Файл қосу


Пән пререквизиттары|Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі                 |
|Семей қаласы ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ               |
|3 деңгейдегі СМК құжаты      |ПОӘК        |ПОӘК            |
|                  |          |042.14.2.07.1.20.01/02-2013|
|                  |          |              |
|                  |          |              |
|                  |          |              |
|ПОӘК                |03.09.2013ж     |              |
|Оқытушыға арналған         |№1 басылым     |              |
|«Информатика» пәні бойынша оқу   |          |              |
|жұмыс бағдарламасы         |          |              |
|                  |          |              |
              «ИНФОРМАТИКА» ПӘНІННІҢ


     5B120100 - «Орыс мектептеріндегі қазақ тілі және әдебиеті»,
    5B011900 - «Шет тілі: екі шет тілі», 5B011700 - «Қазақ тілі мен
                 әдебиеті»,
        5B02500 - «Филология» мамандықтарына арналған


         ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей
                  2013

                 АЛҒЫ СӨЗ

1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
Құрастырған:_________  Семей  қаласы  Шәкәрім  атындағы  Мемлекеттік
университеті, Информатика кафедрасының аға оқытушысы Рысжанова А.С.
   «___»__________ 2013ж.

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1. Информатика кафедрасының отырысында талқыланды
   Хаттама № 1 «11» қыркүйек 2013 ж.

   Кафедра меңгерушісі _________________ Абишова А.А.

2.2. Физика-математика факультетінің әдістемелік Кеңесінің отырысында
талқыланды


   Хаттама №1 «12» қыркүйек 2013 ж.

   Әдістемелік кеңестің төрағасы __________ Батырова Қ.А.

3. БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқыту-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданып, баспаға
ұсынылды
   Хаттама №1 «18» қыркүйек 2013 ж.


Оқыту әдістемелік кеңесінің төрағасы _____________ Г.К.Искакова


БІРІНШІІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ


                  МАЗМҰНЫ

|Қолданылу облысы                         |    |
|Нормативті сілтемелер                      |    |
|Жалпы жағдайлар                         |    |
|Оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны       |    |
|Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары           |    |
|Пән бойынша оқу-әдістемелік карта                |    |
|Оқу-әдістемелік әдебиеттердің жабдықталу картасы         |    |
|Әдебиеттер                            |    |               1. Қолданылу облысы


   «Информатика» пәні бойынша Оқыту-әдістемелік  кешен  5B010200  -
«Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі», 5B010100 - «Мектепке
дейінгі оқыту және тәрбиелеу», 5B010700 - «Бейнелеу өнері және сызу»,
5B010600 - «Музыкалық білім», 5B010300 - «Педагогика және психология»,
5B012000 -  «Кәсіптік  оқыту»,  5B011400  -  «Тарих»  мамандықтарының
студенттеріне арналған. Кешен студенттерді пәннің  мазмұнымен,  пәннің
көкейкестілігі мен қажеттілігімен, курс саясатымен, оқу барысында үйренетін
машықтармен таныстырады. Оқыту-әдістемелік кешен пәнді оқыту үшін негізгі
бағдар болып табылады.


             2. Нормативті сілтемелер
   Бұл «Информатика»  пәні бойынша Оқытушыға  арналған  оқу  жұмыс
бағдарламасы оқыту процесін келесі құжаттарда келтірілген талаптар мен
ұсыныстарға сәйкес жүргізу үшін құрастырылған және реттейді:
     – 5В011100 – «Информатика» мамандығына ҚР МЖМБС  3.08.317-2006.
      Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің 2005 ж.
      23 желтоқсанындағы №779 бұйрығымен  бекітілген  және  іске
      қосылғын.
     – СТУ 042 – РГКП – СГУ – 4-2013 Университет стандарты «Пәннің
      оқыту әдістемелік комплексін дайындауға жалпы талаптар»;
     –  ДП-042-1.01–2013  Құжатталған  процедура  «Пәннің  оқыту
      әдістемелік комплексінің құрылымы мен мазмұны»
               3. Жалпы жағдайлар
   3. 1. Пәннің қысқаша мазмұны
   Қазақстан Республикасының жалпыға міндетті мемлекеттік білім беру
стандартына сәйкес «Информатика» курсы оқытудың басты мақсаттарын жүзеге
асыруды қамтамасыз етеді: курстың негізгі мақсаты студенттерді компьютерде
болатын программалық  жабдықтармен,  сонымен  қатар  қорғау  жүйесінің
программалық құралдарымен таныстыру.
   Компьютермен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын қалыптастыру және
компьютерді меңгерудің практикалық негізін дамыту. Айтылған дағдыларды
білімді студент қазіргі заманғы дамыған есептеу техникасын өндірісте,
ғылымда және мектеп пәндерінде қолданбалы программалық жабдықтарда қолдана
алуы.

   3.2. Пәннің мақсаты
  «Информатика» пәнін оқытудың басты  мақсаты  студенттерге  дербес
компьютердің және бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен ақпаратпен
жұмыс істеуді үйрету, ДЕМ-да  есептерді шешуге үйрету, сонымен қатар ең
кеңінен таралған бір бағдарламау тілін меңгерту болы табылады. Бұл пәнді
оқытудың  міндеттеріне  операциондық  жүйеде  жұмыс  істеудің  негізгі
дағдыларын, информатиканың теориясы және компьютерлік технологияның негізгі
білім қорын, студенттердің өз беттерінше қосымша бағдарлама пакеттері және
офистік технология аймағындағы жақсы жұмыс істеулерін, бағдарлама құрудың
негіздерін меңгеру.
   3.3. Пән міндеті:
   - қазіргі уақыттағы әлемнің  ғылыми  бейнесі  туралы  түсінікті
    қалыптастыру;
   - табиғаттағы кез-келген ақпараттық үндестірді зерттеу туралы ұғымды
    қалыптастыру;
   - қазіргі уақыттағы ақпараттық үрдістерді зерттеуден алынған нәтижелер
    негізгі ақпаратты өңдеудің жаңа технологиялары мен  ақпараттық
    технологияларды құру және жасау туралы білімді қалыптастыру;
   - қоғамдық өмірдің барлы сфераларында компьютерлік технологиялары мен
    технологияларды тиімді пайдалануды қамтамасыз ету және оны  құру,
    енгізудің ғылыми, инженерлік проблемаларын шеше білу іскерлігін
    қалыптастыру;
   - ақпаратпен жұмыс істеудің жалпы ғылыми және жалпы мәдениеттілік
    дағдыларын дамыту;
   - кәсіптік қызметтеріне дайындау.


  3.4. Пәнді оқып, аяқтаған студенттердің
 Білуі керек:
  – информатиканың негізгі ұғымдарын білу;
  – жобалау есептерін шығаруда ақпаратты жинау, тасымалдау, өңдеу және
   жинақтау үрдістерінің жалпы сипаттамасы туралы, ақпараттық үрдістерді
   тарататын техникалық және бағдарламалық құралдары туралы түсініктері
   болуы;
  – бағдарламалық жабдықтау бағдарламалау технологиясы, программмалау
   тілі, мәліметтер қоры туралы білу;
  – нақты облыстарда ақпараттық жүйелер мен  технологияларды  жасау
   принциптерін меңгеру жәнет олардың өміршендік циклына, яғни жуйелерді
   жасау және жобалау кезеңдері, олардың жүзеге асырылуы, қызмет етуі
   және т.б. үшін қатысты ұсыныстарды қорытып шығару;
  – қазіргі әлемдегі информатиканың ролін біл;
  – адамзат қызметінің әр түрлі облыстарында коммуникация моделін құруды
   білу;
  – білім беруде ақпараттық технологияларды қолдану білу.


   3.5. Пән пререквизиттары:
   Пәнді меңгеру үшін студент жалпы білім беретін орта мектепте оқылатын
«информатика» пәнінің білімдерін меңгерген болуы керек.


   3.6. Пән постреквизиттары:
  «Информатиканың теориялық  негіздері»,  «Программалау»,  «Ақпаратты
қорғау», «Алгоритмдер теориясы» пәндерін игеру қажеттілігі бұл  пәнді
меңгеруге тікелей байланысты.


1-кесте. Оқу жоспарынан ақпарат


  |Курс               |Семестр       |Кредит       |Дәріс   |
|Дәріс сабақтары  |Зертханалық  |          |          |     |
|         |сабақтар    |          |          |     |
|1         |2       |3          |4         |5     |
|Кіріспе.     |Microsoft   |Компьютер,     |Қазіргі информатика|Жазбаша, |
|Информатиканың  |Office     |интерактивті тақта, |құрылымы.     |ауызша  |
|негізгі      |пакеттерімен  |презентациялар   |Ғылым жүйесіндегі |     |
|түсініктері    |жұмыс.     |          |информатиканың   |     |
|         |        |          |орны.       |     |
|         |        |          |Ақпарат, оның   |     |
|         |        |          |түрлері мен    |     |
|         |        |          |қасиеттері.    |     |
|Дискретті     |Мәтіндік    |Компьютер,     |Логика негізі,   |Жазбаша, |
|математиканың   |процессор.   |интерактивті тақта, |логика-лық ойларды |ауызша  |
|негізі      |Архитектурасы |презентациялар   |айту, логикалық  |     |
|         |және негізгі  |          |байланыс-тар,   |     |
|         |мүмкіндіктері. |          |ақиқаттылық    |     |
|         |        |          |кестелері     |     |
|Дискретті     |ТП MS Word   |Компьютер,     |Графтар және    |Жазбаша, |
|математиканың   |ерекшеліктері |интерактивті тақта, |ағаштар: ағаштар, |ауызша  |
|негізі      |мен      |презентациялар   |бағытталмаған   |     |
|         |мүмкіндіктері. |          |графтар      |     |
|ЭЕМ-нің      |Word мәтіндік |Компьютер,     |Компьютердің    |Жазбаша, |
|архитектурасының |процессорымен |интерактивті тақта, |логикалық     |ауызша  |
|негізгі      |танысу. Жаңа  |презентациялар   |элементтері:    |     |
|түсініктері    |құжат құру.  |          |логикалық     |     |
|         |Мәтін теру.  |          |вентилдер,     |     |
|         |Өңдеу.     |          |триггерлер,    |     |
|         |Форматтау және |          |санауыштар,    |     |
|         |сақтау.    |          |регистрлер.    |     |
|         |        |          |Мәліметтің комьютер|     |
|         |        |          |жадында бейнеленуі:|     |
|         |        |          |биттер, байттар,  |     |
|         |        |          |сөздер; сандық   |     |
|         |        |          |мәліметтің     |     |
|         |        |          |бейнеленуі және  |     |
|         |        |          |сандық жүйелер;  |     |
|         |        |          |таңбалы бейнелеу  |     |
|ЭЕМ-нің      |Microsoft   |Компьютер,     |Енгізу-шығару және |Жазбаша, |
|архитектурасының |Office     |интерактивті тақта, |тоқтау. Компьютер |ауызша  |
|негізгі      |пакеттерімен  |презентациялар   |жадысының     |     |
|түсініктері    |жұмыс. Кестелік|          |ұйымдас-тырылуы.  |     |
|         |процессор.   |          |Жады иеархиясы.  |     |
|         |Негізгі    |          |Қазіргі      |     |
|         |түсінік.    |          |ақпараттарды    |     |
|         |Функционалдық |          |қамта-масыз етуге |     |
|         |мүмкіндіктері. |          |шолу.       |     |
|Есептеудің    |MS Excel.   |Компьютер,     |Есепті шешудің   |Жазбаша, |
|алгоритмдік    |Функциямен   |интерактивті тақта, |стратегиялары.   |ауызша  |
|шешімі,      |жұмыс.     |презентациялар   |Шешімді іздеу және |     |
|алгоритмдік    |Берілгендерді |          |оның алгоритмдері. |     |
|күрделілікті   |өңдеу және   |          |          |     |
|талдау      |талдау.    |          |          |     |
|         |Диаграммамен  |          |          |     |
|         |жұмыс.     |          |          |     |
|Есептеудің    |Microsoft   |Компьютер,     |Блок-схема     |Жазбаша, |
|алгоритмдік    |Office     |интерактивті тақта, |алгоритмнің    |ауызша  |
|шешімі,      |пакеттерімен  |презентациялар   |графикалық өңделуі.|     |
|алгоритмдік    |жұмыс.     |          |          |     |
|күрделілікті   |        |          |Блок-схемалардың  |     |
|талдау      |        |          |әртүлі түрлері.  |     |
|         |        |          |Алгоритмдерді   |     |
|         |        |          |өңдеу.       |     |
|Есептеудің    |MS Access.   |Компьютер,     |Тьюринг машиналары |Жазбаша, |
|алгоритмдік    |Мәліметтер   |интерактивті тақта, |Оңай және қиын   |ауызша  |
|шешімі,      |қорын құру   |презентациялар   |шешілетін есептер |     |
|алгоритмдік    |        |          |алгоритмнің    |     |
|күрделілікті   |        |          |таңдалуы:     |     |
|талдау      |        |          |күрделіліктің   |     |
|         |        |          |стандартты кластары|     |
|         |        |          |уақыт және жады  |     |
|         |        |          |көлемі бойынша   |     |
|         |        |          |шығындар      |     |
|Бағдарламалау   |Шаблондар мен |Компьютер,     |Айнымалылар,    |Жазбаша, |
|тілдерімен танысу |конструкторды |интерактивті тақта, |өрнектер және   |ауызша  |
|         |қолдану.    |презентациялар   |меншіктеу;     |     |
|         |Слайдтарды   |          |қарапайым     |     |
|         |өңдеу.     |          |енгізу-шығару;   |     |
|         |Презентацияны |          |тармақталу және  |     |
|         |демонстрациялау|          |интерактивті    |     |
|         |        |          |операторлар    |     |
|Бағдарламалау   |Логикалық   |Компьютер,     |Модульдік және   |Жазбаша, |
|тілдерімен танысу |амалдар. Буль |интерактивті тақта, |құрылымыдық    |ауызша  |
|         |алгебрасы   |презентациялар   |бағдарламалау   |     |
|         |        |          |концепциялары.   |     |
|         |        |          |Объектіге     |     |
|         |        |          |–бағытталған    |     |
|         |        |          |бағдарламалау   |     |
|Операциялық    |Компьютер   |Компьютер,     |Операциялық    |Жазбаша, |
|жүйелер мен    |архитектурасы. |интерактивті тақта, |жүйелердің даму  |ауызша  |
|желілердің    |Ақпаратты   |презентациялар   |тарихы.      |     |
|негіздері     |сақтау. Санау |          |Типтік операциялық |     |
|         |жүйесі     |          |жүйелердің жұмыс  |     |
|         |        |          |істеуі.      |     |
|Операциялық    |Алгоритмдер.  |Компьютер,     |Желілік      |Жазбаша, |
|жүйелер мен    |Алгоритмдерді |интерактивті тақта, |қауіпсіздік.    |ауызша  |
|желілердің    |өңдеу     |презентациялар   |Web –клиент –сервер|     |
|негіздері     |негіздері.   |          |архитектурасының  |     |
|         |Блок-схема   |          |мысалы       |     |
|         |(блок-схема  |          |          |     |
|         |элементтері,  |          |          |     |
|         |блок      |          |          |     |
|         |типтері).(2  |          |          |     |
|         |сағат)     |          |          |     |
|Графика және   |Операциялық  |Компьютер,     |Графикалық жүйелер.|Жазбаша, |
|интернет     |жүйелердің   |интерактивті тақта, |          |ауызша  |
|         |негізгі    |презентациялар   |Растрлық және   |     |
|         |элементтері(ком|          |векторлық графика |     |
|         |андалар,    |          |жүйелері.     |     |
|         |утилиттер)   |          |Бейне ақпараттарды |     |
|         |        |          |шығару құрылғысы. |     |
|         |        |          |Графикалық     |     |
|         |        |          |редакторлар    |     |
|Графика және   |Интернет.   |Компьютер,     |Интернеттің    |Жазбаша, |
|интернет     |Негізгі    |интерактивті тақта, |теориялық     |ауызша  |
|         |түсініктер   |презентациялар   |негіздері. Интернет|     |
|         |(сайт,     |          |қызметтері     |     |
|         |IP-адрес, порт,|          |          |     |
|         |сокет, сервер, |          |          |     |
|         |клиент).    |          |          |     |
|Графика және   |Графикалық   |Компьютер,     |Архиваторлар.   |Жазбаша, |
|интернет     |қосымшалармен |интерактивті тақта, |Антивирустік    |ауызша  |
|         |жұмыс     |презентациялар   |бағдарламалар   |     |

      7. Оқу-әдістемелік әдебиеттердің жабдықталу картасы
4-кесте. Оқу-әдістемелік әдебиеттердің жабдықталу картасы
|Оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдардың аттары |Экз.  |Студенттер |Жабдықталу |
|                         |саны  |саны    |%      |
|Под ред Н.В.Макаровой. Информатика: Учебник.-/  |10   |13     |76     |
|-М.,2000                     |    |      |      |
|Могилев, А.В.  Информатика: учеб.пособие для  |20   |13     |100     |
|вузов -М.:Академия, 2007             |    |      |      |
|Бурин Е.А Введение в основы информатики и     |20   |13     |100     |
|вычислительной техники.-Алматы,1988.       |    |      |      |
|Острейковский В.А. Информатика:Учеб.-М.,2000   |20   |13     |100     |
|Каймин В.А. Информатика:Учебник.-М.,2000     |20   |13     |100     |
|Симонович С.В. и др. Информатика. Базовый курс / |10   |13     |76     |
|СПб.,2001                     |    |      |      |
|Аладьев В.З., Хунт Ю.Я, Шишаков М.Л. Основы    |10   |13     |76     |
|информатики: Учебное пособие.-М.,1999       |    |      |      |
|Заварыкин В.А. и др. Основы информатики и    |6   |13     |46     |
|ВТ.-М.,1989                    |    |      |      |
|Учебно-методический комплекс дисциплины      |20   |13     |100     |
|"Информатика". - Семипалатинск, 2006       |    |      |      |

8. Негізгі әдебиеттер:
  1. Информатика: Учебник.-/Под ред Н.В.Макаровой.-М.,2000
  2. Могилев, А.В.  Информатика: учеб.пособие для вузов -М.:Академия,2007
  3. Бурин Е.А Введение в основы информатики и вычислительной техники.-
   Алматы,1988.-144 с
  4. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. - М., 1991
  5.  Учебно-методический  комплекс  дисциплины  "Информатика".  -
   Семипалатинск,2006
  6. Текстовый редактор Microsoft Word. - Алматы,2006
  7. Информатика. Базовый курс 7-9  кл./Под  ред.  Семакина  И.Г..-
   М.:Бином,2004.-390 с.
  8. Абрамов .С .А., Зима Е.В. Основы информатики.-М.,1989
  9. Заварыкин В.А. и др. Основы информатики и ВТ.-М.,1989
 10. Аладьев В.З. и др. Основы информатики. Учеб. пособие.- М.,1998
 11. Ляхович В.Ф. Основы информатики.Р-н-Д..1996
 12. Аладьев В.З., Хунт Ю.Я, Шишаков М.Л. Основы информатики: Учебное
   пособие.-М.,1999
 13. Острейковский В.А. Информатика:Учеб.-М.,2000
 14. Каймин В.А. Информатика:Учебник.-М.,2000
 15. Информатика. Базовый курс / Симонович С.В. и др.-СПб.,2001
Пәндер