Файл қосу


Қазақ тілінің дыбыстық жүйесі



5В050600, 5В051000, 5В050900, 5В050800, 5В011500, 5В042100, 5В010700,
 5В010800, 5В073200, 5В011900, 5В080300, 5В060700, 5В080200 мамандықтарына
                 арналған
                 «Қазақ тілі»
            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

        ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ



















                  СЕМЕЙ
                   2013
                  Кіріспе

КІРІСПЕ

1 ҚҰРАСТЫРҒАН
«Журналистика және практикалық қазақ тілі» кафедрасының доцент м.а. Секей
Ж.

2 КЕЛІСІЛДІ
2.1 Журналистика және практикалық қазақ тілі кафедрасының отырысында
қаралып, талқыланды.
Хаттама №___ «___» ___________20__ ж.

Кафедра меңгерушісі _______________ Каримова Б.Ж.

2.2 Гуманитарлық-заң факультеттің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып,
бекітілді.
Хаттама   №___ «___» ___________2013 жыл.

Төрайымы_________________Кеңесбаева Ш.С.


3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік бюросында бекітілді.
Хаттама   №___ «___» ___________2013 жыл.


Бірінші проректор_________________Искакова Г.К.

4  2013 ж. «____» __________ шыққан ПОӘК-нің
БІРІНШІ БАСЫЛЫМЫ














Мазмұны

1. Қолданыс аясы
2. Нормативтік сілтемелер
3. Жалпы ережелер
4. Оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасының мазмұны
5. СӨЖ-ның тақырыптары
6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы
7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
8. Әдебиеттер































1 ҚОЛДАНУ АЯСЫ

 «Қазақ тілі» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін оқытушыға
   арналған пәннің жұмыс бағдарламасы «Агро -экологиялық факультеті»
          мамандықтарының студенттеріне арналған.


2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

   Осы «Қазақ тілі» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс  бағдарламасы
берілген пән бойынша оқу үрдісін  ұйымдастырудың  тәртібін  төмендегі
нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:
- 050205(11) «Филология: қазақ филологиясы»  мамандығының  3.08.275-2006
бекітілген ҚР МЖМБС мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты;
- СТУ 042-РГКП-СГУ-8-2007 Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге
және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар университет стандарты;
- ДП 042-08.10.12-2007 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны  мен
құрылымы» құжаттық іс-жосығы.


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1. Пәннің қысқаша мазмұны
   Қазақ тілі пәні ресми тілді топтарға мектептен алған білімдерін
жетілдіру үшін арналған. Курс барысында студент  болашақ  мамандығына
байланысты мәтіндерді еркін аударып, еркін сөйлеу үшін жағдай жасалады.


3.2. Осы курстың мақсаты:
   Қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, кеңселік қатынас құралы ретінде
ғана біліп қоймай, халықпен қарым-қатынас жасау барысында ұтқыр ойды шешен
тілмен жеткізе білуге, жергілікті халықтың ұлттық мәдениетін тануға, ұлттық
таным ерекшеліктерін ажыратуға дағдыландыру.
      Мемлекеттік тілді ынталы студеттер үшін «қазақ тілінің түрлі
стильдегі әлеуметтік-мәдени  болмыстағы  аясын»  «тілдік  тұнық  орта»
қалыптастыру арқылы ұйымдастыру».
      Мемлекеттік тілді жеделдете деңгейлік оқыту арқылы Қазақстан
Республикасының мемлекеттік азаматының ТІЛДІК ТҰЛҒАСЫН қалыптасыру.

3.3. Курстың негізгі міндеттері:
   Негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу, қазақ
тілінде айтылған ой-пікірді түсініп, дұрыс жауап бере алу; қазақ тілінің
грамматика жүйесін еркін біліп, қазақ еліне  қатысты  тарихи  мәдени
материалдарды өз бетімен игере алу; өз мамандығына сәйкес терминдер жүйесін
пайдалана отырып мемлекеттік тілде жатық сөйлеу дағдысын қалыптастыру
керек.

3.4. Курстың соңында студент мыналарды білуі керек:
- Берілген кестеге сәйкес тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде қатысу;
- Алған білімдерін практикада қолдана білу;
- Тілдік талдаудың негізгі әдістерін меңгеру керек;
- Теорияны практикамен ұштастыра алу;
- Берілген өздік жұмыстарын уақытында өткізу;
- Оқытушының және басқа да студенттердің пікірімен санасып, оларға
құрметпен қарау.

