Файл қосу


Медициналық психология|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК                |
|УНИВЕРСИТЕТІ                                |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК        |               |
|             |          |               |
|             |          |ПОӘК 042-18.1.12/02-2014   |
| ПОӘК          |05.09.2014 жылғы  |               |
|«Медициналық психология» |№ 1 басылым    |               |
|пәнінің студенттерге   |          |               |
|арналған бағдарламасы  |          |               |

             «МЕДИЦИНАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯ»

            ПӘНІНЕН ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
       5В010300 «Педагогика және психология» мамандығы

         ПӘННІҢ СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ
                  СЕМЕЙ
                  2014
1ӘЗІРЛЕГЕН
Құрастырушы: педагогикалық
психология кафедрасының аға оқытушысы ____________ Серикбаева Н.Б.

2 КЕЛІСІЛДІ
2.1 Педагогикалық психология кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.
Хаттама № 1 «03» 09. 2014 ж.

Кафедра меңгерушісі, псх.ғ.к.    _______________    Джумажанова Г.К.


2.2 Педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросында талқыланып,
бекітілді.
Хаттама № 1 «05» 09. 2014 ж.

Төрайымы, п.ғ.к.   _________________    Ахметова Т.Ш.3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданып, басуға ұсынылды.
Хаттама №1 «18» 09. 2014ж.

 ОӘК төрайымы,  с.ғ.д. ________________  Искакова Г.К.


4  БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ
                  Мазмұны

   |1  |Жалпы ережелер                         |  |
|2  |Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарға бөлінуі  |  |
|3  |Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары              |  |
|4  |Курс форматы                          |  |
|5  |Курс саясаты                          |  |
|6  |Бағалау саясаты                         |  |
|7  |Әдебиеттер                           |  |


1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


1.1 Оқытушы жайлы мәлімет:
Серикбаева Нургуль Бейсембековна
Педагогикалық психология кафедрасының аға оқытушысы
№2 оқу ғимараты, № 305 аудитория
Жұмыс орны телефоны: 42-06-41, қалта телефоны:87752057050
Электрондық пошта: nurgul.sgpi@mail.ru
Сабақ өтетін орын - № 2 оқу ғимараты, № 418 дәрісхана
Пән бойынша кредит саны - 3
1.2 Пәннің қысқаша мазмұны
Курстың мақсаты:
   Медициналық психология психологияның арнаулы саласы. Адамның жан
дүниесіне байланысты жақтарын зерттейтін жалпы психология, психиатрия,
патопсихология, клиникалық психология,  психопатология,  психофизиология
мәселелерімен ұштасып жатыр.
  Дамуы қалыптан шыққан ақыл - ойлы, сондай-ақ соматикалық ауруларда
болатын психикалық өзгерістер жөнінде де мәліметтер қарастырылады.

1.3 Пәннің мақсаты –болашақ мамандарды медициналық ғылымдар негізімен жан-
жақты қаруландыру; медициналық психологияның теориялық негіздерін зерттеу.

1.4 Пәннің міндеттері:
-  Сырқат  адам  мінез-құлығының психологиялық мәнін түсіну.
-  Әртүрлі    соматикалық   ауруларда    болатын    психикалық
өзгерістерді ажырата білу.
-  Әртүрлі     патологиялық     жағдайлардағы     психикалық
ерекшеліктерді білу.
-  Әртүрлі ауытқушылық жағдайлардың психикаға әсерін зерттеу.
-  Психотерапия жетістіктерін қолдана отырып, науқас адамға көмек беру.


  Пәнді оқып үйренуде студент білуі керек:
 - Медициналық психология бойынша меңгерген білімін оқу танымдық іс -
  әрекет, сонымен қатар кәсіби іс - әрекет практикада өздігінен қолдана
  білу.


