Файл қосу


Бағалы және сирек кездесетін металдардың технологиясы|ҚАЗАҚСТАН РЕСУПБЛИКАСЫНЫҢ                        |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                      |
|Семей қ. ШӘКӘРІМ атындағы                        |
|МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                        |
|СМЖ-ның 3 бөлім денгейі   |ПОӘК        |            |
|              |          |ПОӘК 042-18-10.1.33  |
|              |          |/02-2013        |
|ПОӘК            |          |            |
|Студенттерге арналған    |18.09.2013ж    |            |
|пәннің бағдарламасы    |№1 басылым     |            |
|«Бағалы және сирек     |          |            |
|кездесетін металдардың   |          |            |
|технологиясы»        |          |            |
            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

      «БАҒАЛЫ және СИРЕК КЕЗДЕСЕТІН МЕТАЛДАРДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ»

    5В072000 – «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы»
                мамандығы ушін

              СТУДЕНТТРГЕ АРНАЛҒАН
               ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
                   2013

                  Кіріспе

 1. ӘЗІРЛЕНГЕН

Құрастырушы ______ « ____» ______ 20__ ж  Ж.Т. Лебаева,

«Химия»  кафедрасының аға оқытушысы


2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 «Химия»  кафедра отырысында
« 28 »  августа  2013ж.,  №  1  хаттама
           күні
Кафедра меңгерушісі   ________           Б.Х Мусабаева
               қолы

2.2 Инженерлік-технология факультетінің оқу-әдістемелік бюросының
отырысында
« 12 »  сентября  2013ж., №  1  хаттама
           күні
Төрайымы __________________             С.С. Толеубекова
               қолы

3. БЕКІТІЛДІ
Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға
мақұлдаған және ұсынылған
« 18 »  сентября  2013ж., №  1  хаттама
          күні
ОӘК төрағасы, __________________         Г.К.Искакова
           қолы


4. БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН


                  Мазмұны

|   |                               |бет |
|1  |Жалпы ережелер                        |4  |
|2  |Пәндердің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу |5  |
|3  |Пәндердің оқып-білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар     |7  |
|4  |Курс форматы                         |7  |
|5  |Курс саясаты                         |7  |
|6  |Баға қоюдың саясаты                     |8  |
|7  |Әдебиеттер                          |10  |   1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


   1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер
   Лебаева Жемис Темиргалиевна, аға оқытушысы
   Кафедра    «Химия»
   Байланыс ақпараты – тел: 35-05-92, оқу ғимараты № 9, кабинет № 418
   Сабақ өткізу орны – дәрісхана № 416
   Берілген пән бойынша кредиттер саны - 2


   1.2 Пәндердің мазмұнын қысқаша сипаттау
   Бағалы және сирек кездесетін металдардың технологиясы курсы жоғары оқу
   орнында технологиялық мамандықтарының инженер-технологты теориялық
   дайындаудың негізін қалайды. Бүгінгі күнгі  бағалы  және  сирек
   кездесетін металдардың технологиясы химиялық технологияның егізі болып
   табылады және сандық түрде әртүрлі жағдайдағы қандай да бір профильді
   химиялық процесты есептеп шығаруға мүмкіндік береді.
   «Бағалы және сирек кездесетін металдардың технологиясы» курсы болашақ
   маманға өндірісте және ғылыми-зерттеу жұмыстарында бағалы және сирек
   кездесетін металдардың негізін және бағалылығын, алу тәсілдері мен
   анализ әдістерін терең ұғуға көмектеседі.
   1.3 Аталмыш курстың мақсаты студенттердің  кинетикалық  химиялық
   реакциялардың жаңа заңдарын пайдалану. Факторларды қарастыру, олардың
   көмегімен химиялық реакциялардың процесіне және жүйедегі тепе-теңдік
   жағдайына әсер етуін пайдаланып, барлық химиялық процестердің сүйеніп
   тұрған химиялық көрінстерді көз алдына, алған білімдерін пайдалана
   отырып алуы болып табылады.
   1.4 Пәндерді оқып-білудің негізгі міндеті - бағалы және  сирек
   кездесетін металдардың пәнін  ғылым  ретінде  таныстыру;  беттік
   құбылыстардың заңдылықтарымен, дисперсты жүйелерді алу және олардың
   тұрақтылық теориясымен, лиофобты және лиофильді коллоидты жүйелердің
   қасиеттерін танып білу және олардың қолдану аймағымен танысу, алынған
   нәтижелерді санаумен таныстыру.
   1.5 Оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:
   - бағалы және сирек кездесетін металдардың технологиясы пәнінің
   негізгі теорияларын, сұрақтарының жауабын,  беттік  құбылыстардың
   термодинамикасын, химиялық кәсіпорынға керек білімдерді, табиғи және
   ағынды суды тазарту әдістер жайында білуі тиіс;
   - қолайлы тәжірибелік жағдайлар және құрал-жабдықтарды орнатуды,
   технологиялық тәжірибені дұрыс жоспарлап өткізуд меңгеруі тиіс;
   -  негізгі  заңдылықтары  жайында  теорияныдисперсты  жүйелерінің
   седиментациялық тұрақтылығын көрсететін теорияларды игеруі керек;
   - Берілген тақырыптарға сай тәжірибелік жұмысты жазып және оны жұмыс
   жасауға методикалық нұсқауын сынап және істей алуы керек;
   - бос беттік энергия жылумен, тығыздықпен беріктікпен байланыста
   болуын түсінуі керек;
    - кез-келген кәсіборында жұмыс істей алатын қабілет болу керек және
   осыған білімі сәйкес болуы керек;
   - қандай да бір коллоидты дисперсты жүйелерды алып, оны әр қарай
   зерттеп, негізгі теория бойынша салыстырып көрсетіп алуы тиіс.
   1.6 Курстың пререквизиттері:
   1.6.1 Бейорганикалық химия
   1.6.2 Аналитикалық химия
   1.6.3 Физикалық химия
   1.7 Курстың постреквизиттері:
   1.7.1 Химиялық технологияның процестері мен аппараттары
   1.7.2 Химиялық өндірістің қондырғылары

    2 ПӘНДЕРДІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

                                   1 кесте
|Тақырыптардың атауы      |Сағаттар саны          |Әдебиет|
|                |                 |тер  |
|                |ДС  |СПС  |ЗХ  |СОӨЖ  |СӨЖ  |    |
|1               |2  |3   |4  |5    |6   |7   |
|1. «Кендер құрамында бағалы  |1  |   |1  |3    |3   |(1( (2(|
|металдардың бөлу формалары.  |   |   |   |    |    |(3( (7(|
|Кендер құрамынан бағалы    |   |   |   |    |    |(8( (9(|
|металдарды бөліп алуға     |   |   |   |    |    |    |
|дайындау»           |   |   |   |    |    |    |
|2.«Құрамында алтын бар кендерді|1  |   |1  |4    |4   |(1( (2(|
|цианирлеу. Цианирлеу процесінің|   |   |   |    |    |(3( (8(|
|термодинамикасы мен кинетикасы»|   |   |   |    |    |(9(  |
|                |   |   |   |    |    |(11(  |
|3.« Бағалы металдарды кварцты |1  |   |1  |4    |4   |(1( (2(|
|және тотыққан кендерден алудың|   |   |   |    |    |(3(  |
|технолог/қ схемысы.»      |   |   |   |    |    |    |
|4.« Сирек баяу балқитын, жеңіл,|1  |   |1  |4    |4   |(1( (2(|
|шашыралып таралған және сирек |   |   |   |    |    |(3( (9(|
|кездесетін металдардың     |   |   |   |    |    |(11(  |
|табиғатта таралуы»       |   |   |   |    |    |    |
|5.«Баяу балқитын молибден,   |1  |   |1  |4    |4   |(1( (2(|
|титан, вольфрам, тантал,    |   |   |   |    |    |(3(  |
|ванадий, рений, цирконий,   |   |   |   |    |    |(11(  |
|ниобий метал металлургиясы»  |   |   |   |    |    |    |
|6.«Сирек баяу балқитын     |1  |   |1  |3    |3   |(1( (2(|
|металдардың физико – химиялқ  |   |   |   |    |    |(3( (9(|
|ерекшеліктері және қасиеттері» |   |   |   |    |    |    |
|7.« Сирек жеңіл металдардың  |1  |   |1  |3    |3   |(1( (2(|
|физико – химиялық қасиеттері, |   |   |   |    |    |(3(  |
|қолдану аймақтары»       |   |   |   |    |    |(7( (8(|
|                |   |   |   |    |    |(9(  |
|8.«Шашыралып таралған метал. – |1  |   |1  |3    |3   |(1( (2(|
|галий, индий, таллий,     |   |   |   |    |    |(3(  |
|қасиеттері және қолдануы»   |   |   |   |    |    |(4(  |
|9.«Қорғасын, мырыш, мыс және  |1  |   |1  |4    |4   |(1( (2(|
|басқа металлд. өндірістерінің |   |   |   |    |    |(3(  |
|өнеркәсіпті өнімдерінен сирек |   |   |   |    |    |(11(  |
|және шашыралып таралған    |   |   |   |    |    |    |
|металдарды алу»        |   |   |   |    |    |    |
|10. Сирек, шашыралып таралған, |1  |   |1  |4    |4   |(1( (2(|
|СЖМ, бағалы металдарды     |   |   |   |    |    |(3(  |
|анализіндегі физико – химиялық |   |   |   |    |    |(7( (8(|
|әдістері            |   |   |   |    |    |(9(  |
|11. Кен құрамындағы,      |1  |   |1  |3    |3   |(1( (2(|
|металлургиялық өндірісінің   |   |   |   |    |    |(3(  |
|өнеркәсібті өнімдердегі сирек |   |   |   |    |    |(4(  |
|және бағалы металдардың    |   |   |   |    |    |    |
|анализіндегі әдістер      |   |   |   |    |    |    |
|12. Сирек және бағалы     |1  |   |1  |3    |3   |(1( (2(|
|металдардың аналитикалық    |   |   |   |    |    |(3(  |
|бақылау және бөлу әдістері:  |   |   |   |    |    |(11(  |
|полярография, амперометрия,  |   |   |   |    |    |    |
|фотометрия, сектрофотометрия, |   |   |   |    |    |    |
|ИВА, экстракция, хроматография.|   |   |   |    |    |    |

   3 ПӘНДЕРДІҢ ОҚЫП-БІЛУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР

   «Бағалы және сирек кездесетін металдардың технологиясы»  пәнін оқу
алдында бағдарламада қарастырылғандай әрбір тақырыптың көлемімен танысу
қажет. Әрбір тақырыптың сұрақтары оқу барысында жұмысші дәптерге қысқаша
конспектілеу керек, үй жұмысының дайындығын, әрбір  материалдардың  ұғу
дәрежесін тексеру үшін есеп шығару керек.

   4 КУРС ФОРМАТЫ


   Оқу жүгін семестр бойына бірқалыпты орналастыру, тапсырманы  әр
студенттін міндетті түрде орындай алатын мөлшерде беру керек, олардың
орындалуын қатан қадағалап, бақылаулар жүргізуге тиісті. Осыған байланысты
кафедрада әр түрлі формаларда бақылаулар болу керек. Оқу  құралдарын
регламентациялау, әр дисциплина бойынша өздік жұмыстарының сағат мөлшерін
құрау, басқа дисциплина арқасында СРС мөлшері аспауын қадағалап отыру
қажет.
   Студенттің уақыт мөлшерін анализдеу арқылы ескерілмеген уақыттардың
мөлшері бар болуы анықталды. Сондықтан көптеген студенттер өз уақыттарын
жоспарлай алмай жүргендеріне шағымданады. Көптеген студенттерде  уақытты
тиімді пайдалана алмайды, оларда күнделікті жоспарлары жоқ.
   1.Оқу материалын берілген пән бойынша өткен материалдың  басқа
дисциплиналармен байланысын және кезектігін ескерген жөн.
   2.Тақырыпқа байланысты сабақтын өту әдісі және талқыланатын сұрақтары
жоспарланады. Көптеген пән сұрақтары  аланда немесе арнайы клиникалық
лабораторияларда түсіндірген кезде оңай қабылданады.
   3.Курстық теориялық білімдері лабораториялық – практикалық сабақтардың
арқасында негізделеді.


   5 КУРС САЯСАТЫ


   Практикалық сабақтар белгілі бір тақырыптарды лекцияда талқылаған соң
жүргізіледі. Әрине, сабақтарды бұлай өткізу студентте анализдеу, салыстыру
және ойлау қабілеттері жоғарлайды. Пән аралық  жүйе студенттің  ғылым
негізін және танырлық әрекетін белсендіруге арналған.
   Пән аралық жүйені ескере отырып, мұғалім белгілі бір дисциплинаға
байланысты  студенттің қаншалықты білімін біле отырып, оқу материалын
жоспарланған мөлшерден тыс бере алады.
    Белгілі бір лекция немесе лабораториялық – практикалық сабақты
жоспарлай отырып, мұғалім алдын ала сабақтын өткізілу әдісін және жерін,
тәртібін ойластыру керек.


    6 БАҒА ҚОЮДЫҢ САЯСАТЫ


   «Бағалы және сирек кездесетін металдардың технологиясы»
            пәні бойынша ұпайдың таралымы
                                   2 кесте
|Апта |Бақылау түрі                |Ұпайлардың|Ескерту    |
|   |                      |барлығы  |        |
|1  |2                     |3     |4       |
|1  |1-7 апта аралығында дәріс сабақтарына   |30    |Оқытушы сабақта|
|   |қатысу мен дайындалу            |     |студенттің жок |
|   |                      |     |екнін     |
|   |                      |     |белгілейді   |
|2  |ЗС орындау «Литий өндірісінің       |15    |ЗС 1      |
|   |технология-сын және химиялық қасиеттерін  |     |        |
|   |оқу мен зерттеу». Конспект, есеп, бақылау |     |        |
|   |сұрақтары                 |5     |СОӨЖ      |
|   |1 дәріс сұрау               |15    |СӨЖ 1     |
|   |Реферат                  |     |        |
|3  |ЗС орындау «Титан, (IV) титан, (IІІ) титан|15    |ЗС 2      |
|   |және (IV) цирконий қосылыстарының     |     |        |
|   |өндірісінің технологиясы мен химиялық   |     |        |
|   |қасиеттерін оқу және зерттеу». Конспект,  |     |        |
|   |есеп, бақылау сұрақтары          |     |        |
|   |2 дәріс сұрау               |5     |СОӨЖ      |
|   |Доклад                   |15    |СӨЖ 2     |
|4  |ЗС орындау «Титан, (IV) титан, (IІІ) титан|15    |ЗС 2      |
|   |және (IV) цирконий қосылыстарының     |     |        |
|   |өндірісінің технологиясы мен химиялық   |     |        |
|   |қасиеттерін оқу және зерттеу». Конспект,  |     |        |
|   |есеп, бақылау сұрақтары          |     |        |
|   |3 дәріс сұрау               |5     |СОӨЖ      |
|   |Реферат                  |20    |СӨЖ 3     |
|5  |ЗС орындау «Ванадий және оның       |20    |ЗС 3      |
|   |қосылыстарының химиялық қасиеттері мен алу |     |        |
|   |әдістерін оқу, зерттеу». Конспект, есеп,  |     |        |
|   |бақылау сұрақтары             |     |        |
|   |4 дәріс сұрау               |5     |СОӨЖ      |
|6  |ЗС орындау «Ванадий және оның       |20    |ЗС 3      |
|   |қосылыстарының химиялық қасиеттері мен алу |     |        |
|   |әдістерін оқу, зерттеу». Конспект, есеп,  |     |        |
|   |бақылау сұрақтары             |     |        |
|   |5 дәріс сұрау               |5     |СОӨЖ      |
|   |Слайды                   |25    |СӨЖ 4     |
|7  |ЗС орындау «Берилий және оның туындыларының|20    | ЗС 4     |
|   |технологиясын және химиялық қасиеттерін  |     |        |
|   |зерттеу». Конспект, есеп, бақылау сұрақтары|     |        |
|   |5 дәріс сұрау               |     |        |
|   |Межелік бақылау 1 – 1-7 аптаның дәрісі   |5     |СОӨЖ      |
|   |бойынша тестілік бақылау          |60    |ЗС 4      |
|Итого баллов по результатам обучения с 1 по 7  |300    |        |
|неделю                      |     |        |
|   |8-15 апта аралығында дәріс сабақтарына   |30    |Оқытушы сабақта|
|   |қатысу мен дайындалу            |     |студенттің жок |
|   |                      |     |екнін     |
|   |                      |     |белгілейді   |
|9  |ЗС орындау «Ниобий қосылыстарының химиялық |15    |ЗС 5      |
|   |касиеттерін зерттеу». Конспект, есеп,   |     |        |
|   |бақылау сұрақтары             |     |        |
|   |7 дәріс сұрау               |3     |СОӨЖ      |
|   |Реферат                  |15    |СӨЖ 5     |
|10  |ЗС орындау «Ниобий қосылыстарының химиялық |15    |ЗС 5      |
|   |касиеттерін зерттеу». Конспект, есеп,   |     |        |
|   |бақылау сұрақтары             |     |        |
|   |8 дәріс сұрау               |4     |СОӨЖ      |
|   |Слайды                   |15    |СӨЖ 6     |
|11  |ЗС орындау «Молибден және вольфрам     |15    |ЗС 6      |
|   |қосылыстарының өндіріс технологиясын және |     |        |
|   |қасиеттерін зерттеу». Конспект, есеп,   |     |        |
|   |бақылау сұрақтары             |     |        |
|   |9 дәріс сұрау               |3     |СОӨЖ      |
|   |Реферат                  |15    |СӨЖ 7     |
|12  |ЗС орындау «Молибден және вольфрам     |15    |ЗС 6      |
|   |қосылыстарының өндіріс технологиясын және |     |        |
|   |қасиеттерін зерттеу». Конспект, есеп,   |     |        |
|   |бақылау сұрақтары             |     |        |
|   |Конспект,БЖ                |5     |СОӨЖ      |
|   |Доклад                   |15    |СӨЖ 8     |
|13  |ЗС орындау «Галий қосылыстарының өндіріс  |15    |ЗС 7      |
|   |технологиясын және қасиеттерін зерттеу».  |     |        |
|   |Конспект, есеп, бақылау сұрақтары     |     |        |
|   |10 дәріс сұрау               |5     |СОӨЖ      |
|   |Реферат                  |15    |СӨЖ 9     |
|14  |ЗС орындау «Галий қосылыстарының өндіріс  |15    |ЗС 7      |
|   |технологиясын және қасиеттерін зерттеу».  |     |        |
|   |Конспект, есеп, бақылау сұрақтары     |     |        |
|   |11 дәріс сұрау               |5     |СОӨЖ      |
|15  |ЗС орындау «Сирек металдарды физикалық   |15    | ЗС 8     |
|   |әдістер арқылы табу және анықтау».     |     |        |
|   |Конспект, есеп, бақылау сұрақтары     |     |        |
|   |12 дәріс сұрау               |     |        |
|   |Межелік бақылау 1 – 1-7 аптаның дәрісі   |5     |СОӨЖ      |
|   |бойынша тестілік бақылау          |60    |МБ2      |
|8-15 апта аралығындағы нәтиже бойынша қорытынды |300    |        |
|балл саны                    |     |        |
|Емтихан қорытынды балл саны           |400    |        |
|Академиялық мерзімінің қорытынды балл саны    |1000   |        |


   Студенттердің өздік жұмыстарына арналған тақырыптардың тізімі
   1 Аффинажды электролиз арқылы және қышқылды әдісімен жүргізу.
   2 Платинды металдардың аффинажы.
   3 Технологиялық процестерді бақылау және бағалы металдардың балансы.
   4 Минералды кенді шикізатты термиялық әдісімен дайындау
   5 Тотықтырғыш күйдіру
   6 Сульфидтандырғыш күйдіру
   7 Десульфидтандырғыш күйдіру
   8 Агломерационды күйдіру
   9 Декарбонизацияландыргыш күйдіру


   Студенттердің оқытушымен өздік жұмыстарына арналған тақырыптардың
   тізімі
   1 Алтын, күміс, платина минералдары
   2 Бағалы және сирек металдардың минералдары және қорытпаларының
   физико-химиялық қасиеттері
   3 Шашыралған алу жерлерінен алтын мен күмісты бөліп алу
   4 Шикізатты аффиннажға дайындау. Хлорлы процесс.
   5 Бағалы металдарды әктасты, сурьмалы, мышъякты, гуглисты, шламды,
   ферритты кендерден бөліп алу
   6 Платина металлургиясының тарихи сировкасы
   7 Платина мен оның қорытпаларының физикалық және химиялық қасиеттері
   8 Кендерде платина металдарының табу формалары
   9 Платина металдарын бөліп алу әдістері
   10 Бағалы металдардың қалдық газдармен әкетілуі және тазарту. Өндіріс
   қалдықтарын өңдеу.
   11. Сирек жерлік металдар. Сирек жерлік металдар мен қорытпалардың
   химиясы.  Сирек  жерлік  металдарды  (СЖМ)  металлотермиялық,
   электролитикалық алу.
   12. СЖМ-ды магнийлы қорытпаларды алғанда, ядролық емес және металдық
   емес өнеркәсіптерде қолдану. Иттрий мен  лантаноидтарды  ядролық
   техникада қолдану. Сирек металдар өндірісінде  жаңа  технология.
   Техногенды өнеркәсібті өнімдері мен сирек  металдар  өндірісінің
   қардықтарын комплексты өңдеу.
   13. Қорғасын шаңын комплексты өңдеу мәселесіне, рений және осмийды
   алу, ванадийдың химиясы мен технологиясына жаңа көзқарас. Қорғасын
   шламдарынан рений және осмийды алу. Қазақстан шикізатын технологиялық
   өңдеуде өзекті мәселелер.

   7 ӘДЕБИЕТТЕР

   7.1 Негізгі әдебиеттер
   7.1.1 И.Н.Масленицкий, Л.В.Чугаев. Металлургия благородных металлов.
   «Металлургия» 1978
   7.1.2 Е.Д.Глотко., К.Я.Гейнрихс,. А.А.Барков. Методы анализа продкутов
   предприятий свинцово – цинковой промышленности. «Металлургия» Москва.
   1969. 295 с
   7.1.3 Н.С.Грейвер, Н.П.Сажин,. И.А.Стригин.  Основы  металлургии.
   «Металлургия» Москва. 1967
   7.1.4 Ф.Х.Спеддинг, А.Х.Даан. Редкоземельные металлы. «Металлургия»
   1965
   7.1.5  И.Н.Плаксин., С.А.Тэтару. Гидрометаллургия  с  применением
   ионитов. Металлургиздат. 1964
   7.1.6 Айринг Л. Успехи в химии и технологии редкоземельных элементов
   «Металлургия» Москва. 1987
   7.2 Қосымша әдебиеттер
   7.2.1 Разумов К.А. Проектирование обогатителных фабрик. «Недра», 1970
   7.2.2 Усовершенствование технологии переработки золотосодержащих руд и
   флотационных концентратов. Цветметиформация. 1968.
   7.2.3 В.И.Зеленов. и др.  Практика  обработки  золотых  руд  и
   использованием цианирования. Цветинформация, 1968. 280 с.
   7.2.4 Лодейщиков В.В. Извлечение золота из упорных руд и концентратов.
   «Недра», 1968. 315с
Пәндер