|                 |  1 |1  |2   |   |7.1.2.   |
|3.Технологияларға қойылатын    |1  |1  |1   |2   |7.1.3.   |
|қауіпсіздік талаптары. Қауіпті  |   |   |    |   |      |
|және зиянды өндірістік факторлар. |   |   |    |   |      |
|Қорғаудың техникалық құрал    |   |   |    |   |      |
|жабдықтары.            |   |   |    |   |      |
|                 |1  |1  |1   |2   |7.1.4   |
|                 |   |   |    |   |      |
|4. Өндірісті автоматтандыру және |  1 |1  |    |   |      |
|механикаландыру кезіндегі еңбек  |   |   |    |   |      |
|қауіпсіздігі           |   |   |    |   |      |
|                 |   |   |1   |   |      |
|5. Металдарды пісіру,дәнекерлеу  |1  |1  |    |   | 7.1.5.  |
|өндірісінің негіздері.Электр,   |   |   |    |   |      |
|газбен пісіру және дәнекерлеу   |   |   |    |   |      |
|жұмыста-рының түрлері. Қауіпті  |   |   |    |   |      |
|және зиян-ды факторлар. Әртүрлі  |   |   |    |   |      |
|технология-лық процестерге    |   |   |    |   |      |
|қойылатын талап-тар.       |   |   |    |   |      |
|                 |1  |1  |1   |2   | 7.1. 2.  |
|                 |   |   |    |   |      |
|6. Электр, газбен пісіру,    |1  |   |    |2   |7.2.2;   |
|дәнекер-леу өндіріс орындарына  |   |   |    |   |      |
|қойыла-тын талаптар.Материалдар  |   |   |    |   |      |
|мен дайындамаларға, оларды сақтау,|   |   |    |   |      |
|тасымалдау қауіпсіздіктері. Өрт  |   |   |    |   |      |
|-жарылыс қауіпсіздігі талаптары. |   |   |    |   |      |
|Жұмыс орнын желдету.       |   |   |    |   |      |
|                 |  1 |  1 |2   |   |      |
|                 |   |   |    |   |      |
|МБ-1               |   |2  |1   |2   |      |
|         Модуль-2. Жүкті тиеп түсіру технологиясы ерекшеліктері. |
|1. Жүкті көтеру тасымалдау    |1  |1  |    |   | 7.1.2.  |
|маши-наларының жіктелуі. Олардың |   |   |    |   |      |
|ат-қаратын қызметтері. Жүктің   |   |   |    |   |      |
|қора-бына , жүктермен жұмыс    |   |   |    |   |      |
|істеуорын-дарына, жүк тасымал   |   |   |    |   |      |
|машиналары-на, конвейерлерге   |   |   |    |   |      |
|қойылатын талаптар.        |   |   |    |   |      |
|                 |1  |   |1   |2   |7.1.5;   |
|                 |   |   |    |   |7.2.2.   |
|                 |   |   |    |   |      |
|2. Жүк көтеру машиналары мен   |1  |2  |    |   |7.1.2.   |
|өндірістік жұмыстарды       |   |   |    |   |      |
|ұйымдас-тыруға қойылатын талаптар.|   |   |    |   |      |
|                 |   |   |2   |   |7.2.2   |
|3 Жүктердің жіктелуі. Әртүрлі  |   |   |1   |   | 7.1.4.  |
|жүктерді  тасымалдау ережелері. |   |   |    |   |      |
|                 |1  |1  |    |4   | 7.2.1;  |
|4 Автокөлік жүргізушілерінің,   |   |1  |1   |3   | 7.1. 2.  |
|темір жол көлігі машинистерінің |   |   |    |   |      |
|еңбек қауіпсіздігін ұйымдастыру. |   |   |    |   |      |
|Адамдар мен жүктерді тік бағытта |   |   |    |   |      |
|тасымалдаушы құрылымдардың   ( |   |   |    |   |      |
|лифтілер) қауіпсіздігі      |   |   |    |   |      |
|                 |   |   |    |   |      |
|                 | 1 |   |1   |3   |7.2.2.   |
|  МБ - 2             |   |2  |   1 |2   |      |
|Студенттердің өздік жұмыстары                       |
| Қ.Р.«Еңбек кодексі»       |   |   |    |   |      |
|Еңбек қауіпсіздігі стандарттар  |   |   |    |2   |      |
|жүйесі./Е Қ С Ж/         |   |   |    |   |      |
|Қ.Р «Қауіпті өндірістік      |   |   |    |   |      |
|объекті-лердегі өнеркәсіптік   |   |   |    |3   |      |
|қауіпсіздік туралы» заңы.     |   |   |    |   |      |
|Электр-газбен дәнекерлеу     |   |   |    |   |      |
|жұмыс-тарындағы қауіпті және   |   |   |    |3   |      |
|зиянды өн-дірістік факторлар.   |   |   |    |   |      |
|Олардың адам ағзасына әсері.   |   |   |    |   |      |
|Электр-газбен дәнекерлеу кезіндегі|   |   |    |   |      |
|адамдарды электр жарақат     |   |   |    |3   |      |
|зардап-тарынан қорғау       |   |   |    |   |      |
|Қауіпті және көлемді жүктермен  |   |   |    |   |      |
|жұмыс істеуге қойылатын талап-тар.|   |   |    |3   |      |
|Қызметкерлердің жеке басын қорғау |   |   |    |   |      |
|құрал жабдықтары         |   |   |    |   |      |
|Адамдарды, жануарларды және тамақ |   |   |    |   |      |
|өнімдерін тасымалдау ереже-лері  |   |   |    |3   |      |
|Барлығы:             |15  |15  |  15 |45  |      |