1.5. Оқыту нәтижесі:
Курстың соңында студент
білуі керек:
  - пәннің мақсат- міндеттерін; негізгі ғылыми психологиялық-
   педагогикалық терминдерді, түсініктерді;
  - жеке тұлғаның аномальды даму жолдарын;
игеруі керек:
  - Психология ғылымдарының шеңберіндегі  теориялық және  қолданбалы
   зерттеулер нәтижелерін, оның негізгі түсініктерімен категорияларын,
   механизмдерін және психикалық құбылыстар табиғатын:
  - Медициналық психология ғылымдарының даму және қалыптасуы тарихын,
   анықтамаларын;
  - даму мүмкіндіктері шектелген  балаларды  оқыту  және  тәрбиелеу
   тәжірибесін бақылау, талдау және қорытуға;
  - жағдаяттарды шешу барысында қолданылатын ғылыми- практикалық білімді;


меңгеруі керек:
  - дамуында тіл кемістігі бар балалармен жұмыс жүргізудің әдістемесін
   меңгерту.
қолдана білуі керек:
  - нақты түзету-тәрбиелеу міндеттерін шешуде теориялық білімін қолдануды;
  - даму мүмкіндігі шектелген балалармен тәрбие жұмыстарын орынды жүргізе
   білуі;
  - оқу барысында алған білімін тәжірибеде қолдана білуі;
түсінуі керек:
  - нақты түзету-тәрбиелеу міндеттерін шешуде теориялық білімін қолдануды;
істей алу керек:
  - отбасы және мектепке дейінгі мекемелермен қарым-қатынасты орната
   білулері тиіс.
  - тіл кемістігін түзетуге арналған сабақ жоспарын құра білуі;
иемденуі керек:
  - адамның табиғи мүмкіндіктерін дамыту туралы білімді.
  - оқу-тәрбие жұмыстарының әдістері мен нысандарын таңдаудың және
   пайдаланудың жалпы және арнаулы дидактикалық қағидаларын жүзеге
   асырудың тиімділігін айқындай білуі.


1.6. Курстың пререквизиті:
1.6.1 Психология;
1.6.2 Физиология;
1.6.3 Педагогика;

1.7. Курстың постреквизиттері:
1.7.1 Балалар психологиясы;
1.7.2. Психокоррекция және кеңес беру негіздері;
1.7.3 Әлеуметтану