3.5. Курстың пререквизиттері
жоқ

3.6. Курстың постреквизиті:
«Қазақ тілі ІІ», «Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу»

1 Кесте – Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

|Курс                              |Семестр  |
|1                                |2     |
|Семинар сабақтары                        |     |
|Модуль 1. Қазақ тіл білімі. Фонетика              |     |
|Тақырып 1. Қазақ тіл білімі. Қазақ тілінің дыбыстық жүйесі.   |3     |
|Мәтін: Қазақстан- менің отаным. Елтаңба.            |     |
|Тақырып 2 .Үндестік заңы. Буын үндестігі. Дыбыс үндестігі.   |6     |
|Ілгерінді ықпал. Кейінді ықпал. Тоғыспалы ықпал.        |     |
|Мәтін: Әнұран- асыл қазына.                   |     |
|Тақырып 3. Дауысты а, ә, о, е, ү, ұ әріптерінің емлесі.     |2     |
|Мәтін: Қазақстан халықтарының тілдері              |     |
|Модуль 2. Лексика.                             |
|Тақырып 4. Лексика. Көнерген сөздер. Жаңа сөздер. Диалект сөз. |3     |
|Термин сөз. Кірме сөз. Кәсіби сөз.               |     |
|Мәтін: Қазақстан қалалары                    |     |
|Тақырып 5. Қанатты сөздер. Тұрақты тіркес. Мақал-мәтелдер. Нақыл|3     |
|сөз.                              |     |
|Мәтін: XXІ ғасырдың жастары нашақорлыққа қарсы         |     |
|Тақырып 6. Сөз мағыналары. Сөздің тура мағынасы. Сөздің ауыспалы|2     |
|мағынасы. Сөздің көп мағыналығы. Омоним. Антоним. Синоним.   |     |
|Мәтін: Қазақтың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары       |     |
|Тақырып 7. Аралық бақылау жұмысы                |1     |
|Модуль 2. Морфология.                      |     |
|Тақырып 8. Морфология. Сөз таптары. Сөз құрамы. Қосымша: жұрнақ,|3     |
|жалғау.                             |     |
|Мәтін: Жігіттің үш жұрты                    |     |
|Тақырып 9. Зат есім. Зат есім жасайтын жұрнақтар. Зат есімнің  |3     |
|сөйлемдегі қызметі. Көмекші есімдер.              |     |
|Мәтін: Туған-туыс атаулары                   |     |
|Тақырып 10. Сын есім. Сын есімнің шырайлары. Сын есімнің    |3     |
|сөйлемдегі қызметі.                       |     |
|Мәтін: Қазақша жыл қайыру                    |     |
|Тақырып 11. Сан есім. Сан есімнің сөйлемдегі қызметі      |3     |
|Мәтін: Отбасы                          |     |
|Тақырып 12. Есімдік. Есімдіктің сөйлемдегі қызметі.       |3     |
|Мәтін: Абай Құнанбаев                      |     |
|Тақырып 13. Етістік. Есімше мен көсемше. Етіс категориясы.   |3     |
|Етістіктің шақтары. Етістіктің райлары. Етістіктің сөйлемдегі |     |
|қызметі.                            |     |
|Мәтін: Шәкәрім Құдайбердіұлы                  |     |
|Тақырып 14. Үстеу. Үстеудің сөйлемдегі қызметі. Үстеудің емлесі.|2     |
|Мәтін: Мұхтар Әуезов                      |     |
|Тақырып 15. Шылау. Еліктеуіш сөз. Одағай. Мәтін: Ұлттық     |4     |
|музыкалық аспаптар.                       |     |

5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

5.1 Тіл туралы заң
5.2 Қазақстан халықтарының тілдері
5.3 Абай Құнанбаев
5.4 Шәкәрім Құдайбердіұлы
5.5 Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
5.6 Қазақстан Респуликасының рәміздері
5.7 Отбасы
5.8 Туған-туыс атаулары
5.9 Ұлттық валюта деген не?
5.10 Ұлттық салт-дәстүр
5.11 Ұлттық музыкалық аспаптар
5.12 Қазақстан қалалары
5.13 Менің өлкем
5.14 Менің қалам
5.15 Қазақ тіліндегі сөздіктер
5.16 Ұлттық энциклопедия