   3. Пәнді оқып білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар   «Өндірістік  қауіпсіздікті  техникалық  реттеу»  курсын  берілген
бағдарлама бойынша реттелген түрде оқу керек. Нәтижелердің  логикалық
жолдарын ұғынып, анықтамалар мен негізгі түсініктерді ажырата білу қажет.
Теориялық материалдарды оқу кезінде,тәжірибе сабақтарына  дайындалғанда
студенттер дәрістер курсын, пәнді оқып-үйренуге  арналған  әдістемелік
нұсқаулармен танысып(ПОӘК-3),  қосымша  оқу  әдістемелік  материалдарды
пайдалануы  керек. Өздік жұмысты орындау  барлық  менгерген  материал
негізінде студент өз бетімен орындап, көрсетілген  уақытта  тапсыруға
міндетті. Студенттер осы тақырыптарға берілген  әдебиеттерді және қосымша
әдебиеттерді іздестіріп рефераттар жазып өткізуге тиіс. Әрбір рефераттың
жоспары болуы және қолданылған әдебиеттердің тізімі берілуі міндетті.


  Тәжірибе сабақтарының қысқаша мазмұны.

     1-ші Тақырып. Әртүрлі салаларға арналған  Еңбек  қауіпсіздігі
стандарт-тар жүйесімен танысу. (2сағат).
  Еңбек қауіпсіздігі стандарттар жүйесімен танысып, оның құрылымын түсіну.
  Методикалық нұсқаудағы берілген материалдармен толық танысып шығып, Ауыл
шаруашылығы өндірісінің Еңбек қауіпсіздігі стандарттар жүйесін пайдалана
отырып, тәжірибе ретінде әртүрлі мамандық иелеріне жолнұсқа дайындауды
меңгеру. Әр студент бір технологиялық  процесті  алып  сол  мамандық
қызметкеріне жолнұсқа дайындауы керек.
     2-ші Тақырып. Техникалық қорғау құрал жабдықтарының пайдалану
мақсаты және түрлері (2сағат).
Машиналар мен жабдықтардың қауіпті аймақтары туралы түсінік.  Қоршау-
шы,сақтандырғыш,тосқауылшы,белгі беруші құрылғылардың түрлері, пайда-лану
мақсаттары және қорғау принциптерін оқып білу.
    3-ші Тақырып. Электр тоғымен пісірушіге арналған қауіпсіздік техни-
касы нұсқауы (2сағат).
Электрмен дәнекерлеу, пісіруші қызметкерге арналған жолнұсқамен танысу.
Технологияның қауіпті-зиянды факторларын білу. Қауіпсіздік іс-шаралары-мен
танысып,оларды меңгеру.
    4-ші Тақырып. Электрдоғалық пісіру және дәнекерлеу жұмыс орын-
дарын желдетуді есептеу (2сағат).
  Электрмен пісіру, металды кесу жұмыстары кезінде жұмыс орнындағы ауаны
желдетуге қойылатын қауіпсіздік талаптарымен, тәсілдерімен танысу, оны
есептеу әдістерін меңгеру. Дәрісте, өздік  жұмыста  және  методикалық
нұсқаудағы берілген материалдармен толық танысып шығып,  жұмыс  орнын
желдетуді есептеуге берілген тапсырманы вариант бойынша орындау.
   5-ші Тақырып. Көліктік көтеру машиналары қызметкерлеріне берілетін
арнайы киім, қорғау жабдықтары, оларды пайдалану ережелері. (2сағат).
Арнаулы киімдер мен жеке қорғану  заттарының түрлерімен  жұмысшыларды
қамтамасыз ету ретімен танысу Салалық нормативке сәйкес жүк  көтеру,
тасымалдау жұмыстары қызметкерлеріне берілетін арнаулы киім мен  жеке
қорғану заттарын таңдап алуды меңгеру.
      6-шы Тақырып. Жүкті ілетін жабдықтар мен жүк көтеру механизм-
дерін техникалық байқаудан өткізу реті. (2сағат).
Жүк көтергіш механизмдерді құрылымына және оларды пайдалануға қойы-латын
талаптарды оқып білу. Жүк көтергіш механизмдерді техникалық байқаудан,
куәландырудан өткізу жолдарымен танысу.
      7-ші Тақырып. Транспорттық құрылымның көлденең және ұзындық
бойындағы орнықтылығы (2сағат).
Транспорттық құрылымның көлденең және ұзындық бойындағы орнықты-лығы туралы
түсінік. Машинаны аудару күштерінің есебі, көлденең және ұзындық бойындағы
орнықтылықты сақтау шаралары.
    Межелік бақылау ауызша тапсырмаларды сұрау түрінде 7 және 15
апталарда жүргізіледі

