Файл қосу


Патенттік іздеу|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                        |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                     |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ                    |
|МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                        |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты |ПОӘК     |                 |
|            |       |ПОӘК 042–18-9.1-75/01-2013   |
|ПОӘК          |       |                 |
|«Патенттану және    |18.09.2013 ж. |                 |
|лицензиялық қызмет»  |№ 1 басылым |                 |
|пәнінен оқытушыға   |       |                 |
|арналған бағдарлама  |       |                 |            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
              6М075000 – «Метрология»
          мамандығының магистранттарына арналған
          «Патенттану және лицензиялық қызмет»
                  пәнінен
               ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН
               ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей,
                  2013
                  Алғы сөз

  1 ӘЗІРЛЕГЕН
  Құрастырушы т.ғ.к., «Стандарттау  және  биотехнология» кафедрасының
доцент м.а., Аманжолов С.А. ____________  28.08.2013 ж.


  2 ТАЛҚЫЛАҒАН
  2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік  университетінің
«Стандарттау және биотехнология» кафедрасының отырысында
  «29» 08 2013 ж., № _1_ хаттама
  Кафедра меңгерушісі ___________ Ж.Х. Кәкімова
  2.2  Инженерлі-технологиялық  факультеттің  оқу-әдістемелік  бюро
мәжілісінде
  «12» 09 2013 ж., № _1_ хаттама
  Төрайымы_____________ С.С. Төлеубекова


  3 БЕКІТІЛГЕН
   Университеттің  Оқу-әдістемелік  кеңесінің  мәжілісінде  шығаруға
мақұлданған және ұсынылған


   «18»  09   2013 ж., № 1 хаттама


  Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы_____________Г.Қ. Искакова


  4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН
                       МАЗМҰНЫ


   |1 Қолданылу саласы                       |4     |
|2 Нормативтік сілтемелер                    |4     |
|3 Жалпы ережелер                        |4     |
|4 Оқу пәннің (модульдің) мазмұны                |5     |
|5 Магистранттардың өздік жұмыс тақырыптарының тізімі     |7     |
|6 Пән бойынша оқу-әдістемелік карта               |7     |
|7 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы       |9     |
|8 Әдебиеттер                          |9     |

  1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ
  6М075000 – «Метрология» мамандығына  «Патенттану және лицензиялық
қызмет»  пәнінен оқу әдістемелік кешенінің құрамына кіретін оқытушыға
арналған пәннің бағдарламасы.

  2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
  Осы «Патенттану және лицензиялық қызмет»  пәнінен оқытушыға арналған
пәннің бағдарламасы берілген пән бойынша оқу үрдісін жүргізу тәртібін
төменде көрсетілген құжаттарда бекітілген талаптар мен ұсыныстарға  сәйкес
ұйымдастырады:
   - Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпығабілімді білім стандарты
5.04.033-2011.  Жоғарыоқытудан  кейінгі  білім.  Магистратура.  Негізгі
ережелер.
   - 6М075000 – «Метрология» мамандығына типтік оқу жоспары»;
   - УСТ 042-МУ-4-2013 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін дайындау мен
ресімделуіне қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;
   - ҚР 042-1.01-2013 Құжаттамалық рәсім «Пәндердің оқу-әдістемелік
кешендерінің құрылымы мен мазмұны».


  3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
 3.1  Пәннің қысқаша мазмұны: «Патенттану және лицензиялық қызмет»  пәні
қазіргі таңда Қазақстанда және басқа елде қолданылатын негізгі патенттану
рационализациялау және объектілерді қорғаудағы индустриялдық меншіктегі
күзеттік құжаттардың әдістері. «Патенттану және лицензиялық қызмет» пәнінің
оқу барысында техниканың жетілдіру және өнертапқыштық  есептеу  шешу
әдістері,  патенттік  іздестіруді  жүргізу,   өнертапқышқа   және
рационализаторлық ұсыныстарға өтініш құрау қарастырылады.
3.2  Пәнді оқытудың мақсаты магистранттарды  сапаны  басқару  бойынша
тәжірибелік дағды және теориялық білімді игеруі. Ғылыми зерттеуде әртүрлі
әдістерді қолдану сонымен қатар:
- патенттік ақпарат көзімен танысу;
- қазіргі таңдағы ақпараттық ағымды еркін бағдарлауды игеру;
- объектінің кәсіптік меншік туралы ойды қалыптастыру;
- дағды қалыптастыру және ғылыми жұмыстың мәдениетін өсіру, негізгі ғылыми
этиканы қалыптастыру.
3.3  Пәнді оқытудың негізгі тапсырмасы: магистранттардың  концептуалды
негізгі патенттануды интелектуалды меншіктегі жаңартылған кешенді ғылым
ретінде таныстыру.
3.4 Пәнді оқыту нәтижелері:
Білуі қажет:
- интеллектуалды меншікті түсіну;
- интеллектуалды меншік объектісі және оларды қорғау;
- жеңіл өнеркәсіптегі өнеркәсіптік меншіктің объектілері.

Меңгеруі қажет:
- патенттік іздестірудің әдісін;
- патенттік ақпараттың көздерінен жұмыс істеу;
- патенттік ізденістерді жүргізу;
- мемлекеттік міндетті стандарт жағдайын мамандық бойынша, білім берушілік
кәсіби мамандықтың бағдарламасының құрамын, кәсіптік қызметтерді шешуді
игеру.
3.5 Курстың пререквизиттері:
3.5.1 Метрологиялық қамтамасыз етудің  техникалық  және  бағдарламалық
құралдар
3.5.2 Сапа менеджмент жүйесі
3.5.3 Ғылымның методологиясы және ғылыми зерттеулердің әдістері
3.5.4 Өлшеу әдістері мен құралдары, сынау және бақылау
3.6 Курстың постреквизиттері:
3.6.1 Бұйымдарды және технологиялық процестерді стандарттау

3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді көшірме (1 кестеде) көрсетілген
                                  1 – кесте
|Курс                          |Семестр|Кредиттер  |
|1                            |2   |3      |
|Дәрістік сабақтар                               |
|Модуль 1. Зияткерлік меншік және патенттік ізденіс              |
|Дәріс № 1. Зияткерлік меншіктің ұғымы.         |1   |8.1.1    |
|                            |    |8.1.2    |
|                            |    |8.1.3    |
|Дәріс № 2. Қазақстан Республикасының патент заңнамасы. |2   |8.1.1    |
|Патенттік зерттеу.                   |    |8.1.5    |
|                            |    |8.1.9    |
|Дәріс № 3. Зияткерлік меншік.              |1   |8.1.1    |
|                            |    |8.1.3    |
|Дәріс № 4. Зияткерлік меншіктің авторлық иесінің құқығы.|1   |8.1.1    |
|                            |    |8.1.4    |
|                            |    |8.1.6    |
|Дәріс № 5. Индустриялық меншіктің нысанының мінездемесі.|1   |8.1.1    |
|                            |    |8.1.2    |
|                            |    |8.1.3    |
|Модуль 2. Нысан және өнертабыстың белгілері                  |
|Дәріс № 6. Нысан және өнертабыстың белгілері.      |1   |8.1.1    |
|                            |    |8.1.11    |
|                            |    |8.1.12    |
|Дәріс № 7. ӨӘЖ өнертабысының халықаралық топтастыруының |1   |8.1.1    |
|мазмұны.                        |    |8.1.2    |
|                            |    |8.1.3    |
|Дәріс № 8. Игеруге арналған өтініш құжаттарының құрамы. |1   |8.1.1    |
|Игерудің формуласының құрамы мен мазмұны.        |    |8.1.4    |
|                            |    |8.1.8    |
|Дәріс № 9. Тауарлық белгілер.              |1   |8.1.1    |
|                            |    |8.1.7    |
|                            |    |8.1.9    |
|Дәріс № 10. Фирмалық атауы. Қызмет көрсету белгілері.  |1   |8.1.1    |
|                            |    |8.1.2    |
|                            |    |8.1.3    |
|Дәріс № 11. Өнімнің шығу тегінің атауы.         |1   |8.1.1    |
|                            |    |8.1.2    |
|                            |    |8.1.3    |
|Дәріс № 12. Патенттік іздеудің жүргізілу реті.     |1   |8.1.1    |
|                            |    |8.1.2    |
|                            |    |8.1.3    |
|Дәріс № 13. Қазақстандағы патенттік жүйе.        |1   |8.1.1    |
|                            |    |8.1.6    |
|                            |    |8.1.7    |
|Дәріс № 14. Лицензия және лицензиялау.         |1   |8.1.1    |
|                            |    |8.1.4    |
|                            |    |8.1.5    |
|Барлығы:                        |15   |       |
|Тәжірибелік сабақтар                             |
|Модуль 1. Зияткерлік меншік және патенттік ізденіс              |
|Тәжірибелік сабақ № 1. Патенттік іздеу.         |3   |8.1.1    |
|                            |    |8.1.2    |
|                            |    |8.1.3    |
|Тәжірибелік сабақ № 2. Игеруге арналған өтініш     |2   |8.1.1    |
|құжаттарының құрамы. Игерудің формуласының құрамы мен  |    |8.1.5    |
|мазмұны.                        |    |8.1.9    |
|Тәжірибелік сабақ № 3. Пайдалы үлгі.          |2   |8.1.1    |
|                            |    |8.1.3    |
|                            |    |8.1.5    |
|Модуль 2. Нысан және өнертабыстың белгілері                  |
|Тәжірибелік сабақ № 4. Тауарлық белгілер.        |2   |8.1.1    |
|                            |    |8.1.4    |
|                            |    |8.1.6    |
|Тәжірибелік сабақ № 5. Патенттік іздеудің жүргізілу   |4   |8.1.1    |
|реті.                          |    |8.1.2    |
|                            |    |8.1.3    |
|Тәжірибелік сабақ № 6. Лицензия және лицензиялау.    |2   |8.1.1    |
|                            |    |8.1.6    |
|                            |    |8.1.7    |
|Барлығы:                        |15   |       |

