Файл қосу


АЙМАҚТЫ ИНЖЕНЕРЛІК АБАТТАНДЫРУ|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ               |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ            |
|3 дәрежелі СМЖ құжат    |ПОӘК    |ПОӘК 042-18.1.32/02-2014       |
|ПОӘК            |№1 баспа  |                   |
|студенттерге арналған    |2.09.2014  |                   |
|«Аймақты инженерлік     |      |                   |
|абаттандыру» пәнінің    |      |                   |
|бағдарламасы        |      |                   |


           «АЙМАҚТЫ ИНЖЕНЕРЛІК АБАТТАНДЫРУ»


            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ            5В072900“Құрылыс”мамандығы үшін
          СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей


                  2014


 Алғысөз
   1 ӘЗІРЛЕНДІ


   Әзірлеген ____________   «____» _______2014 ж.  Уркинбаева Ж.И.,
Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Геодезия  және  құрылыс»
кафедрасының аға оқытушысы
   2. КЕЛІСІЛДІ


   2.1. Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Геодезия және
құрылыс» кафедрасы мәжілісінде қаралды


   Хаттама №  «  »_____ 2014 жыл


  Кафедра меңгерушісі, т.ғ.к. _________  Кудеринова Н.А.


   2.2. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялары факультетінің оқу-
әдістемелік бюросының мәжілісінде мақұлданды

   Хаттама №  «  »_____ 2014 жыл


   Факультеттің оқу әдістемелік бюросының төрайымы _____ Р.С. Бекбаева


    3. БЕКІТІЛДІ

   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында құпталынды және
басылымға рұқсат етіп ұсынылды

     Хаттама №  «  »_____ 2014 жыл
   ОӘК төрайымы, бірінші проректор _______________ Г.К. Искакова

   4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН                  Мазмұны
| |                                  |  |
|1 |Жалпы                               |  |
| |мағлұматтар........................................................|  |
| |............................ 4                   |  |
|2 |Пәннің мазмұны және сабақ түріне байланысты сағаттарды бөлу…... 5 |  |
|3 |Пәнді оқып-білу жөніндегі әдістемелік ұсыныстар…………………….7     |  |
|4 |Курс форматы ……………………………………………….....................7       |  |
|5 |Курс саясаты………………………………………………………………8               |  |
|6 |Баға қоюдың саясаты……………………………………………………..9             |  |
|7 |Әдебиеттер………………………………………………………………...10              |  ||  |                                 |  |

   1 ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР


   1.1 Оқытушы және пән бойынша жалпы мағлұматтар
Аға оқытушы Уркинбаева Ж.И.
«Геодезия және құрылыс» кафедрасы
Байланыс қатынасы - № 1 оқу ғимараты, 10 қабат, № 1003 кабинет, тел: 358497
Сабақ өткізетін дәрісханалар № 1007 және 10 қабат дәрісханалары
Кредит саны – 2

  1.2  Пән  мазмұнының  қысқаша  сипаттамасы:  «аймақты  инженерлік
абаттандыру» пәні аймақты абаттандыруда іс-шаралар ұйымдастыру, инженерлік
абаттандыру өндіріс сапасының жоғарылауы мен өздік құнының төмендеуіндегі
сәулет және құрылыс  технологиясы мен оны ұйымдастыру аймағына қарай
бағытталған.
   1.3Курстың мақсаты:студенттердің аймақты инженерлік  абаттандыру,
көркейту және оған сәйкес іс-шараларды ұйымдастыру  жөнінде қажетті білім
көлемін игеру үшін кешенді ұйымдастырылған, әдістемелік және мазмұнды
материал беру.
  Аймақты инженерлік абаттандыру бойынша білім (дағды) алуы

    1.4 Пәнді оқудағы негізгі міндет- болашақта кәсіби шеберлігін
шыңдауда, өндірістік және ғылыми-техникалық жұмысында көмекші  болатын
бастапқы теориялық және тәжірибелік білім беру; әлемдік деңгейде жаңа
тиімді сәулеттік-инженерлік абаттандыру технологиясын, іс-шараларын үйрену
және дұрыс ұйымдастыру.

  1.5 Пәнді оқытудың нәтижелері - «Аймақты инженерлік абаттандыру» пәнін
оқу нәтижесінде студенттер білуге тиіс:
  • Құрылыстық-абаттандыру жобасының құрамы мен мазмұнын;
  • Аймақты инженерлік абаттандыру технологиясының қазіргі жағдайы мен
   даму перспективасын;
  • аймақты инженерлік абаттандырудағы іс-шаралардың жіктелуін  және
   олардың  ерекшеліктерін,  жобалау  шарттарын,  аймақты  өңдеудің
   маңыздылығын білуі;
  • аймақты инженерлік абаттандыруда жобалаудың экологиялық тұрғыда таза
   және жылу-энергетика ресурстарын экономикалық тұрғыда дұрыс пайдалана
   білуге толық ие болуы;
   игеруі тиіс
  • осы берілген пән бойынша теориялық алған  білімді  тәжірибелік
   жұмыстармен ұштастыруды;
  • аймақты инженерлік абаттандырудағы жоба, жұмыс түрлерін, іс-шараларын
   өндіруде   пайдаланылатын   жабдықтарды  қолданудағы   негізгі
   ерекшеліктерін біле отырып, өндіретін жұмыстың тиімділігіне және
   сапалық тұрғыда өндірістік бақылау жасауды;
  • әр түрлі жобадағы аймақты инженерлік абаттандыруда өндіру технологиясы
   мен оның бағасын және т.б. түсінуі;
  • алдынғы қатарлы жаңа заманауи тұрғыда, аймақты инженерлік абаттандыру
   орындары туралы ұғымы болуы;
  • құрылыс өндірістік технологиялық жұмыстарды басқару мен ұйымдастырудың
   заманауи жаңа әдіс-тәсілдерін меңгеруді.
   1.6 Курстың перереквизиті:
     - Сәулет
   - Математика;
     - Құрылыс материалдары;
   - Инженерлік механика

   1.7 Курстың постреквизиті:
   - Сәулет;
   - Құрылыс конструкциялары I, II;
   - Құрылыс өндірісінің технологиясы I, II;
   - Ғимараттарды жаңғырту технологиясы ;
     - Негіз және іргетастар.
2«АЙМАҚТЫ ИНЖЕНЕРЛІК АБАТТАНДЫРУ»ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ МЕН САҒАТТАРДЫ САБАҚ
ТҮРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ БӨЛУ


1кесте
|№ |Тақырыптардың аты мен қысқаша мазмұны  |Сағаттар саны     |әдебиет|
|  |                    |            |тер  |
|  |                    |ЛС |ПС  |ОСӨЖ  |СӨЖ  |    |
|1 |2                    |3 |4  |5   |6   |7   |
|1 |Кіріспе. Аймақты инженерлік абаттандыру |2 |2  |2   |3   |7.1.1 |
|  |технологиясы туралы мағлұматтар.    |  |   |    |   |7.1.2 |
|  |Елімізде құрылыстық индустрияның дамуына|  |   |    |   |7.2.1 |
|  |аймақты инженерлік абаттандыру     |  |   |    |   |7.2.3 |
|  |жұмыстарын дұрыс ұйымдастырудың     |  |   |    |   |    |
|  |маңыздылығы. Болашақ құрылыс мамандарын |  |   |    |   |    |
|  |даярлаудағы бұл ғылымның мәні мен    |  |   |    |   |    |
|  |мақсаттары.               |  |   |    |   |    |
|2 |Аймақты инженерлік абаттандыру саласының|2 |2  |2   |3   |7.1.1 |
|  |басқа салалармен байланысы . Аймақты  |  |   |    |   |7.1.2 |
|  |абаттандыру бойынша қызмет көрсетудегі |  |   |    |   |7.2.1 |
|  |тұрмыстық қорды ұйымдастыру жұмыстары  |  |   |    |   |7.2.3 |
|  |Аймақтың инженерлік дайындығы, жұмыстар |2 |2  |2   |3   |7.1.1 |
|3 |көлемінің есебі, еңбек және машина уақыт|  |   |    |   |7.1.2 |
|  |шығындарының калькуляциясы, жұмыс    |  |   |    |   |7.2.1 |
|  |өндірісінің тәсілі, атқаратын жұмыс   |  |   |    |   |7.2.3 |
|  |жоспары. Аймақты инженерлік       |  |   |    |   |    |
|  |абаттандыруда қолданатын материалдардың |  |   |    |   |    |
|  |қасиеті мен құрылымы          |  |   |    |   |    |
|  |Ауланы инженерлік абаттандыруда ағаш  |2 |2  |2   |3   |7.1.1 |
|  |түрлерін, шөптерді таңдау және     |  |   |    |   |7.1.2 |
|  |газондарды өңдеу. Ауланы        |  |   |    |   |7.2.1 |
|  |көгалдандырудағы ағаш егудің шарттары  |  |   |    |   |7.2.3 |
|  |Кішігірім аудандарда аймақты көлемдік  |2 |2  |2   |3   |7.1.1 |
|5 |жоспарлау шаралары және оны       |  |   |    |   |7.1.2 |
|  |ұйымдастырудың негізгі принциптері.   |  |   |    |   |7.2.1 |
|  |                    |  |   |    |   |7.2.3 |
|6 |Жер жұмыстарын атқару Қала аймағын   |2 |2  |2   |3   |7.1.1 |
|  |тазарту және тазарту ережелері мен   |  |   |    |   |7.1.2 |
|  |механизмдерді қолдану тәсілдері     |  |   |    |   |7.2.1 |
|  |                    |  |   |    |   |7.2.3 |
|7 |Шаруашылық, спорт және балалардыңойын  |2 |2  |2   |3   |7.1.1 |
|  |алаңын орналастыру және ұйымдастыру..  |  |   |    |   |7.1.2 |
|  |                    |  |   |    |   |7.2.1 |
|  |                    |  |   |    |   |7.2.3 |
|8 |Аймақты инженерлік абаттандыруда ауланы|1 |1  |1   |3   |7.1.1 |
|  |сәулеттік пішінде орналастыру жобаларын |  |   |    |   |7.1.2 |
|  |ұйымдастыру               |  |   |    |   |7.2.1 |
|  |                    |  |   |    |   |7.2.3 |
|9 |Аймақты инженерлік абаттандыруда    |  |   |    |   |    |
|  |ауладағы сыртқы жарықтандыруды     |  |   |    |   |    |
|  |ұйымдастыру жұмыстары.         |  |   |    |   |    |
|10 |Аймақты инженерлік абаттандыруда    |  |   |    |   |    |
|  |территорияны кіші сәулеттік пішінде   |  |   |    |   |    |
|  |орналастыру жобаларын ұйымдастыру    |  |   |    |   |    |
|11 |Аймақты инженерлік абаттандыруда    |  |   |    |   |    |
|  |санитарлық тазалық шараларын ұйымдастыру|  |   |    |   |    |
|12 |Аймақты инженерлік абаттандыруда ауланы|  |   |    |   |    |
|  |сәулеттік пішінде орналастыру жобаларын |  |   |    |   |    |
|  |ұйымдастыру               |  |   |    |   |    |  3 ПӘНДІ ОҚЫП-БІЛУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР


  Курсты оқыған кезде берілген тақырыптың (бөлім) негізгі жағдайларын
қарастыруға баса назар аудару керек, осы мақсатта оқу-әдістемелік кешенін
ұсынып отырмыз, ол студенттердің оқулықпен жұмыс істеуін жеңілдетеді.
  Нұсқаулықты әзірлеу барысында берілетін материалдардың жартысын студент
өзі игеріп, әзірленуі керектігі ескерілуі қажет. Әдістемелік нұсқаулықта
мынадай мәліметтер болуы керек:
   - пәнді оқуға кететін уақытты ұйымдастыру мен жоспарлауға кеңес беру;
   - пәнді оқу көрінісін жазу немесе студенттің осы пәнді  игеру
    барысындағы іс-әрекеті;
   - ОӘК материалдарын пайдалануға нұсқау;
   - әдебиетпен жұмыс жасауға нұсқау;
  Пәнді оқыту үш түрлі формада жүргізіледі – дәріс, оқытушы көмегімен
студенттің аудиториядағы өздік жұмысы және студенттің өздік жұмысы. Ең
маңыздысы лекция болып табылады, себебі мұнда: пәннің күрделі тақырыптары
ашылып, практикалық тәжірибені анықтайды, белгілі бір жоба жүргізудің
негізгі бағыттары көрсетіледі, қорытынды шығарылады. Ал студенттер өз
беттерімен түсініп, оқи алатын тақырыптар ОCӨЖ және СӨЖ түрінде беріледі.


   4 КУРС ФОРМАТЫ  Сабақ уақыты аптасына 50 минуттан 2 рет жүргізіледі, ОСӨЖ уақытын қоса
есептегенде. Курс форматы аралас. Дәріс сабақтарында күрделі, мәселелі
сұрақтарды қарастырады. Мысалы дәрістер құрылымы мынадай – сабақ мәнін
талқылау немесе блиц-сұрақ (5 минут), дәріс (30 минут), материалдарды
бекіту, 15 минут ОСӨЖ беріледі. Сабақты мұндай құрылымда жүргізу студенттен
жүйелікті, ұсынылған әдебиеттер мен өздігінен жұмыс жасай білуді және
дәрістегі жаңа тақырып бойынша материалдарды білуді талап етеді.
  Практикалық сабақтар теориялық материалдарды тереңірек қарастыруды
қажет ететін мәселелерді шешуге арналған.
  Аудиториялық ОСӨЖ уақытында сіздердің дәріске немесе  практикалық
сабаққа дайындалу процесінде, сондай-ақ үйге берген өздік жұмысын орындау
кезінде туынданған сұрақтарыңызды қарастырамыз.
  Сонымен қатар аптасына 2 рет, кафедрада бекітілген график бойынша
жекелей немесе топпен консультация түрінде ОСӨЖ сабағын өткіземін.
  Пәнді оқуға арналған сабақ уақытының үштен бір бөлігінде сіздер менің
көмегімсіз  өздеріңіз  жұмыс  жасайсыздар.  Өздік  жұмысына  арналған
тапсырмалар түрлері, ОСӨЖ және СӨЖ жоспары көрсетілген.


  5 КУРС САЯСАТЫ


  Пәнді оқуға берілген барлық кезеңде менің сіздерге қоятын талаптарымның
барлығын орындайсыз және бір-бірімізді түсінеміз деп ойлаймын.
   1. Дәріс, практикалық сабақтарға қатысу әрбір студент үшін міндетті
жағдай. Сабақтарға кешікпей және сабақ үстінде бір-бірлеріңізбен сөйлеспей
отыруларыңыз керек.  2. Сабақты белгілі бір себептермен босатсаңыз ол
сізді курсты толық меңгеруден босатпайды. Егер студент сабақтарды себепті
жағдайлармен босатса, онда ол факультет деканынан анықтама-рұқсат алуға
міндетті. Рұқсат алғанан кейін студент сабаққа қатыса алады. Босатқан
сабақтардың тақырыптарын өтеу үшін сіз арнайы тапсырма  аласыз  және
көрсетілген уақытта оны орындап тапсыру қажет. Тапсырма тиісті бағамен
бағаланады.
   3. Сіз сабақ процесіндегі аудиториялық жұмыстарға және емтихандарға
белсенді түрде қатысып отыруларыңыз, сондай-ақ өз уақытында толық үй
жұмысын орындауыңыз және белгіленген уақытында өткізуіңіз керек. Осылардың
бәрі сіздерге жоғары рейтингілік көрсеткіштерге жетуге мүмкіндік береді.
   4. Аудиториялық сабақ уақытында сіздердің ұялы телефондарыңыз өшіп
тұруы керек. Егер бұл талап орындалмаса оқытушы студентті жауапқа тартуға
құқығы бар.
   5. Сіздер студенттермен және оқытушыларыңызбен ашық, шыдамды және
мейірімді болуларыңыз керек.
   6. Біреуден көшіріп алу немесе плагиат болған жағдайда оқытушының
студентті аудиториядан шығарып жіберуіне немесе қанағаттанарлықсыз баға
қоюына құқығы бар.
    Студенттердің үлгерімін бақылау ағымдық, аралық және  қорытынды
бағалаумен  есептеледі.  Бағалау  қолданыстағы  «Студенттердің  білімін
рейтингілік бағалау туралы қаулы» бойынша іске асады. Қорытынды бақылауда
емтихан алынады: ол тест немесе бақылау сұрақтары ретінде.  Қорытынды балл
әрбір сабаққа қатысу, рефераттарды қорғау, сондай-ақ емтихан  тапсыру
нәтижесінде қойылады. Баға курс бойынша қойылып, ағымдық, аралық және
қорытынды бақылау қорытындысынан шығарылады.
  Пән қорытындысын бақылау 300 баллдық шкала бойынша қойылады.
    «Құрылыс өндірісінің технологиясы1» пәнін оқытуда екі аралық бақылау
өткізіледі.
1-рейтинг қорытындысы бойынша 1 -7 апталарда – 300 балл
2-рейтинг қорытындысы бойынша  8-15 апталарда – 300 балл. Семестрдегі
жалпы балл саны – 600.
   Қорытынды бақылау жұмысы бақылау сұрақтары арқылы қабылданады.
   Уақытында өткізілмеген тапсырмаларды 7-ші және  15-ші  апталарда
өткізуге болады.   6 БАҒА ҚОЮДЫҢ САЯСАТЫ


       Баллдарды апталар мен бақылау түрлері бойынша бөлу 2-ші
кестеде келтірілген
    «Аймақты инженерлік абаттандыру» пәні бойынша баллдарды бөлу


2кесте
|апта  |Бақылау түрі                        |Жалпы |
|1   |2                              |3   |
|    |1-7 апталардағы аудиторялық сабақтарға қатысу        |30   |
|2   |1, 2 дәріс және практикалық сабақтар бойынша бақылау    |20   |
|    |сұрақтары                          |    |
|3   |практикалық сабақтар бойынша бақылау            |20   |
|4   |3,4 дәріс сабақтар бойынша бақылау сұрақтары        |20   |
|    |өздік жұмысты орындау                    |50   |
|5   |5,6,7 дәріс және практикалық сабақтар бойынша бақылау    |20   |
|    |сұрақтары                          |    |
|6   |практикалық сабақтар бойынша бақылау сұрақтары       |20   |
|    |өздік жұмысты орындау                    |50   |
|7   |1 аралық бақылау                      |70   |
|1-7 апталардағы жалпы балл саны                   |300  |
|    |8-15 апталардағы аудиторялық сабақтарға қатысу       |30   |
|9   |8,9 дәріс және практикалық сабақтар бойынша бақылау     |20   |
|    |сұрақтары                          |    |
|10   |10,11 дәріс және практикалық сабақтар бойынша бақылау    |20   |
|11   |12,13 дәріс және практикалық сабақтар бойынша бақылау    |20   |
|    |өздік жұмысты орындау                    |50   |
|12   |13,14 дәріс және практикалық сабақтар бойынша бақылау    |20   |
|13   |14,15 дәріс және практикалық сабақтар бойынша бақылау    |20   |
|14   |өздік жұмысты орындау                    |50   |
|15   |2 аралық бақылау                      |70   |
|8-15 апталардағы жалпы балл саны                   |300  |
|Емтиханға жалпы балл саны                      |400  |
|Академиялық кезеңге жалпы баға саны                 |1000  |
   7 ӘДЕБИЕТТЕР


   7.1 Негізгі әдебиеттер


  7.1.2. Іңкәрбаев Н.О. Архитектура. Оқу құралы.  Алматы.  «Эверо»
баспасы,2009-826.
  7.1.3 Леонтович В.В. Вертикальная планировка городских территорий. –
М.: Высшая школы,1985-119с.
    7.1.4 Бакутис В.Э., Горохов В.А., Лунц Л.Б., Расторгуев О.С.
Инженерное благоутройство городских территорий: Учебник для ВУЗОВ по спец.
№1206 «Городское строительство»- 2-е издание, перераб. и дополнение.- М.:
Стройиздат,1979-239с
    7.1.5 Архитектура гражданских и промышленных зданий: Учебник для
ВУЗов, под ред К.К.Шевцова – М.:Строииздат, 1983.- 239стр..: ил

  7.2 Қосымша әдебиеттер


    7.2.1 СНиП 2,07,01-89* Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений.- М.: Госстройкомитет СССР,1991г
    7.2.2 Справочник проектировщика. Градостроительство (под ред. В.Н.
Белоусова) - М.: Стройиздат, 1978-367с.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть