Файл қосу


Автомобил жолдарының инженерлік|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ              |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ           |
|3 деңгейлі СМК құжаты    |ОӘК      |ОӘК 042-18-12.1.59/02-2013    |
|«Техникалық құрылғылар мен |Баспа №1    |                 |
|құрылымдарды жобалау    |        |                 |
|негіздері»         |        |                 |
|пәнінен студенттерге    |        |                 |
|арналған жұмыс       |        |                 |
|бағдарламасы        |        |                 |
     «Техникалық құрылғылар мен құрылымдарды жобалау негіздері»

            ПӘНІНЕН ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН


 5В090100 – «Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану»
              мамандығына арналған


              CТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН
               ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей
                  2013

                 Алғы сөз
1. Құрастырған
   Құрастырған: ____________________ «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының
аға оқытушысы Сарсембеков Е.А., Бакиева А.Б., оқытушы Сагатбекова А.Б.

2. Талқыланды
2.1. «Ақпараттық жүйелер» кафедрасы отырысында қарастырылды.
   Хаттама № 1 « 09 »      09     2013 ж.
   Кафедра меңгерушісі __________ С.Смағұлов
2.2. Факультеттің оқу-әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.
   Хаттама № 1 « 11 »      09     2013 ж.
   Төрағасы __________ Бекбаева .С.

3. бекітілді
   Университеттің Оқу-әдістемелік  кеңесі отырысында баспаға жіберуге
ұсынылды және мақұлданды.
   Хаттама № 1 « 18 »      09     2013 ж.
   ОӘК төрағасы, бірінші проректор _______________ Искакова Г.К.

4. ЕКІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛІП ОТЫР


                  МАЗМҰНЫ

|Жалпы жағдайлар                          |
|Пәнді оқып үйренуге әдістемелік нұсқаулар             |
|Курс форматы және саясаты                     |
|Баға қою саясаты                         |
|Пән мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу      |
|ОБСӨЖ және СӨЖ мазмұны                      |
|Пән бойынша оқу процесінің күнтізбелік графигі          |  1. ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР
   1.1 Оқытушы және пән туралы қысқаша мағлұматтар
   «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының аға оқытушысы Сарсембеков Ерсаин
Айдарович, Бакиева  Анара  Баглановна,  оқытушысы  Сагатбекова  Акерке
Бакытжановна;
   Байланыс ақпараты – тел.: 35 26 22, оқу корпусы № 1, кабинет № 1111;
   Сабақ өткізу аудиториясы - аудитория № 1102;
   Кредиттер саны -2;


   1.2. Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы
   «Техникалық құрылғылар мен құрылымдарды жобалау негіздері» курсы
05.09.01. мамандығының циклдік дисциплина саны жатады және автомобильдер
жолының адам өміріндегі негізгі рольмен таныстыруды қарастырады.
   Берілген курстың мақсаты болып теориялық-методикалық қиыншылықтарды
студенттердің комплекстік білімдерін алу болып табылады, қою методтары мен
принциптері, шешулер және тапсырма анализдерінің автомабильдік жолдаржәне
мазмұнын проектілерімен байланысты.
   1.3. Пәнді оқудың негізгі мақсаты – келесіні оқу және түсіну:
  Студенттерге тасымалдау процессі теориясы, жүк және пассажирлерды
тасымалдау, қозғалыс құрамын қолдану тиімділігін арттыратын тасымалдауды
басқарудың прогрессивті формалары және әдістері жайлы түсінік беру.
   1.4. Пәнді оқудың негізгі міндеті – келесіні оқу және түсіну:
  Дисциплинаны зерттеудің негізгі тапсырмасы-негізгі принциптер және қою
әдісімен таныстыру, тапсырма анализ және шешуі автомобильдік жолдар және
мазмұнының жобалауымен байланысты.
   1.5. Пәнді оқу нәтижесінде студент:
  • Жоллдарды жобалау білімін иелену;
  • Магистральдерді және олардың мазмұнын жобалаудың негізгі методын
   игеру;
  • Магистральдардың жоспарын құру, білу;
  • Ескі жолдарды жөндеу және магистральды қолданудың целесообразность
   түсіну;
  • Хабарландыру стандартты жолдарының
  • Оқулықты әдебиетті өзіндік зерттеуді игеру;
  • Логикалық ойлауды жетілдіру.
   1.6. Пән пререквизиттары:
  • Қозғалыстағы басқару және тасымалдауды ұйымдастыру
  • Жолаушыларды тасымалдауды ұйымдастыру және оның технологиясы
  • Жүкті тасымалдауды ұйымдастыру және оның технологиясы
  • Жол қозғалысының қауіпсіздігі
   1.7. Пән постреквизиттары:
  • Жүктік тасымалдауды ұйымдастыру мен технологиясы
  • Көліктік логистика
  • Жүктік және коммерциялық жұмыстың негізі

   2. САБАҚ ЕРЕЖЕСІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ ЖӘНЕ ПӘН МАЗМҰНЫ


   Кесте 1 - Пән мазмұны және сағаттарды сабақ түрлері бойынша бөлу
|Тақырып атауы              |Сағаттар саны           |
|                     |Дәріс |Тәж  |СӨӨЖ  |СӨЖ    |
|1                    |2   |3   |5    |6     |
|Автомобилизация процесіндегі автомобил  |    |    |    |     |
|жолдарының рөлі             |1   |1   |2    |2     |
|Жолдардың трансорттық – эксмуатациялық  |1   |1   |2    |2     |
|көрсеткіштері.              |    |    |    |     |
|Қалалық көшелер мен автомобил жолдарының |1   |1   |2    |2     |
|класификатциясы             |    |    |    |     |
|Қала сыртындағы автомобил жолдарының және|1   |1   |2    |2     |
|қала көшелерінің, жолдарының элементтері |    |    |    |     |
|Жолдық киімдердің конструкциясы     |1   |1   |2    |2     |
|Автомобил жолдарының инженерлік     |1   |1   |2    |2     |
|құрал-жабдықтары             |    |    |    |     |
|Жолды жабудың транспортты-        |1   |1   |2    |2     |
|эксплуатациялық мінездемесі       |    |    |    |     |
|Жолдық киімнің төзімділігінің есебі   |1   |1   |2    |2     |
|Жолдар жоспарының элементтері жолдың   |    |    |2    |2     |
|(ұзартылған) профильнің элементтері   |1   |1   |    |     |
|жоспар мен профиль элементтеріне     |    |    |    |     |
|ескертулер.               |    |    |    |     |
|Жолдық киімдердің төзімділігі мен ұзақ  |1   |1   |2    |2     |
|сақталу шарттарының бұзылу себептері   |    |    |    |     |
|Жол белгілемелерінің түрлері және оның  |    |    |2    |2     |
|міндеттері.Бағдаршам сигнализациясы.   |1   |1   |    |     |
|Жолдыңқ шектеулер            |    |    |    |     |
|Демалыс орны және жүргізушілер мен    |    |    |2    |2     |
|жолаушыларға комплексті қызмет көрсету. |1   |1   |    |     |
|Жаяу жүргіншілер жолдарының хабарламалары|    |    |    |     |
|Байланыс құралдары.Жөндеу және      |1   |1   |2    |2     |
|реконструкциялау құрал жабдықтары    |    |    |    |     |
|Авто жолдардың қысқы күтімге арналған  |1   |1   |2    |2     |
|құрал-жабдықтар             |    |    |    |     |
|Автомобиль жолдарының көркеюі      |1   |1   |2    |2     |
   3. Пәнді меңгеру бойынша әдістемелік нҰсқаулар   Аталған пәнді жетістікпен оқып үйрену үшін барлық сабақтарға қатынасу,
дәрісті үнемі жүргізу, оқытушының барлық тапсырмаларын орындау, зертханалық
сабақтарға, СОӨЖ, СӨЖ өз уақытында дайындалу қажет. Зертханалық жұмыс және
машықтану сабаөтарына барысында екпінді қатынасқаны жөн.
   Барлық сабақтарға қатынасу қатаң түрде тексеріледі. Сабақты босатқан
жағдайда оқылған материалға жауап бересіз. Себепсіз босатылған үш сабаққа
ұпай есептелмейді. .
   Зертханалық жұмыстарға, Машықтану сабақтарына, ОБСӨЖ, СӨЖ дайындалу
барысында сәйкес дәріс материалдарын білу қажет.
   Семестр бойы екі межелік бақылау жүргізіледі.
   Қорытынды  емтихан  барлық  теориялық  сұрақтармен  практикалық
тапсырмаларды қамтиды.

   4. Курс ЕРЕЖЕСІ ЖӘНЕ форматы

   Келесі талаптар қойылады:
  1. Студент дәріс, машықтану сабақтарына міндетті түрде қатынасуы қажет;
  2. Сабақтарға кешікпей келу қажет;
  3. Сабақ уақытында ұялы телефонды ағытып қою керек;
  4. Зертханалық сабақтарда техника қауіпсіздігін сақтау қажет;
  5. Орнатылған программалар мен бөгде құжаттарды жоюға қатаң түрде тиым
   салынады;
  6. Сабақ уақытында сабақ өткізуге кедергі жасайтын болса,  бірден
   «қанағаттанарлықсыз» бағасы қойылады;
  7. Өздік жұмыстарды уақытында тапсыру қажет,  кешіктірілген  жұмыс
   қабылданбайды.
   Межелік аттестация студенттің сабаққа қатынасуына,  тапсырмаларды
уақытында орындауына, бақылау жұмыстарының бағасына қатысты қойылады. Соңғы
қорытынды баға соңғы аттестацияның 60( және емтихан бағасының 40( құрайды.


   5. СТУДЕНТТЕРДІ БАҒАЛАУ ЕРЕЖЕСІ
   Әрбір студент пән бойынша жеткілікті рейтинг алуы үшін белгілі балл
санын жинауы тиіс. Баллдардың максималды саны:
   1-рейтинг нәтижесі бойынша 1-7 апталарда – 300 балл,
   2-рейтинг нәтижесі бойынша 8-15 апталарда – 300 балл.
   Пән бойынша семестрде максималды балл саны – 600.
   Баллдар келесі жұмыс түрлері үшін қойылады:
   1. Модульдар бойынша тапсырманы орындағаны үшін (1 және 3 модуль
бойынша максимум 150 балл, 2-модуль бойынша – максимум 120 балл)
   2. Межелік тестілерді орындағаны үшін (максимум 70 баллдан)
   Курстық жұмыс жеке бағаланады.
   Пән бойынша баллдардың бөлінуі төменде 5-кестеде берілген.
   Бақылау мерзімдері 7-аптаның соңы және 15-аптаның соңы. Уақытында
өткізілмеген тапсырма мен тестерді 15-аптада тапсыруға болады, бірақ егер
студент себепсіз уақытында орындамаса, оларға айыппұл салынып, баллдың 60%
ғана қойылады.


   Кесте 2 – Студенттердің рейтингтерін есептеу
|Апталар  |1                                  |


   Пән бойынша баға 100 %-тық шкала бойынша процентпен қойылады.
   Егер студенттің семестр бойындағы жинаған ұпайы 50% немесе одан көп
болса қорытынды бақылауға өткізіледі. Пән бойынша қорытынды баға келесі
шкаламен анықталады (Кесте 4).


   Кесте 3 - Бағалар шкаласының әріптік эквиваленті, балл және пайыздар
|Әріптік жүйе  |Баллдардың цифрлік   |Пайыздық құрамы|Дәстүрлі жүйе бойынша |
|бойынша баға  |эквиваленті      |        |баға          |
|A        |4,0          |95-100     |Өте жақсы       |
|A-       |3,67          |90-94     |            |
|B+       |3,33          |85-89     |Жақсы         |
|B        |3,0          |80-84     |            |
|B-       |2,67          |75-79     |            |
|C+       |2,33          |70-74     |Қанағаттанарлық    |
|C        |2,0          |65-69     |            |
|C-       |1,67          |60-64     |            |
|D+       |1,33          |55-59     |            |
|D        |1,0          |50-54     |            |
|F        |0           |0-49      |Қанағаттанарлықсыз   |
|I        |NA           |-       |Аяқталмаған      |
|P        |-           |прошел     |Пәнді өтті       |

   6. ӘДЕБИЕТТЕР
   8.1. Негізгі әдебиет
   8.1.1. Сборник учебно-методических материалов для студентов. Казахская
академия трпанспорта и коммуникаций им. М.Тынышбаева , Алма-Аты, 2002 г.
   8.1.2. Краткий автомобильный справочник (НИИАТ) М. Транспорт, 1984 г.
318
   8.1.3. Варелопупо Г.А. Организация движения и перевозок на городском
   пассажирском транспорте М. Транспорт, 1981 г. 93 с.


   8.2. Қосымша әдебиет
   8.2.1. Устав автомобильного транспорта РСФСР М. Транспорт, 1983 г. 56
с
   8.2.2. Электронные сайты
Пәндер