5 МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫС ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ
5.1. Интеллектуалды және меншік өнеркәсіп объектілері.
5.2. Меншік өнеркәсіп объектілерінің күзеттік құжаттары.
5.3. Патенттік ақпараттың әдістемелік-ізденіс аппараты.
5.4. ӨӘЖ халықаралық классификациясының өнер туындыларының құрылымы.
5.5. Өнер туындыларының мағынасы және формула құрылымы.
5.6. Тауарлық белгі. Қазақстан Республикасының заңы бойынша тауарлық белгі
объектісі және белгісі.
5.7. Қазақстан Республикасының заңымен заңдастырылған өнеркәсіптік
меншіктің объектілерінің патенттің сараптамасы.
5.8. Патенттік іздестіру. Орналастыру, түрі, жарамдылығы.
5.9. Лицензиялық келісім түрлері. Орналастырылуы, жарамдылығы.
5.10. Авторлық құқық. Автордың құқықты қорғау белгісі.

6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА
                                   3 кесте
|Тақырып                |Көрнекті   |Өздік оқуға   |Бақылау  |
|                    |құралдар   |арналған    |формасы  |
|                    |       |сұрақтар    |     |
|Дәріс сабақтары  |Тәжірибелік    |       |        |     |
|          |сабақтар      |       |        |     |
|1         |2         |4      |5        |6     |
|Зияткерлік     |1         |Кестелер,  |Интеллектуалды |Жұмысты  |
|меншіктің ұғымы.  |          |слайдтар   |және меншік   |қорғау  |
|          |          |       |өнеркәсіп    |     |
|          |          |       |объектілері   |     |
|Қазақстан     |2         |Кестелер,  |Тауарлық белгі. |Жұмысты  |
|Республикасының  |          |слайдтар   |Қазақстан    |қорғау  |
|патент заңнамасы. |          |       |Республикасының |     |
|Патенттік зерттеу. |          |       |заңы бойынша  |     |
|          |          |       |тауарлық белгі |     |
|          |          |       |объектісі және |     |
|          |          |       |белгісі     |     |
|Зияткерлік меншік. |          |Кестелер,  |Меншік өнеркәсіп|Жұмысты  |
|          |          |слайдтар   |объектілерінің |қорғау  |
|          |          |       |күзеттік    |     |
|          |          |       |құжаттары    |     |
|Зияткерлік     |          |Кестелер,  |        |Жұмысты  |
|меншіктің авторлық |          |слайдтар   |        |қорғау  |
|иесінің құқығы.  |          |       |        |     |
|Индустриялық    |3         |Кестелер,  |Қазақстан    |Жұмысты  |
|меншіктің нысанының|          |слайдтар   |Республикасының |қорғау  |
|мінездемесі.    |          |       |заңымен     |     |
|          |          |       |заңдастырылған |     |
|          |          |       |өнеркәсіптік  |     |
|          |          |       |меншіктің    |     |
|          |          |       |объектілерінің |     |
|          |          |       |патенттің    |     |
|          |          |       |сараптамасы   |     |
|Нысан және     |          |Кестелер,  |        |Жұмысты  |
|өнертабыстың    |          |слайдтар   |        |қорғау  |
|белгілері.     |          |       |        |     |
|ӨӘЖ өнертабысының |          |Кестелер,  |ӨӘЖ халықаралық |Жұмысты  |
|халықаралық    |          |слайдтар   |классификациясын|қорғау  |
|топтастыруының   |          |       |ың өнер     |     |
|мазмұны.      |          |       |туындыларының  |     |
|          |          |       |құрылымы    |     |
|Игеруге арналған  |          |Кестелер,  |Өнер      |Жұмысты  |
|өтініш құжаттарының|          |слайдтар   |туындыларының  |қорғау  |
|құрамы. Игерудің  |          |       |мағынасы және  |     |
|формуласының құрамы|          |       |формула құрылымы|     |
|мен мазмұны.    |          |       |        |     |
|Тауарлық белгілер. |4         |Кестелер,  |        |Жұмысты  |
|          |          |слайдтар   |        |қорғау  |
|Фирмалық атауы.  |          |Кестелер,  |Авторлық құқық. |Жұмысты  |
|Қызмет көрсету   |          |слайдтар   |Автордың құқықты|қорғау  |
|белгілері.     |          |       |қорғау белгісі |     |
|Өнімнің шығу    |          |Кестелер,  |        |Жұмысты  |
|тегінің атауы.   |          |слайдтар   |        |қорғау  |
|Патенттік іздеудің |5         |Кестелер,  |Патенттік    |Жұмысты  |
|жүргізілу реті.  |          |слайдтар   |ақпараттың   |қорғау  |
|          |          |       |әдістемелік-ізде|     |
|          |          |       |ніс аппараты  |     |
|Қазақстандағы   |          |Кестелер,  |Патенттік    |Жұмысты  |
|патенттік жүйе.  |          |слайдтар   |іздестіру.   |қорғау  |
|          |          |       |Орналастыру,  |     |
|          |          |       |түрі,      |     |
|          |          |       |жарамдылығы   |     |
|Лицензия және   |6         |Кестелер,  |Лицензиялық   |Жұмысты  |
|лицензиялау.    |          |слайдтар   |келісім түрлері.|қорғау  |
|          |          |       |Орналастырылуы, |     |
|          |          |       |жарамдылығы   |     |

7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ
                                  4 - кесте
|Оқу -әдістемелік құралдағы    |Саны  |Магистранттар |Қамтамасыз ету |
|кітаптар атауы           |    |саны      |пайызы     |
|Основы патентного права и     |2    |2       |100       |
|патентоведения в Республике    |    |        |        |
|Казахстан: Учебное пособие. Т. Е. |    |        |        |
|Каудыров. - Алматы, 2003. - 392 с. |    |        |        |
|Защита промышленной        |1    |2       |50       |
|интеллектуальной собственности в  |    |        |        |
|Казахстане: Учебное пособие. 2-е  |    |        |        |
|изд.- Алматы: ЮРИСТ, 2005.- 142с. |    |        |        |
|Патентный закон Республики     |2    |2       |100       |
|Казахстан. - Алматы: Юрист, 2005. -|    |        |        |
|28 с.               |    |        |        |

8 ӘДЕБИЕТ
8.1 Негізгі әдебиет
8.1.1 Основы патентного права и патентоведения в Республике Казахстан:
Учебное пособие /Ответ. редактор Т. Е. Каудыров. - Алматы, 2003. - 392 с.
8.1.2 Михелькевич В. Н., Радомский В. М. Основы  научно-технического
творчества / Серия «Высшее профессиональное образование» - Ростов н/Д:
Феникс, 2004. - 320 с.
8.1.3 Аскаров Е.С. Защита промышленной интеллектуальной собственности в
Казахстане: Учебное пособие. 2-е изд.- Алматы: ЮРИСТ, 2005.- 142с.
8.1.4 Каудыров Т.Е. Гражданско- правовая охрана объектов промышленной
собственности: Монография.- Алматы. 2001.-448с.
8.1.5 Крутов В. И. и др. Основы научных исследований. Учебник  для
технических вузов. М. Высшая школа 1989 . 400 с.
8.1.6 Интеллектуальная собственность в Республике Казахстан. - Алматы:
Юрист, 2004, - 96 с.
8.1.7 Патентный закон Республики Казахстан. - Алматы: Юрист, 2005. - 28 с.

8.1.8 Патентоведение: Учебник для вузов. Под ред. В.А. Рясенцева.-М.:
Машиностроение, 1984. - 352 с.
8.1.9 Прахов Б.Г., Зенкин Н.М. Справочное пособие по изобретательству,
рационализации и патентному делу. - Киев: Высшая школа, 1980. - 208 с.
8.1.10 Заика П.М., Трифонова М.Ф. Шах Б.П. Изобретательство в научном
учреждении и вузе. - Алма-Ата: Гылым, 1990. - 189 с.
8.1.11 Крутов В. И. и др. Основы научных исследований. Учебник для
технических вузов. М. Высшая школа 1989 . 400 с..
8.1.12 Закон Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах».
Алматы: Юрист, 2005.
8.2 Қосымша әдебиет
8.2.1 Пархоменко В.П. Основы рационализаторской и изобретательской работы.
- Минск: Высшая школа, 1984. - 176 с.
8.2.2 Эрих Янч. Прогнозирование научно-технического прогресса. Перевод с
английского. - М., 1970. - 566 с.
8.2.3 Основные принципы формирования научной работы. Методические указания.
Сибирское отделение академии с\х наук. - Новосибирск, 1982. -31 с.
Пәндер