       4 Курс форматы


    Әдістемелік нұсқаулар құрамына:
  1. пәнді оқуда қажетті жоспарлау, уақытты ұйымдастыру (орындау уақыты);
  2. оқу-әдістемелік кешенін қолдану нұсқасы;
  3. әдебиеттер мен оқулықтарды қолдана білу;
  4. емтиханға даярлану үшін берілетін кеңестер кіреді.
     Пәнді оқыту барысында дәрістерде студенттерге «Техника  және
технология қауіпсіздігі» курсын меңгерудің негізгі әдістерін,  негізгі
терминдар мен түсініктерді, зерттеу жұмыстары бойынша жоспар  құруды,
теориялық ұғымдар бойынша қорытынды жасап, оны арнайы мекемелерде тәжірибе
өту  кезінде  қолдана  білуді   оқытады,  бағытталған  шаралардың
ұйымдастырылуын, жоспарлануын және орындалуы жан- жақты оқытылады.
    Студенттер аудиторлық тәжірбие сабақтары мен СОӨЖ кезінде тақырып
бойынша ғылыми ақпараттарды іздеу, жинау, өңдеу, ғылыми эксперимент және
оның ерекшеліктерін, теориялық және эмпирикалық зерттеулердің әдістерін,
ғылыми зерттеулерді пайдалану және қолдануды оқып талдайды. Бағдарламада
ОСӨЖ  бойынша  тақырыптар берілген.   Студенттер  осы  тақырыптарға
берілген әдебиеттерді және қосымша әдебиеттер іздестіріп рефераттар жазып
өткізуге  тиіс.  Әрбір  рефераттың  жоспары  болуы  және  қолданылған
әдебиеттердің тізімі берілуі міндетті. Көлемі 5-10 бет. Оны компьютерде
теруге немесе қолмен жазуға рефераттарға арналған дәптерге жазуға болады.
Тексеріліп бағасы қойылған реферат иесіне қайтарылады.
   Теориялық сабақты өтіп болған соң есептерді шешу әдістемесін үйрену
керек. Берілген материалды жақсы меңгеру үшін әр тақырып бойынша конспект
құру керек.

     5 Курс саясаты

  Университетте қабылданған ішкі тәртіп талаптарын сақтау:
  • Сабаққа қатысу: Дәріске, зертханалық сабақтарға қатысу міндетті. Егер
   қандай да бір себеппен сабаққа қатыса алмасаңыз, тақырып және тарау
   бойынша өзіндік жұмыс жазып мезгілінде тапсыру керек, ал дәрістен
   өткен тақырып және зертханалық жұмыс бойынша бақылау жұмысын немесе
   тест бойынша жауап жазуыңыз керек.
  • Тәртіп: Сабақ кезінде тәртіпті жүйені бұзу аудиториядан шығарумен
   және/немесе барлық курс үшін «қанағаттанарлықсыз» деген  бағамен
   жазаланады.
  • Бақылау жұмыстары: Оларды орындау міндетті және белгіленген мерзім
   ішінде тапсыру керек. Мерзімнен кейін орындалған жұмыстар төмен
   бағаланады.
  • Межелік аттестация: межелік аттестация қорытындысы сабаққа қатысуды,
   берілген уақытта өзіндік жұмыстарды орындауды, сабақта ауызша немесе
   жазбаша жауап беруді, межелік бақылаудың өзінің нәтижесін ескереді.
  • Көшіру: Кез-келген көшіру  (дайын  тапсырмаларды  немесе  басқа
   студенттердің есептерін көшіру, пайдалану) аудиториядан шығарумен
   және/немесе курс үшін «қанағаттанарлықсыз» деген бағамен жазаланады.
  • Ұялы телефондар: Сабақты өткізу уақытында өшіру керек.
  • Емтихан: Нәтижесінде барлық студенттерге тестік емтихан болады, яғни
   пәннен максималды балл санынан 50 % жинаған студент  емтиханға
   жіберіледі. Емтиханда студент барлық курста өткен материал мазмұнына
   берілетін сұрақтар.


   6 Баға қою саясаты


    Студенттердің үлгерімі  ағымды, аралық және қорытынды  бақылау
формасында- бал-рейтинг жүйесі бойынша жүргізіледі. Қорытынды  бақылау
емтихан ретінде жүргізіледі: олар ауызша немесе тестілеу арқылы жүргізілуі
мүмкін. Қорытынды баға әр дәріс,тәжірибе немесе зертханалық  сабақтың
нәтижесінен, өздік жұмыстарды өткізу(рефератты  қорғау)  және  емтихан
бағасынан тұрады. Аралық және қорытынды бақылау балдардың қорытындысы -
курсқа берілген баға болып саналады.

   «Өндірістік қауіпсіздікті техникалық реттеу» пәнін меңгеруге жалпы
1000 балл беріледі.Бір академиялық маусымға 600 балл бөлінеді (1-7 жетіге
270 балл,оның 30 балы –сабаққа қатысуға, 8-15 неделя  270 балл және  30
баллов - сабаққа қатысуға). Компютерлік тестілеу арқылы межелік бақылауды
өткізуге 70 балл бөлінеді (ол 270 балға кіреді). Пәнді оқыту барысында
,оқытушыға,студенттің барлық сабақ түрлерін орындағаны үшін 200 балды
бөлуге құқық беріледі. Қорытынды емтиханға 400 балл бөлінеді.


  Кесте 2 Пәннің сабақ түрі бойынша балдардың бөлінуі

Кесте 2
|Апта  |Бақылау түрі                 |Барлық |Ескерту   |
|    |                       |баллдар|       |
|1   |2                      |3   |4      |
|    |1 – 7 апталар аралығындағы аудиториялық   |30   |       |
|    |сабақтардың барлық түрлеріне қатысу     |    |       |
|1-6  |                       |    |       |
|    |Зертханалық – тәжірибелік сабақтар-15*6   |90   |       |
|    |СОӨЖ -5*6                  |30   |       |
|    |СӨЖ -10*6                  |60   |       |
|    |Зертханалық – тәжірибелік сабақтар      |15   |       |
|    |                       |    |       |
|7   |                       |    |       |
|    |СОӨЖ                     |5   |       |
|    |СӨЖ                     |0   |       |
|    |Аралық бақылау 1               |70   |       |
|1 – 7 апталар аралығындағы оқыту қорытындысы бойынша |300  |       |
|баллдардың жиынтығы                 |    |       |
|    |8-15 апталар аралығындағы аудиториялық    |30   |       |
|    |сабақтардың барлық түрлеріне қатысу     |    |       |
|    |Зертханалық – тәжірибелік сабақтар- 15*7   |105  |       |
|8-14  |                       |    |       |
|    |СОӨЖ -5*7                  |35   |       |
|    |СӨЖ -10*6                  |60   |       |
|  15 |Аралық бақылау 2               |70   |       |
|8 – 15 апталар аралығындағы оқыту қорытындысы бойынша|300  |       |
|баллдардың жиынтығы                 |    |       |
|Емтихан үшін балл жиынтығы              |400  |       |
|Академиялық кезеңдегі баллдарың жиынтығы       |    |       |
|                           |1000  |       |      7. Әдебиеттер.


      7.1. Негізгі әдебиеттер

   7.1.1. Б.И. Зотов и др. «БЖД на производстве». Москва 2000г.
   7.1.2. С.В Белов и др. «Безопасность производственных процессов »
      Справочник. Москва 1995г.
    3. М.П.Александров. «Көтергіш – тасымалдаушы машиналар» М.1979г.
    4. «Система стандартов безопасности труда» М. 1996г.

        7.2 Қосымша әдебиеттер

      7.2.1. Л.Л Афанасьев и др. «Автомобильные перевозки» М. 1993г
Пәндер