2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРҒА БӨЛІНУІ


                                   Кесте 1
|№ |Тақырып атауы      |Сағат саны             |      |
|  |            |                  |Әдебиеттер |
|  |            |Дәріс |Семи  |Зерт |ОЖСӨЖ  |СӨЖ  |      |
|  |            |   |нар  |   |    |    |      |
|1 |2            |3   |4   |5  |6    |7   |8      |
|1 |Медициналық психология |   |    |-  |    |    |      |
|  |пәніне         |1   |    |   |1    |4   |9,19    |
|  |кіріспе         |   |    |   |    |    |      |
|  |            |   |    |-  |    |    |      |
|2 |Медициналық       |1   |    |   |2    |6   |9,18    |
|  |психологияның даму   |   |    |   |    |    |      |
|  |тарихы         |   |    |   |    |    |      |
|3 |Психикалық аурулардың  |1   |    |-  |    |    |      |
|  |этиологиясы мен     |   |    |   |2    |    |5,6     |
|  |патогенезі       |   |    |   |    |    |      |
|4 |Психикалық ауруларды  |   |2   |-  |2    |6   |1,5,6    |
|  |зерттеу тәсілдері    |   |    |   |    |    |      |
|5 |Түйсік пен қабылдаудың |   |    |-  |    |    |      |
|  |бұзылуы         |1   |2   |   |2    |4   |1,17,18   |
|6 |Сананың бұзылуы     |   |    |-  |2    |6   |1,16    |
|  |            |1   |2   |   |    |    |      |
|7 |Ес және оның бұзылуы  |1   |    |-  |2    |6   |2,3,14   |
|8 |Ойлаудың бұзылуы    |1   |2   |-  |2    |6   |1,14,18   |
|9 |Сөйлеу процесінің    |   |2   |-  |1    |6   |14     |
|  |ауытқушылық синдромы  |   |    |   |    |    |      |
|10 |Эмоцияның бұзылуы.   |1   |    |-  |1    |    |1,5     |
|11 | Қозғалыстың бұзылуы  |1   |    |-  |1    |    |      |
|  |            |   |    |   |    |    |9,18    |
|12 |Маниакальды-депрессивті |1   |    |-  |1    |    |      |
|  |психоз         |   |    |   |    |    |5,6     |
|13 |Қояншық ауруының    |   |    |-  |1    |    |1,5,6    |
|  |клиникалық формалары  |1   |2   |   |    |    |      |
|14 |Шизофрения ауруының   |   |2   |-  |1    |    |      |
|  |клиникалық-психологиялық|   |    |   |    |    |1,17,18   |
|  |ерекшелігі       |   |    |   |    |    |      |
|15 |Инстинкт немесе     |1   |    |-  |1.5   |    |1,16    |
|  |әуестіктің бұзылуы.   |   |    |   |    |    |      |
|16 |Невроз. Невроздың дамуы.|1   |2   |-  |    |    |2,3,14   |
|17 |Кәрілікке байланысты  |   |2   |   |    |    |1,14,18   |
|  |бұзылулар.       |   |    |   |    |    |      |
|  |            |   |    |   |    |6   |14     |
|18 |Психопатия       |   |2   |   |    |    |      |
|19 |Психогенді психикалық  |   |2   |   |    |6   |1,5     |
|  |ауытқушылықтар     |   |    |   |    |    |      |
|20 |Бассүйек пен ми     |   |    |   |    |6   |13     |
|  |зақымданудағы психикалық|1   |    |   |    |    |      |
|  |бұзылулар.       |   |    |   |    |    |      |
|21 |Олигофренияның     |1   |    |   |    |2   |11,12    |
|  |клиникалық формалары  |   |    |   |    |    |      |
|23 |Психотерапия      |   |2   |   |    |3.5  |5,20    |
|24 |Жұқпалы аурулардағы   |   |2   |   |    |    |12     |
|  |психоздар        |   |    |   |    |    |      |
|25 |Нашақорлық клиникасы  |   |2   |   |    |    |14     |
|26 |Маскүнемдік       |   |2   |   |    |    |14     |
|  |            |   |    |   |    |    |      |
|  |Барлығы         |15  |30   |   |22.5  |67.5  |      |   3. ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРЫ


  Студент аталған  курс бойынша мынадай теориялық және практикалық
мәселелерді игеруі керек. Оқу жоспарының көшірмесінде бөлініп берілген әр
сабақ түрлері сағатқа шағылған, пәннің қысқаша мазмүны, мақсаттары мен
міндеттері көрсетілген. ОӘК оқу пәнін меңгерудің барлық талаптарына сай
келеді. Негізгі және қосымша әдебиеттер  тізімі  бар.  Оқушылар  мен
студенттерге арналған жүмыс бағдарламасы берілген. Студентке арналған жүмыс
бағдарламасында оқылуға тиісті тақырыптар мен жүмыс түрлерінің тізімі
әдебиеттердің көрсетілуімен айқындалған. Әр дәріс сабағы бойынша қысқаша
мәлімет берілген. Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары және әр тақырыпта
қарастырылатын мәселелер жоспар түрінде нақты көрсетілген. СӨЖ және ӨСӨЖ
тапсырмаларын өткізудің мерзімі, тақырыптары және әдебиеттері жазылған.
Студенттердің білімін бағалау әдістемесі бар.

  4. КУРС ФОРМАТЫ
  Семинарға дайындық кезінде студент оқытушының дәрісін назарға ұстай
отырып, біршама ізденіс жұмыстарын жасау қажет. Ғылыми мақалалар мен
монографиялар, сондай-ақ интернет желісінен алынған материалдардағы керекті
деректер конспектіленіп алынады.  Семинар  студенттің  ізденіс  жұмысы
болғандықтан, бір емес бірнеше дереккөздерді пайдалануға тиісті. Курс
бойынша білуге тиісті терминдер мен шартты ұғымдарды оқытушы қамтып,
түсіндіреді. СӨЖ тақырыптары берілген сұрақтарды қамти отырып, жазбаша және
ауызша жұмыс түрінде орындалады. СӨЖ-ді конспект түрінде дәптерге жазып
өткізу қажет. Сабақ барысында студенттің теориялық  білімі, белсенділігі,
ынтасы және шығармашылық шешім таба білу дағдысы бағаланады.


  5. КУРС САЯСАТЫ
  Курсты оқу барысында алынған ұпай жинақталып, жалпы саны шығарылады.
Жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырманы орындауы, сабаққа қатысуы, СӨЖ,
ОСӨЖ тапсырмаларын, тиісті жаттығу жұмыстарын орындағаны жөніндегі  ұпай
жиынтығы, кезеңдік, қорытынды бақылау нәтижелері т.б. түгел ескеріледі.
Курсты оқу барысында алынған барлық  ұпайлар  жинақталып,  бір-біріне
қосылады. Осы курстан алған жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырама мен
рейтинг бақылауынан алынған баға және емтихан бағаларының қорытындысы
бойынша орташа балл есептеледі. Барлық тапсырмаларды көрсетілген уақытында
өткізу қажет. Барлық тапсырмаларды қабылдап алу емтиханға 7 күн қалғанда
аяқталады. Барлық тапсырманы өткізбеген студенттер емтиханға кіргізілмейді.
Жұмысты кеш тапсырсаңыз: қосымша тапсырма беру арқылы жұмыс  көлемін
ұлғайтылады;  Тапсырмалар  оқытушы  тағайындаған  уақытта  қабылданады.
Емтиханға келмесеңіз: орынды себеп болса, бұрынғы орындалған жұмыстарыңыз
есепке алынады; орынсыз себеп болса, тапсырманы орындауыңыз қажет және осы
мәселеге қатысты университет саясаты есепке алынады. Әрбір  тақырыпты
қайталау және өтеу міндетті. Өтілген материалды меңгеру деңгейі тест арқылы
тексеріледі. Тест алдын ала ескертілмей өткізіледі. Аудиториялық сабақтарды
босатпау,  кешікпеу  міндетті.  Себепсіз  сабақтан  қалсаңыз:  қосымша
шығармашылылық жұмыс беріледі (реферат, көркем мәтінге талдау  т.б.);
Сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақ босатылғанға теңгеріледі. Оқу үрдісіне
белсенді түрде қатысу қажет.


6. БАҒАЛАУ САЯСАТЫ
«Медициналық психология» пәні бойынша ұпай бөлінісі
                                   Кесте 2
|Апта |Бақылау түрі         |Ұпай жиыны    |Ескерту      |
|1   |2               |3         |4         |
|   |1-7 апта бойы         |30        |         |
|   |дәріске қатысу        |         |         |
|2   |Тәжірибелік          |15        |         |
|   |СӨЖ              |25        |         |
|   |ОСӨЖ             |10        |         |
|3   |Тәжірибелік          |20        |         |
|4   |Тәжірибелік          |20        |         |
|   |СӨЖ              |25        |         |
|   |ОСӨЖ             |10        |         |
|5   |Тәжірибелік          |20        |         |
|6   |Тәжірибелік          |15        |         |
|   |СӨЖ              |25        |         |
|   |ОСӨЖ             |10        |         |
|7   |Тәжірибелік          |15        |         |
|   |Межелік бақылау 1       |60        |         |
|1-7 апта бойынша барлық ұпай саны  |300        |         |
|   |8-15 апта бойы        |30        |         |
|   |дәріске қатысу        |         |         |
|8   |Тәжірибелік          |10        |         |
|   |СӨЖ              |25        |         |
|   |ОСӨЖ             |10        |         |
|9   |Семинар            |10        |         |
|10  |Тәжірибелік          |10        |         |
|   |СӨЖ              |25        |         |
|   |ОСӨЖ             |10        |         |
|11  |Тәжірибелік          |10        |         |
|12  |Тәжірибелік          |10        |         |
|   |СӨЖ              |25        |         |
|   |ОСӨЖ             |10        |         |
|13  |Тәжірибелік          |10        |         |
|14  |Тәжірибелік          |10        |         |
|   |СӨЖ              |25        |         |
|   |ОСӨЖ             |10        |         |
|15  |Тәжірибелік          |10        |         |
|   |Межелік бақылау 2       |75        |         |
|9-15 апта бойынша барлық ұпай саны |300        |         |
|Емтихан ұпайы            |400        |         |
|Академиялық мерзімге жиынтық ұпай  |1000       |         |7. ӘДЕБИЕТТЕР

|№   |Негізгі әдебиеттер:                       |
|    |Блейхер В.М. «Словарь психиатриатических терминов» Воронеж,   |
|    |«Модэк» 1995г.                          |
|    |Илешева Р.Г. «Психиатрия»-А.:Білім,1995             |
|    |Зейгарник Б.В. «Патопсихология» МГУ, 1976.            |
|    |Блейхер. В.И. «Клиническая психология», Ташкент, 1976.      |
|    |Гарбузов В.И.. Захаров А.И., Исаев Д.Н. Неврозы у детей и их   |
|    |лечение.Л., 1977г.                        |
|    |М.И.Буянов Беседы о детской психиатрии. М.Просвещение.1982г.   |
|    |Рубинштейн С.Я. Психология умственного отсталого школьника.   |
|    |М. «Просвещение» 1986.                      |
|    |Забрамная С.Д. «Психопедагогическая диагностика умственного   |
|    |развития детей», М. Просвещение, 1995г.             |
|    |Акбарова Н.А. Нейропсихологический анализ нарушения памяти при  |
|    |черепно- мозговой травме. Канд.дис.М., 1971г.          |
|    |Ушакова, О.С.  Теория и практика развития речи дошкольника   |
|    |.-М.:,2008                            |
|    |Мещерякова, Н.П.  Коррекция речевых и неречевых расстроййств у |
|    |дошкольников :Диагностика, занятия, упражнения,         |
|    |игры.-Волгоград,2009                       |
|    |Ельцова, О.М.  Организация полноценной речевой деятельности в  |
|    |детском саду. Методические рекомендации :Из опыта работы по   |
|    |программе "Детство" .-СПб.,2005                 |
|    |Винарская Е.Н. Раннее речевое развитие ребенка и проблемы    |
|    |дефектологии.-М.,1987                      |
|    |Қосымша әдебиеттер:                       |
|    |Выготский Л.С. Основы дефектологии// Собр.соч.В 6-тит.Т.-5.-М., |
|    |1983                               |
|    |Жигорева, М.В.                          |
|    |Дети с комплексными нарушениями в развитии: педагогическая    |
|    |помощь: учебное пособие /М.В.Жигорева.-2-е изд.,         |
|    |испр..-М.:Академия,2008.-240с.                  |
|    |Гаврилушкина О.П., Соколова Н.Д. Воспитание и обучение умственно |
|    |отсталых дошкольников-М.,1985                  |
|    |Епифанцева Т.Б., Киселенко Т.Е., Могилева И.А., Соловьева    |
|    |И.Г.,Титкова Т.В. Настольная книга педагога-дефектолога –    |
|    |Ростов-на –Дону, 2005                      |
|    |Королева И.В. Диагностика и коррекция нарушений слуховой функции |
|    |у детей раннего возраста СПб., 2005               |
|    |Зайцева Г.Л. Современные научные подходы к образованию детей с  |
|    |недостатками слуха: основные идеи и перспективы// Дефектология  |
|    |.-№5                               |
Пәндер