6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

3-Кесте Пәннің оқу-әдістемелік картасы

|Дәріс сабағының   |Семинар сабағының   |Көрнекі    |Өз бетімен   |Бақылау  |
|тақырыбы      |тақырыбы       |құралдар,   |дайындалу    |түрі   |
|          |           |плакаттар,  |сұрақтары    |     |
|          |           |лаборатория-лы|        |     |
|          |           |қ стендтер  |        |     |
|1          |2           |4       |5        |6     |
|          |1. Қазақ тіл білімі  |Сызба нұсқа, |Дыбыстардың   |Жазбаша, |
|          |(лингвистикасы), Қазақ|грамматика-лық|жіктелуі    |ауызша  |
|          |тілінің дыбыстық   |оқулық,    |        |     |
|          |жүйесі.        |электронды  |        |     |
|          |           |оқулық, тақта |        |     |
|          |2. Үндестік заңы. Буын|Сызба нұсқа, |Ықпал түрлеріне |Жазбаша, |
|          |үндестігі. Дыбыс   |грамматика-лық|мысал келтіру  |ауызша  |
|          |үндестігі. Ілгерінді |оқулық,    |        |     |
|          |ықпал. Кейінді ықпал. |электронды  |        |     |
|          |Тоғыспалы ықпал.   |оқулық, тақта |        |     |
|          |3. Дауысты а, ә, о, е,|Сызба нұсқа, |Мысалдар кетіру,|Жазбаша, |
|          |ү, ұ әріптерінің   |грамматика-лық|аудару, сөйлем |ауызша  |
|          |емлесі.        |оқулық,    |құрастыру    |     |
|          |           |электронды  |        |     |
|          |           |оқулық, тақта |        |     |
|          |4. Лексика. Көнерген |Сызба нұсқа, |Сөздіктермен  |Жазбаша, |
|          |сөздер. Жаңа сөздер. |грамматика-лық|жұмыс      |ауызша  |
|          |Диалект сөз. Термин  |оқулық,    |        |     |
|          |сөз. Кірме сөз. Кәсіби|электронды  |        |     |
|          |сөз.         |оқулық, тақта |        |     |
|          |5. Қанатты сөздер.  |Сызба нұсқа, |Тұрақты     |Жазбаша, |
|          |Тұрақты тіркес.    |грамматика-лық|тіркестерді   |ауызша  |
|          |Мақал-мәтелдер. Нақыл |оқулық,    |теру.      |     |
|          |сөз.         |электронды  |        |     |
|          |           |оқулық, тақта |        |     |
|          |6. Сөз мағыналары.  |Сызба нұсқа, |Үлестірмелі   |Жазбаша, |
|          |Сөздің тура мағынасы. |грамматика-лық|карточкамен   |ауызша  |
|          |Сөздің ауыспалы    |оқулық,    |жұмыс      |     |
|          |мағынасы. Сөздің көп |электронды  |        |     |
|          |мағыналығы. Омоним.  |оқулық, тақта |        |     |
|          |Антоним. Синоним.   |       |        |     |
|          |7. Аралық бақылау   |Бақылау    |Тест      |Жазбаша  |
|          |жұмысы        |тапсырмалары |тапсырмалары-мен|     |
|          |           |       |жұмыс      |     |
|          |8. Морфология. Сөз  |Сызба нұсқа, |Картотека теру |Жазбаша, |
|          |таптары. Сөз құрамы. |грамматика-лық|        |ауызша  |
|          |Қосымша: жұрнақ,   |оқулық,    |        |     |
|          |жалғау.        |электронды  |        |     |
|          |           |оқулық, тақта |        |     |
|          |9. Зат есім. Зат есім |Сызба нұсқа, |Компьютер    |Жазбаша, |
|          |жасайтын жұрнақтар.  |грамматика-лық|атауларына   |ауызша  |
|          |Зат есімнің сөйлемдегі|оқулық,    |сипаттама беру. |     |
|          |қызметі. Көмекші   |электронды  |        |     |
|          |есімдер.       |оқулық, тақта |        |     |
|          |10. Сын есім. Сын   |Сызба нұсқа, |Мысалдар    |Жазбаша, |
|          |есімнің шырайлары. Сын|грамматика-лық|келтіру.    |ауызша  |
|          |есімнің сөйлемдегі  |оқулық,    |        |     |
|          |қызметі.       |электронды  |        |     |
|          |           |оқулық, тақта |        |     |
|          |11. Сан есім. Сан   |Сызба нұсқа, |Үлестірме    |Жазбаша, |
|          |есімнің сөйлемдегі  |грамматика-лық|карточкамен   |ауызша  |
|          |қызметі        |оқулық,    |жұмыс      |     |
|          |           |электронды  |        |     |
|          |           |оқулық, тақта |        |     |
|          |12. Есімдік.     |Сызба нұсқа, |Кестені толтыру |Жазбаша, |
|          |Есімдіктің сөйлемдегі |грамматика-лық|        |ауызша  |
|          |қызметі.       |оқулық,    |        |     |
|          |           |электронды  |        |     |
|          |           |оқулық, тақта |        |     |
|          |13. Етістік. Есімше  |Сызба нұсқа, |Үлестірмелі   |Жазбаша, |
|          |мен көсемше. Етіс   |грамматика-лық|карточкамен   |ауызша  |
|          |категориясы.     |оқулық,    |жұмыс      |     |
|          |Етістіктің шақтары.  |электронды  |        |     |
|          |Етістіктің райлары.  |оқулық, тақта |        |     |
|          |Етістіктің сөйлемдегі |       |        |     |
|          |қызметі.       |       |        |     |
|          |14. Үстеу. Үстеудің  |Сызба нұсқа, |Мысалдар теру. |Жазбаша, |
|          |сөйлемдегі қызметі.  |грамматика-лық|        |ауызша  |
|          |Үстеудің емлесі.   |оқулық,    |        |     |
|          |           |электронды  |        |     |
|          |           |оқулық, тақта |        |     |
|          |15. Шылау. Еліктеуіш |Сызба нұсқа, |Газет      |Жазбаша, |
|          |сөз. Одағай. Мәтін:  |грамматика-лық|мақаларынан   |ауызша  |
|          |           |оқулық,    |одағай,     |     |
|          |           |электронды  |еліктеуіш    |     |
|          |           |оқулық, тақта |сөздерге    |     |
|          |           |       |мысалдар теру. |     |
|          |16. Аралық бақылау  |Бақылау    |Тест сұрақтарына|Жазбаша  |
|          |жұмысы        |тапсырмалары |жауап беру   |     |

   7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ


                    Кесте 4
|Оқулықтардың, оқу   |Саны     |Студенттердің |Қамтамасыз ету  |
|құралдарының атауы   |       |саны      |пайызы      |
|1           |2       |3       |4        |
|1. Бектұров Ш. Қазақ  |1       |6       |20%       |
|тілі. Алматы: Мектеп, |       |        |         |
|1992. – 223 б.     |       |        |         |
|2. Жас толқын. Қазақ  |4       |6       |80%       |
|тілі. Электронды    |       |        |         |
|оқулығы. - Алматы,   |       |        |         |
|2004.         |       |        |         |
|3. Жиенбаев С.,    |2       |6       |40%       |
|Бегалиев Г., Уюкбаев И.|       |        |         |
|Қазақ тілі. - Алматы, |       |        |         |
|2000.         |       |        |         |
|4. Оралбаева Н.,    |5       |6       |100%       |
|Әбдіғалиева Т.,    |       |        |         |
|Шалабаев Б. Практикалық|       |        |         |
|қазақ тілі. - Алматы, |       |        |         |
|2002.         |       |        |         |
|5. Түймебаев Ж.Қ. Қазақ|2       |6       |40%       |
|тілі (грамматикалық  |       |        |         |
|анықтағыш). - Алматы, |       |        |         |
|2008.         |       |        |         |
|6. Сейітова Ш.Б. Ана  |3       |6       |60%       |
|тілі – асыл қазынаң. - |       |        |         |
|Семей, 2007.      |       |        |         |


   8 ӘДЕБИЕТТЕР

   1. Негізгі әдебиеттер
   8.1.1 Бектұров Ш. Қазақ тілі. Алматы: Мектеп, 1992. – 223 б.
   8.1.2 Күзекова З., Қарақұсова Г. Қазақ тілі /Жоғары оқу орындарының
экономика факультеттеріне арналған орташа жіне жалғастырушы топтар үшін/. -
Алматы, 2001.
   8.1.3 Жас толқын. Қазақ тілі. Электронды оқулығы. - Алматы, 2004.
   8.1.4 Жиенбаев С., Бегалиев Г., Уюкбаев И. Қазақ тілі. - Алматы, 2000.
   8.1.5 Құлмағанбетова Б., Елемесова Ж. Қазақ тілін үйренушілерге көмек.
- Алматы, 2001.
    8.1.6 Оралбаева Н., Әбдіғалиева Т., Шалабаев Б. Практикалық қазақ
тілі. - Алматы, 2002.
   8.1.7 Қалиев Ғ., Оралбаева Н., Бейсенбаева К., Хасанова С., Әбілқаев
А., Шалабаев Б. Қазіргі қазақ тілі /лабораториялық жұмыстар/. - Алматы,
2000.
   8.1.8 Түймебаев Ж.Қ. Қазақ тілі (грамматикалық анықтағыш). - Алматы,
2008.
   8.1.9 Сейітова Ш.Б. Ана тілі – асыл қазынаң. - Семей, 2007.
   8.1.10 Касевич В.Б. Элементы общей лингвистики. М.: Наука. Гл. ред.
восточной литературы, 1977.-183с.
   8.1.11 Оралбаева Н. Практикалық қазақ тілі.- Алматы, 1999.
   8.1.12 Қалиев Ғ., Хасанова С. Қазіргі қазақ тілі (лабораториялық
жұмыстар). - Алматы, 1994.
   8.1.13 Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілі. - Алматы, 1997.
Пәндер