Файл қосу


Әскери пәндер|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|ШӘКӘРІМ атындағы СемЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ              |
|3 деңгейлі СМК құжаты  |ПОӘК          |ПОӘК 042-18-36.1.    |
|            |            |22/02-2014       |
|ПОӘК          |            |            |
|Студенттерге арналған  |№ 2 басылым       |            |
|пәннің  бағдарламасы  |16.09.2014 ж..     |            |
|«Тактикалық дайындық»  |            |            |

            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

              «ТАКТИКАЛЫҚ ДАЙЫНДЫҚ»
                пәні бойынша
           5В010400 Бастапқы әскери дайындық

         СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей
                  2014
1.ӘЗЕРЛЕГЕН

Құрастырушы__________«02» 09. 2014ж., Ибраев Б.М.
 « Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындық теориясы мен әдістемесі»
кафедрасының аға оқытушысы2.  ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1. Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындық теориясы мен әдістемесі
кафедрасында отырысында
 «  » 09.2014ж.  №1 хаттама

Кафедра менгерушісі_______Прохоров Б.Н.
2.2. Жаратылыстану ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының
отырысында
«  » 09. 2014ж.  №1 хаттама

Төрайымы____________ Абдишева З.В.

3. БЕКІТІЛДІ
Университетінің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға
мақулданған және ұсынылған
«   »09. 2013ж. №1 хаттама

ОӘК төрайымы____________ Искакова Г.К.

4.БІРІНШІ РЕТ КІРГІЗЕЛГЕНМазмұны


|1.  |Жалпы ережелер                        |
|2.  |Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу  |
|3.  |Пәнді оқып білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар       |
|4.  |Курс форматы                         |
|5.  |Курс саясаты                         |
|6.  |Баға қоюдың саясаты                     |
|7.  |Әдебиет тізімі                        |

   ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер:
Ибраев Болатқали Мұқанұлы «Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындық
теориясы мен әдістемесі» кафедрасының аға оқытушысы
Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындық теориясы мен әдістемесі
кафедрасы
Байланыс ақпараты – тел:63-33-39, оқу ғимараты №3, кабинет №239
Сабақ өткізу орны – дәрісхана № 225
Берілген пән бойынша кредиттер саны - 3

1.2 Пәннің қысқаша мазмұны:
   «ТАКТИКАЛЫҚ ДАЙЫНДЫҚ» пәні бакалавр дайындау барысында маңызды орын
алады және «Бастапқы әскери дайындық» мамандығында оқитын студенттер үшін
негізгі пәндер  блогының  міндетті  бөлігі  болып  табылады,  өйткені
студенттерге кәсіптік жұмыс барысында көп нәрсені біліп, істей алу тиіс.

1.3 Пәнді оқып-білудің мақсаты: Қазақстан Республикасы «Әскери қызметшілер
мен оларды отбасы мүшелерінің мәртебесі және әлеуметтік қорғау» туралы
заңында былай көрсетілген: «Қазақстан Республикасының мемлекеттік
егемендігін қорғау, оның ішкі және сыртқы қауіпсіздігін қамтамасыз ету,
қарулы шабуылды тойтарумен агрессорларды жеңіліске ұшырату, сондай-ақ
Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүдделерін қорғау және оның
халықаралық міндеттемелерге сәйкес тапсырмаларды орындауы, әскери
қызметшілердің әскери антқа адал болуы, әскери өмірдің талаптарын қатаң
сақтауын міндеттейтін әскери борыштың мәнін құрайды».
   Заң тұрғысынан алғанда әскери құқық-дара басшылық негізінде әскери
қызметшілер қарым-қатынасының әр түрлі жағын, әскери тәртіптілік пен
заңдылықтарды реттейтін, мемлекет бекіткен нормативті-құқық актілердің
жиынтығы.

1.4 Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті:
Онда  әскери  қызметшілердің  құқығын,  міндеттері  мен  тәртіптік
жауапкершілігін, жауынгердің қызметтегі және одан тыс уақыттағы өзара қарым-
қатынасы  мен  мінез-құлқын,  қатаң  жарғылық  тәртіпті   жоғары
ұйымдастырушылықты әскери тәртіптіліктпен ұрысқа  дайындықты  сақтаудың
құқықтық жағы мен әдістерін реттейді.
1.5Оқып-білудің нәтижелелері:
   Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:
  • Қазақстан Республикасының «Жалпыға бірдей әскери міндеттілік және
   әскери қызмет туралы» Заңын білу тиіс;
  • Қазақстан Республикасының Әскери доктринасын білуі тиіс;
      • Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2006 жылғы 21 мамырдағы
       №449 қаулысын игеруі тиіс;
      • Қазақстан Республикасының «Қарулы Күштері және қорғанысы
       туралы» Заңын білуі тиіс;
      • Әскери қылмыстарды біліп түсіну тиіс;
      • Әр азаматты кезекті әскер қатарына шақыру және дайындауды
       ұйымдастыра білуі тиіс;
      • Келісім-шарт бойынша әскери қызмет, жалпы ережесін, келісім-
       шарт бойынша әскери қызметке кірісу, оны жасау және бұзу
       жолдарымен танысуы тиіс.

1.6 Курстың пререквизиттері:
1.6.1 Бастапқы әскери дайындық негіздері
1.6.2 Бастапқы әскери дайындықты оқыту әдістемесі
1.6.3 Мамандыққа кіріспе

1.7 Курстың постреквизиттері:
1.7.1 Әскери пәндер


2 Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
                                   1 кесте
|№  |Тақырыб атауы     |Сағаттар           |Әдебиет      |
|т/б |           |               |          |
|  |           |Дәріс |ПС   |ОСӨЖ  |СӨЖ  |          |
|1. |КІРІСПЕ        |1   |1   |1,5  |3   |7.1.1       |
|2. |1-тақырып: Қазіргі  |2   |1   |1,5  |3   |7.1.2       |
|  |жалпы әскери ұрыс   |    |    |    |    |          |
|  |негіздері.      |    |    |    |    |          |
|3. |2-тақырып: Бөлімдерді |4   |2   |3   |6   |7.1.4       |
|  |басқару.       |    |    |    |    |          |
|4. |3-тақырып: Ұрыс    |4   |2   |3   |6   |7.1.5       |
|  |кезіндегі сарбаздың  |    |    |    |    |          |
|  |әрекеті        |    |    |    |    |          |
|5. |4-тақырып: Шабуылдағы |4   |2   |3   |6   |7.1.6       |
|  |бөлімше.       |    |    |    |    |          |
|6. |5- тақырып:      |4   |2   |3   |6   |7.1.7       |
|  |Қорғаныстағы бөлімше |    |    |    |    |          |
|7. |6-тақырып: Марштағы, |4   |2   |3   |6   |7.1.8       |
|  |шерулік және     |    |    |    |    |          |
|  |қарауылдағы      |    |    |    |    |          |
|  |бөлімшеше, барлаудағы |    |    |    |    |          |
|  |бөлімше.       |    |    |    |    |          |
|8. |7-тақырып: Шабуылдағы |2   |1   |1,5  |7,5  |7.1.9       |
|  |взвод.        |    |    |    |    |          |
|9. |8-тақырып:      |2   |1   |1,5  |7,5  |7.1.9       |
|  |Қорғаныстағы взвод.  |    |    |    |    |          |
|10. |9-тақырып: Марштағы, |2   |1   |1,5  |7,5  |7.2.1       |
|  |шерулік және     |    |    |    |    |          |
|  |қарауылдағы взвод.  |    |    |    |    |          |
|  |Бір орындағы және  |    |    |    |    |          |
|  |қарауылдағы орналасу |    |    |    |    |          |
|  |кезіндегі взвод.   |    |    |    |    |          |
|  |БАРЛЫҒЫ:       |30   |15   |22,5  |67,5  |          |


   3 ПӘНДІ ОҚУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

  ТАКТИКАЛЫҚ ДАЙЫНДЫҚ курсын оқыту өзара байланысты төрт форманы қажет
етеді: дәріс, практикалық (семинар) жұмыс, ОСӨЖ-оқытушының студентпен өздік
жұмысы, және ОӨЖ- студенттің өздік жұмысы.
  Дәрістер конспектілері материалды игеруге негіз болып табылады. Дәрісте
конспект жазуға әрбір студент міндетті. Конспектті оқулықтардан және оқу
құралдарынан алынған материалмен толықтырып, жазып алған өте пайдалы.
Конспектті лектор беретін кеңестер  кезінде  де  толықтыруға  болады.
Практикалық(семинар) сабағына дайындалуда келесі қажет болады: практикалық
сабақтың тақырыбына сәйкес оқу құралдардан және дәріс материалы бойынша
ұсынылған теориялық  материалдарды  зерттеу;  практикум  немесе  нақты
әдістемелік нұсқаулардан жұмыстың мазмұнымен, қажетті құралдар, реактивтер,
ыдыспен таңысу; алғашқы сабаққа жіберілу алыңған соң жеке тапсырма орындау;
қорытындысымен орындалған жұмыстың есебін жазу және оны қорғау. ОСӨЖ және
СӨЖ күнделікті және міндетті дайындықты талап етеді, нақты тапсырма бойынша
орындалады және күнделікті оқытушымен тексеріледі. Аудиториядан тыс өздік
жұмыста студенттер әдебиетпен жұмыс істеп,  үй  тапсырмасын  орындап,
практикалық сабақтарға дайындалады.

4  КУРС ФОРМАТЫ
   «ТАКТИКАЛЫҚ ДАЙЫНДЫҚ» – 3 кредит.
  Курс бойынша 50 минуттық дәріс 2 рет, 50 минуттық практикалық сабақ
болады. Дәрістерге, практикалық сабаққа  қатысуға  студент  міндетті.
Себепсіз босатылған сабақтар қайталап оқытылмайды. Жазбаша үй тапсырмалары
(ЖҮТ) көрсетілген уақытта өткізілмесе, қабылданбайды, сондықтан студент
белгілі балын жоғалтады. Практикалық сабақтар студентті өздігінен жұмыс
істеуге үйретеді, ойлау қабілетін арттырады, сондықтан сабаққа нұсқаудағы
сұрақтарға толық жауап беріп және тәжірибе жүргізу үшін кейбір заңдардың
мәнін анықтамалық кітаптан тауып, жазып келуі керек. Сол жағдайда ғана
тәжірибелік сабаққа толық қорытынды жасауға болады. Сабаққа дайын емес
студент практикалық сабаққа жіберілмейді, қосымша сабақ жүргізілмейді.

5 курс саясаты
   Студент пәнді оқып-білу үрдісінде белсенді және өздік қабілеттерін
көрсету міндетті, қалып келу, себепсіз сабақтан  қалу,  дер  уақытта
жұмыстарды тапсырмау және оқу үрдісінде пассивті болуда баллдарды алу
түрінде штрафтар салынады.


6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ
  Пән бойынша емтихан бағасы модульдар бойынша, межелік бақылау бойынша
және соңғы аттестация бойынша (60%) көрсеткіштер мен емтихан нәтижесінің
(40%) қосынды балы түрінде қорытылады, қосындысы 100% құрайды.
  Апта және бақылау түрлері бойынша баллдардың  таратылуы  кестеде
келтірілген
      «ТАКТИКАЛЫҚ ДАЙЫНДЫҚ» пәні бойынша балдардың таратылуы
                                   2 кесте
|Апта  |Бақылау түрі          |Балдардың барлығы |Қосымша     |
|1-8  |Аудиториялық сабақтарына қатысу |30        |Оқытушы     |
|    |және даярлық          |         |электрондық   |
|    |                |         |журналда    |
|    |                |         |оқушының тек  |
|    |                |         |сабаққа қатыспау|
|    |                |         |фактісін    |
|    |                |         |көрсетеді    |
|Практикалық жұмыстарды орындау(конспект, қорғау)               |
|1   |Қазақстан Республикасы     |13        |Практикалық   |
|    |азаматтарын әскери қызметке   |         |сабақта     |
|    |шақыруды ұйымдастыру мен    |         |        |
|    |жүргізудің қағидаларын бекіту  |         |        |
|    |туралы ҚР Үкіметінің Қаулысы  |         |        |
|2-3  |Қазақстан Республикасының Әскери|26        |Практикалық   |
|    |доктринасы           |         |сабақта     |
|4   |Қазақстан Республикасының    |13        |Практикалық   |
|    |Үкіметінің 2006 жылғы 21    |         |сабақта     |
|    |мамырдағы №449 қаулысы     |         |        |
|5   |Қазақстан Республикасының    |13        |Практикалық   |
|    |«Қорғанысы және Қарулы Күштері |         |сабақта     |
|    |туралы» Заңы          |         |        |
|6   |Келісім-шарт бойынша әскери   |13        |Практикалық   |
|    |қызмет, жалпы ережесі,     |         |сабақта     |
|    |келісім-шарт бойынша әскери   |         |        |
|    |қызметке кірісу, оны жасау және |         |        |
|    |бұзу              |         |        |
|7   |Қазақстан Республикасының    |13        |Практикалық   |
|    |«Әскери қызмет және әскери   |         |сабақта     |
|    |қызметшілер мәртебесі туралы»  |         |        |
|    |Заңы              |         |        |
|8   |Қазақстан Республикасы     |14        |Практикалық   |
|    |Үкіметінің 2013 жылғы 11    |         |сабақта     |
|    |ақпандағы №118 қаулысы.     |         |        |
|Студенттің өздік жұмысы                           |
|1   |Әскери қылмыстар: 366-бап.   |10        |Сабақ кестесіне |
|    |Әскери қылмыс ұғымы.      |         |сәйкес     |
|2-3  |367-бап. Бұйрыққа бағынбау   |20        |Сабақ кестесіне |
|    |немесе оны өзгедей орындамау.  |         |сәйкес     |
|    |368-бап. Бастыққа қарсылық   |         |        |
|    |көрсету немесе оны қызметтік  |         |        |
|    |міндеттерін бұзуға мәжбүр ету. |         |        |
|4   |369-бап. Бастыққа қатысты күш  |10        |Сабақ кестесіне |
|    |қолдану іс-әрекеттері.     |         |сәйкес     |
|5   |370-бап. Бір-бірінің арасында  |10        |Сабақ кестесіне |
|    |бағыныштылық қатынастары    |         |сәйкес     |
|    |болмаған кезде әскери      |         |        |
|    |қызметшілердің арасындағы өзара |         |        |
|    |қарым-қатынастардың жарғылық  |         |        |
|    |ережелерін бұзу.        |         |        |
|6   |371-бап. Әскери қызметшіге тіл |10        |Сабақ кестесіне |
|    |тигізу.             |         |сәйкес     |
|7-8  |372-бап. Бөлімде немесе қызмет |15        |Сабақ кестесіне |
|    |орнын өз бетімен тастап кету.  |         |сәйкес     |
|Оқытушымен студенттің өздік жұмысы                      |
|1   |373-бап. Қашқындық.       |4         |Сабақ кестесіне |
|    |                |         |сәйкес     |
|2-3  |374-бап. Дене мүшесіне зақым  |8         |Сабақ кестесіне |
|    |келтіру жолымен немесе өзге   |         |сәйкес     |
|    |тәсілмен әскери қызметтен    |         |        |
|    |жалтару.            |         |        |
|4   |375-бап. Жауынгерлік      |4         |Сабақ кестесіне |
|    |кезекшілікті атқарудың     |         |сәйкес     |
|    |ережелерін бұзу.        |         |        |
|5   |376-бап. Шекаралық қызмет    |4         |Сабақ кестесіне |
|    |атқарудың ережелерін бұзу.   |         |сәйкес     |
|6   |377-бап. Қарауыл (вахта)    |4         |Сабақ кестесіне |
|    |қызметін атқарудың жарғылық   |         |сәйкес     |
|    |ережелерін бұзу.        |         |        |
|7-8  |378-бап. Ішкі қызмет атқарудың |6         |Сабақ кестесіне |
|    |және гарнизонда патруль болудың |         |сәйкес     |
|    |жарғылық ережелерін бұзу.    |         |        |
|8   |Межелік бақылау1- 1-8 апта дәріс|60 б.       |Сабақ кестесіне |
|    |материалдары бойынша кешендік  |         |сәйкес     |
|    |тестілеу            |         |        |
|1 апта мен 8 апта аралығында оқу     |30+270      |        |
|нәтижелері бойынша балдардың барлығы   |         |        |
|9-15  |Аудиториялық сабақтарына қатысу |30        |Оқытушы     |
|    |және даярлық          |         |электрондық   |
|    |                |         |журналда    |
|    |                |         |оқушының тек  |
|    |                |         |сабаққа қатыспау|
|    |                |         |фактісін    |
|    |                |         |көрсетеді    |
|Практикалық жұмыстарды орындау(есеп, қорғау)                 |
|9   |379-бап. Қоғамдық тәртіпті   |15        |Практикалық   |
|    |қорғау және қоғамдық      |         |сабақта     |
|    |қауіпсіздікті қамтамасыз ету  |         |        |
|    |бойынша атқарудың ережелерін  |         |        |
|    |бұзу.              |         |        |
|10   |380-бап. Билікті теріс     |15        |Практикалық   |
|    |пайдалану, биліктің асыра    |         |сабақта     |
|    |қолданылуы немесе әрекетсіздігі.|         |        |
|11   |381-бап. Қызметке селқос қарау. |15        |Практикалық   |
|    |                |         |сабақта     |
|12   |382-бап. Құрып бара жатқан   |15        |Практикалық   |
|    |әскери кемені тастап кету.   |         |сабақта     |
|13   |383-бап. Жауға соғыс жүргізу  |10        |Практикалық   |
|    |құралдарын беру немесе тастап  |         |сабақта     |
|    |кету.              |         |        |
|14   |384-бап. Тұтқынға өз еркімен  |15        |Практикалық   |
|    |берілу.             |         |сабақта     |
|15   |385-бап. Тонаушылық.      |15        |Практикалық   |
|    |                |         |сабақта     |
|Студенттің өздік жұмысы                           |
|9-11  |386-бап: Әскери сипаттағы құпия |30        |Сабақ кестесіне |
|    |мәліметтерді жария ету немесе  |         |сәйкес     |
|    |әскери сипаттағы құпия     |         |        |
|    |мәліметтерді бар құжаттарды   |         |        |
|    |жоғалту.            |         |        |
|12-13 |387-бап. Әскери мүлікті қасақана|20        |Сабақ кестесіне |
|    |құрту немесе бүлдіру.      |         |сәйкес     |
|14-15 |388-бап. Әскери мүлікті     |25        |Сабақ кестесіне |
|    |абайсызда құрту немесе бүлдіру. |         |сәйкес     |
|Оқытушымен студенттің өздік жұмысы                      |
|9-11  |389-бап. Әскери мүлікті жоғалту.|12        |Сабақ кестесіне |
|    |                |         |сәйкес     |
|12-13 |390-бап. Айналадағыларға қауіп |8         |Сабақ кестесіне |
|    |туғызудан қару-жарақ, сондай-ақ |         |сәйкес     |
|    |заттар мен нәрселерді ұстау   |         |        |
|    |ережелерін бұзу.        |         |        |
|14-15 |391-бап. Машиналарды жүргізу  |10        |Сабақ кестесіне |
|    |немесе пайдалану ережелерін   |         |сәйкес     |
|    |бұзу. 392-бап. Ұшу немесе оған |         |        |
|    |даярлану ережелерін бұзу.    |         |        |
|    |393-бап. Кеме жүргізу ережелерін|         |        |
|    |бұзу.              |         |        |
|15   |Межелік бақылау2- 9-15 апта   |60 б.       |Сабақ кестесіне |
|    |дәріс материалдары бойынша   |         |сәйкес     |
|    |кешендік тестілеу        |         |        |
|9 апта мен 15 апта аралығында оқу    |30+270      |        |
|нәтижелері бойынша балдардың барлығы   |         |        |
|Емтихан балдарының барлығы        |400        |        |
|Академиялық мерзімде балдардың барлығы  |1000       |        |


  Студенттердің білім бағалау шкаласы:


  |Әріптік жүйе   |Балдардың   |Проценттік мазмұны  |Дәстүрлі жүйе    |
|бойынша баға   |сандық     |           |бойынша баға    |
|         |эквиваленті  |           |          |
|А        |4,0      |95-100        |Өтежақсы      |
|А-        |3,67      |90-94        |-«-         |
|В+        |3,33      |85-89        |Жақсы        |
|В        |3.00      |80-84        |-«-         |
|         |        |75-79        |          |
|В-        |2,67      |           |-«-         |
|С+        |2,33      |70-74        |Қанағаттанарлық   |
|С        |2,00      |65-69        |-«-         |
|С-        |1,67      |60-64        |-«-         |
|Д+        |1,33      |55-59        |-«-         |
|Д        |1,00      |50-54        |-«-         |
|Ғ        |0,00      |0-49         |Қанағаттанарлықсыз |7. ӘДЕБИЕТ


1. Негізгі әдебиет
7.1.1 Қазақстан Республикасының Заңы «Әскери қызмет және әскери
қызметшілердің мәртебесі туралы»Астана, Ақорда, 2012 жылғы ақпанның 16-ы. №
561-IV
7.1.2 «Азаматтарды әскери қызметке даярлау, бастапқы әскери даярлықты
ұйымдастыру  және  жүргізу,  сондай-ақ  оның  оқу-материалдық  базасын
қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2013 жылғы 11 ақпандағы №118 қаулысы
7.1.3 Қазақстан  Республикасы  азаматтарын  әскери  қызметке  шақыруды
ұйымдастыру мен жүргізудің қағидаларын бекіту туралы ҚР Үкіметінің Қаулысы
ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 15 мамырдағы №620 Қаулысы
7.1.4 Қазақстан Республикасының Әскери доктринасы ҚР Президентінің 2011
жылғы 11 қазан №161 жарлығы
7.1.5 Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2006 жылғы 21 мамырдағы №449
қаулысы
7.1.6 Қазақстан Республикасының «Қорғанысы және Қарулы Күштері туралы» Заңы
2005 жыл 7 қаңтар №29
7.1.7 ҚР Қылмыстық кодексі 1997 жыл 16 шілде №167
7.1.8 «Әскери міндеттілік және әскери қызмет туралы» 20120жыл 16 ақпандағы
ҚР Заңы
7.1.9 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 11 ақпандағы №118
қаулысы


1 7.2 Қосымша әдебиет

7.2.1 Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жыл 30 тамыз

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть