Файл қосу


Жану теориясы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ              |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                 |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК        |ПОӘК 042-14.74.05.1.20.45/02-2012  |
|            |          |                  |
|            |          |                  |
|ПОӘК «Жану және жарылыс |№3 баслым     |                  |
|теориясы» пәнінің    |          |                  |
|студенттерге арналған  |          |                  |
|оқу жұмыс бағдарламасы |          |                  |            Пәннің оқу-әдістемелік кешені

   «Жану және жарылыс теориясы» пәнінен 5В073100 «Тіршілік әрекетінің
    қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» мамандығына арналған


        студенттерге арналған оқу жұмыс бағдарламасы


                  Семей
                  2012
                 Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Экология және қоршаған
ортаны     қорғау»     кафедрасының     аға     оқытушысы

Бакирова Л.С. _________________    «28» 08. 2012 жыл.

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Экология және
қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының отрысында
Хаттама № 1    «03» 09. 2012 жыл.

Кафедра  меңгерушісі  _________                профессор
Апсаликов К.Н.

2.2 Аграрлық факультетінің оқу - әдістемелік бюросында
Хаттама № 1    «03» 09. 2012 жыл.

АФ ОӘБ төрағасы   _________                профессор м.а.
Сатиева К.Р.


3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдап басып шығаруға ұсынады


Хаттама № 1  «13» 09. 2012 жыл.

Оқу- әдістемелік кеңестің төрағасы,
оқу жұмысы бойынша проректор   _________    профессор Рскелдиев Б.А.


4 №  2  басылым  30.09.09.  орнына  енгізілген.   Кешен  Қазақстан
республикасының Мемлекеттік жалпыға бірдей білім стандарты МЖБС негізінде
жаңартылған 0.04.019.-2011. Бакалавриат.

                  Мазмұны


1.               Жалпы                ережелер
  ..........................................................................
  ..................... 4
2.   Пәнді   меңгеру    жөніндегі    әдістемелік    ұсыныстар
  ......................................... 5
3.   Сабақтарды   ұйымдастыру   және   пәнді   оқыту   саясаты
  ................................. 6
4.     Студенттердің     үлгерімін     бағалау     саясаты
  ..................................................... 6
5. Пәннің мазмұны мен сабақ түріне байланысты сағаттардың бөлінуі ....... 9
6.                СОӨЖ                мазмұны
  ..........................................................................
  .................... 11
7.   Пән   бойынша   оқу   үрдісінің   күнтізбелік   сызбасы
  ....................................... 12
8.                                Әдебиеттер
  ..........................................................................
  ............................ 13
1. Жалпы ережелер
Оқытушы туралы жалпы деректер
Бакирова Ляйля Сапарбаевна, аға оқытушы
«Экология және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы
Жұмыс телефоны 53-19-70, оқу ғимараты № 6г, кабинет 1
Сабақ өткізілетін аудитория № 6г оқу ғимараты, 9 аудитория
Пән бойынша кредит саны - 3


Кесте1- Оқу жоспарынан көшірме

|           |             |        |     |
|Курс         |Семестр          |Кредит     |Дәріс  |
|А          |өте жақсы         |4.00      |95-100  |
|А-          |             |3.67      |90-94  |
|В+          |жақсы           |3.33      |85-89  |
|           |             |        |     |
|В          |             |3.00      |80-84  |
|В-          |             |2.67      |75-79  |
|С+          |қанағаттарлық       |2.33      |70-74  |
|           |             |        |     |
|           |             |        |     |
|           |             |        |     |
|С          |             |2.00      |65-69  |
|С-          |             |1.67      |60-64  |
|Д+          |             |1.33      |55-59  |
|Д          |             |1.00      |50-54  |
|Ғ          |қанағаттанарсыз      |0.00      |0-49   |Барлық тапсырмалар  уақытында  өткізілуі  қажет.  Кешігіп  тапсырылған
тапсырмалар автоматты түрде төмен бағаланады  (10  пайызға).  Сабаққа
кешіккені үшін 0.5 балл төмендетіледі. Қалған сабақтар, сесепті босатқан
сабақтар график бойынша өтеледі.
    Осы талаптарды орындау емтиханға рұқсатты қамтамасыз етеді.


5 Пәннің мазмұны мен сабақ түріне байланысты сағаттардың бөлінуі

Кесте 2 – Пәннің мазмұны. Сабақ түрі бойынша сағаттарды
|Тақырыптың аталуы         |Сағат саны              |
|                  |Дәріс |Тәж.  |Зерт. |ОСӨЖ  |СӨЖ  |
|                  |   |сабақ |сабақ |    |   |
|2                 |   |    |    |    |   |
|1-бөлім. Жану теориясы.      |   |    |    |    |   |
|Жану және жарылыс процесстерінің  |   |    |    |    |   |
|физико-химия лық негіздері.Негізгі |2   |5   |    |8    |8   |
|түсініктер, анықтамалар. Жану,   |   |    |    |    |   |
|жарылыс. Жану мен жарылысқа қажетті|   |    |    |    |   |
|жағдайлар. Тұтану көздері. Жану  |   |    |    |    |   |
|түрлері: түгелдей, жартылай,    |   |    |    |    |   |
|гомгенді, гетерогенді,       |   |    |    |    |   |
|дефлаграциялық жарылғыштық,    |   |    |    |    |   |
|детанациялық.           |   |    |    |    |   |
|Жану өнімдерінің құрамы. Жану   |   |    |    |    |   |
|кезіндегі ауаның шығыны. Адиабаттық|   |    |    |    |   |
|жану температурасы. Жанудың    |3   |5   |    |10   |8   |
|тізбектік реакциясы. Реакция жылуы.|   |    |    |    |   |
|Жалынның құрылымы және ұзындығы.  |   |    |    |    |   |
|Жалынның тұрақтылығы және түрлері |   |    |    |    |   |
|(қалыпты, диффузиялық, ламинарлы, |2   |5   |    |7    |4   |
|турбулентті)            |   |    |    |    |   |
|Өрт жарылғыш заттардың және    |   |    |    |    |   |
|материалдардың ГОСТ 12.1.044-89  |   |    |    |    |   |
|көрсеткіштері. Жануға байланысты  |3   |5   |    |6    |8   |
|заттардың топтары: жанбайтын, ауыр |   |    |    |    |   |
|жанатын. Температурасы.      |   |    |    |    |   |
|2-бөлім. Жарылыс теориясы.     |   |    |    |    |   |
|Жарылыс теориясы және оның     |   |    |    |    |   |
|түсініктері. ГОСТ Р22.010-96    |   |    |    |    |   |
|бойынша жарылыс, жарылыстың    |2   |5   |    |6    |8   |
|меншікті күші, жарылыс қауіпті   |   |    |    |    |   |
|жүйе.Жарылыстың есептері.     |   |    |    |    |   |
|Жарылыстың түрлері: физикалық,   |   |    |    |    |   |
|химиялық авариялық, ядролық,   |   |    |    |    |   |
|детанациялық, дефлаграциялық.   |   |    |    |    |   |
|Жарылысқа қауіпті заттар.     |   |    |    |    |   |
|Жарылыстың негізгі параметрлері,  |   |    |    |    |   |
|факторлары. Жарылыстың күшті    |   |    |    |    |   |
|толқындары. Жарылғыш заттар.    |   |    |    |    |   |
|Жарылғыш заттар мінездемелері. ЖЗ |3   |5   |    |8    |9   |
|жіктелуі: біріншілік (иницирлеуші),|   |    |    |    |   |
|екіншілік( бризантты, ұшқыш)    |   |    |    |    |   |
|                  |15  |30   |    |45   |45  |

|Тәжірбие сабақтарының тақырыптары               |сағат саны |
|Сұйықтықтың тұтану температурасын анықтау әдісі бойынша    |4      |
|есептеу, теориялық сұрақтарды оқу.              |      |
|Жұмысты қорғау.                        |1      |
|Сұйықтықтың жалындау температурасын анықтау әдісі бойынша   |4      |
|есептеу, теориялық сұрақтарды оқу.              |      |
|Жұмысты қорғау.                        |1      |
|Жалынның газ және ауа қоспаларымен таралу шегінің       |4      |
|концентрациясын анықтау әдісі.                |      |
|Жұмысты қорғау.                        |1      |
|Жалынның таралу температурасының шегін анықтау әдісі.Жұмысты |4      |
|қорғау.                            |1      |
|Жарылыстың газ және ауа қоспасындағы максимальды қысымын   |4      |
|анықтау әдісі.                        |      |
|Жұмысты қорғау.                        |1      |
|Саяхат                            |5      |
|Барлығы                            |30     |  6 ОСӨЖ және СӨЖ мазмұны

   Кредиттік жүйемен оқыту кезінде студенттің өздік жұмысын ұйымдастыру
сапасын жоғарлату, оның ішінде әртүрлі үй тапсырмаларын орындау талаптары
жоғары орын алады.
   Оқытушының көмегімен студенттің өздік жұмысы – кредиттік жүйемен оқыту
кезіндегі оқу жұмысының бір түрі болып табылады. Ол аудиториялық сабақ
диалог режим түрінде, сонымен қатар, аудиториядан тыс уақытта кеңес түрінде
өткізіледі.
   Студенттің ОСӨЖ және СӨЖ 4 кестеде көрсетілген.
Кесте 4 – ОСӨЖ және СӨЖ жоспары
|ОСӨЖ                       |СӨЖ           |
|аудиториялық       |Аудиториядан тыс    |            |
|2             |3           |4            |
|Жану теориясы. Жану және |Газдың, сұйықтың,   |Жану сипатына байланысты|
|жарылыс процесс терінің  |шаңның, қатты заттардың|құрылыс материалдары  |
|физико-химиялық негіздері.|жануы         |Жану процесінің     |
|             |            |физико-химиялық     |
|Жарылыс пен өрт қауіпі бар|            |негіздері.       |
|өндірістердің сенімділігін|Кәсіпорындарда өрт   |Жарылыс, өрт-жарылыс  |
|қамтамасыз ету шаралары  |қауіпсіздігін     |және өрт қауіпіне    |
|             |ұйымдастыру      |байланысты өнімдер   |
|             |            |категориялары      |
|Жалынның түрлері     |Өртке жарылғыш қауіпті |Жану және жарылысқа   |
|             |заттардың және     |қажетті жағдайлар.   |
|Өрт қауіпсіздігі, өрттің |материалдың ГОСТ    |Жалынның таралуы. Жану |
|алдын алу шаралары,    |12.1.044-89 бойынша  |теориясының негізгі   |
|ережелері         |көрсеткіштері     |сұрағы.         |
|             |            |Құрылыс материалдарының |
|Жарылыстың ғимараттар ға, |Жану өнімдерінің улылық|жануы бойынша топтары  |
|жабдықтарға, нысандарға  |көрсеткіші       |            |
|әсері           |            |            |
|Сұйықтықтың тұтану    |Сұйықтықтың жалындау  |Жалынның таралуының   |
|температурасы       |температурасы     |келесі режимдері.    |
|Жарылысты болдырмау    |            |Дефлеграционды жану және|
|шаралары         |Өрттерді сөндіруге   |детонация.       |
|             |арналған су, бу және  |Масштабы және      |
|             |химиялық құралдар   |қарқындылығы бойынша  |
|             |            |өрттің түрлері     |
|Жалынның газ және ауа   |Жалынның таралу    |Өрт немесе жарылыс   |
|қоспаларымен таралу    |температурасының шегі |қауіпі бар материалдар |
|шегінің температурасы.  |            |мен құралдар көрсеткіші |
|Жарылыстың негізгі    |            |Өрттер, өрттердің    |
|зақымдаушы факторлары   |            |сипатталу параметрлері |
|Жарылыстың газ және ауа  |Өрт және жарылысқа   |Заттардың және     |
|қоспасындағы максималь ды |қауіпті объекті лердің |материалдардың өрт және |
|қысымы          |алдын алу шаралары.  |жарылыстық қауіпінің  |
|             |Өрттің алдын алу    |сипаттамасы       |
|Жарылыс теориясы. Жарылу |шараларын ұйымдастыру, |            |
|тарихы          |техникалық, режимдік, |Жанғыштығына байланысты |
|             |эксплуатациялы     |заттар мен       |
|             |            |материалдардың түрлері |
|Жалынның газ және ауа   |Жану процессінің    |Заттардың және     |
|қоспаларымен таралу    |анықтамасы. Жанудың  |материалдардың өрт және |
|шегінің температурасы   |түрлері.        |жарылыстық қауіпінің  |
|             |            |сипаттамасы.      |
|Жарылыстар мен жарылғыш  |Жану сипатына     |Өндірістік апаттар және |
|заттар          |байланысты материал  |табиғи апаттар кезінде |
|             |дардың жіктелуі.    |өрт пайда болуының   |
|             |            |негізгі себептері    |
|22,5           |22,5          |45           |

7 «Жану және жарылыс теориясы» пәні бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік
сызбасы
    Кесте 4 «Жану және жарылыс теориясы» пәні бойынша оқу үрдісінің
күнтізбелік сызбасы
|апта  |1               |2  |3             |4  |5   |
Дәріс222222221622222221430ТС122626262626262619428282828282828196390ОСӨЖ ------------------СӨЖ0020020020060020020020060120Сағат саны      142848284828482827030503050305030270540
Р1, Р2- бірінші және екінші аралық рейтингтер

8. Әдебиеттер
8.1 Негізгі әдебиеттер
Кутузов, Б.Н.  Методы ведения взрывных работ. Ч.1. Разрушение горных пород взрывом  М. 2007  
Кутузов, Б.Н. Методы ведения взрывных работ. Ч.2. Взрывные работы в горном деле и в промышленности: учеб. / Б.Н. Кутузов.- М.: Мир горной книги: Горная книга, 2008
Расторгуев, Б.С. Проектирование зданий и сооружений при аварийных взрывных воздействиях: учеб.пособ.для вузов / Б.С. Расторгуев; А.И.Плотников, Д.З. Хуснутдинов.- М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2007
Вахтин А.К. Меры безопасности при ликвидации последствий стихийных бедствий и производственных аварий/ А.К. Вахтин.- М.: Энергоатомиздат, 1984
Булатов, В.И. Россия радиоактивная/ В.И. Булатов.- Новосибирск: ЦЭРИС, 1996

8.2 Қосымша әдебиеттер
Мальцев В.М. Теория горения и взрыва М. Наука 1981г
Вильямс Ф.А. Теория горения: М. Мир, 1988г
Гарднер У. Химия горения М. Мир, 1988 г
Теория горения и взрыва Фролов Ю. В. Наука, 1981г
 Горение и свойства горющих веществ. Демидов П.Г. М, 1981 г
Пожарная безопасность. Взыробезопасность. Справ. Изд/ А.Н Баратов, Е.Н. Иванов. М. Химия.1987
Арутюнов В.А. Миткалинный В.И. Металлургическая теплотехника, 1990г.
Пәндер