Файл қосу


Жазықтықтың негізгі жазықтықтарҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ | |
|СМК құжатының 3-деңгейі   |ОӘК         |             |
|              |          |ОӘК 042-18-14.1.36/02-2014|
|ОӘК             |          |             |
|«Инженерлік графика 2    |06.01.2014ж     |             |
|(Компьютерлік графика)»   |№ 2 басылым     |             |
|пәнінің оқытушыға арналған |          |             |
|бағдарламасы        |          |             |


              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
          5B071100 «ГЕОДЕЗИЯ ЖӘНЕ КАРТОГРАФИЯ»

                 мамандығына

        «ИНЖЕНЕРЛІК ГРАФИКА2» (КОМПЬЮТЕРЛІК ГРАФИКА)


                  ПӘНІНЕН


              СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН
               ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей


                   2014                 Алғы сөз

  1. ӘЗІРЛЕГЕН
  Құрастырған: т.ғ.к. Күдерінова Н.А., Семей қаласының Шәкәрім атындағы
  мемлекеттік университеті,  «Геодезия  және  құрылыс»  кафедрасының
  меңгерушісі, Күдерінов С.М. аға оқытушы
  2. ТАЛҚЫЛАНДЫ.
  2.1Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Геодезия және
  құрылыс»  кафедрасының отырысында
  Хаттама «06» 01 2014 жылғы, №5
   Кафедра меңгерушісі, т.ғ.к. ____________  Н.А.Күдерінова


   2.2 МАҚҰЛДАҒАН
   «Ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар»  факультетінің  оқу-
   әдістемелік бюросында
  Хаттама «09» 01 2014 жылғы, №3


  Төраға ______________Р.С.Бекбаева  3. БЕКІТІЛГЕН.
  Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында келісіліп, баспаға
  ұсынылды


  Хаттама «____»  _____2014 жылғы, №  Төраға, оқу жұмысы жөніндегі проректоры ____________Г.К.Искакова


  .4. Хаттама 1.09.2008ж. №1 орнына енгізілген

  Мазмұны  |1 |Қолдану саласы                          |  |
|2 |Пәннің мазмұны және сабактың түріне қарай сабақ бөлу       |  |
|3 |Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқауы                |  |
|4 |Курстың форматы                          |  |
|5 |Курстың саясаты                          |  |
|6 |Баға қою тәсілі                          |  |
|7 |Әдебиет                              |  |
1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

  1.1 Оқытушы және пән бойынша жалпы мәлеметтер


 • Оқытушының аты жөні: кафедра меңгерушісі, т.ғ.к. Күдерінова Нәзира
  Адамбек қызы
      • Кафедра – «Геодезия және құрылыс» ;
  • Байланыс жолы : 1- корпус, 1001 ауд., жұмыс тел. 35-84-38
      • Сабақ өтетін орын : 1 – корпус, 1010 ауд.
    •  Пәннің аты- «Инженерлік графика 2(Компьютерлік графика)»
      • Кредиттер саны – 3

   2. Оқу жұмыс жоспарынан алынған
                                   1 кесте


    |Кур|Семестр            |Кредиттер           |ДР     |
|с |                |               |(сағ)    |
|  |                |Д  |ТС |ЗС  |СОӨЖ  |СӨЖ  |      |
|1 |2               |3  |4 |5  |6   |7   |8      |
|1 |Кіріспе. Проекция       |1  |1 |1  |1,5  |4,5  |М.Таниберген|
|  |әдістері-центрлік,параллель,орт|   |  |   |    |   |ов «Графика»|
|  |огональ.            |   |  |   |    |   |- Алматы  |
|  |                |   |  |   |    |   |2006    |
|  |                |   |  |   |    |   |ДегтяровВ.М.|
|  |                |   |  |   |    |   |Инженерная и|
|  |                |   |  |   |    |   |компьютерная|
|  |                |   |  |   |    |   |графика.-М.,|
|  |                |   |  |   |    |   |2010    |
|2 | Түзудің жазықтықтар      |1  |1 |1  |1,5  |4,5  |Миронов   |
|  |проекцияларына қарағандағы   |   |  |   |    |   |Б.Г.,    |
|  |орналасуы.           |   |  |   |    |   |Миронова  |
|  |                |   |  |   |    |   |Р.С. и др. |
|  |                |   |  |   |    |   |Инженерная и|
|  |                |   |  |   |    |   |компьютерная|
|  |                |   |  |   |    |   |графика.-М.,|
|  |                |   |  |   |    |   |2006    |
|3 |Кесіндінің нақты ұзындығын   |1  |1 |1  |1,5  |4,5  |М.Таниберген|
|  |анықтау.            |   |  |   |    |   |ов «Графика»|
|  |                |   |  |   |    |   |- Алматы  |
|  |                |   |  |   |    |   |2006    |
|4 |Жазықтықтың негізгі жазықтықтар|1  |1 |1  |1,5  |4,5  |Дегтяров  |
|  |проекцияларына қарағандағы   |   |  |   |    |   |В.М.    |
|  |орналасуы.           |   |  |   |    |   |инженерная и|
|  |                |   |  |   |    |   |компьютерная|
|  |                |   |  |   |    |   |графика.-М.,|
|  |                |   |  |   |    |   |2010    |
|5 |Горизонталь, Фронталь, Профиль |1  |1 |1  |1,5  |4,5  |Фазлулин  |
|  |түзулері.           |   |  |   |    |   |Э.М.    |
|  |                |   |  |   |    |   |Инженерная |
|  |                |   |  |   |    |   |графика.-М.,|
|  |                |   |  |   |    |   |2009    |
|6 |Түзудің жазықтықпен қиылысуы. |1  |1 |1  |1,5  |4,5  |Миронов   |
|  |Жазықтықтардың өзара қиылысуы. |   |  |   |    |   |Б.Г.,    |
|  |                |   |  |   |    |   |Миронова  |
|  |                |   |  |   |    |   |Р.С. и др. |
|  |                |   |  |   |    |   |Инженерная и|
|  |                |   |  |   |    |   |компьютерная|
|  |                |   |  |   |    |   |графика.-М.,|
|  |                |   |  |   |    |   |2006    |
|7 |Автоматтандырылған жобалау   |1  |1 |1  |1,5  |4,5  |Фазлулин  |
|  |жүйесінің жұмыс істеу.     |   |  |   |    |   |Э.М.    |
|  |Компьютерлік әдістері мен   |   |  |   |    |   |Инженерная |
|  |қүралдары.           |   |  |   |    |   |графика.-М.,|
|  |                |   |  |   |    |   |2009    |
|8 |AutoCAD командасындағы     |1  |1 |1  |1,5  |4,5  |М.     |
|  |редакторлар          |   |  |   |    |   |Танибергенов|
|  |                |   |  |   |    |   |«Графика» - |
|  |                |   |  |   |    |   |Алматы 2006 |
|9 |AutoCAD-та графикалық     |1  |1 |1  |1,5  |4,5  |Фазлулин  |
|  |примитивтер          |   |  |   |    |   |Э.М.    |
|  |                |   |  |   |    |   |Инженерная |
|  |                |   |  |   |    |   |графика.-М.,|
|  |                |   |  |   |    |   |2009    |
|10 |Сызбаны көркемдеу командалары |1  |1 |1  |1,5  |4,5  |Фазлулин  |
|  |                |   |  |   |    |   |Э.М.    |
|  |                |   |  |   |    |   |Инженерная |
|  |                |   |  |   |    |   |графика.-М.,|
|  |                |   |  |   |    |   |2009    |
|11 |Сызбаларды редакциялау     |1  |1 |1  |1,5  |4,5  |Агурейкин  |
|  |                |   |  |   |    |   |С.С., Основы|
|  |                |   |  |   |    |   |выполнения и|
|  |                |   |  |   |    |   |оформления |
|  |                |   |  |   |    |   |технических |
|  |                |   |  |   |    |   |чертежей.-Ал|
|  |                |   |  |   |    |   |маты, 2007, |
|  |                |   |  |   |    |   |Ермеков Н.Т.|
|  |                |   |  |   |    |   |Компьютерная|
|  |                |   |  |   |    |   |графика.-Аст|
|  |                |   |  |   |    |   |ана, 2007  |
|12 |AutoCAD примитивтардың     |1  |1 |1  |1,5  |4,5  |Агурейкин  |
|  |қасиеттері           |   |  |   |    |   |С.С., Основы|
|  |                |   |  |   |    |   |выполнения и|
|  |                |   |  |   |    |   |оформления |
|  |                |   |  |   |    |   |технических |
|  |                |   |  |   |    |   |чертежей.-Ал|
|  |                |   |  |   |    |   |маты, 2007, |
|13 |Жұмыс кеңістігін және прототип |1  |1 |1  |1,5  |4,5  |Ермеков Н.Т.|
|  |сызбасын құру         |   |  |   |    |   |Компьютерная|
|  |                |   |  |   |    |   |графика.-Аст|
|  |                |   |  |   |    |   |ана, 2007, |
|  |                |   |  |   |    |   |Миронов   |
|  |                |   |  |   |    |   |Б.Г.,    |
|  |                |   |  |   |    |   |Миронова  |
|  |                |   |  |   |    |   |Р.С. и др. |
|  |                |   |  |   |    |   |Инженерная и|
|  |                |   |  |   |    |   |компьютерная|
|  |                |   |  |   |    |   |графика.-М.,|
|  |                |   |  |   |    |   |2006    |
|14 |Жолақ контурда сызбаны құру  |1  |1 |1  |1,5  |4,5  |Фазлулин  |
|  |                |   |  |   |    |   |Э.М.    |
|  |                |   |  |   |    |   |Инженерная |
|  |                |   |  |   |    |   |графика.-М.,|
|  |                |   |  |   |    |   |2009    |
|15 |Үшөлшемді жазықтықтар мен   |1  |1 |1  |1,5  |4,5  |Миронов   |
|  |денелер            |   |  |   |    |   |Б.Г.,    |
|  |                |   |  |   |    |   |Миронова  |
|  |                |   |  |   |    |   |Р.С. и др. |
|  |                |   |  |   |    |   |Инженерная и|
|  |                |   |  |   |    |   |компьютерная|
|  |                |   |  |   |    |   |графика.-М.,|
|  |                |   |  |   |    |   |2006    |
|  |Итого             |15  |15 |16  |22,5  |67,5 |      |          3 ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЫ

    • пәндіс игерудегі уақыт мерзімін дұрыс пайдалана білу
    • студенттің жұмыс істеу жағдайын реттей білу
    • оқу-әдістемелік кешенін дұрыс пайдалана білуге үйрету
    • дәріс конспектісімен оқулықтарды пайдалана білуге үйрету
    • емтиханға,сынаққа дайындалу барысына кеңес беру
     Студенттер тапсырманы алғаннан кейін,  үйде  берілген  сызуды
дептердің тор бет  парағына  орындап,оқытушыға  көрсетеді.  Оқытушыдан
консультация алған соң таза ватманға тапсырмасын орындауға болады.  4. КУРСТЫҢ ФОРМАТЫ
  Курстың жүргізілуі: тақырыптарды қандай форматтарда әскездеу керектігін
түсіндіру, СОӨЖ және СӨЖ бөлімдері нені қамтитындығын түсіндіру


  5. КУРСТЫҢ САЯСАТЫ

  Курс саясаты: ПОӘК құрастырушы студенттерге сызулар көлемі толық,сондай-
ақ ұқыпты орындалғанын талап етеді
  Дәріс-дәрісте теориялық сұрақтар логикалық дұрыс,оқу формасы жаңа
талаптарға сай баяндалуға тиісті
  • тақырып аты,
  • дәрістің жалпы сұрақтары
  • дәрістің қысқаша конспектісі
  • тексеруге арналған сұрақтар
  • тақырыпқа байланысты әдебиеттер,беттері көрсетіледі

  Тәжірибелік және зертханалық сабақтар-
  Зертханалық сабақтар Инженерлік графика2-пәнін оқудағы маңызы зор бөлім
болып саналады. Студенттер сызу құралдарымен жұмыс істеу  қабілеттері
артады, өзбеттерімен жұмыс істей алуға үйренеді
  а) тәжірибелік сабақтар:
  • тақырып аты,
  • сабақтың мақсаты,
  • бақылау сұрақтары,есептер нөмірі
  • әдістемелік нұсқаулар
  • әдебиеттер

  6. БАҒА ҚОЮ ТӘСІЛІ


Баға қойғанда берілген тапсырма дұрыс орындалуына, дер кезінде өткізілуіне,
теориялық сұрақтарға жауап бергені қарастырылады.

          Жұмыстардың әр түрлі түрлдерін бағалау
                                   2 кесте
|Апта |Бақылау түрі               |балл  |ескертулер   |
|   |                     |жиыны  |        |
|1   |2                    |3    |4        |
|   |1-7 апта аралығындағы аудиторлық     |30   |        |
|   |сабақтарға дайындық және қатысу     |    |        |
|2   |1,2-ші практикалық сабақтар және дәріс  |20   |практикалық   |
|   |тақырыптары бойынша ағымдағы бақылау   |    |сабақта     |
|   |                     |    |тест-бақылаулары|
|   |тақырып бойынша 1 лаб жұмыс орындау   |10   |ОСӨЖ      |
|3   |Үйге тапсырма              |50   |СӨЖ       |
|4   |Бақылау жұмысы              |40   |ОСӨЖ сабағында |
|   |3,4-ші практикалық сабақтар және дәріс  |20   |практикалық   |
|   |тақырыптары бойынша ағымдағы бақылау   |    |сабақта     |
|   |                     |    |тест-бақылаулары|
|6   |5,6,7-ші практикалық сабақтар және дәріс |20   |практикалық   |
|   |тақырыптары бойынша ағымдағы бақылау   |    |сабақта     |
|   |                     |    |тест-бақылаулары|
|7   |Үйге тапсырма «Қазақстандық тарихи    |40   |СӨЖ       |
|   |тұлғалар»                |    |        |
|8   |Ай аралығындағы бақылау № 1       |70   |сабақ кестесіне |
|   |1-7 дәріс материалдары бойынша кешенді  |    |сәйкес     |
|   |тестілеу                 |    |        |
|1-7апта бойынша оқудың нәтижесінің барлық баллы |300   |        |
|   |8-15 апта аралығындағы аудиторлық    |30   |        |
|   |сабақтарға дайындық және қатысу     |    |        |
|10  |8,9,10-шы практикалық сабақтар және дәріс|30   |практикалық   |
|   |тақырыптары бойынша ағымдағы бақылау   |    |сабақта     |
|   |                     |    |тест-бақылаулары|
|   |тақырып бойынша рефераттар жазу     |30   |СӨЖ       |
|12  |Үй тапсырмасы              |40   |СӨЖ       |
|   |11,12-ші практикалық сабақтар және дәріс |30   |практикалық   |
|   |тақырыптары бойынша ағымдағы бақылау   |    |сабақта     |
|   |                     |    |тест-бақылаулары|
|14  |13,14-ші практикалық сабақтар және дәріс |30   |практикалық   |
|   |тақырыптары бойынша ағымдағы бақылау   |    |сабақта     |
|   |                     |    |тест-бақылаулары|
|15  |Тақырыптар бойынша пікірлер алмасу    |10   |ОСӨЖ сабағында |
|   |Үй тапсырмасы              |30   |СӨЖ       |
|   |Ай аралығындағы бақылау № 2       |70   |сабақ кестесіне |
|   |8-15 дәріс материалдары бойынша кешенді |    |сәйкес     |
|   |тестілеу                 |    |        |
|8-15 апта бойынша оқудың нәтижесінің барлық   |300   |        |
|баллы                      |    |        |
|Емтихандағы балл жиыны             |400   |        |
|Академиялық кезеңдегі балл жиыны        |1000  |        |

  7 ӘДЕБИЕТ

7.1. Негізгі
7.1.1 Аббасов И. Б. Чертежи в графической среде AutoCAD. Учебное пособие. —
Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2002. — 82 с.
7.1.2Утишев Е. Г., Аббасов И. Б., Парняков А. Ф. Чертежи сборочных единиц с
натуры. Учебное пособие. — Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. - 44 с.
7.1.3 Хрящев В., Шилова Г. Моделирование и создание чертежей в системе
AutoCAD. - СПб.: BHV, 2006. - 224с.

7.2. Қосымша
7.2.1 Филькенштейн Э. AutoCAD 2000. Библия пользователя. — М.: Издательский
дом «Вильямс», 2001. — 1040 с.
7.2.2 Красильникова Г., Самсонов В., Тарелкин С. Автоматизация инженерно-
графических работ. — СПб.: Изд-во «Питер», 2000. - 256 с.
7.2.3 Ткачев Д. A. AutoCAD 2007. - СПб.: Питер; Киев, BHV, 2007. - 464 с.
7.2.4 Государственные стандарты России. Единая система конструкторской
документации. Основные положения. — М.: Изд. стандартов, 1969. — 127 с.
7.2.5 Государственные стандарты России. Единая система конструкторской
документации. Общие правила выполнения чертежей. — М.: Изд. стандартов,
1991. — 215 с.
7.2.6 Левицкий В. С. Машиностроительное черчение и автоматизация
выполнения чертежей.  — М.:  Высш.  шк., 1998.   - 433 с.
7.2.7 Чекмарев А. А., Верховский А. В., Пузиков А. А. Начертательная
геометрия. Инженерная и машиннаяграфика /Под ред. А.А. Чекмарева. — М.:
Высш. шк., 1999. - 154 с.
7.2.8 Сайты www.aviaport.ru, www.beriev.com

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть