Файл қосу


ҚҰРЫЛЫС ӨНДІРІСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ               |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ            |
|3 дәрежелі СМЖ құжат    |ПОӘК      |                   |
|              |        |ПОӘК 042-18.-14.1.45/01-2014     |
|«Құрылыс өндірісінің    |№1 баспа    |                   |
|технологиясы 3» пәнінен  |6.01.2014   |                   |
|оқытушыға арналған жұмыс |        |                   |
|оқу бағдарламасы      |        |                   |

         5В072900 - “Құрылыс” мамандығына арналған
          «ҚҰРЫЛЫС ӨНДІРІСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 3»

            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

                ОҚЫТУШЫ ҮШІН


            ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
                 Семей 2014


                    Алғысөз


  1. ӘЗІРЛЕГЕН
  1.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы  мемлекеттік  университеті,
“Геодезия және құрылыс” кафедрасының аға оқытушысы Уркинбаева Жузимкул
Исаевна                «_6__» _____01____2014 ж.


  2. ТАЛҚЫЛАНҒАН
  2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы  мемлекеттік  университеті,
“Геодезия және құрылыс”кафедрасының отырысында


  Хаттама № 5_ «__6__» __01___ 2014 жыл


  Кафедра меңгерушісі, т.ғ.к. _________  Кудеринова Н.А.


  2.2. Ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар  факультетінің  оқу-
әдістемелік кеңесінің отырысында
  Хаттама №_3__ «__9__» ____01____ 2014 жыл


  Төрайымы __________  Бекбаева Р.С.


  3. БЕКІТІЛГЕН
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында талқыланды және
басылымға ұсынылды


  Хаттама №___ «____» ________ 2014 жыл


  ОӘК төрайымы  _____________ Искакова Г.К.
  4. БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

                  Мазмұны   |1  |Қолдану аймағы                         |  |
|2  |Нормативтік сілтеме                       |  |
|3  |Жалпы жағдайы                          |  |
|4  |Оқытушы үшін жұмыс бағдарламасының мазмұны           |  |
|5  |Студенттердің өздік жұмыстары үшін тақырыптар тізімі      |  |
|6  |Пәннің оқу-әдістемелік картасы                 |  |
|7  |Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамсыздану картасы          |  |
|8  |Әдебиеттер                           |  |   1 ҚОЛДАНУ АЙМАҒЫ   «Құрылыс өндірісінің технологиясы 3» пәнінің оқу-әдістемелік кешен
құрамына енетін оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасы 5В072900 –
«Құрылыс» мамандығы бойынша оқитын студенттер үшін. Ол студенттерді курстың
мазмұнымен, оның өзектілігімен және қажеттілігімен,  курс  саясатымен,
студенттер оқу процесі барысында үйренетін әдістерімен таныстырады. Оқу-
әдістемелік кешен пәнді оқу барысында негізгі басшылыққа алынады.   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕ


   «Құрылыс өндірісінің технологиясы 3» пәні бойынша  нағыз  оқу-
әдістемелік кешені  (ПОӘК) пәннің  оқу үрдісін ұйымдастыру  ережесін
бекітеді және келесі құжаттардың талаптары  мен  ұсыныстарына  сәйкес
әзірленді:
- 23.08.2012жылғы, № 1080 Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарт КР білім
және ғылым министрлігінің бұйрығымен;
- 5В072900 – «Құрылыс» мамандығына арналған элективтік пәндердің каталогі
2013;
- УСТ 042-МУ-4-2013  Университет стандарты «Пәннің оқу-әдістемелік кешенін
құрастырудағы және рәсімдеудегі жалпы талаптары»;
- ҚЖ  042-1.01-2013 Құжаттарды жайластыру «Пәннің оқу-әдістемелік
кешенінің құрылымы және мазмұны».

   3 ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙ


   3.1 Пәннің қысқаша сипаттамасы.
   «Құрылыс өндірісінің технологиясы  3»  пәні  құрылыс  мамандарын
дайындауда жалпы құрылыс негізін қалыптастыратын пән болып табылады.
   «Құрылыс өндірісінің технологиясы 3» пәні белгілі бір инженерлік
мәселелерді шешуде қажет әдіс-тәсілдер мен білімді  береді.  «Құрылыс
өндірісінің технологиясы 3» пәні инженерлік мәселелердің қойылымдары мен
шешімдерінің тәсілдерін үйретеді.
   «Құрылыс өндірісінің технологиясы 3» пәні инженер мамандарының өздік
техникалық жетістіктерін, технико-экономикалық мәселелерді жүйелі сараптау,
тиімді шешімді анықтау т.с.с. талаптарын ұштайды.


   3.2 Курс мақсаты.
   Курсты оқу мақсаты – студенттердің білім алуы, олардың әдіс-тәсіл және
білімдерін ұштауға, инженерлік творчество тәсілдеріне негізделген қарқынды
дамудағы құрылыс технологияларын, арнайы дайындалған ақпараттар мен есептеу
техникаларын игеруге көмектесу.


   3.3 Пәнді оқыту негізгі келесі бағыттар бойынша жүргізіледі:
   Пәнді оқу нәтижесінде студент - әлемдік деңгейдегі неғұрлым жаңа,
тиімді  конструкторлық-технологиялық  шешімдерді  іздеу  мәселелерінің
шешімдері мен қойылымдарының тәсілдеріне үйрену. Мұндай мәселелер жаңа
машиналарды, приборларды, құрылыс жабдықтары мен технологияларды жетілдіру,
жоспарлы реконструкциялау және модернизациялау жұмыстарын орындау барысында
қажет болады.


   3.4 Пәнді оқыту нәтижесінде студент білуі керек:
   - Құрылыс өндірісінің негізгі жабдықтарын, аспаптарын және бұйымдарын
өндіру тәсілдерін, есептеу  мен  жобалаудың  заманауи  тәсілдері  мен
жүйелерінің негізін білулері керек;
   - Құрылыс өндірісі технологиясының  қазіргі  жағдайы  мен  даму
тенденцияларын және перспективаларын, өндірісті басқару мен ұйымдастырудың
заманауи тәсілдерін білулері керек;


   3.5 Курстың перереквизиті:
      - Құрылыс материалдары 1;
      - Сәулет 1;
      - Геодезия 1;
      - Құрылыс машиналары мен жабдықтары;
      -Құрылыс өндірісінің технологиясы 1,2


   3.6 Курстың постреквизиті:
      - Құрылыс өндірісінің технологиясы;
      - Құрылыс конструкциялары 3;


   Кесте 1 - Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

|Курс|Семестр                  |Кредит|ДС (сағ.)    |
|  |                     |-тер |         |
|  |1                     |2   |3        |
|Модуль 1                                |
|Дәріс сабақтар                             |
|1  |Кіріспе. Жалпы түсінік.          |1   |8.1.1      |
|  |Жоспар:                  |   |         |
|  |Құрылыс жұмыстарын ұйымдастыру негізі.  |   |         |
|2  |Құрылыс жұмыстарын жобалау.        |1   |8.1.1      |
|  |Жоспар:                  |   |         |
|  |Негізгі мәліметтер.            |   |         |
|  |Құрылысты ұйымдастыру жобасы (ҚҰЖ).    |   |         |
|  |Жұмыстар өндірісінің жобасы (ЖӨЖ).    |   |         |
|3  |Үймереттер мен ғимараттардың және ауыл  |2   |8.1.1 – 8-10   |
|  |шаруашылық құрылыстарының құрылымдық және |   |         |
|  |көлемдік ерекшеліктері.          |   |         |
|  |Жоспар:                  |   |         |
|  |Бір қабатты өндірістік үймереттер.    |   |         |
|  |Кең өлшемді үймереттер.          |   |         |
|  |Көп қабатты өндірістік үймереттер.    |   |         |
|  |Ауыл шаруашылық үймереттері.       |   |         |
|4  |Құрылыс жұмыстарының өндірісін жобалау.  |2   |8.1.2 – 12-15  |
|  |Жоспар:                  |   |         |
|  |Технологиялық карта жайындағы негізгі   |   |         |
|  |түсінік.                 |   |         |
|  |Технологиялық карта құрамы.        |   |         |
|  |Технологиялық карталардағы белгіленулер. |   |         |
|5  |Жер жұмыстарын орындау.          |1   |8.1.1      |
|  |Жоспар:                  |   |         |
|  |Жалпы мағлұматтар. Құрылыс алаңын     |   |         |
|  |тегістеу.                 |   |         |
|  |Жер жұмыстары жайындағы негізгі мәліметтер|   |         |
|  |және жоба құрамы.             |   |         |
|  |Аймақты инженерлік дайындау.       |   |         |
|  |Жер жұмыстарының көлемін анықтау.     |   |         |
|  |Жер жұмыстарының көлемін анықтау.     |   |         |
|6  |Қазан шұңқыр және ұзын орлардың жұмыс   |2   |8.1.1      |
|  |көлемін есептеу.             |   |         |
|  |Жоспар:                  |   |         |
|  |Қазан шұңқыр көлемі.           |   |         |
|  |Ұзын ор көлемі.              |   |         |
|  |Алаңдарды тегістегенде жер жұмыстарының  |   |         |
|  |көлемін есептеу.             |   |         |
|7  |Жер жұмыстарын атқару және машина жинағын |2   |8.1.1      |
|  |таңдау.                  |   |         |
|  |Жоспар:                  |   |         |
|  |Қазан шұңқырларды тік күрекпен      |   |         |
|  |жабдықталған экскаватормен өңдеу.     |   |         |
|  |Қазан шұңқырлар мен ұзын орларды кері   |   |         |
|  |күрекпен экскаватормен және драглайндармен|   |         |
|  |өңдеу.                  |   |         |
|  |Алаңдарды скреперлермен өңдеу.      |   |         |
|  |Алаңдарды бульдозерлермен тегістеу.    |   |         |
|  |Үйген топырақты механикаландырып тығыздау.|   |         |
|8  |Жетекші жер қазушы машинаның өнімділігін |1   |8.1.1      |
|  |анықтау.                 |   |         |
|  |Жоспар:                  |   |         |
|  |Бір шөмішті экскаватордың пайдалану    |   |         |
|  |өнімділігі.                |   |         |
|  |Скрепердің алмасудағы өнімділігі.     |   |         |
|  |Бульдозердің алмасудағы пайдалану     |   |         |
|  |өнімділігі.                |   |         |
|9  |Көлік құралдарының типін таңдау және санын|1   |8.1.1      |
|  |анықтау.                 |   |         |
|  |Жоспар:                  |   |         |
|  |Көлік құралдарының қажетті саны.     |   |         |
|  |Көлік бірлігі жұмысының цикл уақыты.   |   |         |
|  |Бір көлік бірлігін топырақпен толтыратын |   |         |
|  |қажетті шөміш саны.            |   |         |
|  |Арту уақытын анықтау.           |   |         |
|  |Жол уақытын анықтау.           |   |         |
|10 |Құрылыс конструкцияларын жинақтау     |2   |8.1.1      |
|  |жұмыстарының өндірісі.          |   |         |
|  |Жоспар:                  |   |         |
|  |Жалпы мағлұмат. Құрылыс конструкцияларының|   |         |
|  |жинақтау технологиясы.          |   |         |
|  |Негізгі мәліметтер және жоба құрамы.   |   |         |
|  |Жиақталатын үймереттердің смпаттамалары. |   |         |
|  |Жинақтау жұмыстарының еңбек сиымдылығын  |   |         |
|  |және көлемін анықтау.           |   |         |
|  |Алымдар мөлшерін және құрастыру әдісін  |   |         |
|  |таңдау.                  |   |         |
|  |Құрастыру және ілмек аспаптарын таңдау.  |   |         |
|11 |Крандардың жұмысқа қажетті параметрлерін |1   |8.1.1      |
|  |анықтау.                 |   |         |
|  |Жоспар:                  |   |         |
|  |Жинақтау крандарының құрамы типтері және |   |         |
|  |маркалары.                |   |         |
|  |Мұнаралы кран ілмегінің қажетті көтерілу |   |         |
|  |биіктігі.                 |   |         |
|  |Кран ілмегінің қажетті жебе құлашы.    |   |         |
|12 |Құрылыс конструкцияларын жинақтау     |1   |8.1.1      |
|  |жұмыстарында қолданылатын техникалар.   |   |         |
|  |Жоспар:                  |   |         |
|  |Жинақталатын құрылымдарды жинақтауда   |   |         |
|  |қабылданған кранның жүру үлгісін анықтау. |   |         |
|  |Қажетті тасымалдау құралының санын    |   |         |
|  |есептеу.                 |   |         |
|13 |Тас қалау жұмыстарының өндірісі.     |2   |8.1.1      |
|  |Жоспар:                  |   |         |
|  |Жалпы мағлұматтар. Негізгі мәліметтер және|   |         |
|  |жоба құрылымы.              |   |         |
|  |Тас қалау жұмысының көлемін және еңбек  |   |         |
|  |сиымдылығын анықтау.           |   |         |
|  |Тас қалау жұмыстарының тәсілін таңдау.  |   |         |
|  |Тас қалаушылар звеноларының құрамын    |   |         |
|  |іріктеу және алым шамасы мен кесінді санын|   |         |
|  |анықтау.                 |   |         |
|14 |Тас қалау жұмысын қысқы жағдайда орындау |1   |8.1.1      |
|  |Жоспар:                  |   |         |
|  |Тас қалау жұмысын қыста орындау      |   |         |
|  |Тас қалау жұмыстарының қауіпсіздік    |   |         |
|  |шаралары.                 |   |         |
|15 |Бетон жұмыстарының өндірісі        |2   |8.1.1      |
|  |Жоспар:                  |   |         |
|  |Жалпы мағлұматтар.            |   |         |
|  |Негізгі мәліметтер мен жоба құрамы.    |   |         |
|  |Жұмыс көлемін және еңбек сиымдылығын   |   |         |
|  |анықтау.                 |   |         |
|  |Жұмыс өндрісінің тәсілдерін және машиналар|   |         |
|  |жинағын таңдау.              |   |         |
|16 |Бетон қоспасы               |2   |8.1.1      |
|  |Жоспар:                  |   |         |
|  |Бетон қоспасын төсеу.           |   |         |
|  |Бетон қоспасын тығыздау.         |   |         |
|  |Бетон қоспасын дайындау.         |   |         |
|17 |Бетон қоспасын қалыптау және арматуралау |1   |8.1.1      |
|  |жұмыстары                 |   |         |
|  |Жоспар:                  |   |         |
|  |Қалып жұмыстары.             |   |         |
|  |Арматура жұмыстары            |   |         |
|18 |Машиналар жинағыны мен жұмысшылар     |2   |8.1.1      |
|  |бригадасын пайдалану өнімділігін және   |   |         |
|  |санын анықтау               |   |         |
|  |Жоспар:                  |   |         |
|  |Калькуляция мен машиналық уақыт шығындарын|   |         |
|  |және жұмыс өндірісінің мерзімдік жоспарын |   |         |
|  |жасау.                  |   |         |
|  |Жұмыстардың тасқынды өндірісін жобалау  |   |         |
|  |және жұмысшылар бригадасы мен звенолар  |   |         |
|  |санын анықтау.              |   |         |
|19 |Бетон жұмыстарын қыс кезде орындау.    |2   |8.1.1      |
|  |Жоспар:                  |   |         |
|  |Қыста бетондау тәсілдері.         |   |         |
|  |Термос әдісі.               |   |         |
|  |Бетонды бумен жылыту.           |   |         |
|  |Бетонды электрмен жылыту.         |   |         |
|  |Индукциялық жылыту.            |   |         |
|  |Аязға қарсы қосымшалары бар бетондар.   |   |         |
|20 |Бетон жұмыстарын құрғақ ыстық климатты  |1   |8.1.1      |
|  |жағдайларда орындау ерекшеліктері     |   |         |
|  |Жоспар:                  |   |         |
|  |Құрғақ ыстық климатта бетон өндіруде   |   |         |
|  |қолданылатын цементтер.          |   |         |
|  |Бетон тасымалдау техникасы.        |   |         |
|  |Бетонды кептіру.             |   |         |
|Практикалық сабақтар                          |
|1  |Технологиялық карта құрамы мен      |1   |Әдістемелік   |
|  |белгіленулер               |   |нұсқау      |
|2  |Жер жұмыстарының көлемін анықтау.     |1   |Әдістемелік   |
|  |                     |   |нұсқау      |
|3  |Қазан шұңқырлар көлемін анықтау.     |1   |Әдістемелік   |
|  |                     |   |нұсқау      |
|4  |Ұзын ор көлемін анықтау.         |1   |Әдістемелік   |
|  |                     |   |нұсқау      |
|5  |Алаңдарды тегістегендегі жер жұмыстарының |1   |Әдістемелік   |
|  |көлемін есептеу.             |   |нұсқау      |
|6  |Экскаватор, скрепер және бульдозерді   |1   |Әдістемелік   |
|  |пайдалану өнімділігін есептеу.      |   |нұсқау      |
|7  |Қажет көлік құралдарының типін таңдау және|1   |Әдістемелік   |
|  |санын анықтау есебі.           |   |нұсқау      |
|8  |Жинақтау жұмыстарының еңбек сиымдылығын, |1   |Әдістемелік   |
|  |көлемін анықтау және алымдар мөлшері мен |   |нұсқау      |
|  |құрастыру әдісін таңдау.         |   |         |
|9  |Крандардың жұмысқа қажетті параметрлерін |1   |Әдістемелік   |
|  |анықтау.                 |   |нұсқау      |
|10 |Жинақталатын құрылымдарды жинақтауда   |1   |Әдістемелік   |
|  |қабылданған кранның жүру үлгісін анықтау |   |нұсқау      |
|  |және қажетті тасымалдау құралының санын  |   |         |
|  |анықтау.                 |   |         |
|11 |Тас қалау жұмысының тәсілін таңдау,    |1   |Әдістемелік   |
|  |көлемін, еңбек сиымдылығын анықтау.    |   |нұсқау      |
|12 |Бетон жұмыстарының тәсілдерін және    |1   |Әдістемелік   |
|  |машиналар жинағын таңдау.         |   |нұсқау      |
|13 |Бетон жұмыстарының көлемін және еңбек   |1   |Әдістемелік   |
|  |сиымдылығын есептеу.           |   |нұсқау      |
|14 |Бетон жұмыстырының калькуляциясы мен   |1   |Әдістемелік   |
|  |машиналық уақыт шығындарын , жұмыс    |   |нұсқау      |
|  |өндірісінің мерзімдік жоспарын жасау.   |   |         |
|15 |Бетон жұмыстырының тасқынды өндірісін   |1   |Әдістемелік   |
|  |жобасын жасау және жұмысшылар бригадасы  |   |нұсқау      |
|  |мен звенолар санын анықтау.        |   |         |


   5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ҮШІН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ


  1. Құрылыс жұмыстарын технологиялық жобалаудың негізгі принциптері
  2. Жекелеген әрлеу жұмыстырн орындау үшін технологиялық карталардың
   құрамы мен белгіленуі.
  3. Жер жұмыстары өндірісінің технологиясы мен свай құрылысы.
  4. Қалыптиардың қазіргі заманғы түрлерінің құрылымдық ерекшеліктері.
  5. Бетон қоспаларын тасымалдау және тығыздау.
  6. Құрылыс конструкцияларының жинақтау технологиясы.
  7. Тас қалаудың технологиясы.
  8. Жұмыстар өндірісінің жобасы (ЖӨЖ).
  9. Жер жұмыстарын орындауда аймақты инженерлік дайындау.
 10. Құрылыс конструкцияларын жинақтау жұмыстарының өндірісі.
 11. Құрылыс конструкцияларын жинақтау жұмыстарында қолданылатын
   техникалар.


   6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
|Тақырып             |Көрнекті  |Өздігінен оқуға |Бақылау  |
|                 |құралдар, |арналған сұрақтар|түрі   |
|                 |плакаттар, |         |     |
|                 |зертханалық|         |     |
|                 |стенд   |         |     |
|Дәріс сабақ    |Практикалық |      |         |     |
|          |сабақ    |      |         |     |
|1         |2      |3     |4        |5     |
|Кіріспе. Жалпы   |Технологиялық|Сұлбалар  |Құрылыс     |Ауызша  |
|түсінік      |карта құрамы |      |жұмыстарын    |жауап   |
|          |мен     |      |ұйымдастыру   |     |
|          |белгіленулер |      |негізі      |     |
|Құрылыс жұмыстарын |       |Сұлбалар  |Құрылыс     |Ауызша  |
|жобалау.      |       |      |жұымстарын    |жауап   |
|          |       |      |жобалау.     |     |
|Үймереттер мен   |Жер     |Сұлбалар  |Бір қабатты, көп|ауызша  |
|ғимараттардың және |жұмыстарының |      |қабатты     |жауап   |
|ауыл шаруашылық  |көлемін   |      |өндірістік    |     |
|құрылыстарының   |анықтау.   |      |жәнеауылшаруашылы|     |
|құрылымдық және  |       |      |қ үймереттер   |     |
|көлемдік      |       |      |         |     |
|ерекшеліктері.   |       |      |         |     |
|Құрылыс      |       |Сұлбалар  |Негізгі     |тестік,  |
|жұмыстарының    |       |      |мәліметтер және |карточкалы|
|өндірісін жобалау. |       |      |жоба құрамы.   |қ бақылау |
|Жер жұмыстарын   |Қазан    |Сұлбалар  |Құрылыс алаңы.  |ауызша  |
|орындау.      |шұңқырлар  |      |         |жауап   |
|          |көлемін   |      |         |     |
|          |анықтау.   |      |         |     |
|Қазан шұңқыр және |       |Сұлбалар  |Қазан шұңқыр және|ауызша  |
|ұзын орлардың жұмыс|       |      |ұзын орлардың  |жауап   |
|көлемін есептеу.  |       |      |жұмыс көлемі   |     |
|Жер жұмыстарын   |Ұзын ор   |      |Қазан шұңқыр мен |ауызша  |
|атқару және машина |көлемін   |      |ұзын орларды   |жауап   |
|жинағын таңдау.  |анықтау.   |      |экскаватормен  |     |
|          |       |      |және       |     |
|          |       |      |драглайндармен  |     |
|          |       |      |өңдеу      |     |
|Жетекші жер қазушы |       |      |         |ауызша  |
|машинаның     |       |      |         |жауап   |
|өнімділігін    |       |      |         |     |
|анықтау.      |       |      |         |     |
|Көлік құралдарының |Алаңдарды  |Сұлбалар  |Көлік      |ауызша  |
|типін таңдау және |тегістегендег|      |құралдарының   |жауап   |
|санын анықтау.   |і жер    |      |типін таңдау және|     |
|          |жұмыстарының |      |санын анықтау  |     |
|          |көлемін   |      |         |     |
|          |есептеу.   |      |         |     |
|Құрылыс      |       |Сұлбалар  |Жинақталатын   |тестік,  |
|конструкцияларын  |       |      |үймереттердің  |карточкалы|
|жинақтау      |       |      |сипаттамалары  |қ аралық |
|жұмыстарының    |       |      |         |бақылау  |
|өндірісі.     |       |      |         |     |
|Крандардың жұмысқа |Экскаватор, |      |Құрастыру    |ауызша  |
|қажетті      |скрепер және |      |крандарының   |жауап   |
|параметрлерін   |бульдозерді |      |құрамы, типтері |     |
|анықтау.      |пайдалану  |      |және маркалары  |     |
|          |өнімділігін |      |         |     |
|          |есептеу.   |      |         |     |
|Құрылыс      |Қажет көлік |Сұлбалар  |Құрылыс     |ауызша  |
|конструкцияларын  |құралдарының |      |конструкцияларын |жауап   |
|жинақтау      |типін таңдау |      |жинақтауда    |     |
|жұмыстарында    |және санын  |      |қолданылатын   |     |
|қолданылатын    |анықтау   |      |техникалық    |     |
|техникалар.    |есебі.    |      |жабдықтар    |     |
|Тас қалау     |Жинақтау   |Сұлбалар  |Тас қалау    |ауызша  |
|жұмыстарының    |жұмыстарының |      |жұмыстарыныңжоба |жауап   |
|өндірісі.     |еңбек    |      |құрамы      |     |
|          |сиымдылығын, |      |         |     |
|          |көлемін   |      |         |     |
|          |анықтау және |      |         |     |
|          |алымдар   |      |         |     |
|          |мөлшері мен |      |         |     |
|          |құрастыру  |      |         |     |
|          |әдісін    |      |         |     |
|          |таңдау.   |      |         |     |
|Тас қалау жұмысын |Крандардың  |Сұлбалар  |Тас қалау    |ауызша  |
|қысқы жағдайда   |жұмысқа   |      |жұмыстарын    |жауап   |
|орындау      |қажетті   |      |қауіпсіздік   |     |
|          |параметрлерін|      |шаралары     |     |
|          |анықтау.   |      |         |     |
|Бетон жұмыстарының |Жинақталатын |Сұлбалар  |Бетоннан жасалған|ауызша  |
|өндірісі      |құрылымдарды |      |бұйымдар     |жауап   |
|          |жинақтауда  |      |         |     |
|          |қабылданған |      |         |     |
|          |кранның жүру |      |         |     |
|          |үлгісін   |      |         |     |
|          |анықтау және |      |         |     |
|          |қажетті   |      |         |     |
|          |тасымалдау  |      |         |     |
|          |құралының  |      |         |     |
|          |санын    |      |         |     |
|          |анықтау.   |      |         |     |
|Бетон қоспасы   |Тас қалау  |Сұлбалар  |Бетон қоспасын  |тестік,  |
|          |жұмысының  |      |дайындау, төсеу |карточкалы|
|          |тәсілін   |      |және тығыздау  |қ аралық |
|          |таңдау,   |      |         |бақылау  |
|          |көлемін,   |      |         |     |
|          |еңбек    |      |         |     |
|          |сиымдылығын |      |         |     |
|          |анықтау.   |      |         |     |
|Бетон қоспасын   |Бетон    |      |Бетоннан жасалған|ауызша  |
|қалыптау және   |жұмыстарының |      |бұйымдардың   |жауап   |
|арматуралау    |тәсілдерін  |      |беріктігін    |     |
|жұмыстары     |және     |      |арттыру тәсілдері|     |
|          |машиналар  |      |         |     |
|          |жинағын   |      |         |     |
|          |таңдау.   |      |         |     |
|Машиналар жинағыны |Бетон    |Сұлбалар  |Бетон жұмыстарын |ауызша  |
|мен жұмысшылар   |жұмыстарының |      |орындауда    |жауап   |
|бригадасын     |көлемін және |      |қолданылатын   |     |
|пайдалану     |еңбек    |      |техникалар мен  |     |
|өнімділігін және  |сиымдылығын |      |құрал-жабдықтар |     |
|санын анықтау   |есептеу.   |      |         |     |
|Бетон жұмыстарын  |Бетон    |      |Бетон жұмыстырын |ауызша  |
|қыс кезде орындау. |жұмыстырының |      |қыскезінде    |жауап   |
|          |калькуляциясы|      |кептіру тәсілдері|     |
|          |мен машиналық|      |         |     |
|          |уақыт    |      |         |     |
|          |шығындарын , |      |         |     |
|          |жұмыс    |      |         |     |
|          |өндірісінің |      |         |     |
|          |мерзімдік  |      |         |     |
|          |жоспарын   |      |         |     |
|          |жасау.    |      |         |     |
|Бетон жұмыстарын  |Бетон    |Сұлбалар  |Бетон бұйымдарын|тестік,  |
|құрғақ ыстық    |жұмыстырының |      |өндірудегі    |карточкалы|
|климатты      |тасқынды   |      |қауіпсіздік   |қ аралық |
|жағдайларда орындау|өндірісін  |      |шаралары     |бақылау  |
|ерекшеліктері   |жобасын жасау|      |         |     |
|          |және     |      |         |     |
|          |жұмысшылар  |      |         |     |
|          |бригадасы мен|      |         |     |
|          |звенолар   |      |         |     |
|          |санын    |      |         |     |
|          |анықтау.   |      |         |     |


   7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМСЫЗДАНУ КАРТАСЫ
   Кесте 4 – Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамсыздану картасы
|Оқу, оқу-әдістемелік құралдарының атауы  |Экземпляр|Студент|Қамсыздан|
|                     |саны   |тер  |у үлесі |
|                     |     |саны  |     |
|С.Қ. Хамзин. Құрылыс өндірісінің     |5    |8   |100   |
|технологиясы мен ұйымдастырылуы. Оқу   |     |    |     |
|құралы – Астана. Фолиант, 2007. – 204 бет.|     |    |     |
|Қ.А. Бисенов, Р.Ә. Нарманова, С.С.    |5    |8   |100   |
|Үдербаев. Құрылыс материалдары мен    |     |    |     |
|бұйымдары. Оқу құралы – Алматы. Издат   |     |    |     |
|Маркет, 2007. – 224 бет.         |     |    |     |

   8 ӘДЕБИЕТТЕР
   8.1 Негізгі әдебиеттер:
   8.1.1  С.Қ.  Хамзин.  Құрылыс  өндірісінің  технологиясы  мен
ұйымдастырылуы. Оқу құралы – Астана. Фолиант, 2007. – 204 бет
   8.1.2 Қ.А. Бисенов,  Р.Ә.  Нарманова,  С.С.  Үдербаев.  Құрылыс
материалдары мен бұйымдары. Оқу құралы – Алматы. Издат Маркет, 2007. – 224
бет


   8.2 Қосымша әдебиеттер:
   8.2.1 Гальперин М.И., Домбровский Н.Г. Строительные машины. Учебник
для ВУЗ-ов, - М., Высшая школа, 1980 – 344 стр.
   8.2.2 Комар А.Г. Строительные материалы и изделия. Учебник для строит.
ВУЗ-ов. – М.: Вышс школа, 1988. – 527 стр.
   8.2.3 Сергеев В.П. Строительные машины и оборудования. - Учебник для
строит. ВУЗ-ов. – М.: Вышс школа, 1987 – 376 стр
  8.2.4 Сергеев В.П. Строительные машины и оборудования. - Учебник для
       строит. ВУЗ-ов. – М.: Вышс школа, 1987 – 376 стр
     8.2.5 Комар А.Г. Строительные материалы и изделия. Учебник для
строит. ВУЗ-ов. – М.: Вышс школа, 1988. – 527 стр.
     8.2.6 Гальперин М.И., Домбровский Н.Г. Строительные машины.
Учебник для ВУЗ-ов, - М., Высшая школа, 1980 – 344 стр.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть