Файл қосу


Медициналық мәтіндерді аудару|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ             |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ             |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты     |ПОӘК         |              |
|                |           |ПОӘК 042-18-17.1.32/02-2014|
|ПОӘК              |Басылым №1      |              |
|Студентке арналған «Медициналық|11.09.2014 ж.     |              |
|мәтіндерді аудару» пәні    |           |              |
|бағдарламасы          |           |              |
|                |           |              |
|.2.2 т - е языка. Учебник для 2|           |              |

            ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


            «Медициналық мәтіндерді аудару»
         5B020700 «Аударма ісі» мамандығы бойынша

                СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей


                  2014


   Кіріспе


1 ЖАСАЛЫНДЫ

Құрастырған ___________ «____»  _________ 2014ж. М.Қ.Тулекова «Аударма
теориясы мен практикасы» кафедрасының аға оқытушысы

2  ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1. Аударма теориясы мен практикасы кафедрасында

 Хаттама № 1 «02» 09. 2014ж.

Кафедра меңгерушісі  __________ Ж.У. Калимова

2.2. Экономика, құқық және гуманитарлық ғылымдар факультетінің
оқу-әдістемелік бюросында
Хаттама № 1 «09» 09. 2014 ж.
Оқу-әдістемелік бюро төрағасы ___________ С.Қ. Тойкин


3 БЕКІТІЛДІ


Университеттің Оқу-әдістемелік Кеңесінің мәжілісінде мақұлданды және
басылымға ұсынылды.

Хаттама  № 1 «11» 09. 2014 ж.

ОӘК төрайымы   ___________________   Искакова Г. К.4. БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ (немесе «____» ____ 20___ № __ басылым ОРНЫНА)


Мазмұны


1 Жалпы мәліметтер
2 Пән мазмұны және сабақ түрлеріне байланысты сағаттарды бөлу
3 Пәнді оқып-үйрену жөніндегі әдістемелік нұсқаулар
4 Курс форматы
5 Курс саясаты
6 Студенттер білімін бағалау саясаты
7 Әдебиеттер1. Жалпы ережелер

1.1 Оқытушы және пән жөнінде жалпы мәліметтер
Тулекова Меруерт Қыдырбекқызы, аға оқытушы
Кафедра: Аударма теориясы мен практикасы
Байланыс жолы: № 1 корпус, 903 аудитория
Сабақты өткізу орны - № 900 аудитория
Пәннің атауы: «Медициналық мәтіндерді аудару»
Кредит саны: 3


Кесте 1 - Оқу жоспарының көшірмесі

|Кур|Семестр           |Кредит            |Дәріс      |
|с |              |               |        |
|  |              |Дәріс|ЛБ |ПС  |ООӨЖ  |ОӨЖ  |        |
|1 |The medical institute    |   |  |3  |1   |3   |7.1.1; 7.1.2;  |
|  |              |   |  |   |    |   |7.1.3;     |
|2 |The bones and the muscles  |   |  |3  |1   |3   |7.1.1; 7.1.2;  |
|  |              |   |  |   |    |   |7.1.3;     |
|3 |The inner organs of the   |   |  |3  |1   |3   |7.1.1; 7.1.2;  |
|  |human body         |   |  |   |    |   |7.1.3;     |
|4 |The physiology of the    |   |  |3  |1   |3   |7.1.1; 7.1.2;  |
|  |cardiovascular system    |   |  |   |    |   |7.1.3;     |
|5 |The physiology of      |   |  |3  |1   |3   |7.1.1; 7.1.2;  |
|  |respiration         |   |  |   |    |   |7.1.3;     |
|6 |The physiology of the    |   |  |3  |1   |3   |7.1.1; 7.1.2;  |
|  |nervous system       |   |  |   |    |   |7.1.3;     |
|7 |Microbiology        |   |  |3  |1   |3   |7.1.1; 7.1.2;  |
|  |              |   |  |   |    |   |7.1.3;     |
|8 |Polyclinics         |   |  |3  |1   |3   |7.1.1; 7.1.2;  |
|  |              |   |  |   |    |   |7.1.3;     |
|9 |Hospitals          |   |  |3  |1   |3   |7.1.1; 7.1.2;  |
|  |              |   |  |   |    |   |7.1.3;     |
|10 |The diseases of the     |   |  |3  |1   |3   |7.1.1; 7.1.2;  |
|  |respiratory tract      |   |  |   |    |   |7.1.3;     |
|11 |The diseases of the     |   |  |3  |1   |3   |7.1.1; 7.1.2;  |
|  |cardiovascular system    |   |  |   |    |   |7.1.3;     |
|12 |The diseases of the     |   |  |3  |1   |3   |7.1.1; 7.1.2;  |
|  |alimentary tract      |   |  |   |    |   |7.1.3;     |
|13 |The diseases of the liver  |   |  |3  |1   |3   |7.1.1; 7.1.2;  |
|  |and bile ducts       |   |  |   |    |   |7.1.3;     |
|14 |Infectious diseases     |   |  |3  |1   |3   |7.1.1; 7.1.2;  |
|  |              |   |  |   |    |   |7.1.3;     |
|15 |Public health        |   |  |3  |1   |3   |7.1.1; 7.1.2;  |
|  |              |   |  |   |    |   |7.1.3;     |

  3. Пәнді үйренуге қажет әдістемелік нұсқаулар
  «Медициналық мәтіндерді аудару» 5В020700 “Аударма  ісі”  мамандығы
студенттерінің тілдік стильге жататын пәндерді теориялық және практикалық
тұрғыдан меңгеруге арналған. «Медициналық мәтіндерді аудару»  5В020700
“Аударма ісі” мамандығы бойынша арнайы пән болып табылады және ағылшын
тілінің грамматикасына қатысты теориялық және практикалық  мәселелерді
оқытуды және ағылшын тілін практикалық түрде меңгеру дағдыларын одан әрі
дамытуды қарастырады. Яғни тілді жұмыс барысында қолдану, яғни қажетті
ақпаратты алу үшін мамандық бойынша түпнұсқа әдебиетті оқи алу, әңгіме
жүргізу, хабарлама дайындау және ағылшын тілін ауызша түсіну жатады.

4 Курс форматы
   Студент болған күннен бастап кәсіби маман ретінде ойлап, соған сәйкес
жұмыс істеуге дағдылан. Сабаққа уақытында кел. Үнемі сабаққа дайын бол.
Кәсіби маманға тән іс - әрекет ет. Сабақ барысында өтілетін тақырыптарға
сәйкес өз ойыңды білдіруге әбден құқығың бар. Өз ойыңды білдіруге тырыс.
Зерттеулер, фактілер негізінде өз ойыңды дәлелдеуге дайын бол.
   Барлық студенттер сабақтан қалмауы тиіс. Оқу жоспарында көрсетілген
талаптарды физикалық немесе басқа жағынан орындай алмаған жағдайда курстың
алғашқы 2 аптасында бұл  туралы оқытушы құлағдар болуы тиіс. Cеместр
барысында 7 және 15  апталарда  жазбаша  ағымдық  бақылау  жұмыстары
жүргізіледі. Бұл бақылау жұмыстарына едәуір мөлшерде балл бөлінетіндіктен
студенттердің бәрі бақылау жұмыстарына қатысуы тиіс.

5 Курс саясаты
Сабаққа қатысу. Машықтану сабағына қатысу міндетті. Егер де белгілі бір
себеппен сабаққа қатыса алмаған жағдайда оқушы сабақта алынған тапсырма
үшін жауапты болады.
Тәртібі сабақ кезінде тәртіпті бұзғаны үшін оқушы сабақтан босатылады
немесе F бағасы қайылады.
Үй жұмысы Үй жұмысы міндетті түрде орындалуы керек.
Межелік аттестация Семестр бойы екі межелік бақылау жұмысы өткізіледі.
Бақылау жұмысының  бағасы  төмен  болған  жағдайда  қосымша  тапсырма
берілмейді.Сонымен қатар ешқандай қайта тапсыру болмайды. Бақылау жұмысы
кезінде кітап және конспект қолдануға болмайды.
Емтихан Қорытынды емтиханда екі семестр байы өтілген тақырыптардың барлығы
қамтылады.
Көшіру Кез-келген көшіру қатаң жазаланады: оқушы сабақтан босатылады немесе
F бағасы қойылады. Сабақ барысында ұялы телефондарды міндетті түрде өшіру
керек.


6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

«Медициналық мәтіндерді аудару» пәні бойынша студенттердің білімін бағалау
саясаты|Апта  |Бақылау түрі                |Жалпы балл |Ескерту  |
|    |                      |саны    |      |
|1   |2                     |3      |4     |
|    |1 және 7 апталар бойынша барлық сабақтар  |30     |      |
|    |түріне қатысу               |      |      |
|2   |Кешенді аударма              |20     |ПЗ     |
|    |Үй жұмысы                 |      |      |
|    |Жаттығуларды аудару            |      |      |
|3   |Кешенді аударма              |20     |ПЗ     |
|    |Үй жұмысы                 |      |      |
|    |Глосаррий                 |      |      |
|4   |Кешенді аударма              |20     |ПЗ     |
|    |Үй жұмысы                 |      |      |
|    |Жаттығуларды аудару            |      |      |
|    |Қазақ тілінен ағылшын тіліне медициналық  |50     |СРО    |
|    |мәтінді аудару (1800-2000 сөз)       |      |      |
|5   |Кешенді аударма              |20     |ПЗ     |
|    |Үй жұмысы                 |      |      |
|    |Глосаррий                 |      |      |
|6   |Кешенді аударма              |20     |ПЗ     |
|    |Үй жұмысы                 |      |      |
|    |Жаттығуларды аудару            |      |      |
|    |Ағылшын тілінен қазақ тіліне медициналық |50     |СРО    |
|    |мәтінді аудару (1800-2000 сөз)       |      |      |
|7   |1- ші межелік бақылау           |70     |      |
|    |8 және 15 апталар бойынша барлық сабақтар |30     |      |
|    |түріне қатысу               |      |      |
|8   |Кешенді аударма              |      |      |
|    |Үй жұмысы                 |      |      |
|    |Жаттығуларды аудару            |      |      |
|9   |Кешенді аударма              |20     |ПЗ     |
|    |Үй жұмысы                 |      |      |
|    |Глосаррий                 |      |      |
|10   |Кешенді аударма              |20     |ПЗ     |
|    |Үй жұмысы                 |      |      |
|    |Жаттығуларды аудару            |      |      |
|11   |Кешенді аударма              |20     |ПЗ     |
|    |Жаттығуларды аудару            |      |      |
|    |Медициналық терминдерден глоссарий жасау  |50     |СРО    |
|    |(200-250 сөз)               |      |      |
|12   |Кешенді аударма              |20     |ПЗ     |
|    |Үй жұмысы                 |      |      |
|    |Жаттығуларды аудару            |      |      |
|13   |Кешенді аударма              |20     |ПЗ     |
|    |Жаттығуларды аудару            |      |      |
|    |Глосаррий                 |      |      |
|14   |Дәрілік затты қолдану жөнінде нұсқаулықтың |50     |СРО    |
|    |аудармасы                 |      |      |
|15   |2 - ші межелік бақылау           |70     |      |
|8 және 15 апталар нәтижесі бойынша жалпы балл  |300     |      |
|саны                       |      |      |
|Емтихан бойынша жалпы балл            |     400|      |
|Академиялық кезең бойынша жалпы балл       |      |      |
|                         |1000    |      |


7 Әдебиет
7.1. Негізгі әдебиет
7.1.1 Маслова А.М. Вайнштеин З.И. Учебник английского языка для медицинских
вузов, М.: Лист Нью, 2002.
7.1.2 Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. Издательство
«Союз», 2003.-278с.
7.1.3 Белякова Е.И. Переводим с английского. Спб: Изд-во «Каро», 2003.-
160с.

7.2. Қосымша әдебиет
7.2.1 Мирам Г. и др.Основы перевода. Курс лекций по теории и практике
перевода для институтов и факультетов международных отношений. Киев, 2002.-
200с.
7.2.2. Шевцова С.В. Шаг за шагом к совершенству в английском языке: Учебное
пособие.- 2-е издание, с изменениями.-М.: Лист Нью. 2003.-176с.
Пәндер